/
You are not logged in

Archief Vrouwengezondheidscentrum Arnhem 1988-1999, 2005

Identity Area

Collection IDIIAV00000605
Unitdate1988-1999, 2005
1988-1999
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2009
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwengezondheidscentrum Arnhem, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Archief is afkomstig van Cecile Beckers, secretaris/penningmeester van het Vrouwengezondheidscentrum Arnhem.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als stichting op 20 december 1989, opgeheven eind 1996 wegens het ontbreken van financiële middelen; in november 1987 had de gemeente Arnhem een kadernotitie 'Vrouwengezondheidscentrum' gepresenteerd; eind 1988 werd er een initiatiefgroep bestaande uit leden van verschillende vrouwenorganisaties geformeerd; in augustus 1989 verscheen het eindrapport van deze initiatiefgroep en in december 1989 stelde de gemeente Arnhem een structureel subsidiebedrag vast; op 8 januari 1990 droeg de initiatiefgroep haar werkzaamheden over aan het bestuur van de stichting; de officiële onbinding van de stichting was in 2005; voor de opheffing werd er nog een poging gedaan te fuseren met een vrouwenopvangcentrum; de doelstelling was de gezondheidszorg voor vrouwen te verbeteren; activiteiten waren informatie en voorlichting over seksespecifieke hulpverlening, telefonische spreekuren, zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten, samenwerken met en beïnvloeden van reguliere hulpverlening, stimuleren van debat over seksespecifieke gezondheidszorg en hulpverlening; op 25 februari 1997 werd de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening (VHV) Gelderland opgericht.


Inhoud

Jaarverslagen over 1990-1995; werkplannen voor 1992-1996; activiteitenprogramma voorjaar 1993; jaarrekeningen over 1990-1999; statuten en stukken betreffende de ontbinding van de stichting 1989, 2005; correspondentie met de gemeente Arnhem 1989-1996, met eindrapport van de initiatiefgroep; overzichten van hulpvragen 1991-1996; stukken betreffende het project Huisartsenbezoek 1996; stukken betreffende het afsluitende congres op 9 december 1996; plakboek met stukken en knipsels betreffende de totstandkoming en de begintijd van het Vrouwengezondheidscentrum Arnhem 1988-1990, 1992; stukken betreffende de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening Gelderland 1996-1998.