/
You are not logged in

Archief Feministische Uitgeverij Sara 1976-1987

Identity Area

Collection IDIIAV00000057
Unitdate1976-1987
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.72 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1992
Access and UseBeperkt
Schriftelijke toestemming nodig voor publicatie uit de met een * gemerkte stukken.
Preferred CitationArchief Feministische Uitgeverij Sara, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Ontstaan in 1976 uit het samengaan van een groep van dertien vrouwen die een feministische uitgeverij wilden oprichten en de kleine uitgeverij Dolle Mina; de uitgeverij in oprichting kreeg rechtspersoonlijkheid op 3 februari 1977 onder de naam Stichting Sara's Moeders (SSM); op 11 augustus 1977 werd met verworven subsidie de stichting Feministische Uitgeverij Sara opgericht; ging in september 1987 failliet; uitgeverij Van Gennep en Van Ditmar kochten de voorraad; Van Gennep kocht de rechten van pas verschenen boeken en het recht om de handelsnaam Sara te gebruiken; gaf zowel fictie als non-fictie en poëzie uit; veel affiches werden ontworpen door Hennie van der Zande.


Inhoud

Notulen van collectiefvergaderingen 1976-1985, van het werkoverleg 1983-1986, van de redactieraad 1984-1986, van de coördinatiegroep 1984 en van bestuursvergaderingen 1985; correspondentie 1977, 1984-1987; kopie van de stichtingsakte SSM 1977; stukken betreffende statutenwijzigingen en inschrijving Kamer van Koophandel 1977, 1981, 1983-1984; financiële administratie en boekhouding 1976-1987; correspondentie betreffende in- en verkooprechten 1980-1987, betreffende manuscripten 1984-1987, met auteurs en vertaalsters 1984-1986, met boekhandels 1983-1986 en betreffende subsidies op boeken 1982-1984, 1986; knipsels van recensies van uitgegeven boeken en geplaatste advertenties.
Stukken betreffende nog te betalen royalty’s. Alfabetisch geordend op titel. 1978-1984.

1
Stukken betreffende nog te betalen royalty’s. Alfabetisch geordend op titel. 1978-1984.. 1 pak.

Grootboekbladen. 1985.

2
Grootboekbladen. 1985.. 1 pak.

Grootboekbladen. 1986.

3
Grootboekbladen. 1986.. 1 pak.

Grootboekkaarten. 1982.

4
Grootboekkaarten. 1982.. 1 pak.

Grootboekbladen. 1984.

5
Grootboekbladen. 1984.. 1 pak.

Jaarrekeningen. 1979-1981.

6
Jaarrekeningen. 1979-1981.. 3 stukken.

Stukken betreffende de oprichting van de stichting, statutenwijziging en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.1977, 1981 en 1984.

7
Stukken betreffende de oprichting van de stichting, statutenwijziging en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.1977, 1981 en 1984.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende inkooprechten. Alfabetisch geordend. 1980.

8
Correspondentie betreffende inkooprechten. Alfabetisch geordend. 1980.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende surseance van betaling. 1986.

9
Correspondentie betreffende surseance van betaling. 1986.. 1 omslag.

Ingekomen post. Geordend op nummer en datum. 1987 jan.-mei.

10
Ingekomen post. Geordend op nummer en datum. 1987 jan.-mei.. 1 omslag.

Stukken betreffende de promotie van uitgegeven boeken. 1985-1986.

11
Stukken betreffende de promotie van uitgegeven boeken. 1985-1986.. 1 omslag.

Afschriften van uitgegane brieven.1 omslag 1987 jan-juni.

12
Afschriften van uitgegane brieven.1 omslag 1987 jan-juni..

Correspondentie betreffende verkooprechten. Alfabetisch op auteur. 1985-1986.

13
Correspondentie betreffende verkooprechten. Alfabetisch op auteur. 1985-1986.. 1 omslag.

Lijst met namen i.v.m. aanvraag obligaties. [1977].

14
Lijst met namen i.v.m. aanvraag obligaties. [1977].. 1 omslag.

Afschriften van uitgegane stukken. Op datum en nummer. 1986.

15
Afschriften van uitgegane stukken. Op datum en nummer. 1986.. 1 omslag.

Ingekomen stukken betreffende financiën. Op nummer. 1984 september-1986 maart.

16
Ingekomen stukken betreffende financiën. Op nummer. 1984 september-1986 maart.. 1 omslag.

Knipsels van recensies van: Jeanne Doomen/Aanleiding, Aleramo, Brétecher, Kinderboeken, Schroeiplekken, Baas in eigen buik en SocFemTeksten 1 en 2. 1978-1981.

17
Knipsels van recensies van: Jeanne Doomen/Aanleiding, Aleramo, Brétecher, Kinderboeken, Schroeiplekken, Baas in eigen buik en SocFemTeksten 1 en 2. 1978-1981.. 1 omslag.

Verslagen van Sara-vergaderingen 1983, van de coördinatiegroep 1984 en aantekeningen n.a.v. gesprekken met P. Bosch over de boekhouding 1983. 1983-1984.

18
Verslagen van Sara-vergaderingen 1983, van de coördinatiegroep 1984 en aantekeningen n.a.v. gesprekken met P. Bosch over de boekhouding 1983. 1983-1984.. 1 omslag.

Knipsels van door Sara geplaatste advertenties. 1981-1983.

19
Knipsels van door Sara geplaatste advertenties. 1981-1983.. 1 omslag.

Knipsels van het vertrek van A. Dekker en de financiële problemen van Sara. 1986.

20
Knipsels van het vertrek van A. Dekker en de financiële problemen van Sara. 1986.. 1 omslag.

Knipsels van recensies van SocFemTeksten 3 en 4, Vrouwen te gast, Découplette, Paula Modersohn-Becker en Vrouwen Vooruit. z.j.

21
Knipsels van recensies van SocFemTeksten 3 en 4, Vrouwen te gast, Découplette, Paula Modersohn-Becker en Vrouwen Vooruit. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende planning en procedure-afspraken. 1982-1985.

22
Stukken betreffende planning en procedure-afspraken. 1982-1985.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende afgewezen manuscripten. Alfabetisch.1986-1987.

23*
Correspondentie betreffende afgewezen manuscripten. Alfabetisch.1986-1987.. 1 omslag.

Notulen en andere stukken van het werkoverleg. 1985 april-1986 april.

24*
Notulen en andere stukken van het werkoverleg. 1985 april-1986 april.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende subsidies op boeken. Alfabetisch op auteur. 1982-1984, 1986.

25
Correspondentie betreffende subsidies op boeken. Alfabetisch op auteur. 1982-1984, 1986.. 1 omslag.

Mailing aan obligatiehoudsters. 1983-1986.

26
Mailing aan obligatiehoudsters. 1983-1986.. 1 omslag.

Leesrapporten. 1982-1986.

27
Leesrapporten. 1982-1986.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende verkooprechten. 1980-1982.

28
Correspondentie betreffende verkooprechten. 1980-1982.. 1 omslag.

Ingekomen stukken van de ABC (Associatie van bedrijven op coöperatieve grondslag). 1979-1986 maart.

29
Ingekomen stukken van de ABC (Associatie van bedrijven op coöperatieve grondslag). 1979-1986 maart.. 1 pak.

Correspondentie betreffende inkooprechten. Alfabetisch op uitgever/agent. 1982-1984.

30-32
Correspondentie betreffende inkooprechten. Alfabetisch op uitgever/agent. 1982-1984.. 3 omslagen.
30
1984..
31
1983..
32
1982..

Notulen van collectiefvergaderingen, van het werkoverleg, van de structuurcommissie en salarisoverzichten. 1984-1985.

33*
Notulen van collectiefvergaderingen, van het werkoverleg, van de structuurcommissie en salarisoverzichten. 1984-1985.. 1 omslag.
NB. Stukken afkomstig van Marijke.

Notulen werkoverleg. 1983 april 14 - 1986 april 14.

34*
Notulen werkoverleg. 1983 april 14 - 1986 april 14.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende verkooprechten. Alfabetisch op uitgever/agent. 1982-1984.

35-37
Correspondentie betreffende verkooprechten. Alfabetisch op uitgever/agent. 1982-1984.. 3 omslagen..
35
1984..
36
1983..
37
1982..

Fondslijsten en aanbiedingsfolders. 1983-1986.

38
Fondslijsten en aanbiedingsfolders. 1983-1986.. 1 omslag.

Onkostendeclaraties per kas. 1985.

39
Onkostendeclaraties per kas. 1985.. 1 omslag.

Onkostendeclaraties per kas. 1984.

40
Onkostendeclaraties per kas. 1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende royalty’s buitenlandse auteurs. 1983-1984.

41
Stukken betreffende royalty’s buitenlandse auteurs. 1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende het omzetten van obligaties in giften. 1983.

42
Stukken betreffende het omzetten van obligaties in giften. 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende royalty’s. 1983.

43
Stukken betreffende royalty’s. 1983.. 1 omslag .

Stukken betreffende royalty’s. 1985.

44
Stukken betreffende royalty’s. 1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende het accountantskantoor 'Kant' en de HKB (Hollandse Koopmansbank).1984.

45
Stukken betreffende het accountantskantoor 'Kant' en de HKB (Hollandse Koopmansbank).1984.. 1 omslag.

Jaarrekening en balans. 1977 en 1978.

46
Jaarrekening en balans. 1977 en 1978.. 1 omslag.

Stukken betreffende de omzetbelasting. 1977-1981.

47
Stukken betreffende de omzetbelasting. 1977-1981.. 1 omslag.

Jaarrekeningen 1977/78, 1979, 1980 en 1981 van de Stichting Sara’s Moeder, jaarstukken over 1981 en 1982 en balans 1982 van de Stichting Sara’s Moeder en financieel overzicht van de Stichting Uitgeverij Dolle Mina over 1970-1977 september. 1970-1982.

48
Jaarrekeningen 1977/78, 1979, 1980 en 1981 van de Stichting Sara’s Moeder, jaarstukken over 1981 en 1982 en balans 1982 van de Stichting Sara’s Moeder en financieel overzicht van de Stichting Uitgeverij Dolle Mina over 1970-1977 september. 1970-1982.. 1 omslag.

Adreslijsten. ca 1984.

49
Adreslijsten. ca 1984.. 1 omslag.

Staten met per Sara-medewerkster gegevens over verstrekte presentexemplaren en tegen halve prijs gekochte boeken. 1978-1983.

50
Staten met per Sara-medewerkster gegevens over verstrekte presentexemplaren en tegen halve prijs gekochte boeken. 1978-1983.. 1 omslag.

Polissen van verzekeringen. 1977-1980.

51
Polissen van verzekeringen. 1977-1980.. 1 omslag.

Stukken betreffende de vennootschapsbelasting. 1978-1982, 1984-1985.

52
Stukken betreffende de vennootschapsbelasting. 1978-1982, 1984-1985.. 1 omslag.

Balans en jaarstukken. 1983.

53
Balans en jaarstukken. 1983.. 1 omslag.

Gegevens over het adverteren in bladen. Alfabetisch per blad. 1983-1984.

54
Gegevens over het adverteren in bladen. Alfabetisch per blad. 1983-1984.. 1 omslag.

Knipsels van recensies en advertenties. 1982-1985.

55-65
Knipsels van recensies en advertenties. 1982-1985.. 11 omslagen.
55
Van het 5-jarig bestaan in 1982 en algemene knipsels 1983-1985..
56
Recensies van:.
57
Recensies van:.
58
Recensies van:.
59
Recensies van:.
60
Recensies van:.
61
Recensies van:.
62
Recensies van:.
63
Recensies van Sarafaan.
64
Recensies van:.
65
Recensies van Kerewin..

Afschriften van uitgegane stukken. 1987.

66
Afschriften van uitgegane stukken. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Triodosbank en borgstelling. 1983-1984.

67
Stukken betreffende de Triodosbank en borgstelling. 1983-1984.. 1 omslag.

Kopie van de stichtingsakte van Stichting Sara’s Moeder, stukken betreffende de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Stichting Sara’s Moeder.1977, 1983-1984.

68
Kopie van de stichtingsakte van Stichting Sara’s Moeder, stukken betreffende de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Stichting Sara’s Moeder.1977, 1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende functiebeschrijvingen gemaakt door de structuurcommissie. 1984.

69
Stukken betreffende functiebeschrijvingen gemaakt door de structuurcommissie. 1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende inkooprechten. Alfabetisch per uitgever/agent. 1985-1987.

70
Stukken betreffende inkooprechten. Alfabetisch per uitgever/agent. 1985-1987.. 1 pak.

Arbeidsovereenkomsten en andere stukken betreffende personeel. Alfabetisch per werkneemster. 1978-1987.

71
Arbeidsovereenkomsten en andere stukken betreffende personeel. Alfabetisch per werkneemster. 1978-1987.. 1 omslag.

Register van ingekomen manuscripten. 1984 juni-1987 juli.

72
Register van ingekomen manuscripten. 1984 juni-1987 juli.. 1 deel.

Brievenboek. 1985 juni 24 - 1987 juni.

73
Brievenboek. 1985 juni 24 - 1987 juni.. 1 deel..

Brievenboek. 1987 juli.

74
Brievenboek. 1987 juli.. 1 deel..

Mailing aan boekhandels en aan depotboekhandels. Met adressenlijsten. 1981-1987.

75
Mailing aan boekhandels en aan depotboekhandels. Met adressenlijsten. 1981-1987.. 1 pak.

Ingekomen stukken. 1987 augustus en september.

76
Ingekomen stukken. 1987 augustus en september.. 1 omslag .

Correspondentie betreffende opties. Alfabetisch. 1986-1987.

77
Correspondentie betreffende opties. Alfabetisch. 1986-1987.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende vertalingen en illustraties. Alfabetisch. 1984-1985.

78*
Correspondentie betreffende vertalingen en illustraties. Alfabetisch. 1984-1985.. 1 omslag.

Ingekomen stukken. 1985.

79
Ingekomen stukken. 1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende afspraken met individuele boekhandels over recht van retour, in consignatie e.d. Alfabetisch. 1983-1986.

80
Stukken betreffende afspraken met individuele boekhandels over recht van retour, in consignatie e.d. Alfabetisch. 1983-1986.. 1 omslag.

Correspondentie met auteurs en vertaalsters. Alfabetisch. 1984-1986.

81*
Correspondentie met auteurs en vertaalsters. Alfabetisch. 1984-1986.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende afgewezen manuscripten. Alfabetisch. 1984-1985.

82*
Correspondentie betreffende afgewezen manuscripten. Alfabetisch. 1984-1985.. 1 omslag.

Algemene correspondentie. 1984-1985.

83-84
Algemene correspondentie. 1984-1985.. 2 pakken..
83
A-L.
84
M-Z.

Stukken betreffende de rechtszaak tegen Uitgeverij Sari BV.1977-1979.

85
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Uitgeverij Sari BV.1977-1979.. 1 omslag.

Notulen Sara-vergaderingen. 1976 november-1984 mei.

86-88*
Notulen Sara-vergaderingen. 1976 november-1984 mei.. 2 pakken en 1 omslag.
86
1976 november-1979..
87
1 omslag1980-1981..
88
1982-1984 mei..

Grootboekkaarten. 1981.

89
Grootboekkaarten. 1981.. 1 pak.

Financiële en andere stukken betreffende Sarafaan. 1985-1986.

90
Financiële en andere stukken betreffende Sarafaan. 1985-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende omzetbelasting. 1979-1986.

91
Stukken betreffende omzetbelasting. 1979-1986.. 1 omslag.

Balansstukken. 1982, 1984-1986.

92-95
Balansstukken. 1982, 1984-1986.. 2 pakken en 2 omslagen..
92
Balansstukken en voorlopige jaarrekening. 1982..
93
1984..
94
1985.. 1 omslag .
95
1986 april.. 1 omslag .

Afschriften van bestellingen op de najaarsaanbieding. Alfabetisch per boekhandel. 1986.

96
Afschriften van bestellingen op de najaarsaanbieding. Alfabetisch per boekhandel. 1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende boekenbeurzen. 1986.

97
Stukken betreffende boekenbeurzen. 1986.. 1 omslag.

Foto's gemaakt door Marijke Rawie van 'denkweekenden' en vergaderingen. 1979-1980.

98*
Foto's gemaakt door Marijke Rawie van 'denkweekenden' en vergaderingen. 1979-1980.. 1 pak.

Grootboekkaarten. 1983.

99
Grootboekkaarten. 1983.. 1 omslag.

Duplicaten van ingezonden cessieopgaven aan de bank 1983 en stukken van ontvangen royalty’s 1981-1982. 1981-1983.

100
Duplicaten van ingezonden cessieopgaven aan de bank 1983 en stukken van ontvangen royalty’s 1981-1982. 1981-1983.. 1 omslag.

Engelse vertaling van het artikel van Maaike Meijer in het Lesbisch Prachtboek, Androgyny, door Martha Hawley.Getypt. 1979.

101
Engelse vertaling van het artikel van Maaike Meijer in het Lesbisch Prachtboek, Androgyny, door Martha Hawley.Getypt. 1979.. 1 omslag.

Nederlandse vertaling van M. Wex, Weibliche und männliche Körpersprache door Rita Meijer. Getypt. 1980.

102
Nederlandse vertaling van M. Wex, Weibliche und männliche Körpersprache door Rita Meijer. Getypt. 1980.. 1 omslag.

Engelse vertaling van Aysel en anderen door Nienke Atadan. Getypt. 1983.

103
Engelse vertaling van Aysel en anderen door Nienke Atadan. Getypt. 1983.. 1 omslag.

Russisch manuscript van A. Kollontaj, Een grote liefde. Fotocopie. z.j.

104
Russisch manuscript van A. Kollontaj, Een grote liefde. Fotocopie. z.j.. 1 omslag.

Retour ontvangen teruggezonden manuscript wegens onbestelbaarheid. 1982.

105
Retour ontvangen teruggezonden manuscript wegens onbestelbaarheid. 1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende de publicatie Wie weegt de woorden.1985.

106
Stukken betreffende de publicatie Wie weegt de woorden.1985.. 1 omslag.

Overzichten van royaltie-afrekeningen. 1982.

107
Overzichten van royaltie-afrekeningen. 1982.. 1 omslag.

Verslagen van de redactieraad. 1984 september-1986 juli.

108
Verslagen van de redactieraad. 1984 september-1986 juli.. 1 omslag.

Correspondentie Stichting Sara’s Moeder. Alfabetisch. 1977-1983.

109
Correspondentie Stichting Sara’s Moeder. Alfabetisch. 1977-1983.. 1 omslag.

Ingekomen stukken. 1986.

110
Ingekomen stukken. 1986.. 1 omslag.

Bestellingen doorgegeven aan het CB. 1983-1987 april.

111
Bestellingen doorgegeven aan het CB. 1983-1987 april.. 1 omslag.

Adreslijsten. Rubrieksgewijs geordend. z.j.

112
Adreslijsten. Rubrieksgewijs geordend. z.j.. 1 omslag.

Verslagen werkoverleg. Kopieën. 1984 juli-1985 april.

113*
Verslagen werkoverleg. Kopieën. 1984 juli-1985 april.. 1 omslag.

Notulen bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1985 mei 10.

114*
Notulen bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1985 mei 10.. 1 omslag.

Werkrapporten van A. Dekker 1984-1985 en verslagen van de coördinatiegroep 1984. 1984-1985.

115*
Werkrapporten van A. Dekker 1984-1985 en verslagen van de coördinatiegroep 1984. 1984-1985.. 1 omslag.

Notulen collectiefvergaderingen. Met bijlagen. 1984-1985.

116*
Notulen collectiefvergaderingen. Met bijlagen. 1984-1985.. 1 omslag.

Verslagen van de redactieraad en verslagen van Sarafaan. 1985.

117*
Verslagen van de redactieraad en verslagen van Sarafaan. 1985.. 1 omslag.

Stukken houdende gegevens over het plaatsen van advertenties. 1984-1986 april.

118
Stukken houdende gegevens over het plaatsen van advertenties. 1984-1986 april.. 1 omslag.

Bestuursstukken. 1985-1987 februari.

119
Bestuursstukken. 1985-1987 februari.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. 1984.

120
Stukken betreffende de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. 1984.. 1 omslag.

Notulen en agenda's van collectiefvergaderingen. 1984 mei-december.

121*
Notulen en agenda's van collectiefvergaderingen. 1984 mei-december.. 1 omslag.

Correspondentie met auteurs en vertaalsters. Alfabetisch. 1984.

122*
Correspondentie met auteurs en vertaalsters. Alfabetisch. 1984.. 1 omslag.

Genummerde obligaties 1977; lijst van het IAV geleende boeken 1985; register van bij de PTT ter aantekening aangeboden stukken 1986-1987; kopie van een exploot 27 december 1985. 1977, 1985-1987.

123
Genummerde obligaties 1977; lijst van het IAV geleende boeken 1985; register van bij de PTT ter aantekening aangeboden stukken 1986-1987; kopie van een exploot 27 december 1985. 1977, 1985-1987.. 1 omslag.

Ingekomen foto's en negatieven van het ANP. 1987.

124
Ingekomen foto's en negatieven van het ANP. 1987.. 1 omslag.

Doctoraalscriptie van H. Metzelaar over '100 jaar Nederlandse componistes'. Met leesrapport. 1985.

125
Doctoraalscriptie van H. Metzelaar over '100 jaar Nederlandse componistes'. Met leesrapport. 1985.. 1 omslag.

Videoband VHS van Tsiamelo: A place of Goodness en een cassettebandje over ' Aysel en anderen'. z.j.

126
Videoband VHS van Tsiamelo: A place of Goodness en een cassettebandje over ' Aysel en anderen'. z.j.. 2 stukken.

Namen en nummers van obligatiehoudsters. Alfabetisch. z.j.

127
Namen en nummers van obligatiehoudsters. Alfabetisch. z.j.. kaartsysteem.

Voorraadstaten, inkooplijsten, PM- en factuuroverzichten, opslagkosten, verkoopoverzichten per klant en per titel. Afkomstig van het CB per maand. 1983-1986 augustus.

128
Voorraadstaten, inkooplijsten, PM- en factuuroverzichten, opslagkosten, verkoopoverzichten per klant en per titel. Afkomstig van het CB per maand. 1983-1986 augustus.. 3 dozen.