/
You are not logged in

Archief Leergangen Vrouwenhulpverlening 1987-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000596
Unitdate1987-1995
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.30 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Leergangen Vrouwenhulpverlening, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1985; was een stichting; voortgekomen uit de experimentele vrouwenhulpverleningsprojecten Stichting De Maan en Balsemien; verzorgde en ontwikkelde bij- en nascholingscursussen voor hulpverleensters uit het alternatieve én reguliere circuit op het gebied van vrouwenhulpverlening en sekse-specifieke hulpverlening; uitgangspunten waren het nadrukkelijk betrekken in de zorgverlening van de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen, de sekse-specifieke socialisatie en de leefsituatie en het aandacht besteden aan de integratie van vrouwenhulpverlening binnen de instellingen en binnen het beroepsonderwijs; bood cursussen aan aan specifieke doelgroepen (als oudere vrouwen, meisjes en zwarte - en migrantenvrouwen),op specifieke werkvelden (als opvang en psychiatrie), rond specifieke thema's (als eetverslaving, seksueel geweld, burned out syndroom, vrouwengezondheidszorg en ervaringsdeskundigheid), rond methodiek en werkwijze (als lichaamsgericht werken en groepshulpverlening) en rond beleid en organisatie (als netwerkontwikkeling, kwaliteitszorg en integratie); fuseerde op 1 januari 1995 met de organisaties SOMAN, Stichting Ondersteuning Mannenwerk, Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland, Medusa, Landelijk bureau ontwikkeling beleid en hulpverlening seksueel geweld en Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin (VSK) in de nieuw opgerichte organisatie TransAct, Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld.


Inhoud

Vergaderstukken van bestuur 1994; jaarverslagen 1986-1994; werkplannen 1988-1993; stukken betreffende beleid en organisatie 1987-1989; stukken betreffende financiën 1989, 1994; stukken betreffende activiteiten 1990-1994.
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1990-1994.

1-5
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1990-1994.. 3 omslagen en 2 pakken.
1
september 1990..
2
1991..
3
1992..
4
1993. pak.
5
1994. pak.

Jaarverslagen 1986-1988, 1990-1994. 1987-1989, 1991-1995.

6
Jaarverslagen 1986-1988, 1990-1994. 1987-1989, 1991-1995.. 1 omslag.

Werkplannen 1989-1994. 1988-1993.

7
Werkplannen 1989-1994. 1988-1993.. 1 omslag.

Beleidsplannen 1987 en 1989-1993. 1987, 1989.

8
Beleidsplannen 1987 en 1989-1993. 1987, 1989.. 2 stukken.

Kopieën van financiële jaarverslagen 1988 en 1993, en het exploitatieverslag januari-augustus 1994 en een kopie van de brief van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (WVC) van 18 augustus 1994 betreffende subsidiekorting op het budget met ingang van 1995. 1989, 1994.

9
Kopieën van financiële jaarverslagen 1988 en 1993, en het exploitatieverslag januari-augustus 1994 en een kopie van de brief van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (WVC) van 18 augustus 1994 betreffende subsidiekorting op het budget met ingang van 1995. 1989, 1994.. 1 omslag.

Fotoalbum met foto's gemaakt ter gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe pand op 6 november 1987. Met openingsspeech en felicitatiekaarten. 1987.

10
Fotoalbum met foto's gemaakt ter gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe pand op 6 november 1987. Met openingsspeech en felicitatiekaarten. 1987.. 1 omslag.

Uit den Engelenzang Nieuwsbrief , voor docentes van de Leergangen Vrouwelijke Hulpverlening, nummers 2-3. 1994.

11
Uit den Engelenzang Nieuwsbrief , voor docentes van de Leergangen Vrouwelijke Hulpverlening, nummers 2-3. 1994.. 2 stukken.

Stukken betreffende de presentatie van het boek Vrouwenhulpverlening na seksueel geweld op 29 november 1990 in Utrecht. Met foto's. 1990.

12
Stukken betreffende de presentatie van het boek Vrouwenhulpverlening na seksueel geweld op 29 november 1990 in Utrecht. Met foto's. 1990.. 1 omslag.

Brochures cursusoverzichten najaar 1988 en najaar 1989, najaar 1993- voorjaar 1995 en getalsmatige cursusoverzichten 1987-1990, 1992 en 1994. 1991,1993-1994.

13
Brochures cursusoverzichten najaar 1988 en najaar 1989, najaar 1993- voorjaar 1995 en getalsmatige cursusoverzichten 1987-1990, 1992 en 1994. 1991,1993-1994.. 1 omslag.

Cursusmateriaal geordend op cursusnummer en document met leerdoelen van de Leergangen VHV. 1993.

14
Cursusmateriaal geordend op cursusnummer en document met leerdoelen van de Leergangen VHV. 1993.. 1 pak.

Adviesrapport Ervaringsdeskundigheid uitgebracht aan de Staatssecretaris van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (WVC). september 1992.

15
Adviesrapport Ervaringsdeskundigheid uitgebracht aan de Staatssecretaris van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (WVC). september 1992.. 1 stuk.

Stukken betreffende het opzetten en uitvoeren van de cursus Vrouwenhulpverlening en Spiritualiteit. Afkomstig van Amelie Picard, docente van de cursus. 1988-1989.

16
Stukken betreffende het opzetten en uitvoeren van de cursus Vrouwenhulpverlening en Spiritualiteit. Afkomstig van Amelie Picard, docente van de cursus. 1988-1989.. 1 omslag.

Tekst 'Methodiek bij hulpverlening aan vrouwen in de derde levensfase' 1991 en tekst lezing door Nelleke Nicolai 'Gender en vrouwenhulpverlening' gehouden op 16 december 1993. Geschonken door van Maria van Bavel in 2012.1991, 1993.

17
Tekst 'Methodiek bij hulpverlening aan vrouwen in de derde levensfase' 1991 en tekst lezing door Nelleke Nicolai 'Gender en vrouwenhulpverlening' gehouden op 16 december 1993. Geschonken door van Maria van Bavel in 2012.1991, 1993.. 2 stukken.