/
You are not logged in

Archief Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie (1980-) 1983-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000592
Unitdate(1980-) 1983-2002
1983-2002
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Lydia Hagoort in 2008
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1981 als Landelijke Werkgroep Vrouwen Zonder Baarmoeder (VZB); werd op 5 maart 1992 de Stichting Voorlichting en Zelfhulp rond Baarmoederproblematiek (VZB) en in 1996 de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie; in 1987 aangesloten bij het Landelijk Platform Vrouwenzelfhulporganisaties, vanaf eind 1994 bij de Federatie Vrouwenzelfhulp, vanaf 2003 Stichting Anu geheten; na opheffing van de Stichting Anu in mei 2004 ging de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie op eigen kracht verder en veranderde haar in Informatie Centrum Gynaecologie.


Inhoud

Jaarverslagen 1989-1995; notulen 1991-2001; correspondentie 1993-1995; stukken betreffende de organisatie en oprichting 1990-2000; voorlichtings- en informatiemateriaal 1980-1999; stukken betreffende hulpverlening en contacten met lotgenoten 1983-2002; nieuwsbrieven 1986-1988, 1994-1998.
Stukken van algemene aard

1
Jaarverslagen. 1989-1995.. 1 omslag.
2
Verslagen van beleidsbijeenkomsten. Met bijlagen. 1991-1996.. 1 omslag.
3
Correspondentie, met bijlagen. 1993-1995.. 1 pak.
4
Jaarverslagen Regio Noord-Nederland, met werkverslag 1997 van de werkzaamheden van de nieuwe coördinator van september tot en met december 1997. 1997-1998.. 1 omslag.
5
Notulen van de bestuurs (werkgroep)vergaderingen. 1999-2001.. 1 omslag.
6
Verslagen van de vergaderingen van de telefoongroep. 1999-2001.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Organisatie en oprichting.
7
Foto's van onder meer vergaderingen, afscheidsetentje, training, van Olga Nicolaas op kantoor en van de uitreiking van de Isis-trofee. 1990 ca.-2000 ca.. 1 omslag.
8
Akte van oprichting van de Stichting Voorlichting en Zelfhulp rond Baarmoederproblematiek (VZB). 5 maart 1992.. 1 stuk.
9
Stukken betreffende de inschrijving in het handels- en stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht. 1992-1998.. 1 omslag.
10
Praatpapier t.b.v. Ruth Harmsen om te komen tot een onderzoeksvoorstel rondom (de kwaliteit van) het zorgaanbod van de organisaties aangesloten bij het Landelijk Platform Vrouwenzelfhulporganisaties (LPVZ). 1993.. 1 stuk.
11
Praatpapier 'VZG' , met punten over een betere coördinatie van taken. 1993 ca.. 1 stuk.
12
Huishoudelijk reglement, met stukken betreffende de organisatiestructuur. 1994.. 1 omslag.
13
Werkplannen, voor 1994 gecombineerd met begroting. 1994-1999.. 1 omslag.
14
Akte van statutenwijziging van de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie. In tweevoud. 1996.. 2 stukken.
15-17
Stukken betreffende het Jubileumcongres (15 jaar VZB-VZG). 1996.. 2 omslagen, 1 deel.
15
Receptieboek met felicitaties, namen van aanwezigen en foto's.. 1 deel.
16
Foto's gemaakt tijdens het congres..
17
Uitnodiging, jubileumuitgave en welkomstlied..
18
Werkplannen Regio Noord-Nederland. 1999-2000.. 2 stukken.
19
Begroting 2001. 2000.. 1 stuk.
20
Declaratie bij het Academisch Ziekenhuis voor gegeven onderwijs, met een aanmeldingsvraag voor uurdocent. 2000.. 2 stukken.

Informatieverstrekking en publicaties.
21-22
Artikelen over gynaecologische onderwerpen uit tijdschriften, kranten, weekbladen en damesbladen. In gekopieerde vorm gebruikt voor informatieverstrekking. 1980-2000.. 2 pakken.
21
1980-1989..
22
1990-2000..
23
Voorlichtings- en informatiemateriaal voor hulpvraagsters en artsen. 1985 ca.-2001 ca.. 1 omslag.
24
Enquête met vragen van vrouwenarts L. van der Leeuw-Harmsen van de Stichting Deventer Ziekenhuizen onder vrouwen die een baarmoederoperatie hebben ondergaan, met begeleidende brief. 1989.. 2 stukken.
25
Krantenknipsels van lezing door Anna Oldenhave in Ede en de daaruit voortkomende oprichting van een VZB- werkgroep. 1992.. 2 stukken.
26
'Vrijen: wel of geen veranderingen!? Seksualiteitsbeleving na een baarmoederverwijdering', brochure van VZB in samenwerking met de Wetenschapswinkel Nijmegen. Tweede druk (eerste druk 1989). 1993.. 1 stuk.
27
'Het blauwe boekje'. (informatieboekje over de Stichting). Concept. 1993.. 1 stuk.
28
'Tussentijds verslag van het project Integratie van Ervaringsdeskundigheid in de Gynaecologische praktijk',een samenwerkingsverband van het Academisch Zeikenhuis Groningen en de SVZB in opdracht van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1994.. 1 deeltje.
29
Projectverslag, brochure en uitnodiging voor de presentatie van de brochure 'en de vrouw die kiest ...', mogelijk gemaakt door het ministerie van WVC in het kader van de publiekscampagne Kiezen in de Zorg. 1994.. 1 omslag.
30
'Het verloop van een baarmoederoperatie', verslag met foto's, door Marlies Bosch (tekst) en Vera Vennik (foto's). Met concept-verslag waarin originele foto's. 1995 ca.. 2 stukken.
31
Aandachtspunten interview media. Opgesteld voor medewerksters van de V.Z.G. N.N. (Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie Noord Nederland). 1998.. 1 stuk.
32
"Moedermap" voor de medewerksters en contact/telefoonvrouwen. Met basisinformatie, registratieformulieren en mailing. 1998-2001.. 1 omslag.
33
'Procesverslag Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie', verslag van een onderzoek, in opdracht van de stichting VZG uitgevoerd door Fonty's Hogeschool Eindhoven. 1999.. 1 stuk.

Hulpverlening en lotgenotencontacten.
34-39*
Brieven met beschrijvingen van klachten en verzoeken om informatie. 1983-1988, 1992.. 3 pakken, 3 omslagen.
34
1983..
35
Januari-mei. 1984.. 1 pak.
36
Juni-december. 1984.. 1 pak.
37
1985.. 1 pak.
38
1986-1988..
39
1992..
40
'Baarmoederoperatie en daarna? : samen weet je meer dan alleen', programma van de landelijke VZB-dag op 23 maart in De Bilt. 1984.. 1 stuk.
41
Verslag van de kadertraining 'vrouwen zonder baarmoeder" in Zeegse. 1986.. 1 stuk.
42
Ervaringsverhalen. Inzendingen op verzoek van de VZG. 1993-1994.. 1 omslag.
43
Formulieren, door regiovrouwen ingevuld, met vragen over de hulpverlening. 1993-1995.. 1 omslag.
44
Verslag ontmoetingsdagen praatgroepvrouwen in Denekamp. 1994.. 1 stuk.
45
Evaluatie van de implementatie van een vrouwenzelfhulpspreekuur op de polikliniek gynaecologie in het Academisch Ziekenhuis Groningen in de periode november 1994-mei 1995. 1995 ca.. 1 stuk.
46
Verslag van een mini-praatgroep, georganiseerd door de VZG Noord Nederland. 1996.. 1 stuk.
47
Stukken betreffende het aanbod van studiedagen en cursussen en mogelijke onderwerpen voor een studiedag. 2000.. 1 omslag.
48
Verslag van de laatste telefoongroepbijeenkomst. 2002.. 1 stuk.
49
Stukken betreffende het inloopspreekuur van VZG Noord-Nederland in het Wilhelminaziekenhuis in Assen. 2002.. 1 omslag.

Uitgave nieuwsbrieven.
50
Nieuwsbrief. Niet compleet. 1986-1988.. 1 omslag.
51
VZBerichten, vanaf oktober 1996 V.Z.Geheugen (intern nieuwsbulletin). 1994-1998.. 1 omslag.
52
Nieuwsbrief Regio Noord-Nederland. Jrg. 3, nr. 4, september. 2001.. 1 stuk.

Documentatie

53
'Vrouwenzelfhulp rond gynaecologische problematiek : een ervaring rijker', een korte schets van de geschiedenis van de vrouwenzelfhulporganisatie : de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie door Marlies Bosch. 1997.. 1 stuk.