/
You are not logged in

Archief Annie Henriëtte Wertheim-Gijse Weenink 1927-1988 (1992)

Identity Area

Collection IDIIAV00000395
Unitdate1927-1988 (1992)
1927-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2000
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Annie Henriëtte Wertheim-Gijse Weenink, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 15 augustus 1903 te Veenhuizen, overleden op 16 mei 1988 te Wageningen; roepnaam Hetty; studeerde rechten te Leiden 1922-1927 en volgde daarnaast een zangopleiding; deed secretariaatswerkzaamheden, onder meer bij de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (Aletta Jacobs); kreeg drie kinderen; woonde vanaf 1931 in het toenmalige Nederlands-Indië, waar haar man voor de rechterlijke macht werkte en sinds 1936 hoogleraar was; zij had in Nederlands-Indië veel zangoptredens met pianobegeleiding van haar man; het gezin verbleef in verscheidene kampen en keerde na de Japanse bezetting naar Nederland terug; het echtpaar Wertheim maakte na de oorlog vele malen reizen door Azië, in het bijzonder in Indonesië, waar zij weer concerten gaven; publiceerde in diverse bladen, onder meer in De Vrije Katheder, De Groene Amsterdammer onder pseudoniem Wilma Wenk en De Nieuwe Stem en schreef, ook samen met haar man, diverse boeken over Azië en over historische onderwerpen als 'plooierijen', Frans Anneessens en Joan Derk van der Capellen tot den Pol; was in de jaren vijftig gecommitteerde bij middelbare schoolexamens (MMS); woonde vanaf 1969 in Wageningen; promoveerde in 1973 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift Democratische Bewegingen in Gelderland 1672-1795; hield vanaf haar elfde tot vlak voor haar dood een dagboek bij.


Inhoud

Correspondentie, voornamelijk betreffende onderzoek, publicaties en zanguitvoeringen 1928-1984; plakboek met artikelen van en over haar 1930-1981; lijsten (met samenvatting) van gelezen boeken 1960-1988; manuscripten voor publicaties en publicaties over historische en actuele onderwerpen; stukken betreffende haar geboorteplaats Veenhuizen 1905-1986; stukken betreffende haar gecommitteerdeschap 1953-1958; stukken betreffende vredesbeweging 1952-1957; stukken betreffende promotie en dissertatie 1972-1977.
Privéleven

1
Schrift uit haar middelbare schooltijd met opstellen en andere teksten. ca 1920, [1940] en z.j.. 1 omslag.
2
Ingekomen brieven (onder meer van een gevangene 1927; aanbevelingsbrieven 1928, 1931 en 1938), recensies, knipsels en programma’s van zanguitvoeringen. 1927-1949.. 1 deel.
NB. In slechte staat.
3
Dagvaarding om voor het kantongerecht te Den Haag te verschijnen in verband met een overtreding. 1925.. 1 stuk.
4
Plakboek met artikelen en knipsels van en over haar. 1930-1981 en z.j.. 1 deel.
NB. In slechte staat.
5
Schrift met samenvattingen van gelezen boeken algemeen en over sterrenkunde en Horatius. 1960-1982.. 1 deel.
6
Lijsten van gelezen boeken in 1984-1986, 1988. z.j.. 4 stukken.
7
Schrift met samenvattingen van gelezen boeken, onder meer over ‘de vrouw’. z.j.. 1 deel.

Correspondentie

8
Ingekomen brief van advocaat J. Wolterbeek Muller 25 april 1927 in verband met een Duits bedrijf en Duits vennootschapsrecht. 1927.. 1 stuk.
9
Ingekomen brieven en ansichten. 1953-1954.. 1 omslag.
10
Ingekomen brief van N. van Berger-Diamant, Comité ter viering Internationale Vrouwendag, 4 februari 1958 met verzoek een artikel te schrijven over het streven naar een betere relatie tussen Nederland en Indonesië en het verzoek om de bijgevoegde circulaire met een oproep tot stoppen van de bewapeningswedloop middels een in te sturen strookje te onderschrijven. 1958.. 2 stukken.
11
Correspondentie met uitgeverijen en bladen over publicatie van boeken en artikelen. 1955, 1966-1968.. 1 omslag.
12
Correspondentie, voornamelijk over artikelen in De Groene Amsterdammer. 1956-1967.. 1 omslag.
13
Nieuwjaarswens ‘met de beste wensen voor 1957 aangeboden door de Vereniging van Huisvrouwen te Djakarta’. [1956].. 1 stuk.
14
Correspondentie over de reis door en concerten in Indonesië, (concept)artikelen en notities over deze reis, onder meer voor De Groene Amsterdammer 1 december 1956 ‘Weerzien met een ander Indonesië. 1956-1957.. 1 omslag.
15
Correspondentie met mw M.M. Doornink van het gemeentearchief Zutphen over genealogie familie Gijse. Met kopieën van genealogische stukken. 1959-1961.. 1 omslag.
16
Briefkaart van Mathilde Cohen Tervaert-Israels 1927 over bezoek Hetty Gijse Weenink aan Aletta Jacobs,. 1 omslag.
17
Correspondentie, artikelen, krantenknipsels en brochures over vrede(sbeweging) en veiligheid. 1952, 1954-1957 en z.j.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 102.
18
Correspondentie over en stukken betreffende (haar bijdrage aan) de Culturele Dag 3 oktober 1962 georganiseerd door de Culturele Raad van Gelderland. 1962-1963.. 1 omslag.
19
Correspondentie (ook aan/van W.F. Wertheim), alfabetisch geordend op schrijver/geadresseerde. 1963-1984, 1988.. 1 pak.
20
Correspondentie met J. Hovy van het gemeentearchief Amersfoort over ‘plooierijen’ en andere democratische bewegingen. 1962, 1974-1980.. 1 omslag.
21
Correspondentie met prof. I. Schöffer van de Leidse Universiteit over ‘plooierijen’ en andere historische onderwerpen. 1964-1976.. 1 omslag.
22
Scriptie van A.H. Huussen Jr. Pieter Vreede en zijn activiteiten te Leiden, 1750-1787 en correspondentie over Pieter Vreede met onder anderen Huussen, W.C. Mees en C. Vreede. 1964-1966.. 1 omslag.
23
Correspondentie met bijlagen over de massamoord in Indonesië. 1966.. 1 omslag.
24
Correspondentie met G.J. Mentink, rijksarchivaris in Gelderland over democratische bewegingen in Gelderland. 1972-1983.. 1 omslag.
25
Correspondentie met en over C.H.E. de Wit betreffende beider onderzoek naar de patriottentijd. 1974-1975, 1980-1981.. 1 omslag.
26
Brief van M.W. van Boven, gemeentearchivaris van Breda, met een kopie van zijn artikel uit 1981 ‘Helmond in een bestuurlijk spanningsveld. De heer van Helmond contra de ambachtsgilden 1692-1715.’, en een kopie van een uitgaande brief aan hem. 1984.. 1 omslag.
27
Correspondentie met N.J. Tops over de ‘plooierijen’ te Groenlo. 1986-1987.. 1 omslag.

Zang

28
Correspondentie, programma’s en knipsels over haar zanguitvoeringen. 1919-1929, 1949 en z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 2.
29
Plakboek betreffende haar zanguitvoeringen. 1919-1957 en z.j.. 1 deel.
30
Programma’s voornamelijk van zang- en muziekuitvoeringen en huwelijksinzegeningen. 1927-1960 en z.j.. 1 pak.
31
Ingekomen brieven betreffende concerten van het echtpaar Wertheim in Nederlands-Indië. 1938-1941 en z.j.. 1 omslag.
32
Handgeschreven bladmuziek , teksten van liederen, exemplaar met haar handtekening vanLiederen van strijd en van liefde van en voor de Vrouw (1919), aantekenschriften, rooster van het conservatorium en knipsels. 1919-1939 en z.j.. 1 pak.
33
Manuscript van artikelen ‘Uit het Indische muziekleven’, verschenen in De Fakkel. 1941-1942.. 2 stukken.
34
Manuscript en concept van ‘De waarde van het woord in de muziek’, inleiding bij een zangavond. 3 stukken. z.j..
35
Geluidscassette met liederen gezongen door Hetty Wertheim, begeleid op de piano door haar echtgenoot .z.j.. 1 stuk.

Veenhuizen

36
Jeugdfoto’s, foto’s en ansichten van en betreffende haar geboorteplaats Veenhuizen, waar haar vader directeur van de strafkolonie was en foto’s van de strafgevangenis te Rotterdam, waar haar vader later directeur was (met zijn persoonsbewijs uit 1941). 1905-1984.. 1 omslag.
37
Ingekomen stukken en krantenknipsels betreffende Veenhuizen, naar aanleiding van de publicatie van Ruurd Faber ‘Veenhuizen, één, twee, drie’ uit 1983. 1982-1986 en z.j.. 1 omslag.

Gecommitteerdenschap

NB. Zie ook nr 59.
38
Stukken betreffende haar gecommitteerdenschap bij de eindexamens van Middelbare scholen voor Meisjes (MMS) te Den Haag, Voorschoten en Leiden. 1953-1954.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende haar gecommitteerdenschap bij de eindexamens van Middelbare scholen voor Meisjes (MMS) te Den Haag en Wassenaar. 1955.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende haar gecommitteerdenschap bij de eindexamens gymnasium, HBS-a en MMS te Djakarta en Bandung. 1957.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende haar gecommitteerdenschap bij de eindexamens van Middelbare scholen voor Meisjes (MMS) te Den Haag en Leiden. 1958.. 1 omslag.

Proefschrift en promotie

42
Proefschrift ‘Democratische Bewegingen in Gelderland 1672-1795’, verdedigd 25 juni 1973 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met stellingen. 1973.. 1 deel.
NB. In tweevoud. Een exemplaar met aantekeningen.
43
Ingekomen brieven, telegrammen en kaarten en uitgaande brieven naar aanleiding van de promotie op 25 juni 1973 en het proefschrift. 1973-1974.. 1 omslag.
44
Tekst van de laudatio uitgesproken door prof.dr. J.J. Poelhekke bij de promotie en uitgaande brieven aan hem. 1972-1973.. 1 omslag.
45
Brief van Jan Rogier 26 juni 1973 en concept-tekst van een interview voor Vrij Nederland naar aanleiding van de promotie. 1973.. 2 stukken.
46
Brief van Annie Romein-Verschoor 9 september 1973 met kritische opmerkingen bij het proefschrift. 1973.. 1 stuk.
47
Conceptstellingen, kladversies en aantekeningen betreffende de stellingen bij het proefschrift. 1973.. 1 omslag.
48
Recensies en krantenartikelen betreffende het proefschrift en andere publicaties over democratische bewegingen. 1973-1977.. 1 omslag.
49
Aantekeningen en documentatie betreffende Betje Wolff in verband met stelling 7 bij het proefschrift. z.j.. 1 omslag.
50
Correspondentie met bijlagen betreffende de scriptie van M.P. Dijkstra-van Bakelen over de politieke opvattingen van Betje Wolff en Aagje Deken, naar aanleiding van stelling 7 bij het proefschrift. 1973-1976.. 1 omslag.
51
Manuscript ‘een premature critiek op een geschrift dat ver over tijd is’, reactie op de recensie van Chris Baljé in U.K. van 12 september 1973 ‘een prematuur proefschrift (…)’. 1973.. 2 stukken.

Publicaties en manuscripten

Algemeen en diverse.
52
Schrift met lijst van haar publicaties 1930-1984. z.j.. 1 deel.
53
Manuscript van ‘In den oogst’, artikel verschenen in de Toeristenkampioen 29 juli 1939. [1939].. 1 stuk.
54
Artikelen onder pseudoniem Wilma Wenk in De Vrije Katheder 23 januari 1948 ‘Rassenmuren’, 30 januari 1948 ‘Indonesië 1930-1940’, 6 februari 1948 ‘De bordjes verhangen Batavia-Djakarta 1940-1945’. 1948.. 3 stukken.
55
Manuscripten van ‘Rechtspositie van de Indonesische vrouw in het huwelijk’ (tekst van causerie 12 februari 1941 voor de ‘Hutspotclub’), en ‘Het Chineesche jaar rond’ z.j. 1941.. 2 stukken.
56
Prof.Dr. W.F. Wertheim en Mr. Hetty Wertheim-Gijse Weenink, De Mensheid op avontuur. Amsterdam, Antwerpen. 1953.. 1 stuk.
57
Artikelen in De Groene Amsterdammer (pseudoniem Wilma Wenk) ‘De Kasba van Parijs’ 29 mei 1954, ‘Weerzien met een ander Indonesië’ 1 december 1956, “Menangkabau, verloren land?’ 24 augustus 1957, ‘Op de drempel van China’ [april 1958], ‘Shanghai nu’ 9 augustus 1958. 1954-1958.. 1 omslag.
58
Manuscript en kladversie van een artikel voor De Groene Amsterdammer (pseudoniem Wilma Wenk) ‘De kreet van een Miljoen’, aantekeningen en krantenknipsels betreffende woningnood. 1956 en z.j.. 1 omslag.
59
Manuscript van een artikel voor De Groene Amsterdammer (pseudoniem Wilma Wenk) ‘De fâcheux troisième?’, een reactie op twee eerdere artikelen van J.A. Meijers over (gecommitteerden bij) eindexamens. 1956.. 3 stukken.
60
Kladversies en drukproef van artikel (pseudoniem Wilma Wenk) ‘Het Congo-paviljoen op de Expo “Nog pas gisteren”. 1959.. 1 omslag.
61
Artikelen in De Nieuwe Stem, Maandblad voor Cultuur en Politiek. Februari/maart 1959 ‘boekbespreking’, januari 1962 ‘Een gladgestreken plooi in Zutphens historie’(met manuscript), januari 1963 ‘Zwarte moslims-witte duivels’ (met manuscript, krantenknipsels en artikelen over zwarte moslims), december 1963 ‘Eertijds was de prins in ‘t land’ (met W.F. Wertheim), augustus 1965 ‘De Jodenhan’. 1959, 1962-1963, 1965.. 1 pak.
62
Manuscripten met kladversies van artikelen (onder meer voor Vrouwen voor Vrede en Opbouw) over China, India en Pakistan, naar aanleiding van de reis naar Azië (Pakistan 23-26 september, India 26 september-7 oktober 1956). ‘Eerste ontmoeting met India’, ‘Het oude en het moderne Surat’, ‘Persoonlijke ontmoetingen met Aziatische vrouwen’, ‘De vrouwen in Pakistan’, ‘Chinesische Frauen beim “Großen Sprung nach Vorn” im Jahre 1958’. 1959 en z.j.. 1 omslag.
63
Manuscripten van artikelen voor De Groene Amsterdammer (pseudoniem Wilma Wenk) ‘Verzuchtingen van een niet-roker’, ‘Ook al aan de fopspeen? Begin er jong mee’, ingekomen brieven en krantenknipsels over roken. 1960 en z.j.. 1 omslag.
64
Manuscript van artikel voor De Groene Amsterdammer (pseudoniem Wilma Wenk) ‘En hoe wij het in Batavia hoorden, twintig jaar geleden. Uit mijn brieven en notities.’ [1960].. 1 stuk.
65
Tekst van inleidende lezing gehouden op het Loo over de Gelderse plooierijen. 1963.. 1 stuk.
66
W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Ketters en Kwezels Regenten en Rebellen. Met manuscript van de inleiding. Drachten. 1968.. 2 stukken.
67
Manuscripten en correspondentie, voornamelijk van W.F. Wertheim, met het Istituto Storico Olandese (H. Schulte Nordholt) te Rome over publicatie(s) in Mededelingen van het instituut. 1968-1973.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 93.
68
Manuscripten en notities betreffende de reis naar China in 1970-1971. [1970-1971].. 1 omslag.
69
Manuscripten, correspondentie en notities betreffende Francisco Pelsaert, commandeur van de ‘Batavia’, in dienst van de VOC voor een artikel in Spieghel Historiael. 1971, 1976 en z.j.. 1 omslag.
70
Manuscripten, drukproeven en correspondentie, voornamelijk met redactiesecretaris mw Gees van der Plaat van BMGN over onder meer ‘Een kwart eeuw burgerverzet in de beide Nederlanden (1698-1719)’, gepubliceerd in BMGN nr 3 1984. 1974, 1983-1984.. 1 omslag.
71
A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Gelderland van 1672-1795. Overdruk uit Geschiedenis van Gelderland 1492-1795. Zutphen 1975, correspondentie, voornamelijk met Stichting De Gelderse Bloem en notities over haar bijdrage aan ‘Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795’. 1970-1976.. 1 pak.
72
Manuscript en publicatie van `Thorbecke als Oost-Nederlands Patriot’ in Gelderland nu, maandblad januari 1975. 1975.. 2 stukken.
73
W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht (1703-1706). Amsterdam. 1976.. 1 deel.
74
Stukken betreffende (haar studie naar) Zeeuwse plooierijen. 1976, 1980 en z.j.. 1 omslag.
75
Dr. A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Twee woelige jaren in Zutphen: De plooierijen van februari 1703 tot februari 1705. Zutphen 1977. Met medewerking van prof.dr. W.F. Wertheim, en correspondentie, tekst van toespraak bij overhandiging van het eerste exemplaar aan de burgemeester van Zutphen, krantenknipsels en recensies. 1974-1977 en z.j.. 1 omslag.
76
Manuscript van ‘Veertien jaren volksregering in Zutphen (1703-1717)’. z.j.. 1 stuk.
NB. In tweevoud. Beide in slechte staat.
77
Manuscripten en correspondentie betreffende de bundel Erfgoed van Nederland van The Reader’s Digest N.V. 1978-1979.. 1 omslag.
78
A.H. Wertheim-Gijse Weenink, ‘Nogmaals de Plooierijen in Nijmegen en Zutphen’ in Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jrg XXVI, nr 1. 1979.. 1 deel.
79
Manuscript van en correspondentie betreffende een artikel voor China Nu van de Vriendschapsvereniging Nederland-China (VNC) over het reisverslag dat Aletta Jacobs maakte van haar reis met Carrie Chapman Catt door China in 1912. 1980.. 1 omslag.
80
Hetty Wertheim-Gijse Weenink, ‘Early 18th Century Uprisings in the Low Countries: Prelude to the Democratic Revolution’ in History Workshop. A journal of socialist and feminist historians, spring 1983, manuscripten en correspondentie over plaatsing van het artikel. 1980-1983.. 1 omslag.
81
Manuscripten, aantekeningen, correspondentie, documentatie en publicatie ‘L.E(ngelberts), een vergeten schrijfster over Gelderse historie’ in Gelders Oudheidkundig Contactbericht 1981/1 over Liete Engelberts. 1962-1981.. 1 omslag.
82
W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink, ‘Nieuw licht op de geweldige opschudding te Nijmegen’. Overdruk uit Bijdragen en Mededelingen der Vereniging “Gelre”, deel LXXIII 1982, en correspondentie over plaatsing van dit artikel. 1981-1982.. 1 omslag.
83a
Notities en andere stukken betreffende de familie De Constant Rebecque en nakomelingen, onder anderen Van Lynden. 1983-1986 en z.j.. 1 omslag.
83b
Theo Wilton van Reede en Arjan Onderdenwijngaard, ‘Een draad van angst’. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna. ‘s-Gravenhage 1984. Met in een bijlage: De dagboekaantekeningen van Hetty Wertheim, en stukken betreffende de publicatie. 1983-1984.. 1 omslag.
84
Wim F. Wertheim, Terug in Azië 1956-1957. (Onder meer gebaseerd op brieven van Hetty Wertheim naar huis; niet in de handel.) Wageningen 1992.. 1 deel.
85
(Concept-)manuscripten van artikelen, voornamelijk over China. z.j.. 1 omslag.
86
Manuscript van ‘De Jodenhan. Lotgevallen van de Joden op Java onder de Japanse bezetting 1942-1945. z.j.. 1 stuk.
87
Manuscript en kladversies van artikel ‘Het oude Wenen leeft nog voort’. z.j.. 1 omslag.
88
Incompleet manuscript van artikel over Hongkong. z.j.. 1 stuk.
89
Manuscript van en aantekeningen voor een artikel van het echtpaar Wertheim ‘Hel en Paradijs op de Abrolbos. Schipbreukelingsdrama in 1629’ in Spieghel Historiael, en schrift met handgeschreven kopie van de ‘Ongeluckige Voyagie van het Schip Batavia (…) in de Jaren 1628 en 1629.’ z.j.. 1 omslag.
90
Manuscript van een artikel over Prinses Marianne der Nederlanden, en een foto van portretten van Margriet van Haeften en Lukas Willem van Essen (?). z.j.. 2 stukken.

Joan Derk Baron van der Capellen tot den Pol.
91
Krantenknipsels, recensies en publicatie Joan Derk Baron van der Capellen tot den Pol, ‘Aan het volk van Nederland.’ Het Democratisch Manifest (1781). Met een inleiding van prof.dr. W.F. Wertheim en mr A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Amsterdam 1966. 1966.. 1 omslag.
92
Correspondentie, manuscripten, krantenknipsels en artikelen betreffende Joan Derk Baron van der Capellen tot den Pol. 1973-1985 en z.j.. 1 pak.
93
Hetty Wertheim-Gijse Weenink en W.F. Wertheim, A Dutch Tribune of the People in Rome. Overdruk uit de Mededelingen van Istituto Storico Olandese te Rome. Deel XXXVI 1974 en Nederlandstalige en Engelstalige manuscripten z.j. 1974 en z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 67.
94
Correspondentie, drukproef, recensies, heruitgave van Joan Derk van der Capellen tot den Pol, ‘Aan het volk van Nederland’. Het Democratisch Manifest (1781). Weesp 1981. Met een inleiding van dr. W.F. Wertheim en dr. A.H. Wertheim-Gijse Weenink, en tekst van lezing door W.F. Wertheim 25 september 1981 te Appeltern. 1980-1987.. 1 pak.
95
Stukken betreffende een bijdrage aan een NCRV-radioprogramma over de geschiedenis van Gelderland en een bijdrage aan Politiek en Cultuur over de gebeurtenissen in het jaar 1787. 1982.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende een discussiebijeenkomst met het echtpaar Wertheim van eerstejaarsstudenten geschiedenis van het Nutsseminarium te Amsterdam rond Joan Derk van der Capellen. 1983.. 1 omslag.
97
De Wekker van de Nederlandse Natie, Joan Derk van der Capellen 1741-1784. Tentoonstellingscatalogus ter gelegenheid van de herdenking van de tweehonderdste sterfdag van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en de viering van het honderdjarig bestaan van het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle. Met onder meer artikelen van de redactieleden A.H. Wertheim-Gijse Weenink en W.F. Wertheim. Zwolle. 1984.. 1 deel.
98
Manuscripten en correspondentie betreffende de tentoonstelling(scatalogus) De Wekker van de Nederlandse Natie, Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1741-1784. 1983-1984.. 1 pak.
99
Joan Derk Bulletin. Uitgave van het Werkcomité Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Nr 1-3. Met artikelen van onder anderen A. H. Wertheim-Gijse Weenink. 1984.. 3 stukken.

Frans Anneessens.
100
Manuscripten, correspondentie, notities en documentatie betreffende plooierijen in de Zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder over Frans Anneessens, in verband met haar bijdrage aan een BRT-radioprogramma over kopstukken in de geschiedenis van Brussel, de stad die in 1979 haar 1000-jarig bestaan vierde. 1960-1979.. 1 pak.
101
Geluidsbanden van het BRT-radioprogramma 27 november 1979 over kopstukken in de geschiedenis van Brussel, waarin zij onder meer over Frans Anneessens sprak. 1979.. 2 stukken.

Overige onderwerpen

102
Stukken betreffende het Congres van Waakzaamheid tegen het Duitse militarisme 17 januari 1954 te Amsterdam en stukken betreffende de vredesbeweging. 1954-1955.. 1 omslag.
103
Rondschrijfbrieven uit Hongkong van Bob en Annehyke Kramers (en kinderen Misha en Paul) over het leven en werk aldaar. 1957-1958, 1960.. 3 stukken.
104
Stukken betreffende hun reis naar de Sovjet Unie augustus 1960 voor een oriëntalistencongres. 1959-1960.. 1 omslag.
105
Programma van het congres over mentaliteitsgeschiedenis van het Nederlands Historisch Genootschap 28 en 29 maart 1983 te Nijmegen. 1983.. 1 stuk.
106
Catalogus van vakliteratuur en bellettrie. z.j.. 1 kaartenbak.
107
H.A. Weststrate, Gelderland in den Patriottentijd. Arnhem 1903. Proefschrift. Met haar aantekeningen en onderstrepingen. 1903.. 1 stuk.
NB. In slechte staat.
108
Overdruk uit nr 3 van Netscher’s Revue van Jhr.Mr. E.A. van Beresteyn, ‘Karakterschets’ [1922] en Jhr.Mr. Dr. E.A. van Beresteyn, Feestrede, uitgesproken bij den aanvang der honderdste algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op 5 juni 1929. Amsterdam. 1929.. 2 stukken.
109
Frieden und Ehre! Die Rundfunkrede des Führers vom 14 Oktober 1933, Berlin 1933. Met onderstrepingen. 1933.. 1 stuk.
110
Russischtalige brochure Gymnastiek tijdens de zwangerschap en in de periode na de geboorte. Les 6. (Schriftelijke cursus voor zwangeren.) Moskou. 1955.. 1 stuk.
111
Reprints from the Art Quarterly met artikelen van Ulysse Desportes. Met haar aantekeningen. 1963-1964.. 2 stukken.
112
Jeanne van Ammers-Douwes, Warszawa 198V, bundel met impressies opgedaan in Polen in april 1985. Met begeleidend schrijven van de auteur. 1985.. 1 stuk.
113
Ingekomen manuscript van S.W. Verstegen ‘Voor het Gemeenebest’. Het pachtersoproer in het schoutambt Epe in 1748. 1985.. 1 stuk.