/
You are not logged in

Archief Stichting Keizersgracht 10 (K10) 1981-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000152
Unitdate1981-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1995
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Stichting Keizersgracht 10 (K10), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 9 september 1983 te Amsterdam; gefuseerd in 1988 met het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), het Informatie- en Documentatiecentrum voor de vrouwenbeweging (IDC) en het tijdschrift Lover tot het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV); deze instellingen waren samen met de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst (SVBK) en de Van Leeuwenbibliotheek van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van HomoseksualiteitCOC gevestigd aan Keizersgracht 10 te Amsterdam; doel was het beheer over het pand Keizersgracht 10 en beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen, inventaris en apparatuur in het pand die ten dienste stonden van de instellingen die gebruik maakten van het pand (de participanten).


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1983-1988; jaarverslagen 1983-1985; correspondentie 1983-1988; stukken betreffende de oprichting en huishoudelijk reglement 1983-1984; stukken betreffende het participantenoverleg en de huisraad 1982-1987; jaarrekeningen en financiële boeken en correspondentie 1982-1988; stukken betreffende personele zaken 1983-1988; stukken betreffende het beheer van het gebouw, inventaris en apparatuur 1981-1988; stukken betreffende de opening van het pand 1982.
Toegang

1
Jaarverslagen. 1983-1985. 1984-1986.. 1 omslag.
2
Correspondentie van het bestuur en notulen van bestuursvergaderingen. 1983-1988.. 1 omslag.
3
Akte van oprichting. Met concepten. 1983.. 1 stuk.
4
Huishoudelijk reglement en huisraadreglement. 1984.. 2 stukken.
5
Correspondentie betreffende statuten, huishoudelijk en huisraadreglement. 1983-1984.. 1 omslag.
6
Uittreksel uit het stichtingenregister van en overzichten van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 1983-1987.. 1 omslag.
7
Adreslijsten van bestuursleden en medewerksters van de participanten. 1986 en z.j.. 1 omslag.
8
Stukken betreffende de voorbereiding van het fusieproces. 1985-1986.. 1 omslag.
NB. De stukken over het fusieproces zijn vernietigd voor zover ze voorkwamen in het archief van het IDC (inv. nrs 30-32, 135, 145) en IAV (inv. nrs 82-83).
9
Notulen van en stukken betreffende het participantenoverleg 1982-1983, 1985-1986 mei, 1987 oktober-november en stukken betreffende de panddag 1985 mei 10. 1982-1987.. 1 omslag.
10
Notulen, besluiten en stukken betreffende vergaderingen van de huisraad. 1982 december-1986 september.. 1 omslag.
11
Lijsten houdende inventaris en aanschafwensen van inventaris ingeleverd door de participanten. 1981.. 1 omslag.
12
Correspondentie betreffende het beheer van het gebouw. 1984-1986.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende de inrichting, verbouwing en huur van het gebouw. (1981)-1982.. 1 omslag.
14
Taxatierapport van de inboedel ten behoeve van de verzekering. 1986.. 1 stuk.
15
Akten van overeenkomst met de vijf participanten voor het gebruik van ruimten in het gebouw. 1985.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende beheer van het gebouw en gebruik van gemeenschappelijk materiaal (diefstal, brandveiligheid, centrale verwarming, correspondentie met leveranciers). 1981-1987 (1988).. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de organisatie van de opening van K10.1982.. 1 omslag.
18
Jaarrekeningen over 1983-1987. 1984-1988.. 1 omslag.
19
Grootboek en journaal. 1984-1987.. 1 pak.
20
Tabellarisch kas- en giroboek. 1983-1984.. 1 deel.
NB. Bevat tevens kasboek van abonnementen van publikaties van het IIAV 1991 september.
21
Kasboekjes. 1985-1988 januari 5.. 1 omslag.
22
Subsidieaanvragen voor 1983-1987, correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken,Directie Coördinatie Emancipatiezaken (DCE) betreffende financiën, kwartaaloverzichten 1985-1987, correspondentie betreffende de boekhouding en met de accountant. 1982-1988.. 1 pak.
23
Stukken betreffende het salaris van de werkneemster, correspondentie met DCE betreffende subsidiëring van personeelskosten, correspondentie met het pensioenfonds PGGM, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en de bedrijfsvereniging en correspondentie betreffende loonbelasting en premieheffing. 1983-1988.. 1 pak.
24
Receptieboek ter gelegenheid van de opening van K10 op 29 oktober. 1982.. 1 omslag.
25
Ingekomen gelukwensen ter gelegenheid van de opening van K10 op 29 oktober. 1982.. 1 omslag.
26
Album met foto's van de officiële opening van K10 op 29 oktober. 1982.. 1 omslag.