/
You are not logged in

Archief Werkgroep Vrouwenstudies M/V PSCW Amsterdam ca 1975-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000438
Unitdateca 1975-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent9.25 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt in 2001
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig .
Preferred CitationArchief Werkgroep Vrouwenstudies M/V PSCW Amsterdam , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Begonnen als Afdeling Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen in 1976?; werd in 1986 de vakgroep Vrouwenstudies PSCW; in de Faculteitsraad van de Universiteit van Amsterdam van 13 maart 1995 werd besloten de Vakgroep Vrouwenstudies PSCW op te heffen en daarvoor in de plaats een Werkgroep Vrouwenstudies M/V in te stellen; de Werkgroep bestond in 2000/2001 uit 13 docenten die betrokken waren bij het onderwijs in vrouwenstudies; sinds 1989 is het mogelijk in Vrouwenstudies af te studeren.


Inhoud

Notulen 1988; correspondentie 1976-1992; jaarverslagen; stukken betreffende FSW-bestuur, de commissies financiën en personeel; stukken betreffende het Gordon seminar 1984 en andere seminars; stukken betreffende het basisprogramma 1978-1989; stukken betreffende adviescommissies; papers; studiegidsen.
Toegang

1
FSW-bestuur algemeen. 1983-1984.. 1 omslag.
2
Begroting/ RUR/ OP + Koffiediknota. 1983-1984.. 1 omslag.
3
Commissie financiën FSW. 1983-1984.. 1 omslag.
4
Commissie personeel. 1983-1984.. 1 omslag.
5
FSW- raad. 1983-1984.. 1 omslag.
6
OZV Belle van Zuylen. z.j.. 1 omslag.
7
Facultaire personeelscommissie. 1985.. 1 omslag.
8
Kroondocentenplaatsingsbegroting. 1985.. 1 omslag.
9
Overleg CVB: begroting, planning, formatie. 1985.. 1 omslag.
10
Nota onderzoeksbeleid. 1985.. 1 omslag.
11
Facultaire financiële commissie. 1985.. 1 omslag.
12
Facultaire bibliotheek commissie. 1985.. 1 omslag.
13
Onderwijsdienstverlening. 1985.. 1 omslag.
14
Agenda van de facultaire raad. 1985.. 1 omslag.
15
Facultaire huisvesting. 1985.. 1 omslag.
16
Uitgaande post. 1991.. 1 omslag.
17
Uitgaande post. 1992.. 1 omslag.
18
Uitgaande post. 1988.. 1 omslag.
19
Uitgaande post. 1989.. 1 omslag.
20
Uitgaande post. 1990.. 1 omslag.
21-22
Gordon seminar: Family violence ( originelen). 1984.. 2 omslagen.
23-24
Gordon seminar: History WLM (originelen). 1984.. 2 omslagen.
25-26
Notulen, verg. etc. vakgroep vanaf 1-9-1988 (niet gesorteerd). 1988.. 2 omslagen.
27
Bestuurlijke informatie aantallen studenten vrouwenstudies. 1987-1992.. 1 omslag.
28-29
Vrouwenstudies sociologie. 1977-1978.. 2 omslagen.
30
Vakgroep vrouwenstudies. 1985-1988.. 1 omslag.
31-32
Logboek afdeling vrouwenstudies FSW. z.j.. 2 omslagen.
33
Inventarisatie onderzoek vrouwenstudies FSW. z.j.. 1 omslag.
34
Projectvoorstellen + concepten e.d. z.j.. 1 omslag.
35
Literatuurlijst, adressenlijst, diversen. z.j.. 1 omslag.
36
Alle post van CvB/ ministerie. z.j.. 1 omslag.
37
Wetenschappelijk verslag. 1982-1983.. 1 omslag.
38
Alle post tussen subfaculteiten/ commissies enz. 1982-1983.. 1 omslag.
39
Alle post van de afdeling vrouwenstudies. 1982-1983.. 1 omslag.
40
Sollicitatie AIO's. 1991.. 1 omslag.
41-42
Vrouwenstudies Herijkingsrapport/ zelfstudie + commentaren. z.j.. 2 omslagen.
43-44
VF-rapport "Constructies. z.j.. 2 omslagen.
45-47
Vrouwen en samenlevingsopbouw II. Lenie Janssen- Andragologie. z.j.. 3 omslagen.
48-49
Vrouwen en samenlevingsopbouw I. Lenie Janssen- Andragologie. z.j.. 2 omslagen.
50
Commissie Seksestudies. z.j.. 1 omslag.
51
Commissie Homostudies. z.j.. 1 omslag.
52
Map Commissie Grevel. z.j.. 1 omslag.
53
Eindbeoordeling voorwaardelijke financiering VSW. z.j.. 1 doos.
54
Enqueteformulieren evaluatie basisprogramma. z.j.. 1 doos.
55
Rode nota afd. vrouwenstudies. 1979.. 1 doos.
56
SLOV Taakgroep onderzoek. 1983-1984.. 1 doos.
57
Thema seksualiteit, winteruniversiteit vrouwenstudies, Nijmegen. 1983.. 1 doos.
58
POV-commissie UvA - 1,5 formatieplaats. 1981.. 1 doos.
59
"Kind van de rekening", wetenschapswinkel, zomeruniversiteit UvA. 1981 .. 1 doos.
60
ZUV: adressen, papers. 1981.. 1 doos.
61
Basisprogramma + reader + Basisprogramma voor mannen. 1989-1990.. 1 doos.
62
Paarse nota afd. vrouwenstudies. 1977.. 1 doos.
63
Aankondigingen, lezingen, festiviteiten etc. z.j.. 1 doos.
64
Emancipatiecommissie: publicaties. 1974-1981.. 1 doos.
65
Adviescommissie A. Geelhoed. z.j.. 1 doos.
66
Lezingen Pool. 1978-1980.. 1 doos.
67
Andragologie: algemeen + vrouwenoverleggen. 1976-1979.. 1 doos.
68
Papers basisprogramma. juni 1986.. 1 doos.
69
Heden, verleden vrouwen I:"Het vrouwelijke georganiseerd". nov. 1985.. 1 doos.
70
Papers basisprogramma. juni 1987.. 1 doos.
71
Papers basisprogramma. voorjaar 1988.. 1 doos.
72
Diversen basisprogramma. 1986-1987 en 1987-1988.. 1 doos.
73
Heden, verleden vrouwen II: "Het biografische". nov. 1987.. 1 doos.
74
Papers basisprogramma vrouwenstudies. 1988.. 1 doos.
75
"Simone de Beauvoir, moeder van het feminisme?". 1986-1987.. 1 doos.
76
Gelijke beoordeling + emancipatiecommissie + stukken archief Jet Bussemaker (Armoede en beleid). z.j.. 1 doos.
77
Literatuur programma "Betekenis vrouwelijke seksualiteit". 1983-1984.. 1 doos.
78
Papers Arbeid en andere onderwerpen. 1981-1982.. 1 doos.
79
Papers basisprogramma "Socialisatie Moederschap". 1981.. 1 doos.
80
VF: jaarverslagen, voorstellen, publicaties, algemeen, brieven. 1981-1993.. 1 doos.
81
3e Geldstroomproject: vrouwenmishandeling, kindermishandeling. 1984.. 1 doos.
82
Literatuur "Betekenis vrouwelijke seksualiteit". 1983-1984.. 1 doos.
83
Anders moederen – collectivering huishoudelijk beleid. z.j.. 1 doos.
84
Papers seksualiteit, seksueel geweld, pornografie, relaties, moederschap, meiden. z.j.. 1 doos.
85
Studiegidsen vrouwenstudies PSCW + andere universiteiten. z.j.. 1 doos.
86
Originelen racisme/ seksisme - Mieke Aerts, Sawitrin Saharso,1e semester. 1987-1988.. 1 doos.
87
"De professionalisering van het vrouwelijke" Liesbeth Bervoets, lit. lijst; " Hoe krijgt het vrouwelijke betekenis in en door de seksualiteit?" Irene Meijer, 1e sem. 1983-1984 ; "Maatschappelijke organisatie van het moederschap" literatuur, 2e sem. 1981-1982. 1981-1984.. 1 doos.
88
Basisprogramma vrouwenstudies. 1978-1981.. 1 doos.
89
"Feminisme en informatica" – progr.+ lit.lijst, artikelen; "Schrijven en feministische cultuurkritiek bedrijven"; Agnes Sommer, 2e sem. 1987-1988 – artikelen; "Exotika" – lit. lijst + artikelen. z.j.. 1 doos.
90
Literatuur basisprogramma. 1986.. 1 doos.
91
Basisprogramma vrouwenstudies. 1982-1987.. 1 doos.
92
VBEO. z.j.. 1 doos.
93
Diverse papers. 1979-1980.. 1 doos.
94
Adressenbestand ZUV, Amsterdam. 1981.. 1 doos.
95-97
Diverse papers basisprogramma. 1978-1979.. 1 doos.
98
Papers seksualiteit, seksueel geweld, pornografie, gezin-huwelijk. 1980-1981.. 1 doos.
99-100
Collectivering van de huishoudelijke arbeid. z.j.. 1 doos.
101
Diverse papers. 1979-1980.. 1 doos.
102
Privé en openbaar geluk, 2e sem. 1987-1988.. 1 doos.
103
VBEO. z.j.. 1 doos.
104
FSW 1977-1980: agenda's/notulen + algemeen begeleidingscommissie. z.j.. 1 doos.
105
Moedergroep 1978-1979 + inleiding in de verschillende aspecten van de vrouwelijke seksualiteit. M. Brugman. 1981.. 1 doos.
106
Workshop Linda Gordon. programma's, adressen, brieven, papers. 1984. 1 doos.
107
Basisprogramma leesaanwijzingen, inleidingen, literatuurlijsten etc. 1984-1986.. 1 doos.
108
SLOV I tot. 1987.. 1 doos.
109
Artikelen basisprogramma + mannengroep. 1987-1988.. 1 doos.
110
Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies. z.j.. 1 doos.
111
Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies + begin Belle van Zuijlen. z.j.. 1 doos.
112
Rapporten die over zijn: Rode nota, 1x blauwe, Zelfstudie, Herijkingsrapport, Interim-management ( maart 1993). ca 1993.. 1 doos.
113
Adviescommissie vrouwen aan de UvA. 1981-1982.. 1 doos.
114
Brochures etc. vrouwenstudies landelijk. z.j.. 1 doos.
115
Subsidieaanvraag " Niet alles van waarde is weerloos"; HTO-onderzoeken; Emancipatieraad: verslag studie, studiegids; PHEME; Emancipatiebeleid: adviescommissie vrouwen aan de UvA e.a. z.j.. 1 doos.
116
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980-1981.. 1 doos.
117
Enquêteformulieren evaluatie basisprogramma. z.j.. 1 doos.
118
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980-1981.. 1 doos.
119
Adviescommissie IV A. Geelhoed. z.j.. 1 doos.
120
Begeleidingscommissie. 1978.. 1 doos.
121
Adviescommissie II A. Geelhoed. z.j.. 1 doos.
122
Studiegidsen, jaarverslagen. 1979-1989.. 1 doos.
123
Tentamenbriefjes. 1984-1987.. 1 doos.
124
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1978-1980.. 1 doos.
125
VF- eindverslagen, nota's, jaarverslag 1985; Regeling informatieverstrekking 1987 IWO; Wetenschappelijk verslag 1984-1987; richtlijn opstelling onderzoeksprogramma's;handleiding database-systeem info-systeem wet. Onderzoek; RELS/ WG/ onderwijsnormen;Uitbreidingen. 1984-1987.. 1 doos.
126
Gasthoogleraren. 1979-1984.. 1 doos.
127
Congressen, seminars Groningen, april-mei 1977. Vrouw en beleid VU, 29 maart 1988. 1977, 1988.. 1 doos.
128
Uitslag eindbeoordeling; Origineel aanvraag goedkeuring; Resultaat van de beoordeling; Notulen coordinatie + brieven; Uitgaande post intern/ extern; VF-ingekomen post, algemeen; Wetenschappelijk verslag; Diversen. z.j.. 1 doos.
129
Anorexia Nervosa. z.j.. 1 doos.
130
Summerschool WRRC Bradfort. 1979.. 1 omslag.
131
Litteratuur basisprogramma. 1979-1980.. 1 omslag.
132
Literatuur basisprogramma. 1983-1984.. 1 omslag.
133
Literatuur basisprogramma. 1984.. 1 omslag.
134
Literatuur basisprogramma Mannengroep. 1985.. 1 omslag.
135
Literatuur basisprogramma. 1978-1979.. 1 omslag.
136
Literatuur basisprogramma Mannengroep. 1982-1983.. 1 omslag.
137
Literatuur basisprogramma. 1982-1983.. 1 omslag.
138
Literatuur basisprogramma. 1981-1982.. 1 omslag.
139
Literatuur basisprogramma. 1977-1978.. 1 omslag.
140
Literatuur basisprogramma. 1981.. 1 omslag.
141
Commissie Women's Studies FSW. z.j.. 1 omslag.
142
Voorbereiding en opzet van de afdeling Vrouwenstudies FSW. 1976.. 1 omslag.
143
Voorbereiding en opzet van de afdeling Vrouwenstudies FSW. 1977-1979.. 1 omslag.
144
Uitgaande post. 1976-1980.. 1 omslag.
145
Uitgaande post. 1980-1984.. 1 omslag.
146
Uitgaande post. 1984-1987.. 1 omslag.
147
Binnengekomen post tot januari 1977 Oprichting afd. Vrouwenstudies: grotendeels aanvragen van het rapport Grevel + enkele reacties erop. 1977.. 1 omslag.
148
Binnengekomen post na januari 1977 Oprichting afd. Vrouwenstudies. 1977.. 1 omslag.
149
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA. 1980.. 1 omslag.
150-152
Adviescommissie Vrouwen aan de UvA III. z.j.. 3 omslagen.
153
Vakgroepvergadering. 1989.. 1 omslag.
154
Vakgroepvergadering. 1990.. 1 omslag.
155
Vakgroepvergadering. 1991.. 1 omslag.
156
Vakgroepvergadering. 1992.. 1 omslag.
157-158
OZV / Belle van Zuylen. z.j.. 2 omslagen.
159
Raamnota Vrouwenemancipatie. december 1979.. 1 omslag.
160
Beleidsafspraken Formatiebeleid. z.j.. 1 omslag.
161
De kwestie MvR / MdR. z.j.. 1 omslag.
162
Jaarverslag van de coordinatiecommissie Voorwaardelijke Financiering Vrouwenstudies. 1986. 1 omslag.
163
Voorwaardelijke Financiering Vrouwenstudies op het gebied van de Sociale Wetenschappen. 1984-1988.. 1 omslag.
164
TAS. z.j.. 1 omslag.
165
Papers basisprogramma. 1991.. 1 omslag.
166-167
Papers basisprogramma. 1989.. 2 omslagen.
168-170
Vrouwenstudies algemeen . z.j. 3 omslagen.
171
Nieuwsbrieven Mannenstudies. z.j.. 1 omslag.
172
Diversen. z.j.. 1 omslag.
173
Vrouwenoverleggen en Werkverband Vrouwen en Universiteit. 1976-1979.. 1 omslag.
174
Instelling Interfacultaire Werkgroep/Vakgroep Vrouwenstudies. 1981-1988.. 1 omslag.
175
Begeleidingscommissie Vrouwenstudies PSW. 1977-1984.. 1 omslag.
176
Leerstoel Emancipatievraagstukken. 1979-1983.. 1 omslag.
177
Correspondentie Teresa Brennan. 1990-1991.. 1 omslag.
178
Vrouwenoverleg pedagogiek. 1977-1981.. 1 omslag.
179
Vrouwenoverleg psychologie. 1977-1983.. 1 omslag.
180
Vrouwenoverleg politicologie. 1977-1983.. 1 omslag.
181
Emancipatiecommissie Vrouwen aan de UvA. 1984-1989.. 1 omslag.
182
Stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek (STEO). 1987-1989.. 1 omslag.
183
Werkgroep TVC zwaartepunt vrouwenstudies. 1984.. 1 omslag.
184
Werkgroep Onderzoeks Zwaartepunt Vrouwenstudies (OZV). 1987-1991.. 1 omslag.
185
Van OZV naar Belle van Zuylen Instituut. 1990-1991.. 1 omslag.
186
Wetenschapsgroep van de Stichting Vrouw en Arbeid. 1898-1998. 1995-1996.. 1 omslag.
187*
Ordinariaat vrouwenstudies Sociale Wetenschappen. 1985-1988.. 1 omslag.
188-189
Seminar Heden Verleden Vrouwen 3. november 1990.. 2 omslagen.
190
‘Rationalisme & Romantiek’ door Martha Vicinus en Tjitske Akkerman, Zomerschool Vrouwenstudies. 1987.. 1 omslag.