/
Je bent niet ingelogd

Archief Landelijk Steunpunt Buitenlandse Vrouwencentra (LSBV) 1991-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000340
Unitdate1991-1995
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1996
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor inzage nr 9.
Preferred CitationArchief Landelijk Steunpunt Buitenlandse Vrouwencentra (LSBV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in februari 1991, voorbereid door een landelijke stuurgroep; per 1 januari 1996 opgeheven als autonome stichting; werkzaamheden worden voortgezet bij de unit 'vrouwen' van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling; tot 30 januari 1992 gehuisvest bij het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), daarna had het steunpunt een eigen gebouw aan de St. Jacobsstraat te Utrecht; doel was het professionaliseren van de buitenlandse vrouwencentra in Nederland en het behartigen van hun belangen; regelmatig waren er netwerkbijeenkomsten om de onderlinge contacten van de centra te versterken; daarnaast organiseerde het LSBV deskundigheidsbevordering en trainingsdagen op het gebied van bestuursvaardigheden, communicatie, public relations en financiën; het adviseerde overheden en maatschappelijke instellingen over beleid; zette samen met andere organisaties projecten op.


Inhoud

Jaarverslagen over 1991-1994; stukken betreffende beleid 1990-1995; stukken betreffende de opening van het pand 1992; stukken betreffende de fusie 1993-1995; stukken betreffende studiedagen en trainingen 1991-1995; stukken betreffende netwerkbijeenkomsten 1991-1995; stukken betreffende het Op Stap-project 1990-1993 en het project Maatschappelijke Zelfstandigheid Migrantenmeisjes 1991-1993; stukken betreffende het project AISA.
Toegang

1
Jaarverslagen. 1991-1994..
2
Nieuwsbrief LSBV (1992) 1993-1995 en LSBV Newsletter [1994]. 1992-1995..
NB. Niet volledig; alle nieuwsbrieven zijn wel aanwezig in de bibliotheek van het IIAV.
3
Rapport 'Buitenlandse Vrouwen Centra. Een inventarisatie' van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB). 1989 maart 8..
4
Verslag van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van buitenlandse vrouwengroeperingen in de provincie Utrecht (exclusief de stad Utrecht), verricht door het Bureau Onderzoek van de Dienst Welzijn, Economie en Bestuur op verzoek van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. [>1989]..
5
Stukken betreffende het beleidsonderzoek, verricht door het organisatie-adviesbureau VanBreugel. 1990-1991..
6
Concept-rapport 'Naar een meerjarenbeleid. Eerste adviesrapportage', opgesteld door VanBreugel. 1991 maart..
7
Rapport 'Organisatie-ontwikkeling Land. St. BVC. Beleidsadvies '92-'94', 1991 mei, en 'De beleidspositie van het LSBV' z.j., beide opgesteld door VanBreugel. 1991 en z.j..
8
Beleidsplan 1992-1995. 1991..
9*
Stukken betreffende bestuurskandidaten. 1991..
10
Rapport 'De werkwijze van het bestuur LSBV', opgesteld door VanBreugel. 1992 mei 20..
11
Rapport 'Begeleidingsmodellen in een organisatie', opgesteld door VanBreugel. 1992 mei 22..
12
Werkplan. 1991-1992, 1994-1995..
13
Stukken betreffende de voorbereiding en opening van het pand aan de St. Jacobsstraat te Utrecht op 30 januari 1992. 1991-1992..
14
Foto's van de opening. 1992..
15
Correspondentie met het ministerie van WVC betreffende de vanuit WVC geïnitieerde fusie van de door WVC gesubsidieerde landelijke minderhedenorganisaties. 1993-1994..
16-17
Correspondentie met de fusiepartners en verslagen van de stuurgroepvergaderingen. 1993 juli-1995..
16
1993 juli-1994..
17
1995 januari-augustus..
18
Stukken betreffende de aanvraag, toekenning en afhandeling van subsidie bij het Juliana Welzijn Fonds voor een inventarisatieonderzoek naar het functioneren van buitenlandse vrouwencentra in Nederland. 1993-1994..
19
Stukken betreffende de landelijke studiedag 'De kracht van buitenlandse vrouwen centra' gehouden op 1 juni 1991. 1991..
20
Stukken betreffende de Ontmoetingsdag van 20 november 1992, georganiseerd door het LSBV voor de toen bestaande 41 buitenlandse vrouwencentra (bvc's). 1992..
21
Tekst van de publikatie 'BVC's in beeld. Een onderzoek naar het functioneren van Buitenlandse Vrouwencentra in Nederland' van M.J. van Ooij, Utrecht, 1994..
NB. Publikatie is aanwezig in de bibliotheek van het IIAV.
22
Folder van de Internationale Vrijwilligersdag van 7 december 1993 en adreslijst van alle bvc's per 30 november 1993. 1993..
23
Folders met aanbod van trainingen en andere activiteiten en knipsel van een interview door Marlies Pinna met Nassrin Savalooni, beleidsmedewerkster LSBV. 1993-1995..
24
Stukken betreffende de conferentie 'Emancipatie van Allochtone vrouwen in een multiculturele Samenleving' van 21 november 1994. Met foto's. 1994-1995..
25-26
Stukken betreffende netwerkbijeenkomsten en netwerkcommissievergaderingen. 1991-1995..
25
1991-1994..
26
1995..
27
Stukken betreffende het Op Stap-project. 1990-1993 februari..
28-31
Stukken betreffende het project Maatschappelijke Zelfstandigheid Migrantenmeisjes (project MZM). 1991-1993..
28
1991..
29
1992 (1993).
30
Notulen begeleidingscommissie. 1991-1992 juni..
31
Contacten met ministerie van WVC. 1991..
32
Stukken betreffende het Overlegkader Vrouwen uit Minderheidsgroepen (OVM). 1992 mei, 1994 september-1995 september..
33
Stukken betreffende de Adviesraad van het project AISA, emancipatieondersteuning zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. 1994-1995..