/
Archief Anja Henriette Meulenbelt (geboren 1945)

Archief Anja Henriette Meulenbelt (geboren 1945)

Identity Area

Collection IDIIAV00000419
Unitdate1965-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent13.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2006
3.12 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor inzage privacy gevoelige stukken toestemming nodig
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Anja Henriette Meulenbelt, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 6 januari 1945 te Utrecht; volgde de Sociale Akademie; studeerde van 1971-1977 andragologie aan de Universiteit van Amsterdam; zij was vanaf 1969-1972 docente aan het Centrum Instituut Christelijke Sociale Arbeid (Ciscsa); vanaf 1972-1993 stafdocente van de opleiding Vrouwen en Welzijnswerk aan het Instituut Voortgezette Agogische Opleidingen (IVABO), later de Hogeschool van Amsterdam; leidde vanaf 1991-1993 de Voortgezette Opleiding Vrouwenhulpverlening (VO) aan de Hogeschool van Amsterdam; werkte van 1993-2001 als zelfstandige, Bureau AGM; was vanaf het begin zeer actief in de vrouwenbeweging; auteur van vele artikelen en boeken over de vrouwenbeweging, het feminisme en de hulpverlening, waarvan het bekendste 'De schaamte voorbij' uit 1973 is; redacteur van het tijdschrift Marge 1979-1982?; werd op 10 juni 2003 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer (senator) voor de Socialistische Partij (SP), tot 2007.


Inhoud

Correspondentie 1970-2003; knipsels uit en interviews in kranten en tijdschriften 1974-2003; stukken betreffende haar studie 1965-1977; stukken betreffende haar docentschap aan de CICSA 1971-1973, aan de IVABO 1976-1990 en aan de VO 1991-1995; stukken betreffende gegeven cursussen, trainingen en workshops en geleverde bijdragen aan conferenties en fora 1970-2000; stukken betreffende gehouden lezingen 1973-2003; stukken betreffende gepubliceerde boeken en artikelen 1972-2003; stukken betreffende feministische uitgeverij Sara 1975-1987; stukken betreffende deelname aan werkgroepen en conferenties 1970-1991; stukken betreffende projecten, acties en protesten 1970-2001; stukken betreffende haar lidmaatschap van de Eerste Kamer 2002-2003; publicaties, foto's, cassettebandjes en videobanden.
Inventory / Inventaris

Niet op onderwerp geordend

1
Ingekomen uitnodigingen voor radio- en televisieoptredens, met haar reacties. 1970, 1985, 1992, 1995-1996.. 1 omslag.
2-12
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1970-2003 en z.j.. 11 omslagen.
2
1970-1976..
3
1977-1981..
4
1982..
5
1983..
6
1984..
7
1985-1986..
8
1987-1988..
9
1989-1990..
10
1991-1996..
11
1997-2003..
12
z.j..
13-31
Knipsels uit kranten en tijdschriften, soms in fotokopie. 1974, 1976-2003 en z.j.. 19 omslagen.
13
1974, 1976-1983..
14
1984..
15
1985..
16
1986..
17
1987..
18
1988..
19
1989..
20
1990..
21
1991..
22
1992..
23
1993..
24
1994..
25
1995..
26
1996..
27
1997..
28
1998..
29
1999..
30
2000-2003..
31
z.j..
32
Ingekomen teksten van interviews, met haar reacties. Met hiaten. 1984-2002.. 1 omslag.
33-39
Interviews in kranten of tijdschriften. 1985, 1987-1992, 1994-2002 en z.j.. 3 pakken, 3 omslagen en 3 stukken.
33
1985, 1987-1988..
34
1989-1990..
35
1 omslag. 1991-1992, 1994-1995..
36
, met begeleidend schrijven bij een interview in het tijdschrift Kirchenzeitung. 1 omslag. 1996-1998..
37
1 omslag. 1999..
38
2000-2002..
39
3 stukken. z.j..

Persoonlijk leven

Studie.
40-41
Stukken betreffende haar studie aan de Sociale Academie te Amsterdam. 1965-1969.. 1 pak en 1 omslag.
40
Werkstukken, stageverslagen en eindscriptie. ca. 1965-1969..
41
Leerlingendossier met stukken ingekomen bij en opgemaakt door de Sociale Academie. 1 omslag. 1965-1969..
42
Stukken betreffende haar deelname aan de studiegroep van de Marxistisch-Leninistische Studentenbond (MLS) en pogingen om via de MLS de staking van de metaalbewerkers over te nemen. ca. 1970.. 1 omslag.
43-50
Stukken betreffende haar studie Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. 1971-1977.. 4 pakken, 2 omslagen en 1 stuk.
43
Protest tegen de numerus clausus, waarbij zij werd uitgeloot. 1971.. 1 omslag.
44
Correspondentie betreffende de studie en tentamenbriefjes. 1971-1977.. 1 omslag.
45
Verslagen en werkstukken. 1972-1976..
46
Aantekeningen, uittreksels en concepten bij studieprogramma's. ca. 1973-ca. 1975..
47
Werkgroep Vrouwen en Universiteit. 1974-1975..
48
Studentenkaart voor het studiejaar. 1977-1978. 1977.. 1 stuk.
49
Kandidaatsassistentschap voor het programma 'feminisme en samenlevingsopbouw'. 1977..
50
Artikel over feminisme en andragologie, samen met Jeanne van Belle [in het kader van een kandidaatsassistentschap], kopie. [1977].. 1 stuk.
51
Aantekeningen over het begrip economische waarde in marxistische literatuur [naar aanleiding van een werkgroep]; gedeeltelijk losbladig. z.j.. 1 omslag.

Overige stukken.
52
Kopieën van artikelen verschenen in kranten ter gelegenheid van de opening van de soos Appeal, waarvan ze medeoprichtster was. 1967.. 4 stukken.
53
Jaarverslagen van de NVSH waarin zij wordt genoemd. 1967-1968.. 2 katernen.
54
Schrift met aantekeningen van een cursus gevolgd bij de Rutgerstichting en van studieweekenden en vergaderingen. 1971.. 1 deeltje.
55
Correspondentie met Joke Smit, met rouwadvertenties, necrologieën, artikelen en interviews. 1971-1982.. 1 omslag.
56
Door haar getekend stripverhaal 'Vrije tijd (noemen ze dat)' met haar als 'Meu' in de hoofdrol, fotokopie met concept. ca. 1980.. 2 stukken.
57
Correspondentie met een stalkster. 1987-1990.. 1 omslag.
58
Krantenknipsel met miniadvertentie met een anonieme bevestiging van een afspraak elkaar in de Witch te Utrecht te ontmoeten. 1991.. 1 stuk.
59
Exemplaar van Elle met een interview met haar zoon Armin. 1992.. 1 stuk.
60
Adressenlijst en uitnodiging voor haar vijftigste verjaardag en lijst met handtekeningen van mensen die aan een cadeau hebben bijgedragen. 1995.. 3 stukken.
61
Preken voor de Studentenekklesia Amsterdam, programmaboekjes van vieringen en een uitnodiging van de Raad van Kerken Amsterdam om een 'lekenpreek' te houden op een oecumenische bijeenkomst in het kader van de 4 en 5 mei viering. 1999, 2001-2002.. 1 omslag.
62
Stukken betreffende haar doop in de Studentenekklesia Amsterdam. 2001.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende de overdracht van haar archief aan het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). 2002.. 1 omslag.
64
Tekening van twee sleutelgaten en sleutels die het mannelijke en het vrouwelijke symboliseren, (gemaakt door haar?). z.j.. 1 stuk.
65
Schetsjes voor een cartoon 'na de revolutie komt de vrouwenbevrijding vanzelf'. z.j.. 4 stukken.
66
Verslag over het experimenteren met het achterwege laten van oogmake-up, 'Avontuur met blote ogen' in het kader van een groepsopdracht van een niet met name genoemde cursus. z.j.. 1 stuk.
67
Pentekening op doorslagpapier van een zittende man en vrouwenfiguren. z.j.. 1 stuk.

Openbaar leven

Docente Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA), Instituut Voortgezette Agogische Beroepsopleiding (IVABO), Hogeschool van Amsterdam (HvA).
68
Stukken betreffende haar docentschap 'buitendosent sociale aksie' aan het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA). 1971, 1973 en z.j.. 1 omslag.
69-71
Stukken betreffende het geven van cursussen voor Vrouwengroepen aan het Instituut Voortgezette Agogische Beroepsopleiding (IVABO). 1976-1990.. 3 pakken.
69
Opzet, uitvoering en evaluatie van het cursusaanbod. 1976-1990.
70
Scripties en toetsen. 1980, 1985-1987, 1989-1990.
71
Verslagen van de werkzaamheden van het vrouwenteam. 1982, 1985.
72
Rapport inzake een onderzoek naar gemeenschappelijke thema's waar vrouwen/feministen mee worstelen. 1977.. 1 stuk.
73
Verslagen en bijdragen van deelneemsters aan een door haar begeleide themagroep over bondgenootschappen. 1980.. 1 omslag.
74
Instructies over het schrijven van een scriptie voor de deelneemsters aan de IVABO Vrouwengroepen. 1980, 1983 en 1985.. 3 stukken.
75
Exemplaren van Marge en HVA met artikelen van haar hand over het onderwijs aan het IVABO en de HvA. 1980, 1982-1984, 1991.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende het geven van lessen over racisme aan het IVABO (bondgenoten groepen) met scripties van studenten. 1980-1992.. 1 pak.
77
Afscheids- en dankbetuigingen van studentes aan het IVABO, met een foto, tekeningen en knutselwerk. 1981-1984, 1988, 1990 en z.j.. 1 pak.
78
Stukken betreffende de Lente-VO, een driedaagse cursus over overeenkomsten en verschillen tussen vrouwen. 1982.. 1 omslag.
79
Interview met haar en An Luttikholt in HBO-journaal over het werken met vrouwengroepen aan het IVABO. 1983.. 1 stuk.
80
Stukken betreffende het emancipatieproject voor het Vrouwenteam/de opleiding Vrouwen en welzijnswerk aan het IVABO met bijlagen. ca. 1985, 1975.. 1 omslag.
81
Werkstukken van studentes in het kader van een programmaonderdeel over socialisatie. 1989.. 1 pak.
82
Brochures en evaluaties van een door haar gegeven lezingencyclus over de theorie achter de vrouwenhulpverlening, georganiseerd door de Voortgezette Opleiding van de Hogeschool van Amsterdam, getiteld: 'Chodorow en verder'. 1990-1991.. 1 omslag.
83
Lesmateriaal gebruikt bij haar cursussen aan de Hogeschool van Amsterdam. 1990-1992.. 1 pak.
84
Stukken betreffende haar docentschap bij de nieuw gestarte Voortgezette Opleiding Vrouwenhulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. 1991-1992.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende het geven van lessen aan de Voortgezette Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg en de Voortgezette Opleiding Maatschappelijk Werk van de Hogeschool van Amsterdam. 1991-1995.. 1 omslag.

Overige dienstverbanden.
86
Fotokopie van foto van groep mensen rondom man die door vrouw geïnterviewd wordt (Anja?), met op de achterkant het opschrift: '3 sept. 1969 'teach-in' over toekomst Paradiso'. ca. 1969.. 1 stuk.
87
Programma en organisatieoverzicht van het Fédération Internationale des Acteurs (FIA) congres, met korte samenvattingen van voorstellingen. 1970.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende haar baan bij Stichting Jongeren Aktie Centrum (JAC). ca. 1971-1972.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende trainingen, cursussen en overige activiteiten van het bureau AGM (Aarnink, Goudswaard, Meulenbelt). 1994-1999.. 1 pak.
90
Stukken betreffende het werken met en voor de Stichting Admira (bijstand aan slachtoffers van oorlog en seksueel geweld). 1997.. 1 omslag.

Cursussen, workshops, conferenties en fora.
91
Stukken betreffende het geven van cursussen over jeugdbeleid, gebruik van drugs door jongeren en hedendaagse jeugdverschijnselen. 1970, 1972.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende het geven van seksuele voorlichting aan jongeren. ca. 1970-ca. 1973.. 1 omslag.
93
Uitnodiging van De Bijenkorf voor een openbare discussie met Arianna Stassinopoulos over haar boek 'De vrouw als vrouw', met lijst van genodigden. [1973].. 2 stukken.
94
Stukken betreffende de deelname aan de vormingsweken van de Rijkspedagogische Academie Apeldoorn en de Rijkspedagogische Academie Appingedam, gehouden in de Volkshogeschool Drakenburg. 1973-1974.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende haar deelname aan de vrouwenstudiedagen aan de Volkshogescholen Drakenburg te Baarn en Oisterwijk. 1973-1976, 1980.. 1 pak.
96
Stukken betreffende haar medewerking aan een cursus aan de Volksuniversiteit Dordrecht over de positie van vrouwen in de maatschappij. 1974.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende de organisatie van en deelname aan een aantal seminars in samenwerking met het Transnational Institute. 1974-1977.. 1 pak.
98
Stukken betreffende de cursus Socialisme en feminisme, gegeven door haar en Marjan Sax. 1976.. 3 stukken.
99
Stukken betreffende haar medewerking aan de organisatie van de 'Internationale Feministisch-Socialistische Werkbijeenkomst' te Amsterdam. 1977.. 1 omslag.
100
Stukken betreffende haar medewerking aan een cursus herwaarderingscounselen. Met bijlagen. 1981-1983, 1975-1983.. 1 pak.
101
Stukken betreffende het verzorgen van een gastcollege over socialisatie voor medische studenten aan de Universiteit van Amsterdam. 1989.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende haar medewerking aan een symposium met het thema 'Vrouwen en aids' ter gelegenheid van wereld AIDS dag. 1990.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende haar medewerking aan het tiende 'World Congress for Sexology' te Amsterdam. 1990-1991.. 1 pak.
104
Stukken betreffende een poging tot het organiseren van een conferentie voor het uitwisselen van ervaringen tussen vrouwen uit Oost-Europa en Nederland met als doel de positie van de Oost-Europese vrouw te verbeteren. 1990-1991.. 1 omslag.
NB. De conferentie is niet doorgegaan
105
Stukken betreffende haar inleiding op studiedagen voor mensen werkzaam in het openbaar basisonderwijs over het thema 'roldoorbreking'. 1990-1992.. 1 omslag.
106
Stukken betreffende een symposium over veranderend ouderschap en hulpverlening, getiteld: 'Kind en Badwater', met recensie van de congresbundel. 1991, 1993.. 1 pak.
107
Stukken betreffende haar bijdrage aan de Daughtering and Mothering Conference, georganiseerd in het kader van het 355-jarig bestaan van de Universiteit van Utrecht. 1991.. 1 omslag.
108
Stukken betreffende het accepteren van een gastdocentschap aan de TU te Dresden (Duitsland). 1992.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende haar bijdrage aan de vierde internationale conferentie tot vermindering van drugsgerelateerde schade. 1992-1993.. 1 pak.
110
Stukken betreffende bijdragen en gastdocentschappen aan de Leergangen Vrouwenhulpverlening te Utrecht over groepshulpverlening. 1993-1995.. 1 omslag.
111-114
Stukken betreffende het geven van trainingen in het kader van projecten tegen seksueel geweld en geweld binnen het gezin in Zuid Afrika, georganiseerd in samenwerking met het Vrouwenproject van het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA). 1993-1997.. 2 pakken en 2 omslagen.
111
Documentatiemateriaal. ca. 1993-ca. 1995. 1 pak.
112
Programma's, lesmateriaal, evaluaties en correspondentie. ca. 1994-ca. 1996. 1 pak.
113
Verslagen, met een verslag geschreven door Mariëtte Bentvelsen, contactpersoon bij het Vrouwenproject van Komitee Zuidelijk Afrika. 1994-1996. 1 omslag.
114
Interview met Eveline Tonkens over haar trainingen. 1997. 1 omslag.
115
Stukken betreffende de master class Vrouwenhulpverlening. 1994-1995.. 1 pak.
116
Stukken betreffende het geven van workshops aan de Akademie für Sozial Arbeit Vorarlberg te Bregenz (Oostenrijk) over Vrouwen en alcoholisme en machtdynamica in families en relaties. 1995-1996.. 1 omslag.
117
Voorstel met kostenspecificatie voor een serie lezingen en cursussen rondom de thema's gender, gezin, trauma en geweld, systemisch denken en seksespecifieke hulpverlening, ouder worden, afgesloten met een feestelijke avond, onder de titel: 'Carte blanche voor Anja Meulenbelt'. 1997.. 2 stukken.
118
Stukken betreffende haar bijdragen aan het 'gezinsproject: Het gezin in debat', een samenwerkingsproject van de Nederlandse Gezinsraad, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en De Rode Hoed. 1997, 1999.. 1 pak.
119
Stukken betreffende het leiden van een discussie met de hoofdgasten op de conferentie Mar'a IV; de wereld van de Arabische vrouw, georganiseerd door Stichting de Balie. 1997.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de organisatie en begeleiding van een studiegroep 'geweld in meervoud', waarin beroepsbeoefenaren uit verschillende disciplines hebben gediscussieerd over bestrijding van en hulpverlening bij geweld in relaties en gezinnen. 1997-1999.. 1 pak.
121
Stukken betreffende het geven van workshops ten behoeve van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden. 1997-1999.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende het verzorgen van trainingen voor hulpverleners aan Albanese vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld. ca. 1998.. 1 omslag.
123
Voorstellen voor cursussen en programma's die niet zijn uitgevoerd. ca. 1998.. 1 omslag.
124-126
Stukken betreffende gastdocentschappen aan het Nederlands centrum seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld TransAct. 1998-2001.. 2 pakken en 1 omslag.
124
Workshop 'Mannen: de probleemloze sexe?'. 1998-1999.
125
Basis- en vervolgcursussen Vrouwenhulpverlening. 1998-2001.
126
Bijeenkomst over vrouwelijke plegers van seksueel geweld. 1999. 1 omslag.
127
Stukken betreffende haar cursus 'emancipatorische hulpverlening ouderen (EHO)' aan hulpverleners van het Circuit Ouderen. 2000.. 1 omslag.
128
Verslag van een project inzake een behandelprogramma voor plegers van relationeel geweld (Geweld in Relaties Interventie Project Amsterdam: GRIP). 2000.. 1 stuk.

Lezingen.
129
Ingekomen brieven betreffende het houden van een lezing bij het Haarlems Teach-in Komitee. 1973.. 2 stukken.
130
Teksten van lezingen voor een internationale werkbijeenkomst van de internationale feministische-socialistische beweging (fem-soc) te Amsterdam met een verslag van de bijeenkomst. ca. 1973.. 3 stukken.
131-143
Stukken betreffende lezingen en gastoptredens in Nederland. 1973, 1984-2003 en z.j.. 8 pakken en 5 omslagen.
131
1973, 1984-1986. 1 omslag.
132
1987-1988. 1 omslag.
133
1989.
134
1990.
135
1991.
136
1992.
137
1993, met foto van haar optreden bij Defensie Vrouwennetwerk.
138
1994.
139
1995.
140
1996-1997.
141
1998. 1 omslag.
142
1999-2003. 1 omslag.
143
z.j. 1 omslag.
144-157
Stukken betreffende lezingen en gastoptredens in Duitsland. 1983-1996, 1998 en z.j.. 12 omslagen en 2 pakken.
144
1983-1986. 1 pak.
145
Aantekeningen en conceptteksten. ca. 1986-ca. 1993.
146
1987.
147
1988.
148
1989.
149
1990.
150
1991.
151
1992.
152
1993.
153
1994.
154
1995. 1 pak.
155
1996.
156
1998.
157
z.j..
158
Stukken betreffende lezingen en gastoptredens in België. Met hiaten. 1983-1999.. 1 omslag.
159-164
Aantekeningen voor lezingen en workshops, fiches. 1986-1987, 1990-2002 en z.j.. 5 pakken en 1 omslag.
159
Nederland. 1986-1987, 1990-1995.
160
Duitsland. ca. 1990-1996.
161
Niet nader omschreven gelegenheden. ca. 1990 en z.j..
162
Groot Brittannië, Servië en Montenegro, Verenigde Staten, Zuid Afrika en Zwitserland. 1990, 1995-1997. 1 omslag.
163
Oostenrijk. 1994-1997.
164
Nederland. 1996-2002.
165
Stukken betreffende een lezing op 7 mei 1987 over naoorlogse feministische literatuur, gehouden aan de Nederlandse faculteit van het University College London (Groot Brittannië). 1986-1987.. 1 omslag.
166
Stukken betreffende afgewezen lezingaanvragen uit Duitsland, chronologisch geordend, met haar reacties. 1986-1990.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende haar lezing op een internationale conferentie te Dubrovnik (Joegoslavië), getiteld; 'Writing and language: the politics and poetics of feminist critical practice and theory'. 1987-1988.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 425.
168
Stukken betreffende twee lezingen voor een feministische vrouwengroep in Thessaloniki (Griekenland), met exemplaren van Griekse tijdschriften, een pamflet van de Griekse feministische groep 'Nonaligned Women's Movement' over prostitutie, twee affiches en Griekse vertalingen. ca. 1988.. 1 pak.
NB. De meeste stukken zijn in het Grieks.
169
Stukken betreffende het houden van de lezing 'On love and envy between women: towards a stronger movement' op het International congress on mental health care for women te Amsterdam. 1988-1989.. 1 pak.
170
Stukken betreffende lezingen en gastoptredens in Zwitserland. 1988-1996.. 1 pak.
171
Publicatie 'Wat is er met de vrouwenbeweging gebeurd?', een bundeling van de Joke Smit-lezingen, georganiseerd door Opzij bij het twintig jarig bestaan van de tweede feministische golf, met haar bijdrage met dezelfde titel, met recensies. 1989.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende het houden van de lezing 'On the difficulties of women working together' op het Fourth International Interdisciplinary Congress on Women (IICW). 1989-1990.. 1 pak.
173
Stukken betreffende het houden van de lezing 'Weiblichkeit und Männlichkeit, Macht und Abhängigkeit' op een congres te Boedapest (Hongarije) over macht en geweld in (therapeutische) instituties en een ingekomen brief met bijlage van A. Wahlstab naar aanleiding van het congres. 1990-1991.. 1 pak.
174
Ingekomen bevestiging van toezegging tot het houden van een voordracht op een landelijke bijeenkomst van de Rutgers Stichting met voorblad en aantekeningen. 1991.. 1 omslag.
175
Ingekomen stukken, krantenknipsels en aantekeningen van haar lezing ter gelegenheid van het symposium 'Moet het in de pers?' over beeldvorming en verbeelding van de gynaecologie/verloskunde in de media, met concepttekst van haar inleiding. 1991.. 1 omslag.
176
Aantekeningen voor een lezing bij een conferentie Gender and Sexuality, georganiseerd door de Universiteit van Brasilia, met een bedankbrief en een affiche met aankondiging van de lezing. 1991.. 3 stukken.
177-181
Stukken betreffende lezingen en workshops te Oostenrijk. 1991, 1995-1997.. 2 pakken, 2 omslagen en 3 stukken.
177
Voordracht bij het tienjarig jubileum van 'Die Frauenberatung' te Wenen. 1991. 1 omslag.
178
Voordrachten tijdens de Doku-Graz en een workshop aan de Sozialakademie te Graz. 1995-1996. 1 omslag.
179
Voordrachten en workshops over het thema 'Vrouwen tussen solidariteit en rivaliteit', en 'Machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen'. 1995-1997.
180
Voordrachten en workshops over thema's binnen het feminisme, georganiseerd door het Katholisches Bildungswerk te Salzburg. 1995-1998.
181
Lezing over Geweld in het gezin te Salzburg. 1997. 3 stukken.
182
Stukken betreffende het houden van lezingen voor leidinggevenden en kraamverzorgenden over ongewenste intimiteiten, georganiseerd door de Stichting ongewenste intimiteiten in de gezinsverzorging (STOIG). 1991.. 1 omslag.
183
Stukken betreffende het houden van de lezing 'Als de mannen maar leuk zijn', samen met Pauline Meurs, op het symposium De lerende organisatie, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Utrecht. 1991.. 1 omslag.
184
Stukken betreffende een lezing 'Dualismen binnen de vrouwenhulpverlening' met aansluitend discussie, georganiseerd in het kader van een lezingencyclus voor autonome en reguliere vrouwenhulpverleensters door het Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) te Tilburg. 1992-1993.. 1 omslag.
185
Stukken betreffende een tournee met de lezingencyclus 'Chodorow en verder...' met een syllabus met aantekeningen. 1993-1997.. 1 pak.
186
Stukken betreffende deelname aan de conferentie Countering Oppressive Practices in Oxford (Engeland), met een invitatie voor het houden van een speech na het feestdiner. 1995-1996.. 1 omslag.
187-193
Stukken betreffende de organisatie van een thematische serie lezingen in De Rode Hoed onder de titel 'De wereld in therapie'. 1996-1999.. 5 omslagen, 2 stukken en 1 pak.
187
I, subthema: 'Over trauma en internationale hulpverlening; lezing door Andrew Samuels, getiteld: 'een nieuwe therapie in de politiek', met tekst van de lezing en correspondentie over de lezing en de Nederlandse uitgave van twee publicaties van Samuels, met krantenknipsels. 1996-1997.
188
I, subthema: 'Over trauma en internationale hulpverlening; lezingen gevolgd door discussie onder haar leiding. 1997.
189
I, subthema: 'Over trauma en internationale hulpverlening; een aankondiging van een lezing door Virginia Goldner, getiteld: 'Als liefde pijn doet' over geweld in relaties, met krantenartikel over haar bezoek aan Nederland. 1997. 2 stukken.
190
I, subthema: 'Over trauma en internationale hulpverlening; studiemiddag over mannen en mannelijkheid, voor hulpverleners en andere geïnteresseerden, met een inleiding en een lezing van haar. 1998.
191
II, subthema: 'Hoe zou de samenleving eruit zien wanneer we kinderen serieus nemen?', lezingencyclus najaar 1998, met een discussie na afloop onder haar leiding. 1998-1999.
192
II, subthema: 'Hoe zou de samenleving eruit zien wanneer we kinderen serieus nemen?', lezingencyclus voorjaar 1999, met een discussie na afloop onder haar leiding. 1998-1999.
193
De voorbereiding van de publicatie over het aanzien van de wereld wanneer kinderen serieuzer genomen zouden worden, naar aanleiding van de lezingen over dit onderwerp in de reeks De Wereld in Therapie. 1998-1999. 1 pak.
194
Stukken betreffende haar niet doorgegane lezing bij de Stichting Wijzer Ouder Worden (WOUW) te Nijmegen. 2000-2001.. 1 omslag.
195
Tekst van een lezing over de integratie van Vrouwenhulpverlening binnen gevestigde hulpverleningsinstellingen. z.j.. 1 stuk.
196
Teksten van lezingen 'Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit' en een terugblik op twintig jaar emancipatiestrijd, losbladig. z.j.. 2 stukken.

Schrijfster en redactrice.

Algemeen.
197
Ingekomen stukken van lezers naar aanleiding van het verschijnen van haar boeken en artikelen. 1976-ca. 1978, 1987-1995.. 1 pak.
198
Ingekomen brieven van redacteuren van Emma. Zeitschrift von Frauen für Frauen, met bijlagen. 1978, 1987.. 1 omslag.
199
Correspondentie betreffende vertalingen van publicaties. 1978-1982.. 1 pak.
200
Correspondentie met de uitgeverij Van Gennep over (her)uitgave van titels en honoraria, met catalogi van de uitgeverij Van Gennep en teksten van haar hand ten behoeve van de catalogi. 1978-1985, 1987.. 1 omslag.
201
Catalogus van de Duitse uitgeverij Frauenoffensive waarin haar boeken zijn opgenomen. 1983.. 1 stuk.
202
Ingekomen stukken van uitgeverijen. 1985-1988.. 1 pak.
203
Ingekomen besprekingen van boeken en lezingen in Duitsland, met biografische informatie over en een foto van de auteur van de pers- en informatieafdeling van uitgeverij Rowohlt, kopieën. ca. 1985-ca. 1991.. 1 omslag.
204
Catalogi van uitgeverijen Van Gennep, Sara en Contact met (her)uitgaven van titels en een begeleidend schrijven van uitgeverij Contact bij hun catalogus. 1987-1988.. 1 omslag.
205
Correspondentie met haar Duitse vertaalster Helga van Beuningen. 1988-1993.. 1 omslag.
206
Ingezonden brieven en artikelen naar aanleiding van haar publicaties en artikelen. 1988-1995.. 1 omslag.
207
Minuten van brieven aan de redacties van Haagse Post en NRC voor de brievenrubriek, met een knipsel uit Haagse Post van de plaatsing van een brief. 1990, 1994.. 1 omslag.
208
Van Gennep Informatie met haar biografische gegevens, curriculum vitae en bibliografie. ca. 1995.. 1 omslag.
209
Aantekeningen en invallen. 1997.. 1 katern en 1 stuk.
210
Stukken betreffende niet uitgevoerde plannen [voor het schrijven van artikelen en publicaties]. z.j.. 1 pak.

Boeken.

Feminisme en socialisme (Van Gennep, 1975).
211
Manuscript van 'Feminisme en socialisme', met concept van een uitgaande brief aan bevriende vrouwen met verzoek om commentaar en Engelse samenvatting. ca. 1975.. 1 omslag.
NB. Zie ook inventarisnummer 217.
212
Recensie in de Haagse Post van de publicatie 'Feminisme en socialisme', door Gemma Pappot. 1976.. 1 stuk.
213
Artikel van Michel Korzec over feminisme in China 'Het Chinese misverstand', verschenen in de Haagse Post waarin 'Feminisme en socialisme' wordt besproken, met haar ingezonden brief met reactie en het afschrift van deze brief. 1976.. 3 stukken.
214
Recensies en boekbesprekingen van 'Feminisme en socialisme', met lectuurinformatie van Van Gennep, top tien boekenlijst en een aankondiging voor een scholingsavond. 1976-1981, 1978, 1980-1981, 2002.. 1 omslag.

Feminisme 1 (SUN, 1975).
215
Stukken betreffende haar gastredactie van Te Elfder Ure over feminisme, samen met Joyce Outshoorn en Selma Leydesdorff. 1975-1977.. 1 pak.
216
Documentatiemateriaal bij de verzorging van het themanummer over feminisme van Te Elfder Ure. ca. 1975-ca. 1976.. 1 pak.

De schaamte voorbij (Van Gennep, 1976).
217
Correspondentie met Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep betreffende de uitgave van 'De schaamte voorbij' en 'Feminisme en socialisme'. 1975-1980, 1991-1992.. 1 omslag.
218
'De schaamte voorbij', getypt manuscript met correcties. ca. 1976.. 1 pak.
219
Aantekeningen voor 'De schaamte voorbij'. ca. 1976.. 1 pak.
220
Tekst van 'De schaamte voorbij', gedeelte dat ter lezing aan de feministies-socialistiese groep werd toegestuurd, fotokopie, met een begeleidend verzoek om het aan de volgende personen ter lezing door te sturen. ca. 1976.. 1 omslag.
221
Ingekomen brieven met reacties naar aanleiding van het verschijnen van 'De schaamte voorbij'. 1976.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 3.
222
Stukken betreffende de Engelse vertaling van 'De schaamte voorbij'. 1976, 1978.. 1 omslag.
223
Correspondentie en een tijdschriftartikel betreffende aanbiedingen van filmproducenten om 'De schaamte voorbij' te verfilmen. 1976-1979.. 1 omslag.
224
Nederlandse en buitenlandse recensies betreffende 'De schaamte voorbij', met top tienboekenlijsten, catalogi van Van Gennep en een column waarin 'De schaamte voorbij' wordt genoemd. 1976-1987, 2001.. 1 pak.
225
Scriptie over recensies naar aanleiding van 'De schaamte voorbij' [door een studente aan de Pedagogische Academie], met begeleidende brieven. 1979-1980.. 3 stukken.
226
Knipsels waarin 'De schaamte voorbij' genoemd wordt, niet als publicatie, maar als zegswijze. 1989, 1992-1994 en z.j.. 1 omslag.
227
Aankondiging van 'Utanç Bitti', de Turkse vertaling van de 'De schaamte voorbij'. z.j.. 1 stuk.

Je lichaam, je leven; het lijfboek voor vrouwen (Bert Bakker, 1976), bewerking door Anja Meulenbelt.
228
Exemplaren van 'Our bodies, our selves' door het Boston Women's Health Course Collective, met aantekeningen. 1972, 1973.. 2 delen.
NB. Eén exemplaar is beschadigd
229
Stukken betreffende het protest van haar en de vertaalsters tegen de door de uitgever geplande omslag van 'Je lichaam, je leven; het lijfboek voor vrouwen'. 1975-1976.. 1 omslag.
230
Recensies en artikelen betreffende 'Je lichaam, je leven; het lijfboek voor vrouwen', met ingekomen brief van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 1975-1976.. 1 omslag.
231
Ingekomen brieven van medewerksters van Bostons Women's Health Book Collective. 1976-1977.. 1 omslag.

Van binnen uit (Sara, 1978).
232
Recensies van Femsoc Schrijfcollectief Vlijtig Liesje, 'Van Binnen uit. Vrouwen over welzijnswerk en zelforganisatie', samenstelling R. van Hengel, A. Luttikholt, A. Meulenbelt, C. Westerhoek, uitgeverij Sara. 1978.. 1 omslag.

Socialisties-Feministiese Teksten 1-6 (Sara, 1978-1981).
233
Recensies en artikelen betreffende delen uit de reeks 'Socialisties-Feministiese Teksten'. 1978-ca. 1987.. 1 omslag.

Voor onszelf (Sara, 1979).
234
Recensies en artikelen betreffende 'Voor onszelf. Vanuit vrouwen bekeken: lijf en seksualiteit'. 1979-1982, 1985.. 1 omslag.
235
Minuut van een brief aan Ariane Amsberg over een eventuele nieuwe uitgave van 'Voor onszelf' in het Engels. ca. 1985.. 1 stuk.
236
Correspondentie naar aanleiding van een verzoek van Bertien van Manen om een passage in Frauensexualität, waarin Anja ten onrechte beweert dat de mannelijke naaktmodellen daarvoor betaald zouden zijn, in een volgende druk te schrappen. 1988.. 1 omslag.
NB. Bertien van Manen heeft de fotografie voor het boek verzorgd.

Wat is feminisme? (Sara, 1981).
237
Recensies en boekbesprekingen van 'Wat is feminisme?'. 1981-1984.. 1 omslag.

Kleine voeten, grote voeten (Sara, 1982).
238
Recensies en artikelen betreffende 'Kleine voeten, grote voeten', met een foto met op de achterkant het opschrift: 'Xian oktober 1984'. 1982-1985, 1989, 1993.. 1 omslag.

Brood en Rozen (Sara, 1984).
239
Aantekeningen en conceptteksten voor ['Brood en Rozen']. ca. 1983.. 1 omslag.
240
Interviews in kranten en tijdschriften naar aanleiding van het verschijnen van 'Brood en Rozen'. 1983-1984.. 3 stukken.
241
Recensies en artikelen naar aanleiding van het verschijnen van 'Brood en Rozen'. 1983-1984.. 1 omslag.

Mannen wat is er met jullie gebeurd? (Sara, 1984).
NB. Zie ook inv.nr. 383.
242
'Mannen wat is er met jullie gebeurd', uitgewerkte en gecorrigeerde versies van de interviews en de bijbehorende correspondentie, geordend per geïnterviewde; met aantekeningen en een afzegging. Met bijlagen uit 1980-1982. 1982-1984.. 1 pak.
243
Recensies en artikelen betreffende 'Mannen wat is er met jullie gebeurd?'. ca. 1984, 1987.. 1 pak.

De schillen van de ui (Sara, 1984, herziene uitgave 1995).
244
Interviews over haar 'mannenboeken' 'Mannen wat is er met jullie gebeurd' en 'De schillen van de ui'. 1984.. 3 katernen.
245
Recensies en artikelen betreffende 'De schillen van de ui'. 1984-1985.. 1 pak.
246
Manuscript van de herziene uitgave 'De schillen van de ui', losbladig, getypt, met aantekeningen. ca. 1995.. 1 pak.

Alba (Van Gennep, 1984).
247
Manuscript van 'Alba', met aantekeningen en aanwijzingen voor de uitgever en een krantenknipsel met een artikel over het 'Dageraadslied' (de 'Alba') van Etty Mulder. 1980, ca. 1984.. 1 pak.
248
Aantekeningen voor 'Alba', gemaakt tijdens een verblijf in Italië, met toegangskaartjes voor musea, opera en openbaar vervoer. 1983.. 1 omslag.
249
Affiche voor 'Alba'. ca. 1984.. 1 stuk.
250
Recensies en artikelen naar aanleiding van het verschijnen van 'Alba'. 1984.. 1 omslag.
251
Interview in Paperpot over 'Alba'. 1986.. 1 stuk.

Facetten van seksualiteit (Stafleu, 1984).
252
Recensies en artikelen betreffende 'Facetten van seksualiteit', onder redactie van Koos Slob, Anja Meulenbelt en Jos Frenken. 1984-1985.. 1 omslag.

Een kleine moeite (Van Gennep, 1985).
253
Aantekeningen voor 'Een kleine moeite'. ca. 1985.. 1 omslag.
254
Manuscripten van 'Een kleine moeite', getypt, met correcties en aantekeningen. ca. 1985.. 3 stukken.
255
Recensies en artikelen naar aanleiding van het verschijnen van 'Een kleine moeite'. 1985-1986.. 1 omslag.
256
Ingekomen stuk van haar Duitse vertaalster Silke Lange met vragen omtrent de juiste vertaling van bepaalde woorden en zinsneden. 1986.. 1 stuk.
257
Correspondentie met C.M. Verdult betreffende een aantal vragen die hij als deelnemer van een literatuurbespreekgroep stelt over 'Een kleine moeite'. 1986.. 2 stukken.
258
Affiche met aankondiging van een optreden in Duitsland n.a.v. het verschijnen van 'Ich wollte nur dein Bestes', met bijlage. ca. 1988.. 2 stukken.
259
Affiche met aankondiging van een voorlezing uit 'Ich wollte nur dein Bestes' te Salzgitter-Bad (Duitsland). 1991.. 1 stuk.

Wie weegt de woorden (Sara, 1985).
260
'Wie weegt de woorden', manuscript geordend op auteur. ca. 1984.. 1 omslag.
261-263
Stukken betreffende 'Wie weegt de woorden' en de presentatie ervan. 1984-1985.. 1 pak, 1 omslag en 3 stukken.
261
Plannen, uitnodigingen, afwijzingen en correspondentie met medewerkende auteurs. 1984-1985.
"
262
Uitwerking van de interviews. 1984. 3 stukken.
"
263
De presentatie in Vlaams cultureel centrum De Brakke Grond. 1985. 1 omslag.
"
264
Interview in Intermediair over 'Wie weegt de woorden'. 1985.. 1 stuk.
265
Recensies en artikelen naar aanleiding van het verschijnen van 'Wie weegt de woorden'. 1985.. 1 omslag.

In het huis van onze moeder zijn vele kamers (Van Gennep, 1985).
266
Manuscript van 'In het huis van onze moeder zijn vele kamers'. ca. 1985.. 1 omslag.
267
Recensies en artikelen betreffende 'In het huis van onze moeder zijn vele kamers'. 1985-1986.. 1 omslag.

De ziekte bestrijden, niet de patiënt (Van Gennep, 1986).
268
Aantekeningen voor 'De ziekte bestrijden, niet de patiënt'. ca. 1986.. 1 omslag.
269
Manuscript van 'De ziekte bestrijden, niet de patiënt', losbladig, getypt. ca. 1986.. 1 pak.
270
Recensies en artikelen betreffende 'De ziekte bestrijden, niet de patiënt'. 1986-1988.. 1 omslag.

De bewondering (Van Gennep, 1987).
271
Manuscript van 'De bewondering', met losse aantekeningen. ca. 1987.. 1 pak.
272
Fragmenten van de Engelse en Franse vertalingen, met aantekeningen. ca. 1987.. 2 stukken.
273
Tekst van 'De bewondering', Franse vertaling van een fragment, losbladig [ten behoeve van een lezing op het Anticipations Festival te Parijs (Frankrijk)]. ca. 1987.. 1 stuk.
274
Recensies van 'De bewondering'. 1987-1988.. 1 omslag.

Zwischen zwei Stühlen (Rowohlt, 1988).
275
Manuscript van 'Tussen twee stoelen', versies in de Nederlandse taal. ca. 1987.. 2 stukken.
276
Recensies in Duitse feministische tijdschriften. 1989.. 2 stukken.

Vanille en andere smaken. Over seksualiteit (Contact, 1988).
277
Recensies en boekbesprekingen van 'Vanille en andere smaken'. 1988-1989.. 1 omslag.

Geliefde ramp (Van Gennep, 1989).
278
Manuscript van 'Geliefde ramp'. ca. 1989.. 1 stuk.
279
Boekbesprekingen van 'Geliefde ramp'. 1989-1991.. 1 omslag.
280
Affiche met aankondiging van een voorlezing uit 'Geliebtes Untier' te Kiel (Duitsland). 1991.. 1 stuk.

Casablanca of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde (Sara/Van Gennep, 1990).
281
Recensies en artikelen betreffende 'Casablanca of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde'. 1990-1991.. 1 omslag.
282
Stukken betreffende een lezingentournee over 'Casablanca of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde', georganiseerd door uitgeverij Van Gennep. 1991.. 1 omslag.
283
Affiches met aankondigingen van voorlezingen uit 'Du hast nur einen Beruf-mich glücklich zu machen. Über die Unmöglichkeit der Liebe zwischen Frau und Mann' in Duitsland. 1992.. 2 stukken.

Meer dan één engel (Sara/Van Gennep, 1990).
284
Documentatiemateriaal betreffende vrouwen en seksisme in literatuur en pers ten behoeve van 'Meer dan één engel'. 1973-ca. 1990.. 1 pak.
285
Recensies en boekbesprekingen van 'Meer dan één engel'. 1989-1990.. 1 omslag.
286
Tekstdelen (van 'Meer dan één engel', een manuscript over seksisme in recensies). ca. 1991.. 1 pak.

Werken met liefde (Schorer/Van Gennep, 1992).
287
Concepten van interviews met zwarte, lesbische hulpverleensters ten behoeve van 'Werken met liefde', met minuut van een uitgaande brief aan één van hen. 1992.. 3 stukken.
288
Stukken betreffende 'Werken met liefde. Professioneel commentaar op lesbische hulpverlening.' (red.) A. Meulenbelt en D. Hansen. 1993.. 1 omslag.

Emancipatie en overspel (Van Gennep, 1993).
289
Recensies en artikelen betreffende 'Emancipatie en overspel'. 1993.. 1 omslag.

Blessuretijd (Van Gennep, 1994).
290
Manuscripten van 'Blessuretijd', met aantekeningen. ca. 1994.. 1 pak.
291
Boekomslag voor 'Blessuretijd'. ca. 1994.. 1 stuk.
292
Affiche voor 'Blessuretijd'. ca. 1994.. 1 stuk.
293
Recensies van 'Blessuretijd'. 1994.. 1 omslag.
294
Stukken betreffende een interview over 'Auszeit' tijdens het evenement 'Kulturzug 95' te Zwitserland. 1995.. 1 omslag.
295
Affiches met aankondigingen van voorlezingen uit 'Auszeit' te Duitsland. 1995.. 3 stukken.
296
Duitse recensies van 'Auszeit'. 1995.. 1 omslag.

Vrouwen en alcohol (Van Gennep/Boumanhuis, 1994).
297
Uitnodiging met antwoordkaart voor de presentatie van 'Vrouwen en alcohol', door haar en Anke Wevers, in Hotel New York te Rotterdam, georganiseerd door Uitgeverij Van Gennep en het Boumanhuis. 1994.. 2 stukken.
298
Interviews en artikelen over en recensies van 'Vrouwen en alcohol'. 1994-1995.. 1 omslag.

Dagen in Gaza (Van Gennep, 1995).
299
Stukken betreffende de voorbereidingen van haar reis naar de bezette gebieden. Met bijlage. 1993-1994, 1991.. 1 omslag.
300
Manuscript van 'Dagen in Gaza', versie 18 maart, met commentaar [door de redacteur] en ingekomen brief [van redacteur] met opmerkingen. 1995.. 1 omslag.
301
Stukken betreffende de presentatie van 'Dagen in Gaza'. 1995.. 4 stukken.
302
Recensie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) van 'Dagen in Gaza'. 1995.. 1 stuk.
303
Affiche voor 'Dagen in Gaza'. ca. 1995.. 1 stuk.

Je broer en ik (Van Gennep, 1996).
304
Manuscript: 'Vier afscheidsbrieven en een vijfde', getypt, losbladig, ruwe versie. 1995.. 1 omslag.
305
Typoscript 'Afscheidsbrieven' en ingekomen brief van uitgeverij Van Gennep met bijlage. 1995.. 1 omslag.
306
Manuscript van ‘Je broer en ik'. 1996.. 1 pak.

Bootje in de storm (Van Gennep, 1998).
307
Stukken betreffende het uitgeven van 'Bootje in de storm' onder redactie van Anja en Anne-Marie Brinkman in de serie 'De rode rand', tot stand gekomen naar aanleiding van een serie programma's voor 'De Rode Hoed' over het gezin. 1991, 1997-1998.. 1 pak.

Chodorow en verder (Van Gennep, 1997) en de reeks 'Gender, psychologie en hulpverlening'.
308
Stukken betreffende het redigeren van uitgaven in de reeks 'Gender, psychologie en hulpverlening' van uitgeverij Van Gennep. 1996-1999.. 1 pak.
309
Recensie van 'Chodorow en verder; over de psychopolitiek van sekse' in NRC Handelsblad. 1997.. 1 stuk.
310
Recensies van 'Zorgende vaders-over mannen en ouderschap, zorg, werk en hulpverlening' door Vincent Duijndam en 'Intieme oorlog-over geweld en kwetsbaarheid in gezinsrelaties' door J. van Lawick en M. Groen uit de reeks 'Gender, psychologie en hulpverlening'. 1997, 1998.. 2 stukken.
311
Stukken betreffende een discussiemiddag tussen Anja Meulenbelt en Nelleke Nicolaï en presentatie van de reeks 'Gender, psychologie en hulpverlening' georganiseerd door boekhandel Savannah Bay te Utrecht. 1998.. 1 omslag.

De eerste sekse (Van Gennep, 1998).
312
Stukken betreffende 'De eerste sekse', verschenen in de reeks 'Gender, psychologie en hulpverlening' bij uitgeverij Van Gennep. 1994-1997.. 1 omslag.
313
Stukken betreffende de organisatie van een 'mannendag' (studiemiddag en publieksavond) in De Rode Hoed ter gelegenheid van het verschijnen van 'De eerste sekse, meningen over mannelijkheid'. 1998.. 1 omslag.

Zoals het oog de regenboog (Van Gennep/NOVIB, 1999).
314
Uitnodiging voor de presentatie van 'Zoals het oog de regenboog. Overleven na geweld' in De Rode Hoed te Amsterdam, met een inleiding door Hedy d'Ancona en een interview door Naima Azough. 1999.. 1 stuk.
315
Recensies van 'Zoals het oog de regenboog'. 1999.. 1 omslag.

Het beroofde land (Van Gennep, 2000).
316
Ingekomen brieven van uitgeverij Van Gennep met redactionele suggesties voor 'Het beroofde land' en het nawoord. 2000.. 3 stukken.
317
Recensies van 'Het beroofde land'. 2000-2001.. 3 stukken.
318
Affiche van een lezing over 'Het beroofde land' in Wageningen en verslagje van een lezing over het boek georganiseerd door de Stichting Vrede voor Palestina in de Nieuwsbrief van de Stichting. 2001, z.j.. 2 stukken.

De tweede intifada (Van Gennep, 2001).
319
Interview in Ravage over en recensies van 'De tweede intifada'. 2001-2002.. 1 omslag.
320
Stukken betreffende haar lezingen naar aanleiding van het verschijnen van 'De tweede intifada'. 2001-2002.. 1 omslag.

Een spiegel liegt niet (Bulaaq, 2002).
321
Uitnodigingen voor de presentatie van 'Een spiegel liegt niet', met tekst van haar toespraak en advertentie met een speciale aanbieding voor lezers van De Brug. 2002.. 4 stukken.
322
Interview in de Goudsche Courant over en recensies van 'Een spiegel liegt niet'. 2002-2003.. 1 omslag.

Artikelen, boekbesprekingen, interviews.
323
Artikelen en concepten van artikelen voor Sekstant, met ingezonden reacties. 1972, 1975 en z.j.. 1 omslag.
324
Teksten van artikelen, gedichten, citaten; eerste versies (met verbeteringen), handgeschreven, getypt op doorslagpapier of fotokopie. 1972-ca. 1973.. 1 pak.
325
Artikelen in De Nieuwe Linie, met ingezonden brieven in dit weekblad naar aanleiding van haar interview met Nora Salomons en een reactie op haar mening in een artikel over opvattingen van vrouwelijke medewerkers ten aanzien van de nieuwe regering. 1972-1973.. 1 omslag.
326
Ingekomen reacties naar aanleiding van haar artikelen in Sextant en Jeugdwerk Nu. 1972-1975.. 1 pak.
327-352
Artikelen, of kopieën van artikelen verschenen in kranten en tijdschriften, inclusief boekbesprekingen. 1972-2000, 2002 en z.j.. 4 pakken, 16 omslagen en 12 stukken.
327
1972.
328
1973. 1 pak.
329
1974. 1 pak.
330
1975. 1 pak.
331
1976.
332
1977.
333
1978.
334
1979.
335
1980. 3 stukken.
336
1981.
337
1982. 1 pak.
338
1983.
339
1984. 2 stukken.
340
1985. 2 stukken.
341
1986. 2 stukken.
342
1987. 1 stuk.
343
1988.
344
1989.
345
1990.
346
1991.
347
1992. 2 stukken.
348
1993.
349
1994.
350
1995.
351
1996-2000, 2002.
352
z.j..
353
Artikel 'Vrouwenbevrijding' in De As, tijdschrift voor politiek en cultuur over het thema Vrouwenbevrijding. 1973.. 1 stuk.
354
Kopie van een ingekomen brief in Jeugd Nu op haar artikel 'Sociale actie bestaat niet', met haar reactie. ca. 1973.. 1 stuk.
355
Stukken betreffende het schrijven van discussiestukken voor de Partij van de Arbeid en de Rooie Vrouwen over gezin en huwelijk en collectieve voorzieningen. 1973-1976.. 1 omslag.
356
Concepten van niet gepubliceerde artikelen 'Washington', 'Gloria' en zonder titel. ca. 1974, z.j.. 1 omslag.
357
Verslag van een bespreking van haar artikel 'De zin van het gezin' door een werkgroep Maatschappijkritiek. 1974.. 1 stuk.
358
Correspondentie met en artikelen en interviews voor Opzij. 1974-2002.. 1 omslag.
359
Stukken betreffende de gezamenlijke reactie in de Student van Selma Leydesdorff, Anja Meulenbelt, Joyce Outshoorn op de scriptie van Elli Izebout 'Vrouwenarbeid en vrouwenbeweging', met een reactie van Elli Izebout in de Student hierop. 1975.. 1 omslag.
360
Concept van een artikel 'Over geld'. ca. 1975.. 1 stuk.
361
Artikelen in Lover. 1975.. 2 stukken.
362
Syllabus met artikelen [bijdragen van Anja] over vrouwenonderdrukking; onvolledig. ca. 1975.. 1 omslag.
363
Overeenkomst met de Stichting Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw betreffende redactionele medewerking aan het informatieblad Zijwijzer. ca. 1975.. 1 stuk.
364
Artikelen over vrouwen en het huishouden in de themamap 'wie geen feminist is, is geen revolutionair' samengesteld door de Amsterdamse groep van vrouwen in en rond de PSP. ca. 1975.. 1 stuk.
365
Artikel over de maatschappelijke positie van vrouwen binnen het kapitalisme (pp. 42-46) in Interaktie, themanummer over welzijnswerk met vrouwen. 1976.. 1 stuk.
366
Correspondentie over het schrijven van een artikel in het Amerikaanse tijdschrift Quest. 1976-1977.. 1 omslag.
367
Artikel 'Grootschalige en kleinschalige barrikaden' in Marge. 1978.. 1 stuk.
368
Artikel 'Vrouwen en trouwen' in de publicatie 'Relatie en relatievormen'. 1979.. 1 bundel.
369
Artikelen in Serpentine. 1980-1981.. 3 stukken.
370
Teksten van artikelen, boekbesprekingen en interviews; eerste versies met aantekeningen. ca. 1980-ca. 1996.. 1 pak.
371
Concepten van artikelen (?) over haar manier om met autoriteit en leiderschap om te gaan. ca. 1981.. 2 stukken.
372
Artikel in NRC Handelsblad met een reactie op het artikel van mr. J. Soetenhorst-de Savornin Lohman betreffende de studieconferentie over seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. 1982.. 2 stukken.
N.B. Zie ook inventarisnummer 458
373
Opzij Vrouwenagenda's, met bijdragen van haar. 1983, 1993.. 2 stukken.
374
Ingekomen reacties in kranten en tijdschriften naar aanleiding van de aankondiging van de redactie van De Waarheid om haar aan te trekken als columniste, met een exemplaar van de brief waarmee de organisaties De Bonte Was, De Vrouwenkrant en De Vrijwilligstersbond protesteerden tegen dit voornemen en een ingezonden reactie in De Waarheid naar aanleiding van de haar column 'Ontmoeting met Marx III'. 1983-1984.. 1 omslag.
375
Schriftelijke reacties van schrijvers C. Nooteboom, R. Ferdinandusse, X. Hollander, R. Klinkhamer, H. Knap, H. Raes, O. de Jong, A. Meulenbelt, W. Brakman, D. Frenkel Frank, op een verzoek van R.A. Biersma te Hilversum om een paar woorden te wijden aan het woord hermetisch voor het lustrum van 'Hermes'; fotokopieën. 1984.. 1 omslag.
376
Concept van haar interview met Josepha Mendels en krantenknipsels naar aanleiding van Mendels' overlijden. ca. 1985, 1995.. 1 omslag.
N.B. Op verzoek van Josepha Mendels nooit gepubliceerd
377
Artikelen en commentaren verschenen in NRC Handelsblad naar aanleiding van haar bijdrage aan het Cultureel Supplement over de mannelijke blik waarmee vrouwelijke poëzie gelezen wordt. 1989.. 1 omslag.
378
Concept van 'Meesteressen in de liefde'. ca. 1990.. 1 stuk.
379
Concepten van een artikel voor het Boekblad Wapengekletter. 1990.. 2 stukken.
380
Concepten van 'Een halve revolutie' ten behoeve van de publicatie 'Alles moet anders'. ca. 1991.. 2 stukken.
381
Concept van 'Honderd jaar koninginnen', vertaald in het Duits en gepubliceerd in het boek Holland der Frauen onder redactie van Gerda Meyerink en Robertine Romeny, uitgegeven bij Frauenoffensive. 1992.. 1 stuk.
382
Tekst voor een artikel [voor Vrij Nederland] over de geschiedenis van uitgeverij Van Gennep, met een begeleidend briefje aan haar met het verzoek om commentaar en het betreffende artikel. 1994.. 3 stukken.
383
Tekst van haar interview met Christiane Olivier ter gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van haar boek 'Les enfants de Jocaste', met een vertaling van enkele fragmenten en kopieën van krantenknipsels en uitgeversberichten over Olivier. Met kopieën uit 1982-1990. 1994.. 1 omslag.
384
Stukken betreffende het interview met Pearl Abraham op een literaire avond ter gelegenheid van het verschijnen van 'Afstand van Amerika' door Pearl Abraham. 1998.. 1 omslag.
385
Concepten van een interview met Gerda Aarnink over hulpverlening aan getraumatiseerde Kroatiërs. ca. 1998.. 1 omslag.
386
'Verstand van mannen', verschenen in Vrouw & Gezondheidszorg, met ingekomen reacties. 1998-1999.. 1 omslag.
387
'Liedje dat ik niet kan laten', verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis, onder redactie van Alex van Heusden, Kees Kok en Colet van der Ven, Kampen, met haar bijdrage 'Mij toevertrouwd aan onbewezen woorden'. 2002.. 1 deel.
388
Concepten van artikelen over de lesbische liefde. z.j.. 2 stukken.
389
Concept van het artikel 'Dames en de dankbaarheidsekonomie'. z.j.. 1 stuk.
390
Concepten van het artikel 'Tussen zus en zo' over lesbische identiteit, intolerantie en vrouwenbeweging. z.j.. 1 omslag.
391
Eerste concepten van artikelen. z.j.. 1 pak.
392
Fotokopie van haar reactie in het tijdschrift V.L.(?) op een artikel van Jules de Leeuwe over het feminisme. z.j.. 1 stuk.
393
Concept van een bespreking van de Amerikaanse film 'Het zout van de aarde' uit 1953. z.j.. 1 stuk.

Promotionele activiteiten.
394
Stukken betreffende haar deelname aan de Frankfurter Buchmesse. 1979, ca. 1985-1987, 1993-1995.. 1 omslag.
395
Stukken betreffende de boekpromotietournee in Duitsland voor uitgeverij Frauenoffensive. 1982.. 1 omslag.
396
Interviews over in het Duits verschenen en/of vertaalde boeken en lezingen. 1983-1984, 1986-1987, 1989.. 1 omslag.
397-401
Affiches met aankondigingen van lezingen en (literaire) bijdragen aan bijeenkomsten in Duitsland. 1983-1998 en z.j.. 1 omslag en 8 stukken.
397
Lezingen over feminisme en racisme. 1983, 1986, 1993, 1995, 1997-1998 en z.j. 1 omslag.
398
'Die Gewöhnung ans alltägliche Glück'. 1985. 2 stukken.
399
Lezingen met het thema literatuur. 1985, 1992. 2 stukken.
400
Voorlezingen uit eigen werk voor Radio Bremen. 1989, 1991. 2 stukken.
401
Modellen van affiches die uitgeverij Rowohlt gebruikte [bij de promotie van Anja's boeken]. z.j. 2 stukken.
402
Model van het affiche voor de promotie van haar boeken door de Duitse uitgeverij Rowohlt. ca. 1984.. 1 stuk.
403
Affiche voor 'De schaamte voorbij', 'Alba' en 'Een kleine moeite', uitgegeven door Van Gennep. ca. 1985.. 1 stuk.
404
Stukken betreffende contacten met Duitstalige kranten, radio en televisie, chronologisch geordend. 1985-1989.. 1 omslag.
405
Krantenknipsels met verwijzingen naar haar optredens voor radio en televisie. 1989.. 2 stukken.
406
Catalogi van de Stichting Schrijvers School Samenleving met opgave van schrijvers die lezingen geven en ingekomen afrekening voor een te houden lezing. 1990, 1994 en 2002.. 3 stukken.
407
Lijst over de periode 1988-1990 van bezoeken aan het buitenland met aantekeningen. [1990].. 1 stuk.
408
Stukken betreffende promotionele activiteiten bij de Duitse uitgaven van verschillende titels bij uitgeverij Rowohlt. 1990-1993.. 1 pak.
409
Ingekomen brief van Comité Boekenweek te Horst betreffende haar deelname aan de boekenweek met het geven van een interview en signeren van haar boek(en). 1993.. 1 stuk.
410
Interview in Nieuwe Revu over haar successen in Duitsland. 1993.. 1 stuk.
411
Stukken betreffende haar bijdrage aan het schrijversforum en workshops in het kader van het Arts Alive Festival te Johannesburg (Zuid Afrika). 1994.. 1 omslag.
412
Stukken betreffende het geven van lezingen, interviews en signeersessies ter gelegenheid van de Bookfair te Istanbul. 1995.. 1 omslag.
413
Stukken betreffende haar voorlezingen in verschillende Duitse plaatsen. 1996.. 1 pak.

Overige activiteiten.
414
Exemplaren van Karthuizer, schoolkrant van de Sociale Academie te Amsterdam waaraan ze als redacteur heeft meegewerkt. 1967.. 3 stukken.
415
Artikel in Jeugdwerk Nu (JN) met een interview waarin zij wordt voorgesteld als nieuwe redacteur. 1973.. 1 stuk.
416
Exemplaren en artikelen van de Vrouwenkrant, waaronder een exemplaar uit Groningen (waaraan ze als redacteur heeft meegewerkt?). ca. 1973-ca. 1976.. 1 omslag.
417
Ingekomen stukken van de redactie van Sextant. 1974-1975, met exemplaren van 'Sextant,1972, 1974.. 1 omslag.
418
Stukken betreffende het geven van tekstadvies bij de toneelproductie 'Voor een bloemetje en een zoen', te spelen door de Nieuwe Komedie te Den Haag, met medewerking van Shireen Strooker, in het kader van het internationale jaar van de vrouw (1975). 1974-1976.. 1 omslag.
419
Twee ingekomen brieven van feministische uitgeverij De Bonte Was betreffende haar bijdrage aan en de drie afleveringen van Feminist met aantekeningen van haar 1977; onvolledig manuscript van een beoogde publicatie over praatgroepen z.j., waarschijnlijk niet uitgegeven door De Bonte Was. 1977.. 1 omslag.
420
Stukken betreffende het redacteurschap voor Marge, met exemplaren van het tijdschrift. 1977-1983, 1977-1983. 1 omslag.
421
Ansichtkaarten met illustraties van haar hand, uitgegeven bij feministische uitgeverij De Bonte Was, 'Mientjes'. ca. 1975.. 1 omslag.
422
Vertaling door haar van 'De boze toverheks' door Suniti Namjoshi uitgegeven bij Sheba in 1981 in 'Feminist Fables'. ca. 1981.. 1 stuk.
423
Rapport met een beleidsplan en programma voor vrouwenbevrijding ten behoeve van de eerste internationale vrouwenconferentie van de herwaarderingscounseling gemeenschappen, met begeleidend verzoek aan haar om de tekst van commentaar te voorzien. 1984.. 2 stukken.
424
Programma van het vrouwenboekenfestival 'Wie weegt de woorden....een kennismaking met Nederlandstalige schrijfsters', met lezingen van Anja Meulenbelt en Elly de Waard, georganiseerd door Zeeuwse vrouwenorganisaties en bibliotheken en een publicatie met een overzicht van Nederlandstalige schrijfsters. 1986.. 2 stukken.
425
Correspondentie met Catharine R. Stimpson betreffende plannen-ontstaan tijdens een conferentie in Dubrovnik-om samen (een) publicatie(s) te verzorgen, met een concept van Meulenbelts lezing op de conferentie. 1988-1990.. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 167
426
Ingekomen stukken betreffende haar bijdrage als gastauteur aan een cursistendag 'Kreatief schrijven' van de Leidse Onderwijs Instellingen. 1989. 1 omslag.
427
Stukken betreffende haar bijdrage aan de bundel 'Belaagde onschuld; Nederlandse literatuur tegendraads gelezen' onder redactie van Maaike Meijer en Ernst van Alphen. 1989-1990.. 1 omslag.
428
Documentatie ten behoeve van haar deelname aan het debat naar aanleiding van de verschijning van 'De lust tot lezen' door Maaike Meijer. 1989-1990.. 1 omslag.
429
Ingekomen brief met bijlagen betreffende een voorlezing uit eigen werk tijdens het 3e festival de l'écriture lesbienne et gaie d'Europe. 1990.. 1 omslag.
430
Stukken betreffende het congres 'Buiten hun boekje. Schrijvers ontmoeten hun lezers', met deelname als deskundige in een werkgroep: 'literaire avonden'. 1990-1991.. 1 omslag.
431
Stukken betreffende de mogelijke medewerking aan de samenstelling van een bundel over de emancipatie van de jeugd in de jaren 60 van de twintigste eeuw. 1992-1993.. 1 omslag.
432
Ingekomen manuscript van een roman met begeleidende brief met het verzoek het manuscript te lezen. 1995.. 2 stukken.
433
Ingekomen brieven van Eeltje Kool betreffende hulp bij het samenstellen van een bundel over de nieuwste bevindingen op het gebied van onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit, met bijlagen. 1996-1997.. 1 omslag.
434
Stukken ingekomen bij of opgemaakt als lid van de redactie van de reeks 'De Rode Rand', een samenwerkingsverband tussen De Rode Hoed en Uitgeverij Van Gennep. 1996-1998.. 1 omslag.
435
Verslag van een redactieraadvergadering van Vrouw en Gezondheidszorg, met exemplaren van het tijdschrift. 1999, 2000.. 3 stukken.
436
Ingekomen brief en kopie van een fax van de redactie van Lover betreffende een verzoek zitting te willen nemen in een jury ter beoordeling van een prijsvraag ter verkiezing van de schrijver of schrijfster van het Nieuw Feministisch Manifest. 2000.. 2 stukken.
437
Krantenknipsels over haar vertrek bij Uitgeverij Van Gennep. 2002.. 1 omslag.
438
Afdruk van een foto, gepubliceerd in de Volkskrant van een groep mensen rond een (vergader-)tafel met Anja staand(?) bij een onbekende gelegenheid. z.j.. 1 stuk.

Uitgeefster bij uitgeverij Sara.
439
Krantenknipsels over feministische uitgeverij Sara en andere vrouwenuitgeverijen. 1975, 1977-ca. 1984.. 1 omslag.
440
Stukken betreffende de voorbereiding, oprichting en activiteiten van feministische uitgeverij Sara, met de publicatie 'Zij aan zij 3', een boekje over werken in een vrouwenuitgeverij, uitgegeven ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Sara. ca. 1976-ca. 1983.. 1 pak.
441
Ingekomen brief van Monika van Paemel over een eventuele publicatie bij uitgeverij Sara. 1978.. 1 stuk.
442
Promotiemateriaal van haar boeken alsmede van boeken van anders schrijvers uitgegeven bij feministische uitgeverij Sara. ca. 1978-ca. 1983.. 1 pak.
443
Correspondentie met uitgeverij Sara. 1983-1985.. 1 omslag.
444
Teksten van toespraken bij de aanbieding aan Prinses Irene van 'Alledaags racisme' door Philomena Essed, met folder en foto van de auteur. 1984.. 1 omslag.
445
Stukken betreffende de surséance van betaling van feministische uitgeverij Sara en het vertrek van An Dekker. 1986-1987.. 1 omslag.

Deelname aan werkgroepen en conferenties.
446
Programma van een congres Capitalism in the 70's, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Tilburg (heeft zij hieraan deelgenomen?) en krantenartikelen over het congres. 1970.. 1 omslag.
447
Stukken betreffende deelname aan de Fourth National Women's Conference te Londen. 1972.. 1 omslag.
448
Stukken betreffende haar verblijf in het Vrouwenkamp op het eiland Femø (Denemarken). Met bijlage uit 1971. 1972, 1974.. 1 omslag.
N.B. Het merendeel van de stukken is in het Deens.
449
Stukken betreffende deelname aan de Second Conference on Women's Liberation and Socialism te Londen. 1973.. 1 pak.
450
Stukken betreffende deelname aan een bijeenkomst van het Frauenforum te München. 1973.. 1 omslag.
451
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door leden van de werkgroep Feminisme-Socialisme PSP met muziekbladen en teksten van [strijd]liederen. 1973-1977.. 1 pak.
452
Stukken betreffende studiedagen en projectgroepen door het feministies-socialisties platform georganiseerd. 1974-ca. 1975, 1979.. 1 pak.
453
Stukken betreffende deelname aan de Fourth National Women and Socialism Conference. 1975.. 1 pak.
454
Stukken betreffende deelname aan een Nederlands-Scandinavisch symposium over feminologie: de positie van de vrouw in de maatschappij. 1975.. 1 omslag.
455
Stukken betreffende het werken in co-counselgroepen. ca. 1975-ca. 1983.. 1 pak.
456
Stukken betreffende deelname aan het Internationaal Feministies Socialisties Kongres in Londen. 1976.. 1 omslag.
457
Stukken betreffende deelname aan de Socialist Feminist National Conference 1979 te Londen. 1977-1979.. 1 pak.
458
Stukken betreffende deelname aan een studieconferentie te Kijkduin over seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. 1982.. 1 pak.
459
Stukken betreffende deelname aan het Anticipations Festival (European Festival of Lesbian and Gay Writing) te Parijs, met handgeschreven aantekeningen en een naamkaartje. 1990.. 1 omslag.
460
Stukken betreffende deelname aan een symposium over het diagnosticeren en behandelen van verslaafde vrouwen. 1991.. 1 omslag.

Projecten, acties en protesten.
492
Stukken betreffende het Solidariteitscomité met de Black Panter Party, opgericht in december 1969 en waarin Anja Meulenbelt actief was. 1970.. 1 omslag.
NB. De eerste 4 afleveringen van De Zwarte Panter, het maandelijks informatieblad, zijn in 2018 overgedragen aan het IISG in Amsterdam.
461
Stukken betreffende het organiseren en functioneren van vrouwenpraatgroepen, met achtergrondinformatie en krantenknipsels. ca. 1970-ca. 1976.. 1 pak.
462
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de projectgroep Seksuele voorlichting, ingesteld om te discussiëren over het geven van seksuele voorlichting betreffende alle seksuele vraagstukken. 1971-1972.. 1 omslag.
N.B. De projectgroep is niet verbonden aan een instituut
463
Stukken van en betreffende Paarse September. 1972-1974.. 1 omslag.
464
Ansichtkaart met tekening van haar hand in een foto van het gekraakte pand van Algemeen Handelsblad en met onder andere de tekst ‘leve de vrouwenkraakgroepen!’, gedrukt door Virginia. [1973?].. 1 stuk.
465
Stukken betreffende de oprichting van en activiteiten in het Vrouwenhuis te Amsterdam. 1973-1974.. 1 omslag.
466
Ingekomen stukken van de Werkgroep 'Adams Rib', met als doel vrouwenemancipatie onder studenten en in de wetenschap. 1973-1974.. 1 omslag.
467-469
Stukken betreffende acties rond de voorgenomen sluiting van de abortuskliniek Bloemenhove te Heemstede. 1974, 1976.. 2 pakken en 1 omslag.
467
1974, 1976, april. 1 omslag.
468
1976 mei.
469
1976 juni-1976 juli.
470
Ingekomen ansichtkaarten met een wekelijks feuilleton over huwelijk, feminisme en vaderschap, samengesteld door Tom Bouman. 1975.. 1 omslag.
471
Brochure getiteld: 'waarom wij uit de Kommunistiese Eenheidspartij Nederland (marxisties leninisties) gingen', een kritische analyse van een groep ex-leden. 1975.. 1 stuk.
472
Stukken betreffende deelname aan de actie van het Vrouwenbevrijdingsfront om uitgeverij Van Gennep te boycotten, naar aanleiding van het ontslag op staande voet van een aantal medewerkers van de boekwinkel van Van Gennep. 1976.. 1 omslag.
473
Affiche en pamflet met een oproep om te demonstreren tegen de onderdrukking van vrouwen en homoseksualiteit in een (inter)nationale homomanifestatie. ca. 1976.. 2 stukken.
474
Lijsten met argumenten tegen de emancipatie van vrouwen en mogelijke weerwoorden, met de opschriften: 'kutargumenten' en 'kleine catechismus'. ca. 1979.. 2 stukken.
475
Stukken betreffende de bekendmaking en uitreiking door haar van de 'Mens en gevoelensprijs 1989' aan Hans van Mierlo. 1990.. 1 omslag.
476
Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van een project getiteld: 'Engendering the peace process', met het doel het vredesproces tussen Israël en Palestina een impuls te geven, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Vrouwen en Ontwikkeling. 1996-1998.. 1 pak.
477
Stukken betreffende bijdragen aan en voorstellen voor activiteiten in De Rode Hoed. 1996-1998.. 1 omslag.
478
Verslag door R. Sijbrands van het openbare interview met de Israëlische vredesactivist Adam Keller door haar in De Brug. 1997.. 1 stuk.
479
Stukken betreffende het organiseren, samen met Anne-Marie Brinkman van een project 'Kinderen en de grondwet' in het kader van de viering van 150 jaar grondwet in Nederland, waarbij kinderen in discussie gaan met minister Dijkstal over de rechten van kinderen in de grondwet. 1997-1998.. 1 omslag.
480
Verzoek tot deelname aan de klankbordgroep voor het beleidsvormende programma 'Reclaiming humanity, breaking through gender violence in conflict torn societies' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Vrouwen en Ontwikkeling en een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst, met bijlagen. Met een bijlage uit 1997. 1998.. 1 omslag.
481
Krantenknipsels betreffende het bezoek van Yasser Arafat aan het Anne Frankhuis, waarbij zij optrad als gesprekspartner voor Arafat. 1998.. 2 stukken.
482
Uitnodiging voor een eerste bijeenkomst van de vrouwenpraatgroep Vermoeide heldinnen en een interview met haar en de andere leden over hun praatgroep in Opzij, met concept van het interview. 1998.. 3 stukken.
483
Aankondigingen van een manifestatie op 20 mei in De Rode Hoed, ter gelegenheid van 30 jaar mei '68. 1998.. 2 stukken.
484
Stukken betreffende de presentatie van het boek 'Srebrenica. Het verhaal van de overlevenden', met haar deelname aan het forum. 1999.. 1 omslag.
485
Verzoek van het Srebrenica-comité van 242 om een 'open brief over Srebrenica' te ondertekenen met ingevuld antwoordformulier en reacties op dit initiatief in kranten en tijdschriften. 2000.. 1 omslag.
486
Verslagen van werkbezoeken aan de Gazastrook voor Stichting Kifaia, afdrukken van teksten op internet. ca. 2000-ca. 2002.. 1 omslag.
487
Stukken betreffende haar lezingen alsmede haar deelname aan manifestaties en interviews over het Palestina-conflict en de Stichting Kifaia. 2000-2003.. 1 omslag.
488
Verslag van de studiebijeenkomst 'Vrouwen en gewapende conflicten' waarbij zij een inleiding hield. 2001.. 1 katern.
489
Pamflet van het Vrouwenbevrijdingsfront tegen 'moederdag'. z.j.. 1 stuk.

Lid van de Eerste Kamer voor de Socialistische Partij (SP).
490
Krantenartikelen over haar voordracht tot lid van de Eerste Kamer, met kranten- en tijdschriftartikelen over de SP. 2002-2003.. 1 omslag.

Onderscheidingen.
491
Stukken betreffende de toekenning van de Annie Romeinprijs. 1987.. 1 omslag.

Publicaties

doos A-J
Monografieën, bundels waarvan Anja meulenbelt de redactie had en publicaties waarin een artikel, voorwoord of inleiding van haar hand staan. Chronologisch op jaar van verschijnen van de eerste uitgave, met herdrukken en vertalingen. Onder de titel is vermeld welke exemplaren zijn meegekomen met het archief. De publicaties zijn geplaatst op jaar van de eerste uitgave. 1974-1999.. 10 dozen.
doos A
Vrouwen in praatgroepen. Weten hoe het voelt. Nieuw Schrift nr 6 ’74. Wij en Sjaloom 1974..
doos B
Vertalingen van De schaamte voorbij: Engels, Duits, 2 x Zweeds, Deens, Grieks, Sloveens, Turks en Servisch..
doos C
Socialisties-Feministiese Teksten 1 en 2. Feministische Uitgeverij Sara1978..
doos D
Socialisties-Feministiese Teksten 4. Feministische Uitgeverij Sara1980..
doos E
Mannen, wat is er met jullie gebeurd? Met Marjo van Soest. Interviews. Feministische Uitgeverij Sara, 1984..
doos F
Een kleine moeite. Roman. Van Gennep 1985. Vertalingen: Duits, Amerikaans, Deens, Zweeds, Grieks.In archief 6 exemplaren: 2x Nederlands, 2x Duits, Zweeds en Engels..
doos G
De bewondering. Roman. Van Gennep 1987. Aanwezig 5 exemplaren: 2x Nederlands, Turks en 2x Duits..
doos H
Meer dan één engel. Over literatuur en seksenstrijd. Sara/Van Gennep 1990. Niet aanwezig.
doos I
Blessuretijd. Autobiografische roman. Van Gennep 1994. Vertalingen: Duits en Grieks. Aanwezig 4 exemplaren: Nederlands, 2x Duits en Turks..
doos J
Chodorow en verder. Over de psychopolitiek van sekse. In de serie onder redactie van Anja Meulenbelt: Gender, psychologie en hulpverlening. Van Gennep 1997..