/
You are not logged in

Archief Technika 10 Amsterdam 1987-2015

Identity Area

Collection IDIIAV00000735
Unitdate1987-2015
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2016.
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Technika 10 Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in mei 1988; opgeheven begin 2015; doel was aanvankelijk om de emancipatie van meisjes en vrouwen op het terrein van techniek en ICT te bevorderen; startte in 1987 onder de vleugels van Technika 10 landelijk dat toen nog in Amsterdam was gevestigd, maar in 1988 naar Utrecht verhuisde; Technika 10 Amsterdam werd in mei 1988 een zelfstandige stichting; richtte zich vanaf 2007 op alle kinderen in de basisschoolleeftijd met het introduceren van techniek; boden onder en buiten schooltijd cursussen techniek aan aan kinderen van 8-14 jaar; wierven elk jaar na de zomervakantie nieuwe vrijwilligers om door de organisatie opgeleid te worden tot volwaardige begeleidsters; is altijd een vrijwilligersorganisatie gebleven, gedragen door vrouwen met het bestuur als leiding; hadden een bloeiend bestaan, maar vanaf 2010 droogden de subsidiestromen op; in 2015 nam het bestuur de beslissing te stoppen; hun website was www.technika10amsterdam.nl .


Geschiedenis archiefbeheer

Nam in 2009 de winkel over van Technika 10 landelijk.


Inhoud

Jaarverslagen 1988-2006; notulen van vergaderingen 1987-2006; stukken betreffende de oprichting en organisatie 1987-2004; financiële stukken 1987-2008; stukken betreffende cursussen (in samenwerking met het onderwijs) 1989-2015; stukken betreffende activiteiten 1989-2006; stukken betreffende publiciteit 1989-2008; CD-ROM, DVD, foto, videocassette.
Notulen en jaarverslagen

1-19
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1988-2006.. 16 omslagen, 2 pakken en 1 stuk.
1
1988..
2
1989..
3
1990..
4
1991..
5
1992..
6
1993..
7
1994..
8
1995..
9
1996..
10
1997..
11
1998..
12
1999..
13
2000..
14
2001..
15
2002..
16
2003..
17
2004. (pak).
18
2005. (pak).
19
feb. 2006. (stuk).
20
Agenda's en notulen van stuurgroepvergaderingen. 1987-1989.. 1 omslag.
21-33
Jaarverslagen (met financieel verslag). 1987-2003, 2006.. 13 stukken.
21
1987..
22
1988..
23
1989..
24
1990..
25
1993..
26
1997..
27
1998..
28
1999..
29
2000..
30
2001..
31
2002..
32
2003..
33
2006..

Organisatie

34
Stukken betreffende de oprichting en geschiedenis van de organisatie. Met huishoudelijk reglement en fotoalbum van de opening van de nieuwe behuizing op 25 juni 1992. 1987-1989, 1992, 1995, 2001, z.j.. 1 omslag.
35
Stukken van het bestuur. 1989-1993, 2002.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende medewerkers / cursusbegeleidsters. Met foto's. 2001- 2004, z.j.. 1 omslag .
37
Functiebeschrijvingen. 1989-1990.. 1 omslag.

Beleid

38
Stukken betreffende beleid. 1990, 1992, 2000, 2004-2005.. 1 omslag.
39
Activiteitenplannen. 1990-1991, 1994.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende acquisitieplannen, activiteiten en doelgroepenonderzoek. 2001-2005.. 1 omslag.
41
Verslag en notities betreffende het gesprek met SIA en NSOJ op 19 september 1990 over de (on)mogelijkheden van aanhaking van de organisatie bij de nieuwe stedelijke koepel voor het SoCuW. 1990.. 1 omslag.

Financiën

42-57
Financiële jaarverslagen. 1989-2008.. 16 stukken.
42
Over 1988. 1989..
43
Over 1989. 1990..
44
Over 1990. Kopie. 1991..
45
Over 1991. 1992..
46
Over 1992. 1993..
47
Over 1993. 1994..
NB. zie ook inv.nr 35.
48
Over 1995. 1996..
49
Over 1996. 1997..
50
Over 1997. 1998..
51
Over 2001. 2002..
52
Over 2002. 2003..
53
Over 2003. 2004..
54
Over 2004. 2005..
55
Over 2005. 2006..
56
Over 2006. 2007..
57
Over 2007. 2008..
58
Begrotingen.1987-1988, 1991, 2003-2005.. 1 omslag.
59-60
Correspondentie betreffende subsidies (met afdelingen binnen de Gemeente Amsterdam). 1987-1995, 2002.. 2 pakken.
61
Uitgaande stukken betreffende subsidies. 1988-1993, 1995.. 1 omslag.
62-63
Correspondentie met fondsen betreffende subsidies, alfabetisch geordend. 2001-2006.. 2 pakken.
62
A-U..
63
V-W..
64
Stukken betreffende het onderzoek 'Subsidiescan Technika 10 Amsterdam'. 2007.. 2 stukken.
65
Stukken betreffende de opzet van een vriendinnenfonds. z.j.. 3 stukken.

Jubilea

66
Stukken betreffende het 10-jarig bestaan van Technika 10 Amsterdam. Met felicitatie/fotoalbum. 1997.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende het 15-jarig bestaan. Met stukken betreffende de workshop Zonne-energie op 10 mei 2003 ter gelegenheid van het jubileum. Met fotoalbum. Met foto's. 2003.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende het 20-jarig bestaan op 10 november 2008. Met foto's op CD-ROM. 2008.. 3 stukken.
69
Foto's geëxposeerd op de fototentoonstelling '20 jaar Technika 10 Amsterdam'. 2008.. 1 omslag.

Cursussen (in samenwerking met het onderwijs)

70
Lijsten met overzichten van (deelnemende) clubs, buurthuizen en scholen. 1989-1993.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de werving en training van de cursusbegeleidsters. 1997, 2000, 2002-2004, 2007, z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook de foto's van de medewerkers bij inv.nr 36.
72
(Evaluatie)verslagen van de begeleidsters van door hen gegeven cursussen. Met VHS-videocassette. 1989-1998, 2004, 2009, z.j.. 1 pak.
73
Stukken betreffende het project (Kl)ik "Geef digitaal vorm aan je vrouwelijke en etnische identiteit''. Ontwikkeling van een cursus 'Websites bouwen' voor zwarte, migranten en/of vluchtelingen-meiden van 13-19 jaar. Met verslagen en CD-ROM. 2005.. 1 omslag.
74
Verslagen van bijeenkomsten van de Robotgroep met als doel het opzetten van een cursus Robotica en Gamemaking. Met DVDs van cursussen Gamemaking op Basisschool De Verbinding, Basisschool De Bron, en Weekend Academie Osdorp, 2009 op DVDs. 2006-2009.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende het cursusaanbod. 1998-2008, 2013-2015.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende het cursusmateriaal. Met foto's van deelneemsters tijdens cursussen (op hun school) en CD-ROMs. 1990, 1997, 2001-2003, 2005, 2009, 2012, z.j.. 1 pak.
77
Evaluatieformulieren van deelneemsters aan cursussen. 1990-1991.. 1 omslag.
78
Albums met geschreven evaluatieverhaaltjes van deelneemsters. 1994-1996, 2004, z.j.. 1 pak.
79
Stukken betreffende de Meisjes Internet Club (MIC). Met foto's. 1997-2009, z.j.. 1 pak.
80
Stukken betreffende het project Gamekids Amsterdam. 2008-2009.. 3 stukken.
81
Foto's van deelneemsters tijdens ICT-cursussen. z.j.. 1 omslag.
82
Foto's van deelneemsters tijdens de cursus houtbewerking voor 'Grensverleggers' oftewel allochtone volwassen vrouwen op 8 januari 2009. 2009.. 1 omslag.
83
(Financiële) stukken betreffende het project Techniek werkt! in samenwerking met de Amsterdamse basisscholen. Het project viel onder het uitvoeringsprogramma RUIMBaan voor Werk. 2004-2008.. 1 pak.
84
Stukken betreffende de samenwerking met het Montessori College Oost voor haar onderbouw. 1999.. 1 omslag.
85
Foto's ter herinnering aan de techniek-ochtend januari 2005 op SBO Meander, een speciale school voor algemeen bijzonder onderwijs in Amsterdam. 2005.. 1 omslag.
86*
Stukken betreffende de techniek- en ICT-lessen gegeven op de Ru Paréschool. Met presentaties op CD-ROM. 2006-2008.. 1 omslag.
87
Foto's (op CD-ROM's van cursussen gegeven op basisscholen). 2009, z.j.. 1 omslag.

Andere activiteiten

88
Stukken betreffende de manifestatie 'Spijkers met koppen' gehouden op 15 mei 1991 in Amsterdam, met presentaties van technische clubs door Technika 10 meisjes. 1991.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende de workshop 'Zonne-energie' die georganiseerd werd op 16 mei 2001 in het kader van het Jaar van de Vrijwilliger. Met foto's. 2001.. 1 omslag.
90
Foto's op CD-ROMs van de 'ThinkQuest' finale op 25 juni 2003. 2003.. 2 stukken.
91
Stukken betreffende de jaarlijkse 'Girlsdays'. 2004-2006.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende de Open Huis dag gehouden op 19 november 2005 tijdens de Landelijke Ontmoetingsdag van het Oranje Fonds. 2005.. 3 stukken.
93
Foto's van een groepje deelneemsters op excursie naar Akzo Nobel. z.j.. 1 omslag.
94
Foto's van het TV-programma Kinderkookkafe waaraan Technika 10 Amsterdam deelnam. Met foto's. 1989.. 1 omslag.
95
Foto's van het Pretlab voor meisjes waaraan Technika 10 Amsterdam deelnam. Met foto's. 1999-2000.. 1 omslag.

Publiciteit

96
Verslagen van overleggen van de Publiciteitsgroep. 1993.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende publiciteit. Met folders. 1994, 1999-2008, z.j.. 1 pak.
98
Nieuwsbrieven jrg 1, 1989 - jrg 17, 2005. Met originele foto van het hele team tijdens een medewerkersuitje, gepubliceerd in het juni-nummer 2002. 1989-2005.. 1 omslag.
99
Prints van de pagina's van de eerste website van Technika 10 Amsterdam. 1997.. 1 omslag.
100
Presentaties van T 10 Amsterdam. Met foto's (op CD ROMs). 2002-2003, 2007, z.j.. 1 omslag.
101
Technika 10 Amsterdam in de media. 1990-2008.. 1 omslag.