/
You are not logged in

Archief Stichting Landelijk Contact van de Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw (VAC) 1957-ca. 2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000341
Unitdate1957-ca. 2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent19.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1996
11.60 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor nrs 149-150
Inzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Stichting Landelijk Contact van de Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw (VAC), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1965; heeft als doel het behartigen van de belangen van woonconsumenten vanuit de visie van vrouwen en het bevorderen van de kwaliteit van woning en woonomgeving door contact te onderhouden met rijksoverheid en andere landelijke organisaties op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; geeft het maandblad VAC nieuws uit en organiseert cursussen om de deskundigheid van de vrouwen in de lokale Vrouwen Advies Commissies (VAC's) te bevorderen; heeft een vaste tentoonstellingscommissie, sinds 1985 presentatiecommissie geheten, die de interne en externe presentatie verzorgt en informatie geeft over doel en werkzaamheden; was tot 1987 te Delft gevestigd, sindsdien te Utrecht; de VAC's, ontstaan vlak na de tweede wereldoorlog onder meer in samenhang met de wederopbouw, zijn woonconsumentenorganisaties op lokaal niveau die zich richten op woningbouw en woonomgeving; adviseren gemeentebesturen, architecten, opdrachtgevers in de bouw en bewoners over de praktische inrichting van woning en woonomgeving, onder meer aan de hand van door hen ontwikkelde toetslijsten en onderzoeken, de woongeriefonderzoeken (WGO's); de VAC's zijn vrijwel alle aangesloten bij het Landelijk Contact (LC); vanaf 1 april 2004 verder gegaan onder de nieuwe naam VACpunt Wonen als kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.


Inhoud

Vergaderstukken van het algemeen bestuur, voorheen Commissie van Overleg 1962-1992; vergaderstukken van het dagelijks bestuur 1973-1991, van landdagen 1958-1965 en van de algemene jaarvergaderingen 1966-1992; jaarverslagen over 1985-1992; jaarverslagen van de VAC's over 1969-1975, 1984-1991; circulaires en correspondentie 1957, 1959-1990; concept-statuten 1964, 1977; stukken betreffende financiën en subsidies 1964-1991; correspondentie met het ministerie van VROM 1963-1987; stukken betreffende het 25-jarige bestaan 1989-1990; correspondentie met en betreffende de VAC's 1962-1987; verslagen van woongeriefonderzoeken (WGO's) 1977, 1980, 1982-1993; correspondentie met en betreffende provinciale VAC's 1960-1990; correspondentie met organisaties op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 1960-1991; correspondentie met vrouwenorganisaties 1982-1987; VAC nieuws 1965-1988; stukken van de Landelijk Cursus Commissie 1980-1992; stukken van de presentatiecommissie 1979-1990; stukken betreffende onderzoeken en enquêtes 1960-1991; met geluidsbanden.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderstukken.
1
Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Overleg. Met bijlagen. 1962 mei-1977 aug.. 1 pak.
2-3
Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen. 1977 nov-1983.. 2 pakken.
2
1977 nov-1980..
3
1981-1983..
4
Besluitenlijsten van vergaderingen van de Commissie van Overleg en het algemeen bestuur. 1977 maart-1983.. 1 omslag.
5-10
Notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen. 1984-1992 maart.. 5 pakken, 1 omslag.
5
1984-1985..
6
1986-1987..
7
1988..
8
1989..
9
1990..
10
1987-1992. (omslag).
NB. Besluiten en mededelingen.
11-22
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1973-1991.. 12 pakken.
11
1973-1975..
12
1976-1979..
13
1980-1982..
14
1983..
15
1984..
16
1985..
17
1986..
18
1987..
19
1988..
20
1989..
21
1990..
22
1991..
23
Notulen van de landdagen van de Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw (VAC's). Met bijlagen. 1958-1965.. 1 omslag.
24-31
Notulen van de algemene jaarvergaderingen van de VAC's. Met bijlagen. 1966-1992.. 7 pakken, 1 omslag.
24
1966-1983..
25
1984-1986..
26
1987..
27
1988..
NB. Geen notulen. Met stukken van het aansluitend gehouden symposium 'Pluis in huis'.
28
1989..
29
1990..
NB. Met notulen jubileumcommissie en stukken betreffende jubileumviering.
30
1991..
31
1992. (omslag).
NB. Met stukken van het aansluitend gehouden symposium 'Bouwen, Wonen en Milieu'.
32
Notulen en andere stukken van de werkgroep voor de samenstelling van een Landelijk Contactadres voor de VAC's. 1959-1965.. 1 omslag.
33
Notulen van de interprovinciale vergaderingen. Met bijlagen. 1988-1991.. 1 pak.
34
Notulen van de vergaderingen van de vertegenwoordigsters in commissies. Met bijlagen. 1973-1986.. 1 pak.

Jaarverslagen.
35-36
Jaarverslagen. 1985-1992.. 2 pakken.
35
1985-1988..
36
1989-1992..
37-85
Jaarverslagen van lokale VAC's. 1969-1975, 1984-1991.. 46 pakken, 3 omslagen.
37
1969. (omslag).
38
1970. (omslag).
39
1971. (omslag).
40
1972..
41
1974-1975..
42
A-G. 1984..
43
H-N. 1984 ..
44
O-T. 1984..
45
U-Z. 1984..
46
A-E. 1985..
47
G-L. 1985..
48
M-U. 1985..
49
A-D. 1986..
50
E-H. 1986..
51
K-N.1986..
52
O-S. 1986..
53
T-Z. 1986..
54
A-C. 1987..
55
D-H. 1987..
56
K-M. 1987..
57
N-R. 1987..
58
S-U. 1987..
59
V-Z. 1987..
60
A-D. 1988..
61
E-H.1988..
62
K-R. 1988..
63
S-V. 1988..
64
W-Z. 1988..
65
A-C. 1989..
66
D-G. 1989..
67
H-L. 1989..
68
M-N. 1989..
69
O-S. 1989 ..
70
T-Z. 1989..
71
A-D. 1990..
72
E-G. 1990..
73
H-L. 1990..
74
M-O. 1990..
75
P-S. 1990..
76
T-V. 1990..
77
W-Z. 1990..
78
A-B. 1991..
79
C-E. 1991..
80
F-H. 1991..
81
K-M. 1991..
82
N-O. 1991..
83
P-S. 1991..
84
T-V. 1991..
85
W-Z. 1991..
86-94
Jaarverslagen van de provinciale besturen van de VAC's. 1984-1991.. 9 pakken.
86
1984..
87
1985..
88
1986..
89
1987..
90
1987..
91
1988..
92
1989..
93
1990..
94
1991..
95
Verkorte jaarverslagen van de provinciale besturen van de VAC's. 1990 en 1991.. 2 stukken.
96-100
Samenvattingen van en aantekeningen bij de jaarverslagen van de VAC's en de provincies afkomstig van de secretaris van het dagelijks bestuur. 1985-1989.. 4 omslagen,1 pak.
96
1985..
97
1986. (1 pak).
98
1987..
99
1988..
100
Jaarverslagen van vertegenwoordigingen in landelijke en provinciale organisaties. 1987, 1989-1992.. 1 omslag.

Correspondentie.
102
Rondschrijvens, voornamelijk van het Landelijk Contactadres. Met bijlagen. 1957, 1959-1968.. 1 pak.
103-126
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1960-1990.. 23 pakken, 1 omslag.
103
1960-1977..
104
1967-1978..
105
A-G. 1968-1971..
106
H-Z. 1968-1971..
107
Uitgaand. 1975-1976 mei..
108
Ingekomen. Met agenda's van ingekomen en uitgaande stukken. 1975-1976 mei..
109
Ingekomen. 1975-1977. (omslag).
110
Uitgaand. 1976-1981..
111
Ingekomen. 1978-1981..
112
A-M. 1981-1986..
113
N. 1981-1986..
114
O-S. 1981-1986..
115
T-Z. 1981-1986..
116
A-R. 1987..
117
S-Z. 1987..
118
1987 nov-1988 mei..
119
1988 jun-dec..
120
A-L. 1988 jan-jun..
121
M-Z. 1988 jan-jun..
122
1988 jul-1991 feb..
123
Uitgaand. 1989 jan-jun..
124
Uitgaand. 1989 jul-dec..
125
Uitgaand. 1990 jan-sep..
126
Uitgaand. 1990 okt-dec..
127-130
Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken. 1985 september- 1991 maart.. 4 delen.
127
1985 sep-1987 jun..
128
1987 jun-1988 nov..
129
1988 nov-1990 feb..
130
1990 feb-1991 mrt..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Statuten.
131
Akte van statutenwijziging 1978, kopieën van aktes van statuten en statutenwijziging van het Landelijk Contact 1964, 1977 en kopieën van statuten van lokale VAC's 1987-1988. 1964, 1977-1978, 1987-1988.. 1 omslag.
132
Stukken van de statutencommissie. 1976-1978.. 1 omslag.
133
Stukken betreffende de inschrijving in het Openbaar Centraal Stichtingenregister. 1965-1973.. 1 omslag.
134
Stukken van en betreffende de Kamer van Koophandel. 1976-1982, 1991.. 1 omslag.

Richtlijnen en instructies.
135-140
Richtlijnen, instructies en informatie voor de VAC's bestemd voor de 'Gele Map'. 1975-1991.. 3 omslagen, 3 pakken.
135
1975. (1 pak).
136
1978-1979..
137
1976, 1984-1986..
138
1982..
139
1983-1989. (1 pak).
140
1991. (1 pak).
141
Richtlijnen, instructies en informatie voor de provinciale besturen bestemd voor de 'Rode Map'. 1979, 1981-1983, 1987.. 1 pak.
142
Cursus met richtlijnen voor de penningmeester en de secretaris. 1987, 1990.. 2 stukken.

Beleid.
143
Rapport van de werkgroep voor de samenstelling van een Landelijk Contactadres betreffende de wenselijkheid van het instellen van een adviesraad. z.j.. 1 stuk.
144
Verslag van de kaderdagen voor de VAC's op 8 en 9 september 1986 te Witmarsum. 1986.. 1 stuk.
145
Voorstel van Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van VROM, Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting om onderzoek te doen naar knelpunten bij het bouwen aan kwaliteit en de rol van de VAC's bij decentralisatie van het volkshuisvestingsbeleid. 1990.. 1 stuk.
146
Concept-rapport van een deelonderzoek van Research voor Beleid naar de rol van de VAC's in het gedecentraliseerde volkshuisvestingsbeleid. 1990.. 1 stuk.
147
Concept-beleidsplan met werkplan van het Landelijk Contact. 1991.. 1 stuk.
148
Verslag van de commissie ad-hoc ter advisering aan het algemeen bestuur terzake het functioneren van de Regionale Cursus Commissie. 1992.. 1 stuk.

Personeel.
149*
Stukken betreffende personeelsleden. 1976-1980, 1986-1989.. 1 omslag.
150*
Personeelsdossiers. 1986-1991.. 1 pak.

Huisvesting.
151
Stukken betreffende de verhuizing van het Landelijk Contact van Delft naar Utrecht. 1986 december-1987.. 1 omslag.

Financiën en subsidies.
NB. Zie ook nr 297.
152
Jaarrekeningen. Met bijlagen. 1970-1974.. 1 omslag.
153
Financiële overzichten. 1973-1975, 1976-1981 en 1984-1988.. 1 omslag.
154
Financiële (jaar)stukken en financiële correspondentie. 1976-1986.. 1 pak.
155
Accountantsrapporten. 1981, 1985, 1988-1991.. 1 omslag.
156
Financieel overzicht en kasboek. 1989.. 1 omslag.
157
Financiële stukken. 1990.. 1 omslag.
158
Financieel overzicht 1991, met begroting 1992. 1991.. 1 omslag.
159-168
Kasboeken. 1983 augustus-1991 november.. 10 delen.
159
1983 aug-1987 nov..
160
1987 dec-1991 nov..
161
1985..
162
1986..
163
1988 jan-jun..
164
1988 jul-1989 feb..
165
1989 mrt-okt..
166
1989 okt-1990 apr..
167
1990 mei-okt..
168
1990 nov-1991 apr..
169
Stukken betreffende financiële zaken. 1964-1984.. 1 omslag.
170
Stukken betreffende de coderingslijst en de discussie over de afdracht aan het Landelijk Contact aan de hand van deze lijst. 1976-1977, 1981.. 1 omslag.
171
Stukken betreffende de financiële situatie van het Landelijk Contact. 1972-1977.. 1 omslag.
172-175
Correspondentie met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) betreffende subsidie en financiën. 1963 okt-1987.. 4 pakken.
172
1963 okt- 1983..
173
1984-1986..
174
1980-1983..
175
1983-1987..
176
Correspondentie en financiële stukken betreffende subsidies en donaties. 1984-1989.. 1 pak.

Jubilea.
NB. Zie ook nr 29.
177
Stukken van en betreffende de viering van het 25-jarig jubileum op 20 november 1990 te Amsterdam. 1990.. 1 pak.
178
Stukken van en betreffende het jubileumcongres op 24 april 1990, in de BouwRAI te Amsterdam, met als thema 'veranderende plattegronden'. 1990.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 330-331.
179
Beoordelingsformulieren van de VAC's van woningen in Almere in het kader van de jubileumviering. 1990.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 243.
180
Plattegronden van woningen in Almere ter gelegenheid van de jubileumviering. 1990.. 1 pak.
181
Stukken betreffende de jubileumuitgave Bouwen aan Kwaliteit van Harkolien C. Meinsma. 1989-1990.. 1 pak.
182
Jubileumbrochure VAC Amsterdam 25 jaar 1954-1979. 1979.. 1 band.
183
Teksten van lezingen uitgesproken op 26 februari 1987 bij het 30-jarig bestaan van de VAC Delft. 1987.. 1 stuk.

Lokale Vrouwen Advies Commissies (VAC's).
NB. Zie ook nrs 314-320.
184-198
Correspondentie met en betreffende de lokale VAC's. 1962-1987.. 15 pakken.
184
1962-1978..
185
A-L. 1967-1971..
186
M-Z. 1967-1971..
187
1969-1977..
188
1974-1977..
189
A-H. 1978-1981..
190
I-Z. 1978-1981..
191
A-D. 1982-1986..
192
E-H. 1982-1986..
193
I-R. 1982-1986..
194
S-Z. 1982-1986..
195
A-D. 1987..
196
E-K. 1987..
197
L-R. 1987..
198
S-Z. 1987..
199
Lijsten van (bestuurs)leden van de VAC's. 1959-1964.. 1 omslag.
200
Stuk betreffende de samenstelling en werkwijze van de VAC's. 1967.. 1 stuk.
201
'Deelresultaten', verslag van de inventarisatiecommissie van een onderzoek om een overzicht te krijgen van het functioneren van de aangesloten VAC's. 1979.. 1 stuk.
202
Lijsten met oprichtingsdata van de VAC's. 1983-1989.. 1 omslag.
203
Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van een 'talentenbank' van VAC-leden, alfabetisch op persoonsnaam. 1985.. 1 pak.
204
Stukken van en betreffende regio-VAC's. 1986-1988.. 1 omslag.
205
Lily Hutjes, A case-study. VAC Women's advisory committees for house-building in the Netherlands. 1987.. 1 stuk.
206
Rapport uitgebracht door Hogeschool Diedenoort te Wageningen betreffende de door het Landelijk Contact opgestelde enquête om meer inzicht in de (financiële) positie en het functioneren van de VAC's te krijgen. 1991.. 1 stuk.
207
Gegevens betreffende lokale VAC's. z.j.. 1 kaartsysteem.
208
Notulen van de commissie Woongeriefonderzoek en andere stukken betreffende het actualiseren van de Woongeriefonderzoek-vragenlijsten. 1989-1990.. 1 omslag.
209
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende Woongeriefonderzoeken. Met bijlagen. 1979-1991.. 1 pak.
210
Hernieuwde lijsten met instructies voor het verrichten van Woongeriefonderzoeken. 1991.. 1 omslag.
211
Toetslijst en stukken betreffende de toetslijst Wonen voor Ouderen en wonen en ouderen in het algemeen. 1985-1986.. 1 omslag.
212
Stukken van de commissie Toetslijst/checklist Woongeriefonderzoek. 1987.. 1 pak.
213-242
Verslagen van Woongeriefonderzoeken. 1977, 1980, 1982-1993.. 28 pakken, 6 stukken.
213
1977, 1980. (2 stukken.).
214
1982-1983. (4 stukken).
215
1984..
216
A-C. 1985..
217
D. 1985..
218
E-K. 1985..
219
L-P. 1985..
220
S-Z. 1985..
221
B-E. 1986..
222
H-K. 1986..
223
L-Z. 1986..
224
A-H. 1987..
225
L-Z. 1987..
226
B-G. 1988..
227
H. 1988..
228
L-Z. 1988..
229
A-D. 1989..
230
E-L. 1989..
231
M-S. 1989..
232
T-Z. 1989..
233
A-C. 1990 ..
234
D-H. 1990..
235
L-R. 1990..
236
S-Z. 1990..
237
A-E. 1991..
238
G-L. 1991..
239
O-Z. 1991..
240
1992..
241
B-H. 1993..
242
O-Z. 1993..
243
Stukken betreffende het WGO te Almere. 1991-1992.. 1 pak.
244
Lijsten van woningen met speciale voorzieningen en kenmerken, met architecten en gegevens over woongeriefonderzoeken. z.j.. 1 pak.

Provinciale Vrouwen Advies Commissies (VAC's).
245-252
Correspondentie met en betreffende provinciale VAC's en VAC's per provincie. Met bijlagen. 1960-1968.. 4 pakken, 4 omslagen.
245
Groningen. 1962-1967. (omslag).
246
Friesland. 1960-1967. (omslag).
247
Drenthe. 1963-1967. (omslag).
248
Utrecht. 1961-1967..
249
Noord-Holland. 1960-1968..
250
Zuid-Holland. 1960-1968..
251
Noord-Brabant. 1961-1967..
252
Limburg. 1960-1968. (omslag).
253
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende vergaderingen van provinciale VAC's. Met bijlagen. (1971) 1972-1973.. 1 pak.
254-258
Correspondentie met provinciale besturen van de VAC's, per provincie geordend. 1982-1990.. 5 pakken.
254
Groningen-Gelderland. 1982-1986..
255
Utrecht-Limburg. 1982-1986..
256
1987..
257
Groningen-Utrecht. 1988-1990..
258
Noord-Holland-Limburg. 1988-1990..

Contacten met andere organisaties.

Algemeen.
259-261
Correspondentie met diverse organisaties. Met bijlagen. 1960-1978.. 2 pakken, 1 omslag.
259
1960-1969, 1972-1976. (omslag).
260
(1968-) 1973-1974..
261
1975-1978..
262-264
Correspondentie met het ministerie van VROM. 1965-1990.. 3 pakken.
262
1965-1987..
263
1987-1988..
264
1989-1990..
NB. Zie ook nrs 172-175.
265
Correspondentie met diverse organisaties op het gebied van bouwen en wonen. 1975-1989.. 1 pak.
266
Correspondentie met woonconsumentenorganisaties. 1986-1990.. 1 pak.
267-268
Correspondentie met Stichting Coördinatie Ontwikkeling Woning en Omgeving (COWOM). Met bijlagen. 1973-1978 mei.. 2 pakken.
267
1973-1975..
268
1976-1978 mei..
269
Correspondentie met het Raadgevend buro ter bevordering van projekten en de Stichting toeleveringsbedrijven Bouwnijverheid. 1976-1990.. 1 omslag.
270
Stukken betreffende woningen van Wilma Bouwonderneming West bv. 1984 november-1985.. 1 omslag.
271
Ingekomen stukken van het Nederlands Normalisatie-instituut. 1980-1983.. 1 pak.
272-275
Stukken van en betreffende het overleg tussen het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting en woonconsumentenorganisaties. 1986-1990 mei.. 4 pakken.
272
1986-1987..
273
1988..
274
1989..
275
1990 jan-mei..
276
Stukken van en betreffende de werkgroep 'vrouwen in woningcorporaties van de Nationale Woningraad. 1986.. 1 pak.
277
Stukken van de werkgroep Maatschappij Bouwontwikkeling Nederland bv (MABON). 1987-1990.. 1 omslag.
278
Stukken betreffende Nevanco woningbouw. 1990.. 1 omslag.
279
Stukken betreffende de viering van 90 jaar woningwet. 1990-1991.. 1 omslag.

Contacten met vrouwenorganisaties.
280-283
Correspondentie met vrouwenorganisaties. 1982-1987.. 4 pakken.
280
A-N. 1982-1986..
281
P-Z1982-1986..
282
1987 jan-jul..
283
1987 aug-dec..

Internationale contacten.
284
Stukken betreffende het werkbezoek op 27-29 november 1975 aan Nederland van de afdeling 'bouwen en wonen' van de Deutscher Frauenring. 1975.. 1 omslag.
285
Stukken betreffende HABITAT 1987, het jaar van de daklozen. 1986-1988.. 1 omslag.
286
Case-study van het Landelijk Contact van de hand van Lily Hutjes over de VAC's in Nederland op verzoek van het United Nations Centre for Human Settlements geschreven in het kader van het jaar van de daklozen en stukken betreffende de case-study en de presentatie daarvan op seminars. 1987-1988.. 1 pak.

Publiciteit.
287-289
V.A.C.-nieuws, vanaf 1985 VAC nieuws. 1965-1988.. 3 pakken.
NB. Zeer incompleet.
287
1965-1974..
288
1975-1981..
289
1982-1988..
290
VAC-Koerier. 1982-1990.. 1 pak.
291
VAC informatie 1978-1979 en 1991-1992. 1978, 1991.. 2 stukken.

Commissies.

Landelijke Cursus Commissie (LCC).
292-293
Notulen van vergaderingen van de LCC en andere stukken van en betreffende de LCC en cursussen. 1980-1992.. 2 pakken.
292
1980-1987 mei..
293
1989 okt-1992..
294
Stukken betreffende VAC-cursussen voor VAC-leden. 1960-1974.. 1 omslag.
295
Cursusboek Bestemmingsplan en Woonomgeving. 1987/1988.. 1 stuk.
296
Cursusprogramma voor 1989. 1988.. 1 stuk.
297
Financiële stukken van en betreffende de LCC. 1989-1991.. 1 omslag.
298
VAC-basiscursusboek in concept en stukken betreffende het cursusboek. 1991 en z.j.. 1 pak.
299
Richtlijnen in concept voor de regionale cursuscommissie van de LCC. 1991.. 1 omslag.
300
VAC-cursusboek 'Bouwbesluit'. 1992.. 1 stuk.

Presentatiecommissie.
301
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de presentatiecommissie. Met bijlagen. 1985-1990.. 1 pak.
302
Correspondentie van en betreffende de tentoonstellingscommissie, vanaf 1985 presentatiecommissie. 1979-1990.. 1 pak.
303
Doelstelling en taakomschrijving van de presentatiecommissie. z.j.. 1 stuk.
304
'Groene map', instructies en informatie van de presentatiecommissie. z.j.. 1 stuk.

Reiscommissie.
305
Stukken van de reiscommissie. 1974-1979.. 1 pak.

Onderzoeken en enquêtes.
306
Stukken betreffende diverse onderzoeken en enquêtes. 1960-1975.. 1 pak.
307
Stukken betreffende de 'keukenenquête', gehouden door VAC's ten behoeve van een NIPO-onderzoek. 1975-1977.. 1 omslag.
308
Stukken betreffende het VAC-onderzoek 'trappen in woonkamers'. 1978-1981.. 1 omslag.
309
Stukken betreffende onderzoek en voorstel van het Landelijk Contact betreffende maten van binnendeuren, veilige voordeur, schuifdeuren en handgrepen van bovenlichten. 1982-1987.. 1 omslag.
310
Stukken van en betreffende de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) en de in opdracht van de SEV door de Rijksuniversiteit Utrecht ontwikkelde programmastudie 'vrouwenemancipatie en volkshuisvesting'. 1985-1987.. 1 pak.
311
Notulen met bijlagen van de begeleidingscommissie van het in opdracht van het ministerie van VROM gehouden onderzoek door het coöperatief onderzoek- en adviesbureau SOAB te Utrecht en het eindrapport 'vrouwen in corporatiebesturen'. 1986.. 1 omslag.
312
Vrouwen 50+. Wonen in verscheidenheid? Rapportage van een enquête gehouden door de VAC's en bewerkt door Tessa Akkersdijk. 1986.. 1 stuk.
313
Stukken betreffende sociale veiligheid. 1989-1991.. 1 pak.
314-320
Ingevulde enquêteformulieren betreffende de VAC's in 1990. 1991.. 7 pakken.
314
A-B..
315
C-E..
316
F-H..
317
K-M..
318
N-R..
319
S-Ve..
320
Vl-Z..

Studiedagen.
321
Stukken van en betreffende de themadag over woonkwaliteit op 23 januari 1989 te Utrecht bij het verschijnen van bouwstenen - Een kwaliteitstoets van de VAC. 1988 december-1989.. 1 omslag.
322
Stukken betreffende de studiedag 'Norm Kosten Systeem' op 12 januari 1988 te Amersfoort. 1988.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

323
Folders van en krantenknipsels betreffende de VAC's. 1975-1990, z.j.. 1 omslag.
324
Verklarende begrippenlijst betreffende woningbouw. z.j.. 1 stuk.
325
Simone de Beck en Christa Grefte. Plattegrondbeoordeling. 1990.. 2 delen.
326
Foto's van de redactie van VAC-nieuws. z.j.. 3 stukken.
327
Draagtasje VAC. z.j.. 1 stuk.
328-333
Geluidsbanden. 1989-1991.. 6 stukken.
328
Radio Gelderland. 25 jaar Provinciaal Bestuur..
329
Radio 5. Reportage over de VAC's. 16 oktober 1989..
330-331
'Veranderende plattegronden', jubileumbijeenkomst in de BouwRAI te Amsterdam. 24 april 1990..
332-333
Lezingen van het middagprogramma van de algemene vergadering. 4 juni 1991..

Aanvulling

334-425
Nog niet geïnventariseerd archief; wel opschriften op de dozen.. 91 dozen.