/
You are not logged in

Archief Federatie van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs 1946-1967

Identity Area

Collection IDIIAV00000055
Unitdate1946-1967
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Federatie van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Eerste vergadering vond plaats op 16 februari 1946 te Utrecht; goedgekeurd als vereniging bij KB 13 augustus 1948; opgeheven op 1 juli 1967; leden van de Federatie waren de Vereniging van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs en de Katholieke Vereniging van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs; in 1964 werd de naam gewijzigd in Federatie van Verenigingen van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs; doel was belangenbehartiging van de leerkrachten bij het landbouwhuishoudonderwijs en bevordering van huishoudelijke voorlichting, maatschappelijk werk en onderwijs op het platteland.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1946-1967; jaarverslagen 1946-1955, 1960-1966; stukken betreffende de oprichting, statuten en huishoudelijke reglementen 1948, 1957, 1964; notulen van de redactievergaderingen van Landbouwhuishouden 1962-1967; akte van overeenkomst met uitgeverij Ceres 1963; historisch overzicht van de Federatie z.j.
Minuten van uitgaande brieven 1950 in het archief van de Vereniging van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs.
Notulen van vergaderingen. 1946-1967.

1-5
Notulen van vergaderingen. 1946-1967.. 5 delen.
1
(Bevat tevens jaarverslagen over 1946-1955). 1946-1956..
2
1956-1958..
3
1958-1962..
4
1962-1964..
5
1964-1967..

Notulen van vergaderingen. Gedrukt en getypt. 1957, 1964-1967.

6
Notulen van vergaderingen. Gedrukt en getypt. 1957, 1964-1967.. 1 omslag.

Jaarverslagen 1960-1966 en minuten van uitgaande brieven. 1950. 1950, 1960-1966.

7
Jaarverslagen 1960-1966 en minuten van uitgaande brieven. 1950. 1950, 1960-1966.. 1 omslag en 1 deel.
NB. Zie Archief van de Vereniging van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs, nr. 9.

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven en circulaires. 1966-1968.

8
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven en circulaires. 1966-1968.. 1 omslag.

(Concept)statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijke reglementen. Gedrukt. 1948, 1957, 1964.

9
(Concept)statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijke reglementen. Gedrukt. 1948, 1957, 1964.. 1 omslag.

Koninklijk Besluiten houdende goedkeuring van de wijziging der statuten. 1957, 1964.

10
Koninklijk Besluiten houdende goedkeuring van de wijziging der statuten. 1957, 1964.. 2 stukken.

Akte van overeenkomst met de NV Uitgevers Maatschappij Ceres. (met een fotocopie). 1963.

11
Akte van overeenkomst met de NV Uitgevers Maatschappij Ceres. (met een fotocopie). 1963.. 1 stuk.

Notulen van de vergaderingen van de redactieraad van het ‘Landbouwhuishouden’. Gedrukt. 1962, 1964, 1965, 1967.

12
Notulen van de vergaderingen van de redactieraad van het ‘Landbouwhuishouden’. Gedrukt. 1962, 1964, 1965, 1967.. 1 omslag.

‘Historisch overzicht’. Doorslag. z.j.

13
‘Historisch overzicht’. Doorslag. z.j.. 1 stuk.

‘Het Landbouwhuishouden’. 1957.

14
‘Het Landbouwhuishouden’. 1957.. 1 katern.

Verslagen van voordrachten van de cursus Plattelandsscholing, 12-14 april (1957) te Woudschoten, en van een forumbespreking met drie verenigingen op 10 oktober 1960 te Amersfoort. 1957-1960.

15
Verslagen van voordrachten van de cursus Plattelandsscholing, 12-14 april (1957) te Woudschoten, en van een forumbespreking met drie verenigingen op 10 oktober 1960 te Amersfoort. 1957-1960.. 1 omslag.