/
You are not logged in

Archief Katholiek Vrouwengilde Noord-Holland 1929-2007

Identity Area

Collection IDIIAV00000248
Unitdate1929-2007
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1992
1.60 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Katholiek Vrouwengilde Noord-Holland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 30 december 1913 als R.K. Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem; naam veranderde achtereenvolgens in 1947 in (Nederlandse) Katholieke Vrouwenbeweging in het bisdom Haarlem, Katholiek Vrouwengilde in het Bisdom Haarlem en Katholiek Vrouwen Gilde Provincie Noord Holland; leden waren de plaatselijke afdelingen in de provincie; doelstelling was ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw vanuit evangelische inspiratie zowel persoonlijk als met betrekking tot haar plaats in gezin, kerk en samenleving; opgeheven in mei 2006.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1940-1941, 1947-1949, 1958-2007; notulen en stukken betreffende algemene en jaarvergaderingen 1946-1949, 1960-1961, 1973-2006; jaarverslagen; stukken betreffende ledenvergaderingen en studiedagen 1977-2006; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946-1949, 1963-2006; statuten en huishoudelijk reglement en stukken betreffende wijzigingen 1976, 1979; stukken betreffende beleidsbijeenkomsten; stukken betreffende contactvrouwen, gewesten en afdelingen 1940, 1947-1949, 1954, 1960-1966, 1970-1983; stukken betreffende de werkgroepen Vorming en Ontwikkeling en Vlam 'Vrouw en Geloof' 1979-1982; twee spandoeken zijn overgebracht naar beldarchief.
Afdeling Zandvoort: notulen van bestuursvergaderingen 1965-1973; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1966-1973; kasboek 1968-1974.
List / Plaatsingslijst

KVG Noord-Holland

1a
Convocaties en verslagen met bijlagen en stukken betreffende de algemene jaarvergaderingen van de diocesane RK Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem, later achtereenvolgens Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging in het Bisdom Haarlem, Katholiek Vrouwengilde in het Bisdom Haarlem, Katholiek Vrouwengilde provincie Noord-Holland 1946-1949, 1960-1961, 1973-1979: notulen van bestuursvergaderingen van de RK Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem 1940-1941; notulen met bijlagen van de diocesane bestuursvergaderingen van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging in het Bisdom Haarlem 1947-1949; notulen van vergaderingen met de afgevaardigden der kringen 1940-1941, 1943. 1940-1979.. 1 pak.
1-3
Notulen van vergaderingen van het diocesaan bestuur, later algemeen en dagelijks bestuur. 1958-1985.. 2 pakken.
1
1958-1970..
NB. Zie nr. 6.
2
1970-1979..
3
1977-1985..
4
Stukken betreffende algemene en ledenvergaderingen en studiedagen. 1977-1984.. 1 pak.
5-10
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1946-1985.. 3 pakken en 3 omslagen.
5
1 omslag. 1946-1949..
6
1963-1970..
NB. bevat tevens notulen van diocesane bestuursvergaderingen 1958-1970 en jaarverslagen.
7
1972-1979..
8
1972-1979..
9
1 omslag. 1979-1982, 1985..
10
1 omslag. 1982-1983..
---
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het Landelijk Katholiek Vrouwengilde.1972-1979..
NB. Zie nr. 8.
11
Statuten en huishoudelijk reglement en stukken betreffende statutenwijzigingen 1976, 1979; reglementen voor de afdelingen en voor de oprichting van een afdeling. z.j.; stukken betreffende statutenwijziging van het Landelijk Gilde 1961; brochures over de RK Vrouwenbond en het KVG Noord-Holland. z.j.; stukken betreffende viering van Moederdag 1947; enquêtes omtrent de samenstelling van de leden 1947, 1948; circulaires aan de afdelingen 1948-1949, 1954; adreslijsten van secretaressen en leden van de afdelingen en geestelijk adviseurs 1940, 1948, z.j.; districtsindeling voor de Katholieke Actie in het Bisdom Haarlem. 1940-1979.. 1 pak.
12
Stukken betreffende beleidsbijeenkomsten. 1979-1980, 1982.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende de werkgroep Vorming en Ontwikkeling, diverse studie- en trainingsdagen en betreffende de werkgroep Vlam 'Vrouw en Geloof'. 1979-1982.. 1 pak.
14
Stukken betreffende contactvrouwen, gewesten en afdelingen. 1960-1966, 1970-1983.. 1 pak.
15
Paperclip Jubileumkrant ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het KVG Noord-Holland. 1988.. 1 stuk.
16
Verslag ledenstudiedag K.V.G.-L.T.V.-V.N.K.V. in Beverwijk op 21 november. 1983.. 1 stuk.
17
Verslag van de Assemblee van de World Union of Catholic Women's Organisations (WUCWO) in Antigonish van 15-24 juni. 1983.. 1 stuk.
18
Knipsels. 1977, 1982, 1983.. 1 omslag.
23
Jaarvergadering en studiedagen. 1994.. 1 omslag.
24
Jaarvergadering, tachtigjarig bestaan en studiedagen. 1993.. 1 omslag.
25
Jaarvergadering, tachtigjarig bestaan en studiedagen. 1992.. 1 omslag.
26
Notulen Dagelijks Bestuur. 1989-1998.. 1 omslag.
27
Correspondentie. 1985-1995.. 1 pak.
28
Notulen Algemeen Bestuur. 1956-april 1970.. 1 deel.
29
Notulen Algemeen Bestuur. april 1970-april 1976.. 1 deel.
31
Notulen Dagelijks Bestuur. april 1998-2007.. 1 omslag.
32
Notulen Algemeen Bestuur. mei 1989-maart 1998.. 1 pak.
33
Notulen Algemeen Bestuur. september 1998-september 2006.. 1 pak.

Afdeling Zandvoort

19-20
Registers houdende notulen van bestuursvergaderingen. 1965-1973.. 2 katernen.
19
1965-oktober 1966..
20
oktober 1966..
21
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1966-1973.. 1 pak.
22
Kasboek. 1968-1974.. 1 katern.

Afdeling Alkmaar

30
Plakboek. 1959-1964.. 1 deel.