/
You are not logged in

Archief Brecht van den Muijzenberg-Willemse 1924-1984

Identity Area

Collection IDIIAV00000107
Unitdate1924-1984
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Brecht van den Muijzenberg-Willemse, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 17 juni 1897 te Haarlem, overleden op 28 september 1984 te Groet; roepnaam Brecht; lid communistische jeugdbond De Zaaier, waarvoor zij in 1921 Rusland bezocht; in de jaren twintig gehuwd met de sociaal bewogen schilder Peter Alma en onderwijzeres op de eerste, in 1925 opgerichte, gemeentelijke Montessorischool te Amsterdam; lid van de Bond van Nederlandse Onderwijzers later geheten Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP); in de jaren dertig lerares aan de opleiding voor Montessori-leerkrachten te Utrecht en in opdracht van de Communistische Partij Holland (CPH) medeoprichtster van de Marxistische Arbeidersschool (MAS) te Amsterdam, waarbij zij haar tweede echtgenoot Leen van den Muijzenberg leerde kennen; in juni 1944 werd zij gearresteerd en naar Ravensbrück vervoerd; na de oorlog weer onderwijzeres in het Montessori-onderwijs en redactiesecretaresse van Vernieuwing, het blad van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (WVO), waarbij zij van het begin af bij betrokken was; van 1946-1948 was zij lid van de Tweede Kamer voor de Communistische Partij Nederland (CPN) met als specialisatie onderwijs; trad in 1956 na de Russische inval in Hongarije uit de CPN; tot haar vijfenzestigste verbonden aan De Werkschuit; daarnaast actief in vrouwenorganisaties met name Man Vrouw Maatschappij (MVM), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap en de Bond voor Plattelandsvrouwen; hartsvriendschap met Annie Romein-Verschoor.


Inhoud

Ingekomen brieven en ansichten 1924-1984, onder andere van J.J. Wijnkoop uit Moskou 1972-1983 en van de familie Romein 1950-1983; geboorte- en huwelijksaankondigingen 1952-1964; kasboekjes 1940-1945; aantekeningen voor lezingen en artikelen vooral betreffende de positie van vrouwen 1949-1967; stukken betreffende de WVO, het Montessori-onderwijs en onderwijsvernieuwing in het algemeen 1936-1973; stukken betreffende De Werkschuit 1955-1969; stukken betreffende de werkgroep Nederland-DDR 1968- 1969; stukken betreffende het Nederlands Ravensbrück-Comité 1973-1974; documentatie en kranteknipsels voornamelijk over onderwijs.


Allied Materials

Related MaterialEen ander gedeelte van het archief is aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisToegang

1-16
Ingekomen stukken (voornamelijk brieven en kaarten). (1933)1936-1984, ongedateerd. Met 2 stukken van Brecht aan haar klas. 1933.. 4 pakken, 11 omslagen, 2 stukken.
1
1936-1941,ongedateerd..
2
1945.. 1 pak.
3
1946.. 1 omslag.
4
1947..
5
1948-1949..
6
1952-1958, 1962-1966..
7
1973, 1975.. 2 stukken.
8
1976..
9
1977..
10
1978..
11
1979..
12
Met concept-interview van Angenies Brandenburg betr.Annie R.-V. 1980..
13
1981..
14
1982.. 1 pak.
15
1983.. 1 pak.
16
1984.. 1 pak.
17
Geboorte- en huwelijksaankondigingen. 1952-1964.. 1 omslag.
18-20
Kerst- en nieuwjaarswensen. 1980/1981-1983/1984.. 3 pakken.
18
1980/1981..
19
1982/1983..
20
1983/1984..
21-22
Ingekomen stukken ter gelegenheid van Brechts verjaardag op 17 juni. 1982, 1983.. 1 pak, 1 omslag.
21
1982..
22
1983..
23
Brief van de moeder van Brecht aan haar kinderen na haar crematie te openen. Met afschrift en haarlokje van moeder. [1924].. 3 stukken.
24
Brief van broer Jan in Ned.-Indië aan Brecht naar aanleiding van het overlijden van hun moeder. 1924.. 1 stuk.
25
Ingekomen brieven en kaarten van Annie Romein-Verschoor (enkele) en haar kinderen en kleinkinderen. Met afschrift van een brief van Brecht aan de kinderen van Annie naar aanleiding van haar overlijden in 1978. Tevens ingekomen brieven n.a.v. overlijden Annie. 1950-1983.. 1 pak.
26
Ingekomen brieven en kaarten van Bart Romein en kinderen. 1982-1983.. 1 omslag.
27
Ingekomen brieven en kaarten van Jan Jozef Wijnkoop uit Moskou. 1972-1983.. 1 omslag.
28
Ingekomen stukken en minuut van uitgaande brief betreffende de Anne Frank Stichting.1981-1982.. 1 omslag.
29
Schetsboek van Brecht Alma. z.j.. 1 deel..
30
Schriftje van Brecht met Engelse oefeningen. z.j.. 1 deel..
31
Distributiestamkaart. [1941].. 1 stuk.
32
Verzekerings- en belastingpapieren. 1941.. 1 omslag.
33-34
Kasboeken. Aug.1940-aug.1941,okt.-dec.1945.. 2 delen..
33
aug.1940-aug.1941..
34
okt.-dec. 1945..
35
Stukken betreffende verblijf in Templin (na Ravensbrück) en terugreis naar Nederland. 1945.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende belastingaanslagen. 1946-1955.. 1 omslag.
37
Naam- en adreslijst. z.j.. 1 deel..
38
Manuscripten van artikel over zorg voor moeder en kind in Rusland. [1921].. 1 deel, 1stuk.
39
Manuscripten van lezingen. 1949-1967.. 1 pak.
40
Interview voor het Parool van Ben Dull met Brecht. Concept. Met aantekeningen van Brecht. [1982].. 1 stuk.
41
Interview van Ben Dull met Brecht in het Parool van. 31 juli 1982.. 1 stuk.
42
Interview van Sjoerd Karsten met Brecht. Concept. Met aantekeningen van Brecht. z.j.. 1 stuk.
43
Stukken betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet 1920. 1947-1948.. 1 pak.
44
Stukken betreffende de herziening van het onderwijs, 'de mammoetwet'. 1961-1968.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende een cursus over het gezonde en zieke kind. 1933-1934.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende het openbaar onderwijs. 1946-1948.. 1 omslag.
47
Aantekeningen van de in 1936 gehouden internationale pedagogische conferentie. 1936.. 1 deel..
48
Uittreksels van lezingen, gehouden door L. de Jong, over onderwijs en de bezettingsperiode. Gestencild. 1962, 1964.. 2 stukken.
49
Stukken van de onderwijscommissie te Rotterdam. Gestencild. 1941.. 1 omslag.
50
Ingekomen stukken van het vormingscentrum voor Gouda en omstreken, dat sinds 1 november 1979 naar Roosje Vos genoemd is. z.j.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende de in 1952 te Wenen gehouden internationale pedagogische week. 1951-1952.. 1 pak.
52
Kranteknipsels betreffende opleidingen voor meisjes. 1947.. 1 omslag.
53
Kranteknipsels betreffende schriftelijk onderwijs. 1947.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende het voortgezet lager onderwijs, het zogenaamde 7e en 8e leerjaar. 1947-1948.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende het nijverheidsonderwijs voor meisjes. 1946-1948.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende Dalton-onderwijs. 1967-1968.. 1 omslag.
57
Rapport van de commissie van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging en Volksonderwijs. Gestencild. 1948.. 1 stuk.
58
Stukken betreffende het Montessori-onderwijs. 1930-1967.. 1 pak.
59
Tekeningen en taalwerk van Montessori-schoolkinderen. 1934-1939.. 1 omslag.
60
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van betrokkenen bij de Utrechtse Cursus tot Opleiding van Montessorileerkrachten. 1945-1949.. 1 omslag.
61
Stukken van en over het van 1-4 april 1964 te Amsterdam gehouden 13e internationale Montessori-congres. 1964.. 1 omslag.
62
Uitnodigingen en schoolkranten naar aanleiding van afscheid van Montessorileerkrachten. 1966-1967.. 1 omslag.
63
Mededelingenblad houdende onder meer notulen van de werkgroep 'Leidstersbijeenkomsten' van de Nederlandse Montessori-vereniging.1955-1970.. 1 omslag.
64
Verslagen van bijeenkomsten van het zogenaamde Montessori-werkverband betreffende herscholing. 1968-1970.. 1 omslag.
65
Rondschrijven van Brecht namens het Montessori-werkverband in opdracht van het Montessori Centrum met het verzoek om in verband met herscholing materiaal ter beschikking te stellen uit de periode van de opkomst van de Montessori-beweging. 1968. Met positieve en negatieve reacties. 1968-1969.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende het Montessori-onderwijs. 1949-1954(1956).. 1 omslag.
67
Stukken van de Nederlandse Montessori Vereniging.1972-1973.. 1 omslag.
68
Memorie van Brecht over de ontwikkeling van de Montessori-beweging in Nederland. Concept. z.j.. 1 stuk.
69
Ingekomen stukken (voornamelijk brieven van A.van Zutphen) over het Montessori-onderwijs. 1945-1948.. 1 omslag.
70
Montessori verjaardagskalender. z.j.. 1 stuk.
71
Nota van Lien ter Veen betreffende onderwijsvernieuwing bestemd voor een onderwijscongres. Met congresstukken z.j.. 3 stukken.
72
Stukken betreffende televisie en kinderen. 1965-1966.. 1 omslag.
73
Artikelen en lezingen van Brecht over onderwijsvernieuwing. 1951,1954,1968en z.j... 1 omslag.
74
Typoscript van een radiotoespraak van mej. P.H.C.Tibaut op 20 december 1945 over de crisis in de opvoeding. In tweevoud. 1945.. 1 stuk.
75
Stukken betreffende het van 29 juli-12 augustus 1946 gehouden Congrès Européen d'éducation nouvelle te Parijs. 1945-1946.. 1 pak.
76
Stukken betreffende de conferentie van 8-10 april 1953 van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (WVO).1953.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende onderwijsvernieuwing. 1 omslag 1946-1956..
78
Stukken betreffende het landelijk congres van 24-26 april 1946 te Utrecht over vernieuwing van onderwijs. 1946.. 1 omslag.
79
Kranteknipsels betreffende onderwijscongressen in 1946 en 1947. 1946-1947.. 1 omslag.
80
Stukken van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs(WVO). Met brochures over onderwijs(vernieuwing). 1972-1973.. 1 omslag.
81
Notitie betreffende onderwijsvernieuwing. Klad. z.j.. 1 stuk.
82
Stukken van en over de 'Werkschuit', drijvend centrum voor vrije, creatieve expressie in Amsterdam. 1955-1969.. 1 omslag.
83
Stukken houdende kadercursus voor werkschuitmedewerkers. Concepten. 1960.. 1 omslag.
84
Stukken betreffende het in 1947 verschenen Rode Kruis-rapport van de commissie van onderzoek ('commissie-Vorrink'), die het verstrekken van pakketten door het Rode Kruis en andere instanties aan (aanvankelijk politieke) gevangenen heeft nagegaan. Met kranteknipsels. 1947-1948.. 1 pak.
85
Stukken betreffende 'Leven na een oorlog' bevattende informatie over het verwerken van ervaringen uit de oorlog 1940-1945. Met kranteknipsels over dit onderwerp. 1972.. 1 omslag.
86
Typoscript van F. van Sandwijk over zijn oorlogservaringen getiteld 'vier jaar hellevaart'. Doorslag. z.j.. 1 stuk.
87
Circulaires van Brecht als secretaresse van het Nederlands Ravensbrück-Comité aan mede ex-gevangenen. 1973-1974.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende een serie lessen over het fascisme waarbij Brecht een keer als gastdocente zal optreden. 1980.. 1 omslag.
89
Statutenwijziging van 16 maart 1984 van de Stichting Samenwerkend verzet 1940-1945 uit 1979 in verband met het toetreden van de stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Vervolgingsslachtoffers. Fotocopie. Met notulen van de algemene vergadering van de stichting COVVV.1984.. 2 stukken.
90
Toegangskaarten, waarvan één voorzien van foto, voor de 'Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948'. 1948.. 3 stukken.
91
Plan van de 'Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948', gehouden in Den Haag. 1948.. 1 stuk.
92
Verslag van de voornaamste werkzaamheden van het Nederlandse Vrouwen Comité gedurende 1953 en 1954. Gestencild. 1955.. 1 stuk.
93
Stukken afkomstig van de Nationale Vrouwenraad van Nederland. 1 omslag1954-1958..
94
Cursusstof in 26 lessen van de Marxistische Arbeidersschool (MAS) te Amsterdam over de plaats van de vrouw in het produktieproces en in de klassenstrijd. 1938.. 1 omslag.
95
Verslagen van de besprekingen over onderwijs-politiek (in opdracht van het communistische partij-secretariaat) op 6 en 20 december 1947.. 2 stukken.
96
Stukken betreffende de door de communistische partij van België op 10-11 april 1948 te Luik georganiseerde Nationale Conferentie van het Onderwijzend personeel. 1948.. 1 omslag.
97
Nota over het openbaar onderwijs en de communistische partij in Nederland. Doorslag. 1948.. 1 stuk.
98
Agenda's, verslagen en nota's van redactievergaderingen van het bulletin 'communistische notities' en andere bijeenkomsten, alsmede andere stukken betreffende het communisme in Nederland. 1967-1968.. 1 omslag.
99
Agenda's, notulen en andere stukken van de werkgroep Nederland-DDR. 1968(-1969).. 1 omslag.
100
'Links-om', bedrijfskrant voor arbeiders werkzaam bij VMF-Stork-Werkspoor. . Gestencild. Met notities van Brecht. 1968-1972. 1 omslag.
101
Aantekenschriftjes over marxisme. z.j.. 2 delen..
102
Verslag gemaakt door Brecht van een bijeenkomst over het al dan niet stemmen op de CPN. z.j.. 1 stuk.
103
Stukken betreffende een van 11-13 januari 1972 te Brussel gehouden congres over Europese veiligheid en samenwerking. 1971-1972.. 1 omslag.
104
Jaarverslag over 1971 van Stichting Steunfonds Vormingswerk 'De Haaf' en vormingscentrum 'De Haaf'. 1972.. 2 stukken.
105
Jaarverslag over 1972 van het Welthy Fisher Comité.1973.. 1 stuk.
106
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Nederlandse SEC centrum (Société Européenne de Culture). 1964-1974,1984.. 1 pak.
107
Kranteknipsels en documentatie over onderwijs en communisme in Nederland. 1947-1967.. 1 omslag.
108
Uitgave van NV de arbeiderspers gewijd aan Wibaut (1859-1936). 1936.. 1 katern.
109
Foto's (familiealbums, groot aantal foto's van o.a. Brecht, familie Romein,Montessori-onderwijs, vrouwen van Ravensbrück). z.j.. 2 pakken.
110
Stukken betreffende Taco Kuyper.1945.. 1 omslag.
111
Necrologieën van oud-minister van onderwijs G. Bolkestein (1956, kranteknipsel), Annie Ebeling en Bertha de Neve (±1977). 1956 en ca 1977.. 3 stukken.