/
You are not logged in

Archief Bureau Beeldvorming en Diversiteit in de Publieke Omroep 1991-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000527
Unitdate1991-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2006
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Bureau Beeldvorming en Diversiteit in de Publieke Omroep, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1991als NOS Bureau Beeldvorming m/v; heeft haar ontstaan te danken aan initiatieven vanuit de NOS-werkgroep Vrouw in Beeld (VIB); de naam veranderde per 1 januari 2001 in Meer van Anders na samenvoeging met Meer Kleur in de Media; Bureau Beeldvorming m/v had als taak programmamakers aan te zetten tot evenwichtige beeldvorming van mannen en vrouwen in hun programma’s en het doel van Meer Kleur in de Media was om meer etnische minderheden in zowel programma’s als in personeelssamenstelling te krijgen; per 1 september 2003 wijzigde de naam in Bureau Beeldvorming en Diversiteit; het doel is het bewerkstelligen van een evenwichtige beeldvorming en diversiteit voor en achter de schermen zowel bij landelijke en regionale publieke omroepen als bij de Wereldomroep; Bureau Beeldvorming en Diversiteit informeert, adviseert en motiveert programmaredacties, beleidsmakers en personeelsfunctionarissen.


Inhoud

Notulen van de Begeleidingscommissie van het NOS Bureau Beeldvorming m/v 1991-1995; jaarverslagen 1991-1994, 1998, 2000; werkplannen 1993-1996; stukken betreffende afsluiting van het project en het vervolgproject 1996-1997; financieel verslag 1992 en begrotingen 1993-1996; beleidsplan 1992-1996; stukken betreffende onderzoeken, workshops, presentaties, gastlessen en scholenbezoek 1992-1996; stukken betreffende contacten met buitenlandse televisiemaatschappijen en andere buitenlandse organisaties 1993-1996; stukken betreffende deelname aan internationale conferenties en symposia 1991,1993-1996; publicaties 1992-1996; knipsels van recensies en interviews 1993-1996. NOS Werkgroep ‘Vrouw in Beeld’ (VIB): notulen 1994-1995; stukken betreffende oprichting, doelstelling, projectplan en activiteiten 1982, 1989-1990, 1993-1994.
NOS Werkgroep ‘Vrouw in Beeld’ (VIB)

36
Agenda’s en notulen van de Werkgroep VIB. Met bijlagen. 1994-1995.. 1 omslag.
41
Programma van het symposium ‘Vrouw in Beeld, kan het ook anders?’ georganiseerd door de Dienst Opleidingen van de NOS gehouden op 27 januari 1983 in Hilversum, dat waarschijnlijk geleid heeft tot de latere oprichting van de werkgroep VIB. 1982.. 1 stuk.
39
Stukken betreffende de doelstelling van de werkgroep VIB. 1990.. 4 stukken.
35
Projectplan en bijbehorende correspondentie. 1989-1990.. 5 stukken.
38
Brochure met richtlijnen voor programmamakers tijdens de productiefase. z.j.. 1 stuk.
37
Stukken betreffende de voordracht ten behoeve van de NIKI-Award 1994. 1993-1994.. 3 stukken.
40
Verslag van de leden van de werkgroep VIB als kijkerspanel om geschikte voorbeelden voor een videocompilatie op te sporen. z.j.. 1 stuk.
42
Knipsels van recensies en interviews betreffende het Vademecum met deskundige vrouwen. 1987-1988.. 1 omslag.

NOS Bureau Beeldvorming M/V

26
Agenda's en notulen van de Begeleidingscommissie van het Bureau Beeldvorming M/V. Met bijlagen. 1991-1995.. 1 omslag.
1
Jaarverslagen over. 1991-1994, 1998, 2000.. 1 omslag.
2
Werkplannen voor. 1993-1996.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende de afsluiting van het NOS-project ‘Bureau Beeldvorming M/V (1991-1996). 1996.. 1 omslag.
8
Stukken betreffende (de voorbereiding) van het vervolgproject ‘Met het oog op de toekomst’ van het Bureau Beeldvorming M/V. 1996-1997.. 1 omslag.
3
Begrotingen voor 1993-1996 en financieel verslag over 1992. 1992-1995.. 1 omslag.
4
Beleidsplan voor. 1992-1996.. 1 stuk.
5
Stukken betreffende evaluaties. 1993,1995-1999.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 21.
32
Inleidingen, lezingen, spreekbeurten en voordrachten gehouden door Dorette Kuipers, projectcoördinator van het Bureau Beeldvorming M/V. 1992-1996.. 1 omslag.
31
Aantekeningen gemaakt door Dorette Kuipers, projectcoördinator van het Bureau Beeldvorming M/V tijdens lezingen, festivals etc. en besprekingen met derden over diverse onderwerpen. 1993-1994 en z.j.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende onderzoekssuggesties en resultaten van het Bureau Beeldvorming M/V. 1992-1993.. 1 omslag.
14
Stukken betreffende het onderzoek naar sekseverschillen, beleefdheid en interruptiegedrag in Nederlandse actualiteitenprogramma’s uitgevoerd door Christien Roovers, Katholieke Universiteit Tilburg. 1992?.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende het onderzoek ‘Beeldvorming M/V op de Nederlandse televisie’ (juli-december 1992) in samenwerking met dr. Liesbet van Zoonen, universitair docent van de Vakgroep Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, namens het Persinstituut. 1992-1993.. 1 omslag.
23
Onderzoeksverslag naar beeldvormingsmechanismen van mannen en vrouwen bij het televisieprogramma NOS-journaal. 1992-1993?.. 1 stuk.
22
Stukken betreffende een gedeelte van een onderzoek naar de waarden die door vrouwelijke en mannelijke actoren worden overgedragen in het nieuwsverhaal bij actualiteitenprogramma’s op de televisie. [1993].. 1 omslag.
12
Stukken betreffende onderzoek naar de beeldvorming van vrouwen en mannen op radio 1,2 en 5 en onderzoek naar de beeldvorming van vrouwen en mannen in het radioprogramma ‘Dingen die gebeuren (M/V)’. 1993-1994.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende onderzoek naar beeldvorming en vormgevingsaspecten in Nederlandse televisieseries. 1993-1995.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende het onderzoek naar de verslaggeving van de Eper incestzaak in Nova en het NOS-journaal door Carolien A.P. Janssens. 1994-1995.. 1 omslag.
6
Stukken betreffende ‘De Vrouw en Media Festival-produktie Beeldvorming m/v’ met als werktitel ‘Bekende Nederlanders over Beeldvorming m/v in de Nederlandse media’ en stukken betreffende de productie van de videoband ‘Over beeldvorming gesproken’, vertoond op het Congres voor vrouwen in de media’ op 19 april 1996. 1996.. 1 omslag.
11
Stukken betreffende de samenstelling van de videoband ter illustratie bij de cursus interviewtechnieken van de Media Academie op basis van de productie ‘Het gouden kalf’, waarin interviews afgenomen worden van vier gasten (Rolf Orthel, Digna Sinke, Gerard Thoolen, en Willeke van Ammelrooy) uit de Nederlandse filmwereld. 1993.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de productie van het lesmateriaal ‘Informatieve programma’s’. 1995.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende scholenbezoek, gastlessen en workshops; met een diskette betreffende een audio-visueel programma van Rob vd Beld (HMB?-Tilburg). 1993-1996, 1998.. 1 omslag.
19
Stukken betreffende presentaties voor eindredacteuren en programmastaven bij de omroepen over mechanismen van beeldvorming. 1996.. 1 omslag.
21
Correspondentie met Margaret Gallagher, media consultant en stukken betreffende haar evaluatie van het Bureau Beeldvorming M/V (NOS Gender Portrayal Project) bezien in internationale context in opdracht van de Europese Commissie. 1993, 1995-1996.. 1 omslag.
20+27
Stukken betreffende contacten met buitenlandse televisiemaatschappijen. 1994-1996.. 2 omslagen.
20
Canadian Broadcasting Corporation Societé Radio-Canada (CBC SRC). 1994-199527. Finse televisie maatschappij Yleisradio Oy (YLE). 1995-1996.
29
Correspondentie met buitenlandse organisaties. 1993, 1995-1996.. 1 omslag.
24,30,43
Stukken betreffende deelname aan internationale conferenties en symposia. 1991,1993-1996.. 1 pak.
24
1991, 1993-1994..
30
1995..
43.
1996..
25
Stukken betreffende de inzending van de Prix Niki 1994 en 1996. 1993-1995.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende deelname aan de videofilm ‘Beeld voor beeld, vrouwen in media en reclame’ uitgevoerd door de vakgroep Vrouwenstudies van de Universitaire Instelling Antwerpen en de Belgische Radio- en Televisieomroep Nederlandstalige Uitzendingen (BRTN). Met de VHS videoband. 1995.. 1 omslag.
33
Stukken houdende algemene informatie over de organisatie. 1992, 1998.. 1 omslag.
34
Contactafdrukken van de persconferentie gehouden op 15 maart 1993. 1993.. 1 stuk.
10
Knipsels van recensies en interviews naar aanleiding van het Bureau Beeldvorming en haar publicaties. 1993-1996.. 1 omslag.