/
You are not logged in

Archief Stichting VrouwenNetwerk Nederland (SVN) 1979-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000299
Unitdate1979-2002
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent4.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1994
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (nrs 76-133)
Nummer 134 is nog niet beschreven
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor de met een * gemerkte nummers.
Preferred CitationArchief Stichting VrouwenNetwerk Nederland (SVN), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als stichting op 4 of 14 februari 1990 te Voorschoten; opgeheven in 2002; doelstelling was het steunen en stimuleren van vrouwen in leidinggevende en staffuncties in de werksituatie, het stimuleren van de doorstroming van vrouwen naar hogere functies en het bevorderen van een grotere participatie van vrouwen in invloedrijke posities; organiseerde themabijeenkomsten en congressen; had contacten met nationale en internationale organisaties; er waren regionale en professionele deelnetwerken die deels zelfstandig verder gingen na de opheffing; gaf jaarlijks de Wie is Wie Gids uit, een lijst van aangeslotenen; orgaan vanaf 1981 Netwerk Nieuws.


Inhoud

Stukken van bestuursvergaderingen 1980-2001; jaarverslagen 1980/1981, 1986 -1992, 1998, 2000; vergaderstukken van de Contactvrouwenraad 1981-1993 en de Raad van voorzitters 1993-2001; statuten en huishoudelijk reglement 1985, 1988-1991, 1993-1994; financiën en administratie 1980-1999; leden en ledenlijsten 1985-2002; stukken betreffende beleid 1979-1998; stukken betreffende het vijf-, tien- en twintigjarig bestaan 1985-2001; stukken betreffende cursussen, training, onderzoek en lezingen 1987-1997; stukken betreffende publiciteit, voorlichting en publicaties 1983-2002; stukken betreffende werkgroepen, workshops en adviesgroepen 1989-1992; stukken betreffende themabijeenkomsten en congressen 1980-2000; stukken betreffende nationale en internationale contacten 1982-1996; ingekomen stukken van en stukken betreffende regionale en professionele deelnetwerken 1982-2000.
Inventory / Inventaris

Stukken van algemene aard

1
Jaarverslagen. 1980/1981, 1986/1987, 1988-1991. 1981, 1988-1992.. 6 stukken.
NB. Soms is het jaarverslag verschenen als bijlage bij het Netwerk Nieuws.
123
Jaarverslagen. 1998, 2000.. 2 stukken.
2-12, 87-89, 107
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1980-1992, 1996-1999.. 10 pakken, 5 omslagen.
2
1980-1984..
3
1985..
4
1986..
5
1987..
6
1988. 1 omslag.
7
1988..
8
1989..
9
1990..
10
1991..
11
1991..
12
1992..
87
1996. 1 omslag.
88
1997. 1 omslag.
89
1998. 1 omslag.
107
1999. 1 omslag.
129
2000-2001. 1 omslag.
82-83, 90-91, 133
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Raad van voorzitters SVN. Met bijlagen. 1993-1999.. 1 pak, 4 omslagen.
82
1993-1995. 1 pak.
90
1996..
83
1997..
91
1998-1999..
133
2000-2001..
38-39, 77
Vergaderstukken van de Contactvrouwenraad. 1981-1993.. 3 pakken.
38
1981-1989..
39
1990-1992..
77
1992-1993..
30
Staten van binnengekomen telefoongesprekken 1986-1987, ingekomen stukken 1986-1988 en van uitgegane stukken 1988. 1986-1988.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Oprichting en statuten.
41
Concept-statuten en huishoudelijk reglementen van deelnetwerken, ingezonden ter goedkeuring 1988-1989 en stukken betreffende deelnetwerken in oprichting 1987-1990. 1987-1990.. 1 pak.
15
Statuten, huishoudelijk reglement, stukken betreffende statutenwijziging en inschrijving Kamer van Koophandel en stukken betreffende de gedragscode van SVN. 1985, 1988-1991.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende statutenwijzigingen en inschrijving Kamer van Koophandel. 1993-1994.. 1 omslag.

Bestuur en Raad van Beroep.
14
Stukken betreffende de Raad van Beroep. 1989.. 1 omslag.
13*
Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur en stukken houdende biografische gegevens van bestuursleden. 1986-1992.. 1 pak.
108*
Stukken betreffende het bestuur, de bestuurlijke crisis in 1998 en 1999 en de reorganisatie; bevat 'SVN, naar een netwerk nieuwe stijl', een onderzoeks- en adviesrapport van C.T.A.M. van de Boom inzake onderzoek naar de besturing en structurering van SVN. 1986-1992.. 1 pak.
114
Stukken betreffende het bestuur van SVN, waaronder samenstelling van het bestuur, correspondentie van en aan het bestuur. 1995-1997.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende het bestuur van SVN; correspondentie van en aan het bestuur, alsmede ingekomen stukken van de deelnetwerken gericht aan het bestuur. 1997-2000.. 1 omslag.
110
Stukken betreffende de jaarlijkse Landelijke SVN-Besturendag. 1996-1998.. 1 omslag.

Leden.
31-35, 68-75
Wie is Wie Gids, de lijst van aangeslotenen 1985, 1988-2002. Gedrukt. 1985, 1988-2002.. 13 delen.
31
1985..
32
1988/1989..
33
1989/1990..
34
1990/1991..
35
1991/1992..
68
1993/1994..
69
1995/1996..
70
1996/1997..
71
1998..
72
1999..
73
2000..
74
2001..
75
2002..
36
Stukken betreffende actieve werving van leden 1989 en verzoeken om functiebemiddeling 1988-1990. 1988-1990.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 55.
37
Stukken betreffende de criteria en procedures van aan- en afmelding van leden en deelnetwerken. 1989-1990.. 1 omslag.
126
Stukken betreffende de evaluatie van de 'Wie is Wie gids'. 1999.. 1 omslag.

Beleid.
86
Handboek SVN; bevat onder andere protocol en huishoudelijk reglement. 1991.. 1 omslag.
119
Update handboek SVN en aanvullingen inzake deelnetwerken, huisstijl, sponsoring, facilitair bedrijf, contracten en publiciteit. 1998-1999.. 1 pak.
16
Stukken betreffende het beleid. 1979-1992.. 1 pak.
81
Stukken betreffende het strategisch beleid en het beleidsplan 1994-1998. 1994-1998.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende de Projectgroep 2000. Bevat adviesrapport 'Groei SVN op weg naar 2000' ten behoeve van het bestuur SVN. 1994-1998.. 1 omslag.

Commissies.
116
Stukken betreffende de Commissie Administratieve organisatie bij SVN.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de overige commissies van SVN, onder meer de Commissie Betaalde Krachten, en de Commissie Sponsoring.. 1 omslag.

Deelnetwerken.
42-43
Stukken betreffende niet aangesloten, opgeheven en/of afgemelde deelnetwerken. 1982-1989 (1990).. 2 pakken.
NB. Deelnetwerken werden geacht zich uiterlijk voor 1 januari 1989 aan te sluiten.
44-48
Ingekomen stukken van en stukken betreffende de regionale deelnetwerken. 1983-1990 (1992).. 5 pakken.
44
Friesland. 1985 dec-1990..
45
IJsselstreek. 1985-1990 (1991)..
46
Zuid-Limburg. 1989-1990..
47
Amsterdam A+B. 1984 dec-1990..
48
Rotterdam. 1985-1989..
92-96
Stukken betreffende de regionale deelnetwerken. 1994-1996.. 5 omslagen.
95
Twente. 1995..
92
Utrecht. 1994-1996..
93
Den Haag. 1994-1996..
94
Rotterdam. 1994-1996..
96
Limburg. 1994-1996..
128
Stukken betreffende netwerkbijeenkomsten van de deelnetwerken. Alfabetisch geordend op deelnetwerk.. 1 omslag.
49-52
Ingekomen stukken van en stukken betreffende de professionele deelnetwerken. 1982, 1984-1990.. 4 pakken.
49
Gastronomisch netwerk, 1986-1989, Onderwijsmanagement,1985-1990, en Marketing, 1982, 1988-1990..
50
Vrouwelijke entrepeneurs. 1985-1990..
51
Bouwnetwerk. 1986-1990..
52
Vrouwen in Financiën. 1984-1990..
97-100
Stukken betreffende de professionele deelnetwerken. 1992-1996.. 4 omslagen.
97
Senior Managers Netwerk. 1994-1995..
98
Natuurwetenschappen. 1994..
99
Marketing & Communicatie. 1986-1990..
100
'De Meijerij'. 1994-1996..
53
Stukken betreffende het Netwerk Milieu en Werk 1990 en buitenlandse netwerken 1986-1990. 1986-1990.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende het Netwerk Milieu en Werk. 1994.. 1 omslag.

Financiën en administratie.
17*
Stukken betreffende de secretariaatsvoering en administratie. 1985-1992.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende financiële zaken 1980-1992 en stukken betreffende de kascommissie 1985-1992. 1980-1992.. 1 omslag.
65
Stukken betreffende subsidieaanvragen. 1984-1985, 1987-1990.. 1 omslag.
67
Balansdossiers 1988/1989, 1990/1991 en 1992/1993. 1988-1994.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende financiële aangelegenheden; jaarrekeningen 1996-1999, begrotingen 1997-1999, subsidies, contractgegevens met ABN-AMRO, Postbank en Robeco. 1995-1999.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende het afsluiten van een aansprakelijksheidsverzekering bij AMEV.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende de overdracht van het archief aan het IIAV. Bevat proces-verbaal van overdracht, alsmede oude inventarislijsten. 1992-1994.. 1 omslag.

Jubilea.
29
Stukken betreffende de viering van het eerste lustrum in 1985 en het tweede in 1990. Zie ook inv. nr. 122.1985-1987, 1989-1990.. 1 pak.
79
Stukken betreffende de viering van het derde lustrum in 1995. 1994-1995.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende de viering van het vierde lustrum 'De eeuw van de vrouw' ; organisatie, correspondentie, sponsors. 2000-2001.. 1 omslag.

Contacten met andere organisaties.
23
Stukken betreffende en correspondentie met externe organisaties in Nederland. 1982-1992.. 1 pak.
80
Stukken betreffende en correspondentie met externe organisaties in Nederland. Alfabetisch geordend op naam van de organisatie. 1993.. 1 pak.
66
Stukken betreffende het jurylidmaatschap van de Zilveren Knip, een onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze voor de Nederlandse consument verdienstelijk heeft gemaakt. Met bijlagen 1983, 1985-1987. 1988-1991.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende internationale contacten. 1987-1992.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende internationale contacten en de werkgroep Internationale contacten. 1991-1994.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende bestuurslidmaatschappen van andere organisaties. 1987-1991.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties. 1995-1998.. 1 omslag.

Congressen en symposia.
55
Stukken betreffende het SVN congres Vrouwen in management 14-3-1983 (met foto's), de NIVE conferentie 'Met vrouw meer mans' 29-10-1986, de SVN-Netwerk Twente conferentie 19-6-1987 en het niet doorgegane congres van SVN en UVON 21-10-1988. 1983, 1986-1988.. 1 pak.
56-62
Stukken betreffende de Fifth Annual Conference of the European Women's Management Development Network (EWMD) 'Managers networking into the nineties' 25-27 oktober 1989 te Amsterdam. 1983, 1987-1991.. 7 omslagen.
56
De voorgeschiedenis, de stichting SVN/EWMD'89 en het bestuur . 1983, 1987-1988..
57
Het organisatiecomité. 1988-1989..
58
Het organisatiecomité. 1988-1989..
59
Pers en publikaties 1989-1990, reacties en evaluatie. 1989-1991..
60
Comité van Aanbeveling en sprekers. 1989..
61
Networkshopbegeleidsters en vrijwilligsters 1989, informatie- bijeenkomsten 1988 en bedrijfsbezoeken. 1989..
62
Financiën, subsidie, begrotingen en sponsoring. 1988-1989.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende het SVN symposium 'Leven en werken met ethische dilemma's' gehouden op 19-11-1998 in Oibibio Nijmegen.. 1 omslag.

(Thema)bijeenkomsten.
40
Stukken betreffende plenaire (thema)bijeenkomsten. 1980, 1984, 1986, 1989-1992.. 1 pak.
NB. Waarschijnlijk onvolledig.
103
Stukken betreffende plenaire (thema)bijeenkomsten. Bevat tevens de voordracht van C.M.S. Eisenburger op de afscheidsbijeenkomst van voorzitster van SVN Anneke van Leeuwen-Gijsberts. 1992-1994.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende organisatie, realisatie en evaluatie van de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. 1991-1994.. 1 omslag.
127
Stukken betreffende diverse SVN-bijeenkomsten, onder andere 'Wie is Wie' -bijeenkomsten. 1997-2000.. 1 omslag.

Werk- en stuurgroepen.
20
Stukken betreffende de werkgroep, adviesgroep en workshops Kwaliteit van Netwerken. 1989-1990.. 1 pak.
21
Stukken betreffende de stuurgroep Communicatie en Publiciteit 1989, de werkgroep Internationale Organisaties 1991, de werkgroep 'Groei SVN en de gevolgen' 1991-1992 en de werkgroep Beleid 1992. 1989-1992.. 1 omslag.
NB. Waarschijnlijk zeer onvolledig.

Cursussen, training en onderzoek.
64
Stukken betreffende de organisatie van of bijdragen aan cursussen, trainingen en onderzoeken. 1987-1992.. 1 pak.
19*
Stukken betreffende het Top Tien-onderzoek naar de positie van vrouwen in hogere functies in het bedrijfsleven en bij de overheid, uitgevoerd door het bureau De Jong & Van Doorne-Huiskes. 1987-1990.. 1 pak.
112
Stukken betreffende SVN-bestuurstrainingen, alsmede evaluatierapport van deze trainingen. 1997.. 1 omslag.

Publiciteit, voorlichting en publicaties.
26
Stukken betreffende algemene publiciteit, de Netwerkprijs, het Handboek en de Prix Clicquot voor de Zakenvrouw van het Jaar. 1983-1992.. 1 omslag.
25
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en telefonische notities houdende verzoeken om informatie, deelname aan congressen en onderzoeken en het ter beschikking stellen van adressen. 1986-1992.. 1 omslag.
27
Knipsels van en stukken betreffende vermelding van SVN in de media. 1983-1992.. 1 pak.
28
Tekst houdende raamwerk voor externe communicatie 1984 en teksten van toespraken en lezingen 1987-1992. 1984, 1987-1992.. 1 pak.
106
Stukken betreffende het ontwikkelen van een nieuwsbrief.. 1 omslag.
84-85
Netwerknieuws, nieuwsbrief van SVN. 1992-2002.. 2 pakken.
84
1992-1996..
85
1997-2002..
120
Stukken betreffende redactioneel overleg ten behoeve van de nieuwsbrief 'Netwerknieuws', bevat tevens jaarlijkse overzichten van publicaties van SVN. 1997-1999.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten voor het uitgeven van de Netwerknieuwsbrief. 1996-2001.. 1 omslag.
105
Persberichten, publicaties en artikelen in kranten en tijdschriften. 1992-1994.. 1 omslag.
121
'Hoera, mijn moeder werkt' een SVN-uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van SVN, Uitgeverij Luitingh Sijthoff, bevat door kinderen geschreven verhalen over hun werkende moeders. 1992-1994.. 1 omslag.
132
Persfoto's en foto's van SVN-activiteiten; nieuwjaarsrecepties, galafeesten, verkiezing & toekenning Prix Clicquot voor de zakenvrouw van het jaar, Sybilla Dekker in de functie van voorzitter SVN, portretfoto's vrouwen werkzaam bij SVN. z.j.. 1 pak.
134
Foto's. z.j.. 1 doos.
131
Zijden sjaaltje (in tweevoud) bedrukt met het logo van SVN en een met het logo geborduurde vlag. z.j.. 3 stukken.
NB. Een zijden sjaal is gedigitaliseerd, objectnummer 00001567; zie www.aletta.nu.

Overige activiteiten.
54
Stukken betreffende functieomschrijvingen en profielschetsen 1990, 1992 en stuk betreffende de mogelijke uitgave van een informatiebulletin met vacatures 1987. 1987, 1990, 1992.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende bemiddeling bij vacatures en (arbeids)geschillen. 1988-1992.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 32.