/
You are not logged in

Archief Joan Mary Ferrier (1953-2014)

Identity Area

Collection IDIIAV00000784
Unitdate1968-2014
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.20 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Tamara Hartman in 2020
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor de met een * gemerkte nummers.
Preferred CitationArchief Joan Mary Ferrier (1953-2014), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 14 december 1953 te Paramaribo, Suriname; overleden op 8 maart 2014; dochter van oud-president Johan Ferrier en Edmé Vas; oudere zus van politica Kathleen Ferrier en jongere halfzus van auteurs Cynthia Mcleod en Leo Ferrier; behaalde haar diploma Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht in 1980; werkzaam in de interculturele jeugdzorg en doceerde transculturele pedagogiek; manager Marokkaanse opvanghuis voor jongens, Darna, en meisjes, Darha van het Sociaal Agogisch Centrum; medeoprichter Instituut Transculturele Pedagogiek; bestuurslid verschillende organisaties, met focus op antiracisme, gendergelijkheid en categorale jeugdhulpverlening; 1998-2012 directeur van E-Quality; Zwarte Vrouwelijke Manger 2008, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 2011; eigenaar van haar consultancybureau Ferrier Consult; voorzitter Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013; initieerde en bestuurde het Johan Ferrier Fonds; Frans Banninck Cocq Penning 2013, Joan Ferrier Emancipatiefonds 2014 (Oranje Fonds).


Inhoud

Stukken betreffende Ferriers jeugd, studie, promotie, haar werk in de multiculturele jeugdhulpverlening en als docent Transculturele Pedagogiek, bestuursfuncties bij E-Quality, het Johan Ferrier Fonds, Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013, Ombudsvrouw Amsterdam, Technika 10, Young Women’s Christian Association Nederland (YWCA), de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Humanitas, Phenix Foundation, Stichting Jeugdwelzijn in Ontwikkelingslanden, Werkgroep Vrouwen in de Pluriforme Samenleving (VIPS) en het Vrouwenvlechtwerk, haar consultancybureau Ferrier Consult, lezingen en publicaties.
Inventory / Inventaris

Algemeen

*140
Agenda’s Ferrier. 1968/69, 1988, 2000-2013.. 1 doos.
*141
Persoonlijke correspondentie van en naar Ferrier. z.j.. 1 omslag.
*139
Aantekeningen zonder expliciet onderwerpz.j.. 1 doos.

Jeugd (1953-1973)

Ferrier is geboren in Paramaribo, Suriname, maar bracht haar jeugd afwisselend in Suriname en Nederland door. Zo ging ze vanaf 1959 naar de basisschool De Nutsschool in Den Haag. In 1965 verhuisde de familie weer terug naar Suriname, naar Billiton, waar de dochters Ferrier naar de basisschool gingen, tot Ferrier naar het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum ging in Paramaribo. In de derde klas verhuisde Ferrier naar Nederland, waar ze weer in de derde klas startte op het Comenius College in Hilversum. Hiervan haalde ze haar Gymnasiumdiploma in 1973.
1
Eindexamenrooster afdeling Gymnasium van het Comenius College, Christelijke Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum en Havo in Hilversum, waar Ferrier kandidaat voor Gymnasium A was. 1973. 1973.. 1 stuk.
2
Getuigschrift Gymnasium A aan het Comenius College te Hilversum. 14 juni 1973.. 1 stuk.
3
Stukken betreffende Ferriers jeugd in Suriname en Nederland. z.d.. 1 omslag.
4
Zwemdiploma’s en schoolrapporten. z.j.. 1 omslag.

Studie en promotie (1973-1997)

5
Ledencertificaat studentenvereniging Collegium Studiosorum Veritas (C.S. Veritas) Utrecht. 12 oktober 1973.. 1 omslag.
6
Certificaat van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht voor het behalen van het kandidaatsexamen in de Pedagogische Wetenschappen. 7 juli 1975.. 1 stuk.
7
‘Twee pogingen tot verbetering van het onderwijs in Suriname’een paper voor het bijvak: ‘Opvoedings- en Onderwijsproblematiek van Ontwikkelingslanden’ van de studie Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht, geschreven door Ferrier en E. Roskam. augustus 1978.. 1 omslag.
8
Stagewerkplan van Ferrier en Els Roskam geadresseerd aan dhr. H. Helmantel en het bijbehorende stageverslag, betreffende hun stage in het Antilliaans/Surinaams opvangtehuis voor jongeren ‘Paloeloe’, onderdeel van het Sociaal Agogisch Centrum (SaC). augustus-december 1978.. 1 omslag.
9
Certificaat van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht voor het behalen van het doctoraal examen in de Pedagogische Wetenschappen met als hoofdvak Orthopedagogiek en als bijvakken: I Kinderrecht en Kinderbescherming en II Vergelijkende opvoedkunde. 30 juni 1980.. 1 omslag.
10
Scriptie voor het doctoraal examen Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met als titel: ‘Surinaamse jongeren in Nederland: welke weg te gaan?’. Geschreven met E.A.M. Roskam en begeleid door M. Klomp. mei 1980.. 1 onslag.
11
Stukken betreffende Ferriers promotieonderzoek in samenwerking met dhr. Eijsenring en (gast)colleges over transculturele pedagogiek gegeven op verschillende instituten, met de focus op (jeugd)problematiek van Surinamers in Nederland. 1981-1982.. 1 omslag.
*12
Stukken betreffende Ferriers proefschrift. 1988-1999.. 4 pakken.
13
Auteur en redacteur van ‘Orthopedagogie in ontwikkelingslanden’ in Opicom, blad van de vakgroep Ortopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam, met als redactie: twee studenten orthopedagogiek E. Ferdinandus en B. Vrolijk, en Ferrier, op dat moment afgestudeerd orthopedagoge met specialisatie transculturele orthopedagogiek. Ferrier schreef het artikel Wie ben ik, wie word ik? (pp. 55-63). Omslag bevat ook een lezingencyclus Ontwikkelingssamenwerking, met hetzelfde drietal als redactie. 1992-1993.. 1 omslag.
14
Brief van Ferrier aan ‘Jo’, betreffende haar proefschrift over hulpverlenend handelen in opvanghuis Darna. 28 april 1997.. 1 omslag.

Transculturele Pedagogiek (1981-1998)

In deze periode was Ferrier docent Transculturele Pedagogiek en Orthopedagogiek aan verschillende universiteiten en hogescholen. In 1988 was ze medeoprichter van Het Instituut voor Transculturele Pedagogiek (ITP), voor onderzoek, training en advies in de jeugdhulpverlening. Vanaf het moment van oprichting tot 1994 was ze hiervan de directeur.
15
Stukken betreffende docentschap Transculturele Pedagogiek van het Nutsseminarium Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. 1981-1983, 1986-1988.. 1 omslag.
16
Aantekeningen betreffende docentschap Transculturele Pedagogiek en Orthopedagogiek aan onder andere MO-A (toenmalig tweedegraads lerarenopleiding) en MO-B studenten (toenmalig eerstegraads lerarenopleiding), HKP-studenten (Hogere Kaderopleiding Pedagogiek). 1983-1994.. 1 pak.
17
Stukken betreffende studiedagen en bijeenkomsten over de studie Transculturele Pedagogiek. 1984-1986.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende het boek Nota transculturele pedagogiek geschreven door Ferrier en drs. S. Kokhuis (zie Ferriers publicatielijst invnr 131). 1985.. 1 omslag.
19
Publicatie handboek Leerlingbegeleiding genaamd ‘Allochtone leerlingen’, geschreven door Ferrier, op dat moment docente transculturele pedagogiek, coördinatrice Marokkaans opvanghuis Darna en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Orthopedagogiek. maart 1988.. 1 omslag.
20
Cursusboeken van de cursus ‘Etnische minderheden’ van de Open Universiteit, Heerlen, met twee hoofdstukken geschreven door Ferrier: hoofdstuk zes in deel 1 Migratie en de multi-etnische samenleving: De Surinaamse gemeenschap in Nederland (pp. 93-108) en hoofdstuk vier in deel 3 Kernthema’s in de multi-etnische samenleving: Vrouwen in de minderheid (pp. 69-85) geschreven met M. Luykx. 1988.. 1 omslag.
21
Werkmap Transculturele hulpverlening Deskundigheidsbevordering Boddaert Centra Amsterdam samengesteld door H.B. Bellaart, Ferrier en K.A. van Rees. Omslag betreft de werkmap, een notitieblok en stukken betreffende cursussen deskundigheidsbevordering georganiseerd in het kader van de permanente bijscholing van het personeel van de 11 Boddaert Centra in Amsterdam, in opdracht van het Instituut Transculturele Pedagogiek (ITP) in samenwerking met Universiteit van Amsterdam. 1989-1991.. 1 omslag.
22
Literatuurmap Transculturele Hulpverlening: Deskundigheidsbevordering Boddaert Centra Amsterdam samengesteld door H.B. Bellaart, Ferrier en K.A. van Rees, vanuit het Instituut Transculturele Pedagogiek (ITP). april-juni 1991.. 1 omslag.
23
Literatuurmap Transculturele Hulpverlening Deskundigheidsbevordering Boddaert Centra Utrecht samengesteld door H.B. Bellaart, Ferrier en K.A. van Rees, vanuit het Instituut Transculturele Pedagogiek (ITP). november-december 1991.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de Leerlingenbegeleiding en Schooldecanaat (LBSD)-module Interculturele Communicatie van de Afdeling Pedagogiek aan de Algemene Hogeschool Amsterdam, die Ferrier doceerde met P.J.A. Adriani. Inclusief het ‘Bafa-bafa spel’, bedoeld om de deelnemers gevoelig te maken voor de problematiek van het verkeren in een ‘vreemde’ cultuur. 1992-1993.. 1 omslag.
25
Literatuurmap Transcultureel werken: Deskundigheidsbevordering Stichting Welzijn De Pijp Amsterdam samengesteld door H.B. Bellaart, Ferrier en K.A. van Rees, vanuit het Instituut Transculturele Pedagogiek (ITP). juni-juli 1993.. 1 omslag.
26
Literatuurmap Transculturele Hulpverlening Deskundigheidsbevordering Stichting Therapeutische Gezinsverpleging Rotterdam samengesteld door H.B. Bellaart, Ferrier en I. Verwey, vanuit het Instituut Transculturele Pedagogiek (ITP), en stukken gerelateerd aan deze deskundigheidsbevordering. december. 1993-februari 1994.. 1 omslag.
27
Literatuurmap Transculturele Hulpverlening Deskundigheidsbevordering Boddaertcentra Amersfoort samengesteld door H.B. Bellaart en Ferrier, vanuit het Instituut Transculturele Pedagogiek (ITP) ), en stukken gerelateerd aan deze deskundigheidsbevordering. oktober-december 1995.. 1 omslag.

Multiculturele jeugdhulpverlening (1981-1994)

Ferrier was sinds 1981 actief bij Het Sociaal-Agogisch Centrum (SaC) Het Burgerweeshuis in Amsterdam. Tot 1984 was zij waarnemend manager bij het Surinaams en Antilliaans opvangcentrum Paloeloe en teambegeleider bij Joods behandelhuis Bethenoe. In 1984 werd ze manager van Darna, een Marokkaans opvangtehuis voor jongens, en in 1989 evenals manager van Darha, een Marokkaans opvangtehuis voor meisjes – beide onderdeel van het SaC.
28
Stukken betreffende Ferriers promotieonderzoek met als onderwerp: omgang met jongeren uit etnische groepen in een categoraal residentieel opvanghuis. 1986-1991.. 1 pak.
29
(Toegezonden) onderzoeken en krantenartikelen betreffende Ferriers promotieonderzoek over jonge ‘etnische minderheden’. 1985-1987.. 1 omslag.
*30
Aantekeningen betreffende werkprocessen van Darna en Darha. 1983-1990.. 1 omslag.
31
Eindverslag van de commissie ‘Culturele Minderheden’ waar Ferrier als SaC medewerker onderdeel van was. februari 1983.. 1 omslag.
32
Stukken en media-aandacht betreffende de oprichting van Marokkaanse opvanghuizen Darna en Darha. 1984-1990.. 1 omslag.
33
Aantekeningen en stukken betreffende Ferriers bestuurs- en werkactiviteiten omtrent multiculturele jeugdhulpverlening. 1987-1998.. 1 doos en 1 omslag.
34
Scriptie voor het doctoraal examen Orthopedagogiek van Hans Bellaart, met Ferrier als onderzoeksbegeleider en M. Klomp als scriptiebegeleider. juli 1988.. 1 omslag.
35
‘Eén boom, zoveel bladeren’, een verslag van de studiemiddag ‘Interculturalisatie binnen het Sociaal-agogisch Centrum’ op 27 februari 1998, georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Ferrier bij SaC, omdat zij directeur van E-Quality werd. Ferrier zet in het verslag haar visie op interculturalisatie uiteen, met als doel SaC te ondersteunen op weg naar een interculturele organisatie die hulp op maat biedt aan alle etnische groepen. Zie hoofdstuk vier: ‘Inspelen op diversiteit’ (p. 19-28), voorwoord en hoofdstuk 5. 1988.. 1 omslag.
36
Doctoraalscriptie orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam geschreven door Karin van Rees, met als onderwerp: “Etniciteit, identiteit en hulpverlening: Jongeren uit etnische groeperingen in Nederland” met Ferrier als informele begeleider. In het voorwoord wordt Ferriers onderzoek naar categorale hulpverlening in Marokkaans opvanghuis Darna, waar Karin uiteindelijk ook aan meewerkt, benoemd als katalysator voor de scriptie. april 1989.. 1 omslag.
37
Voorstel Positief Actiebeleid Allochtone Medewerkers Sociaal-agogisch Centrum (P.A.S.), met als voorlopige samenstelling van de commissie: Ferrier, I. Verwey, J. Krist en K. Das. 1989.. 1 omslag.
38
‘Tussen Hoop en Dreiging’; een verslag in het personeelsblad SaC spiegel, van het Sociaal Agogisch Centrum, geschreven door Ferrier en Mustafa Mejjati over hun werkbezoek aan instellingen met ervaring op het gebied van multi-etnisch werken in Israël. (pp. 13-16). december 1997.. 1 omslag.
39
Speech ‘Dit is een feest, maar … het is niet zomaar een feest’, geschreven door de teams van Darna en Darha, vermoedelijk ter ere van Ferriers afscheid bij de Marokkaanse opvanghuizen Darna en Darha van het SaC. 1998.. 1 omslag.

E-Quality (1998-2012)

In 1998 startte Ferrier als directeur van ‘De Bundeling’, een expertise-instituut bestaande uit vier landelijk opererende emancipatieorganisaties: Project Aisa (emancipatieondersteuning voor zwarte, migranten-, vluchtelingenvrouwen, Arachne (vrouwenadviesbureau overheidsbeleid), Instituut Vrouw & Arbeid (IVA) en de Women’s Exchange Programme International (WEP-I). De Bundeling werd hernoemd tot E-Quality: Het landelijk kenniscentrum voor gender en etniciteit, gericht op vrouwenemancipatie in de multiculturele samenleving. In 2007 fuseerde E-Quality met de Nederlandse Gezinsraad, waarin Ferrier de functie van Algemeen Directeur vervuld. Zo ontstond E-Quality: Het landelijk kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Vanaf 2010 ondersteunt E-Quality het landelijke netwerk van lokale participatieteams van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, voortgekomen uit het werk van AVEM (Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) en PaVEM (Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen). Toen in mei 2012 E-Quality weer fuseerde met Aletta tot Aletta E-Quality: Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, stopten hiermee ook de werkzaamheden van Ferrier voor de organisatie.
40
Stukken betreffende sollicitatie directeurschap en oprichting van het Landelijk Expertisecentrum voor Gender & Etniciteit, met de voorlopige titel ‘De Bundeling’. augustus-november 1997.. 1 omslag.
*41
Aantekeningen betreffende E-Quality.1998, 2003-2012.. 1 doos.
42
Stukken betreffende ontstaan en opening E-Quality. mei-juni 1998.. 1 omslag.
43
Verschillende conceptversies van columns geschreven door Ferrier voor E-Quality Matters, het magazine van E-Quality. 1999.. 1 omslag.
44
Stukken betreffende Ferriers bezoek aan Suriname, waar E-Quality samen met het Vrouwen Parlement Forum masterclasses organiseerde voor politici en mensen met politieke ambities. 5-12 juli 2009.. 1 omslag.
45
Stukken, inclusief toespraak Ferrier, betreffende de expertmeeting ‘Egyptenaren, Libiërs en Tunesiërs in Nederland: Sámen voor Vrouwenrechten’ in Den Haag. De bijeenkomst is georganiseerd door E-Quality in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Stichting Pax Ludens. april 2012.. 1 omslag.
46
Gastenboeken betreffende het afscheid van Ferrier bij E-Quality. mei 2010.. 1 omslag.
47
Persoonlijke boodschappen van het E-Quality team aan Ferrier bij haar afscheid bij E- Quality. mei 2012.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende afscheid Joan bij E-Quality. 2012. 2012.. 1 omslag.

Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013

Vanaf 2011 was Ferrier voorzitter van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013, die verantwoordelijk was voor de organisatie van het herdenkingsevenement in 2013.
49
Aantekeningen betreffende Stichting Herdenking Slavernijverleden. 2011-2013.. 1 omslag.
50
Draaiboeken Nationale Herdenking Slavernijverleden 2013. juli 2013.. 1 omslag.
51
Verschillende toespraken voor de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 ‘150 jaar de ketenen verbroken’. juli, september en november 2013 en februari 2014.. 1 omslag.
52
Inleiding van Ferrier in het boek Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2013: Terugkijken op ons gezamenlijk verleden is bouwen aan onze toekomst, die een jaar na de viering is uitgebracht (pp. 4-5). 2014.. 1 omslag.

YWCA Nederland

Ferrier was vanaf 1981 lid van de Young Women’s Christian Association (YWCA) Nederland, en van 1983-1987 bestuurslid. In deze periode was ze tot 1985 lid van de Jonge Vrouwen werkgroep, en tot 1987 lid van de werkgroep Anti-racisme. Hiernaast was ze vertegenwoordigster van de YWCA-Nederland op verschillende internationale congressen zoals onder andere: Human Rights Consultation Conference in Engeland (1982), YWCA World Council in Singapore (1983), YWCA European Youth Conference in Straatsburg (1984), Pre-conference United Nations Decade of the Women Forum in Wenen (1984) en United Nations Forum in Nairobi (1985). Ten slotte was Ferrier lid van de Voorbereidingscommissie van het Lustrumcongres ter ere van het 65-jarig bestaan in september 1986 van de YWCA-Nederland in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
53
Stukken betreffende een YWCA projectvoorstel van een opvangtehuis voor vrouwen in Suriname. 18 januari 1984.. 1 omslag.
--
Bijdragen Ferrier in het blad Contour, een maandelijkse uitgave van YWCA Nederland, in Contour: oktober 1983 nr. 10 (p. 188-190), september 1984 nr. 9 (p. 166), januari 1985 nr. 1 (p. 16-18), januari 1986 nr. 1 (p. 10) en februari 1987 nr. 2 (p. 9). Deze uitgaven van Contour zijn te vinden in de Atria Bibliotheek 1983-1987.
54
Aantekeningen met onder andere notities betreffende de Wereldvrouwen Conferentie in Nairobi, die Ferrier attendeerde als vertegenwoordiger van YWCA Nederland. 1985-1987.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende het algemeen bestuur van YWCA. 1985-1991.. 1 omslag.
56
Conceptversie lezing Ferrier bij een studiedag van YWCA. 12 november 1985.. 1 omslag.
57
Conceptversie van een stuk waarvan onbekend waar en of het gepubliceerd is, genaamd ‘Nairobi 1985: Vrede en rechtvaardigheid voor Zwarte en Witte vrouwen’. z.d.. 1 omslag.
58
‘Mythes over migrantenvrouwen’ geschreven door Ferrier, als bijdrage aan ‘Geen terug voor vrouwen wereldwijd’, een boekje uitgebracht door Toerusting en De Oecumene-Reeks, geschreven naar aanleiding van het Wereld Vrouwen-Forum Nairobi in 1985 en de betekenis die deelnemers hiervan hieraan gaven. Tevens zat Ferrier in de redactie van dit boekje. Toerusting nummer 5, Oecumene-reeks nummer 2/3, (pp. 52-54). 1886.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende het Lustrumcongres ter ere van het 65-jarig bestaan van YWCA-Nederland (Young Women’s Christian Association) in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarbij Ferrier lid Voorbereidingscommissie (publiciteitsgroep en kernwerkgroep) en dagvoorzitter van het Lustrumcongres was. Het congres was een ‘multi-etnische-kulturele manifestatie’ genaamd ‘Vrouwenvlechtwerk’, met als onderwerp: “Wat kan de rol/bijdrage zijn van vrouwen en vrouwenorganisaties bij het vormgeven aan een multi-etnische samenleving, waarin een ieder op gelijkwaardige wijze participeert’. Inclusief de (concept-)toespraak van Irene van Lippe-Biesterfeld. 1986.. 1 pak.
60
Stukken betreffende de YWCA Anti-racisme werkgroep. 1986-1989. 1986-1989.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende een werkreis naar Finland met YWCA of Finland, met Ferrier en Mans van der Heide als vertegenwoordigers voor YWCA Nederland. 5-13 juli 1987.. 1 omslag.
62
Stukken betreffende het YWCA Vrouwenvlechtwerk. 1987-1989.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende een werkreis naar de European YWCA’s Youth Meeting in Strasburg met het thema ‘Young refugee and migrant women in Europe – a challenge fort he European Y.W.C.A.’, waar Ferrier sprak over ‘Life with different cultures’. 23-30 april 1988.. 1 omslag.
*64
Aantekeningen met onder andere een verslag naar aanleiding van vijf jaar na de Wereldvrouwen Conferentie in Nairobi. 1990-1991.. 1 omslag.

Overige bestuursfuncties

65
Aantekeningen betreffende de Stichting Jeugdwelzijn in Ontwikkelingslanden (SJO), waar Ferrier van 1981-1992 bestuurslid van was, betreffende de SJO Werkgroep Bangladesh. 1988.. 1 omslag.
66
Correspondentie betreffende de benoeming van Ferrier tot commissielid Jeugdbeleid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). 1985.. 1 omslag.
*67
Stukken betreffende de Buitenlandse Jongeren Groep (BJG), bestuurscommissie van het Jongeren Advies Centrum (JAC) Amsterdam, die ingesteld is voor het streven naar een ‘multi-raciale instelling’ en de belangenbehartiging van ‘buitenlandse jongeren’ binnen het JAC. Binnen deze stukken wordt gerefereerd naar inventarisnummer 108. 1987-1989.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende Ferriers werkzaamheden bij het Nederlands Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk (TJJ), vanaf 1997 het Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg. Zie ook inventarisnummer 110.1988, 1995-1998.. 1 omslag.
69
Reactie Ferrier op het ‘Basisdocument profilering opleiding SPH’ van de Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland, nadat Ferrier als adviseur hiervoor geraadpleegd is. 1997.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende de Raad voor zaken van Overheid en Samenleving (ROS, raad van de Nederlandse Hervormde Kerk) waar Ferrier van 1986-1999 lid was, inclusief de ‘Racisme is zonde’ nota met een conceptnotitie van Ferrier. 1992, 1997-1999.. 1 omslag.
*71
Stukken betreffende de oprichting van Stichting Nieuwe Perspectieven, een stichting die doelt op achterstandsjongeren in Amsterdam-West. 1993.. 1 omslag.
72
Aantekeningen met voornamelijk notities betreffende Ferriers bestuurswerkzaamheden bij Phenix Foundation. 2003-2004.. 1 omslag.
73
'Nieuwe perspectieven op vertrouwde gronden: Opmars van migranten in ontwikkelingssamenwerking', een verslag geschreven naar aanleiding van deze NCDO conferentie, waar Ferrier als bestuurslid van NCDO de conferentie opende en deelnam. 5 oktober 2005.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende Werkgroep Vrouwen in de Pluriforme Samenleving (VIPS), waar Ferrier vicevoorzitter was van 1984-1987.z.j.. 1 omslag.

Lezingen en congressen

75
Stukken betreffende Ferriers lezing op de ‘multiculturele week’ van de Marnixkweekschool in Utrecht. 1982-1983.. 1 omslag.
76
(Concept-)versie van Ferriers lezing bij de ‘Studium Generale van Multi Cultureel Onderwijs’. 1983.. 1 omslag.
77
‘Pedagogiek in een veranderende samenleving: een actuele visie op kind en samenleving in transcultureel perspectief’, S. Klokhuis en J. Ferrier, artikel gepubliceerd in de congresbundel van de jaarvergadering van de Nederlandse vereniging van schooldekanen. 14 maart 1985.. 1 omslag.
78
Verslag van de ‘derde brede vrouwenkonferentie van Vrouwen Vrede Rechtvaardigheid', in Utrecht, waar Ferrier inleidster van thema 1 ‘Nairobi 1985; Vrede en Rechtvaardigheid voor zwarte en witte vrouwen’ was (pp. 2-5). 30 november 1985.. 1 omslag.
79
Verslag van de LOAH-studiedag (Landelijk Overleg Alternatieve Hulpverlening) ‘buitenlandse meiden & hulpverlening’ in Utrecht, waar Ferrier inleider was van het thema ‘Buitenlandse meiden in de Nederlandse hulpverlening’ (pp. 6-8). 11 april 1986.. 1 omslag.
80
Conceptversie van Ferriers lezing en stukken betreffende het congres ‘Naast of met elkaar’ van de Vrouwen VVD in Lunteren. 30-31 januari 1987.. 1 omslag.
*81
Stukken betreffende het Congres Vrouwen in de VVD ‘Naast of met elkaar’ op 30 en 31 januari 1987, inclusief Ferriers conceptversie van haar lezing op dit congres. 1987.. 1 omslag.
82
(Concept-)versies van Ferriers lezing bij het studieweekend van het Katholiek Vrouwendispuut in Oosterbeek, met als thema ‘De multiculturele samenleving’. 3-4 april 1987.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende Ferriers lezing bij de studiedag ‘De school en de hulpverlening voor allochtone jongeren’ van Wisselwerking in Lochem. 19 november 1987.. 1 omslag.
84
Stukken betreffende lezingen die Ferrier gaf aan verschillende units van het Jongenshuis Hoenderloo. 1987.. 1 omslag.
85
Aantekeningen betreffende aantekeningen ter voorbereiding van gegeven lezingen en geattendeerde workshops en seminars. 1987-1994.. 1 omslag.
86
Ferriers lezingen ‘Het werken met etnische jongeren in hulpverlening’ en ‘Samenwerken in een multi-etnisch team’ voor de bijscholingscursus ‘Werken met allochtone jongeren’ bij De Horst in Driebergen. oktober-november 1988.. 1 omslag.
87
Bijdrage Ferrier aan de studiedag Levensbeschouwing binnen de jeugdhulpverlening van de Permanente Kommissie Levensbeschouwing van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) in samenwerking met het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) in Utrecht. 13 januari 1988. 1 omslag13 januari 1988.. 1 omslag.
88
Verslag van de studie-ochtend ‘Individuele begeleiding van etnische jongeren’, waar Ferrier de inleiding verzorgde (pp. 1-4). 17 mei 1990.. 1 omslag.
89
Verslag van Ferriers lezing bij de workshop ‘Culturele Achtergronden van Pleegkinderen’ van Centrale voor pleegzorg Noord-Holland en Utrecht. 12 oktober 1991.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de werkconferentie ‘Allochtone Pupillen in de Jeugdinrichtingen’ van het Ministerie van Justitie, inclusief Ferriers workshop ‘De behandeling van allochtone pupillen’. 14 mei 1991.. 1 omslag.
91
Samenvatting van Ferriers lezing, met commentaar van Ferrier, ‘Hulpverlening aan allochtone jongeren in de residentiële zorg’ bij de zomerconferentie sectie klinische- en orthopedagogiek NVO: ‘Pedagogen in een multiculturele samenleving’. 12 juni 1992.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende de informatiedag ‘Allochtone jongeren en veiligheidszorg’ van de Averroès Stichting in Lelystad, waar Ferrier gespreksleidster was. 9 maart 1994.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende deelname rondetafelgesprekken geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse zaken, betreffende kernaspecten rondom de multiculturele samenleving. 1996.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende FICE (Federation des communaute’s educatives) congres ‘Fostering cultural diversity in a turbulent world: a challenge for extrafamilial care’ in Kopenhagen, Denemarken, waar Ferrier aanwezig was. Omslag bevat notities en correspondentie met Bram Tuk over het congres. 22-24 mei 1996.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende de conferentie ‘Interculturalisatie van de jeugdzorg’ van Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling), waar Ferrier workshop 3 begeleidde met Ö. Taskin. 2 oktober 1997.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de inleiding die Ferrier voordroeg op de studiedag ‘Trends en thema’s in de jeugdhulpverlening’ in Zwolle, van de Sector Opleidingen Sociale Arbeid (SOSA). 23 april 1998.. 1 omslag.
97
Lezing Ferrier ‘Hulp aan allochtone jongeren’ bij de studiedag ‘Trends en thema’s in de jeugdhulpverlening’ van de Sector Opleidingen Sociale Arbeid (SOSA). 23 april 1998.. 1 omslag.
98
Aantekeningen betreffende verscheidene (internationale) sessies van the Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN) waar Ferrier aan deelnam. Betreft ook notities betreffende de Wereld Conferentie tegen Racisme in Durban, Zuid-Afrika. 2000-2012.. 1 omslag.
99
Ferriers college Verwantschap en Gender van de cursus Caraïbistiek aan de KITLV (Koninklijk Instituut van Taal- Land- en Volkenkunde) in Leiden. 21 februari 2001.. 1 omslag.
100
(Concept-)versies van Ferriers lezing ‘Uitgangspunten voor het werken met etnische jongeren in de jeugdhulpverlening’ bij de lezing ‘Youth at risk’ met als thema: Racisme en de leefwereld van etnische jeugd. z.j.. 1 omslag.
142
Geschreven stukken door Ferrier waarvan verband onduidelijk. z.j.. 1 omslag.

Publicaties

101
Bijdragen van Ferrier aan SJOW: het tijdschrift voor jeugdhulpverlening. Deze bijdragen bestaan uit boekrecensies en een artikel over Surinaams-Antilliaans opvangcentrum Paloeloe, waar Ferrier waarnemend coördinator was. Jaargang 10, nummer 1/2; jaargang 11, nummer 10; jaargang 11, nummer 12. 1981-1983.. 1 omslag.
102
‘Wie ben ik, wie word ik?’ geschreven door Ferrier, als bijdrage aan ‘De begeleiding van allochtone leerlingen’ in Gloria: periodiek van de Nederlandse Vereniging van Leerlingbegeleiders. Omslag bevat ook notities en correspondentie betreffende deze publicatie. Jaargang 6, nummer 3 (pp. 12-18). augustus 1983.. 1 omslag.
103
Bijdrage aan artikel ‘Ik ben al tevreden als studenten ander gedrag niet als minder beschouwen’ in HBO Journaal. Jaargang 6, nummer 5. januari 1984.. 1 omslag.
104
Auteur artikel ‘Opvoeden en hulpverlenen in een multi-etnische, multi-raciale en multi-culturele samenleving’ in tijdschrift K&O voor Jeugdwelzijnswerk. Jaargang 28, nummer 3. september 1985.. 1 omslag.
105
‘Surinaamse vrouwen en mensenrechten’ geschreven door in Stichting Mensenrechten Groningen Bulletin (S.M.G. Bulletin), die vijfmaal per jaar werd uitgebracht door S.M.G. Omslag bevat ook de conceptversie van het artikel. Bulletin 4. mei 1986.. 1 omslag.
106
Interview in De Inforeeks, genaamd: ‘Dichter bij elkaar komen betekent een verrijking voor beiden’. Inforeeks 19. september 1987.. 1 omslag.
107
Bijdrage aan artikel ‘De school en hulpverlening voor allochtone jongeren’ in Wisselwerking. Jaargang 4, nummer 1. maart 1988.. 1 omslag.
108
Mederedacteur en schrijver van de artikelen ‘Zwart over zwart’ (p. 191), ‘Wij zijn geen zwarte marionetten’ (p. 213), ‘Casa Migrantes en Opo Fre Bakka’ (p. 224) en ‘Categoriale hulpverlening vanuit een residentiële instelling’ (p. 229) in “Thema: Zwart over zwart. Hulpverlening aan etnische jongeren” in Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening. Mei 1988, jaargang 16, nr 5. mei 1988.. 1 omslag.
109
Bijdrage aan het artikel ‘De vergeten generatie’ in het tijdschrift Revu, over het Marokkaans opvanghuis Darna. Februari 1989.. 1 omslag.
110
Medeauteur artikel ‘Deskundigheidsbevordering op maat’ in Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk (TJJ). Jaargang 4, nummer 11. november 1992.. 1 omslag.
111
Boekrecensie in het tijdschrift Migrantenstudies. Jaargang 9, nummer 1. 1993.. 1 omslag.
112
Interview in CNV Opinie (Sociaal Economisch Magazine), genaamd: ‘E-quality strijdt voor vrolijker en gelijkwaardiger samenleving’. Nummer 6. september 1998.. 1 omslag.
113
Interview in IQ tijdschrift, genaamd: ‘IQ presenteert: Joan Ferrier’. Jaargang 2, nummer 7. september 1998.. 1 omslag.
114
Coverstory in De Bazuin, genaamd: ‘Joan Ferrier: “Emancipatie gaat niet langer alleen over vrouwen”’. Jaargang 81, nummer 5. maart 1998.. 1 omslag.
115
Interview in Contrast, weekblad over de multiculturele samenleving, genaamd: ‘Waar is E-Quality?’. Nummer 2. Januari 2002. januari 2002.. 1 omslag.
116
Coverstory in Bijeen, ‘mensen in een kleurrijke samenleving’, met Kathleen Ferrier, met de titel: ‘De Ferrier-zussen kregen de kans en grepen hem’. Jaargang 25. november 2002.. 1 omslag.
117
Coverstory in ABP Wereld, het internationale opinieblad van ABP, genaamd: ‘Wettelijke pensioenplicht kan kwetsbare groepen helpen’. Nummer 3. 2007.. 1 omslag.
118
118. Coverstory met Sandra Chedi, met het artikel ‘Joan Ferrier, zwarte vrouwelijke manager 2008: Pedagogiek is kansen creëren!’ in Expressions, het lifestylemagazine voor kleurrijke mensen. Editienummer 37. januari 2009.. 1 omslag.
119
‘Meten met Latten: Jan latten in gesprek met Joan Ferrier’. Een coverstory in 01/09, het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek (pp. 10-15). winter 2009.. 1 omslag.
120
Interview in Eindeloos, het magazine van Monuta, samen met Kathleen Ferrier, over het overlijden van hun vader Johan Ferrier, met de titel: ‘Hij was de vader van alle Surinamers’. 2010.. 1 omslag.
121
‘Uitsmijter’ geschreven door Ferrier in Jeugdbeleid (voortzetting van Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg). Jaargang 4, nummer 3 (pp. 191-192). 3 september 2010.. 1 omslag.
122
Recensies over Ferriers boek ‘De Surinamers’. Zie boekpublicaties 1985.. 1 omslag.
123
Publicaties in kranten betreffende Darna. 1985-1988.. 1 omslag.
124
Publicaties in kranten betreffende Darha. 1990.. 1 omslag.
125
Publicaties in kranten betreffende de oprichting van ‘De Bundeling’ en daaropvolgend E-Quality. 1998.. 1 omslag.
126
Publicaties in kranten van Ferrier als directeur van E-Quality m.b.t. maatschappelijke vraagstukken. 1998-2000.. 1 omslag.
127
Publicaties in kranten betreffende de kritische reactie van E-Quality, met Ferrier als vertegenwoordiger, op de nota over arbeid en zorg van de toenmalige staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken. mei 1999.. 1 omslag.
128
Interviews met Ferrier betreffende het Rapport Emancipatiebeleid in Nederland, samengesteld door E-Quality en 22 andere vrouwen- en emancipatieorganisaties waarin zij de nadruk legt op de waardering van zorgtaken. januari en februari 2001.. 1 omslag.
129
Correspondentie betreffende Ferriers artikel ‘Kinderen uit allochtone gezinnen’ in het boek Geweld tegen kinderen: Opstellen over preventie van en hulpverlening bij kindermishandeling. (aanwezig in bibliotheek Atria)1986. 1986.. 1 omslag.
*130
Conceptversie en contract betreffende ‘Begeleid wonen voor jongeren uit etnische groepen: een mogelijkheid?’, geschreven met H.G. Helmantel voor het boek Begeleid wonen in de reguliere en alternatieve jeugdhulpverlening (aanwezig in bibliotheek Atria). 1986.. 1 omslag.
131
Publicaties van Joan Ferrier aanwezig in de bibliotheek van Atria: Ferrier, J.M. (1984). Voorwoord. In Van Gelder, P., Van der Veer, P., & Van Wetering, I. (Reds.), Bonoeman, Rasta’s en andere Surinamers: Onderzoek naar etnische groepen in Nederland. Amsterdam: Werkgroep AWIC. Ferrier, J.M. (1985). De Surinamers. 1985. Bussum: Coutinho. Ferrier, J.M., & Kokhuis, S. (1985). Nota transculturele pedagogiek. Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek. Ferrier, J.M., & Helmantel, H.G. (1986). Begeleid wonen voor jongeren uit etnische groepen: een mogelijkheid?. In Rijkeboer, J., Vos, R.C., & Zandberg, T.J. (Reds.), Begeleid wonen in de reguliere en alternatieve jeugdhulpverlening (pp. 61-81). Groningen: Wolters-Noordhoff. Ferrier, J.M. (1987). Kinderen uit allochtone gezinnen. In Haanstra, R., Kooijman, K., & Schoof, P. (Reds.), Geweld tegen kinderen: Opstellen over preventie van en hulpverlening bij kindermishandeling (pp. 103-117). Nijmegen: SSN. Ferrier, J.M. (1988). Zwart-wit of gekleurd. In De Boer, G., Kroon, S., Smitskamp, J., De Vries, C., & Weel, R. (Reds.), Vooroordelen (pp. 23-34). Utrecht: Stichting Vredesopbouw Utrecht. Ferrier, J.M. (1992). De Stichting Jeugdwelzijn in Ontwikkelingslanden. In De Langen, M. (Red.), De kant van het kind (pp. 191-199). Arnhem: Gouda Quint. Ferrier, J.M. (1994). Social Work with Migrants. In Hesser, K.E.H., & Koole, W. (Reds.), Social work in the Netherlands: current developments (pp. 62-68). Utrecht: Uitgeverij SWP. Ferrier, J.M. (1996). Voorwoord. In Struijs, A., & Brinkman, F. (Reds.), Botsende Waarden: Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening, (pp. 7-8). Utrecht: NIZW Uitgeverij. Ferrier, J.M. (1996). Voorwoord. In Zandrijk-van Harten, T., & Haarsma, L. (Reds.), Grenzen Voorbij: Kindermishandeling in allochtone gezinnen. Amsterdam: VU Uitgeverij. Ferrier, J.M. (1998). Voorwoord. In Wijnberg, I. (Red.), Een school zwart op wit: Het Niels Stensen College in de krant: berichtgeving en beeldvorming geanalyseerd (pp. 5-6). Den Haag: Drukkerij Opmeer. Ferrier, J.M. (2000). Voorwoord. In Paak, J., & Van der Schaaf, C. (Reds.), 11 voor 12: bouwers van verleden, heden en toekomst (p. 3). Den Haag: E-Quality. Ferrier, J.M. (2000). Voorwoord. In Krikke, H., Rozema-van Geest, P., & Rozema, W. (Reds.), Hand in eigen boezem: Vijftien jaar pionieren in de multiculturele samenleving (pp. 9-10). Heeswijk: Dabar-Luyten. Ferrier, J.M. (2009). Joan Ferrier: Zwarte Vrouwelijke Manager 2008. In Van der Wees, R.B. (Red.), Rolmodel stimuleert talent: Twintig interviews met rolmodellen uit alle windstreken (pp. 54-59). Rotterdam: Marrein Publications B.V. 1984-2009. geen.

Foto’s

*132
Foto’s van Ferrier in verschillende contexten. z.j.. 1 map.
*133
Foto’s met Ferrier, verzameld in envelop met tekst ‘Foto’s Darna met o.a. Lex Tiel, ook op kamp met bewoners’, Lex Tiel was destijds de directeur van Het Burgerweeshuis. 1985.. 1 map.
*134
Foto’s Opening E-Quality in het Tropeninstituut. 22 juni 1998.. 1 omslag.

Benoemingen

135
Stukken betreffende de uitreiking van de FICE-prijs aan Ferrier en M. Mejjati, inclusief beeldmateriaal. 1999.. 1 omslag.
136
Gastenboek van de viering van de Koninklijke Onderscheiding voor Ferrier als Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 29 april 2011.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende de benoeming van Ferrier als Zwarte Vrouwelijke Manager 2008, inclusief aanbevelingen voor Ferrier als verkozene. 2008.. 1 omslag.
*138
Stukken betreffende de benoeming van Ferrier als Ridder in de orde van Oranje-Nassau, inclusief het voorstel tot de verlening van deze Koninklijke Onderscheiding. april 2011.. 1 omslag.