/
You are not logged in

Archief Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO)

Identity Area

Collection IDIIAV00000153
Unitdate1973-1993 (-1996)
1973-1993
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent10.40 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Agathe Fris in 2008
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als Stichting Ombudsvrouw op 26 oktober 1973; naam veranderde in 1986 in Stichting Landelijke Ombudsvrouw; fuseerde in 1993 met het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk tot het Instituut Vrouw & Arbeid; doelstelling was aan vrouwen hulp, advies en voorlichting te geven met betrekking tot haar werksituaties, zowel schriftelijk als telefonisch; eerste Ombudsvrouw was Meta van Beek.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen en bestuursstukken 1973-1993; jaarverslagen 1976-1987; brievenboek 1976-1992; algemene correspondentie en telefoonnotities 1973-1993; statuten 1973; stukken betreffende de organisatie en het beleid 1975-1993; stukken betreffende bestuur en personeel 1976-1989; financiële stukken 1975-1993; stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan 1983-1984; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1974-1993; stukken betreffende acties voor verbetering van de positie van betaald werkende vrouwen, individueel en per beroepsgroep, onder andere KLM-stewardessen, Philipsvrouwen en gehuwde onderwijzeressen 1973-1993; stukken betreffende de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) 1988-1992, de Algemene Arbeidsongeschikheidswet (AAW) en de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) 1977-1993, de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW) 1979-1993; stukken betreffende persioenen 1983-1996; stukken betreffende deeltijdwerk, flexibele arbeid, ontslag, sollicitatie, positieve actie en salarissen 1982-1993; stukken van de Actiegroep 'De Werkbijen' 1973-1993 en van het Comité Gelijke Rechten Nu 1988-1992; stukken betreffende samenwerking 1973-1993; foto's.
Stukken van algemene aard

Vergaderstukken.
1-19
Agenda's en notulen van de Bestuursvergaderingen, vanaf 1988 van de Algemene en de Bijzondere Bestuursvergaderingen, met ingekomen notulen van het Dagelijks Bestuur en overige bijlagen. 1973-1993.. 11 omslagen en 8 pakken.
1
1973..
2
1974..
3
1975..
4
1976..
5
1977..
6
1978..
7
1979-1980..
8
1981..
9
1982..
10
1983-1984..
11
1985.. 1 pak.
12
1986.. 1 pak.
13
1987..
14
1988.. 1 pak.
15
1989.. 1 pak.
16
1990.. 1 pak.
17
1991.. 1 pak.
18
1992.. 1 pak.
19
1993.. 1 pak.
20
Agenda's en notulen van de Stuurgroep, van de Steungroep en van de Adviesraad, met bijlagen. 1981-1992.. 1 omslag.
21
Voortgangsverslagen van de ombudsvrouwen ten behoeve van de Algemene Bestuursvergaderingen. 1985-1993.. 1 omslag.
22-23
Agenda's en notulen van het werkoverleg, vanaf 1989 voortgangsbespreking, vanaf december 1989 briefing genaamd, met bijlagen. 1987-1993.. 2 pakken.
22
1987-1988..
23
1989-1993..

Jaarverslagen.
24-26
Jaarverslagen. 1976-1987.. 3 omslagen.
24
1976..
25
1980-1983..
26
1984..
27-28
Stukken betreffende de totstandkoming van de jaarverslagen van 1984, 1985 en 1986/1987. 1984-1988.. 1 pak en 1 omslag.
27
Jaarverslagen 1984 en 1985. 1984-1985..
28
Jaarverslag 1986/1987. 1986-1988.. 1 omslag.

Correspondentie en telefoonnotities.
29
Correspondentie met ministers en ministeries. 1973-1978.. 1 omslag.
30-59
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven, alfabetisch geordend. 1973-1988.. 15 pakken en 15 omslagen.
30
1973.. 1 omslag.
31
A-F. 1974..
32
G-M. 1974.. 1 omslag.
33
N-Z. 1974..
34
1975.. 1 omslag.
35
A-K. 1976..
36
L-Z. 1976..
37
A-K. 1977..
38
L-Z. 1977.. 1 omslag.
39
A-M. 1978..
40
N-Z. 1978..
41
A-L. 1979.. 1 omslag.
42
M-Z. 1979..
43
A-H. 1980.. 1 omslag.
44
J-Z. 1980..
45
A-K. 1981.. 1 omslag.
46
L-Z. 1981.. 1 omslag.
47
A-K. 1982.. 1 omslag.
48
L-Z. 1982.. 1 omslag.
49
B-M. 1983..
50
N-Y. 1983.. 1 omslag.
51
A-L. 1984.. 1 omslag.
52
M-Z. 1984.. 1 omslag.
53
A-M. 1985.. 1 omslag.
54
N-Z. 1985.. 1 omslag.
55
A-G. 1986-1987..
56
H-M. 1986-1987..
57
N-Z. 1986-1987..
58
A-K. 1988..
59
L-Z. 1988..
60
Notities met samenvattingen van de ingekomen brieven en telefoongesprekken, met minuten van uitgaande brieven. 1974.. 1 pak.
61-106
Gespreksnotities- en formulieren met vragen en klachten binnengekomen tijdens het telefoonspreekuur, alfabetisch en chronologisch geordend, met cumulatieve lijsten per maand. 1976-1977.. 27 pakken en 19 omslagen.
61
A-K. 1976..
62
L-Z. 1976..
63
A-H. 1977..
64
I-P. 1977.. 1 omslag.
65
R-Z. 1977..
66
A-G. 1979..
67
H-N. 1979..
68
O-Z. 1979..
69
A-H. 1979-1980.. 1 omslag.
70
I-Z. 1979-1980..
71
1980.. 1 omslag.
72
1981.. 1 omslag.
73
1982.. 1 omslag.
74
1983.. 1 omslag.
75
01/1984-04/1984.. 1 omslag.
76
05/1984-09/1984.. 1 omslag.
77
10/1984-12/1984.. 1 omslag.
78
01/1985-04/1985.. 1 omslag.
79
05/1985-08/1985.. 1 omslag.
80
09/1985-12/1985.. 1 omslag.
81
01/1986-04/1986.. 1 omslag.
82
05/1986-09/1986..
83
10/1986-12/1986..
84
01/1987-03/1987..
85
04/1987-09/1987..
86
10/1987-12/1987.. 1 omslag.
87
01/1988-04/1988..
88
05/1988-06/1988..
89
07/1988-09/1988..
90
10/1988-12/1988..
91
01/1989-03/1989..
92
04/1989..
93
05/1989-08/1989..
94
09/1989-10/1989.. 1 omslag.
95
11/1989-12/1989.. 1 omslag.
96
01/1990-05/1990..
97
06/1990-08/1990..
98
10/1990-12/1990..
99
01/1991-03/1991.. 1 omslag.
100
04/1991-08/1991..
101
09/1991-12/1991..
102
01/1992-06/1992..
103
07/1992-12/1992..
104
01/1993-02/1993.. 1 omslag.
105
03/1993-07/1993..
106
08/1993-09/1993.. 1 omslag.
107
Postboek, chronologische registratie van ingekomen brieven met korte inhoud. 1976-1980.. 1 pak.
108-109
Ponskaarten met korte aantekening van de inhoud van het telefoongesprek en met knippen om het onderwerp aan te merken. 1977.. 2 pakken.
108
1-7..
109
8-14..
110
Verslagformulieren van de ontvangen brieven en telefoongesprekken door de administratieve/bureaumedewerksters per rechtsgebied per maand; tot en met februari 1980 vergezeld van een tweemaandelijks geschreven verslag. 1979-1985.. 1 omslag.
111-113
Inschrijfregisters van ingekomen brieven. 1980-1992.. 3 delen.
111
1980-1982..
112
1983-06/09/1988..
113
.
114-131
Kopieën van uitgaande brieven. 1985-1993.. 16 pakken en 2 omslagen.
114
1985.. 1 omslag.
115
1986.. 1 omslag.
116
1987..
117
01/1988-06/1988..
118
07/1988-12/1988..
119
01/1989-07/1989..
120
08/1989-12/1989..
121
01/1990-04/1990..
122
05/1990-07/1990..
123
08/1990-09/1990..
124
10/1990-12/1990..
125
01/1991-04/1991..
126
05/1991-08/1991..
127
09/1991-12/1991..
128
01/1992-05/1992..
129
06/1992-12/1992..
130
01/1993-07/1993..
131
08/1993-12/1993..
132
Lijsten van aantallen ingekomen brieven per rechtsgebied, per maand. 1988-1989.. 1 omslag.
133-137
Ingekomen uitnodigingen voor bijeenkomsten als symposia, lustra, conferenties, tentoonstellingen, prijsuitreikingen, boekpresentaties, recepties, conferenties, studiedagen. 1988-1993.. 3 omslagen en 2 pakken.
133
1988-1989.. 1 pak.
134
1990..
135
1991..
136
1992..
137
1993.. 1 pak.
138
Lijsten met gegevens over ingekomen brieven en telefoongesprekken, jaaroverzichten. 1989-1993.. 1 omslag.
139-140
Gespreksnotities en ingekomen brieven, met minuten van uitgaande stukken. 1992-1993.. 1 pak en 1 omslag.
139
1992.. 1 omslag.
140
1993..

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Organisatie en beleid.
141
Statuten, met bijlagen, 1976. 1973.. 4 stukken.
142-143
Correspondentie en verslagen van besprekingen met de Emancipatie Kommissie (EK), adviescommissie van de regering, inzake het overheidsbeleid op het gebied van vrouwenemancipatie en de rol van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw daarin, met bijlagen, 1967-1979. 1975-1979.. 2 pakken.
142
1975-1976..
143
1977-1979..
144
Huishoudelijk Reglement, met taakomschrijvingen van bestuur en personeel en notitie met een voorstel voor de scheiding van bestuurs- en bureauzaken. 1976.. 1 omslag.
145
Concepten van een notitie over het ontstaan en de werkzaamheden van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1976 ca.. 2 stukken.
146
Concepten en kopieën van een brief en nota aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een voorstel over het toekomstig functioneren van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1984-1985.. 1 omslag.
147
Nota 'De Stichting Landelijke Ombudsvrouw in de toekomst'. 1986.. 1 stuk.
148
Ingekomen notitie over ombudsvrouwen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met persbericht en reacties. 1986.. 4 stukken.
149
Stukken betreffende de reacties op de ingekomen Nota Emancipatie-Ondersteuningsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1989.. 1 omslag.
150
Notities met voorstellen over het gewenste organisatiemodel en bestuursprofiel, met afsprakenlijstje en notities over de werkwijze. 1987.. 1 omslag.
151
Tekst van het beleidsplan van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw 1989-1993. 1989 ca.. 1 stuk.
152-153
Stukken betreffende het vergroten van de samenwerking, leidend tot een fusie, tussen Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk en Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1991-1993.. 2 pakken.
152
1991-1992..
153
1993..
154
Stukken betreffende het (voorbereiden van) onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking tussen Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk en Stichting Landelijke Ombudsvrouw, ingekomen bij of opgemaakt door Stichting Landelijke Ombudsvrouw, kopieën. 1991-1992.. 1 omslag.
155
Stukken betreffende discussies over de werkterreinen en aandachtsgebieden, gevoerd met de medewerksters van het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk in het kader van de fusie tot Instituut Vrouw en Arbeid, met aantekeningen. 1992-1993.. 1 omslag.
156
Vergaderstukken van de fusiestuurgroep, met adressenlijst van de leden. 1993.. 1 pak.
157
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door het bestuur betreffende de fusie met Stichting Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk. 1993.. 1 omslag.
158
Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de uitschrijving van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw, fotokopie. 1993.. 1 stuk.
159
Akte houdende een voorstel tot fusie tussen de Stichting Landelijke Ombudsvrouw en de Stichting Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk, met afschrift. 1993.. 2 stukken.

Bestuur en personeel.
160
Correspondentie tussen de bestuursleden onderling over de bestuursoverdracht. 1976.. 1 omslag.
161
Kopie van de uitgaande brief aan het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van ombudsvrouw M. van Beek betreffende het opzeggen van haar functie. 1976.. 1 stuk.
162
Persberichten over de uitdiensttreding van de ombudsvrouwen M. van Beek en A. van Overbeek en de aanstelling van hun opvolgsters. 1976.. 2 stukken.
163
Correspondentie over aannemen van personeel in het kader van de Werkgelegenheidsverruimende maatregel (WVM). 1981-1983.. 1 omslag.
164
Stukken betreffende het ontslag van twee ombudsvrouwen en de uitbetaling van de wachtgelden, met inventarisatie van de werkzaamheden van ombudsvrouw M. Kirkels. 1987-1988.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende het inschakelen van een externe teambegeleider. 1988-1989.. 1 omslag.
166
Lijsten met de data van aan- en aftreden van de bestuursleden. 1989.. 3 stukken.
167
Stukken betreffende de inschaling van de functie Ombudsvrouw. 1989.. 1 omslag.

Financiën en huisvesting.
168
Doorslagen van uitgaande brieven aan de Gemeentelijke Dienst voor de Volkshuisvesting te Den Haag met het verzoek om medewerking bij het verkrijgen van nieuwe huisvesting voor de Stichting, met kopie van een tekening van de eerste bestuursvergadering in het nieuwe pand, 1976. 1974.. 3 stukken.
169
Kasboek. 1975.. 1 deeltje.
170
Correspondentie met de Stichting Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975 en het Koningin Juliana Fonds betreffende het aanvragen van subsidies. 1975.. 1 omslag.
171-174
Correspondentie met het ministerie van CRM en het ministerie van SZW, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) over het aanvragen van structurele en incidentele subsidies, met begrotingen en werkplannen. 1975-1993.. 4 pakken.
171
1975-1985..
172
1986-1988..
173
1989-1990..
174
1991-1993..
175
Jaarrekening. 1976.. 1 stuk.

Feestelijkheden.
176-179
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan. 1983-1984.. 4 omslagen.
176
Stukken betreffende de studiedag 'Toegang tot en behoud van betaald werk voor vrouwen'..
177
Lijst met handtekeningen van de aanwezigen, ingekomen felicitaties, krantenknipsels en foto's..
178
Verslag van de studiedag 'Toegang tot en behoud van betaald werk voor vrouwen', met concepten en begeleidende brieven. 1984..
179
'Gele gids' van vrouwenbedrijven, uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, met stukken betreffende de totstandkoming en enquêteformulieren over de problemen rond vrouwenbedrijven..
180
Fotoalbum van de nieuwjaarsborrel, met ingeplakte brieven met nieuwjaarswensen. 1988.. 1 deel.

Publiciteit en voorlichting.
181
Circulaire over de voortzetting van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1974.. 1 stuk.
182
Affiche van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1974 ca.. 1 stuk.
183
Interviews met de ombudsvrouwen en krantenartikelen over het werk van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1974-1981.. 1 pak.
184
Stukken betreffende deelname aan de Emancipade, manifestatie in de Jaarbeurs Utrecht in het kader van het Internationaal Jaar voor de Vrouw. 1975.. 1 omslag.
185-186
Stukken betreffende de publicatie Werk-wijs. 1975-1983.. 2 omslagen.
185
Correspondentie, folders en besprekingen..
186
Drukproef, vierde en vijfde druk..
187
Opgeplakte knipsels over de Stichting Landelijke Ombudsvrouw en haar werkzaamheden. 1976.. 1 omslag.
188
Circulaire en folders ter promotie van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw, met adreskaart. 1976 ca.. 3 stukken.
189
Persberichten. 1976-1977.. 1 omslag.
190
Brochure met een terugblik van de eerste ombudsvrouw Meta van Beek op het ontstaan en de wederwaardigheden van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw over de periode 1973 t/m 1977. 1978 ca.. 1 katern.
191
Draaiboek van een voordracht over het ontstaan, doel en werkwijze van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1981.. 1 stuk.
192
Notitie met de geschiedenis van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1982 ca.. 1 stuk.
193
Concepten van columns voor de rubriek Ombudsvrouw in het maandblad Opzij, met begeleidingsbrieven of -faxvoorbladen, kopieën van geplaatste columns en een kopie van het logo bij de columns. 1982-1992.. 1 pak.
194
Sticker met het logo, adres en openingstijden van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1983 ca.. 1 stuk.
NB. In 8-voud aanwezig
195
Correspondentie met de redactie van Opzij betreffende artikelen voor de column Ombudsvrouw. 1984-1993.. 1 omslag.
196-197
Stukken betreffende de samenwerking met het tijdschrift Margriet. 1988-1992.. 2 omslagen.
196
Correspondentie met de redactie, met kopij..
197
Knipsels en kopieën van de rubriek 'Margriet weet raad'..
198
Correspondentie met een scholier betreffende het werk van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw op het gebied van vrouwendiscriminatie. 1989.. 2 stukken.

Belangenbehartiging.

Belangenbehartiging algemeen.
199
'Stichting Ombudsvrouw en Arbeidswetgeving', artikel in Rebelse meiden blijven strijden, uitgegeven door uitgeverij Dolle Mina. 1974.. 1 deel.
200
Alfabetisch geordende correspondentie en gespreksformulieren van ombudsvrouw A. Beuk met cliënten over vragen met betrekking tot de sociale zekerheid, belasting- en arbeidszaken. 1987-1989.. 1 omslag.
201
Specimina van teksten van brieven en formulieren gebruikt voor het aanschrijven van deelneemsters aan proefprocessen. 1987 ca.-1989 ca.. 1 omslag.
202
Correspondentie met de Commissie Gelijke Behandeling over haar werkwijze, met gespreksverslag, reglementen en persberichten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1988-1992.. 1 omslag.
203
Stukken betreffende de groepsactie van zes zaken die de Stichting Landelijke Ombudsvrouw bij de Commissie Gelijke Behandeling heeft ingediend, met kopieën van krantenartikelen. 1989-1991.. 1 omslag.
204-207
'Opgepakte signalen'; stukken betreffende de behandeling van individuele zaken onder de aandacht gebracht via ingekomen brieven en telefonisch contact. 1989-1993.. 4 pakken.
204
Chronologisch geordend. 1989-1990..
205
Chronologisch geordend. 1991-1993..
206
A-Z, met inhoudsopgave en bijlagen, 1989. 1990-04/1991..
207
A-Z, met inhoudsopgave en bijlagen, 1989-1990. 1991..
208
Ingekomen stukken van het scholingsinstituut FNV over de bijdrage van ombudsvrouw A. Beuk aan de cursus Gelijke Behandeling, met aantekeningen van A. Beuk. 1990.. 1 omslag.
209
Artikel in de Bijstandskrant van ombudsvrouw J. Dierx over vrouwen in de bijstand, met kopij en correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1990.. 1 omslag.

Werkloosheidswet (WW) en Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV).
210
Correspondentie met gemeenten over het toekennen van een uitkering aan gehuwde vrouwen op grond van de WWV. 1988-1990.. 1 omslag.
211
Alfabetisch geordende correspondentie met cliënten over de werking en uitvoering van de WW. 1988-1990.. 1 omslag.
212
Alfabetisch geordende correspondentie met cliënten over de werking en uitvoering van de WWV. 1988-1992.. 1 pak.
213
Brochures 'Eindelijk een WWV uitkering en dan?' en 'Eindelijk een AAW uitkering en dan?', met aanvullingen en met stukken betreffende de totstandkoming en bijlagen. 1988-1991.. 1 pak.

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
214
Stukken betreffende het onderzoek naar de ervaringen van vrouwen bij WAO/AAW-procedures, met Klachtenboek Vrouwen in WAO/AAW en daaruit voortvloeiende acties en reacties, met bijlagen, 1977 - 1979. 1980-1983.. 1 pak.
215
Ingekomen brieven betreffende klachten en vragen over de AAW en de WAO. 1981.. 1 omslag.
216-217
Ingevulde enquêteformulieren over de behandeling van vrouwelijke WAO/AAW-ers door de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). 1981.. 2 pakken.
NB. Openbaarheid beperken! 2020
216
Ingekomen in maart t/m 15 april..
217
Ingekomen vanaf 21 april t/m 27 juli..
218
Brochure 'Vrouwen in de WAO'. 1981.. 2 stukken.
219
Brochures 'Adviezen voor Vrouwen in de WAO', 1ste en 2de druk, met concept. 1981.. 3 stukken.
220
Correspondentie en verslagen van besprekingen met de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) naar aanleiding van het Klachtenboek Vrouwen in de WAO/AAW. 1981-1983.. 1 omslag.
221-223
Stukken betreffende de zaak tegen een Haagse keuringsarts naar aanleiding van klachten over seksuele intimidatie en ander laakbaar gedrag bij WAO/AAW-keuringen. 1981-1985.. 2 pakken en 1 omslag.
221
Persbericht, krantenknipsels en concept van een ingezonden brief. 1981.. 1 omslag.
222
1981-1982..
223
1983-1985..
224
Correspondentie met de Sociale Verzekeringsraad over zijn onderzoeken naar klachten van vrouwen in de AAW/WAO naar aanleiding van het Klachtenboek Vrouwen in de WAO/AAW. 1981-1987.. 1 pak.
225
Ingekomen verslagen van overleggen en bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Vrouwen in de WAO/AAW en andere vrouwengroepen WAO. 1982-1984.. 1 omslag.
226
Gespreksformulieren en correspondentie met cliënten betreffende AAW/WAO-uitkeringen, met bijlagen. 1988-1989.. 1 omslag.
227
Correspondentie met de vakcentrale FNV betreffende zijn standpunt inzake het recht op AAW-uitkering, met bijlagen. 1988-1989.. 1 omslag.
228
Correspondentie met bedrijfsverenigingen over de wijzigingen in de AAW-wet en de nabetalingen. 1988-1989.. 1 omslag.
229
Correspondentie betreffende naleving van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). 1988-1993.. 1 omslag.
230
Stukken betreffende een voor vrouwen discriminerende vraagstelling op het keuringsformulier voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid van de RVS Verzekeringen. 1989.. 1 omslag.
231
Stukken betreffende klachten naar aanleiding van de reparatiewet AAW, met bijlagen, 1981. 1989-1990.. 1 omslag.
232-233
Correspondentie betreffende klachten en vragen van cliënten over de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). 1989-1993.. 2 pakken.
232
1989..
233
1990-1993..

Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
234
Stukken betreffende het niet betalen van de sociale premies AOW/AWW door de overheid voor vrouwen wier echtgenoot eveneens als ambtenaar werkzaam is. 1979-1981.. 1 omslag.
235-236
Alfabetisch geordende correspondentie met cliënten over de toeslagenregeling bij AOW-uitkeringen, met bijlagen. 1988-1993.. 2 omslagen.
235
A-L..
236
M-W..
237
Circulaires betreffende begeleiding van de proefprocedures inzake de AOW-toeslagenregeling. 1989.. 1 omslag.
238
Correspondentie over klachten over de uitvoering en wijziging van de AWW. 1989-1992.. 1 omslag.
239
Correspondentie naar aanleiding van vragen en klachten van cliënten omtrent de Algemene Nabestaandenwet (ANW). 1993.. 1 omslag.
240
Correspondentie betreffende vragen en klachten omtrent de Algemene Nabestaandenwet (ANW). 1993.. 1 omslag.

Pensioenen.
241
Folder over de pensioenverdeling na echtscheiding en een artikel in Opzij over de pensioenrechten bij echtscheiding. 1983.. 2 stukken.
242
Correspondentie met de Vaste Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid en de fractie van D'66 over discriminatie van vrouwen op het gebied van pensioenen. 1985.. 1 omslag.
243
Kopie van een artikel van ombudsvrouw C. de Bakker over de ongelijke telling van dienstjaren in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). 1985.. 1 stuk.
244
Stukken betreffende het verkrijgen van het weduwnaarspensioen. 1984-1986.. 1 omslag.
245
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake overheidspensioenen. 1986.. 1 omslag.
246-250
Concepten van de uitgave Vrouwen en pensioen, met aantekeningen en bijlagen. 1986-1987.. 4 pakken en 1 stuk.
246
Inleiding t/m hoofdstuk 5..
247
Hoofdstuk 6 t/m 8..
248
Hoofdstukken met op- en aanmerkingen van deskundigen, met begeleidende brieven..
249
Tweede versie, met begeleidende brieven van de eindredactrice Carien Evenhuis..
250
Circulaire bij de aanbieding van presentexemplaren van de publicatie Vrouw en Pensioen.. 1 stuk.
251
Stukken betreffende de kwestie inzake het kostwinnerschap van een met pensioen zijnde directrice van een lagere school en het daaruit voortvloeiende weduwnaarspensioen, met bijlagen, 1982, 1984. 1986-1987.. 1 omslag.
252
Artikelen van ombudsvrouw J.R. Dierx over de pensioenpositie van vrouwen. 1988-1989.. 4 stukken.
253-254
Stukken betreffende de protestactie inzake het niet-verrekenen van het pensioen aan vrouwen die voor 1981 gescheiden zijn. 1988-1990.. 2 omslagen.
253
Correspondentie. 1988-1990..
254
Stukken afkomstig van een actievoerster. 1990..
255-258
Alfabetisch geordende correspondentie met cliënten betreffende klachten en vragen over pensioenfondsen en -regelingen bij bedrijven, met bijlagen. 1988-1991.. 2 omslagen en 2 pakken.
255
1988-1989..
256
1990..
257
1991, A - L.. 1 pak.
258
1991, M - Z.. 1 pak.
259-261
Alfabetisch geordende correspondentie met cliënten over pensioenverrekening en alimentatie na echtscheiding. 1988-1991.. 3 pakken.
259
B-H..
260
J-P..
261
R-Z..
262
Correspondentie met de Wetenschapswinkel Rechten van de Rijksuniversiteit Utrecht over een projectvoorstel voor het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen in pensioenregelingen. 1989.. 1 omslag.
263
Stukken betreffende de workshop 'Vrouw en Pensioen', gegeven op de Technische Universiteit Eindhoven. 1989.. 1 omslag.
264
Stukken betreffende de voor vrouwen discriminerende aspecten bij de invoering van een weduwnaarspensioen in de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet (ABP), met bijlagen, 1981, 1985. 1989-1990.. 1 omslag.
265-270
Stukken betreffende de uitvoering van het project Vrouw en pensioen. 1989-1996.. 3 omslagen, 3 stukken en 2 pakken.
265
Stukken betreffende uitvoering van het project Vrouw en pensioen, met als doel de uitvoering van de verbeteringen in pensioenwetgeving te bevorderen en onder de aandacht van beleidsbeslissers en -adviseurs/beïnvloeders te brengen en de deskundigheid van adviseurs en ondersteuners van vrouwen op dit terrein te bevorderen. 1989-1994.. 1 pak.
266
(Kopieën van) krantenknipsels en artikelen betreffende activiteiten en onderwerpen uit het project Vrouw en Pensioen. 1991.. 1 pak.
267
Tekst en kopieën van krantenknipsels inzake vacatures wegens de uitbreiding van het project Vrouw en Pensioen. 1992.. 3 stukken.
268
Agenda's, notulen en uitnodigingen voor vergaderingen van de Adviesraad van het project Vrouw en pensioen. 1993-1994..
269
Artikelen van de ombudsvrouwen in de rubrieken 'Ombudsvrouw' en 'Vrouw en Arbeid' van het maandblad Opzij over reparatie van pensioenen voor vrouwen, kopieën. 1993-1995..
270
Correspondentie betreffende de mogelijke voortzetting van het project Vrouw en pensioen door de Consumentenbond, kopieën. 1995-1996..
271
Correspondentie, werkplannen en evaluatie van het project Vrouw en Pensioen, met bijlagen, 1987-1993. 1989-1993.. 1 pak.
272
Verslag van de studiedag 'Pensioenen en gelijke behandeling' met een bijdrage van ombudsvrouw J.R. Dierx 'Pensioenverdeling bij echtscheiding'. 1990.. 1 stuk.
273
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door ombudsvrouw P. Portegies inzake gelijke behandeling pensioenen. 1990 ca.-1993 ca.. 1 pak.
274
Stukken betreffende de afhandeling van klachten inzake de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van pensioenen, met bijlagen, 1978-1990. 1991.. 1 pak.
275
'Indirecte discriminatie: oplossing of obstakel?', artikel van ombudsvrouw J. Dierx voor de congresbundel De toekomst van de aanvullende pensioenen, met minuut van de begeleidende brief. 1991.. 2 stukken.
276
Correspondentie betreffende klachten en vragen van cliënten over het pensioenrecht. 1991-1993.. 1 pak.
277
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake bedrijfs- en beroepspensioenen en pensioenbreuk, alfabetisch geordend. 1992-1993.. 1 pak.
278
Onderzoeksplan Project Reparatie Vrouwenpensioenen, met kopieën van besprekingen van het eindrapport in tijdschriften. 1993.. 3 stukken.
279
Stukken betreffende de organisatie van een debat over pensioenen door de Nederlandse Vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC waaraan ombudsvrouw P. Portegies deelneemt. 1993-1994.. 1 omslag.

Overige wet- en regelgeving.
280
Stukken betreffende laakbare praktijken bij de controle van bijstandsgerechtigden. 1983-1984.. 1 omslag.
281
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten omtrent de Algemene Bijstandswet (ABW). 1988-1992.. 1 omslag.
282
Stukken betreffende een vraag over het discriminerende karakter van de Interim Regeling Ziektekosten 1982. 1989-1991.. 1 omslag.
283
Stukken betreffende de wijziging van het wetsvoorstel inzake limitering van de alimentatieduur na echtscheiding, met bijlagen, 1980 - 1989 en z.j. 1990-1991.. 1 pak.
284
Alfabetisch geordende correspondentie met cliënten over klachten inzake de lage afkoopsommen van rentezegels op grond van de Liquidatiewet Invaliditeitswetten, met bijlagen. 1990-1991.. 1 omslag.
285
Stukken betreffende de behandeling van individuele vragen over de rechtspositie van zwangere vrouwen, het zwangerschapsverlof en het ouderschapsverlof. 1989-1992.. 1 omslag.
286
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten over de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW). 1989.. 1 omslag.
287
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten over de Ziektewet en zwangerschapsuitkeringen. 1989-1993.. 1 omslag.

Deeltijdwerk, flexibele arbeid.
288-292
Stukken betreffende de slechte rechtspositie van alfahulpen. 1982-1993.. 3 omslagen en 2 pakken.
288
Correspondentie met en ingekomen Nieuwsbrieven van het Komitee Waakzame Vrouwen in de Gezinsverzorging. 1982-1988..
289
Persberichten, krantenknipsels, brochures alsmede stukken betreffende de totstandkoming van de brochures. 1982-1988.. 1 pak.
290
Stukken betreffende de processen tegen de Staat der Nederlanden inzake de sociale zekerheid van alfahulpen. 1985-1992.. 1 pak.
291
Correspondentie met en ingekomen Nieuwsbrieven van de Stichting Netwerk Gezinsverzorging 'Sting'. 1989-1992..
292
Stukken betreffende de infractie-procedure bij de Europese Commissie. 1991-1993..
293
Kopij voor een artikel in de Volkskrant van ombudsvrouw C. de Bakker gericht tegen het idee van de CNV Hout- en Bouwbond dat het niet te verdedigen valt dat beide partners een volledige baan hebben. 1985.. 1 stuk.
294
Stukken betreffende de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de invoering van de ADV-regeling in het onderwijs. 1986-1992.. 1 pak.
295
Stukken betreffende de vraag of deeltijdarbeid in de krijgsmacht mogelijk is, met bijlagen, 1988. 1989-1991.. 1 omslag.
296
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangespannen kwestie inzake de nadelige bepalingen voor deeltijdwerkenden in de CAO levensmiddelenbedrijf. 1989-1991.. 1 pak.
297
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten omtrent flexibele arbeid en deeltijdwerk. 1990-1992.. 1 omslag.

Salaris.
298
Stukken betreffende de kwestie rond de salarispositie van docenten stenografie en machineschrijven bij de MEAO. 1985-1986.. 1 omslag.
299
Concept van een artikel voor het tijdschrift Serpentine betreffende een klacht over ongelijke beloning van man en vrouw. 1985 ca.. 1 stuk.
300-303
Stukken betreffende de ongelijke beloning in het nieuwe stelsel van onderwijssalarissen van ex-hoofdleidsters van kleuterscholen en ex-hoofden van lagere scholen. 1985-1988.. 2 stukken, 1 omslag en 1 pak.
300
Stukken betreffende het aanhangig maken bij de Commissie Gelijke Behandeling alsmede betreffende het kort geding tegen de Staat bij het Gerechtshof Den Haag. 1985-1988.. 1 pak.
301
Klachtenboek. 1986..
302
Persberichten en krantenknipsels. 1986-1987.. 1 omslag.
303
Evaluatie door de ombudsvrouw van het project ex-hoofdleidsters. 1988..
304
Stukken betreffende de ongelijke beloning van de mannelijke en vrouwelijke voorlichters bij het Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag. 1986-1987.. 1 omslag.
305
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten omtrent loon- en vakantietoeslag. 1989-1990.. 1 omslag.
306
Stukken betreffende het bij de Commissie Gelijke Behandeling aanhangig gemaakte conflict tussen DN Design en werkneemster over ongelijke beloning van mannen en vrouwen. 1990-1992.. 1 omslag.
307
Stukken betreffende de ingediende bezwaarschriften bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de CAO's Kruiswerk, Levensmiddelenbedrijf en Notariaat, met scriptie over de CAO voor het Kruiswerk. 1991-1992.. 1 omslag.

Ontslag.
308
Correspondentie betreffende het ontslaan van onderwijzeressen omdat ze geen kostwinners zijn. 1975.. 1 omslag.
309
Concepten van een brief over de concept-CAO voor het Ziekenhuiswezen waarin bepaald wordt dat de arbeidsovereenkomsten van veel vrouwen op hun 60ste eindigen, met de concept-CAO. 1976.. 3 stukken.
310
Stukken betreffende de afschaffing van het begrip 'kostwinner' naar aanleiding van de afvloeiingsregeling bij katholieke scholen waarbij niet-kostwinners eerder ontslagen worden. 1977-1979.. 1 omslag.
311
Stukken betreffende de acties om de dreigende sluiting en ten gevolge daarvan het ontslag van 220 vrouwen van de Philips-fabriek in Maastricht te verhinderen. 1980.. 1 omslag.
312
Stukken betreffende het ontslag van een werkneemster die tijdens het sollicitatiegesprek niet gemeld had dat ze zwanger was. 1982-1983.. 1 omslag.
313
Stukken betreffende een werkneemster die geen contractverlenging kreeg wegens haar zwangerschap. 1982-1983.. 1 omslag.
314
Stukken betreffende de ontslagaanvraag voor vrouwen bij de Golfkartonfabriek van Dam te Helmond in strijd zijnde met Wet Gelijke Behandeling voor Mannen en Vrouwen. 1983-1984.. 1 omslag.
315
Correspondentie betreffende het garant staan voor de proceskosten van een zaak waarbij een werkneemster onterecht ontslagen is, met bijlagen. 1983-1985..
316
Stukken betreffende het onterechte ontslag van een vrouwelijk personeelslid van de gevangenis Esserheem te Veenhuizen. 1985-1986.. 1 omslag.
317
Stukken betreffende het verplichtstellen door werkgevers van het dragen van een rok onder dreiging van ontslag. 1986.. 1 omslag.
318
Ingekomen brieven van het Rotterdams Steunpunt voor alfabetisering en ouders op Herhaling over het dreigende ontslag van begeleidsters zonder aanstelling in de basiseducatie, met bijlagen, 1985-1986. 1986.. 1 omslag.
319
Alfabetisch geordende correspondentie betreffende vragen en klachten over het ontslagrecht. 1987-1992.. 1 omslag.
320
Stukken betreffende de behandeling van de zaak tegen Tramarko B.V te Almere over het afgedwongen beëindigen van een arbeidsovereenkomst na zwangerschap. 1990-1991.. 1 pak.
321
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangespannen zaak inzake het vermoeden van indirecte discriminatie van vrouwen bij de ontslagaanvraag van het personeel van Philips Lighting N.V. 1990-1992.. 1 pak.
322
Stukken betreffende de kwestie inzake het niet verlengen van een contract van een cliënt bij haar zwangerschap. 1991-1993.. 1 omslag.
323
Stukken betreffende de kwestie inzake het ontslag wegens vermeend disfunctioneren van een medewerkster bij het Ministerie van Defensie. 1991-1993.. 1 pak.

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, tijdelijk werk.
324
Ingekomen stukken van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij betreffende het relatief hoge percentage werkloze vrouwen. 1978.. 1 omslag.
325
Persberichten van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw over het discriminerende karaker van het vijfjarig contract van KLM-stewardessen met krantenknipsels met reacties. 1976.. 1 omslag.
326
Stukken betreffende de onmogelijkheid her in te treden wegens de ongeldigheid van het diploma radiologisch laborant. 1984-1986.. 1 omslag.
327
Correspondentie over de regeling Werkgelegenheidsprojecten Onderwijs (WPO). 1984-1985.. 1 omslag.
328
Stukken betreffende het onderzoek naar en de voorlichting over de uitvoering van de regeling waarbij extra geld voor herintredende vrouwen beschikbaar wordt gesteld, de zogenaamde 10%-regeling. 1985-1987.. 1 pak.
329
Correspondentie met de Stichting Vrouwen en Lokale Omroep over de rechtspositie van de cursisten regio-begeleider, met bijlagen, 1985. 1986.. 1 omslag.
330
Stukken betreffende de organisatie van een bijeenkomst over de problematiek van herintreedsters. 1986-1987.. 1 omslag.

Onderwijspersoneel.
331
Stukken betreffende vragen aan de Tweede Kamer over het geringe aantal benoemingen van vrouwen als schoolleiders van de basisscholen. 1984-1986.. 1 omslag.
332
Stukken betreffende het kort geding aangespannen door de Stichting Landelijke Ombudsvrouw tegen de minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake het begrip 'dienstjaren' bij de afvloeiingsregeling rijksscholen Voortgezet Onderwijs. 1984-1986.. 1 omslag.
333
Stukken betreffende de bezuinigingen op het onderwijs aan 4-jarigen, met kopieën van krantenknipsels, 1986-1987. 1987.. 1 omslag.

Sollicitatie en positieve actie.
334
Ingekomen brief over het specifiek werven van mannelijke sollicitanten in personeelsadvertenties, met krantenknipsels met voorbeelden. 1978.. 1 omslag.
335
Stukken betreffende het voor vrouwen discriminerende aannamebeleid bij de PTT. 1978.. 1 omslag.
336
Stukken betreffende het afwijzen van een zwangere sollicitante. 1981-1984.. 1 omslag.
337
Correspondentie over de voor vrouwen discriminerende personeelsadvertenties in Intermediair. 1983.. 1 omslag.
338
Stukken betreffende de klacht van de OR van de KLM over onwil van de KLM-directie om positieve discriminatie toe te passen bij de invulling van vacatures. 1985.. 1 omslag.
339
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze over uitsluiten van deelname van een sollicitante aan de sollicitatieprocedure vanwege de functie van haar echtgenoot. 1985.. 1 omslag.
340
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze over het afwijzen van een sollicitante omdat ze kinderen heeft, met bijlage, 1983. 1986.. 1 omslag.
341
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten omtrent de Wet Gelijke Behandeling. 1988-1993.. 1 pak.
342
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze inzake het ondertekenen van een verklaring 'niet zwanger worden' bij de start van de chirurgieopleiding aan de Leidse en Rotterdamse universiteiten. 1989-1990.. 1 omslag.
343
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze of uitzendbureaus in strijd handelen met de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij het opstellen van advertenties waarin mannelijke functienamen worden gebruikt, met foto's. 1989-1990.. 1 pak.
344
Correspondentie betreffende overtreding van de wet Gelijke Behandeling op grond van discriminatie naar leeftijd. 1989-1993.. 1 omslag.
345
Alfabetisch geordende correspondentie over klachten naar aanleiding van sollicitatieprocedures. 1990.. 1 omslag.
346
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze betreffende het afwijzen van een geschikte vrouwelijke kandidaat voor een vacature bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1990-1991.. 1 omslag.
347
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze of arbeidsbureaus in strijd handelen met de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij het opstellen van personeelsadvertenties waar specifiek naar mannen of vrouwen wordt gevraagd. 1990-1991.. 1 omslag.
348
Stukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangevraagde zienswijze betreffende de discriminerende personeelsadvertentie voor adviseur/waarnemend Gemeentelijk Ombudsman bij de Gemeente Rotterdam. 1990-1991.. 1 omslag.
349
Concept van een artikel van ombudsvrouw A. Beuk over het discriminerende karakter van het toelatingsbeleid bij de Haagse Hotelschool, met bijlagen over het kort geding aangespannen door de Stichting Openbaar Feministerie. 1991.. 1 omslag.
350
Correspondentie met de Stichting van de Arbeid betreffende de kritiek van de SLO op de publicatie 'Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van ondernemingen', met bijlagen. 1991.. 1 omslag.

Overige onderwerpen.
351
Stukken betreffende acties in het kader van de verbetering van de rechtspositie van begeleiders/sters belast met het vervoer van gehandicapte kinderen en volwassenen. 1974-1979.. 1 pak.
352
Correspondentie over het verlenen van een verblijfsvergunning aan een gescheiden Turkse vrouw. 1978-1979.. 1 omslag.
353
Werkstuk vreemdelingenrecht van Mieke Kirkels, Els van Schie en Henk v.d. Wal voor de opleiding HBO AP/PB betreffende het recht op een zelfstandige verblijfsvergunning voor buitenlandse vrouwen. 1981.. 1 stuk.
354
Stukken betreffende de naamswijziging van kinderen na echtscheiding. 1981.. 1 omslag.
355
Stukken betreffende de mogelijk voor vrouwen discriminerende bepalingen in de CAO van Vroom en Dreesmann. 1982.. 1 omslag.
356
Stukken betreffende de klacht van een bejaarde vrouw over het politieoptreden na aangifte van vermissing van geld uit haar woning. 1983-1985.. 1 omslag.
357
Concept en kopie van uitgaande brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken betreffende de gevolgen van de informatica voor vrouwen. 1984.. 2 stukken.
358
Stukken betreffende het boycotten van het vrouw-onvriendelijke leesboekje voor de alfabetiseringscursus De Vis van Hans Dorrestijn. 1984-1985.. 1 omslag.
359
Stukken betreffende het stopzetten door het ministerie van Financiën van reeds toegezegde kinderopvang. 1986.. 1 omslag.
360
Stukken betreffende de seksistische benadering door een chef van zijn vrouwelijke ondergeschikten. 1986-1987.. 1 omslag.
361
Stukken betreffende het opeisen van alimentatie door de overheid bij de uithuisplaatsing van een kind, met bijlagen, 1984 - 1985. 1986-1987.. 1 omslag.
362
Aantekeningen en programma's van studiedagen over de 1990-maatregel (het afschaffen van een toeslag ter bevordering van economische zelfstandigheid van vrouwen) met documentatiemateriaal. 1987-1989.. 1 pak.
363
Stukken betreffende de deelname aan de studiedag 'contractvormen voor gastouders', met kopieën van uitgaande brieven aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de vrees dat gastouders eenzelfde slechte rechtspositie krijgen als alfahulpen. 1989.. 1 omslag.
364
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake kinderopvang. 1989-1990.. 1 omslag.
365
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake alimentatie. 1989-1993.. 1 omslag.
366
Notitie betreffende een klacht op het gebied van het naamrecht, met een kopie van het betreffende gespreksformulier uit 1989. 1990.. 2 stukken.
367
Correspondentie naar aanleiding van vragen en klachten van cliënten omtrent arbeidsovereenkomsten, ouderschaps- en zwangerschapsverlof. 1990-1993.. 1 omslag.
368
Stukken betreffende het geschil tussen een fysiotherapeute en het Ziekenfonds Amersfoort e.o. over het aantal verrichtingen, aanhangig gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling Mannen en Vrouwen waarbij de Stichting Landelijke Ombudsvrouw optreedt als vertegenwoordiger van de fysiotherapeute. 1991-1992.. 1 omslag.
369
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake echtscheiding. 1992-1993.. 1 omslag.

Project en werkgroep ter verbetering van de positie van vrouwen.

Actie/werkgroep 'De Werkbijen'.
NB. Voor een adequate vervroegde uittredings/pensioenregeling voor alle oudere ongehuwde vrouwen op basis van vrijwiligheid
370
Documentatie over de 'Werkbijen' en de sociaal-maatschappelijke positie van de oudere ongehuwde vrouw. 1973-1980.. 1 pak.
371
Stukken betreffende studiebijeenkomsten en besprekingen over de pensioen- en AOW-leeftijd van oudere ongehuwde werkende vrouwen, met bijlagen, 1973 - 1977. 1977-1978.. 1 pak.
372
Vergaderstukken en correspondentie, met bijlagen. 1979-1982.. 1 omslag.
373
Stukken betreffende de bemoeienis bij de totstandkoming en uitvoering van het Besluit Taakverlichting alleenstaande werkenden AAW. 1982-1993.. 1 pak.

Project Comité Gelijke Rechten Nu.
374
Projectvoorstel Gelijke Rechten Nu en halfjaarlijkse evaluatie van het project. 1988.. 2 stukken.
375
Stukken betreffende de informatievoorziening over de consequenties van de AAW/WWV-wetgeving voor gehuwde vrouwen. 1988.. 1 omslag.
376
Stukken betreffende de twee aangespannen korte gedingen tegen de Staat inzake de wetsvoorstellen tot wijziging van de AAW. 1988-1989.. 1 omslag.
377-380
Agenda's en notulen van het Comité Gelijke Rechten Nu, met correspondentie en bijlagen. 1988-1992.. 2 omslagen en 2 pakken.
NB. Doelstelling: bevorderen dat de gelijke behandeling van vrouwen in de sociale zekerheid daadwerkelijk wordt gerealiseerd
377
1988..
378
1989.. 1 pak.
379
1990.. 1 pak.
380
1991-1992..
381
Stukken betreffende de subsidieaanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). 1988-1990.. 1 omslag.
382
Persberichten van het Comité Gelijke Rechten Nu. 1988-1990.. 1 omslag.
383
Correspondentie met E. ter Veld, staatssecretaris Sociale Zaken en met het ministerie van Sociale Zaken over het wetsvoorstel inzake de gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de Wet Werkeloosheidsvoorziening (WWV). 1988-1990.. 1 omslag.
384
Persberichten, artikelen en kopieën van vonnissen betreffende de gelijke behandeling van vrouwen in de wetgeving met betrekking tot de sociale zekerheid. 1988-1990.. 1 pak.
385
Krantenknipsels en kopieën van krantenartikelen betreffende het wijzigen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), met krantenartikel waarin het Comité wordt geïnterviewd. 1988-1991.. 1 pak.
386
Kopieën van krantenartikelen over de ongelijke behandeling van vrouwen in de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid. 1988-1989.. 1 pak.
387
Stukken betreffende het protesteren bij de Eerste en Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel inzake het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) van personen wier arbeidsongeschiktheid voor 1-01-1979 is ingetreden. 1989-1990.. 1 omslag.

Samenwerking en adhesiebetuiging.
388
Ingekomen stukken betreffende verschillende acties op het gebied van vrouwen en de arbeidsmarkt, met adhesiebetuigingen van de ombudsvrouw. 1973-1975.. 1 omslag.
389
Open brief aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen over het voor vrouwen discriminerende karakter van zijn onderwijsbeleid, ondertekend door de actiegroep Man Vrouw Maatschappij, Dolle Mina, Vrouwencontact in de PvdA en de Stichting Landelijke Ombudsvrouw, met kopieën van brieven met dezelfde strekking van andere organisaties aan de Minister. 1974.. 5 stukken.
390
Stukken betreffende samenwerking met de Vara-Ombudsman. 1974-1975.. 1 omslag.
391
Stukken betreffende de deelname aan de studiedagen emancipatiebeleid georganiseerd door de Werkgroep Emancipatie-Perspektief en de Vrouw van de Kommissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen. 1974-1975.. 1 omslag.
392
Stukken betreffende het organiseren van de Nederlandse bijdrage aan het Internationaal Tribunaal over Misdaden tegen de Vrouwen. 1976.. 1 pak.
393
Stukken betreffende de oprichting en samenwerking met de Stichting Ombudsvrouw Drenthe. 1976-1979.. 1 omslag.
394
Ingekomen vergaderstukken van de werkgroep Onderzoek emancipatie Zuid-Holland. 1979-1980.. 1 pak.
395
Stukken betreffende beleid, oprichting en werkzaamheden van provinciale vrouwenorganisaties. 1979-1984.. 1 pak.
396
Stukken betreffende de steunbetuiging voor de plannen van de prostituee Violet om de prostitutie uit de taboesfeer te halen en betere arbeidsomstandigheden te krijgen. 1980-1981.. 4 stukken.
397-399
Vergaderstukken van het Landelijk Overleg Ombudsvrouwen (LOVO), met bijlagen en correspondentie. 1980-1992.. 2 pakken en 1 omslag.
397
1980-1985..
398
1986-1990..
399
1991-1992.. 1 omslag.
400
Ingekomen vergaderstukken van en correspondentie met de FNV-werkgroep Ongewenste Intimiteiten. 1981-1984.. 1 pak.
401-402
Stukken betreffende het opzetten van een Vrouwensteunpunt te Den Haag, ingekomen bij de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 1981-1985.. 1 pak en 1 omslag.
401
Voorbereiding door de werkgroep 'Vrouwensteunpunt'. 1981-1985.. 1 pak.
402
Het opstellen van statuten en het werven van bestuursleden. 1984-1985..
403
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging Emancipatorisch Vrouwen Werk (WEVW). 1983-1987.. 1 omslag.
404
Stukken betreffende het meewerken aan de oprichting van de Stichting Handen Thuis. 1984-1985.. 1 pak.
405
Stukken betreffende deelname aan de werkgroep Verbetering van de arbeidspositie van vrouwen in het kader van de voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Nairobi. 1984-1985.. 1 omslag.
406
Stukken betreffende de deelname aan de Stichting Grote Broer die tot doel heeft de maatschappelijke gevolgen van de informatietechnologie kritisch te volgen. 1984-1987.. 1 omslag.
407
Stukken betreffende de oprichting en samenwerking met de stichting Rechtenvrouw, Feministisch Proefprocessen Fonds. 1984-1987.. 1 omslag.
408
Stukken betreffende de deelname aan de werkgroep Slimme Zus. 1985.. 1 omslag.
NB. Werkgroep op gebied van vrouwen, werk en automatisering
409
Stukken betreffende de deelname aan het debat 'Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid'. 1989.. 1 omslag.
410
Stukken betreffende de steunbetuiging aan de Stichting Steunpunt Thuiswerk bij hun actie naar aanleiding van het verbod om thuis garnalen te pellen. 1990.. 1 omslag.
411
Ingekomen stukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de deelname van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw aan de Internationale Vrouwendag. 1991.. 1 omslag.