/
You are not logged in

Archief Marie Kamphuis1907-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000423
Unitdate1907-2004
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent5.75 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ditje Reudink in 2007
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig voor inzage persoonlijke stukken.
Preferred CitationArchief Marie Kamphuis, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie/geschiedenis

Geboren op 23 oktober 1907 te Zwolle, overleden op 9 januari 2004 in Haren; zette zich haar hele leven in voor de professionalisering van het maatschappelijk werk en de invoering van het social casework in Nederland; startte in 1943 een dependance van het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Amsterdam (CICSA) in Groningen; dit ontwikkelde zich tot een zelfstandige opleiding, de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA); Marie Kamphuis was er directrice tot 1970; zij zette zich naast haar werk in voor de verbetering van de positie van vrouwen in de Hervormde Kerk, onder meer met de 'bende van vier', een groep Groningse vrouwen, bestaande uit Aleid van Hasselt, Bertje Jens, Marijke Koijck-de Bruijn en Marie Kamphuis; zij schreven samen artikelen over allerlei onderwerpen uit de feministische theologie; hun publicatie van een artikel over de positie van de vrouw in de Bijbelse en kerkelijke teksten, onder andere in de teksten van de kerkliederen leidde tot heftige reacties, waarop 'de bende' besloot vrouwen op te roepen hun eigen kerkliederen te schrijven vanuit een vrouwelijk perspectief; dit leidde tot de publicatie van het liedboek Eva’s lied'; overige interesses van Marie Kamphuis waren poëzie, cultuur, geschiedenis en religie; officier in de Orde van Oranje Nassau; ereburger van de stad Groningen.


Inhoud

Correspondentie algemeen 1923-2004; correspondentie met familieleden 1918-2003; identiteitspapieren; onderscheidingen; foto’s, geluidsbanden, video’s; stukken betreffende haar jeugd; stukken betreffende haar opleidingen (MULO, HBS, Opleidingschool voor Christelijk-Maatschappelijken Arbeid Amsterdam, Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Amsterdam); stukken betreffende financiële zaken; liturgieën; documentatie over geloofsonderwerpen; stukken betreffende het Feministisch Theologisch Perspectief 1979-1998; documentatie over feminisme; stukken betreffende de ‘bende van vier’ 1979-1984; gedichten; dagboek 1958-1959; Opbouw Drenthe 1935-1937; CICSA Amsterdam 1939-1943; Militair Gezag 1945; CICS/ASCA Groningen 1943-1970; casussen 1942-1972; conferentieverslagen 1934-1991; lezingen 1936-1994; stukken betreffende de ontwikkeling van het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker 1962-1986; stukken betreffende de Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen 1965-1975; stukken betreffende de Sociale Bibliotheek Reeks van Van Loghum Slaterus 1968-1979; stukken betreffende de Onderwijsraad 1969-1973; commissie van toezicht van de Van Mesdagkliniek Groningen 1971-1980; stukken betreffende de Diabetes Vereniging Nederland 1977-1979; stukken betreffende de oprichting van de Marie Kamphuis Stichting 1988-2002; stukken betreffende redactiewerkzaamheden voor de Winkler Prins Encyclopedie, 7e editie 1965-1974; stukken betreffende buitenlandse reizen; publicaties en manuscripten 1933-1991; interviews, recensies en artikelen over Marie Kamphuis 1934-2003; documentatie op het gebied van maatschappelijk werk 1949-1999; aantekeningen. Zie ook de website van de Stichting Marie Kamphuis.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Biografische schets
Het archief
Marie Kamphuis heeft tijdens haar leven besloten haar persoonlijk archief aan het IIAV te schenken. Zij maakte zelf al een schifting van haar persoonlijke documenten. Zo heeft zij bij een aantal archiefstukken briefjes geschreven met daarop aanwijzingen over de inhoud of het belang van de stukken. Daarbij heeft zij ook aangegeven dat zij een aantal stukken bewust heeft vernietigd. Het gaat hierbij om brieven van haar ouders. Zij vond deze niet van belang. Het grootste deel van het archief kwam in 2001 (ca. 6 meter). De rest kwam na haar dood in 2004 (1,5 meter). Los van de aantekeningen was er geen chronologie of indeling in de stukken aan te treffen. De indeling is gemaakt door de archiefbeschrijver. Tijdens het beschrijven zijn enkele dubbele exemplaren van stukken uit het archief gehaald en vernietigd. Het archief bevat naast geschreven en gedrukte stukken ook veel foto’s en enkele geluids- en beeldbanden. Na bewerking is de omvang van het archief 5,75 m.
Bibliografie Marie Kamphuis
Publicaties over Marie Kamphuis
Afkortingen
CICSA AmsterdamCentraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Amsterdam
CICSA GroningenCentraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Groningen, werd later ASCA
ASCAAcademie voor Sociale en Culturele Arbeid
SSRMWStichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen
NVMWNederlandse Vereniging voor Maatschappelijk WerkersAlgemeen

Agenda’s.
1-8
Agenda’s.1934-2004.. 37 delen.
1
1934-1943. 10 delen.
2
1945.
3
1954, 1954/1955. 2 delen.
4
1958.
5
1964.
6
1970.
7
1985-1994. 10 delen.
8
1995-2004 (tweemaal 1999). 11 delen.

Persoonlijk leven

Correspondentie.
9-21
Ingekomen brieven. Alfabetische geordend op afzender.1923-2004.. 13 omslagen.
9
.
Amerika, Ton en Bertha 1999 en z.j. (4)
10
.
Bos-de Jong, Eelkina 1997, 1999, 2001-2003 en z.j. (12)
11
.
Deichmann, Christa 1973, 1989 (2) Duits
12
.
Hollis, Florence 1951, 1954, 1965, 1966, 1970, 1972, 1974, 1976- 1983, 1985-1987 en z.j. (36) (met concepten van brieven van Marie Kamphuis aan F. Hollis) Engels
13
Jagt, Lou en Nel 1983, 1984, 1989-2004 (145).
14
.
Jellema, C.O. (Cor) 1977-1979, 1982, 1983, 1985, 1990, 1992-1997, 1999, 2000, 2002, 2003 en z.j. (27) (dichter, met brief van zijn partner Hans uit 1989 over de breuk tussen hem en Cor en een manuscript met gedichten en verhalen van Jellema)
15
.
Jong-Renkema, W.G.T. de 1992 (2)
16
.
Modersohn, Tille en Käthe Rimbach 1953, 1954, 1958-1961, 1978, 1986-1988, 1990, 1991, 1994-1998 en z.j. (35) (met foto’s van Tille Modersohn) Duits
17
.
Praag, Charlotte van 1999, 2000, 2002 (3)
18
.
Schulte Nordholt, Henk en Liesbeth Schulte Nordholt-Leclerq 1946, 1985-1990, 1996 (17) (met een brief van Miep Stuyver over haar relatie met Henk Schulte Nordholt (1935), een brief van N.B. Tenhaeff over de aanbeveling van Schulte Nordholt voor een studie Geschiedenis door Marie Kamphuis (1939), een geboortekaartje van een kleindochter van Schulte Nordholt (1997), correspondentie met Liesbeth Leclerq na het overlijden van Schulte Nordholt (1999-2002) en foto’s van Henk Schulte Nordholt)
19
.
Sluis, Wim van de 1999-2003 en z.j. (13)
20
.
Vlaeminck, Hilde 1995, 2002 (6)
21
Overige ingekomen brieven en kaarten van onleesbare of anonieme afzenders (1936, 1946, 1956, 1957, 1977, 1988, 1994, 2001) , geboortekaartjes (2000, 2001), overlijdensberichten (1996, 2002) en felicitatiekaarten voor haar 90ste verjaardag 1997 (26).
22-37
Correspondentie met familieleden.1918-2003.. 16 omslagen.
22
Brieven van haar ouders 1922-1926, 1943, 1945, 1954 (40).
23
Brieven van Marie Kamphuis aan ouders 1919, 1923-1925, 1933, 1942, 1945, 1947, 1948, 1954-1955 (91)..
24
Brieven van Jo(pie) Kamphuis 1922-1924 (15) (tweelingzus van Marie Kamphuis), met brieven van Marie Kamphuis aan Jopie.
25
Brieven van Mej. C. Monnik 1924 (13) (directrice Christine Hermineschool, Zetten aan de ouders van Marie Kamphuis over de ziekte van Jo Kamphuis).
26
Overlijdensbericht (7 mei 1924) en condoleance brieven aan Marie Kamphuis na overlijden van Jo Kamphuis 1924 (6).
27
Brieven van Juffrouw Klinkert 1923-1924 (directrice van Opleidingsschool voor Christelijk-Maatschappelijken Arbeid, Amsterdam waar Marie Kamphuis intern verbleef).
28
Brieven van haar broer Gerrit Kamphuis 1918, 1922-1926, 1929, 1931, 1940, 1944-1950, 1974, 1977, 1984 (39).
29
Brieven van Marie Kamphuis aan Gerrit Kamphuis en zijn vrouw Betty Kamphuis-Simons Cohen 1919, 1924-1926, 1928-1932, 1934-1937, 1941-1950, 1954, 1955, 1998 en z.j. (90).
30
Brieven van haar broer Jan-Willem (Wim) Kamphuis en zijn vrouw Anita Kamphuis-England 1930, 1945, 1951, 1996- 2002 en z.j. (23).
31
Brieven van haar nicht Gwynn van Seenus-Kamphuis 1971, 1987, 1991, 1992, 1994-2002 en z.j. (15) (met video uit 1995 van Guinevere van Seenus, dochter van Gwynn, in een modeshow in Parijs).
32
Brieven van haar neef en zijn vrouw Jan Willem en Pamela Kamphuis 1997, 1998, 2003 en z.j. (4).
33
Brieven van haar nicht en haar man Dosithee en Gerald Randall-Kamphuis 1998, 1999 en z.j. (5).
34
Brieven van haar neef en zijn vrouw Peter en Bibett 1997-2003 en z.j. (16).
35
Brieven van haar nicht en haar man Henk en Mancy van Wagtendonk 1996, 1998-2003 en z.j. (19).
36
Brieven van haar nicht Carolien Eijkelboom 1999-2003 (13).
37
Brieven van haar neef en zijn vrouw Eric en Eva Kamphuis-Kipp 1993, 1995, 1998-2002 en z.j. (31).

Identiteitspapieren.
38
Uittreksel uit het geboorteregister 1925, rijbewijzen uit de periode 1926-1996 (8), internationaal rijbewijs 1938, distributie stamkaart 1939, persoonsbewijs 1941 en drie paspoorten uit de periode 1946-1997.1925-1997.. 1 omslag.

Onderscheidingen.
39
Fotoalbum, krantenartikelen, oorkonde en penning met betrekking tot de erepenning van de stad Groningen ontvangen op 3 oktober 1975.1975.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de benoeming tot Officier in de orde van Oranje-Nassau, inclusief onderscheiding.1960.. 1 omslag.
NB. Zie voor de oorkonde van de benoeming omslag groot formaat.
41
Vaantje van de Rotary Groningen.ca 1952.. 1 stuk.
NB. Met aantekening van Marie Kamphuis: vlaggetje Rotary, 1e keer dat een vrouw in deze club een causerie hield, begin jaren 50.

Familie.
NB. Zie voor correspondentie met familieleden inventarisnummers 22-37.
42
Foto’s van familieleden, vakanties en bijeenkomsten: het ouderlijk huis in Zwolle, Miep en Joop 1908, 1911-1913, 1920, moeder met Herman 1913, grootouders Treep 1918, zomervakantie Noordwijk aan Zee 1918, vakantie Wijk aan Zee 1919, schoolfeest HBS 1921, familiefoto 1923, vakantie Noordwijk 1925, Gerrit 1925, Herman en Wim 1926, ouders in Bad Ems 1927, 1930, zomervakantie Boskoop 1929, Mancy Kamphuis 1940, huwelijk Gerrit en Betty 1945, Wim 1946, Gerrit 1947, 1948, 45-jarig huwelijksfeest ouders 1950, familiereünie 1992, verjaardagsboekje 1997 en familie in Amerika 1988 en 1999.1908-1999 en z.j.. 1 omslag.
43
Foto’s van het personeelsfeest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het familiebedrijf van de familie Kamphuis, Kamphuis Bouwmaterialen 1944, foto’s van de opening van enkele nieuwe bedrijfspanden, fotoboekje 65-jarig bestaan van het bedrijf 1949, een exemplaar van het bedrijfsblad Kamphuis Kroniek juni 1968 en een exemplaar van de jubileumkrant ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het bedrijf 1984.1944-1984.. 1 omslag.
44
Teksten door Gerrit Kamphuis geschreven, met artikelen uit de tijdschriften; Opwaartsche wegen; Christelijk letterkundig tijdschrift, Juffrouw Idastraat; huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum, Nieuw Letterkundig Magazijn, Tijdschrift voor taal- en letterkunde, De boekenwereld: tijdschrift voor boek en prent, De nieuwe taalgids, Jaarboek Genootschap Amstelodamum, Spiegel der letteren, Het korenland en Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde.1937 (2), 1970, 1973, 1974 (2), 1975 (2), 1979 (3), 1981 (2), 1985, 1987 (2), 1988 (1) en z.j.. 18 stukken.
45
Artikelen en krantenartikelen over Gerrit Kamphuis met publicatielijst en CV.1954, 1991 en 1993.. 1 omslag.
46
Overlijdensberichten van familieleden van Marie Kamphuis en toespraak van Marie Kamphuis uitgesproken bij de begrafenis van Betty Kamphuis-Simons Cohen.1954, 1967, 1975, 1985.. 1 omslag.
47
Notariële akte over een schenking van studiegeld aan Gerrit Kamphuis en Marie Kamphuis door ouders.1940.. 1 omslag.
48
Menukaart voor het 45-jarig huwelijksfeest van de ouders van Marie Kamphuis.1950.. 1 omslag.

Jeugd.
49
Stukken betreffende de jeugd van Marie Kamphuis: het geboortekaartje van Marie en Johanna Gesina Kamphuis 23 oktober 1907, een vakantiedagboek van Gerrit en Marie Kamphuis over een vakantie in Apeldoorn 1919, schriftje door Marie Kamphuis geschreven ca. 1919 over het damspel: ‘Het Damspel: beknopte handleiding der damtheorie’ en handtekeningen van Willem Mengelberg, Catharina van Rennes en Aaltje Noorderwier-Reddingius.1907, 1919.. 1 omslag.
50
Fotoalbum met jeugdfoto’s van Marie Kamphuis 1923-1925 en een losse foto van Marie Kamphuis 1923.1923-1925.. 1 omslag.
51
Gedichten door Marie Kamphuis geschreven (19).1925-1927 en z.j.. 1 omslag.
NB. Voor gedichten die Marie Kamphuis geschreven heeft in haar volwassen leven zie inventarisnummer 118.

Opleiding.
52
Stukken betreffende de Christelijke school voor MULO Zwolle met onder andere een rapport en een foto van haar schoolklas.1917-1920.. 1 omslag..
53
Foto’s betreffende de HBS-tijd van Marie Kamphuis in Zwolle.1920-1923.. 1 omslag.
54
Informatiebrochure Opleidingschool voor Christelijk-Maatschappelijken Arbeid (school uitgaande van de Nederlandsch Hervormde Diakonessen-inrichting), De Lairessestraat 114/116 Amsterdam 1923-1925, een uitzetlijst voor deze kostschool, een prijslijst van de leermiddelen die Marie Kamphuis nodig had voor het schooljaar 1923, het rapportboekje van Marie Kamphuis voor de schooljaren 1923/1924 en 1924/1925, foto’s van de kostschooltijd en het diploma van Marie Kamphuis (zie omslag groot formaat).1923-1925.. 1 omslag.
55-69
Stukken betreffende haar studie aan de CICSA Amsterdam 1932-1935 inclusief stukken van activiteiten voor oud-leerlingen en reünies.1932-1936, 1939, 1946, 1976, 1979 en z.j.. 5 omslagen en 14 stukken.
55
Informatiefolder nieuwe studenten CICSA. z.j. 1 stuk.
56
Cursusprogramma van de cursus over christelijk sociale arbeid in Nederland door Mr. A. de Graaf, met literatuurlijst en samenvattingen van de lessen: het reveil in Nederland en christelijke filantropie z.j..
57
Foto’s van de opleidingstijd 1932-1935.
58
Aantekenschriftjes van Marie Kamphuis 1932-1935 over zendingsgeschiedenis, instellingen, de heilige Brigitta van Zweden en het vak sociale literatuur. 4 stukken.
59
Programmaboekje van de feestavond ter ere van de tweedejaars studenten CICSA 1 november 1933. 1 stuk.
60
Brief van Marie Kamphuis aan Justina Bakker met een verslag van een vakantieweek voor mijnwerkerskinderen in Treebeek, Limburg 1934. 1 stuk.
61
Verslag van het verblijf van Marie Kamphuis bij de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe. 1 stuk.
62
Diploma Marie Kamphuis 29 juni 1935. 1 stuk.
63
Tekstboekje, correspondentie, uitnodigingen en foto’s met betrekking tot het Lekenspel ‘Den spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc’, opgevoerd door studenten van de CICSA Amsterdam 26 oktober, 6 november en 7 november 1935 in de aula van het Amsterdams Lyceum, Marie Kamphuis regisseerde het stuk (op 6 november was prinses Juliana aanwezig bij de uitvoering).
64
Tekstboekje van het lekenspel ‘Ons is geboden’ geschreven door Jan H. de Groot en Roel Houwink, opgevoerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de CICSA Amsterdam op 18 september 1936 met medewerking van Marie Kamphuis. 2 stukken.
NB. Voor correspondentie met Jan de Groot over dit stuk zie inventarisnummer 482.
65
Tekst en foto’s van het lekenspel ‘Een spel van onzen tijd’, opgevoerd ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de CICSA Amsterdam op 5 mei 1939, geregisseerd door Marie Kamphuis en W.J. (Miems) Voors..
66
Exemplaar van Orgaan van den Oud Leerlingen van de School voor Christelijk Socialen Arbeid te Amsterdam, jaargang 11 (1939) nr 4. 1 stuk.
67
Toneelstuk geschreven door Marie Kamphuis voor het 20-jarig bestaan van de CICSA in 1946, ‘Deserteurs in dienst’, opgevoerd in aanwezigheid van prinses Juliana. 1 stuk.
68
Krantenartikel over en algemene informatie brochure van CICSA 1976.
69
Kwartetspel CICSA gemaakt ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schoolgebouw in Amsterdam 1979. 1 stuk.

Financiële zaken.
70
Stukken betreffende de inboedelverzekering bij I.S. Franco Mendes te Amsterdam.1935.. 2 stukken.
71
Kasboekje.augustus-november 1935 en mei 1937.. 1 deel.
72
Stukken betreffende de ziektekostenverzekering bij OHRA Amsterdam en de AWBZ.1943-1958.. 6 stukken.
73
Stukken betreffende het pensioen van Marie Kamphuis.1953, 1996 en 2001.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende haar levensverzekering bij de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen NV.1960.. 2 stukken.
75
Notariële stemovereenkomst tussen de familie Kamphuis en de Nederlandse Participatie Maatschappij NV te Amsterdam over verdeling van de aandelen van Kamphuis Groothandel in bouwmaterialen BV. en het daarbij behorende stemrecht van de aandeelhouders.1962.. 1 stuk.
76
Stukken betreffende de aankoop en bewoning van de woning aan de Van Ketwich Verschuurlaan 14 te Groningen.1968.. 1 omslag.
NB. Bevat ook stukken afkomstig van de vorige bewoners (familie Dijkhuis) ter informatie over de tuinaanleg, stookkosten en ketel uit ca. 1954.
77
Stukken betreffende de activiteiten van de Vereniging van Eigenaren van de Van Ketwich Verschuurlaan.1971-2001.. 1 omslag.
78
Overlijdensbericht van Justina Bakker op 1 december 1977 en aangifte van het recht van successie betreffende de nalatenschap van mevrouw drs Justina Klazina Bakker, waarbij Marie Kamphuis handelde als executeur-testamentair.1978.. 1 omslag.
79
Verzekeringspolis voor het verzekeren van haar sieraden en juwelen.1966.. 1 omslag.
80
Rekeningen motorrijtuigenbelasting voor de auto met kenteken YK-54-JD.1995-1996.. 1 omslag.
81
Belastingaangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting.1995-1997 en 2003.. 1 omslag.
82
Aandelen- en waardeoverzicht van de beleggingsrekening bij de ABN-AMRO bank.1997.. 1 omslag.

Interesses.

Theologie.
83
Liturgieën van verschillende kerkgenootschappen.1923, 1967-1969.. 11 stukken.
84
Schrift met aantekeningen over het Oude en Nieuwe Testament.ca. 1931.. 1 stuk.
85-89
Publicaties door Marie Kamphuis geschreven over geloofskwesties.1937, 1970, 1976 en z.j.. 5 omslagen.
85
‘Kerstspel’ in: De Triangel, orgaan van de vereeniging Nederlandse Meisjes Clubs 1937.
--
‘Kerkdienst onze zaak: dienst van woord en tafel in de Martinikapel’ in: Groninger Kerkblad, 15 februari 1970: zie inventarisnummer 95.
86
‘Dienst van woord en tafel in Martinikapel’ ca. 1970.
87
‘Liturgie op het grondvlak der gemeente’ in: Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap Groningen.1976.
--
‘Het liedboek der kerken blijft steken in mannelijke sfeer’ in: Hevormd Nederland (februari 1981): zie inventarisnummer 113.
88
Gebeden z.j..
89
‘Paastijd in de Martinikerk’ onbekend in welke krant gepubliceerd. Mede-auteur S. de Blaauw.
90
Boekje ‘Ter herinnering aan uwe afgelegde geloofsbelijdenis’ ontvangen op de dag van de overkomst van Marie Kamphuis tot de Nederlandse Hervormde Kerk.16 september 1943.. 1 stuk.
91
Verzamelde documentatie over verschillende geloofsonderwerpen.1964, 1968-1970, 1980, 1981 en z.j.. 1 omslag.
92-101
Stukken betreffende de kerkdiensten en activiteiten van de Hervormde Kerk Groningen; eerst in de Heilige Geestkapel te Groningen en vanaf 1970 gehouden in de Martinikerk te Groningen.1964-1983.. 5 omslagen en 18 stukken.
92
Kopie van de notariële akte van oprichting van de Stichting Kring Heilige Geestkapel met als doel de bevordering en ondersteuning van, onder toezicht van de Hervormde Gemeente Groningen te houden, godsdienstoefeningen met een bijzonder liturgisch karakter, in de Heilige Geestkapel of een ander gebouw in de gemeente Groningen, als voortzetting van de diensten welke in de jaren negentienhonderd negen en vijftig – negentienhonderd vier en zestig in vorenbedoelde kapel werden gehouden en uitgingen van de door de kerkenraad der Hervormde Gemeente ingestelde Commissie Bijzondere Diensten 15 oktober 1964.1 stuk.
93
Jaarverslagen, agenda’s en notulen van vergaderingen en ingekomen stukken betreffende het Orgaan van Bijstand voor Bezinning op de Eredienst 1968-1970.
94
Boekje met vaste orden van dienst van de Commissie Bijzondere Diensten in de Heilige Geestkapel te Groningen z.j. [ voor 1970]. 1 stuk.
95
Artikel van Marie Kamphuis, ‘Kerkdienst onze zaak: dienst van woord en tafel in de Martinikapel’ februari 1970, geschreven uit naam van het Orgaan van Bijstand (ook wel genoemd commissie) voor Bezinning op de Eredienst over de verhuizing van de Heilige Geestkapel naar de Martinikapel en de taken van ‘Commissie voor Bezinning op de Eredienst; gepubliceerd in Groninger Kerkblad, weekblad der Hervormde Gemeente te Groningen 15 februari 1970.
96
Statutenwijzigingen en een kopie van de notariële akte van de Stichting Heilige Geestkapel in verband met een naamswijziging; de stichting ging vanaf 1976 de Stichting Martinikapel heten; de stichting had tot doel de bevordering en de ondersteuning van het werk dat door de Centrale Kerkraad van de Hervormde Gemeente Groningen is opgedragen aan het Orgaan van Bijstand voor de Bezinning op de Eredienst 26 augustus 1976. 2 stukken.
97
Programma en preek van de dienst van zondag 7 januari 1978.
98
Liturgieboekjes van verschillende kerkdiensten in de Martinikerk te Groningen 1978, 1980, 1982, 1983. 12 stukken.
99
Liturgie van het morgengebed in de Martinikapel, 25 november 1981 met uitgewerkte tekst van de meditatie door Marie Kamphuis.
100
Ordinarium voor de diensten van schrift en tafel in de Martinikerk te Groningen; ingebonden boekje met vaste onderdelen van de dienst. z.j. 2 stukken.
101
Stukken betreffende de Centrale Kerkraad der Hervormde Gemeente te Groningen. z.j..
102
Koorteksten van anderen ‘Als appelbloesem in de winter’.z.j.. 1 stuk.

Feminisme.
103-107
Aantekeningen van Marie Kamphuis, verzamelde artikelen van anderen en boekjes over de positie van vrouwen.1935-1994.. 5 omslagen.
103
Artikelen over de positie van de vrouw in de kerk:.
Fokkelien van Dijk-Hemmes, ‘Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva…’ in: Intermediair, jaargang 15 (1979)
104
Artikelen over de positie van de vrouw in het algemeen..
‘Conferentie over vrouwenarbeid’ in: Nieuwe Rotterdamsche Courant (21 januari 1935)
105
Artikelen over verschillende bekende vrouwen: ‘In memoriam van Charlotte van Praag (27 mei 2002)’, krantenartikel over Alice James, in: de Volkskrant (27 april 1981), een gedicht van een scheurkalender van Willem van Toorn op de sterfdag van en over Paula Modersohn-Becker, schilderes (21 november), een krantenartikel van J.W. Schulte Nordholt over Barbara Tuchman, in: Trouw (22 september 1983), een artikel over Marga Klompé in: De Groene Amsterdammer (16 oktober 1991) en een krantenartikel over Marijke de Bruijne in: Dagblad van het Noorden (18 mei 2002).
106
Aantekenschriftjes van Marie Kamphuis:.
a. Over de vrouw in Sovjet Rusland (1934)
107
Ongepubliceerde artikelen en aantekeningen van Marie Kamphuis over de positie van de vrouw: ‘World’s Y.W.C.A., place and contribution of women’, Dictaat ‘Vrouwenbeweging’ van Mr. Dr. P.M. Franken-van Driel (1934), aantekeningen ‘Inleiding vrouwenbeweging’, ‘Door god samengevoegd’ door Marie Kamphuis geschreven artikel (1938), ‘Het vrouwenvraagstuk’ deel 1 en deel 2’ en ‘Kring vrouwenvraagstuk, betreffende de beantwoording van de vraag: Wat omvat het werk, wat is de taak van elken dag’.
108-111
Stukken betreffende de werkgroep Feministische Theologie Groningen, van het Orgaan van Bijstand van de Centrale Kerkraad van de Hervormde Gemeente Groningen, een oecumenische werkgroep die de opdracht had met liturgievernieuwing bezig te zijn; het doel was om nieuw inzicht te krijgen op veel wat in de Bijbel staat, een boek dat in een mannelijke patriarchale wereld ontstond, altijd door mannen is uitgelegd en waarin de vrouw meestal een afgeleid bestaan had; de werkgroep ging op zoek naar een nieuwe verhouding tussen man en vrouw en probeerden toe te leven naar een samenleving waarin zij beiden, gelijkwaardig, het beeld van God weerspiegelen (Marie Kamphuis 13 februari 1983).1979-1998.. 2 omslagen en 15 stukken.
108
Notulen van vergaderingen van de werkgroep Feministische Theologie 1979-1983, 1997 en z.j..
109
Liturgieboekjes van vieringen in Feministisch Theologisch Perspectief in de Martinikapel te Groningen 1983, 1989, 1990, 1996-1998. 14 stukken.
110
10 jaar Martinikapelvieringen in feministisch-theologisch perspectief, uitgave van de Stichting Martinikapel te Groningen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vieringen in Feministisch Theologisch Perspectief 1991. 1 stuk.
111
Stukken betreffende de viering in Feministisch Theologisch Perspectief, Martinikapel Groningen 8 september 1996; thema van deze viering was generaties: iedere leeftijd heeft zijn eigen ernst, iedere leeftijd heeft zijn eigen spel, de dienst was de laatste deelname van Marie Kamphuis aan de vieringen in Feministisch Theologisch Perspectief.
112
Verslagen van bijeenkomsten van ‘de damesbende’ ook wel ‘de bende van vier’ of ‘de vrouwenbende’ genoemd; deze groep bestond uit Aleid van Hasselt, Bertje Jens, Marie Kamphuis en Marijke Koijck-de Bruijne en zij hielden zich bezig met de positie van de vrouw in de Bijbelse en kerkelijke teksten, onder andere in de teksten van de kerkliederen.1979-1981.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende het artikel van ‘de vrouwenbende’: ‘Het liedboek der kerken blijft steken in mannelijke sfeer’ (oorspronkelijke titel: De vrouw en het liedboek) in: Hervormd Nederland, februari 1981, met onder andere correspondentie, onderzoeksstukken, het artikel en reacties op het artikel.1980-1981.. 1 omslag.
114
Artikelen, geluidsband en correspondentie betreffende het liedboek Eva’s lied, samengesteld door Marijke Koijck-de Bruijne naar aanleiding van het artikel in Hervormd Nederland van ‘de vrouwenbende’ over de vrouw en het liedboek; verschillende vrouwen hebben liederen geschreven en deze zijn uiteindelijk gebonden en uitgegeven (deel 1 Kampen 1984, deel 2 1988). Met daarbij het lied ‘Eva, waar ben je?’ dat is geschreven door Marie Kamphuis.ca. 1983-1984.. 1 omslag.
115
Geluidsband en liturgie van en correspondentie betreffende de kerkdienst ‘Eva, waar ben je?’ van zondag 13 februari 1983, dienst in Feministisch Theologisch Perspectief gehouden in de Martinikapel te Groningen om 10.30 en uitgezonden in een radio-uitzending door de IKON.1983.. 1 omslag.
116-117
Religieuze liederen door vrouwen geschreven naar aanleiding van aandacht voor de rol van de vrouw in de liedboeken.z.j.. 2 omslagen.
116
Christelijke liederen door Marie Kamphuis geschreven: ‘Een lied van de geest’, ‘Eva, waar ben je?’, ‘bij Lukas 24:11’, ‘Johannes 19:11-18’ en ‘Matheus 25-10’ en ‘Pasen’.
117
Christelijke liederen door vrouwen geschreven.

Overige interesses.
118
Gedichten door Marie Kamphuis geschreven.1955, 1985 en z.j.. 1 omslag.
NB. Voor gedichten geschreven in haar jeugd zie inventarisnummer 51.
119
Programmaboekje van het concours van het Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkersverbond van 14 en 15 november 1980 te Bedum.1980.. 1 stuk.
120
Deel van de tekst van een toneelstuk geschreven door Marie Kamphuis, derde deel, eerste scène over Ada, Ella, Hannie, Willy en Henk; Henk is een getrouwde man die een relatie begint met de jongere Ella; het is onbekend waarvoor dit toneelstuk geschreven is.z.j.. 1 omslag.

Laatste levensjaren.
121
Codicil betreffende de verdeling van haar waardevolle eigendommen zoals sierraden, tafelzilver en andere voorwerpen.1989.. 1 omslag.
122
Euthanasieverklaring en informatie van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie.1990, 1994 en 1995.. 1 omslag.
123
Logboeken met informatie over de verzorging van Marie Kamphuis.1 juli 2000-8 januari 2004.. 4 delen.
124
Stukken betreffende de verhuizing naar Huize Westerholm, Irenelaan 1 appartement 19, Haren op 19 januari 2001.2001.. 1 omslag.
125
Machtiging van Marie Kamphuis waarin zij mevrouw Elly Bijlsma machtigt haar zaken na haar overlijden te behartigen.29 september 2003.. 1 stuk.
126
Schriftje met aantekeningen van de logopediste Janny Ezinga.ca. 2003.. 1 stuk.
127
Condoleance post die is binnengekomen na het overlijden van Marie Kamphuis.januari 2004.. 23 stukken.

Foto’s.
NB. Voor meer jeugdfoto’s van Marie Kamphuis zie inventarisnummer 50.
128-130
Losse foto’s van Marie Kamphuis.1913-2001 en z.j.. 3 omslagen.
128
1913-1982.
129
1984-2001.
130
Ongedateerd.
131
Fotoboek met foto’s van haar tijd in Drenthe.1936.. 1 deel.
132
Foto’s van het meisjeskamp in Kerkavezaath.15-19 mei 1942.. 1 omslag.
133
Foto’s, ansichtkaarten, reisdocumenten en informatiefolders van reizen naar Oostenrijk en Zwitserland.1952-1974 en z.j.. 1 omslag.
134
Negatieven en vier dia’s van Marie Kamphuis.1964 en z.j.. 1 omslag.
135
Foto’s van een tour nach Weissenstein, waarschijnlijk met Elisabeth Wessel.1970.. 1 omslag..
136
Foto’s, ansichtkaarten, folders en reisbeschrijving van een clubreis naar Sicilië.13-27 mei 1971.. 1 omslag.
137
Fotoboek van een vakantie in Turkije waarschijnlijk met Elisabeth Wessel.17 september-5 oktober 1972.. 1 deel.
138
Foto’s van een vakantie in Nederland (Giethoorn, Deventer en andere plaatsen) waarschijnlijk met Elisabeth Wessel.1974.. 1 omslag.
139
Fotoboek van een vakantie in Italië (Sorrento, Pompeji, Vesuvius, Capri, Ravello, Napels etc.) waarschijnlijk met Elisabeth Wessel.18-28 september 1976.. 1 deel.
140
Fotoboekjes van een feest rondom Marie Kamphuis, mogelijk haar 70ste verjaardag.1977.. 2 delen.
141
Fotoboekje met herinneringen aan vele vakanties met een vriendin.1977.. 1 deel.
NB. De vriendschap begon in 1932. Het gaat waarschijnlijk om een vriendin van de CICSA Amsterdam waar Marie Kamphuis in 1932 begon.
142
Fotoboekje van de 75ste verjaardag van Marie Kamphuis.1982.. 1 deel.
143
Foto’s van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Kijken in de spiegel van het verleden van Marie Kamphuis aan de burgemeester van Groningen.1986.. 1 omslag.
144
Foto’s van de 90ste verjaardag van Marie Kamphuis, met een tekst van Marie Kamphuis waarin ze haar leven in steekwoorden beschrijft.1997.. 1 omslag.

Overige stukken.
145
Dagboek onder andere over het beëindigen van haar relatie met H.30 april 1958 -12 april 1959.. 1 stuk.
146
Horoscoop.jaren 50. 1 stuk.
147
Verjaardagskalender geschonken op haar verjaardag met foto’s en verwijzingen naar het maatschappelijk werk.23 oktober 1982.. 1 stuk.
148
Aantekeningen van haar eigen medische geschiedenis.z.j.. 1 omslag.
149
Adresboekje.z.j.. 1 stuk.
150
Artikelen en stukken verzameld door Marie Kamphuis op het gebied van haar persoonlijke interesses: artikelen over Sigmund Freud, Carl Jung, Karl Popper en A. Marja; gedichten; kopie van een tekening van Paula Modersohn-Becker; krantenartikel met de damtweekamp om de wereldtitel van zet tot zet (1973); boekje De onbeslagen spiegel: problemen der letterkundige kritiek (Den Haag 1956); lezing ‘Logica en ervaring in Spinoza’s en Ruusbroecs mystiek’ van prof dr. H.G. Hubbeling (1973); boekje met het zonnelied van Ahnaton (1938); de tekst van het Wilhelmus; stukken over “Bagage voor de laatste reis”; gebundelde oorlogsherinneringen van Ds. J.J. van de Wall en Mevr. G. van de Wall-Bakkert.1938-1973.. 1 omslag.
151
Drie handgeschreven en gedecoreerde liedboekjes en één handgeschreven boekje met het kerstverhaal, gemaakt door Henny.1941-1942, 1944 en z.j.. 4 delen.
152
Exemplaar van De Groninger Oranjebode: mededeelingenblad der gezamenlijke illegale Groninger Pers van 17 april 1945, met daarin aankondigingen aan de bevolking van Groningen van de bevrijding door de diverse kranten en door koningin Wilhelmina, J. Linthorst Homan (commissaris der Koningin van Groningen), Cort van der Linden (Burgemeester van Groningen), Dwight D. Eisenhouwer en Minister P.S. Gerbrandy en met mededelingen van het Militair Gezag.1945.. 1 omslag.
153
Boekje met de authentieke tekst van de Mattheus Passion van Bach, uitgegeven door de Groningse Bachvereniging.z.j.. 1 omslag.

Professioneel leven

Opbouw Drenthe.
NB. Marie Kamphuis was werkzaam als medewerkster bij het Instituut voor Jeugd en Ontwikkelingswerk van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe te Assen tussen 1935-1937.
154
Brief over salarisverhoging.20 november 1936.. 1 omslag.
---
Foto’s van Marie Kamphuis’ tijd bij de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe 1936: zie inventarisnummer 131..

CICSA Amsterdam.
NB. Marie Kamphuis was werkzaam aan het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid te Amsterdam van 1 november 1937 tot ca.1943. Eerst als leidster praktisch werk en vanaf 1939 als adjunct directrice.
155
Akte van aanstelling als leidster praktisch werk op 1 november 1937 en akte van aanstelling als adjunct-directrice op 1 maart 1939.1937, 1939.. 1 omslag.
156-157
Schriftjes met aantekeningen voor de lessen die Marie Kamphuis gaf.139-1943.. 4 delen.
156
Schriftjes voor het vak ‘Inleiding Clubwerk’ 1939 en 1942. 2 delen.
157
Schriftjes met aantekeningen voor het vak ‘Cursus Litteratuur’1938. 2 delen.
---
Schrift met aantekeningen voor de het vak ‘Poëzie lezen’, Marie Kamphuis gaf deze les zowel op de CICSA Amsterdam (1942-1943) als op de CICSA/ASCA Groningen (1946-1950): zie inventarisnummer 194.
---
Schrift met aantekeningen voor het vak ‘Inleiding Maatschappelijk Werk’, Marie Kamphuis gaf deze les in Amsterdam van 1942 tot voorjaar 1943 en in Groningen vanaf najaar 1943: zie inventarisnummer 195.
158
Informatiefolder met docentenlijst voor het schooljaar 1939/1940.1939.. 1 omslag.
159
Brief van Justina Bakker en Marie Kamphuis aan de studenten over de hulp aan Rotterdam na de bombardementen.juli 1940.. 1 omslag.
160
Brief van Marie Kamphuis aan de bestuursleden van de oud-leerlingen bond met de vraag om een financiële bijdrage van de bondleden voor de hulp die een aantal CICSA leerlingen en leerkrachten boden in Rotterdam na de bombardementen.30 juli 1940.. 1 omslag.
161
Herinneringsposter aan de werktijd van enkele leerlingen en leerkrachten van de CICSA Amsterdam als vrijwilligers in Rotterdam.17 juli - 24 augustus 1940.. 1 stuk.
NB. Zie voor een artikel in tijdschrift Woord en daad over de hulp van de CICSA in Rotterdam inventarisnummer 361.
---
Foto’s van een meisjeskamp in Kerkavezaath. 15-19 mei 1942: zie inventarisnummer 132..

Militair Gezag.
162
Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van Marie Kamphuis als reserve-tweede-luitenant voor speciale diensten bij het Vrijwillig Vrouwen Hulp Korps voor het Militair Gezag in 1945: een brief met daarin haar tijdelijke benoeming op 5 juni 1945, een boekje met het reglement betreffende de krijgstucht, een brief met daarin de aankondiging van haar eervol ontslag op 1 september 1945, een brief over de demobilisatie, haar militaire tekens en correspondentie over de betaling voor haar werkzaamheden van 21 september 1945.1945.. 1 omslag.
NB. Voor foto van Marie Kamphuis als reserve-tweede-luitenant zie inventarisnummer 128 (1945).

CICSA/ASCA Groningen.
NB. In 1943 vertrok Marie Kamphuis van Amsterdam naar Groningen om daar een filiaal van het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid op te zetten. In 1943 volgden de eerste leerlingen daar een opleiding. In het 1949 werd de CICSA Groningen onafhankelijk van de CICSA in Amsterdam. In 1958 veranderde de naam in Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA). Marie Kamphuis was directrice van de CICSA/ASCA van het begin in 1943 tot haar pensionering in 1970.
163
Akte van aanstelling in vaste dienst als directrice van de CICSA Groningen op 1 september 1945, concept ontslagbrief van Marie Kamphuis als directrice van 22 maart 1969 en een brief met de acceptatie van haar ontslag per 1 april 1970.1945, 1969-1970.. 1 omslag.
164
Twee brochures, waarvan één uit ca. 1947 en een ansichtkaart van de school aan de Oosterhamriklaan 65.ca 1947 en z.j.. 1 omslag.
165
Programma van de welkomstavond, aangeboden door de CICSA Groningen aan Marie Kamphuis na haar terugkomst uit Amerika.1947.. 1 omslag.
166
Tekst uitgesproken door Marie Kamphuis bij de cursussluiting en diplomering van het cursusjaar.1948.. 1 stuk.
167
Foto’s van CICSA/ASCA Groningen, onder andere van de gebouwen en van enkele reünies.1948-1992.. 1 omslag.
168
Oorkonde aangeboden aan Marie Kamphuis namens ‘de feestcommissie’ van de CICSA Groningen.23 oktober 1950.. 1 omslag.
169
Scripties van studenten. 1950-1988. 7 delen en 1 omslag.
a. M. Heijmans, De gemeentelijke dienst voor sociale zaken in aanraking met het medisch sociale probleem (1950)
170
Bedankbrief voor haar inzet bij de organisatie van de viering van het 2e lustrum van de cursus Wijkverpleging, brief van het bestuur van de Groninger School voor Maatschappelijk Werk.1951.. 1 omslag.
171
Krantenartikel ‘Leerlingen van CICSA: een maand helpen in de Hoeksche Waard, er is nog veel werk te doen’ in: Nieuwe Provinciale Groninger Courant.1 juni 1953.. 1 stuk.
172
Fotoalbum van het 2e lustrum van de CICSA Groningen met foto’s van de opening van het nieuwe schoolgebouw.1954.. 1 deel..
173
Tekst van een lied gemaakt door de leerlingen van de CICSA bij terugkomst van Marie Kamphuis van haar tweede reis naar Amerika.1955.. 1 omslag.
174
Artikel ‘Er is een tekort in Nederland: wij bezochten de Groninger school voor Maatschappelijk Werk’ in: De Spiegel, Christelijk Nationaal Weekblad, (1955) nr 1.1955.. 1 stuk.
NB. Zie omslag groot formaat
175
‘CICSA-Spieghel’, ter gelegenheid van het twintigjarig ‘regeringsjubileum’ van Marie Kamphuis op 1 november.1957.. 1 omslag.
176
Correspondentie met buitenlandse relaties en instanties, gericht aan Marie Kamphuis, per adres ASCA, inclusief een doorslag van het antwoord van Marie Kamphuis.1958-1969.. 1 omslag.
177
Stukken betreffende het derde lustrum van de ASCA; onder andere een artikel uit Vrij Nederland (31 januari 1950), een lustrum programmaboekje en een eerste editie van de ASCA Kaleidoscoop 1959.1950-1959.. 1 omslag.
178
Programmaboekje van het vierde lustrum van de ASCA.1963.. 1 stuk.
179
Stukken met algemene informatie van de dagopleiding en de urgentieopleiding aan de ASCA, met adreslijsten van studenten, leerplannen en roosters.1964-1969.. 1 omslag.
180-183
Stukken betreffende supervisiebegeleiding van leerlingen van de ASCA.1966-1972.. 4 omslagen.
180
Supervisiebegeleiding van B. met daarbij de letterlijk uitgewerkte gesprekken tussen maatschappelijk werkster B en cliënte mejuffrouw S., inclusief supervisieverslagen van de gesprekken tussen Marie Kamphuis en B. 17 januari 1966- 31 november 1967.
181
Supervisiebegeleiding van B. met daarbij de letterlijk uitgewerkte gesprekken tussen maatschappelijk werkster B en cliënten de familie G. 14 november 1967-6 november 1968.
182
Supervisiebegeleiding van B. met daarbij de letterlijk uitgewerkte gesprekken tussen maatschappelijk werkster B en cliënten de familie K. 18 juni -12 november 1968.
183
Eindevaluatieverslag van de supervisie van A. door Marie Kamphuis. 1 augustus 1972.
184
Stukken met algemene informatie over de voortgezette opleiding van maatschappelijk werkers, stageschema’s, lesroosters, cijferlijst en adressenlijsten van studenten.1967-1969.. 1 omslag..
185
Brochure van de studiedag van 16 mei 1968 over ‘weerstand tegen verandering: de werking van het vooroordeel’.1968.. 1 omslag.
186
Correspondentie met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk over de taak, de opleiding en status van maatschappelijk werkers aan de ASCA.1968.. 1 omslag.
187
Uitnodiging, liedtekst door de stafleden gemaakt, bedankbrief, aankondiging in TMW: tijdschrift voor Maatschappelijk Werk en fotoalbum van het afscheid van Marie Kamphuis van de ASCA op 17 januari.1970.. 1 omslag.
188
Akte van aanstelling in tijdelijke dienst van Marie Kamphuis als leerkracht bij beroepsonderwijs voor de Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein gevestigd te Groningen op 1 augustus 1973 voor 1 jaar, akte van benoeming voor de Academie voor Gezondheidszorg Noord-Nederland als docent supervisie van 1 augustus 1978 tot 31 juli 1979 en brief waarin aangegeven wordt dat er vanaf 1 augustus 1981 door de Academie voor Gezondheidzorg Noord-Nederland geen gebruik meer gemaakt kan worden van haar diensten als docente Supervisie door de verandering in overheidsbeleid met betrekking tot de inschakeling van gepensioneerden.1973-1981.. 1 omslag.
189
Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de Opleiding Maatschappelijk Werk in Groningen.1993.. 1 omslag.
190
Duplicaat foto’s van de expositie vanwege het 45-jarig jubileum van het maatschappelijk werk. Foto’s van het gebouw van de ASCA, de originelen bevinden zich in de Groninger Archieven.z.j.. 1 omslag.
191-198
Lesmateriaal van Marie Kamphuis voor de lessen aan de verschillende opleidingen van de ASCA: de Algemene Opleiding tot Maatschappelijk Werk, de Urgentieopleiding, de Opleiding tot Wijkverpleegkundige en de Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein.1956-1969 en z.j.. 7 omslagen.
191
Lesmateriaal voor het vak ‘Methode van het Individueel Maatschappelijk Werk/Social Case Work’: twee aantekenschriftjes, aantekeningen, vragenlijsten, casestudies en literatuurlijsten. 1956-1969.
192
Stukken betreffende overige vakken gegeven aan de verschillende opleidingen. 1965 en z.j..
193
Lesmateriaal voor het vak ‘Theorie van het Maatschappelijk werk’: een aantekenschriftje, een algemene literatuurlijst, collegedictaat, informatie over de film Angry boy, discussievragen en een overzicht van de inhoud van de cursus 1965-1968 en z.j..
194
Lesmateriaal voor het vak ‘Poëzie en Literatuur’ gegeven op de CICSA Amsterdam en CICSA/ASCA Groningen: een aantekenschriftje met collegeteksten, krantenknipsels en gedichten van Jan Luyken, J.W.F. Weremeus Buning, A. Roland Holst, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Gust Gils, Ellen Warmond, J. Bernlef, Lucebert, K. Schippers, Hans, Sleutelaar, Goethe, Heine, J. Revius, Willem Kloos, Novalis, Gerrit Kouwenaar, Gerrit Achterberg en Martinus Nijhoff. z.j..
195
Lesmateriaal voor het vak ‘Inleiding Maatschappelijk Werk/Maatschappelijke Zorg’, gegeven op de CICSA Amsterdam en CICSA/ASCA Groningen: aantekenschriftje met collegeteksten, uitgewerkt collegedictaat en losse aantekeningen van Marie Kamphuis. z.j..
196
Lesmateriaal voor het vak ‘Jeugd- en Verenigingswerk’ onder andere voor de opleiding Wijkverpleging: een aantekenschriftje en uitgewerkt collegedictaat. z.j..
197
Lesmateriaal voor het vak ‘Gezinstherapie’ voor de Voortgezette Opleiding: een aantekenschriftje en informatie over pleegouderzorg. z.j..
198
Lesmateriaal voor het vak ‘Beroepsethiek’. z.j..
199
Lesmateriaal van andere docenten aan de ASCA en samenvattingen van artikelen die gebruikt werden voor de verschillende lessen.1964, 1966 en z.j.. 1 omslag.

Casussen.
NB. Deze casussen gebruikte Marie Kamphuis voor haar colleges, workshops en lezingen in binnen en buitenland. Een aantal casussen is zowel in het Nederlands, als in het Engels als in het Duits aanwezig.
200-204
Nederlandstalige casusbeschrijvingen.1949-1972 en z.j.. 5 omslagen.
200
1949-1951 (11).
201
1954-1957 (5).
202
1960-1967 (16).
203
1971-1972 (4).
204
Ongedateerd (18).
---
Casus mejuffrouw S. 1966-1967: zie inventarisnummer 180.
---
Casus familie G. 1967-1968: zie inventarisnummer 181.
---
Casus familie K. 1968: zie inventarisnummer 182.
205-215
Engelstalige casusbeschrijvingen.1942-1969 en z.j.. 10 omslagen en 1 deel.
205
Casus ‘Three Spanish refugee boys in an American Children’s Institute’ 1942.
206
Casus ‘Cottage B.’ over een groep jongens in een gesloten inrichting 1944.
207
Casus family C 1946.
208
Casus family W 1947.
209
Casusbeschrijvingen 1949 (2).
210
Casusbeschrijvingen 1951 (3).
211
Casusbundel Case records for study and teaching (New York 1954), uitgegeven door de Family Service Association of America. 1 deel.
212
Casusbeschrijvingen 1955-1957 (4).
213
Casusbeschrijvingen 1963 (3).
214
Casusbeschrijvingen 1968-1969 (3).
215
Casusbeschrijvingen ongedateerd, waaronder de bundel Socio-Cultural elements in Casework: a case book of seven ethnic case studies. Uitgegeven door de Council on Social Work Education, New York in samenwerking met het New York Cultural Project.
216-221
Duitstalige casusbeschrijvingen.1952-1966 en z.j.. 6 omslagen.
216
1952-1954 (6).
217
1956 (2).
218
1959 (1).
219
1963 (1).
220
1965-1966 (7).
---
1970-1971 casussen voor een cursus in Ludwigsburg Duitsland: zie inventarisnummer 247.
221
Ongedateerd (14).

Conferenties.
NB. Het betreft stukken van seminars, workshops, conferenties, bijscholingen en commissies waar Marie Kamphuis aan heeft deelgenomen. Deze stukken zijn geordend op datum.
222
Conferentiepas van het Congres du Comité International des Ecoles de Service Social, Brussel.3-9 juni 1934.. 1 omslag.
223
United Nations Seminar ‘on the teaching and supervision of Social Casework in Europe’, Zeist.20 augustus-1 september 1951.. 1 omslag.
224
Deelnemerslijst van het United Nations Seminar ‘on the teaching and supervision of Social Casework, with special reference to the development of in-service training programs’, Keuruu, Finland.17-31 augustus 1952.. 1 omslag.
225
Deelnemerslijst en rapporten en papers van de “meeting of Social Workers’, Ecumenical Institute in Bossey, Zwitserland.28 maart-2 april 1953.. 1 omslag.
226
Bezoekerslijst van de conferentie van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van gerepatrieerden, Lage Vuurse.29 september 1953.. 1 omslag.
227
Twee exemplaren van ‘Österreichischer Bericht zur 8. Tagung der Internationalen Konferenz für Sozialarbeit’ München.5-10 augustus 1956.. 1 omslag.
228
Artikelen van een symposium over ‘The interrelatedness of alcoholism and marital conflict’.1958.. 1 omslag.
229
Programmaboekje en deelnemerslijst van de studieconferentie van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, Zeist.2 en 3 maart 1960.. 1 omslag.
230
Stukken betreffende de Tenth International Conference of Social Work; inclusief het ‘report of the pre-conference working party (27 december-2 januari 1961 te Milaan)’, Rome.8-14 januari 1961.. 1 omslag.
231
Deelnemerslijst van een cursus ‘Casework voor docenten’, Duitsland (z.p.).26 april-5 mei 1962.. 1 omslag.
232
Discussiestuk ‘Responsibilities and problems of social work today’ van Marie Kamphuis voor de Conference for Social Workers, Zwitserland, Bossey.5-11 juli 1962.. 1 omslag.
233
Stukken betreffende de European Regional Seminar met als onderwerp ‘The teaching of Social Work with individuals, groups and Communities’, Edinburgh.10- 20 september 1962.. 1 omslag.
234
Deelnemerslijst, programma en een artikel van het European seminar ‘on training of senior personnel for the social services’, Amersfoort.22-31 oktober 1963.. 1 omslag.
235
Verslag van de oriëntatiedagen voor bijzonder gezins- en wijkwerk ‘Gezinswerk als centrale therapie; gezinswerk als onderdeel van een comprehensive approach’, gehouden op 16 en 17 januari, 21 en 22 januari, 23 en 24 januari en 19 en 20 maart 1964 te Dalfsen; Marie Kamphuis was een van de inleiders van deze dagen.1964.. 1 omslag.
236
Informatiebrief aan de deelnemers van de studiebijeenkomst van opleiding en praktijk te Zwolle op 29 en 30 mei 1964.1964.. 1 omslag.
237
Verslag van de voorjaarsconferentie voor maatschappelijk werkers, sectie gezinszorg en gezinsverzorging van de Generale Diaconale Raad der Nederlands Hervormde Kerk, Beekbergen.8-10 april 1965.. 1 omslag.
238
Rapport van de ‘pre-conference working party’ voor de XIIIth International Conference of Social Work, Charlottesville, Virginia.augustus 1966.. 1 omslag.
239
The functions and preparation of voluntary workers in the social services, Rapport van de United Nations Study Group, Cambridge.14-23 juni 1967.. 1 omslag.
240
Leven en werken naar morgen, verslag van de 48ste jaarlijkse conferentie van de Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk, Oosterbeek.4 en 5 november 1967.. 1 omslag.
241
Twee artikelen voor de XIVth International Congress of Schools of Social Work, Otaniemi, Finland.1968.. 1 omslag.
242
Rolle und Funktion, Aspekte der Rollenkonflikte, voordracht van dr. Rudolf Fish gehouden op de Sozialarbeitertag, Garmisch-Partenkirchen.12 mei 1969.. 1 omslag.
243
Stukken betreffende de Nederlands-Duitse ontmoetingsbijeenkomst voor docenten, vierdejaars studenten en pas afgestudeerden, met als thema ‘Was beabsichtigen wir mit dem Beruf des Sozialarbeiters?”, Kasteel Oud-Poelgeest.26-29 november 1969.. 1 omslag.
244
Uitnodiging aan Marie Kamphuis om op te treden als United Nations short-term expert voor de jaarlijkse conferentie van de Austrian Federation of Social Workers, Bad Ischl, Oostenrijk.13-15 mei 1970.. 1 omslag.
245
Programma van ‘der Planungskonferenz zur Vorbereitung eines Supervisorenlehrganges’, Berlijn.15-17 oktober 1970.. 1 stuk.
246
Deelnemerslijst en programma van de Fortbildungskursus für Dozenten der Sozialen Einzelhilfe, Berlijn.6-12 december 1970.. 1 omslag.
247
Stukken betreffende de Fachwissenschaftlicher Lehrgang für methodische Sozialarbeit mit Schwerpunkt Soziale Einzelhilfe; Marie Kamphuis had de wetenschappelijke leiding over deze cursus aan de Höhere Fachschule für Sozialarbeit der Evangelische Landeskirche in Würtemberg, Ludwigsburg.1970-1971.. 1 omslag.
248
Programma, deelnemerslijst en artikel voor de Fortbildungs-veranstaltung over ‘Methodisches Arbeiten mit Problemfamiliën’, Bremen.22-26 november 1971.. 1 omslag.
249-251
Stukken betreffende de XVIth International Conference on Social Welfare, Den Haag.13-19 augustus 1972.. 3 omslagen.
249
Stukken betreffende de organisatie van de conferentie, programma en deelnemerslijsten.
250
Rapporten van diverse landen voor de conferentie.
251
Conferentiestukken, artikelen en teksten van sprekers.
252
Programma van een conferentie voor het ‘Amtes für Familienhilfe und Sozialdienst Bremen’ over “Neue Konzepte in der methodischen Sozialarbeit”, Bremen.11-15 december 1972.. 1 stuk.
253
Discussiestuk voorbereid door de werkgroep ‘Supervisie en Emancipatie’ in het kader van de Supervisoren Conferentie. 30 oktober 1982 z.p.1982.. 1 omslag.
---
Stukken betreffende het congres ‘Maatschappelijk werk, een geprofileerd beroep?’ van de projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk. 19 september 1986: zie inventarisnummer 299..
254
Programma en lied voor Marie Kamphuis van het Internationaal Symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de International Association of Schools of Social Work (IASSW), ‘Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik’ te Berlijn.14-16 juli 1989.. 1 omslag.
255
Stukken betreffende een symposium met het thema ‘Erneuerungen der Sozialen Arbeit durch methodischen Ausbildung. Zeitzeugen und Zeitzeuginnen im Dialog’, Universitäts-Gesamthochschule te Siegen.13-15 juni 1990.. 1 omslag.
256
Uitnodiging, programma en open brief van Marie Kamphuis voor de studieconferentie Maatschappelijk werk in de psychiatrie ‘van casework naar casemanagement?’ Ede.1 november 1991.. 1 omslag.
257
Introductory paper van Eileen Blackey als discussiestuk voor een onbekend seminar.z.j.. 1 omslag.

Nevenfuncties.

Lessen.
258
Lessen voor de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes. Cursus ‘voorlezen en voordragen’ en cursus ‘de taak van het jeugdwerk in de hedendaagsche sociale verhoudingen’.1936.. 1 omslag.
259
Collegedictaat, deelnemerslijsten, programma, beoordelingen, aantekeningen en correspondentie betreffende de lessen die Marie Kamphuis gaf aan het Institute of Social Studies in Den Haag voor de ‘six-month course in social welfare policy for low-income countries’; zij gaf de cursus ‘Social work methods, work with individuals’.1957, 1962.. 1 omslag.
260
Stukken betreffende college ‘Maatschappelijk Werk’ voor de Theologische Faculteit van de Universiteit van Utrecht.1962.. 1 omslag.
261
Collegedictaat, correspondentie en programma met betrekking tot het college ‘Maatschappelijk Werk’ voor de opleiding A, basiscursus Sociale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.1963-1969.. 1 omslag.
262
Geschreven aantekeningen voor de tweede les ‘rollenspel’, mogelijk voor vrijwilligers.November 1982.. 1 omslag.
263
Aantekeningen voor een les ‘Het spel’, geschreven op het papier van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe te Assen.z.j.. 1 omslag.

Lezingen.
264
Lezing waarschijnlijk voor de CICSA Amsterdam in het huis van “Helen Buré”.18 januari 1936.. 1 omslag.
265
Lezing voor de Landdag van de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, afdeling Drenthe, te Gieten.8 september 1937.. 1 omslag.
266
Lustrumrede gesproken op de openbare gemeenschappelijke Lustrumviering van de Bond voor Oud-leerlingen (van CICSA Amsterdam).24 september 1938.. 1 omslag.
267
Lezing voor studenten Social Group Work van de New York School of Social Work over de Nederlandse jeugdorganisaties, Engels.26 februari 1947.. 1 omslag.
---
Rede voor de cursussluiting en diplomering van de CICSA Groningen van het cursusjaar 1948: zie inventarisnummer 166.
268
Lezing ‘Maatschappelijk werk – evangelisatie’.3 november 1951.. 1 omslag.
269
Voordracht over Social Casework, gehouden in Bremen. Nederlands.ca. 1951.. 1 omslag.
270
Lezing ‘Casework in Holland’ gehouden in Burgsteinfurt, 1 maart 1951 en in Stuttgart, Duits.10 mei 1951.. 1 omslag.
271
Voordracht gehouden in Bossey Zwitserland in april 1953, op de Universiteit van Utrecht in mei 1953 en op “Fortbildungstagung der Bezirksgruppe Bremen des Deutschen Berufsverbandes der Sozialarbeiterinnen’ gehouden op 27 mei 1954, Duits.1953-1954.. 1 omslag.
272
Toespraak ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw en het tweede lustrum van de CICSA Groningen: Een sleutel, een droom, een werkelijkheid.18 juni 1954.. 1 deel.
NB. In viervoud.
273
Lezing ‘Soziale Fragen und Sozialarbeit in den Niederlanden’, Duits.1954.. 1 omslag.
274
Lezing ‘Professional training as a source of the Churches’ welfare work’ gehouden op de International Conference of Social Work te San Francisco, Engels.1955.. 1 omslag.
275
Voordracht over haar verblijf in Amerika, op de maandelijkse bijeenkomst van maatschappelijk werkers uit de provincie Drenthe.27 september 1955.. 1 omslag.
276
Lezing over de problemen van het hedendaagse Diaconaat gegeven voor de predikantenvergadering te Utrecht, de lezing is in twee delen afgedrukt in het tijdschrift Diakonia jaargang 24 (1957) nr 5 (mei) en nr 6 (juni), met het bewijs van toegang en programma voor de vergadering.3 juni 1957.. 1 omslag.
277
Voordracht over ‘Soziale Arbeit und Ausbildung heute. Neue Probleme, neue Wege, neue Perspektiven’, Duits.7 november 1957.. 1 omslag.
278
Voordracht ‘Dienst, Disziplin, Dynamik’ gehouden in Kiel, Duits.8 november 1957.. 1 omslag.
NB. Voor de gepubliceerde versie van deze lezing zie inventarisnummer 381
279
Lezing ‘Schuldgefühle in der Praxis der Sozialarbeit’ in Bremen, Duits.1958.. 1 stuk.
---
Lezing in een reeks openbare lezingen over het professionele maatschappelijk werk aan de universiteit van Pretoria. 22 augustus 1962: zie inventarisnummer 352.
280
Responsibilities and problems of social work today (Groningen 1962). Uitgave van een lezing gehouden op een conferentie in Bossey Zwitserland in juli 1962 en op een bijeenkomst van de Association of Social Workers in Kaapstad, Zuid-Afrika in augustus 1962, Engels.1962.. 1 deel.
281
Lezing ‘Concepts of social casework’, gehouden op de ‘European Regional Seminar’ in Edinburgh, Engels.september 1962.. 1 omslag.
282
Voordracht ‘Perspektiven in der Arbeit mit Problemfamilien’ gehouden in Berlijn en Bremen, Duits.19 oktober 1964, 25 februari 1966.. 1 omslag.
---
Toespraak gehouden bij de diplomering en cursussluiting van de ASCA. 2 juli 1965: zie inventarisnummer 387.
283
Voordracht gehouden bij de cursussluiting van de ASCA.28 juni 1968.. 1 omslag.
---
Toespraak voor de contactbijeenkomst Groot-Groningen, namens de Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen. maart 1969: zie inventarisnummer 310.
284
Lezing over het maatschappelijk werk in Nederland, uitgesproken op de Nederlands-Duitse ontmoetingsbijeenkomst te Oegstgeest, Duits en Nederlands.26 november 1969.. 1 omslag.
285
Lezing, waarschijnlijk gehouden te Bad Ischl voor de Oostenrijkse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Duits.1970.. 1 omslag.
286
Deel van de afscheidsrede bij haar afscheid van ASCA Groningen.1970.. 1 omslag.
287
Lezing over het Nederlands maatschappelijk werk voor de cursus ‘Opbouwwerk in Nederland’ voor burgemeesters en ambtenaren uit Schleswig-Flensburg te Groningen, Duits.13 mei 1975.. 1 omslag.
---
Toespraak bij haar afscheid als voorzitster van de SSRMW, hierbij werd Marie Kamphuis geëerd met de Erepenning stad Groningen. 3 oktober 1975: zie inventarisnummer 314.
---
Voordracht gehouden bij de opening van de studiedag “Vrouw en Verzorgingsstaat’ met de titel ‘Emancipatie of disciplinering’. 6 februari 1987: zie inventarisnummer 328.
288
Voordracht gegeven bij de presentatie van het boek Als een boom aan stromend water van Marijke Koijck-de Bruijne.28 november 1987.. 1 omslag.
289
Voordracht gehouden bij de installatie van de bijzondere leerstoel maatschappelijk werk van de Marie Kamphuis Stichting.13 november 1990.. 1 omslag.
290
Dankwoord bij het 50-jarige jubileum van de (vroegere) ASCA te Groningen.1993.. 1 omslag.
291
Lezing ‘Mensen helpen’.9 maart 1994.. 1 omslag.
292
Lezingen en voordrachten. z.j. 1 omslag..
NB. Met de volgende onderwerpen en/of titels:

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker.
293
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, special over de code voor de maatschappelijk werker, jaargang 16 (1962) nr 2.1962.. 1 omslag.
294
Code voor de maatschappelijk werker geschreven door L.F. Jens namens de Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns en de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers.26 mei 1962.. 1 omslag.
295
International Code of Ethics for the Professional Social Worker.1976.. 1 omslag.
296
Doelstellingen van de werkgroep De Maatschappelijk Werker en Registratie van de Nederlandse Vereniging voor de Maatschappelijk Werker (NVMW).1978.. 1 omslag.
297
Nota ter ondersteuning van de bespreking en vaststelling van kwalificatie-eisen van het Interacademiaal Overleg van Maatschappelijk Werk Opleidingen. Uitgegeven door de Vereniging ter Behartiging van de Belangen van het Sociaal Pedagogisch Onderwijs (VBBSPO).1979.. 1 omslag.
298
Stukken betreffende het tot stand komen van het Beroepsprofiel van Maatschappelijk Werkers, onder andere een projectplan voor het ontwikkelen van het beroepsprofiel, een eerste conceptberoepsprofiel, toelichtingen, brieven van de projectgroep Beroepsprofiel aan Marie Kamphuis over haar rol als adviseur en artikelen.1986.. 1 omslag.
299
Stukken betreffende het ‘congres Maatschappelijk werk, een geprofileerd beroep?’ Van de projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk. Op het congres werd het conceptberoepsprofiel voorgelegd en geëvalueerd.19 september 1986.. 1 omslag.

Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen (SSRMW).
NB. De Raad stelde zich ten doel het maatschappelijk welzijn van de gemeente Groningen te dienen door middel van het geven van adviezen, voorlichting, het doen van onderzoek en het coördineren van contacten tussen verschillende sociale en maatschappelijke organisaties. Marie Kamphuis was werkzaam als voorzitster van het bestuur van de Stichting van 1965-1975.
300
Reglement en statuten van de SSRMW.1964.. 1 omslag.
301
Informatie-Bulletin van de SSRMW. december 1965, april 1966, januari 1969 en oktober 1975.1965, 1966, 1969, 1975.. 1 omslag.
302
Jaarverslagen.1968, 1969 en 1973.. 1 omslag.
303
Stukken betreffende sollicitatieprocedures.1968-1970.. 1 omslag.
304
Notulen van twee vergaderingen van het Besturencontact plaatselijke organen voor overleg en advies.1968-1969.. 1 omslag.
305
Begrotingen.1969, 1970, 1971.. 1 omslag.
306
Agenda’s vergaderingen van het Algemeen Bestuur.1969-1970.. 1 omslag.
307
Notulen vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en notulen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur.1969-1970.. 1 omslag.
308
Verslagen, notities, rapporten en nota’s.1969-1970.. 1 omslag.
309
Rapport en correspondentie rond het rapport ‘Rond de tuinwijk: kijk op een stadsdeel’ van de SSRMW over de wijk ‘Concordia’ in Groningen.1969.. 1 omslag.
310
Agenda, uitnodiging en toespraken van de Contactbijeenkomst Groot-Groningen, georganiseerd door de SSRMW, met de toespraak gegeven door Marie Kamphuis in haar functie als voorzitster van het bestuur.maart 1969.. 1 omslag.
311
Afschriften van brieven van de SSRMW aan het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen.1969-1970.. 1 omslag.
312
Interne brieven van het bestuur van de SSRMW aan de leden en adviseurs van het algemeen bestuur.1969-1970.. 1 omslag.
313
Brieven gericht aan het bestuur van de SSRMW.1969-1970.. 1 omslag.
314
Persbericht, toespraak Marie Kamphuis, krantenartikel en herdenkingsboek voor het afscheid van Marie Kamphuis als voorzitster van de SSRMW; hierbij werd Marie Kamphuis geëerd met de Erepenning stad Groningen.3 oktober 1975.
NB. Zie inventarisnummer 39 voor het fotoboek van de uitreiking en de erepenning.

Redactiewerkzaamheden.
315
Stukken betreffende haar werkzaamheden voor Elsevier Nederland NV; zij was medewerker van de Winkler Prins Redactie en schreef artikelen voor de rubriek Maatschappelijk Werk en Caritas voor de 7e editie van de Grote Winkler Prins Encyclopedie.1965-1974.. 1 omslag.
316
Stukken betreffende de opzet en inhoud van een Teleac cursus Maatschappelijk Werk, waarover zij meedacht; het project is nooit uitgevoerd.1966-1967.. 1 omslag.
317-322
Stukken betreffende activiteiten als redactielid van de Sociale Bibliotheek Reeks, een serie boeken met onderwerpen op het gebied van de sociale wetenschap van Uitgeverij Van Loghum Slaterus BV.1968-1979.. 7 omslagen.
317
Correspondentie met Uitgeverij van Loghum Slaterus inclusief enkele doorslagen van brieven van Marie Kamphuis aan de uitgeverij; haar contactpersonen waren mevr. G. van Tricht Ringeling (Bep), dhr. G. Eilander en dhr. A. Th. A. Drabbe 1968-1979.
318
Voorstellen en opzetten van boeken 1968-1979. 2 omslagen.
319
Adviezen, commentaren, beoordelingen en opmerkingen over mogelijk te publiceren boeken in de Sociale Bibliotheek Reeks door Marie Kamphuis, A. Van de Sande, W.F. van Stegeren, C. van den Berg, H. Brentjens (redactielid), A.J.M. van Thienen (redactielid), J.A.M. Schouten, C. Waaldijk, J.H. Blankstein, W. Dijkstra, Prof. Trimbos, N.M. van de Geijn-Ritsema, H.G. Ras (redactielid) en H.J. Koreman 1968-1979.
320
Agenda’s voor de redactievergaderingen 1968-1979.
321
Notulen van de redactievergaderingen 1968-1979.
322
Verkoopcijfers, in aantal verkochte boeken 1968-1979.

Overige nevenfuncties.
323
Stukken betreffende haar werkzaamheden voor de kinderbescherming, onder andere stukken van het Nationaal Bureau voor Kinderbescherming en de Werkgroep Centrale voor Pleeggezinnen Noord Nederland.1968-1970.. 1 omslag.
324-325
Stukken betreffende haar werkzaamheden in de Onderwijsraad.1969-1973.. 2 omslagen.
324
Brief en Koninklijk Besluit met benoeming tot lid van de Onderwijsraad op 1 juli 1969 en brief en Koninklijk Besluit met ontslag als lid van de Onderwijsraad op 26 juni 1973..
325
Overige stukken betreffende de Onderwijsraad; Marie Kamphuis zat onder andere in de commissie-Ketelaar in 1972..
326
Stukken betreffende haar werkzaamheden als lid van de Commissie van Toezicht bij de Van Mesdagklliniek te Groningen: de brochure ‘Wat mag u er van verwachten??’ van de Commissie van Toezicht, geschreven door Marie Kamphuis (z.j.), huishoudelijk reglement voor het Rijksasiel Dr. S van Mesdag te Groningen (1971) en het rapport ‘Konklusies van een onderzoek naar de organisatie van ondersteunende taakvelden en de arbeidstherapie in drie rijks-TBR-inrichtingen’ van J.J. Jakobs en J. Mojet (1980).1971, 1980 en z.j.. 1 omslag.
327
Stukken betreffende haar werkzaamheden voor de Diabetes Vereniging Nederland; Marie Kamphuis nam deel aan de landelijke Werkgroep Gespreksgroepen.1977-1979.. 1 omslag.
328
Stukken betreffende de medewerking van Marie Kamphuis aan het themanummer Vrouw en Verzorgingsstaat van het Gronings historisch tijdschrift Groniek; hierbij werd ook een studiedag georganiseerd waarop Marie Kamphuis een voordracht gaf.februari 1986.. 1 omslag.
329-332
Stukken betreffende haar adviserende rol bij de oprichting van de Marie Kamphuis Stichting.1988-2002.. 4 omslagen.
329
Stukken betreffende de oprichting van de Marie Kamphuis Stichting, onder andere correspondentie en de statuten van de stichting 1988.
330
Stukken betreffende de instelling van de bijzondere leerstoel maatschappelijk werk, onder andere een projectplan, correspondentie en informatie over Geert van der Laan (de eerste Bijzonder Hoogleraar in de Grondslagen van het Maatschappelijk Werk) 1988-1994.
331
Brieven aan haar over de activiteiten van de Marie Kamphuis Stichting 1988-2002.
332
Stukken betreffende de oprichting van het Marie Kamphuis Archief 1999-2002.
333
Stukken betreffende haar werkzaamheden in het Comité van Aanbeveling van het project ‘100 jaar maatschappelijk werk; helpen kun je leren’.1998.. 1 omslag.
334
Stukken betreffende haar werkzaamheden in de werkgroep Territoriaal Maatschappelijk Werk van JOINT, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerkende Samenwerkingsorganen.z.j.. 1 omslag.

Buitenlandse werkgerelateerde reizen.
NB. Marie Kamphuis maakte diverse reizen naar het buitenland. De hieronder genoemde reizen naar Amerika en Zuid-Afrika waren van een langere periode. De reizen waren studiereizen. 1946-1947 Verenigde Staten, 1954-1955 Verenigde Staten en 1962 Zuid Afrika.
335
Reisdocumenten, ansichtkaarten, foto’s, agenda en verslag van haar studieperiode aan de New York School of Social Work (later Columbia University).december 1946-juni 1947.. 1 omslag..
NB. Zie inventarisnummer 23 voor brieven van Marie Kamphuis aan haar ouders uit haar tijd in Amerika.
---
Gepubliceerde brieven van Marie Kamphuis in De Nieuwe Provinciale Groninger Courant over haar belevenissen in Amerika. 17, 19 en 20 februari, 26 maart, 11 april en 10 december 1947: zie inventarisnummer 402.
---
Lezing voor studenten Social Group Work van de New York School of Social Work over de Nederlandse jeugdorganisaties, Engels. 26 februari 1947: zie inventarisnummer 267.
336
78 toeren grammofoonplaatje met een bijdrage van Marie Kamphuis aan een bijeenkomst van het International House in New York, waar vertegenwoordigers uit verschillende landen iets vertellen over het recente verleden van hun land. Marie Kamphuis vertelt over het einde van de oorlog door een gedicht voor te dragen door haar broer geschreven, het Wilhelmus voor te dragen en een stukje voor te lezen over de bevrijding.1947.. 1 stuk.
337
Brieven, brochures en newsletters van Columbia University School of Social Work New York Alumni Association en Honor Roll of Donors, ontvangen wegens haar jaarlijkse donatie aan de school.1992-2000.. 1 omslag.
338-347
Stukken betreffende de studiereis naar Amerika in verband met een United Nations Technical Assistance Scholarship; zij kreeg de fellowship al voor de periode 1953-1954 toegewezen, maar ging uiteindelijk een jaar later.6 augustus 1954-22 juli 1955.. 10 omslagen.
338
Aanvraagformulieren, motivatiebrief en referentiebrieven voor de scholarship van de United Nations 1951-1952.
339
Aanvraagformulieren voor de scholarship van de United Nations voor periode 1954-1955 met toekenning van de beurs door het United Nations Fellowships Placement Office 1953.
340
Afscheidplakboek van studenten en oud-studenten ASCA 1954.
341
Brieven betreffende de afhandeling van de kosten voor de heenreis naar Amerika op 6 augustus 1954.
342
Reisschema’s en programma’s voor de periode in Amerika, met uitnodiging voor een receptie bij de Nederlandse Ambassadeur in Washington D.C. mr. Schürmann op dinsdag 8 september 1954.
343
Twee aantekenschriftjes en losse aantekeningen van colleges gevolgd aan de Universiteit van Chicago, met aantekeningen bij de lessen van H. Perlman.
344
Artikelen, uittreksels, collegedictaat en studiemateriaal uit de studieperiode in Chicago 1954.
345
Eindrapport: Studie verricht van 12 augustus 1954 tot 22 juli 1955 in de United States of America in het kader van het United Nations social welfare and scholarships programme over het onderwerp “Methods of teaching and training for social casework”, uitgegeven door het ministerie van Maatschappelijk Werk (Den Haag 1955), 2 exemplaren.
346
Foto’s en ansichtkaarten van de steden en plaatsen waar Marie Kamphuis tijdens haar verblijf in Amerika is geweest.
347
Reispapieren van de Holland-Amerika Lijn voor haar terugreis naar Nederland zij vertrok op 22 juli 1955 met de S.S. Nieuw Amsterdam van New York naar Rotterdam.
348-349
Stukken betreffende het onderzoek naar het ‘Family Centered Project’ in St. Paul, Minnesota, Marie Kamphuis is begonnen met het volgen van het Amerikaanse project in 1955 en dit resulteerde in twee publicaties van haar hand: Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen: het casework-experiment in het Family Centered Project in St. Paul (1963 ) en Het avontuur in St. Paul: naar het Casework notebook (1963).1955-1963.. 2 pakken.
350-354
Stukken betreffende haar studiereis naar Zuid-Afrika in augustus 1962; zij bezocht de universiteit van Stellenbosch (als gast van Prof. Erika Theron) en de universiteit van Pretoria.1962.. 5 omslagen.
350
Landkaarten van Zuid-Afrika en een folder over ‘Die Groote Kerk’ te Kaapstad.
351
Programma en correspondentie rond het programma van Marie Kamphuis in Stellenbosch en Pretoria.
352
Lezing in een reeks openbare lezingen over het professionele maatschappelijk werk aan de Universiteit van Pretoria 22 augustus 1962.
353
Lesmateriaal voor studenten van de universiteiten in Zuid-Afrika.
354
Fotoboekje, losse foto’s en ansichtkaart van haar verblijf van in Zuid-Afrika.

Publicaties en manuscripten.
NB. Marie Kamphuis heeft in haar werkzaam leven vele artikelen en columns gepubliceerd in verschillende vaktijdschriften. Daarnaast was zij ook een fervent schrijfster van ingezonden brieven aan kranten en tijdschriften. Een aantal van de artikelen van Marie Kamphuis in dit archief is ongepubliceerd gebleven. Manuscripten van haar boeken zijn niet aanwezig.
355-400
Artikelen in tijdschriften en bundels.1933-1991.. 46 omslagen.
355
‘Een middeleeuwsch heilige: Brigitta van Zweden’ in: De jonge vrouw, jaargang 16 (1933) nr 2, pag. 62-64.
356
‘Een minnezangster Gods: Mechteld von Magdeburg’ in: De jonge vrouw, jaargang 16 (1934) nr 7, pag. 276-278.
357
‘Bij de aanvang van een nieuw vereenigingsjaar’ in: Orgaan van den oud-leerlingen-bond van de school voor Christelijk Socialen Arbeid te Amsterdam, jaargang 10 (1937) nr 1, pag. 2-6.
358
‘Boekenfilm’ in: Orgaan van den oud-leerlingen-bond van de school voor Christelijk-socialen arbeid te Amsterdam, jaargang 10 (1937) nr 2, pag. 19-22.
359
‘1928-1938. Lustrum overpeinzingen’ in: Orgaan van den oud-leerlingen-bond van de school voor Christelijk-socialen arbeid te Amsterdam, jaargang 10 (1938) nr 4, pag. 5-8.
360
‘10 jaar oud-leerlingen bond’ in: Orgaan van den oud-leerlingen-bond van de school voor Christelijk-socialen arbeid te Amsterdam, jaargang 11 (1938) nr 1, pag. 6-10.
361
‘Hulpverleeningswerk van een CICSA-groep te Rotterdam’ in: Woord en daad, tijdschrift voor inwendige zending, jaargang 19 (1940) nr 10, pag. 204-207.
362
Anoniem pamflet over de ‘Winterhulp’, voorjaar 1941, verstuurd aan maatschappelijk werk instellingen en individuele sociaal werkers.
363
‘Het tekort der ouderen’ in: Morele balans (Groningen 1946) pag. 31-44.
364
‘Social work in post-war Holland’ in: Journal of social casework, formerly The family, Vol. 28 (1947) nr 7, pag. 249-253.
365
‘Het Amerikaanse Social Case Work’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 2 (1948) nr 6, pag. 81-85.
366
‘De ontwikkeling van het maatschappelijk werk in Amerika’ in: Contactblad voor kerkelijke gezinszorg, augustus (1948) nr 1, pag. 10-13.
367
‘Waar staan we? Enkele vragen naar de verhouding van het Maatschappelijk Werk tot de opleiding’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 3 (1949) nr 5, pag. 65-67.
368
‘Ter Inleiding: speciaal nummer gewijd aan social casework’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 4 (1950) nr 17, pag. 267-268.
369
‘De eerste stap: Universiteit en scholen voor maatschappelijk werk’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 5 (1951) nr 18, pag. 294-295.
370
‘Prae-adviezen’ in: Problemen van het social casework (Haarlem 1952) pag. 57-61.
371
‘Enkele opmerkingen betreffende de opleiding tot sociaal casework’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 7 (1953) nr 8, pag. 113-116.
372
‘Menselijke en maatschappelijke noden en voorzieningen in het Amerika van vandaag’ in: Wending, maandblad voor evangelie en cultuur, jaargang 10 (1955) nr 2. pag. 96-109.
373
‘Het maatschappelijk werk in de Verenigde Staten zoekt naar principiële fundering’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 9 (1955) nr 17, pag. 281-284.
374
‘Maatschappelijk werk en bureaucratie; een kanttekening op de discussie tussen mejuffrouw P. Ploeger en de heren J.E. Ellemers en Aug. Ter Hoeven’ in: Sociologische Gids, maandblad voor sociologie en sociaal onderzoek, jaargang 3 (1956) nr 5, pag. 95-96.
375
‘Verkenning op een vertrouwd, onbekend terrein’ in: Wending, jaargang 11 (1956/1957) nr 10/11, pag. 661-679.
376
‘Sozialschwierige Familien’ in: Soziale Arbeit, jaargang 6 (1957) nr 3, pag. 97-109.
377
‘Problemen met het hedendaagse diakonaat II’ in: Diakonia, jaargang 24 (1957) nr 6, pag.127-133.
378
‘Wat is maatschappelijk werk? Reflecties over de vraag zonder antwoord’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 11 (1957) nr 17, pag. 261-266.
379
‘Schuldgevoelens in de praktijk van het maatschappelijk werk’ in: Kaleidoscoop reeks voor het maatschappelijk werk, nr 2 (1958), pag. 39-55.
380
‘Wat is maatschappelijk werk? II’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 12 (1958) nr 8, pag. 113-116.
381
‘Dienst, Disziplin, Dynamik. II. Teil’ in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, jaargang 8 (1959) nr 2, pag. 71-72.
382
‘Reflecties over vijftien jaren maatschappelijk werk’ in: Maatschappelijk werk in Friesland, jaargang 13 (1963) nr 5/6, pag. 53-63.
383
‘The organization of training for senior personnel in the social services and teachers of social work’ in: Report European Seminar on training of senior personnel for the social services (Amersfoort 1963), pag. 111-124.
384
‘Beroepscode en methode’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 19 (1965) nr 21, pag. 422-436.
385
‘Probleemgezinnen’ in: Groninger kerkblad, weekblad der hervormde gemeente te Groningen (zondag 19 september 1965).
386
Artikelen voor de rubriek Maatschappelijk Werk en Caritas voor de 7e editie van de Grote Winkler Prins Encyclopedie 1965-1974.
387
‘Toespraak gehouden bij de diplomering en cursussluiting op 2 juli 1965’ en ‘Zag u…….?’ in: ASCA kaleidoscoop oud leerlingen, jaargang 8 (1966) nr 1, pag. 10-13 en 21-23.
388
‘Arbeit mit Problemfamilien’ in: Soziale Arbeit, jaargang 15 (1966) nr 6, pag. 260-273.
389
‘Das Rollenspiel als didaktische Methode in der Ausbildung für Soziale Einzelhilfe’ in: Blätter der Wohlfahrtspflege, jaargang 115 (1968) nr 3, pag. 69-74.
390
‘Kanttekeningen op het thema “verandering”’ in: P.K. Vermeul e.a., Vooroordeel en verandering (Groningen 1969) pag. 9-13.
391
‘Beroepscode en methode’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 23 (1969) april.
392
‘Soziale Aktion heute’ in: Blätter der Wohlfahrtspflege, jaargang 118 (1971) nr 10, pag. 306-310.
393
‘Liturgie op het grondvlak der gemeente’ in: Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap, (1976) nr 10, pag. 40-53.
394
‘“Licht en liefde” op het platteland’ in: Tijdschrift voor huishoudkunde, jaargang 9 (1988) nr 3/4, pag. 81-90.
395
‘Leerstoel maatschappelijk werk?!’ in: TVA, jaargang 19 (1990) nr 4, pag. 349-352.
396
‘Casework en Casemanagement: Nieuw voor oud?’ in: LVMW-nieuws, (1991) nr 4, pag. 4-6.
397
‘”Valse impromptue” of “wat is er veranderd?”’, in: Wending, overdruk, ongedateerd.
398
‘Wat is en wat wil de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid te Groningen’, in: Universiteit en maatschappij, losse bladen, ongedateerd.
399
‘Aspecten van maatschappelijk opbouw: een handboek over sociaal-cultureel vormingswerk’ in: Mens en Maatschappij, overdruk, ongedateerd.
400
‘Uit de voorgeschiedenis: historische notities’ in: M. Kamphuis e.a., Helpen als ambacht: studies over maatschappelijk werk, overdruk, ongedateerd.
401
Ingezonden brieven in tijdschriften en kranten als reacties op artikelen over het maatschappelijk werk.1937, 1957, 1990-1998.. 1 omslag.
402
Gepubliceerde brieven van Marie Kamphuis in De Nieuwe Provinciale Groninger Courant, over haar belevenissen in Amerika.17, 19 en 20 februari, 26 maart, 11 april en 10 december 1947.. 1 omslag.
403
Recensie over M.G. Schenk (red.), Vrouwen van Nederland 1898-1948: de vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina (Amsterdam 1948). Kopie.[1948].. 1 omslag.
404-428
Manuscripten.1953, 1971, 1995 en z.j.. 25 omslagen.
404
Bericht über meine Tätigkeit in Auftrag des Highoog in Bremen vom 26. Juni bis 1. August 1953.
405
Verslag van een studiebezoek aan het National Institute for Social Work Training, London, maart 1971, samen met C.W. Kroft geschreven.
406
Ontwerp voorwoord voor Reid 1995.
407
Nationaal – sociaal, met geschreven aantekening ‘niet gepubliceerd’.
408
Aanvangen van de supervisie in Nederland, met aantekening ‘niet geplaatst’.
409
Casework (I).
410
Inleiding tot het maatschappelijk werk.
411
Deutschland.
412
Enkele voorlopige opmerkingen over de betekenis van de recente publicaties van Ten Have en Van Beugen voor de opleiding tot sociale beroepen.
413
Wat is social casework? Geschreven samen met Nel Jagt, diverse conceptversies aanwezig.
414
Maatschappelijk werk een beroep onder auspiciën van instellingen? Een vrij beroep?.
415
Werken met probleemgezinnen (I).
416
Duitse vertaling van het hoofdstuk ‘Duitsland’ in: Charitas.
417
Gezinswerk.
418
Social casework.
419
Wat is maatschappelijk werk? Onvolledig..
NB. Zie inventarisnummer 378.
420
Artikel over probleemgezinnen.
421
Kerk en wereld.
422
Artikel zonder titel met gedicht van Martinus Nijhoff.
423
Status.
424
De socioloog als leidsman van de maatschappelijk werker: enkele kanttekeningen op het artikel van Helge Peters ‘Soziologen in der Sozialarbeit’.
425
Liturgie op het grondvlak der gemeente..
NB. Zie ook inventarisnummer 393.
426
Voorwoord bij de Nederlandse uitgave [Reid en Epstein].
427
Stuk over het gezin, waarschijnlijk bedoelt voor het tijdschrift Wending.
428
Opleiding voor maatschappelijk werk in deze tijd.
429-432
Publicaties.1959-1970 en z.j.. 4 stukken.
429
Onmaatschappelijkheid als menselijke en maatschappelijke minus-variatie (Groningen 1959).
430
De ‘eigen identiteit’ van het maatschappelijk werk (Groningen 1959).
431
Neue Perspektive in der Arbeit mit Problemfamilien (Groningen 1964).
432
Sociale actie nu?! (Groningen 1970).
433
Auteursrechtelijk contract met NV Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom over het boek: Tegen de draad in.1971.. 1 stuk.
434
Controlespecificatie van leenrechtvergoedingen van Stichting LIRA.1989.. 1 omslag.
435
Manuscripten, publicaties en de bundel Avondrood van de columns die zij onder het pseudoniem Marieka schreef voor het tijdschrift Maatwerk.1995-1998.. 1 omslag.

Interviews, recensies van haar werk en artikelen over Marie Kamphuis.

Interviews.
436
Interview in het Nieuwsblad van het Noorden in verband met haar afscheid als directrice van de ASCA.1970.. 1 omslag.
437
Twee Duitstalige krantenartikelen (Bremen?).1971.. 1 omslag.
438
‘Elf drukken van social casework’, interview door Marjan de Bruin in: Welzijnsweekblad, jaargang 9 (1984) nr 51/52.1984.. 1 omslag.
439
Concepttekst van een interview van Manfred Neuffer op 4 oktober 1988 voor zijn dissertatie.1988.. 1 omslag.
440
‘Marie Kamphuis-Ein Weg zwischen Charisma und Wissenschaft’, interview van Manfred Neuffer in: Soziale Arbeit, jaargang 39 (1990) nr 12.1990.. 1 omslag.
441
Tekst van interview door Petra Broomans over Jo Boer: ‘Jij komt dus Drenthe opbouwen…’.1990.. 1 omslag.
442
Geluidsbanden van het radioprogramma ‘Ischa’ van de VPRO. In de serie: ‘Zaken van de ziel’. Het interview ‘Ischa Meijer in gesprek met de 84-jarige Marie Kamphuis, grondlegster van het moderne maatschappelijk werk in Nederland’ werd er in twee delen uitgezonden. Tape 1: Deel 1, 6 oktober 1992 en Tape 2: Deel 2, 13 oktober 1992.1992.. 1 omslag.
443
Tekst, brieven en geluidsbanden (3 exemplaren) van een interview door Dinie van Gijssel voor Radio Noord in de serie ‘Prominente Groninger Vrouwen’.10 december 1992.. 1 omslag.
444
Tekst, correspondentie en plan voor een educatieve video, reader en werkboek ‘Voor wie luisteren wil’; Marie Kamphuis is voor deze video geïnterviewd.1993.. 1 omslag.
445
Video (VHS), teksten, brieven en krantenartikel betreffende het videoportret dat is gemaakt van Marie Kamphuis door Van Hemert Video productie.1993-1995.. 1 omslag.
446
Geluidsbanden van een interview door Ischa Meijer met Marie Kamphuis voor het radioprogramma Ischa van de VPRO met de titel ‘een rondgang door de wondere wereld van het welzijn. Een gesprek met Marie Kamphuis’. Tape 1: Deel 1, 6 juli 1993 en Tape 2: Deel 2, 13 juli.1993.. 1 omslag.
447
Tekst en artikel: ‘Schoonheid in de mensen”, interview door Ischa Meijer in: Tijdschrift voor de sociale sector, jaargang 47 (1993) nr 11.1993.. 1 omslag.
448
Vragenlijst correspondentie en videoband (VHS) ‘Op de thee bij Marie Kamphuis’, interview van twee docenten van de Sociale Hogeschool K.V.M.W. Gent met Marie Kamphuis ten behoeve van het 50-jarig bestaan van de school. Videoband april 2012 op DVD laten zetten. 1995.. 1 omslag.
449
Tekst, krantenartikel en brieven betreffende het interview van Els Buseman. ‘Marie Kamphuis, grondlegster van het maatschappelijk werk: Ik had het idee, deze weg moet gegaan worden’ in: Drents Groningse Dagbladen, zaterdag 16 december.1995.. 1 omslag.
450
Tekst, artikel en correspondentie betreffende een interview van Els Buseman met Marie Kamphuis. ‘Het woord markt is mij een gruwel’ in: Zorg en Welzijn, jaargang 1 (1995) nr 25/26.1995.. 1 omslag.
451
Interview door Joanne Seldenrath. ‘Taal maakt een mens tot mens’ in: Vrouw & Woord, jaargang 17 (1996) nr 1.1996.. 1 omslag.
452
Tekst, artikel en brieven betreffende een interview door Josephine Vogel. ‘Marie Kamphuis bijna 100 jaar op weg het beroep tot professie te maken: Als horend bij één beroep’ in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, jaargang 5 (1998) nr 6.1998.. 1 omslag.
453
Tekst van een interview met Marie Kamphuis van 22 mei 1999, onduidelijk door wie of waarvoor.1994.. 1 omslag.
454
Interview door Peter Bügel. ‘De bakermat: methodisch werken’ in: De Methode, programmaboek behorend bij het gelijknamige symposium van de opleiding huisartsengeneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.2001.. 1 omslag.
455
Tekst van twee interviews door Oscar Zoetman over Jo Boer.24 juli en 14 augustus 2003.. 1 omslag.
456
Tekst van een interview met Marie Kamphuis voor Het welzijnsmaandblad.z.j.. 1 omslag.
457
‘Flarden van een gesprek met Marie Kamphuis’, een manuscript van een artikel van Herman Nijenhuis over Marie Kamphuis. Met het advies van Marie Kamphuis om dit niet te publiceren.z.j.. 1 omslag.

Recensies.
458
Recensies van: Jan Luyken: een bloemlezing uit zijn gedichten (Libellen-reeks Baarn 1934).1934.. 1 omslag.
459
Recensies van: Maatschappelijk werk op het platteland (Alphen aan de Rijn 1949).1949.. 1 omslag.
460
Recensies van: Kuiper, Boeke, Goudsmit en Kamphuis, Schuldgevoelens (Lochem 1958).1958.. 1 omslag.
461
Recensies van: Vaart en tucht (Lochem 1958).1958.. 1 omslag.
462
Recensies van: Om de leefbaarheid van het bestaan (Lochem 1959).1959.. 1 omslag.
463
Recensie van: Het avontuur in St. Paul en Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen (Alphen aan de Rijn 1963).1963.. 1 omslag.
464
Recensie van: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unseren Zeit (Stuttgart 1963). 1963.. 1 omslag.
465
Recensies van: Neue Wege in der Arbeit mit Problem-Familien (1964).1964.. 1 omslag.
466
Recensie van: Sociale actie nu?! (Lochem 1970).1970.. 1 omslag.
467
Recensies van: A. Kadushin, Het gesprek in het maatschappelijk werk (Deventer 1976), met voorwoord van Marie Kamphuis.1976.. 1 omslag.
468
Recensie van: Wat is social casework (Alphen aan de Rijn 1977, 11e herziene druk), door L.F. Jens.1977.. 1 omslag.
469
Recensies van: Kijkend in de spiegel van het verleden (Deventer 1986).1986.. 1 omslag.
470
Recensies van de film: Marie Kamphuis, natuur, taal en mensen (1995).1995.. 1 omslag.

Artikelen over Marie Kamphuis.
471
Krantenartikel ‘Wir trafen in der Stadt: Marie Kamphuis’ in: Stutgarter nachrichten.11 mei 1951.. 1 omslag.
472
Duitstalige tekst over Marie Kamphuis. Waarschijnlijk geschreven in verband met een aanvraag voor een beurs of voor een uitnodiging voor een congres.1954.. 1 omslag.
473
Stukje over Marie Kamphuis in het artikel ‘Vrouw en verzorgingsstaat’ in: Nieuwsbrief Vrouwenburo.maart 1987.. 1 omslag.
474
Toespraak van Nel Jagt bij de installatie van de leerstoel maatschappelijk werk namens de Marie Kamphuis Stichting.1990.. 1 omslag.
475
‘Hommage aan maatschappelijk werk-pionier Marie Kamphuis’ in: Sociaal bestek, tijdschrift voor lokaal beleid en management, jaargang 53 (1991) nr 1.1991.. 1 omslag.
476
L.F. Jens, ‘Drie verhalen over maatschappelijk werk’, in: Groninger Kerkblad, jaargang 270 (1994) nr 9.1994.. 1 omslag.
477
Lucie Th. Vermij, ‘Van liefdadigheid naar professie, Marie Kamphuis vernieuwer van het maatschappelijk werk’, in: Vrouw en Gezondheidszorg, jaargang 5 (1996) nr 2.1996.. 1 omslag.
478
NN, ‘Florence Hollis volgens Marie Kamphuis’.1996.. 1 omslag.
479
Kopie uit de Gezinsbode van het artikel: ‘Hogeschool stelt geschiedenis te boek’.z.j.. 1 omslag.
480
Artikel over het werkzaam leven van Marie Kamphuis. Ongedateerd, geen auteur en onbekend waar dit artikel gepubliceerd is.z.j.. 1 omslag.

Correspondentie met betrekking tot het maatschappelijk werk.
NB. Hieronder vallen alle ingekomen brieven in het kader van haar bezigheden op het gebied van het maatschappelijk werk en haar reacties hierop. Geordend op afzender op datum eerste correspondentie.
481
Correspondentie met de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes; correspondentie met M.W. Barger (1935) over een functie voor Marie Kamphuis in voormalig Nederlands-Indië die zij afwees en brieven van J.A.W. van Stoetwegen over een zending vanuit het goederenmagazijn van de Federatie naar Groningen.(1946).. 11 stukken.
NB. Voor overige brieven van Mary Barger zie inventarisnummer 9.
482
Ingekomen brieven van Dhr. Jan H. de Groot over het gebruik van zijn lekenspel ‘Ons is geboden’ welk de oud-leerlingen van de CICSA Amsterdam hebben opgevoerd bij het 10-jarig bestaan van de school, met de tekst van het lekenspel.1936.. 3 stukken.
483
Ingekomen brieven van de Deutsche Hochschule für Politik, Berlijn; ondertekend door Dr. Dora von Caemmeren.1952.. 2 stukken.
484
Ingekomen brieven van het ministerie van Maatschappelijk Werk/ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk; ondertekend door Dr. M.A.M. Klompé, Dr. A.J.M. van Thienen en C.G. Eckhart.1958, 1969, 1970 en 1972.. 4 stukken.
485
Ingekomen brieven van het National Institute for Social Work Training; ondertekend door Eileen L. Younghusband en R. Huws Jones.1962 en 1968.. 2 stukken.
486
Ingekomen brieven van Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart over ‘Neue Perspektive in der Arbeit mit Problemfamilien’ en ‘Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit’.1970-1991.. 11 stukken.
487
Ingekomen brieven van de Landeshauptmann-Salzmann-Schule, Bielefeld. Ondertekend door Mevr. A. Schultze, Dozentin.1971.. 3 stukken.
488
Ingekomen brieven van NV Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom, Lochem over de boeken ‘Tegen de draad in’ en ‘Sociale actie nu!?’.1971-1972.. 5 stukken.
489
Ingekomen brieven van Samson Uitgeverij BV, Alphen aan de Rijn over haar publicaties en royalty’s.1971-1988.. 13 stukken.
490
Ingekomen brieven van de Landelijke Vereniging van Maatschappelijk Werkers.1991 en 1994.. 2 stukken.
491
Correspondentie met Jolande Hogenblik over haar scriptie aan de Rijks Hogeschool Groningen, sector Gedrag en Maatschappij over het social casework (2).1993-1994.. 1 omslag.
492
Ingekomen brieven van de Hanzehogeschool Groningen, Faculteit Gamma, afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, onder andere over de uitreiking van de ‘Helpen als ambacht prijs’ 1999.1995, 1998 en 1999.. 5 stukken.
493
Ingekomen brieven van Abdel Aziz Hassib Abbas Egypte, Amt für Familienhilfe und Sozialdienst Bremen, Artevelde Hogeschool Gent, Bezirkstelle für Diakonie, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen, Gert de Boer, Peter Bügel, P.J. Bouman, Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Cisca Dresselhuys hoofdredactie Opzij, Elsevier Overheid, Evangelische Akademie Berlijn, Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken Almelo, Gemeentelijke sociale dienst Groningen, J.L. Halfacree, Thomas Heyman, Hogeschool Midden Nederland faculteit Sociaal Agogische Opleidingen Culemborg, Höhere Fachschule für Sozialarbeit Ludwigsburg, Eyvind Hytten chief of the European Social Develepmont Programs Unit van de United Nations, IDtv Amsterdam, Instituut voor Geschiedenis Groningen, Gerda Isbary, G. Kal, J.W. Kesler, C.W. Kroft directeur De Aemstelhorn Katholieke Sociale Academie Amsterdam, D.V. Kulkarni India, Prof. Dr. G. van der Leeuw, Loma Linda University California, Ria Lubbers, Maatschappelijk Werk Magazine, Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Minister für Arbeit, Nederlandsche Sociologische Vereeniging, Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk, Persbureau Bennink & Baardemans, Rijkshogeschool Groningen sector gedrag en maatschappij, J.G. Riphaagen, Schwarzwälder Diakonische Akademie, Senator für Sozialwezen Berlijn, Soziales und Vertriebene des Landes Schleswig Holstein, Stichting Brekend Vaatwerk, Stichting Noordelijke orthopedagogische Voorzieningen, Talenwinkel Universiteit Groningen, Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, Tijdschrift voor de Sociale Sector, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, Tijdschrift Vrouw en Gezondheidszorg, Tijdschrift Wending, University of Alabama, University of Liverpool University of Wisconsin, Victor Gollanz-Stiftung E.V. Frankfurt, Vredenrust Psychiatrisch Ziekenhuis Halsteren, het Welzijnsweekblad, J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij en World Council of Churches.1937-2002.. 51 stukken.

Foto’s met betrekking tot maatschappelijk werk.
494
Foto’s Justina Bakker.z.j.. 1 omslag.
495
Foto’s Jo Boer.z.j.. 1 omslag.
496
Foto’s Elisabeth Wessel.z.j.. 1 omslag.
497
Foto’s van het bezoek van een groep maatschappelijk werkers uit Duitsland aan Nederland.1960.. 1 omslag.
498
Foto’s met betrekking tot het maatschappelijk werk, onder andere foto’s van: Jan F. de Jongh (directeur School voor Maatschappelijk werk (later de sociale academie)) 1946-1964, Miems Voors, Ilze Täger, Florence Hollis 1950, Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, Dhr. M. Gleisner, Bertje Jens, Ria van Hartegarijp, Casework seminar 1951 op paleis Soesdijk (met Marie Kamphuis, Florence Hollis, Nel Ongerboer, Tjeenk Willink), Marga Klompé, Herman Nieuwenhuis, seminar in Berlijn 1959, toespraak Marie Kamphuis bij haar inauguratie bij de Stedelijk Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen 1965, Gordon Hamilton, Cursus Bremen 1961.1946-1965.. 1 omslag.

Documentatie.
NB. Marie Kamphuis verzamelde materiaal op het gebied van het maatschappelijk werk, manuscripten, rapporten, artikelen, tijdschriften, monografieën en verslagen. Voor documentatie over andere onderwerpen zie categorie Interesses.
499
Overdrukken uit tijdschriften. 1949-1972. 1 omslag.
a. J.F. de Jongh, ‘Nieuwe aspecten van het maatschappelijk werk’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, november (1949)
500
Rapporten. 1951-1986.. 1 omslag .
a. ‘Rapport overzichtsverslag over het clubhuis de Ducdalf te Scheveningen’ van het Research-centrum voor de ongeorganiseerde arbeidersjeugd (1951)
501
Tijdschriften. 1951-1996. 1 omslag.
a. Gesundheitsfürsorge, Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge, jaargang 1 (1951) nr 1
502-530
Overige stukken.1952-1999.. 29 omslagen.
502
Bundel met artikelen van de Annual Meeting van de American Association of Schools of Social Work 1952.
503
Manuscript ‘Toelichting op de richtlijnen voor subsidiëring van het A.M.W.’ 1955.
504
Toespraak door Minister dr. M.A.M. Klompé, bij gelegenheid van de herdenking van het 7de lustrum van het Katholiek Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg te Rotterdam met de titel ‘De onmaatschappelijkheidsbestrijding mede in het kader van krotopruiming en sanering’ 12 juni 1958.
505
‘Het opheffingswerk ten behoeve van probleemgezinnen’, verslag van een onderzoek ingesteld door de Adviescommissie Bestrijding Onmaatschappelijkheid 1958.
506
Duitstalige lezing ‘Die Stiftung opbouw Drenthe’ waarschijnlijk van Jo Boer. 1959.
507
Inleiding gehouden op 29 mei 1963 voor de 3e en 4e jaars studenten van de Rooms Katholieke Sociale Academie te Breda, door de heer J. Wondergem, Hoofd van het Bureau Gelderland van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. ‘De ontwikkeling van de Noord-west Veluwe’ 1963.
508
Bibliografie, ‘Family therapy: a selected annotated bibliography’. Uitgave van het U.S. department of health, education and welfare 1965.
509
‘International Social Work’ in: The official Journal of the international conference of Social Work, the International Association of Schools of Social Work and the International Federation of Social Workers, Volume 9 (1966) nr 4..
510
Agenda en bijbehorende stukken van de algemene vergadering van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers. 1967.
511
Assistants sociaux, fonctions, formation et statut, Conseil de l’europe comité social (Strasbourg 1967).
512
‘Proeve van een begrippenlijst op het terrein van maatschappelijk welzijn’ van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Belgisch Comité voor Maatschappelijk Werk 1967.
513
‘Evaluatie-onderzoek gezinsoorden’, Een experimenteel onderzoek over een aantal gezinnen die verblijven in zogenaamde gezinsoorden van het voormalig ministerie van Maatschappelijk Werk 1968.
514
‘Het beleid van het ministerie van C.R.M. ten aanzien van de samenlevingsopbouw en de maatschappelijke dienstverlening’. Preadvies voor het congres van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk Humanitas 1969.
515
Krantenartikel ‘Monopoly in Drenthe: het opbouwwerk bestond al lang voor de jaren zestig’, in: Trouw, 3 juli 1987.
516
Krantenartikel ‘In onze eeuw bestaan tradities heel kort’, in: NRC Handelsblad, 1 maart 1988.
517
‘De kwaliteit van het maatschappelijk werk’. Een discussienota door de Projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk aangeboden aan opleiders, werkgevers, subsidiegevers en collega-beroepsgenoten 1988.
518
Concept onderzoeksvoorstel ‘Urgentiebepaling van de hulpvraag van geestelijk gehandicapten’ van Prof. dr. Van Gemert 1991.
519
Krantenartikel met interview met David Riesman, ‘Ik ging bij Fromm niet op de divan, we praatten alleen maar’ in: NRC Handelsblad, 23 juli 1992.
520
Krantenartikel ‘Internet? En de gevolgen zijn voor het maatschappelijk werk’ in: Nieuwsblad van het Noorden, 5 november 1999.
521
Artikel van Nel Jagt, ‘Halfweg de eeuw: een sample van het casework toen’ 1999.
522
Manuscript ‘Boeken op economisch en maatschappelijk gebied worden door het jonge meisje niet gelezen: de eerste scholen voor maatschappelijk werk in Nederland in de jaren 1899-1940’, M.E.B. van Ophem z.j..
523
Artikelen over Florence Hollis, onder andere: kopie van het artikel ‘How it really was: Florence Hollis, MSS’31, Ph.D. z.j., ‘Professor Emerita Florence Hollis: retirement in action’, ‘dr. Florence Hollis: 1907-1987’.
524
Rechten van het kind, aangenomen door de Verenigde Naties z.j..
525
Richtlijnen voor het voeren van groepsgesprekken z.j..
526
Krantenartikel ‘Hulpverleners willen kijkers beter opvangen’. Onduidelijk uit welke krant z.j..
527
Brochure van de NVMW. ‘Maatschappelijk werker en nog geen lid van de NVMW?’ z.j..
528
Maria Simmon-Kaiser, Menschen brauchen Menschen (Dortmund z.j.).
529
Kopie van het artikel ‘The acting-out child and his family: an approach to family therapy’ door Salvador Minuchin z.j..
530
Artikelen van Lyman C. Wynne, M.D., Ph.D. z.j..
531
Stukken betreffende Bertje Jens: twee commentaren van B. Jens: ‘Voorlopig commentaar op het themanummer Beroepsethiek van Maatwerk jaargang 4 nr 2 mei 1997’ en ‘Confrontatie van visies op de consultaties’, beide met aantekeningen van Marie Kamphuis, een brief van B. Jens aan de Hogeschool van Amsterdam, een brief van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers aan B. Jens en het artikel: ‘Ik ben behept met een soort taaie trouw: in gesprek met Bertje Jens’ in: Tijdschrift voor maatschappelijke vraagstukken, jaargang 32 (1978) nr 10, pag. 282-287.1978-1997.. 1 omslag.
532
Herwaardering van Arbeid: werkboek voor kaderleden (z.p. 1985).1985.. 1 omslag.
533
Manuscript van A. van Ophem, ‘Een studie over de vraag op de arbeidsmarkt naar hoger opgeleide vrouwen’ (Utrecht 1988).1988.. 1 omslag.
534
Doctoraalscriptie van Renske van de Wall, ‘Onmaatschappelijkheidsbestrijding 1945-1965: een vergelijkend onderzoek in Groningen, Utrecht, Rotterdam, Den Bosch en Maastricht’ (Rijksuniversiteit Groningen 1989).1989.. 1 omslag.
535
Manuscript van Stefaan Herman: ‘Social casework tussen gisteren en morgen’ (1996) met aantekeningen van Marie Kamphuis.1996.. 1 omslag.
536
Manuscript van Matteke Winkel, ‘Mappa Mondo op een kruispunt van wegen: onderzoek naar een adequate verdeling van de inzet van vrijwilligers en vaste medewerkers’ (Groningen 2001).2001.. 1 omslag.

Niet geïdentificeerde stukken

537
Losse aantekeningen en concepten van uitgegane brieven van Marie Kamphuis, waarvan onduidelijk is waar ze bij horen, of waar ze voor dienen.z.j.. 1 omslag.