/
You are not logged in

Archief Werkgroep Vrouwenstudies M/V PSCW Amsterdam ca 1975-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000438
Unitdateca 1975-1995
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent9.25 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt in 2001
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig .
Preferred CitationArchief Werkgroep Vrouwenstudies M/V PSCW Amsterdam , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Begonnen als Afdeling Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen in 1976?; werd in 1986 de vakgroep Vrouwenstudies PSCW; in de Faculteitsraad van de Universiteit van Amsterdam van 13 maart 1995 werd besloten de Vakgroep Vrouwenstudies PSCW op te heffen en daarvoor in de plaats een Werkgroep Vrouwenstudies M/V in te stellen; de Werkgroep bestond in 2000/2001 uit 13 docenten die betrokken waren bij het onderwijs in vrouwenstudies; sinds 1989 is het mogelijk in Vrouwenstudies af te studeren.


Inhoud

Notulen 1988; correspondentie 1976-1992; jaarverslagen; stukken betreffende FSW-bestuur, de commissies financiën en personeel; stukken betreffende het Gordon seminar 1984 en andere seminars; stukken betreffende het basisprogramma 1978-1989; stukken betreffende adviescommissies; papers; studiegidsen.
FSW-bestuur algemeen. 1983-1984.

1
FSW-bestuur algemeen. 1983-1984.. 1 omslag.

Begroting/ RUR/ OP + Koffiediknota. 1983-1984.

2
Begroting/ RUR/ OP + Koffiediknota. 1983-1984.. 1 omslag.

Commissie financiën FSW. 1983-1984.

3
Commissie financiën FSW. 1983-1984.. 1 omslag.

Commissie personeel. 1983-1984.

4
Commissie personeel. 1983-1984.. 1 omslag.

FSW- raad. 1983-1984.

5
FSW- raad. 1983-1984.. 1 omslag.

OZV Belle van Zuylen. z.j.

6
OZV Belle van Zuylen. z.j.. 1 omslag.

Facultaire personeelscommissie. 1985.

7
Facultaire personeelscommissie. 1985.. 1 omslag.

Kroondocentenplaatsingsbegroting. 1985.

8
Kroondocentenplaatsingsbegroting. 1985.. 1 omslag.

Overleg CVB: begroting, planning, formatie. 1985.

9
Overleg CVB: begroting, planning, formatie. 1985.. 1 omslag.

Nota onderzoeksbeleid. 1985.

10
Nota onderzoeksbeleid. 1985.. 1 omslag.

Facultaire financiële commissie. 1985.

11
Facultaire financiële commissie. 1985.. 1 omslag.

Facultaire bibliotheek commissie. 1985.

12
Facultaire bibliotheek commissie. 1985.. 1 omslag.

Onderwijsdienstverlening. 1985.

13
Onderwijsdienstverlening. 1985.. 1 omslag.

Agenda van de facultaire raad. 1985.

14
Agenda van de facultaire raad. 1985.. 1 omslag.

Facultaire huisvesting. 1985.

15
Facultaire huisvesting. 1985.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1991.

16
Uitgaande post. 1991.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1992.

17
Uitgaande post. 1992.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1988.

18
Uitgaande post. 1988.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1989.

19
Uitgaande post. 1989.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1990.

20
Uitgaande post. 1990.. 1 omslag.

Gordon seminar: Family violence ( originelen). 1984.

21-22
Gordon seminar: Family violence ( originelen). 1984.. 2 omslagen.

Gordon seminar: History WLM (originelen). 1984.

23-24
Gordon seminar: History WLM (originelen). 1984.. 2 omslagen.

Notulen, verg. etc. vakgroep vanaf 1-9-1988 (niet gesorteerd). 1988.

25-26
Notulen, verg. etc. vakgroep vanaf 1-9-1988 (niet gesorteerd). 1988.. 2 omslagen.

Bestuurlijke informatie aantallen studenten vrouwenstudies. 1987-1992.

27
Bestuurlijke informatie aantallen studenten vrouwenstudies. 1987-1992.. 1 omslag.

Vrouwenstudies sociologie. 1977-1978.

28-29
Vrouwenstudies sociologie. 1977-1978.. 2 omslagen.

Vakgroep vrouwenstudies. 1985-1988.

30
Vakgroep vrouwenstudies. 1985-1988.. 1 omslag.

Logboek afdeling vrouwenstudies FSW. z.j.

31-32
Logboek afdeling vrouwenstudies FSW. z.j.. 2 omslagen.

Inventarisatie onderzoek vrouwenstudies FSW. z.j.

33
Inventarisatie onderzoek vrouwenstudies FSW. z.j.. 1 omslag.

Projectvoorstellen + concepten e.d. z.j.

34
Projectvoorstellen + concepten e.d. z.j.. 1 omslag.

Literatuurlijst, adressenlijst, diversen. z.j.

35
Literatuurlijst, adressenlijst, diversen. z.j.. 1 omslag.

Alle post van CvB/ ministerie. z.j.

36
Alle post van CvB/ ministerie. z.j.. 1 omslag.

Wetenschappelijk verslag. 1982-1983.

37
Wetenschappelijk verslag. 1982-1983.. 1 omslag.

Alle post tussen subfaculteiten/ commissies enz. 1982-1983.

38
Alle post tussen subfaculteiten/ commissies enz. 1982-1983.. 1 omslag.

Alle post van de afdeling vrouwenstudies. 1982-1983.

39
Alle post van de afdeling vrouwenstudies. 1982-1983.. 1 omslag.

Sollicitatie AIO's. 1991.

40
Sollicitatie AIO's. 1991.. 1 omslag.

Vrouwenstudies Herijkingsrapport/ zelfstudie + commentaren. z.j.

41-42
Vrouwenstudies Herijkingsrapport/ zelfstudie + commentaren. z.j.. 2 omslagen.

VF-rapport "Constructies. z.j.

43-44
VF-rapport "Constructies. z.j.. 2 omslagen.

Vrouwen en samenlevingsopbouw II. Lenie Janssen- Andragologie. z.j.

45-47
Vrouwen en samenlevingsopbouw II. Lenie Janssen- Andragologie. z.j.. 3 omslagen.

Vrouwen en samenlevingsopbouw I. Lenie Janssen- Andragologie. z.j.

48-49
Vrouwen en samenlevingsopbouw I. Lenie Janssen- Andragologie. z.j.. 2 omslagen.

Commissie Seksestudies. z.j.

50
Commissie Seksestudies. z.j.. 1 omslag.

Commissie Homostudies. z.j.

51
Commissie Homostudies. z.j.. 1 omslag.

Map Commissie Grevel. z.j.

52
Map Commissie Grevel. z.j.. 1 omslag.

Eindbeoordeling voorwaardelijke financiering VSW. z.j.

53
Eindbeoordeling voorwaardelijke financiering VSW. z.j.. 1 doos.

Enqueteformulieren evaluatie basisprogramma. z.j.

54
Enqueteformulieren evaluatie basisprogramma. z.j.. 1 doos.
117
Enquêteformulieren evaluatie basisprogramma. z.j.. 1 doos.

Rode nota afd. vrouwenstudies. 1979.

55
Rode nota afd. vrouwenstudies. 1979.. 1 doos.

SLOV Taakgroep onderzoek. 1983-1984.

56
SLOV Taakgroep onderzoek. 1983-1984.. 1 doos.

Thema seksualiteit, winteruniversiteit vrouwenstudies, Nijmegen. 1983.

57
Thema seksualiteit, winteruniversiteit vrouwenstudies, Nijmegen. 1983.. 1 doos.

POV-commissie UvA - 1,5 formatieplaats. 1981.

58
POV-commissie UvA - 1,5 formatieplaats. 1981.. 1 doos.

"Kind van de rekening", wetenschapswinkel, zomeruniversiteit UvA. 1981 .

59
"Kind van de rekening", wetenschapswinkel, zomeruniversiteit UvA. 1981 .. 1 doos.

ZUV: adressen, papers. 1981.

60
ZUV: adressen, papers. 1981.. 1 doos.

Basisprogramma + reader + Basisprogramma voor mannen. 1989-1990.

61
Basisprogramma + reader + Basisprogramma voor mannen. 1989-1990.. 1 doos.

Paarse nota afd. vrouwenstudies. 1977.

62
Paarse nota afd. vrouwenstudies. 1977.. 1 doos.

Aankondigingen, lezingen, festiviteiten etc. z.j.

63
Aankondigingen, lezingen, festiviteiten etc. z.j.. 1 doos.

Emancipatiecommissie: publicaties. 1974-1981.

64
Emancipatiecommissie: publicaties. 1974-1981.. 1 doos.

Adviescommissie A. Geelhoed. z.j.

65
Adviescommissie A. Geelhoed. z.j.. 1 doos.

Lezingen Pool. 1978-1980.

66
Lezingen Pool. 1978-1980.. 1 doos.

Andragologie: algemeen + vrouwenoverleggen. 1976-1979.

67
Andragologie: algemeen + vrouwenoverleggen. 1976-1979.. 1 doos.

Papers basisprogramma. juni 1986.

68
Papers basisprogramma. juni 1986.. 1 doos.

Heden, verleden vrouwen I:"Het vrouwelijke georganiseerd". nov. 1985.

69
Heden, verleden vrouwen I:"Het vrouwelijke georganiseerd". nov. 1985.. 1 doos.

Papers basisprogramma. juni 1987.

70
Papers basisprogramma. juni 1987.. 1 doos.

Papers basisprogramma. voorjaar 1988.

71
Papers basisprogramma. voorjaar 1988.. 1 doos.

Diversen basisprogramma. 1986-1987 en 1987-1988.

72
Diversen basisprogramma. 1986-1987 en 1987-1988.. 1 doos.

Heden, verleden vrouwen II: "Het biografische". nov. 1987.

73
Heden, verleden vrouwen II: "Het biografische". nov. 1987.. 1 doos.

Papers basisprogramma vrouwenstudies. 1988.

74
Papers basisprogramma vrouwenstudies. 1988.. 1 doos.

"Simone de Beauvoir, moeder van het feminisme?". 1986-1987.

75
"Simone de Beauvoir, moeder van het feminisme?". 1986-1987.. 1 doos.

Gelijke beoordeling + emancipatiecommissie + stukken archief Jet Bussemaker (Armoede en beleid). z.j.

76
Gelijke beoordeling + emancipatiecommissie + stukken archief Jet Bussemaker (Armoede en beleid). z.j.. 1 doos.

Literatuur programma "Betekenis vrouwelijke seksualiteit". 1983-1984.

77
Literatuur programma "Betekenis vrouwelijke seksualiteit". 1983-1984.. 1 doos.

Papers Arbeid en andere onderwerpen. 1981-1982.

78
Papers Arbeid en andere onderwerpen. 1981-1982.. 1 doos.

Papers basisprogramma "Socialisatie Moederschap". 1981.

79
Papers basisprogramma "Socialisatie Moederschap". 1981.. 1 doos.

VF: jaarverslagen, voorstellen, publicaties, algemeen, brieven. 1981-1993.

80
VF: jaarverslagen, voorstellen, publicaties, algemeen, brieven. 1981-1993.. 1 doos.

3e Geldstroomproject: vrouwenmishandeling, kindermishandeling. 1984.

81
3e Geldstroomproject: vrouwenmishandeling, kindermishandeling. 1984.. 1 doos.

Literatuur "Betekenis vrouwelijke seksualiteit". 1983-1984.

82
Literatuur "Betekenis vrouwelijke seksualiteit". 1983-1984.. 1 doos.

Anders moederen – collectivering huishoudelijk beleid. z.j.

83
Anders moederen – collectivering huishoudelijk beleid. z.j.. 1 doos.

Papers seksualiteit, seksueel geweld, pornografie, relaties, moederschap, meiden. z.j.

84
Papers seksualiteit, seksueel geweld, pornografie, relaties, moederschap, meiden. z.j.. 1 doos.

Studiegidsen vrouwenstudies PSCW + andere universiteiten. z.j.

85
Studiegidsen vrouwenstudies PSCW + andere universiteiten. z.j.. 1 doos.

Originelen racisme/ seksisme - Mieke Aerts, Sawitrin Saharso,1e semester. 1987-1988.

86
Originelen racisme/ seksisme - Mieke Aerts, Sawitrin Saharso,1e semester. 1987-1988.. 1 doos.

"De professionalisering van het vrouwelijke" Liesbeth Bervoets, lit. lijst; " Hoe krijgt het vrouwelijke betekenis in en door de seksualiteit?" Irene Meijer, 1e sem. 1983-1984 ; "Maatschappelijke organisatie van het moederschap" literatuur, 2e sem. 1981-1982. 1981-1984.

87
"De professionalisering van het vrouwelijke" Liesbeth Bervoets, lit. lijst; " Hoe krijgt het vrouwelijke betekenis in en door de seksualiteit?" Irene Meijer, 1e sem. 1983-1984 ; "Maatschappelijke organisatie van het moederschap" literatuur, 2e sem. 1981-1982. 1981-1984.. 1 doos.

Basisprogramma vrouwenstudies. 1978-1981.

88
Basisprogramma vrouwenstudies. 1978-1981.. 1 doos.

"Feminisme en informatica" – progr.+ lit.lijst, artikelen; "Schrijven en feministische cultuurkritiek bedrijven"; Agnes Sommer, 2e sem. 1987-1988 – artikelen; "Exotika" – lit. lijst + artikelen. z.j.

89
"Feminisme en informatica" – progr.+ lit.lijst, artikelen; "Schrijven en feministische cultuurkritiek bedrijven"; Agnes Sommer, 2e sem. 1987-1988 – artikelen; "Exotika" – lit. lijst + artikelen. z.j.. 1 doos.

Literatuur basisprogramma. 1986.

90
Literatuur basisprogramma. 1986.. 1 doos.

Basisprogramma vrouwenstudies. 1982-1987.

91
Basisprogramma vrouwenstudies. 1982-1987.. 1 doos.

VBEO. z.j.

92
VBEO. z.j.. 1 doos.
103
VBEO. z.j.. 1 doos.

Diverse papers. 1979-1980.

93
Diverse papers. 1979-1980.. 1 doos.
101
Diverse papers. 1979-1980.. 1 doos.

Adressenbestand ZUV, Amsterdam. 1981.

94
Adressenbestand ZUV, Amsterdam. 1981.. 1 doos.

Diverse papers basisprogramma. 1978-1979.

95-97
Diverse papers basisprogramma. 1978-1979.. 1 doos.

Papers seksualiteit, seksueel geweld, pornografie, gezin-huwelijk. 1980-1981.

98
Papers seksualiteit, seksueel geweld, pornografie, gezin-huwelijk. 1980-1981.. 1 doos.

Collectivering van de huishoudelijke arbeid. z.j.

99-100
Collectivering van de huishoudelijke arbeid. z.j.. 1 doos.

Privé en openbaar geluk, 2e sem. 1987-1988.

102
Privé en openbaar geluk, 2e sem. 1987-1988.. 1 doos.

FSW 1977-1980: agenda's/notulen + algemeen begeleidingscommissie. z.j.

104
FSW 1977-1980: agenda's/notulen + algemeen begeleidingscommissie. z.j.. 1 doos.

Moedergroep 1978-1979 + inleiding in de verschillende aspecten van de vrouwelijke seksualiteit. M. Brugman. 1981.

105
Moedergroep 1978-1979 + inleiding in de verschillende aspecten van de vrouwelijke seksualiteit. M. Brugman. 1981.. 1 doos.

Workshop Linda Gordon. programma's, adressen, brieven, papers. 1984. 1 doos

106
Workshop Linda Gordon. programma's, adressen, brieven, papers. 1984. 1 doos.

Basisprogramma leesaanwijzingen, inleidingen, literatuurlijsten etc. 1984-1986.

107
Basisprogramma leesaanwijzingen, inleidingen, literatuurlijsten etc. 1984-1986.. 1 doos.

SLOV I tot. 1987.

108
SLOV I tot. 1987.. 1 doos.

Artikelen basisprogramma + mannengroep. 1987-1988.

109
Artikelen basisprogramma + mannengroep. 1987-1988.. 1 doos.

Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies. z.j.

110
Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies. z.j.. 1 doos.

Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies + begin Belle van Zuijlen. z.j.

111
Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies + begin Belle van Zuijlen. z.j.. 1 doos.

Rapporten die over zijn: Rode nota, 1x blauwe, Zelfstudie, Herijkingsrapport, Interim-management ( maart 1993). ca 1993.

112
Rapporten die over zijn: Rode nota, 1x blauwe, Zelfstudie, Herijkingsrapport, Interim-management ( maart 1993). ca 1993.. 1 doos.

Adviescommissie vrouwen aan de UvA. 1981-1982.

113
Adviescommissie vrouwen aan de UvA. 1981-1982.. 1 doos.

Brochures etc. vrouwenstudies landelijk. z.j.

114
Brochures etc. vrouwenstudies landelijk. z.j.. 1 doos.

Subsidieaanvraag " Niet alles van waarde is weerloos"; HTO-onderzoeken; Emancipatieraad: verslag studie, studiegids; PHEME; Emancipatiebeleid: adviescommissie vrouwen aan de UvA e.a. z.j.

115
Subsidieaanvraag " Niet alles van waarde is weerloos"; HTO-onderzoeken; Emancipatieraad: verslag studie, studiegids; PHEME; Emancipatiebeleid: adviescommissie vrouwen aan de UvA e.a. z.j.. 1 doos.

Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980-1981.

116
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980-1981.. 1 doos.
118
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980-1981.. 1 doos.

Adviescommissie IV A. Geelhoed. z.j.

119
Adviescommissie IV A. Geelhoed. z.j.. 1 doos.

Begeleidingscommissie. 1978.

120
Begeleidingscommissie. 1978.. 1 doos.

Adviescommissie II A. Geelhoed. z.j.

121
Adviescommissie II A. Geelhoed. z.j.. 1 doos.

Studiegidsen, jaarverslagen. 1979-1989.

122
Studiegidsen, jaarverslagen. 1979-1989.. 1 doos.

Tentamenbriefjes. 1984-1987.

123
Tentamenbriefjes. 1984-1987.. 1 doos.

Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1978-1980.

124
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1978-1980.. 1 doos.

VF- eindverslagen, nota's, jaarverslag 1985; Regeling informatieverstrekking 1987 IWO; Wetenschappelijk verslag 1984-1987; richtlijn opstelling onderzoeksprogramma's;handleiding database-systeem info-systeem wet. Onderzoek; RELS/ WG/ onderwijsnormen;Uitbreidingen. 1984-1987.

125
VF- eindverslagen, nota's, jaarverslag 1985; Regeling informatieverstrekking 1987 IWO; Wetenschappelijk verslag 1984-1987; richtlijn opstelling onderzoeksprogramma's;handleiding database-systeem info-systeem wet. Onderzoek; RELS/ WG/ onderwijsnormen;Uitbreidingen. 1984-1987.. 1 doos.

Gasthoogleraren. 1979-1984.

126
Gasthoogleraren. 1979-1984.. 1 doos.

Congressen, seminars Groningen, april-mei 1977. Vrouw en beleid VU, 29 maart 1988. 1977, 1988.

127
Congressen, seminars Groningen, april-mei 1977. Vrouw en beleid VU, 29 maart 1988. 1977, 1988.. 1 doos.

Uitslag eindbeoordeling; Origineel aanvraag goedkeuring; Resultaat van de beoordeling; Notulen coordinatie + brieven; Uitgaande post intern/ extern; VF-ingekomen post, algemeen; Wetenschappelijk verslag; Diversen. z.j.

128
Uitslag eindbeoordeling; Origineel aanvraag goedkeuring; Resultaat van de beoordeling; Notulen coordinatie + brieven; Uitgaande post intern/ extern; VF-ingekomen post, algemeen; Wetenschappelijk verslag; Diversen. z.j.. 1 doos.

Anorexia Nervosa. z.j.

129
Anorexia Nervosa. z.j.. 1 doos.

Summerschool WRRC Bradfort. 1979.

130
Summerschool WRRC Bradfort. 1979.. 1 omslag.

Litteratuur basisprogramma. 1979-1980.

131
Litteratuur basisprogramma. 1979-1980.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1983-1984.

132
Literatuur basisprogramma. 1983-1984.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1984.

133
Literatuur basisprogramma. 1984.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma Mannengroep. 1985.

134
Literatuur basisprogramma Mannengroep. 1985.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1978-1979.

135
Literatuur basisprogramma. 1978-1979.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma Mannengroep. 1982-1983.

136
Literatuur basisprogramma Mannengroep. 1982-1983.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1982-1983.

137
Literatuur basisprogramma. 1982-1983.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1981-1982.

138
Literatuur basisprogramma. 1981-1982.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1977-1978.

139
Literatuur basisprogramma. 1977-1978.. 1 omslag.

Literatuur basisprogramma. 1981.

140
Literatuur basisprogramma. 1981.. 1 omslag.

Commissie Women's Studies FSW. z.j.

141
Commissie Women's Studies FSW. z.j.. 1 omslag.

Voorbereiding en opzet van de afdeling Vrouwenstudies FSW. 1976.

142
Voorbereiding en opzet van de afdeling Vrouwenstudies FSW. 1976.. 1 omslag.

Voorbereiding en opzet van de afdeling Vrouwenstudies FSW. 1977-1979.

143
Voorbereiding en opzet van de afdeling Vrouwenstudies FSW. 1977-1979.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1976-1980.

144
Uitgaande post. 1976-1980.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1980-1984.

145
Uitgaande post. 1980-1984.. 1 omslag.

Uitgaande post. 1984-1987.

146
Uitgaande post. 1984-1987.. 1 omslag.

Binnengekomen post tot januari 1977 Oprichting afd. Vrouwenstudies: grotendeels aanvragen van het rapport Grevel + enkele reacties erop. 1977.

147
Binnengekomen post tot januari 1977 Oprichting afd. Vrouwenstudies: grotendeels aanvragen van het rapport Grevel + enkele reacties erop. 1977.. 1 omslag.

Binnengekomen post na januari 1977 Oprichting afd. Vrouwenstudies. 1977.

148
Binnengekomen post na januari 1977 Oprichting afd. Vrouwenstudies. 1977.. 1 omslag.

Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980.

149
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980.. 1 omslag.

Adviescommissie Vrouwen aan de UvA III. z.j.

150-152
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA III. z.j.. 3 omslagen.

Vakgroepvergadering. 1989.

153
Vakgroepvergadering. 1989.. 1 omslag.

Vakgroepvergadering. 1990.

154
Vakgroepvergadering. 1990.. 1 omslag.

Vakgroepvergadering. 1991.

155
Vakgroepvergadering. 1991.. 1 omslag.

Vakgroepvergadering. 1992.

156
Vakgroepvergadering. 1992.. 1 omslag.

OZV / Belle van Zuylen. z.j.

157-158
OZV / Belle van Zuylen. z.j.. 2 omslagen.

Raamnota Vrouwenemancipatie. december 1979.

159
Raamnota Vrouwenemancipatie. december 1979.. 1 omslag.

Beleidsafspraken Formatiebeleid. z.j.

160
Beleidsafspraken Formatiebeleid. z.j.. 1 omslag.

De kwestie MvR / MdR. z.j.

161
De kwestie MvR / MdR. z.j.. 1 omslag.

Jaarverslag van de coordinatiecommissie Voorwaardelijke Financiering Vrouwenstudies. 1986. 1 omslag

162
Jaarverslag van de coordinatiecommissie Voorwaardelijke Financiering Vrouwenstudies. 1986. 1 omslag.

Voorwaardelijke Financiering Vrouwenstudies op het gebied van de Sociale Wetenschappen. 1984-1988.

163
Voorwaardelijke Financiering Vrouwenstudies op het gebied van de Sociale Wetenschappen. 1984-1988.. 1 omslag.

TAS. z.j.

164
TAS. z.j.. 1 omslag.

Papers basisprogramma. 1991.

165
Papers basisprogramma. 1991.. 1 omslag.

Papers basisprogramma. 1989.

166-167
Papers basisprogramma. 1989.. 2 omslagen.

Vrouwenstudies algemeen . z.j. 3 omslagen

168-170
Vrouwenstudies algemeen . z.j. 3 omslagen.

Nieuwsbrieven Mannenstudies. z.j.

171
Nieuwsbrieven Mannenstudies. z.j.. 1 omslag.

Diversen. z.j.

172
Diversen. z.j.. 1 omslag.

Vrouwenoverleggen en Werkverband Vrouwen en Universiteit. 1976-1979.

173
Vrouwenoverleggen en Werkverband Vrouwen en Universiteit. 1976-1979.. 1 omslag.

Instelling Interfacultaire Werkgroep/Vakgroep Vrouwenstudies. 1981-1988.

174
Instelling Interfacultaire Werkgroep/Vakgroep Vrouwenstudies. 1981-1988.. 1 omslag.

Begeleidingscommissie Vrouwenstudies PSW. 1977-1984.

175
Begeleidingscommissie Vrouwenstudies PSW. 1977-1984.. 1 omslag.

Leerstoel Emancipatievraagstukken. 1979-1983.

176
Leerstoel Emancipatievraagstukken. 1979-1983.. 1 omslag.

Correspondentie Teresa Brennan. 1990-1991.

177
Correspondentie Teresa Brennan. 1990-1991.. 1 omslag.

Vrouwenoverleg pedagogiek. 1977-1981.

178
Vrouwenoverleg pedagogiek. 1977-1981.. 1 omslag.

Vrouwenoverleg psychologie. 1977-1983.

179
Vrouwenoverleg psychologie. 1977-1983.. 1 omslag.

Vrouwenoverleg politicologie. 1977-1983.

180
Vrouwenoverleg politicologie. 1977-1983.. 1 omslag.

Emancipatiecommissie Vrouwen aan de UvA. 1984-1989.

181
Emancipatiecommissie Vrouwen aan de UvA. 1984-1989.. 1 omslag.

Stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek (STEO). 1987-1989.

182
Stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek (STEO). 1987-1989.. 1 omslag.

Werkgroep TVC zwaartepunt vrouwenstudies. 1984.

183
Werkgroep TVC zwaartepunt vrouwenstudies. 1984.. 1 omslag.

Werkgroep Onderzoeks Zwaartepunt Vrouwenstudies (OZV). 1987-1991.

184
Werkgroep Onderzoeks Zwaartepunt Vrouwenstudies (OZV). 1987-1991.. 1 omslag.

Van OZV naar Belle van Zuylen Instituut. 1990-1991.

185
Van OZV naar Belle van Zuylen Instituut. 1990-1991.. 1 omslag.

Wetenschapsgroep van de Stichting Vrouw en Arbeid. 1898-1998. 1995-1996.

186
Wetenschapsgroep van de Stichting Vrouw en Arbeid. 1898-1998. 1995-1996.. 1 omslag.

Ordinariaat vrouwenstudies Sociale Wetenschappen. 1985-1988.

187*
Ordinariaat vrouwenstudies Sociale Wetenschappen. 1985-1988.. 1 omslag.

Seminar Heden Verleden Vrouwen 3. november 1990.

188-189
Seminar Heden Verleden Vrouwen 3. november 1990.. 2 omslagen.

‘Rationalisme & Romantiek’ door Martha Vicinus en Tjitske Akkerman, Zomerschool Vrouwenstudies. 1987.

190
‘Rationalisme & Romantiek’ door Martha Vicinus en Tjitske Akkerman, Zomerschool Vrouwenstudies. 1987.. 1 omslag.