/
You are not logged in

Archief SOMAN Stichting Ondersteuning Mannenwerk 1983-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000595
Unitdate1983-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief SOMAN Stichting Ondersteuning Mannenwerk, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1984; in 1995 opgegaan in TransAct; was het landelijk bureau voor innovatie, advies en scholing ten aanzien van sekse-specifiek werken met jongens en mannen; organiseerde studiedagen, workshops en nacholing-op-maat aan hulpverleners, preventie-medewerkers en mannelijke cliënten; initiëerde en begeleidde onderzoek en methodiekontwikkeling, bood supervisie en werkbegeleiding, verzorgde publicaties; zette projecten op ten behoeve van stimulering en verbetering van de hulpverlening aan jongens en mannen met seksueel-misbruikervaringen, de ontwikkeling van de hulpverlening aan mannelijke slachtoffers en de ontwikkeling van hulpverlenings- en preventieactiviteiten gericht op plegers van seksueel geweld; de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld (MTSG), opgericht in 1983, werd vanaf 1991 voortgezet binnen SOMAN als Project Mannen Tegen Seksueel Geweld (MTSG).


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1991-1994; correspondentie 1991-1994; stukken betreffende organisatie, beleid en financiën 1992-1994; stukken betreffende projecten 1991-1994; stukken betreffende studiedagen, trainingen en workshops 1991-1994; ontwikkeld cursusmateriaal 1991-1994; stukken van de Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld (MTSG) 1983-1992.
Notulen

1-4
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1991-1994.. 4 omslagen.
1
1991..
2
1992..
3
1993..
4
1994..

Jaarverslagen

5
Jaarverslag 1992. 1993.. 1 stuk.
6
Werkplan 1994. 1993.. 1 stuk.

Correspondentie

7-10
Correspondentie betreffende seksueel geweld. 1990-1994.. 4 omslagen.
7
1990-1991..
8
1992..
9
1993..
10
1994..

Kamer van Koophandel, financiën en voorlichting

11
Uittreksel uit het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van 29 september 1994. 1994.. 1 stuk.
12
Accountantsrapport inzake de jaarrekening 1991. 1992.. 1 stuk.
13
PR materiaal en litratuurlijsten. z.j.. 1 omslag.

Projecten

14
Stukken betreffende het VIVA-scholingsproject, waaraan het SOMAN deelnam, ten behoeve van de ontwikkeling van de Basiscursus Vrouwenhulpverlening (VHV) en Mannenhulpverlening (MHV) in het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en het programma van het afsluitende congres op 29 maart 1993. 1991-1993.. 1 pak.
15
Stukken betreffende de voorbereiding van het project over vaderschap en arbeid en een aanmeldingsformulier voor de studiemiddag Mannenhulpverlening "Mannen en Arbeid' op 9 november 1993. 1991?, 1993.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende het project 'Seksueel misbruik van jongens' in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek omtrent Seksualiteit en Geweld (WOSG), Werkgroep Vrouwenstudies, Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). 1992-1994.. 1 omslag.
NB. Het project is afgerond in 1996 bij TransAct met de publicatie Bij stukjes en beetjes.
17
Stukken betreffende het filmproject van Jan Lenselink over mannelijke slachtoffers van seksueel geweld met als werktitel 'Tegenkracht' . In 1995 is dit project bij Transact doorgegaan onder de titel 'Gebroken grenzen'. 1993-1994..
18-20
Stukken betreffende het project Hulpverlening aan jongens en mannen met seksueel-geweldervaringen. 1993-1994.. 3 omslagen.
18
HBO-werkconferentie 'Lessen over seksueel misbruik van jongens op 28 mei 1993..
19
Studiemiddag 'Werken met mannelijke clienten met seksueel-misbruikervaringen' voor RIAGG-medewerkers op 7 december 1993 en (het opstellen van) het verslag..
20
Basiscursus 'Werken met mannelijke cliënten met seksueel-misbruikervaringen' verzorgd in 1993-1994..

Studiedagen, trainingen, en workshops

21-25
Trainingen, lezingen en workshops over mannelijke cliënten en seksueel geweld verzorgd door Joop Beelen, stafmedewerker Seksueel geweld bij SOMAN, op diverse bijeenkomsten in opdracht van diverse organisaties. 1990-1994.. 5 omslagen.
21
1990..
22
1991..
23
1992..
24
1993..
25
1994..
26
Stukken betreffende de studiebijeenkomst 'Hulpverlening aan homoseksuele mannen met seksueel misbruikervaringen' met als spreker de Amerikaanse psycholoog Neal King op 12 augustus 1991, in samenwerking met de Schorer Stichting en het verslag van de studiebijeenkomst, gepubliceerd in 1993. 1991-1993.. 1 omslag.
27
Expertmeeting 'Disclosure bij mannelijke slachtoffers van seksueel geweld' op 26 juni 1992, georganiseerd door SOMAN, in samenwerking met andere organisaties. 1992.. 1 omslag.
28
Verslag van de studiemiddag 'Mannenhulpverlening: perspectieven en knelpunten in de hulpverlening aan en door mannen' gehouden op 12 december 1991. 1992.. 1 stuk.
29
Verslagen van de studiedag 'Agressie bij vrouwen en mannen' in 1991 en van de studiedag ' Seksespecifieke hulpverlening van vrouwen aan mannen, van mannen aan vrouwen' in 1993, beiden georganiseerd door het Projectbureau Voortgezette Scholing in Dienstverband (V.S.I.D.) in samenwerking met SOMAN. 1992-1994?.. 2 stukken.
30
Drie studiemiddagen over mannelijke cliënten met seksueel misbruikervaringen, georganiseerd in samenwerking met de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin (VSK) op 9 en 29 september en 28 oktober 1993. 1993.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende de studiedag 'Partners van slachtoffers van seksueel geweld' en de presentatie van de SOMAN-uitgave Partners: onbeholpen of ongeholpen. 1993-1994.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende de Kinder- en Jeugdtelefoon (KJT) trainingen over twijfelgesprekken met jongens over seksualiteit en seksueel misbruik op 19-20 maart en 23-24 april 1993 te Sittard. 1993.. 1 omslag.
33
Studiemiddag 'Werken met mannelijke clienten met seksueel-misbruikervaringen' voor hulpverleners uit de eerste-, tweede- en derdelijns hulpverlening op 6 oktober 1994. 1994.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende het symposium 'De dader geholpen' op 11 maart 1994 georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Psychiatrische Zorg Oost-Brabant (IPZ). 1994.. 1 omslag.

Ontwikkeld cursusmateriaal

35-38
Cursusmateriaal voor workshops en studiedagen betreffende seksespecifieke hulpverlening en mannenhulpverlening ontwikkeld voor verschillende organisaties. 1991-1994.. 3 omslagen en 1 pak .
35
1991..
36
1992.. 1 pak.
37
1993..
38
1994..
39-41
Basiscursusmateriaal mannenhulpverlening. 1992-1994.. 3 omslagen.
39
1992..
40
1993..
41
1994..
42
Stukken van de Werkgroep Intake MHV betreffende de ontwikkeling van een handleiding voor het stellen van vragen naar seksueel-misbruikervaringen voor hulpverleners van mannelijke cliënten. 1993-1994.. 1 omslag.

Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld (MTSG)

NB. In 1991 voortgezet binnen SOMAN als Project Mannen Tegen Seksueel Geweld (MTSG)
43
Jaarverslagen 1985-1991 en brochures. 1986-1992.. 1 omslag.
44
Adressenmap. 1983-1991.. 1 omslag.
45
Documentatiemateriaal. 1983-1991.. 1 pak.