/
You are not logged in

Archief Blijf van m'n Lijf, Delft 1979-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000249
Unitdate1979-1988
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1992
Access and UseBeperkt
Geen namen en gegevens van nog levende personen gebruiken ivm AVG 2018.
Preferred CitationArchief Blijf van m'n Lijf, Delft, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Stichting, opgericht in 1979, die ten doel had vrouwen die door haar partner zijn mishandeld, met eventuele kinderen, op te vangen door onderdak te bieden; opgeheven in 1988.


Inhoud

Vergaderstukken van medewerkstersvergaderingen, beleidsbijeenkomsten en themadagen 1979-1988; logboeken 1984-1985, 1987-1988; in- en uitschrijfformulieren 1984-1987; notulen en andere stukken betreffende decentralisatie en subsidiëring door het ministerie van WVC, voorheen CRM 1979-1987; stukken betreffende vrouwenmishandeling en gezondheidszorg, waaronder verslagen van gesprekken met Delftse huisartsen 1983-1984; folders en ander informatiemateriaal betreffende Blijf van m'n Lijfhuizen; krantenknipsels en documentatie op onderwerp ca. 1979-1988.
Agenda's en notulen van medewerksters- en andere vergaderingen. 1979-1988.

1-10
Agenda's en notulen van medewerksters- en andere vergaderingen. 1979-1988.. 10 omslagen.
1
Met notulen van het landelijk weekeinde 26-27 mei te Utrecht. 1 omslag. 1979..
2
Met notulen van beleidsdag. 1980..
3
Met vergaderstukken van beleidsvergaderingen. 1981..
4
Met vergaderstukken van themadagen en beleidsvergadering. 1982..
5
Met notulen van beleidsvergadering. 1983..
6
Met vergaderstukken van beleidsbijeenkomsten. 1984..
7
Met notulen van beleidsbijeenkomsten en van het antidecentralisatieoverleg. 1985..
8
Met vergaderstukken van beleidsbijeenkomsten. 1986..
9
Met verslag van beleidsweekeinde 20-22 november. 1987..
10
1 omslag. 1988..

Logboek 'Kinderwerk'. 1984 okt.-1985 nov.

11
Logboek 'Kinderwerk'. 1984 okt.-1985 nov.. 1 deel.

Logboeken. 1984-1985, 1987-1988.

12-13
Logboeken. 1984-1985, 1987-1988.. 2 omslagen.
12
20 feb.1984-29 april 1985..
13
19 sep.1987-6 juni 1988..

Notulen van vergaderingen met en betreffende het Ministerie van WVC (vóór 1983: CRM) en andere stukken betreffende de subsidie van het ministerie. 1 omslag. 1979-1987.

14
Notulen van vergaderingen met en betreffende het Ministerie van WVC (vóór 1983: CRM) en andere stukken betreffende de subsidie van het ministerie. 1 omslag. 1979-1987..

In- en uitschrijfformulieren. 1984-1987.

15-18
In- en uitschrijfformulieren. 1984-1987.. 6 omslagen.
15
1984..
16
1985..
17
2 omslagen. 1986..
18
2 omslagen. 1987..

Inschrijfformulieren van kinderen. 1980-1988.

19
Inschrijfformulieren van kinderen. 1980-1988.. 1 omslag.

Notulen, ingekomen brieven, circulaires, nota's en andere stukken betreffende decentralisatie. 1983-1986.

20
Notulen, ingekomen brieven, circulaires, nota's en andere stukken betreffende decentralisatie. 1983-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende vrouwenmishandeling en gezondheidszorg, waaronder verslagen van gesprekken met Delftse huisartsen. (1982)1983-1984.

21
Stukken betreffende vrouwenmishandeling en gezondheidszorg, waaronder verslagen van gesprekken met Delftse huisartsen. (1982)1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de politie en justitie, waaronder stukken betreffende een enquete over ervaringen van vrouwen met de politie en justitie. 1984-1985.

22
Stukken betreffende de politie en justitie, waaronder stukken betreffende een enquete over ervaringen van vrouwen met de politie en justitie. 1984-1985.. 1 omslag.

Agenda's, notulen en circulaires van de Landelijke Publiciteitsgroep. 1981-1986.

23
Agenda's, notulen en circulaires van de Landelijke Publiciteitsgroep. 1981-1986.. 1 omslag.

Teksten van lezingen over Blijf van m'n Lijf; stukken betreffende tv-programma's over vrouwenmishandeling en aankondiging van voorlichtingsbijeenkomsten. 1980-1983.

24
Teksten van lezingen over Blijf van m'n Lijf; stukken betreffende tv-programma's over vrouwenmishandeling en aankondiging van voorlichtingsbijeenkomsten. 1980-1983.. 1 omslag.

Dossier betreffende de hetze tegen Blijf van m'n Lijfhuizen van de heer Bakker, wiens vrouw in een Blijf van m’n Lijfhuis verbleef. 1984-1985. Met kort verslag van de zaak Bakker.1986.

25
Dossier betreffende de hetze tegen Blijf van m'n Lijfhuizen van de heer Bakker, wiens vrouw in een Blijf van m’n Lijfhuis verbleef. 1984-1985. Met kort verslag van de zaak Bakker.1986.. 1 omslag.

Rapporten, voornamelijk statistische verwerking van gegevens uit inschrijfformulieren, afkomstig van de onderzoeksgroep, betreffende (het functioneren van en in) Blijf van m'n Lijfhuizen. 1985.

26
Rapporten, voornamelijk statistische verwerking van gegevens uit inschrijfformulieren, afkomstig van de onderzoeksgroep, betreffende (het functioneren van en in) Blijf van m'n Lijfhuizen. 1985.. 1 omslag.

Agenda's en notulen van het Landelijk Overleg Kinderwerk en andere stukken betreffende kinderen en Blijf van m'n Lijfhuizen. 1982-1986.

27
Agenda's en notulen van het Landelijk Overleg Kinderwerk en andere stukken betreffende kinderen en Blijf van m'n Lijfhuizen. 1982-1986.. 1 omslag.

Huisregels, richtlijnen bij in- en uitschrijven, draaiboeken en andere stukken voor medewerksters en bewoonsters. z.j.

28
Huisregels, richtlijnen bij in- en uitschrijven, draaiboeken en andere stukken voor medewerksters en bewoonsters. z.j.. 1 omslag.

Jaarverslag ('tussentijds verslag') 1979/1980. 1980.

29
Jaarverslag ('tussentijds verslag') 1979/1980. 1980.. 1 stuk.

Teksten bij 3 diaseries betreffende Blijf van m'n Lijf, Delft en bij 1 diaserie betreffende enge plekken in Delft. z.j.

30
Teksten bij 3 diaseries betreffende Blijf van m'n Lijf, Delft en bij 1 diaserie betreffende enge plekken in Delft. z.j.. 4 stukken.

Agenda van ingekomen stukken. 1987-1988.

31
Agenda van ingekomen stukken. 1987-1988.. 1 stuk.

Correspondentie tussen en andere stukken betreffende gemeentelijke en rijksoverheid en Blijf van m'n Lijf, Delft. 1979-1980.

32
Correspondentie tussen en andere stukken betreffende gemeentelijke en rijksoverheid en Blijf van m'n Lijf, Delft. 1979-1980.. 1 omslag.

Nota betreffende de uitgangspunten van de stichting Blijf van m'n Lijf, Delft. 1979.

33
Nota betreffende de uitgangspunten van de stichting Blijf van m'n Lijf, Delft. 1979.. 1 stuk.

Stukken van de voorlichtingsgroep, waaronder 'case' voor verloskundigen en een rollenspel 'bij de politie'. 1984 en z.j.

34
Stukken van de voorlichtingsgroep, waaronder 'case' voor verloskundigen en een rollenspel 'bij de politie'. 1984 en z.j.. 1 omslag.

Inschrijvingsbewijzen van Blijf van m'n Lijf, Delft in het stichtingregister bij de Kamer van Koophandel. Fotocopieën. 1979, 1983, 1984.

35
Inschrijvingsbewijzen van Blijf van m'n Lijf, Delft in het stichtingregister bij de Kamer van Koophandel. Fotocopieën. 1979, 1983, 1984.. 3 stukken.

Staat, waarin diverse gegevens van alle Blijf van m’n Lijfhuizen verwerkt zijn. Fotocopie. 1982.

36
Staat, waarin diverse gegevens van alle Blijf van m’n Lijfhuizen verwerkt zijn. Fotocopie. 1982.. 1 stuk.

Folders en ander informatiemateriaal betreffende Blijf van m'n Lijfhuizen, landelijk en betreffende Delft, waaronder het 'verhaal' van medewerksters uit Blijf van m'n Lijf, Delft "Blijfmedewerkster zijn....en blijven" uit. 1982.

37
Folders en ander informatiemateriaal betreffende Blijf van m'n Lijfhuizen, landelijk en betreffende Delft, waaronder het 'verhaal' van medewerksters uit Blijf van m'n Lijf, Delft "Blijfmedewerkster zijn....en blijven" uit. 1982.. 1 omslag.

Kranteknipsels en documentatie geordend op onderwerp, onder andere betreffende decentralisatie, economische zelfstandigheid, gezondheidszorg, justitie, Delftse acties, buitenlandse vrouwen en Blijf van m'n Lijf, Delft. ca 1979-1988.

38
Kranteknipsels en documentatie geordend op onderwerp, onder andere betreffende decentralisatie, economische zelfstandigheid, gezondheidszorg, justitie, Delftse acties, buitenlandse vrouwen en Blijf van m'n Lijf, Delft. ca 1979-1988.. 1 pak.

Jaarrekeningen. 1983-1988.

39
Jaarrekeningen. 1983-1988.. 6 stukken.