/
You are not logged in

Archief Stichting VOS Amsterdam 1982-1989

Identity Area

Collection IDIIAV00000155
Unitdate1982-1989
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig; nummer 46 is gesloten.
Preferred CitationArchief Stichting VOS Amsterdam , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 10 februari 1984; gefuseerd in 1989 met de Stichting voor Wijkgerichte Basiseducatie; VOS staat voor Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving; doel was het bevorderen van de bewustwording van vrouwen van haar positie en haar eigen situatie en het stimuleren van haar zelfvertrouwen.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen, leidstersvergaderingen en beleidsvergaderingen 1984-1988; jaarverslagen 1985-1988; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1984-1989; statuten 1984; stukken betreffende fusie met andere instellingen voor basisvorming en volwassenenonderwijs; verslagen van trainingsdagen 1982-1988; eindverslagen van VOS-cursussen in Noord-Holland 1979-1980 en in Amsterdam 1984-1988; stukken betreffende personeel 1986-1988; nota's en verslagen betreffende vrouwenemancipatie, vorming en scholing van volwassenen.
‘4+1 instellingen fusie’. Stukken betreffende de fusie met Stichting Basiseducatie in de wijk (= stichting wijkgerichte basiseducatie). 1986-1988.

1
‘4+1 instellingen fusie’. Stukken betreffende de fusie met Stichting Basiseducatie in de wijk (= stichting wijkgerichte basiseducatie). 1986-1988.. 1 pak.

Stukken betreffende de fusie tot wijkgerichte basiseducatie. 1987.

2
Stukken betreffende de fusie tot wijkgerichte basiseducatie. 1987.. 1 omslag.

‘Info over financiën’. Stukken met informatie over subsidieaanvragen, cursusgeld, voeren van salarisadministratie. 1983,1986-1987.

3
‘Info over financiën’. Stukken met informatie over subsidieaanvragen, cursusgeld, voeren van salarisadministratie. 1983,1986-1987.. 1 omslag.

‘Verwerving’. Stukken betreffende werving van cursisten: (concept)advertenties, folders,correspondentie. 1986-1988.

4
‘Verwerving’. Stukken betreffende werving van cursisten: (concept)advertenties, folders,correspondentie. 1986-1988.. 1 omslag.

‘Lijsten met handige adressen’. Adreslijsten. z.j.

5
‘Lijsten met handige adressen’. Adreslijsten. z.j.. 1 omslag.

Affiche en folder van de stichting VOS Amsterdam. z.j.

6
Affiche en folder van de stichting VOS Amsterdam. z.j.. 2 stukken.

‘Extra copieën’. Fotocopieën van: ingekomen en uitgaande stukken, notulen van bestuursvergaderingen, notulen van vos-bijeenkomsten, jaarverslagen en financieel overzichten over 1985 en 1986. 1986-1988.

7
‘Extra copieën’. Fotocopieën van: ingekomen en uitgaande stukken, notulen van bestuursvergaderingen, notulen van vos-bijeenkomsten, jaarverslagen en financieel overzichten over 1985 en 1986. 1986-1988.. 1 omslag.

‘Informatie B.E.’. Ingekomen stukken betreffende basiseducatie en ingekomen gemeentelijke nota's over basiseducatie voor volwassenen. 1984-1986.

8
‘Informatie B.E.’. Ingekomen stukken betreffende basiseducatie en ingekomen gemeentelijke nota's over basiseducatie voor volwassenen. 1984-1986.. 1 pak.

‘Overleg info Stedelijke instellingen B.E.’ Notulen van het overleg van diverse instellingen over basiseducatie. 1987.

9
‘Overleg info Stedelijke instellingen B.E.’ Notulen van het overleg van diverse instellingen over basiseducatie. 1987.. 2 stukken.

‘Formatieplaatsen B.E. info’. Verslag betreffende formatieplaatsen voor de VOS in de basiseducatie. 1986.

10
‘Formatieplaatsen B.E. info’. Verslag betreffende formatieplaatsen voor de VOS in de basiseducatie. 1986.. 1 stuk.

‘BE VOS werk’. Ingekomen stukken betreffende bijscholing voor deelnemers aan de wijkgerichte basiseducatie. 1988.

11
‘BE VOS werk’. Ingekomen stukken betreffende bijscholing voor deelnemers aan de wijkgerichte basiseducatie. 1988.. 2 stukken.

Ingekomen rapport betreffende educatief centrum in Amsterdam 1986; reactie door de vrouwenstaf van de Culturele Raad Noord Holland op de ontwerpnota Volwasseneducatie van de Provincie Noord Holland 1985; knipsels betreffende de volwasseneducatie, vrouwenvormingswerk en basiseducatie; stukken betreffende Rijksregeling en Raamplan Basiseducatie; informatiemap voor de studiedag basiseducatie voor stedelijke instellingen; brochure ‘Volwassen educatie in Amsterdam Noord’; nota's betreffende vrouwenvormingswerk en basiseducatie. 1983-1986.

12
Ingekomen rapport betreffende educatief centrum in Amsterdam 1986; reactie door de vrouwenstaf van de Culturele Raad Noord Holland op de ontwerpnota Volwasseneducatie van de Provincie Noord Holland 1985; knipsels betreffende de volwasseneducatie, vrouwenvormingswerk en basiseducatie; stukken betreffende Rijksregeling en Raamplan Basiseducatie; informatiemap voor de studiedag basiseducatie voor stedelijke instellingen; brochure ‘Volwassen educatie in Amsterdam Noord’; nota's betreffende vrouwenvormingswerk en basiseducatie. 1983-1986.. 1 pak.

‘Info BE. LSIB berichten+leidraad RBBE’. LSIB-berichten; informatie voor Projecten en Instellingen op weg naar Basis-educatie. Uitgave van Landelijk Steunpunt Basiseducatie. (ontbreekt 1988, nr.4). 1986-1988.

13
‘Info BE. LSIB berichten+leidraad RBBE’. LSIB-berichten; informatie voor Projecten en Instellingen op weg naar Basis-educatie. Uitgave van Landelijk Steunpunt Basiseducatie. (ontbreekt 1988, nr.4). 1986-1988.. 1 pak.

‘Bondenoverleg Abva-Kabo t.a.v. BE’. Stukken betreffende wergevers- en werknemersoverleg in het kader van de invoering Rijksregeling Basiseducatie. 1987.

14
‘Bondenoverleg Abva-Kabo t.a.v. BE’. Stukken betreffende wergevers- en werknemersoverleg in het kader van de invoering Rijksregeling Basiseducatie. 1987.. 1 omslag.

Stukken ter voorbereiding van een sociaal plan bij een fusie. z.j.

15
Stukken ter voorbereiding van een sociaal plan bij een fusie. z.j.. 1 omslag.

Notulen, nota's en correspondentie betreffende overleg vrouwen binnen de basiseducatie; notulen en adviesnota van de voorbereidingsgroep Educatief Beraad Basis Educatie (EBBE) 1985-1986; notulen met bijlagen van vergaderingen van het Educatief Platform Noord (EPN) en stukken betreffende beleid volwassen educatie van Stadsdeelraad Noord. 1984-1987.

16
Notulen, nota's en correspondentie betreffende overleg vrouwen binnen de basiseducatie; notulen en adviesnota van de voorbereidingsgroep Educatief Beraad Basis Educatie (EBBE) 1985-1986; notulen met bijlagen van vergaderingen van het Educatief Platform Noord (EPN) en stukken betreffende beleid volwassen educatie van Stadsdeelraad Noord. 1984-1987.. 1 pak.

Stageverslag ‘Ont- en verwikkelingen rondom de Basisedukatie in Amsterdam’ door Trees van der Maat.1985.

17
Stageverslag ‘Ont- en verwikkelingen rondom de Basisedukatie in Amsterdam’ door Trees van der Maat.1985.. 1 deel.

‘Reactie op de ontwerpnota volwassenen educatie van de provincie Noord Holland door de vrouwenstaf van de Culturele Raad Noordholland. 1985.

18
‘Reactie op de ontwerpnota volwassenen educatie van de provincie Noord Holland door de vrouwenstaf van de Culturele Raad Noordholland. 1985.. 1 katern.

‘Vrouwen binnen de Basiseducatie’. Door Overleg Basiseducatie voor Vrouwen te Amsterdam. 1986.

19
‘Vrouwen binnen de Basiseducatie’. Door Overleg Basiseducatie voor Vrouwen te Amsterdam. 1986.. 1 deel.

‘Advies over de instelling van een Educatief Beraad Basiseducatie in Amsterdam’, door de Voorbereidingsgroep Educatief Beraad Basiseducatie. 1986.

20
‘Advies over de instelling van een Educatief Beraad Basiseducatie in Amsterdam’, door de Voorbereidingsgroep Educatief Beraad Basiseducatie. 1986.. 1 katern.

‘Toekomst van de Open School in de Basisedukatie in Amsterdam’, door de Stichting Stedelijk Samenwerkings Verband Open Schoolse Werkwijze.1985.

21
‘Toekomst van de Open School in de Basisedukatie in Amsterdam’, door de Stichting Stedelijk Samenwerkings Verband Open Schoolse Werkwijze.1985.. 1 katern.

‘Vrouwen & Meisjes’. Beleidsplan Vrouwenemancipatie. Uitgave van Gemeente Amsterdam, Bureau Coördinatie Vrouwenemancipatie.1986.

22
‘Vrouwen & Meisjes’. Beleidsplan Vrouwenemancipatie. Uitgave van Gemeente Amsterdam, Bureau Coördinatie Vrouwenemancipatie.1986.. 1 deel.

‘Gemeente’. Ingekomen stukken van en fotocopieën van uitgaande stukken aan de gemeente Amsterdam. 1984-1989.

23
‘Gemeente’. Ingekomen stukken van en fotocopieën van uitgaande stukken aan de gemeente Amsterdam. 1984-1989.. 1 pak.

Ordner ‘Gemeente algemeen, begrotingen; OVB; Volwassen Educatie; Informatica’. 1984-1987.

24-27
Ordner ‘Gemeente algemeen, begrotingen; OVB; Volwassen Educatie; Informatica’. 1984-1987.. 4 omslagen.
24
Ingekomen stukken betreffende gemeentebegrotingen en subsidieregelingen. 1 omslag. 1984-1987..
25
Stukken betreffende informatica stimulering volwasseneneducatie. 1 omslag. 1985-1986..
26
Stukken betreffende Educatief Beraad Vormings- en Ontwikkelingswerk. 1 omslag. 1985-1986..
27
Stukken betreffende ‘basisedecatie-onderwijsvoorrangsbeleid’. 1 omslag. 1985-1986..

Stukken betreffende de Voorbereidingsgroep Educatief Beraad Basiseducatie, 1986 en stukken betreffende studiedagen basiseducatie, 1984-1985. 1984-1986.

28
Stukken betreffende de Voorbereidingsgroep Educatief Beraad Basiseducatie, 1986 en stukken betreffende studiedagen basiseducatie, 1984-1985. 1984-1986.. 1 pak.

Acht verslagen van studiedagen basiseducatie 1985, Advies instelling Educatief Beraad Basiseducatie in Amsterdam z.j. en informatiemateriaal voor de studiedagen. 1984-1985.

29
Acht verslagen van studiedagen basiseducatie 1985, Advies instelling Educatief Beraad Basiseducatie in Amsterdam z.j. en informatiemateriaal voor de studiedagen. 1984-1985.. 1 pak.

Ingekomen stukken. 1984-1988.

30
Ingekomen stukken. 1984-1988.. 1 omslag.

Ingekomen circulaires, beleidsnota en rapport van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de basiseducatie. z.j.

31
Ingekomen circulaires, beleidsnota en rapport van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de basiseducatie. z.j.. 5 delen.

‘Verslag Training Thema VOS-Politiek juni 1983-juni 1984’, door Liesbeth Kroon.1984.

32
‘Verslag Training Thema VOS-Politiek juni 1983-juni 1984’, door Liesbeth Kroon.1984.. 1 katern.

‘Verslag van de bustocht in het kader van keuzebegeleiding gehouden op 3 februari 1987’. 1987.

33
‘Verslag van de bustocht in het kader van keuzebegeleiding gehouden op 3 februari 1987’. 1987.. 1 katern.

‘Werkplan Basiseducatie. Landelijke Ondersteuning 1988’. Uitgave van SVE.1988.

34
‘Werkplan Basiseducatie. Landelijke Ondersteuning 1988’. Uitgave van SVE.1988.. 1 deel.

Programmaboek van de training VOS-begeleidsters Amsterdam gehouden 29-31 augustus 1984 op de Volkshogeschool Drakenburch te Baarn. 1984.

35
Programmaboek van de training VOS-begeleidsters Amsterdam gehouden 29-31 augustus 1984 op de Volkshogeschool Drakenburch te Baarn. 1984.. 1 katern.

Ingekomen ‘Notitie van de portefeuille Jeugdzaken en Volksontwikkeling (JVO) inzake de inventarisatie 1988-1990. 1987.

36
Ingekomen ‘Notitie van de portefeuille Jeugdzaken en Volksontwikkeling (JVO) inzake de inventarisatie 1988-1990. 1987.. 1 katern.

Ingekomen ‘Concept beleidsplan Vrouwenemancipatie 'Vrouwen & Meisjes'. Uitgave van Gemeente Amsterdam, Bureau Coördinatie Vrouwenemancipatie.z.j.

37
Ingekomen ‘Concept beleidsplan Vrouwenemancipatie 'Vrouwen & Meisjes'. Uitgave van Gemeente Amsterdam, Bureau Coördinatie Vrouwenemancipatie.z.j.. 1 deel.

Ingekomen ‘Ontwerp Stedelijk Welzijnsplan 1985-1988’. 1984.

38
Ingekomen ‘Ontwerp Stedelijk Welzijnsplan 1985-1988’. 1984.. 1 deel.

‘Leren in een groep’. Taalboek door de projektgroep volwassenen educatie Tineke Krol en Franca van Alebeek van de vakgroep Taalbeheersing van de Universiteit van Amsterdam.1986.

39
‘Leren in een groep’. Taalboek door de projektgroep volwassenen educatie Tineke Krol en Franca van Alebeek van de vakgroep Taalbeheersing van de Universiteit van Amsterdam.1986.. 1 deel.

Ingekomen Werkplan 87/88 van de SOOVA (Stedelijk Overleg Orgaan Vrouwenwerk Amsterdam).1987.

40
Ingekomen Werkplan 87/88 van de SOOVA (Stedelijk Overleg Orgaan Vrouwenwerk Amsterdam).1987.. 1 katern.

Cursusboek van de VOS-cursus alternatieve voeding. 1982.

41
Cursusboek van de VOS-cursus alternatieve voeding. 1982.. 1 katern.

Knipsel betreffende volwassenen educatie. z.j.

42
Knipsel betreffende volwassenen educatie. z.j.. 1 stuk.

‘Correspondentie andere organisaties in/uit’. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1987-1988.

43
‘Correspondentie andere organisaties in/uit’. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1987-1988.. 1 pak.

‘Bedrijfsvereniging’. Ingekomen brieven van en minuten van uitgaande brieven aan de bedrijfsvereniging. 1987-1988.

44
‘Bedrijfsvereniging’. Ingekomen brieven van en minuten van uitgaande brieven aan de bedrijfsvereniging. 1987-1988.. 1 omslag.

‘Notulen bestuur’. Notulen van bestuursvergaderingen. 1986-1988.

45
‘Notulen bestuur’. Notulen van bestuursvergaderingen. 1986-1988.. 1 omslag.

‘Arbeidscontracten’. Personeelsdossiers. 1986-1988 en z.j.

46
‘Arbeidscontracten’. Personeelsdossiers. 1986-1988 en z.j.. 1 omslag.
NB. Gesloten.

‘Notulen VOS zakelijk’. Notulen van vergaderingen van cursusleidsters(?). 1986-1988.

47
‘Notulen VOS zakelijk’. Notulen van vergaderingen van cursusleidsters(?). 1986-1988.. 1 omslag.

‘Notulen Prov. Beleid’. Notulen van de vergaderingen van de provinciale werkgroep VOS-beleid. 1985-1988.

48
‘Notulen Prov. Beleid’. Notulen van de vergaderingen van de provinciale werkgroep VOS-beleid. 1985-1988.. 1 omslag.

‘Notulen Trainingsdagen’. Notulen en verslagen van trainingsdagen 1982-1988, VOSbeleid 1982-1987, VOS-zakelijk (cursusleidsters?) 1982-1987; verslag van VOScursus in Amsterdam Noord 1986/1987; lijst met taakverdeling VOS. 1982-1988.

49
‘Notulen Trainingsdagen’. Notulen en verslagen van trainingsdagen 1982-1988, VOSbeleid 1982-1987, VOS-zakelijk (cursusleidsters?) 1982-1987; verslag van VOScursus in Amsterdam Noord 1986/1987; lijst met taakverdeling VOS. 1982-1988.. 1 pak.

‘Verslagen VOScursussen A'dam’. Adreslijst van de cursusleidsters, informatieblad en opgaveformulieren voor VOScursussen z.j.; ingekomen eindverslagen van VOScursussen in diverse plaatsen in Noord Holland over 1979-1980; ingekomen eindverslagen van VOScursussen in Amsterdam over 1984-1988. 1979-1980, 1984-1988.

50
‘Verslagen VOScursussen A'dam’. Adreslijst van de cursusleidsters, informatieblad en opgaveformulieren voor VOScursussen z.j.; ingekomen eindverslagen van VOScursussen in diverse plaatsen in Noord Holland over 1979-1980; ingekomen eindverslagen van VOScursussen in Amsterdam over 1984-1988. 1979-1980, 1984-1988.. 1 pak.

‘Jaarverslagen St. VOS A. Fin.en Inh.’ Financiële verslagen over 1985-1988 en jaarverslagen over 1985-1986. 1985-1988.

51
‘Jaarverslagen St. VOS A. Fin.en Inh.’ Financiële verslagen over 1985-1988 en jaarverslagen over 1985-1986. 1985-1988.. 1 omslag.

‘Akte St VOS A'dam, Kamer van Koophandel, Histr.VOS’. Stukken betreffende de oprichting. 1984 en fusiebesluit met bijlagen met de Stichting voor Wijkgerichte Basiseducatie.1984.

52
‘Akte St VOS A'dam, Kamer van Koophandel, Histr.VOS’. Stukken betreffende de oprichting. 1984 en fusiebesluit met bijlagen met de Stichting voor Wijkgerichte Basiseducatie.1984.. 1 omslag.

‘Stukken van de Culturele Raad afd. Eman.vormwerk met OO’. Ingekomen brieven van de Stichting Culturele Raad Noordholland, afd. Emancipatorisch Vormingswerk. 1986-1988.

53
‘Stukken van de Culturele Raad afd. Eman.vormwerk met OO’. Ingekomen brieven van de Stichting Culturele Raad Noordholland, afd. Emancipatorisch Vormingswerk. 1986-1988.. 1 omslag.

Twee affiches: ‘Lef is wat je nodig hebt’ van de Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk en ‘Cursus VOS. Vrouwen oriënteren zich op de samenleving’ van de stichting VOS Amsterdam. z.j.

54
Twee affiches: ‘Lef is wat je nodig hebt’ van de Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk en ‘Cursus VOS. Vrouwen oriënteren zich op de samenleving’ van de stichting VOS Amsterdam. z.j.. 2 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.