/
You are not logged in

Archief Vrouwencafé Saarein 1978-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000394
Unitdate1978-1999
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.90 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1999 en 2002
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming nodig voor inzage van de met een * gemerkte stukken.
Preferred CitationArchief Vrouwencafé Saarein, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De Stichting Het Amsterdams Vrouwencafé werd opgericht op 20 juni 1978 met als doel de bevordering van het radicaal-feminisme onder andere door het (doen) exploiteren van een cafébedrijf als cultureel-feministisch ontmoetingscentrum; op 15 augustus 1978 werd het cafébedrijf Saarein gevestigd in het pand Elandsstraat 119 huis gekocht; de opening van vrouwencafé Saarein was op 19 augustus 1978; opgehouden als vrouwencafé op 15 maart 1999.


Inhoud

Logboeken 22 augustus 1978-maart 1999; stukken betreffende de bedrijfsvoering 1978-1997; notulen van bestuursvergaderingen van de Stichting 1978-1983; foto's ca 1978-1998.
Logboeken. Genummerd. 1978-1999 maart.

1-47*
Logboeken. Genummerd. 1978-1999 maart.. 46 delen.
NB. Nummer 5 (18 januari - 17 april 1980) ontbreekt.

Inhoud van een ordner 'Archief publicaties e.d.': stukken betreffende georganiseerde activiteiten, ingekomen brieven en knipsels van artikelen over Saarein. 1978-1988, 1990, 1994.

48
Inhoud van een ordner 'Archief publicaties e.d.': stukken betreffende georganiseerde activiteiten, ingekomen brieven en knipsels van artikelen over Saarein. 1978-1988, 1990, 1994.. 1 pak.

'Activiteitenmap': ingekomen stukken betreffende activiteiten. 1992-1997.

49
'Activiteitenmap': ingekomen stukken betreffende activiteiten. 1992-1997.. 1 omslag.

Oproep tot het inleveren van teksten en foto's ten behoeve van een boekje over het vijfjarig bestaan. 1983.

50
Oproep tot het inleveren van teksten en foto's ten behoeve van een boekje over het vijfjarig bestaan. 1983.. 1 stuk.

Publicatie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 1988.

51
Publicatie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 1988.. 1 stuk.

Overzicht van activiteiten, personeel en bezoekersaantallen. ca 1995.

52
Overzicht van activiteiten, personeel en bezoekersaantallen. ca 1995.. 1 stuk.

Notulen van bestuursvergaderingen van de Stichting Het Amsterdams Vrouwencafé. 1978-1983.

53
Notulen van bestuursvergaderingen van de Stichting Het Amsterdams Vrouwencafé. 1978-1983.. 1 omslag.

Afschrift van de stichtingsakte van de Stichting Het Amsterdams Vrouwencafé. Met concept. 20 juni 1978.

54
Afschrift van de stichtingsakte van de Stichting Het Amsterdams Vrouwencafé. Met concept. 20 juni 1978.. 1 omslag.

Voorlopige koopovereenkomst van een zaak genaamd "de Sporthoek", Lepelkruisstraat 15. 17 februari 1978.

55
Voorlopige koopovereenkomst van een zaak genaamd "de Sporthoek", Lepelkruisstraat 15. 17 februari 1978.. 1 stuk.

Afschrift van de koopakte van het in het pand Elandsstraat 119 huis uitgeoefende cafébedrijf 'Saarein'. Met bewijs van aanbetaling. 13 juli 1978.

56
Afschrift van de koopakte van het in het pand Elandsstraat 119 huis uitgeoefende cafébedrijf 'Saarein'. Met bewijs van aanbetaling. 13 juli 1978.. 1 omslag.

Kopie van het huurcontract Elandsstraat 119 huis van 14 augustus 1978 en stukken betreffende de huur 1988. 1978, 1988.

57
Kopie van het huurcontract Elandsstraat 119 huis van 14 augustus 1978 en stukken betreffende de huur 1988. 1978, 1988.. 1 omslag.

Stukken betreffende een eventuele koop van pand Elandsstraat 119. 1985-1986.

58
Stukken betreffende een eventuele koop van pand Elandsstraat 119. 1985-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende werkneemsters. 1978-1997.

59*
Stukken betreffende werkneemsters. 1978-1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende vergunningen. 1978-1997.

60
Stukken betreffende vergunningen. 1978-1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1978-1997.

61
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1978-1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende verzekeringen. 1978-1997.

62-66
Stukken betreffende verzekeringen. 1978-1997.. 5 omslagen.
62
Ongevallen..
63
Glas..
64
Geldtransport..
65
WA..
66
Bedrijfsschade..

Verlies- en winstrekening over en balans per 31 december. 1978-1981, 1985, 1988-1993.

67
Verlies- en winstrekening over en balans per 31 december. 1978-1981, 1985, 1988-1993.. 1 omslag.

Grootboek. 1985-1992.

68-69
Grootboek. 1985-1992.. 2 delen.
68
1985-1989..
69
1989-1992..

Kopie van de akte van een geldlening verstrekt door S.M.W. Visser. 15 augustus 1978.

70
Kopie van de akte van een geldlening verstrekt door S.M.W. Visser. 15 augustus 1978.. 1 stuk.

Stukken betreffende geldleningen van particulieren. 1978-1985.

71
Stukken betreffende geldleningen van particulieren. 1978-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende een geldlening van de Algemene Bank Nederland. 1980-1982.

72
Stukken betreffende een geldlening van de Algemene Bank Nederland. 1980-1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende een geldlening van Brand Bierbrouwerij. 1994-1995.

73
Stukken betreffende een geldlening van Brand Bierbrouwerij. 1994-1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende twee verstrekte geldleningen. 1994.

74
Stukken betreffende twee verstrekte geldleningen. 1994.. 2 stukken.

Stukken betreffende een borgstelling via de Triodosbank. 1987, 1989.

75
Stukken betreffende een borgstelling via de Triodosbank. 1987, 1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende het leasecontract met de PTT voor een telefoon en met Mavic-lease voor een expressomachine. 1981, 1985-1986.

76
Stukken betreffende het leasecontract met de PTT voor een telefoon en met Mavic-lease voor een expressomachine. 1981, 1985-1986.. 1 omslag.

Taxatierapporten van de inventaris. 1987, 1993.

77
Taxatierapporten van de inventaris. 1987, 1993.. 2 stukken.

Plakboek met verslag en foto’s van een diner aangeboden door Saarein aan haar boekhoudster. z.j.

78
Plakboek met verslag en foto’s van een diner aangeboden door Saarein aan haar boekhoudster. z.j.. 1 deel.

Boekje met aantekeningen betreffende beleid van Saarein. ca 1982.

79
Boekje met aantekeningen betreffende beleid van Saarein. ca 1982.. 1 deel.

Foto’s van de viering van het tienjarig bestaan. 1988.

80
Foto’s van de viering van het tienjarig bestaan. 1988.. 1 omslag.

Foto’s van de opening, feesten, voetbalwedstrijden. ca 1978-1998.

81-83
Foto’s van de opening, feesten, voetbalwedstrijden. ca 1978-1998.. 3 dozen.