/
You are not logged in

Archief Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade' 1872-1953, 1985

Identity Area

Collection IDIIAV00000733
Unitdate1872-1953, 1985
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Deanne te Winkel-van Hall in 1971
Inventaris van alleen Tesselschade gemaakt door Annette Mevis in 2015
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Stukken van commissies samen met Arbeid Adelt bij archief Tesselschade gevoegd. Commissies en fondsen die doorlopen na 1953 zitten in het archief Tesselschade Arbeid Adelt.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1872 als Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Tesselschade' door Jeltje de Bosch Kemper; was een afsplitsing van de in 1871 door Betsy Perk opgerichte Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt'; doel was het lot te verbeteren van onbemiddelde vrouwen uit de beschaafde stand, door de verkoop van door hen gemaakte handwerken; daartoe werden onder andere tentoonstellingen georganiseerd, waarbij Betsy Perk eiste dat de namen van de handwerksters werden genoemd; degenen die dat per se niet wilden scheidden zich af in 1872; officiële hereniging van beide verenigingen vond plaats in 1953, maar al vanaf 1879 was er samenwerking bij voorbeeld bij de organisatie van bazaars; doel werd Nederlandse vrouwen van alle gezindten behulpzaam te zijn bij haar streven in eigen onderhoud te voorzien; zowel Tesselschade als Arbeid Adelt vormden voor dit doel fondsen; sinds 1999 is de naam officieel Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt'.


Geschiedenis archiefbeheer

In 1971 werden de archieven van Arbeid Adelt, Tesselschade en van Tesselschade-Arbeid Adelt geschonken, samen met een inventaris gemaakt door Deanne van Winkel-ten Hall. Jaarverslagen en verslagen van algemene vergaderingen waren al eerder in de bibliotheek, maar toen overgebracht naar het archief. Ze zijn nog te herkennen aan het catalogusnummer of plaatsingskenmerk. De tijdschriften, het Correspondentieblaadje, Maandblad en Mededelingenblad zijn in 2015 weer overgebracht naar de bibliotheek. Deze zijn gedigitaliseerd door de Koninklijke Bibliotheek en opgenomen in delpher.nl.


Inhoud

Notulen van hoofdbestuursvergaderingen 1872-1952; notulen van algemene ledenvergaderingen 1872-1957; jaarverslagen 1872-1957; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1879-1952; statuten en huishoudelijk reglement 1879-1933; ledenlijst 1872; circulaires aan afdelingsbesturen 1874-1911, 1939; adresboek van 'werksters' 1884-1914; stukken betreffende het Koninklijk Huis 1877-1948; stukken betreffende het wapen van Tesselschade 1872, 1941; stukken betreffende de uitgave van het maandblad 1899-1949; grootboek 1912-1939, balansboek 1918-1936, kasboek 1931-1952; stukken betreffende omzetbelasting 1933, 1935-1936, 1952; stukken betreffende legaten 1889-1953; stukken betreffende de geschiedenis en jubilea 1897, 1922, 1947; teksten van toespraken van de voorzitster 1922-1952; tekst van lezing van Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck betreffende vrouwenkiesrecht 1907. De blaadjes/periodieken zijn te vinden in de bibliotheek: Tesselschade, Tesselschade. Maandblad gewijd aan de ontwikkeling van kunstzin op het gebied van vrouwelijke nijverheid, Maandblad der Vereeniging Tesselschade, Mededeelingenblad der Vereeniging Tesselschade en Tesselschade, orgaan der Alg. Ned. Vrouwenver. Tesselschade.
Afdeling Tiel: notulen 1910-1961; register van ingekomen stukken 1908-1927; kasboek 1919-1920.
Afdeling Zeist: notulen 1948-1956.
Commissies: stukken van de commissie Examen Kinderjuffrouw van Tesselschade 1899-1947; stukken van de Bazarcommissie 1876-1878, 1884-1908, 1912; stukken van tentoonstellingscommissies 1903-1904, 1912-1914, 1947-1948; stukken van het Bemiddelingsbureau 1894, 1906, 1913, 1918-1919, 1930-1933, 1938, 1941; stukken van de Contact- en Fusiecommissie 1931, 1934-1953.
Vergaderingen en jaarverslagen

1-2
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur (1e-52e) en van algemene vergaderingen (1e-13e). Handgeschreven. 1872-1889.. 2 delen.
4-11
Notulen van hoofdbestuursvergaderingen. Handgeschreven. 1889-1952.. 8 delen.
12-15
Verslagen van de jaarlijkse algemene vergaderingen. Handgeschreven.. 4 delen.
16-95
Verslagen van de jaarlijkse algemene vergaderingen en/of (financiële) jaarverslagen over het voorgaande jaar, huishoudelijk reglementen en adreslijsten. Gedrukt en getypt.. 80 omslagen.
96-101
Teksten van toespraken van de voorzitster M.J. 's Jacob-Loder op algemene vergaderingen; zij was van 1922-1942 voorzitster, daarvoor was zij voorzitster van de afdeling Amsterdam. 1921-1942.. 6 omslagen.
102-110
Teksten van toespraken van de voorzitster De Vos van Steenwijk-van Royen. 1942-1949, 1951-1952.. 9 omslagen.

Correspondentie

Oprichting, organisatie, archief en geschiedenis

Financiën

138-139
Grootboek. Met alfabetische index. 1936-1940.. 2 delen.
140-141
Kasboek van de Algemene Kas. 1911-1926.. 2 delen.
155-178
Stukken betreffende ontvangen legaten. 1889-1934.. 23 omslagen, 1 pak.

Leden, afdelingen en correspondentschappen

Handwerken, opleiding en examens, tentoonstellingen

Zie ook de Commissie Examen Kinderjuffrouw; zie voor het (Betsy Perk) Opleidingsfonds het archief van TAA.

Overige stukken

Afdeling Tiel

Afdeling Zeist

Bazarcommissie

Commissie Examen Kinderjuffrouw

Commissie tentoonstellingen

Fusiecommissie

232-234
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1950-1952.. 3 omslagen.

Bemiddelingsbureau

NB. De volgende stukken van het Bemiddelingsbureau zijn sinds ca.1990 vermist: ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1894, 1906, 1938, 1941; verslag van de bijeenkomst van directrices van bemiddelingsbureaus193?; vragenlijsten en handleidingen z.j. en stukken betreffende de oprichting van een Centraal Bureau voor Voorlichting 1918-1919.