/
You are not logged in

Archief Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1805-) 1887-1941 (-1972)

Identity Area

Collection IDIIAV00000108
Unitdate(1805-) 1887-1941 (-1972)
1887-1941
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.30 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1994
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Johanna Wilhelmina Antoinette Naber, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dr Maria Grever bestudeerde het archief voor haar proefschrift De strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis. Tijdens haar onderzoek beschreef zij de archiefstukken in de volgorde zoals zij die onder ogen kreeg. Het archief was globaal ingedeeld in 4 delen (romeinse cijfers I tot en met IV). Deze inventaris wijkt om twee redenen af van een klassieke inventaris. Ten eerste is de oude orde -de delen I tot en met IV- gehandhaafd omdat Grever in haar proefschrift naar deze cijfers verwijst (zie p. 34-35 en 378). Binnen deze indeling heeft wel iedere eenheid een eigen nummer gekregen. Ten tweede wordt in deze inventaris voor een gedetailleerde beschrijving van de stukken binnen elk nummer verwezen naar de inventaris gemaakt door Maria Grever (nr 98).


Biographical Note / Biografie

Geboren op 25 maart 1859 te Haarlem, overleden op 30 mei 1941 te Den Haag; volgde de meisjes-HBS (1873-1876), de Rijksschool voor Kunstnijverheid (1885) en de eerste Kook- en Huishoudschool te Amsterdam; in 1877 behaalde ze de akte voor hulponderwijzeres met een aantekening voor Frans en in 1878 voor Engels; zij mocht van haar vader geen universitaire studie volgen, en werd historica door zelfstudie; schreef onder andere een groot aantal biografieën van bekende vrouwen en publiceerde veel over de vrouwenbeweging; haar oeuvre omvat ruim 40 boeken en meer dan 300 artikelen; sinds de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, toen zij redactrice was van het tentoonstellingsblad Vrouwenarbeid, was zij actief in de vrouwenbeweging; bestuurslid van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht (1904-1907) en van 1917-1922 was ze voorzitster van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, in 1935 medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) en benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; zij was lid van de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde; had korte tijd zitting in de Amsterdamse gemeenteraad voor De Vrijheidsbond 1921-1922; in 1906 was zij één van de oprichtsters van de Koninklijke Neederlandsche Vereeniging Onze Vloot en zij werd het eerste vrouwelijke erelid van deze vereniging.. Zie verder over Johanna Naber het proefschrift van Maria Grever, De strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis (Hilversum: Verloren 1994).


Geschiedenis archiefbeheer

Dit archief berustte van juni 1941 tot oktober 1994 bij de Stichting Familie-Genootschap Naber te Bilthoven.


Inhoud

Boeken en artikelen 1887-1941; stukken betreffende haar publicaties 1887-1941; ingekomen en minuten van uitgaande stukken, onder andere van en aan Angenita Klooster, Rosa Manus, Martina Kramers, Anna van Hogendorp, Marie Baale, Elise Haighton, Marianne Klerck-van Hogendorp, Wilhelmina Drucker, Henriëtte van der Meij, Aletta Jacobs, Mia Boissevain, Elisabeth Baelde, E.C. van Dorp, Emmy Belinfante, Corry Tendeloo, Catharina van Rennes en Marie Rutgers-Hoitsema; stukken betreffende de Spieghel Historiael 1931 en het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1935-1936; stukken betreffende haar zeventigste, vijfenzeventigste en tachtigste verjaardag 1929, 1934, 1939; twee biografieën ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag van de hand van Emmy J. Belinfante 1929; getuigschriften, akten, onderscheidingen en oorkonden 1859-1934; foto's, typemachine en handwerken; familiedocumenten 1854-1941.
I Boeken door Johanna Naber geschreven tussen 1887 en 1938 met brieven, knipsels, aantekeningen, overgeschreven bronnen, foto's en recensies afkomstig uit en uitsluitend betreffende deze boeken

NB. Voor een gedetailleerde beschrijving van de stukken in de nummers 1-42 zie nr 98 I.
113
Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter, (Den Haag 1927), met opdracht van JN 'Voor het Leesgezelschap met een groet van Johanna W.A. Naber' en een inlegvel 'Mejuffrouw Joh. Naber was zoo vriendelijk ons voor ons Leesgezelschap een exemplaar van haar laatst verschenen boek toe te zenden. ...'. 1927.. 1 deel.
NB. Niet digitaal, ontvangen in 2019 uit de nalatenschap van Nicoline Meiners / Antiquariaat Lorelei.

II Boeken uit de privébibliotheek van Johanna Naber

III Stukken afkomstig uit een houten kist

NB. Voor een gedetailleerde beschrijving van de stukken in de nummers 49-61 zie nr 98 III 1 tot en met III 13).

IV Stukken afkomstig uit een grote kartonnen doos

NB. Voor een gedetailleerde beschrijving van de stukken in de nummers 62-80 zie nr 98 IV 1 tot en met IV 17).

V Overige in 1994 ontvangen archiefstukken

97
Typemachine van Johanna Naber 'Hammond Typewriter'. ca 1904.. 1 stuk.
Bekijk de typemachine.
110
Gouden medaille ontvangen vanwege haar werk voor de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid en beschikbaar gesteld door koningin Wilhelmina. [1898].. 1 stuk.
NB. Dit stuk is in bruikleen; gefotografeerd en in beeldcatalogus opgenomen in januari 2010.

VI Stukken reeds voor 1994 in het bezit van het IIAV

102
Kopieën van artikelen en brieven. z.j.. 1 pak..
NB. Niet digitaal.
103
Kopie van nr 55..
NB. Niet digitaal.
104
Kopie van nr 56..
NB. Niet digitaal.
105
Kopie van nr 57..
NB. Niet digitaal.

VII Aanvullingen

111
Kopie van een brief van Naber aan minister dr J.Th. de Visser betreffende de kleding van vrouwelijke leerlingen op de HBS te Utrecht 19 juli 1924 en van het antwoord daarop van dr S.L. Schouten, directeur van de HBS, 23 juli 1924 en het artikel ‘Een preutse gecommitteerde, mejuffrouw dr. Johanna W. Naber (1924) en een revolutionaire leerling, J. de Bas (1925)’ uit 2004. 1924-1925, 2004.. 1 omslag.
NB. Niet digitaal, in 2004 ontvangen van P. van Hees.
112
Brief van Naber aan jonkheer Willem Laman Trip, verzonden met het boek Margaretha Wynanda Maclaine Pont, Haarlem 1929, waarin zij hem bedankt voor de medewerking; Trip was executeur-testmentair van Margaretha Pont; met recensies van het boek. 1929.. 1 omslag.
NB. Niet digitaal, in 2019 ontvangen van de Vereniging Hendrick de Keyser.