/
You are not logged in

Archief Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975 1973-1976

Identity Area

Collection IDIIAV00000109
Unitdate1973-1976
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1999
Access and UseBeperkt
Schriftelijke toestemming voor inzage nummer 31 nodig.
Preferred CitationArchief Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

In het leven geroepen door de ministerraad op 8 februari 1974, op verzoek van MVM en de Interimstichting, om voorbereidingen te treffen voor de Nederlandse deelname aan het Internationaal Jaar van de Vrouw 1975; het Comité werd 14 januari 1976 van haar taak ontheven door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM); de organisatie bestond uit een dagelijks en algemeen bestuur, onder leiding van presidente Nellien de Ruiter, coördinatoren, diverse werkgroepen en commissies en een uitvoerend bureau; voornaamste activiteiten waren de organisatie van het 'binnenproject' de Emancipade van 20 mei-8 juni 1975 te Utrecht en het subsidiëren van ruim tweehonderd landelijke, regionale en lokale activiteiten, de zogenaamde buitenprojecten; vier nummers van het informatieblad Zijwijzer kwamen uit.


Inhoud

Vergaderstukken en correspondentie van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur 1974-1976; algemene correspondentie 1974-1976; stukken betreffende beleid, financiën, subsidies en publiciteit 1973-1976; stukken betreffende subsidies aan projecten, betreffende de Emancipade en andere activiteiten 1974-1976.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Het archief van het Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975 is in 1976 aan het toenmalige IAV geschonken. Het archief was toen reeds volgens een archiefschema geordend. Deze ordening is grotendeels gehandhaafd. De stukken van algemene aard zijn wel naar voren gehaald, maar de volgorde van de andere stukken en de naamgeving heb ik vrijwel ongewijzigd gelaten. Sommige van de gebruikte kopjes behoeven enige toelichting: Het Nationaal Comité organiseerde een aantal `Speciale activiteiten': Het eerste belangrijke evenement in het Jaar van de Vrouw was de openingsbijeenkomst in de Ridderzaal op 13 februari 1975. In opdracht van het Nationaal Comité was door Juan Goudsmit de film `Lucy, Mira, Toos 1975' gemaakt over internationale aspecten in het leven van drie vrouwen. In één van de eerste bijeenkomsten van het voltallige Nationaal Comité op 12 november 1974 werd besloten een informatieblad -Zijwijzer- uit te geven. Onder redactie van Ageeth Scherphuis, Trix Betlem, Anja Meulenbelt, Hans Fortuin, Liesbeth van Vessem en Evelyn Salden verschenen vier nummers. De hoofdthema's waren 'Wat denkt u van het Jaar?', Solidariteit, de Huisvrouw en Activiteiten tot emancipatie. In november 1974 werd besloten sieraden en lepeltjes te laten vervaardigen met het embleem van het Jaar van de Vrouw, door NV Koninklijke Begeer. Deze firma wijzigde het officiële VN-ontwerp enigszins en deelde mee, dat na aftrek van de aanmaakkosten de opbrengst gebruikt mocht worden voor een door het Comité vast te stellen doel. De keuze viel op een NOVIB-project in Thailand. De VN had in het kader van publiciteit voor het Jaar van de Vrouw voorgesteld om postzegels uit te geven. Een verzoek hiertoe aan de PTT van de Interimstichting werd gehonoreerd. Het ontwerp voor de zegel was van Ans Bockting-van Genderen. De zegel stelt een speelkaart voor met op de ene helft een vrouw met een pen en een duif (voorstellend ontwikkeling en vrede), op de andere kant een man met dezelfde attributen. Op 16 december 1975 werd een voorlopige afsluitingsbijeenkomst gehouden onder de naam Tussenbalans. Als aandenken aan het Jaar van de Vrouw werd aan vijftig personen en organisaties een plastiek geschonken. Van 20 mei tot 8 juni vond in de Jaarbeurs te Utrecht de Emancipade plaats. Deze nationale manifestatie, die intern de naam `binnenproject' kreeg, moest vooral een balans geven van de emancipatie in Nederland tot dan toe en tevens een aanzet zijn voor verdere activiteiten op dit gebied. De plannen voor dit grote project waren door de gezamenlijke vrouwenorganisaties, ondergebracht bij de Interimstichting, ontwikkeld. Het Nationaal Comité nam de plannen over. De financiële bijdrage van het Comité bedroeg een miljoen. Een tweede miljoen werd gereserveerd voor de eerder genoemde speciale activiteiten van het Comité zelf en de zogeheten `buitenprojecten', activiteiten van zeer uiteenlopende aard op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Ruim tweehonderd aanvragen voor subsidie werden gehonoreerd.
BIJLAGE
Naamlijst van organisaties die subsidie aangevraagd en ook ontvangen hebben. Nummers 49-65 van de plaatsingslijst. De organisaties die alleen subsidie hebben aangevraagd zijn tussen haakjes geplaatst. Nummers 66-71 van de inventaris.
1. CDA Vrouwenraad
2. Idem
3. Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties
4. Culturele Raad Friesland
5. Voorbereidingscommissie Jaar van de Vrouw Eindhoven
6. Culturele Raad Overijssel
7. Dolle Mina
8. (Federatieve Vrouwenraad Amsterdam)
9. (FVVH Heerlen)
10. Fem-Soc.groep (Barbara Meter)
11. (Fugitive Cinema Holland)
12. (Openbare Bibliotheek Zaanstreek)
13. (Gezamenlijke Vrouwenorganisaties Dordrecht)
14. (De Horstink Kerk en Wereld)
15. (Interim Stichting)
16. (Interim Stichting, Marie Word Wijzer, MVM, Nederlandse Vereniging voor de VN)
17. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie
18. (KVP Vrouw en Partij)
19. Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB
20. Kindertheater Psssst
22. Katholiek Vrouwen Gilde Zuid-Holland
23. Landelijke Scholingsgroep 'Emancipatie van de Vrouw'
25. Lover
26. (MVM)
27. MVM (voor bus)
28. (MVM)
29. (MVM)
30. (MVM)
31. MVM (voor werkmappen)
32. MVM (voor antidiscriminatiewetgeving)
33. MVM Schiedam
34. Moeders Willen Vrede
35. Nationale Vrouwenbeweging van het NKV
36. NBLC
37. (Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling)
38. Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB)
39. NCVB Overijssel
40. NCVB Zuid-Scharwoude
41. (Nederlandse Katholieke Sportfederatie)
42. (Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers)
43. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
44. Nederlandse Vereniging voor de VN
45. VVAO
46. Nederlandse Vereniging van Vrouwenbelangen
47. NVV-sekretariaat voor Vrouwelijke Werknemers
48. NVV Zuid-Holland
49. NIVON
50. Oecumenisch Vrouwen Contact
51. Het Poldervrouwen Comité
52. De PPRo-Emancipatie (Vrouwen in de PPR)
53. FVVH Noord-Brabant
54. Tilburgse Vrouwenraad
55. RK Opleiding Kleuteronderwijs Bergen
56. (Film Kollektief 'De Rode Lantaren i.o.)
57. Rotterdamse Kunststichting
58. Samenwerkingsverband Rotterdam
59. ('The Upper Ten', fotograaf Marten van Sinderen)
60. Stichting Bijzondere Manifestaties Eindhoven
61. (IAV)
63. Stichting Cinemien
64. Stichting Gezinsverzorging Velp
66. Marie Word Wijzer
67. (Stichting Op Roakeldais Groningen)
68. (Stichting Pasar Malam)
69. (Stichting Trefcentrum Eigen Huis Tilburg)
70. (VVV Gelders Rivierengebied)
71. Tijd voor School
72. (Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging)
73. (Project Veenendaal)
74. Volksuniversiteit Ede
75. Vormingscentrum De Born
76. Vormingscentrum De Drieburg
77. Vormingscentrum Jonge Volwassenen Helden
78. Vrouwenbeweging van het NKV in de bisdommen Den Bosch en Breda, afdeling Beek en Donk
79. Vrouwenbeweging van het NKV in de bisdommen Den Bosch en Breda, afdeling Nijmegen
80. Vrouwenbeweging van het NKV in de bisdommen Den Bosch en Breda, afdeling Tilburg
81. Vrouwenbond NVV
82. Vrouwenraad Delft
83. Vrouwenhuis Amsterdam
84. Vrouwenhuis Eindhoven
85. Vrouwenhuis Groningen
86. Vrouwenhuis Utrecht
87. Rooie Vrouwen in de PvdA
88. Rooie Vrouwen in de PvdA Utrecht
90. Vrouwenvariété Amsterdam
91. (Werkgroep Apeldoorn Jaar van de Vrouw)
92. Werkgroep Burgerschapskunde en Politieke Scholing voor Vrouwen te Reuver
93. Werkgroep Vrouwen Therapie Amsterdam
94. (Truus Wilmink Els de Groot Kunstenaressen)
95. Aktiekomité 'Wij Vrouwen Eisen'
96. Aktiekomité 'Wij Vrouwen Eisen' Drenthe
97. (Zwolse Industrie- en Huishoudschool 'Emmaschool')
99. Stichting Studie en Vormingswerk voor Vrouwen Heerlen
100. ('Hobby-club' Oldehove)
101. Werkgroep Samenwerkingsverband Vrouwenbeweging van het NKV en Vormingswerk Jonge Volwassenen (VJV) Tegelen
102. Contact Commissie Zwolse Vrouwenverenigingen
103. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Noord-Holland
104. (Stichting Cosmas -Katholieke Bond van werknemers werkzaam in kappers en schoonheidsverzorgende ondernemingen enz.)
105. MVM Enschede
106. MVM Twente
107. (MVM Deventer)
109. (MVM Zwolle)
110. (MVM Amstelveen)
111. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Zuid-Holland
112. Vrouw en Partij Brabant
114. Nieuwe Komedie
115. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
116. (MVM, werkgroep Sexe en Test)
117. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Noord-Brabant
118. (Interim Stichting)
119. Humanistisch Verbond
125. Comité Politieke Scholing Roermond
126. Purmerender Gemeenschap
128. Limburgse Vrouwenbeweging, afdeling Venray
129. COC
131. Federatieve Nederlandse Vrouwenraad Epe
135. Boeren- en Tuindersvrouwen Friesland
138. Katholieke Hogeschool Tilburg
139. (FVVH Utrecht)
140. Nederlandse Christen Studenten Vereniging
141. (Limburgse Vrouwenbeweging van de LLTB)
143. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Zevenaar
146. Bejaardencentrum Titus Brandsma
148. MVM Bergen op Zoom
149. Provinciale Vrouwenraad Groningen
152. Centrale voor Vormingswerk-Hervormde Vrouwendienst
155. (Werkgroep Vormingswerk 'De Wereld' Wageningen
156. Stichtse Culturele Raad
158. Vrouwencafé Leiden
160. Vrouwen Bellen Vrouwen Leeuwarden
161. Rotterdams Vrouwenkontakt
162. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Geldrop
163. Katholieke Universiteit Nijmegen
164. (Stichting voor Belangenbehartiging Surinamers in Gelderland)
165. (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind)
168. Gezamenlijke Vrouwenorganisaties Heerhugowaard
169. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Salland
171. Nederlands Centrum Buitenlanders
173. Contactraad Ericase vrouwen
174. Dolle Mina
177. Poldervrouwencomité Oost-Flevopolder
178. (Stichting voor Belangenbehartiging Surinamers in Gelderland)
179. MVM Deventer
180. Vrouwenraad Dwingeloo
181. MVM Twente
182. Cobi Schreijer
183. Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland
184. Abortuscomité 'Wij Vrouwen Eisen' Den Haag
185. Katholieke Land- en Tuinbouwvrouwen
187. MVM Groningen/Drenthe
188. Katholiek Vrouwen Gilde Noord-Brabant
189. Stichting ter Bevordering van Emancipatie en Feminisme (Heksenkelder)
190. Vrouwenbeweging van het NKV Utrecht
192. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Zuid-Holland
193. Vrouwenkafé Bovenkarspel
194. Stichting Samenlevingsopbouw Weststellingwerf
195. Stuk '75 Kerkrade
196. Vrouwenbond NVV en Rooie Vrouwen in de PvdA Drenthe
198. Vrouwenpraatgroepen Schagen
199. Stichting 'Groep 7152' Amsterdam
201. Raad van Samenwerkende Vrouwenorganisaties in de gemeente Velsen
202. Vrouwenbeweging van het NKV Bovenkerk
204. Katholiek Vrouwen Gilde Overijssel
205. Vrouwenbeweging van het NKV Amsterdam
206. Rooie Vrouwen in de PvdA Amsterdam
207. Vrouwenhuis Utrecht
209. FVVH Amstelveen
210. Nederlandse Vrouwen Beweging en 'Wij Vrouwen Eisen' Leiden
211. Kollektief 'Vrouw en Werk' Amsterdam
215. Nederlandse Vrouwen Beweging Amsterdam
218. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Zwolle
220. Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (Helmond)
226. FVVH Baarn
228. Vrouwenbond van het NVV en Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Leiden
229. Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) Overijssel
230. CPB Overijssel
233. CPB
234. Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland
236. Vrouwen In De Overgang (VIDO)
237. Hervormde Vrouwengroep Heiloo
239. Limburgse Vrouwen Beweging van de LLTB
240. Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB)
241. Nederlandse Christen Vrouwen Bond Noord-Brabant (NCVB)
242. Vrouwenbond van het CNV
243. Nederlandse Christen Vrouwen Bond Bergen op Zoom (NCVB)
244. Vrouwen Sectie van het Jongeren Advies Centrum
245. Vrouwenbeweging van het NKV Kloosterzande
247. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Haarle
248. Stuurgroep Info Centrum voor de Vrouw Nijmegen
249. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen IJsselmeerpolders
250. Federatieve Vrouwenraad Noord-Holland
251. Apeldoornse Werkgroep voor het Jaar van de Vrouw
252. FVVH Mijdrecht
255. Rooie Vrouwen in de PvdA en NVV-vrouwen Rheden
256. Stichting 'Groep 7152' Utrecht
257. Culturele Raad van Friesland
258. Vrouwenbeweging van het NKV Haarle
260. Vrouwengilde Schaesberg e.o.
262. Vrouwenraad Oldenzaal
265. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Oldenzaal
266. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Tubbergen
267. Katholiek Vrouwen Gilde Overijssel
268. Vrouwenraad Tilburg
270. Landelijke Platvormcommissie 'Emancipatie van de Vrouw'
271. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Drenthe
273. Werkgroep 'Ontplooiingskansen van de Vrouw' Rotterdam
275. Vormingscentrum Nijverdal
276. Vrouwenbeweging van het NKV Oisterwijk
277. Werkgroep Samenwerkingsverband VJV-NKV Tegelen
278. Oecomenisch Vrouwen Contact Haarlem
279. Werkgroep Brood en Rozen Den Bosch
282. Bibliotheek Rijswijk
283. Vormingscentrum Helden/Panningen
284. Nieuwe Komedie Den Haag
285. Abortuscomité 'Wij Vrouwen Eisen' Groningen
286. Werkgroep Politieke Scholing Reuver
287. Feministische Uitgeverij De Bonte Was
289. Vrouwenhuis Groningen
291. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Haaksbergen
292. Culturele Raad Overijssel
293. Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
295. Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB
296. Werkgroep Jaar van de Vrouw van Antilliaanse Vrouwen
298. Vrouwen Bellen Vrouwen Amsterdam
301. Stichting Ombudsvrouw
B-503. Stichting Melania-Gilde, Centrum Melania voor Brabant en Zeeland
B-505. Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Oost-Brabant
B-507. Overijsselse Vrouwenraad
B-509. Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland
B-510. Stichting Nederlands Centrum BuitenlandersSTUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-3
Vergaderstukken en correspondentie van het Algemeen Bestuur. 1974-1976.. 1 pak, 2 omslagen.
1
1974..
2
1975.. 1 pak .
3
1976..
4-6
Vergaderstukken en correspondentie van het Dagelijks Bestuur. 1974-1976.. 2 pakken, 1 omslag.
4
1974..
5
1975..
6
1976.. 1 omslag.
7
Notulen van stafvergaderingen. 1975-1976.. 1 omslag.
8
'Jaarverslag juli 1974-1975'. Met concepten. 1976.. 1 omslag.
9
Eindrapport Internationaal Jaar van de Vrouw, waarin ook opgenomen statuten, openingstoespraken en afscheidstoespraak en in bijlagen Verslag van het gevoerde subsidiebeleid met conclusies en aanbevelingen april 1976, Evaluatieonderzoek Emancipade van het Sociologisch Instituut Utrecht oktober 1975 en Jaarrekeningen over de periodes 2 augustus 1974-31 augustus 1976 van het Nationaal Comité. 1976.. 1 pak.
10
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1974 april-1975.. 1 pak.
11
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch geordend. 1974-1975.. 1 pak.
12-20
Minuten van uitgaande brieven op volgnummer. 1974 september-1976.. 9 pakken.
12
75001-75230..
13
75231-75399..
14
75400-75580..
15
75581-75700..
16
75701-75899..
17
75900-76060..
18
76061-76260..
19
76261-76420..
20
76421-76527..
21
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1975-1976.. 1 pak.
22
Register met volgnummer, afzender of geadresseerde en korte inhoud van ingekomen en uitgaande brieven. Uitgaand: 16 oktober 1974-27 april 1976; ingekomen: 16 september 1974-27 april 1976.. 1 deel.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Statuten, archief, leden, personeel en financiën.
23
Akte van oprichting van de Stichting Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975 op 2 augustus 1974 te 's-Gravenhage bij notaris Susanne A. Meijers.1974.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
24
Statuten en huishoudelijk reglement. [1974].. 2 stukken.
25
Schema's met toelichting van de structuur van het Nationaal Comité, de bureaus en commissies. [1974].. 1 omslag.
26
Archiefschema van het Nationaal Comité. [1976].. 1 stuk.
27
Ledenlijsten van Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, commissies, werkgroepen, redactie Zijwijzer en de Emancipatie Kommissie. 1975.. 1 omslag.
28
'Kontakten en Gewenste Kontakten', naam- en adreslijst van personen van belang voor het welslagen van het Jaar van de Vrouw. 1974.. 1 stuk.
29
Concept-taakomschrijvingen, naam- en adreslijst en curricula vitae van coördinatoren. 1974.. 1 omslag.
30
Taakomschrijvingen van bureausecretaris, boekhouder en bureaumedewerker. [1974].. 3 stukken.
31*
Personeelsdossiers, alfabetisch geordend. 1975-1976.. 1 omslag.
32
Begrotingen en stukken betreffende de begrotingen. 1973-1976.. 1 pak.
33
Exploitatierekening 1974 van het uitvoerend bureau. [1975].. 1 stuk.
34
Boekhoudkundige stukken 1974-1976.. 1 pak.
35
Stukken betreffende de afhandeling van financiële zaken van de inmiddels geliquideerde Stichting, op verzoek van het ministerie van CRM doorChr. van Weezel, ex-boekhouder van de Stichting Nationaal Comité. 1976-1977.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
36
Persberichten, enkele genummerd P 1-14, en notities in verband met persconferentie. 1974-1975.. 1 omslag.
37
Concept-brochure `Het Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975 Wat het is Wat het doet En hoe je ermee kunt samenwerken' en correspondentie in verband met publiciteit voor het Jaar van de Vrouw. 1974-1975.. 1 omslag.
38
Informatiebrochure over de Emancipade `Wat het is wat het gaat worden en hoe je er aan mee kunt doen’. 1975.. 1 stuk.
39
Emancipade. Krant ter gelegenheid van de Emancipade. 1975.. 6 stukken.
NB. Ook in bibliotheek IIAV aanwezig.
40
Teksten van interviews en artikelen in het kader van het Jaar van de Vrouw. 1974-1975.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende medewerking aan radio- en televisieprogramma's. 1975.. 1 omslag.
42
Correspondentie betreffende verzoeken om spreekbeurten te houden over het Jaar van de Vrouw. 1974-1975.. 1 omslag.

'Buitenprojecten' (landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten).
43
Vergaderstukken van de werkgroep Buitenprojekten. 1975-1976 maart.. 1 pak.
44
Ingekomen brieven. 1975-1976 maart.. 1 omslag.
45
Kopieën van uitgaande brieven. 1975-1976 april.. 1 omslag.
46
Kopie van het verslag van het gevoerde subsidiebeleid met conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de 'buitenprojecten'. Met minuut van het begeleidend schrijven aan de minister van CRM.1976.. 1 stuk.
47
Overzichten van subsidieaanvragers met vermelding van het gevraagde en al dan niet toegekende bedrag en korte motivatie van de beslissing. 1975-1976.. 1 pak.
48
Ingekomen brieven van Nederlandse gemeenten met reactie op het verzoek van het Nationaal Comité om zaalruimte ter beschikking te stellen aan vrouwenorganisaties in het kader van het Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 omslag.
49-65
Stukken betreffende projecten die gesubsidieerd zijn, genummerd. 1975-1976.. 17 pakken.
NB. Zie bijlage voor naamlijst van gesubsidieerde aanvragen.
49
1-7..
50
10-25..
51
32-39..
52
40-47..
53
48-55..
54
57-63..
55
64-80..
56
81-99..
57
101-125..
58
126-160..
59
161-187..
60
188-204..
61
205-233..
62
234-248..
63
249-270..
64
271-291..
65
292-302, B 503-510..
66-71
Subsidieaanvragen, genummerd. 1974-1975.. 6 pakken.
NB. Incompleet; zie bijlage voor naamlijst van subsidieaanvragers.
66
1-16..
67
17-38..
68
39-61..
69
63-91..
70
92-118..
71
129-189..

'Speciale activiteiten'.

Ridderzaal.
72
Correspondentie betreffende de officiële opening van het Jaar van de Vrouw in Nederland op 13 februari 1975 in de Ridderzaal. 1974 november-1975 maart.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de vertoning van de film 'Lucy, Mira, Toos 1975' bij de openingsmanifestatie. 1975.. 1 omslag.
74
Correspondentie over het optreden van Cobi Schreijer bij de openingsmanifestatie. 1975.. 1 omslag.
75
Tekst van de openingstoespraak van en andere stukken betreffende Helvi Sipilä, secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor het Internationaal Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 omslag.
76
Correspondentie met de NCRV over de vertoning van een filmfragment uit een 'Farce Majeure'-programma tijdens de openingsmanifestatie. 1975.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende koningin Juliana als beschermvrouwe van het Nationaal Comité en haar aanwezigheid bij de opening. Met afschrift van een telegram aan en bedankbrief van prinses Christina betreffende haar verloving met Jorge Guillermo 1975. 1974-1975.. 1 omslag.
78
Programma's van en circulaires over de openingsmanifestatie. 1975.. 1 omslag.
79
Reacties, schriftelijk op de openingsmanifestatie in de ideeënbus gedeponeerd, op de zin van het Internationaal Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 pak.

Film.
80
Informatiestencil en correspondentie betreffende de in opdracht van het Nationaal Comité gemaakte film 'Lucy, Mira, Toos 1975'. 1975.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 73.

Zijwijzer.
81
Correspondentie betreffende Zijwijzer, informatieblad voor en over het Jaar van de Vrouw. 1974 december-1976 maart.. 1 pak.

Sieraden.
82
Stukken betreffende sieraden met het vignet van het Jaar van de Vrouw, vervaardigd door NV Koninklijke Begeer op initiatief van het Nationaal Comité, waarvan de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan een project in Thailand waarbij jonge Thaise vrouwen geholpen worden bij het krijgen van een minder sociaal-economisch afhankelijke positie. 1974-1975.. 1 pak.

Postzegel.
83
Stukken betreffende de op 29 juli 1975 uitgegeven postzegel naar aanleiding van het Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 omslag.
NB. Postzegel in dit nummer aanwezig.

Tussenbalans.
84
Stukken van en betreffende de op 16 december 1975 gehouden 'voorlopige afsluitingsbijeenkomst Tussenbalans'. 1975.. 1 omslag.

Plastieken.
85
Stukken betreffende het plastiek dat als aandenken aan het Jaar van de Vrouw door het Nationaal Comité aan vijftig personen en organisaties gegeven is. 1975-1976.. 1 omslag.

('Binnenproject') Emancipade.
NB. Zie ook nrs 38-39.
86
Notulen van de informele bijeenkomst op 21 juni 1974 van de werkgroepen voor de Manifestatie Jaar van de Vrouw 1975 en verslagen van de in de werkgroepen gevoerde discussies. 1974.. 2 stukken.
87
Notulen van gesprekken op 27 juni en 15 augustus 1974 gevoerd door leden van het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité, Interim Stichting en Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.1974.. 2 stukken.
88
Notulen van het gesprek op 26 juli 1974 van het Nationaal Comité en leden van het Dagelijks Bestuur van de Interim Stichting. 1974.. 1 stuk.
89
Notulen van de Algemene Vergadering van de Interim Stichting op 23 september 1974 te Utrecht onder andere over de Manifestatie Jaar van de Vrouw 1975. 1974.. 1 stuk.
90
Correspondentie van de Interim Stichting betreffende het tot stand komen van een Nationaal Comité en de manifestaties in het Jaar van de Vrouw. 1973-1974.. 1 omslag.
91
Kopieën van correspondentie van de Interim Stichting met vrouwenorganisaties over het Jaar van de Vrouw, alfabetisch geordend. 1974.. 1 omslag.
92
Nota van de Interim Stichting in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs betreffende een initiatief voor een manifestatie ter gelegenheid van het Jaar van de Vrouw 1975. 1973.. 1 stuk.
93
Concept-discussienota Jaar van de Vrouw 1975 van de Interim Stichting. 1974.. 1 stuk.
94
Kopie van een persbericht 2 september 1974 van de Interim Stichting, opgesteld in overleg met de afdeling Perszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nationaal Comité, over de VN-conferentie te Ottawa in het kader van het Internationale Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 stuk.
NB. Zie ook nr 133.
95
Kopieën van ingekomen brieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Comité, met in bijlagen stukken van de VN betreffende het Internationale Jaar van de Vrouw. 1974.. 1 pak.
96
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1974-1975.. 1 omslag.
97
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, veelal over de praktische organisatie van de Emancipade, met kritische kanttekeningen. 1974-1975.. 1 pak.
98
Ingekomen brieven, voornamelijk bij J.M. Corver-van Haaften, vice-voorzitter van het Nationaal Comité over de Emancipade, veelal over de opening met estafetteloopsters uit de provincies en grote steden. 1975.. 1 omslag.
99
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven, voornamelijk aan en van J.M. Corver-van Haaften, veelal bedankbrieven voor verrichte inspanningen in verband met de Emancipade. ca 1975.. 1 pak.
100
Naam- en adreslijst van de werkgroepleden manifestatie Jaarbeurs, van werkgroepen, contactpersonen en stemgerechtigden Interim Stichting en correspondentie, veelal van M.A. Kolkman, betreffende de manifestatie in de Jaarbeurs. 1974-1975.. 1 omslag.
101
Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.1975.. 1 omslag.
102
Nota van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs over de voorbereiding en uitvoering van de `Manifestatie De Vrouw '75'. [1974].. 1 stuk.
103-104
Correspondentie betreffende financiële zaken, waaronder fondsenwerving. 1974-1976.. 1 pak, 1 omslag.
103
Met (concept)begroting en stukken betreffende de begroting. 1974-1975..
104
1975-1976.. 1 pak.
105-109
Rekeningen en declaraties met gevoerde correspondentie in het kader van de Emancipade. 1975.. 5 pakken.
110
Notulen van de publiciteitscommissie 11 december 1974 en 17 februari 1975, correspondentie, programma's en persberichten betreffende publiciteit. 1974-1975.. 1 omslag.
111
Programma van de Emancipade 20 mei-8 juni 1975 in de Jaarbeurs te Utrecht. 1975.. 1 stuk.
112
Kopij, correspondentie over kopij voor de Emancipade-krant en foto's van onder meer vrouwen, actief in de politiek. 1975.. 1 pak.
113
Uitnodigingen, aanmeldingen en afzeggingen voor het bijwonen van de officiële opening 20 mei 1975. 1975.. 1 pak.
114
Notulen van de 'voortgangsbesprekingen', de vergaderingen van de coördinatoren van de Emancipade. Met in de bijlagen onder andere ledenlijsten van de congrescommissie en de fondsenwerfcommissie. 6 januari-7 mei 1975.. 1 pak.
115
Notulen van het gesprek tussen Willy J.C. Melgert en M.A. Kolkman betreffende de Emancipade. 1975.. 1 stuk.
116-117
Correspondentie betreffende deelnemen aan en optreden tijdens de Emancipade van groepen en organisaties. Met in bijlagen onder meer subsidieaanvragen om aan de Emancipade te kunnen deelnemen. 1975.. 2 pakken.
118
Rapport betreffende de resultaten van de enquête, gehouden onder de standhouders op de Emancipade uitgevoerd door ECOMART te Delft. september 1975.. 1 stuk.
119
Verslag van een bespreking met Hilda Verwey-Jonker 23 april 1975 over een tijdens de Emancipade te houden enquête en ingekomen brieven met en uitgaande brieven betreffende deze evaluatie. 1975.. 1 omslag.
120
Ingevulde enquêteformulieren van organisaties die aan de Emancipade deelnemen en correspondentie. 1974-1975.. 1 pak.
121
Teksten van toespraken gehouden bij de opening van de Emancipade 20 mei 1975 door mr. Tineke Schilthuis, Commissaris van de Koningin in Drenthe en ir. Nellien C. de Ruiter, voorzitter van het Nationaal Comité. 1975.. 2 stukken.
122
Notitie met adviezen over de Emancipade van F. Baggelaar en D. Goezinne aan het Algemeen Bestuur. 1 januari 1975.. 1 stuk.
123
Stukken betreffende de vordering die Ro van Hessen van plan was in te stellen tegen het Nationaal Comité in verband met een afgelast optreden op de Emancipade. 1975.. 1 omslag.
124
Verslag van de themadag 21 mei 1975 op de Emancipade 'Het hoe en het wat van de emancipatie'. 1975.. 1 stuk.
125
Verslag van de themadag 30 mei 1975 op de Emancipade 'Voor de Konsument'. 1975.. 1 stuk.
126
Correspondentie, ontwerpen en plannen van Markon Marketing Konsulenten, adviesbureau voor Marketing en Beleidsvraagstukken, betreffende de Emancipade. 1974-1975.. 1 pak.
127
Voorstel over publiciteit ten behoeve van de Emancipade en correspondentie hierover van Smit's-Bates bv, Reclame-Adviesbureau te Amsterdam. 1975.. 1 omslag.
128
Lijst met suggesties voor benaming van de manifestatie in de Jaarbeurs. 28 november 1974.. 1 stuk.
129
Plattegronden van de Emancipade in de Jaarbeurs met nummers van de stands. 1975.. 3 stukken.
-
Dia’s van de ‘flappen’, waarop bezoekers van de Emancipade hun reacties konden schrijven. 1975.. 20 stukken.
NB. Overgebracht naar het beeldarchief.

Internationale activiteiten.
130
Correspondentie met buitenlandse organisaties en personen in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrouw. Met bijlagen. 1974-1975.. 1 pak.
131
Ingekomen stukken, voornamelijk van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de wereldvrouwenconferentie in Mexico. 1975.. 1 pak.
132
`Statement by Nellien de Ruiter, member of the Delegation of the Kingdom of the Netherlands for the Tribune and the First Committee of the World Conference on the International Women's Year'. 1975.. 1 stuk.
133
Stukken betreffende de VN-conferentie te Ottawa 4-17 september 1974 over de opzet van nationale apparaten om de integratie van vrouwen in de nationale ontwikkeling te versnellen en discriminatie op grond van sekse uit te bannen, naar welke conferentie Nellien de Ruiter, presidente van het Nationaal Comité, afgevaardigd is. 1974.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 94.
134
Stukken van de communistische partij in Bulgarije betreffende integratie van vrouwen in sociale ontwikkeling. 1973-1974.. 1 omslag.

Beleid.
135
Vergaderstukken en correspondentie van de werkgroep Beleid. 1975-1976.. 1 pak.
136
Correspondentie betreffende kritiek op het Nationaal Comité, Zijwijzer, de openingsceremonie en de Emancipade. 1975.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende een openingscongres over herverdeling van arbeid, dat niet doorgaat ten gevolge van een slechte voorbereiding. 1974 november-1975.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende de Stichting Werkwinkel in verband met vrijwilligers gedurende het Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 omslag.

Commissies.
139
Stukken van de financiële commissie. 1975-1976.. 1 omslag.
140
Uitgaande stukken van de liquidatiecommissie en register van uitgaande stukken 1976.. 1 omslag.
141
Brieven van het Nationaal Comité aan de liquidatiecommissie. 1976.. 1 omslag.
142
Stukken van de publiciteitscommissie. 1974-1975.. 1 omslag.
143
Concept-circulaire van de fondsenwerfcommissie bestemd voor bedrijven om fondsen te werven voor de Emancipade. [1975].. 2 stukken.
144
Stukken van de 'infomapcommissie'. 1975.. 1 omslag.

Overige activiteiten.
145
Correspondentie met het ministerie van CRM. 1974-1976.. 1 pak.
146
Correspondentie betreffende vragen om informatie op emancipatiegebied en reeds bestaande projecten die niet door het Nationaal Comité gefinancierd worden. 1974-1975.. 1 pak.
147
Correspondentie betreffende verzoeken om advies en hulp, veelal direct doorgestuurd naar de Ombudsvrouw. 1975.. 1 omslag.
148
Programma's, verslagen en uitnodigingen van evenementen, die in 1975, niet in het kader van het Jaar van de Vrouw, plaats vonden. 1975.. 1 pak.
149
Correspondentie met de Emancipatie Kommissie. Met bijlagen. 1975-1976.. 1 omslag.

ANNEX

150
Stukken van Nellien C. de Ruiter, presidente van het Nationaal Comité. 1974-1975.. 1 pak.