/
You are not logged in

Archief Stichting Amazone (1904-) 1977-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000344
Unitdate(1904-) 1977-1998
1977-1998
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialNederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1999
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig voor inzage nr 82.
Preferred CitationArchief Stichting Amazone , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1977, begin 1996 gestopt met activiteiten wegens stopzetting van de subsidie van het ministerie van WVC; was een landelijke organisatie die aandacht besteedde aan de positie van vrouwen in kunst en cultuur; wilde de traditionele beeldvorming van en over vrouwen doorbreken en hun culturele traditie zichtbaar maken; maakte drie of vier keer per jaar een tentoonstelling; organiseerde thema-avonden en workshops, gericht op de informatievoorziening en professionalisering van de doelgroep.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1977-1997; jaarverslagen over 1977-1994; stichtingsakte 1977; stukken betreffende het beleid 1983-1997; stukken betreffende medewerksters, de huisvesting, financiën en subsidies 1977-1997; stukken betreffende tentoonstellingen, workshops, cursussen en andere activiteiten 1978-1995.
Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-20
Notulen met bijlagen van bestuursvergaderingen. 1977-1997.. 13 omslagen, 7 pakken.
1
Notulen. 1977-1983. (pak).
2
Bijlagen. 1977-1985. (pak).
3
Notulen. 1984..
4
Notulen. 1985..
5
Bijlagen. (1985) 1986-1987. (pak).
6
Notulen. 1986 nov-1987..
7
Bijlagen. 1987..
8
Bijlagen alfabetisch geordend. 1987-1990 april..
9
Notulen. 1988..
10
Bijlagen.1988. (pak).
11
Notulen. 1989..
12
Bijlagen. 1989. (pak).
13
1990..
14
1991. (pak).
15
1992. (pak).
16
1993..
17
1994..
18
1995..
19
1996..
20
1997..
21
Stukken betreffende gezamenlijke vergaderingen van de besturen van Amazone en de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst (SVBK). 1993 september-1996 juni.. 1 omslag.
22
Notulen en andere vergaderstukken van het interim-bestuur van het op te richten Landelijk Centrum Vrouwen en Cultuur. 1993 november-1994.. 1 pak.
23
Notulen van het werkoverleg. 1990-1995 juni.. 1 pak.
24-26,182
Jaarverslagen. 1977-1994.. 3 omslagen, 1 stuk.
182
1977-1980, 1982-1884..
24
Amazone voor & door vrouwen. 1977-1982. (stuk).
25
1985-1989..
26
1990-1994..
27
Ingekomen stukken. Alfabetisch geordend. 1987, 1991-1995 mei.. 1 pak.
28-31
Minuten van uitgegane stukken. 1991-1995.. 4 omslagen.
28
1991..
29
1992..
30
1993..
31
1994-1995..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting.
32
Afschrift van de oprichtingsakte van de Stichting Amazone. 14 januari 1977.. 1 stuk.
33
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1979-1980, 1988, 1990, 1992.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 2.

Beleid.
34
'Profielschets. Stichting Amazone, Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst, Stichting Centrum Vrouwen in de Beeldende Kunst'. 1983 juli.. 1 stuk.
35
Beleidsnotitie. 1985.. 1 stuk.
36
Stukken betreffende adviezen ten aanzien van de positie van vrouwen in de cultuur. 1985-1991.. 1 pak.
37
'Tentoonstellingsbeleid 1988 en verder'. 1987.. 1 stuk.
38
Beleidsstukken. 1988-1994.. 1 omslag.
39
Beleidsplan 1993-1997. 1993.. 1 stuk.
40
Stukken betreffende het beleid van het beoogde Landelijk Centrum Vrouwen en Cultuur. 1993-1995.. 1 pak.

Personeel.
41
Stukken betreffende vrijwilligers. 1986-1995.. 1 pak.
42
Stukken betreffende stagiaires en stageverslagen. 1991-1995.. 1 omslag.
43
'Algemene informatie voor nieuwe medewerkers' en 'Taakverdeling medewerkers'. 1993 april.. 2 stukken.

Huisvesting.
44
Stukken betreffende de huisvesting. 1992-1995.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende verzekeringen. 1977-1986.. 1 omslag.

Financiën en subsidies.
46
Begrotingen. 1985-1987.. 1 omslag.
47
Jaarrekeningen. 1987-1989, 1991-1994.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende de stichting Werkfonds Amazone, opgericht op 3 november 1977. 1979, 1981-1982.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende toegekende en afgewezen subsidieaanvragen. 1985, 1993-1995.. 1 omslag.
50
Subsidie- en adviesaanvragen bij de Raad voor de Kunst. 1986-1989.. 1 omslag.
51
Correspondentie met het ministerie van WVC. 1986-1997.. 1 pak.
52
Correspondentie met advocatenkantoor Cleerdin & Hamer betreffende hun bezwaar tegen stopzetting van de subsidie door WVC. 1997-1998 januari.. 1 pak.

Algemene activiteiten.
53
Gastenboek van bezoekers van tentoonstellingen en literaire avonden van 15 december 1988 tot 26 oktober 1989. 1988-1989.. 1 omslag.
54-65
Knipsels betreffende activiteiten van en in Amazone. 1977-1994.. 9 omslagen, 3 pakken.
54
1977-1979. (pak).
55
1979-1981..
56
1982-1983..
57
1983..
58
1985-1988. (pak).
59
(1987) 1988-1989. (pak).
60
1990..
61
1991..
NB. Met persberichten en documentatie.
62
1992..
NB. Met persberichten en documentatie.
63
1993..
NB. Met persberichten en documentatie.
64
1994..
NB. Met persberichten en documentatie.
65
1995..
NB. Met persberichten en documentatie.
66
Foto's en negatieven van activiteiten, niet geïdentificeerd. z.j.. 1 pak.
67-70
Ingekomen stukken van kunstenaressen in verband met mogelijke expositie van hun werk. 1987, 1989-1995.. 4 omslagen.
67
Adama, Marga Beek, Marieke van..
68
Gor, Judith Hak, Joke.
69
Koopmans, Weijke Kumagai, Yuko.
70
Tanis, A.E..

Publiciteit, voorlichting en publicaties.
71
Nieuwsbrieven. 1995 maart-1989 februari.. 1 omslag.
NB. Zie ook de bibliotheek van het IIAV.
72
Afleveringen van en stukken betreffende AGENDA. Het maandelijks gebeuren van vrouwen, kunst en cultuur, een uitgave van Amazone. 1991-1994.. 1 omslag.
73
Minuten van uitgegane persberichten en aankondigingen van activiteiten. 1986-1990 maart.. 1 omslag.
74
Folders en een informatieblad. z.j.. 1 omslag.
75
Notulen PR-vergadering. 1993 september-november.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de informatiedag Vrouwen en Kunst van 2 april 1992 op de Witte Lelie te Amsterdam. 1992.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende de opzet van een inventarisatie van bestaande vrouwenorganisaties op het gebied van kunst en cultuur in Europa en daarbuiten. 1993.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende een bezoek aan de Dinnerparty te Frankfurt op 26-27 juni 1987. 1987.. 1 omslag.
79
Stukken betreffende de campagne 'Zorg voor je omgeving en jezelf' over jongens en zelfstandigheid. 1994.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende stands op beurzen, congressen, de Uitmarkt en dergelijke. 1994-1995.. 1 omslag.
81
Publicatie van het project Huishouden (de tentoonstelling was in 1978 in Amazone). 1982.. 1 stuk.
NB. Zie ook nr 174.
82*
Ingekomen manuscript van Fré van Finland (ps F.J. Dijk), getiteld 'Het Amazone onderonsje'. 1993.. 1 omslag.

Jubilea.
83
Stukken betreffende het vijfjarig bestaan in 1982. Met foto's. 1981-1982.. 1 pak.
84
Stukken betreffende het vijftienjarig bestaan in 1992 met als thema 'open grenzen 1992' en 'de positie van allochtone kunstenaressen'. 1990-1992.. 1 omslag.

Externe contacten.
85
Stukken betreffende het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV). 1987-1988, 1991.. 1 omslag.
86
Verslag van de vergadering van de Amsterdamse Kunst Vrouwen Organisaties van 14 april 1988. Met bijlagen. 1988.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende het Overleg Amsterdamse Musea. 1994-1995 juli.. 1 omslag.

Cursussen, workshops, voordrachten, festivals, trainingen.
88
Foto's van filmworkshops die Amazone sinds najaar 1979 organi­seerde i.s.m. stichting De Werkschuit. 1980.. 1 omslag.
89-90
Stukken betreffende workshops. 1988-1993.. 1 omslag, 1 pak.
89
1988-1989..
90
1990-1993. (1 pak).
91
Verslag van een evaluatieonderzoek naar de assertiviteitstrainin­gen, gegeven vanaf 1977. 1980.. 1 stuk.
92
Notulen van het cursusoverleg en andere stukken betreffende de voorbereiding en organisatie van cursussen. 1991 november-1994 februari.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende een subsidieaanvraag voor de cursus 'Of Heroines and Demons. Women in Celtic Myth and History'. 1993-1994.. 1 omslag.
94-95
Stukken betreffende cursussen. 1993-1995.. 2 omslagen.
94
1993/1994..
95
1994/1995..
96
Zwart/wit foto's van het festival 'De Dichteressen II', georganiseerd i.s.m. het Vlaams Cultureel Centrum op 26-27 april 1986. 1986.. 1 omslag.
97
Zwart/wit foto's van Fried van Bijnen van 9 dichteressen. [1990].. 1 omslag.
98
Zwart/wit foto's van een lezing of voordracht van Renate Dorrestein. z.j.. 1 omslag.
99
Stukken betreffende het project Jovenas Artistas, georganiseerd door de Asociacion Mujeres Jovenes uit Madrid. 1995.. 1 omslag.

Tentoonstellingen.
100-172
Stukken betreffende de voorbereiding en opening, correspondentie, contracten, persberichten, recensies, affiches, dia's, negatieven en foto's van tentoonstellingen. 1978-1995. 69 omslagen, 3 pakken.
NB. De aanwezige stukken per tentoonstelling kunnen verschillen, soms zijn er alleen foto's, soms alle stukken; zie ook nrs 53-65 en 71-73.
100
Thematentoonstellingen rond Vrouw en Arbeid: het creatieve beroep 28 oktober 1978-6 januari 1979, het verzorgende beroep 20 januari-31 maart 1979 en het technische beroep 7 april-2 juni 1979..
101
Zomertentoonstelling. 11 augustus-29 september 1979..
102
Andorgynie I. 6 oktober-18 december 1979..
103
Androgynie II. z.j..
104
Vrouw en Humor. 29 maart-21 juni 1980..
105
Taboe. 15 november 1980- 7 februari 1982..
106
Een beeld van een vrouw. 4 april-6 juni 1981..
107
Sarah Schumann. 22 augustus-24 oktober 1981..
108
Vrouwen in beeld. 31 oktober-12 december 1981..
109
Verschijnt maandelijks 23 januari-13 maart 1982 Studiotentoonstelling. Een beeldende correspondentie tussen de kunstenaressen Magda Lagerwerf, Marie Oosterbaan en anderen. 24 april-12 juni 1982..
110
Lustrumtentoonstelling in de Nieuwe Kerk. 27 maart-19 september 1982..
111
Kunst in ballingschap, sculpturen van de Argentijnse kunstenares Maris Rueda. 11 september-18 december 1982..
112
Van Boschplan tot Bijlmerbajes. daarna reizend. 5 maart-11 juni 1983,.
113
Wilma de Walle, kijkkasten. 12 augustus-9 september 1983..
114
Dubbeltentoonstelling Mannen over mannen, mannen over vrouwen. 3-20 februari 1983..
115
Een eeuw sinds Aletta. , daarna reizend. 25 september-30 oktober 1983..
116
Ruim onvoldoende. Ruimtelijke ordening krities bekeken. 24 november 1983-11 februari 1984..
117
Nog steeds? NOG STEEDS! i.s.m. het Vrouwen Kunst Kollektief. 17 februari-3 maart 1984..
118
Door dik en dun. 11 mei-30 juni 1984..
119
Nix vrolix? Dan kommix! Eurocomics 1984, daarna reizend. 1 pak. 9 maart-28 april 1984..
120
Het andere boek. 24 augustus-20 oktober 1984..
121
Oost west, thuis kan beter. 8 november-22 december 1984..
122
Beelden verzet. Tentoonstelling tegen racisme en fascisme 8 februari-2 maart 1985 Marlies Rekers. Schilderijen en zeefdrukken 8 maart-6 april 1985 21 vormgevers 12 april-18 mei 1985.
123
De blik op oneindig. Reislustige vrouwen verleggen hun grenzen. 31 mei-31 augustus 1985..
124
4 kunstenaressen van buiten de Randstad. 25 oktober-16 november 1985..
125
Het geheim van de Kotomisi. 24 januari-12 april 1986..
126
Sonia Delaunay ?- 26 oktober 1986..
127
Jonge Architektes. 14 november-24 december 1986..
128
Nuray Atas. 24-31 januari 1987..
129
De volgende stap. Utopie als middel tot een volwaardiger stadsplanning. , daarna reizend. 17 juli-29 augustus 1987..
130
Onbekend talent t.g.v. het tienjarig bestaan van Amazone en de SVBK. 13 september-22 oktober 1987..
131
Stukken in verbeelding. Theatervormgeving van vrouwen. 21 januari- maart 1988..
132
Utopisch Bouwen. 14 september-9 oktober 1988..
133
Prestatie of Presentatie. Beeldvorming van vrouwen in de sport. , daarna reizend. 20 oktober-4 december 1988.
134
Dames in Dada. , daarna reizend; met geluidscassette. 15 december 1988-12 februari 1989..
135
Vrouw- en/in kinderboekillustraties., daarna reizend. [1989].
136
Projekte/Reflektie. Nederlandse fotografes portretteren zichzelf. 30 augustus-7 oktober 1989..
137
Binnenste Buiten. Vrouwen en moderne dans in Nederland. , daarna reizend. 1 pak. 9 februari-31 maart 1990..
138
Poolse vrouwen. 20 april-9 mei 1990..
139
Daar gaat ze (meidententoonstelling) , daarna reizend. 19 mei-7 juli 1990..
140
'Was getekend ...: Charley Toorop, Lizzy Ansingh, Jacoba van Heemskerck', met reproductie van een zw/w foto van Lizzy Ansingh. 20 september-25 november 1990..
141
Dubbelbeelden. 22 december 1990-12 januari 1991..
142
Marlen Haushofer. (schrijfster 1920-1970) 13 februari-2 maart 1991..
143
Contrapunten. Mythen in kunst van vrouwen. 25 april-29 juni 1991..
144
Het Vrouwengezelschap. 16 augustus-10 september 1991..
145
Met verve. 27 september-1 december 1991..
146
Vrouwen op Art Nouveau Affiches. 13 december 1991-9 februari 1992..
147
Weerzien. Zes fotografes opnieuw in Amazone. 13 maart-4 april 1992..
148
Through the looking glass. 16-19 juni 1992..
NB. Tentoonstelling is niet doorgegaan.
149
Een geslaagde start. Nieuw werk van kunstenaressen bekroond tussen. 1985 en 1988 16 april-5 juli 1992..
150
Intra Muros. Twaalf Nederlandse interieurarchitektes van deze eeuw. 28 augustus-17 september en 25 september-15 oktober 1992..
151
"Op mij rusten grooter en ernstiger plichten", Aletta Jacobs' zorg voor de wereld, daarna reizend. 6-26 november 1992..
152
Met open vizier. Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen. 10 december 1992-24 januari 1993..
153
Sixties and beyond, een educatief project om het man/vrouw beeld in de periode zestig-nu in beeld te brengen. 1993..
NB. Niet duidelijk of de tentoonstelling is doorgegaan.
154
Blikvanger, reclame: het spel van kijken en bekeken worden. 5 februari-19 maart 1993..
155
Vrouwbeelden in reclame wereldwijd bezien. 1993..
NB. Niet duidelijk of de tentoonstelling is doorgegaan.
156
[Voor]beeldige vrouwen ... cartoonistes op de hedendaagse vrouw. 1 pak. 2 april-2 mei 1993..
157
Koppeltekens. Drie kunstenaarsparen-drie dialogen. 14 mei-27 juni 1993..
158
Spiegelingen. Negen kunstenaressen verbeelden vrouwenfiguren uit de mythologie. 10-29 juli 1993..
159
Yehudith van Looi-Yasgur. Een oeuvre. 22 augustus-12 september 1993..
160
Chawwa Wijnberg. Gedichten en prenten. 14-16 oktober 1993..
161
Resonanties. Hedendaagse kunstenaressen over hun wortels in Nederlands-Indië. 22 oktober-28 november 1993..
162
Dichterbij Kunst. Een combinatie van kunst en poëzie. 3 december 1993-2 januari 1994..
163
Prima Donna. Moderne Mariaverbeeldingen. 21 januari-6 maart 1994..
164
Tatjana Celic. juni 1994..
165
Publieke vrouwen. Zinnebeelden in de openbare ruimte. 25 maart-8 mei 1994..
166
Een stemming, gehouden in de Tweede Kamer. , daarna reizend. 8 februari-3 mei 1994..
167
Lust voor het oog. Een keuze uit 30 jaar verbeelding van seksualiteit. 9 september-23 oktober 1994..
168
Un futuro. Antilliaanse en Arubaanse meisjesverhalen. 1995..
169
Take Care. 27 januari-12 maart 1995..
170
De stilte van het oog, een kunstproject van Désirée Dolron om in Nederland meer bekendheid te geven aan de Wereldvrouwenconferentie in Beijing. 1995..
171
Arte Piccola. 110 miniaturen-100 kunstenaressen, een verkooptentoonstelling. 1995..
172
U kunt veel meer, meneer! Zorgen is ook mannenwerk. z.j..

Reizende tentoonstellingen.
173
Beleidsplan 1993-1996 en folders. 1993.. 1 omslag.
174-180
Stukken betreffende de reizende tentoonstellingen. 1982-1995.. 7 omslagen.
NB. Zie ook nrs 112, 115, 119, 129, 133-135, 137, 139, 151, 166.
174
Huishouden. 1982-1983..
175
Hoezo, gelijk belast? 1986 en z.j..
176
Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940 1993-1994..
177
Take Care. 1994-1995..
178
Un Futuro. ; met geluidscassette. 1994-1995..
179
De juffrouw van de telefoon. z.j..
180
Publieke vrouwen. z.j..

ANNEX

181
Stukken afkomstig van en betreffende de beeldhouwster J.Th. Tollenaar-Ermeling, die als eerste vrouw de Prix de Paris won. 1903-1907, 1910, 1919, 1929, 1933.. 1 omslag.