/
You are not logged in

Archief Vrouwencafé Castricum1978-1982 (-1999)

Identity Area

Collection IDIIAV00000606
Unitdate1978-1982 (-1999)
1978-1982
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2009
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwencafé Castricum, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Archief is afkomstig van Chaja Kause-van Bergen.


Historical Note / Geschiedenis

Het vrouwencafé ging open op 22 februari 1978 in het Jongerencentrum De Bakkerij en beëindigde haar activiteiten eind 1982; in 1977 was bij een tweetal vrouwen uit Castricum de gedachte ontstaan om een vrouwencafé in Castricum op te richten; zij zochten contact met enkele vrouwen die in 1975 deel hadden uitgemaakt van de Vrouwensoos die in datzelfde jaar door geld- en ruimtegebrek ter ziele was gegaan; op 17 januari 1979 werd de Stichting Vrouwenbeweging Castricum opgericht met als doelstelling vrouwen de gelegenheid en informatie geven om zich te oriënteren op hun rol en hun mogelijkheden binnen de samenleving; het woord 'Vrouwenbeweging' werd geprefereerd boven 'Vrouwencafé' om andere activiteiten voor de toekomst niet uit te sluiten; het vrouwencafé werd geleid door een kerngroep van ca. 12 vrouwen, een wisselende groep vrouwen hielp met het inrichten en opruimen, het bedienen van de bar en het wegwijs maken van vrouwen die voor de eerste keer het vrouwencafé bezochten; activiteiten waren film-, muziek-, cabaret- en thema-avonden; er ontstonden ook groepen zoals een fem-soc groep, een VIDO-groep en een FORT-groep; met het geld dat over was werd de werkgroep, later Stichting Vrouwen in Beweging opgericht met als doelstelling het zelfbewustzijn van vrouwen als individu en als groep te ontwikkelen en het veranderen van situaties en omstandigheden waarin sprake was van ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen; deze stichting werd eind 1994 opgeheven; de Stichting Vrouwenbeweging Castricum werd opgeheven in 1999.


Inhoud

Verslagen van vergaderingen van de kerngroep 1979-1982; overzicht van het ontstaan 1979; statuten en huishoudelijk reglement 1979; financiële stukken 1979-1983; programma's en gastvrouwenroosters 1978-1982; teksten van liedjes z.j.; plakboek met verslagen van thema avonden, foto's en knipsels betreffende het Vrouwencafé Castricum 1978-1982, 1994, 1999, samengesteld door Annelies de Ruiter; foto's en negatieven van activeiten in het vrouwencafé 1979-1982, de vrouwenstakingsdag 1981, de vrouwendemonstratie in Brussel 1983 (met knipsels), een stille wacht tegen kernwapens in Castricum 1984, van (kampeer)weekenden in Gaasterland 1980-1982 en van reünies 1990-1991; zelfgemaakt kaartspel z.j. ; button en vlaggetje z.j.; twee keramiek voorwerpen, gebakken door Chaja Kause, bedoeld als geschenk z.j.; rapport '11 jaar Stichting Vrouwen in Beweging 1983-1994'.