/
You are not logged in

Archief PPR-vrouwen 1976-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000297
Unitdate1976-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1994
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief PPR-vrouwen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1973 als een categorale groep binnen de Politieke Partij Radikalen (PPR); streefde naar feminisering van de partij om ook langs die weg feminisering van de maatschappij te bevorderen; het Landelijk Overleg PPR-vrouwen bestond uit vertegenwoordigsters van plaatselijke en regionale PPR-vrouwengroepen en uit individuele vrouwen.


Inhoud

Stukken betreffende het Landelijk Overleg 1977-1987; stukken betreffende de Koördinatiegroep 1981-1984; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1977-1985; stukken betreffende acties en activiteiten 1977-1984; stukken betreffende scholing, vorming en voorlichting 1977-1987; stukken betreffende de emancipatieprojecten 1978-1987; stukken betreffende de taak en structuur en de relatie met partijorganen 1975, 1977-1984; stukken betreffende het tienjarig bestaan 1983; evaluatie van het feminiseringsproces in de PPR 1988; de PPR Vrouwenkrant 1978-1986.
PPR-vrouwen Noord-Holland: notulen van vergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, ledenlijsten, stukken van de werkgroep economie, stukken betreffende financiën, vorming en acties 1976-1979.
PPR-vrouwen Amsterdam: notulen van vergaderingen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1976-1980.




Toegang

1-6
Stukken betreffende het Landelijk Overleg PPR-vrouwen. 1977-1987 februari.. 6 omslagen.
1
1977-1980..
2
1981..
3
1982..
4
1983..
5
1984-1985..
6
1986-1987 februari..
7
Voorlichtingsmateriaal. 1980-1982, 1986 en z.j.. 1 omslag.
8
Ingekomen stukken van organisatie en groepen betreffende eenmalige vrouwenacties. 1977-1981.. 1 pak.
9
Ingekomen stukken van groepen en organisaties gericht op buitenlandse vrouwen. 1979-1981.. 1 omslag.
10
Ingekomen stukken van vormingscentra en hogescholen. 1979-1981.. 1 omslag.
11-12
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch op onderwerp. 1977-1985.. 2 pakken.
11
Acties extern Financiën..
12
Klein-Links vrouwenoverleg Moties t.b.v. congressen..
13-14
Agenda's, notulen van bijeenkomsten en correspondentie tussen leden van de Koördinatiegroep. 1981-1984.. 2 omslagen.
13
1981-1982..
14
1983-1984..
15-16
Stukken betreffende de 3 emancipatieprojecten, lopende van 1978-1984, 1984-1987 en 1988-1989. 1978-1987.. 2 pakken.
15
1e project 1978-1984..
16
2e project 1983-1987 en aanvraag 3e project 1987..
17
Stukken betreffende de feminiseringscongressen van 19 mei 1984 en 5 november 1987. 1984, 1986-1987.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende de pornodiscussie binnen de PPR en de Wet Gelijke Behandeling. 1981-1982.. 1 omslag.
19
Ingekomen stukken betreffende acties en activiteiten. 1981-1984.. 1 pak.
20
Stukken betreffende het standpunt van de PPR inzake abortus en het contact met Wij Vrouwen Eisen (WVE). 1979-1980.. 1 omslag.
21
Ingekomen stukken van andere vrouwengroepen en -organisaties. 1982-1984.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende weekenden en cursussen voor PPR-vrouwen gehouden op volkshogescholen en vormingscentra. 1978-1987.. 1 pak.
23
Stukken betreffende de studiedag over vrijwilligerswerk. 1981.. 1 omslag.
24
Ingekomen stukken. 1983-1984.. 1 omslag.
25
Ingekomen stukken van andere vrouwengroepen en -organisaties. 1977-1980.. 1 omslag.
26
Correspondentie betreffende acties. 1979-1981.. 1 omslag.
27
Stukken betreffende taak en structuur van vrouwen binnen de PPR. 1975, 1977-1981.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende vrouwen en verkiezingen. 1977, 1981-1982, 1986.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende de relatie tussen PPR-vrouwen en partijorganen 1978-1984 en stukken betreffende de categorale groepen binnen de PPR 1983-1988. 1978-1988.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende de PPR-jongeren, de PPR-meiden en de PPR-flikkers&potten. 1980-1984.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende het platform Vrouwen voor ekonomische zelfstandigheid waaraan de PPR-vrouwen deelnamen 1982-1984 en stukken betreffende de actie kinderopvang van 1 november 1983 geïnitieerd door PPR-vrouwen. 1982-1984.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende publiciteit. 1982-1985.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. 1983.. 1 omslag.
34
Scriptie van Ada Buizer, 'Niet nodig in de PPR? Een evaluatie van het feminiseringsproces in de Politieke Partij Radikalen en de rol van PPR-vrouwen daarin'. mei 1988.. 1 stuk.
35
Stukken betreffende de ontmoetingsdag voor vrouwen in de PPR 'Vrouw en Politiek' 1987 en de studiedag Feministiese Gemeentepolitiek 1986. 1986-1987.. 1 omslag.
36
PPR Vrouwenkrant nrs 1-23. 1978-1986.. 1 pak.
37
Stukken van de PPR-vrouwen Noord-Holland. 1976-1979.. 1 pak.
38
Stukken van de PPR-vrouwen Amsterdam. 1976-1980.. 1 pak.