/
You are not logged in

Archief Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt' 1953-2015

Identity Area

Collection IDIIAV00000732
Unitdate(1868-) 1953-2015
1953-2015
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent7.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Deanne te Winkel-van Hall in 1971
Aanvulling verwerkt door Claartje de Kreuk, Sandra Steller en Annette Mevis in 2016
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte nummers en voor alle stukken jonger dan 10 jaar .
Preferred CitationArchief Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1871 werd de Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt' officieel opgericht door Betsy Perk met als doel het lot te verbeteren van onbemiddelde vrouwen uit de beschaafde stand, door de verkoop van door hen gemaakte handwerken; daartoe werden onder andere tentoonstellingen georganiseerd, waarbij Betsy Perk eiste dat de namen van de handwerksters werden genoemd; degenen die dat per se niet wilden scheidden zich af en verenigden zich in 1872 in de Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Tesselschade' opgericht door Jeltje de Bosch Kemper; officiële hereniging van beide verenigingen vond plaats in 1953, maar al vanaf 1879 was er bij voorbeeld samenwerking bij de organisatie van bazaars; doel werd Nederlandse vrouwen van alle gezindten behulpzaam te zijn bij haar streven in eigen onderhoud te voorzien; zowel Tesselschade als Arbeid Adelt vormden voor dit doel fondsen; sinds 1999 is de naam officieel Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt'.


Inhoud

Jaarverslagen over 1953-2014; notulen van de oprichtingsvergadering 1951; notulen van algemene ledenvergaderingen 1952-1990; notulen van hoofdbestuursvergaderingen 1952-1999; notulen van de Raad van Toezicht 1999- 2009; notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1952-2009; j ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1952-2007; statuten en huishoudelijk reglement 1952-2001; stukken betreffende jubilea 1971-2011; jaarrekeningen 1953-2014; kasboek 1953-1973; stukken betreffende legaten en schenkingen 1868-1986; stukken betreffende het Koninklijk Huis 1937-2008; stukken van commissies 1943-2014; stukken van het Henriëtte Beckfonds 1935-2003; stukken van het Fonds Smitt-Weidner 1868-1991; stukken van het Betsy Perk Opleidingsfonds 1902-2011; stukken van het Zegers Veeckensfonds 1883-2014; stukken van de Roemer Visscher Vereniging 1911-1939.
Notulen en Jaarverslagen

NB. Zie ook de periodieken in de bibliotheek, daarin zijn ook (jaar)verslagen opgenomen.
1-7
Jaarverslagen. Gedrukt. 1953-2014.. 7 omslagen.
1
1953-1960..
2
1961-1970..
3
1971-1980..
4
1981-1989..
5
1996-1997, 2000..
6
2002-2006, 2010..
7
2012-2014..
8
Notulen van de oprichtingsvergadering van Tesselschade-Arbeid Adelt van 30 mei 1951. 1951.. 1 stuk.
9
Notulen van de (buitengewone) algemene vergadering. 1953-1954.. 1 omslag.
10
Notulen algemene vergaderingen. Met foto 1985. 1967-1990.. 1 omslag.
11-16
Notulen Hoofdbestuursvergaderingen. Het HB stopt in 1999, dan wordt het Raad van Toezicht, daarna Raad van Afgevaardigden. 1952-1999.. 5 omslagen.
11
1952-1960..
12
1961-1970..
13
1971-1980..
14
1981-1990..
15
1991-1999..
16
Agenda's. 1965-1981..
17
Notulen en Agenda's Raad van Toezicht. 1999-2009.. 1 omslag.
18-19
Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1952-1962.. 2 delen.
18
1952 juni 4-1955 mei 16..
19
1955 juli 12-1962 februari 17..
20
Notulen Dagelijks Bestuur. 1962-1969.. 1 omslag.
21
Notulen Dagelijks Bestuur. 1969-1974.. 1 omslag.
22
Notulen Dagelijks Bestuur. 1976-1987.. 1 omslag.
23
Notulen Dagelijks Bestuur. 1987-1991.. 1 omslag.
24
Notulen Dagelijks Bestuur. 1992-1999.. 1 omslag.
25
Notulen Dagelijks Bestuur. 1999-2003.. 1 omslag.
26
Notulen Dagelijks Bestuur. 2004-2009.. 1 omslag.
27
Notulen overleg Bestuur-Commissies. 2003, 2007, 2009.. 1 omslag.
28
Notulen overleg Bestuur-voorzitters afdelingen. 2005.. 1 omslag.

Correspondentie

29-30
Ingekomen stukken. Alfabetisch geordend. 1952-1957.. 1 omslag, 1 pak.
29
1952-1954..
30
(1954) 1955-1957. 1 pak.
31
Minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. Met agenda's van bestuurs- en algemene vergaderingen. 1952-1958 februari.. 1 omslag.
32-43
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1958, 1960-1970.. 12 omslagen.
32
1958..
33
1960..
34
1961..
35
1962..
36
1963..
37
1964..
38
1965..
39
1966..
40
1967..
41
1968..
42
1969..
43
1970. Met notulenschrift van de afdeling Graafschap te Winterswijk 1954-1970..
44
Correspondentie Bestuur. 1983-1984, 1994-2003.. 1 omslag.
45
Kerstkaarten Bestuur. 2012-2014.. 1 omslag.
46
Correspondentie inzake ereleden. 1975-2001.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende ‘buitenlandse’ handwerksters / migrantenvrouwen. 1981, 1987.. 1 omslag.
48
Correspondentie inzake jaarbericht en vragenlijsten. 1958-1966.. 1 omslag.
49
Correspondentie met het Koninklijk Huis en knipsels betreffende de bewoning van de Koningskamer in het St. Catharina gasthuis te Arnhem. 1952-1953.. 1 omslag.
50
Correspondentie met het Koninklijk Huis. 1958-1970.. 1 omslag.
51
Correspondentie van Bestuur met de Nederlandse Vrouwen Raad. 1976-1991, 1998, 2001.. 1 omslag.
419
Correspondentie inzake afdeling Zeeland. 2002-2003.. 1 omslag.
52
Ingekomen stukken van de Commissie voor Informatie en PR. 1999-2007.. 1 omslag.

Organisatie, geschiedenis en jubilea

53
Kopie akte fusie. 1953.. 1 omslag.
54
Statuten en huishoudelijk reglement en stukken betreffende wijzigingen. 1952-2001.. 1 pak.
55
Statuten en huishoudelijk reglement van afdelingen. 1952-1954 en z.j.. 1 pak.
56
Correspondentie inzake statutenwijziging. 1986-1987.. 1 omslag.
57
Teksten van toespraken van de voorzitster De Vos van Steenwijk-van Royen. 1952-1954.. 1 omslag.
58-59
Aantekeningen van de vice-voorzitster E. Wildervanck-van Foreest betreffende het hoofdbestuur. 1952-1953.. 2 delen.
60
Verslag werkgroep samenvoegen Algemene Vergadering en Depotvergadering. 1984.. 1 omslag.
61
Stukken inzake organisatie Algemene Vergaderingen. 1986, 1988, 2001.. 1 omslag .
62
Circulaires houdende doel en werk van de vereniging. z.j.. 1 omslag.
417
Correspondentie betreffende de toekomst van de vereniging. 2006.. 1 omslag.
63
Stukken inzake contactdag. 198-, 1983-1984, 1987, 2002.. 1 omslag.
65
Uitstapje oud-bestuursleden. 1989, 1991.. 1 omslag.
408
Adresboekjes. 2011-2015.. 1 omslag.
66
Tekst van de rede ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan uitgesproken door de voorzitster A. Rijpperda Wierdsma-van Traa. 1971.. 1 stuk.
67
Stukken betreffende het 100-jarig bestaan. 1970-1971.. 1 omslag.
68
Stukken inzake lustrum. 1971.. 1 omslag.
412
Album met foto's en namen van het jubileum. 1971.. 1 omslag.
69
Correspondentie inzake jubileumgeschenk. 1971.. 1 omslag.
70
Verslag jubileumcommissie. 1971.. 1 omslag.
71
Radio interview jubileum. 1971.. cassettebandjes.
72
Radioprogramma Sporen in het Verleden. 20 februari 1971.. 2 cassettebandjes.
73
Toekomst door Traditie, foto's boek, foto's aanbieden H.M. Koningin Juliana. 1996.. 1 omslag.
74
Persmap jubileum. 1996.. 1 omslag.
75
Jubileumcommissie 1993-1997 Stichting Jubileumfonds en financieel verslag jubileumcommissie 1995-1996. 1993-1997.. 1 omslag.
76
Jubileum 1996 verslagen. 1993-1996.. 1 omslag.
77
Jubileum 1996 correspondentie. 1996.. 1 omslag.
78
Correspondentie jubileum. 1996.. 1 omslag.
79
Jubileum 1996 tentoonstelling. Met recensies verzameld door Het Loo. 1996.. 1 omslag.
80
Foto's en beschrijvingen TAA artikelen jubileumtentoonstelling. 1996.. 1 omslag.
81
Fotoalbum jubileum 1996. 1996.. 1 stuk.
82
Correspondentie inzake jubileumstof, artikelen en patronen. 1996.. 1 omslag.
83
Ontwerp theemuts en 2 proef-theemutsen jubileum 1996. 1996.. 1 omslag.
84
Acht video- en zes cassettebandjes jubileum 1996. 1996.. 1 doos.
85
Foto's gebruikt bij tentoonstelling 125 jaar TAA . 1996.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende 50 jaar fusie. 2003.. 1 omslag.
410
Geschiedschrijving van de afdelingen, gemaakt in 2003. 2003.. 1 omslag.
414
Stukken betreffende de registratie van de naam. 2003.. 1 omslag.
413
Stukken betreffende de overname van de grafrechten van het graf van Betsy Perk. 2004.. 1 omslag.
87
Folder en programma jubileum. 2011.. 1 omslag.
88
Lustrumartikelen en foto's. 2011.. 1 omslag.

Financiën

89-94
Jaarrekeningen / accountantsrapporten over 1953-2014. 1954-2015.. 6 omslagen.
89
1953-1970..
90
1971-1980..
91
1981-1990..
92
1991-2000..
93
2001-2008..
94
2014..
95
Tabellarisch kasboek van de Algemene Kas Tesselschade 1939-1952, vanaf 1953 Tesselschade-Arbeid Adelt. 1939-1962.. 1 deel groot formaat.
96
Kasboek. 1947-1973.. 1 deel.
97
Kasboek. 1954-1973.. 1 deel.
98
Algemene Kas. 1952-1977.. 1 omslag.
99
Verslagen Kascommissie. 1958-1999.. 1 omslag.
100
Afschriften van de rekening in het 2½% en 3% Grootboek der Nationale Schuld A nieuw. 1954.. 3 stukken.
101
Ingekomen stukken van de Nederlandse Bank betreffende het staken van bewaring van (vrijwel) waardeloze stukken. Met 1 ex. van de betreffende stukken. 1971-1972.. 1 omslag.
102
Stukken inzake belastingen en handwerksters. 1979-1988.. 1 omslag.
103
Stukken inzake belastingen. 1979-1988.. 1 omslag.
104
Stukken inzake belastingen handwerksters/ omzetbelasting. 1985, 1990, 2001.. 1 omslag.
105
Correspondentie verzekeringen. 1997.. 1 omslag.
106
Penningmeesterdag. 1991.. 1 omslag.
107
Correspondentie betreffende het legaat van mw wed. J.L. Thomassen à Thuessink van der Hoop-Baart de la Faille (+ 9-9-1938). Met retroactum. 1953-1954.. 1 omslag.
108
Schenkingen en legaten. 1986-1990, 1997-2002.. 1 omslag.
109-127
Stukken betreffende legaten en schenkingen. 1960-1971.. 25 stukken, 1 omslag.
109
Van dr Van Leeuwen aan de afdeling Ede-Wageningen. 1960. 2 stukken.
110
Van mej. Boele van Hensbroek. 1960..
111
Van mw O.A.A. Koning-de Joncheere. 1960..
112
Aan het Betsy Perk Opleidingsfonds en het Zeger Veeckensfonds. 1960..
113
Van mej. Van Giffen. 1961..
114
Van mw Ferf-Dirkzwager. 1961..
115
Van mw E.J. Goddard-van der Wijck aan het Zeger Veeckensfonds en het Betsy Perk Opleidingsfonds. 1962, 1968. 1 omslag.
116
Van mw M. Leendertz-Westerdijk. 1962..
117
Van mw S. Keurenaer-Jkvr. Meyer. 1963..
118
Van mw P.E. Degenaar-de Lange aan de afdeling Alkmaar. 1964..
119
Van mw A.C. van Nierop-Hartogh. 1965. 2 stukken.
120
Van mw S.M.L. Marres-Tielens. 1965. 2 stukken.
121
Van mej. E. Kolff. 1965..
122
Van dhr F.D. Vliegenthart. 1965-1966. 2 stukken.
123
Van mej. M.C.A. Koeman. 1966..
124
Van dhr W.J. van Hengel. 1966..
125
Van mej. M.A. de Visser. aan de afdeling Groningen. 1966. 2 stukken.
126
Van mw D.M. Wouters-Brandt. 1969..
127
Aan het Betsy Perk Opleidingsfonds. 1971..
128
Stukken inzake legaat mevrouw H.L.M.Nauta. 1986.. 1 omslag.

Activiteiten en publiciteit

129
Stukken betreffende PR en ledenwerving. 1952-1953, 1955, 1957, 1959.. 1 omslag.
130
PR en nieuwe bestuursledendag. 1995, 1997, 1999.. 1 omslag.
131
Correspondentie inzake website. 1996-2001.. 1 omslag.
132
Vier foto's van het cadeau voor de 18e verjaardag van Prinses Beatrix in 1956 en patronen van het cadeau voor de koningin ter ere van haar zilveren bruiloft in 1962. 1961.. 1 omslag.
133
Affiche (ontworpen door afdeling Leiden), blanco affiche z.j., foto van koningin Juliana achter haar bureau en met opschrift ‘Met de beste wensen voor een gemeenschappelijke toekomst, en voor allen voor wie uw zorg zich uitstrekt Juliana’, 3 foto’s van het depot op 10 maart 1966 (het huwelijk van Beatrix en Claus), foto van stand 1970 (8 mei naar beeldarchief om gedigitaliseerd te worden), ansichtkaarten, diploma 'Hulp der moeder', visitekaartjes. 1966, 1970 en z.j.. 1 omslag.
NB. De affiches, de foto van Juliana (nr 100003648 fotograaf Willy Schurman) en 1 ansichtkaart van 2 poppen zijn gedigitaliseerd; de affiches zijn fysiek opgeborgen in het beeldarchief.
134
Foto's H.M. Koningin Juliana. 1953.. 1 omslag.
411
Foto's van het huwelijk van Juliana en Bernard in 1937. z.j.. 1 omslag.
135
Stukken betreffende het dertigjarig huwelijk HM Koning Beatrix en ZKH Prins Claus. 1996.. 1 omslag.
136
Stukken inzake cadeaus Koninklijk Huis. 1966, 1975, 1998-2008.. 1 omslag.
137
Foto's en beschrijvingen kinderkleding in Koninklijk Huisarchief gemaakt door TAA. z.j.. 1 omslag .
138*
Tesselschade Kandidatenboek 1880-1953 en Tesselschade TAA 1953-2006. 1880-2006.. 1 omslag.
139
Handwerkproeven van bekwaamheid en erepenning R.G.G. Groote-van Holten Hanrath afd. Het Gooi. 1934-1973.. 1 omslag.
140
Merklap fusie 1953 met beschrijving. 1953.. 1 omslag groot formaat.
141
Correspondentie kookboek 1964. 1964.. 1 omslag.
142
Joke Smitprijs. 1996.. 1 omslag.
143
Stukken betreffende Fairs. 1997.. 1 omslag.
144
Informatie over TAA ten behoeve van de Emancipade 1998. 1998.. 1 omslag.
145
Golfdag. 2002.. 1 omslag.
146
Correspondentie Merklapstof. 2002-2004.. 1 omslag.
147
Foto's TAA artikelen. 1975-2000.. 1 omslag.
148
Publicaties en DVD. 1996-1997.. 2 omslagen.
149
Kookboek 2003. 2003.. 1 deel.
150
DVD Behoud Handwerk technieken 2007. 2007.. 1 stuk.
151
Correspondentie Maria Tesselschade Prijs; kandidaten 2011. 2006-2011.. 1 omslag .
152
Artikelen over Betsy Perk en TAA, Élégance juli 1973, juli 1985. 1973, 1985.. 1 omslag.
416
Schenking heer en mevrouw Bol-Castendijk. 1997.. 1 omslag.

Afdelingen

153
Correspondentie afdelingen: Arnhem, Doetinchem, Ede, Eindhoven, Gorinchem, Haarlem, Kampen, Lochem, Meppel, Oss, Sliedrecht, Tiel, Twente, Walcheren, Zaltbommel, Zutphen. 1978-1983.. 1 omslag.
154
Fusie afdelingen Assen Emmen. 1990.. 1 omslag.
155
Opheffing afdeling Den Helder. 1992.. 1 omslag.
156
Jaarverslag van de afdeling Haarlem. 1954.. 1 stuk.
157
Fusie afdelingen Lochem en Zutphen. 2002.. 1 omslag.
158
Opheffing afdeling Sliedrecht. 1935-1969.. 1 omslag.
159
Correspondentie en affiche afdeling Sliedrecht. 1969-1993.. 1 omslag.
160
Afdeling Zaanstreek Waterland Ledenlijst. 1895.. 1 omslag.
161*
Afdeling Zaanstreek Waterland Kandidaat Aafje Heijnis. 1943-1949.. 1 omslag .

Commissies

Depotcommissie.
162
Depotcommissie jaarverslagen. 1964-2005.. 1 omslag.
163
Verslagen Depotcommissie. 1964-2010.. 1 omslag.
164
Verslagen Depotcommissie - winkelhoudende afdelingen. 1980-2007.. 1 omslag.
165
Verslagen Depotcommissie - niet winkelhoudende afdelingen. 1986-2006.. 1 omslag.
166
Verslagen Depotcommissie afdelingen. 2008-2009.. 1 omslag.
167
Depotdagen. 1998-2010.. 1 omslag.
168
Depotcommissie 10% kortingsregeling. 1997-2002.. 1 omslag.

Commissie voorraadbeheer.
64
Stukken inzake Voorraadbeheer. 1987-2005.. 1 omslag.
169
Blanco dinerboek, blanco blocnote en ‘Kook-Boek Tesselschade-Arbeid Adelt verzamelde recepten’. z.j.. 3 delen.
170
Dinerboek A4 formaat. <1996.. 1 omslag.
433
Verjaardagskalender gemaakt door de afdeling Lochem. 1999,. 1 stuk groot formaat.
171
TAA artikelen. z.j.-2010.. 1 omslag.

Commissie voor informatie, documentatie en PR.
172
Stukken van de Commissie informatie en documentatie. 1943-1987.. 1 omslag.
173
Agenda's en notulen Commissie voor Informatie en PR. 1992-januari 2007.. 2 omslagen.
174
Agenda's en notulen. 1992-1998.. 1 omslag.
175
Notulen Commissie informatie en PR notulen. 2000-2009.. 1 omslag.
176
Correspondentie. 1998.. 1 omslag.
177
Materiaal betreffende de promotie van het boek Toekomst door Traditie. 1994-1999.. 1 omslag.
415
Pr-materiaal. 1996-2004.. 1 omslag.
178
Stukken betreffende de viering van 400 jaar geboorte Maria Tesselschade op 25 maart 1994. 1992-1994.. 1 omslag.
418
Afdrukken website. 2014-2015.. 1 omslag.

ICT Commissie.
179
Verslagen en correspondentie ICT. 2006-2007.. 1 omslag.
180
Verslagen en correspondentie ICT. 2008.. 1 omslag.
181
Verslagen en correspondentie ICT. 2009.. 1 omslag.
182
Verslagen en correspondentie ICT. 2010.. 1 omslag.
183
Verslagen en correspondentie ICT. 2011.. 1 omslag.
184
Verslagen en correspondentie ICT. 2012.. 1 omslag.
185
Verslagen en correspondentie ICT. 2013.. 1 omslag.
186
Verslagen en correspondentie ICT. 2014.. 1 omslag.

Fondsen

*Henriëtte Beckfonds (vanaf 2009 opgenomen in het Betsy Perk Opleidingsfonds).
187-188
Notulen. 1935-1964.. 2 delen.
187*
1935-1954. Met een lijst van namen van vrouwen die een toelage krijgen 1935-1960..
188*
1955-1964..
189*
Notulen. 1969 april 1.. 1 stuk.
190*
Agenda’s en notulen. 1983-2000.. 1 omslag.
191*
Stukken betreffende een statutenwijziging en de inschrijving in het Centraal Register van de stichting 'Opleidingsfonds voor Vrouwen'. 1968-1970.. 1 omslag.
192*
Statuten en huishoudelijk reglement van de stichting 'Opleidingsfonds voor Vrouwen' in het leven geroepen door de uiterste wilsbeschikking van wijlen mej. H.J. Beck. 1935, 1958, 1970, 1980, 1985.. 1 omslag.
193*
Concept en afschrift van de akte houdende statutenwijziging. 1969.. 2 stukken.
194*
Blanco aanvraagformulieren. 1962 en z.j.. 2 stukken.
195*
Concept en afschrift van de akte houdende rekening en verantwoording van de nalatenschap van H.J. Beck. 1934.. 2 stukken.
196*
Notulen en correspondentie van de commissie H.J. Beckfonds. 1964-1982.. 1 omslag.
197*
Correspondentie. 1966, 1982-1999.. 1 omslag.
198*
Verslagen, correspondentie en reglementen. 1970-2009.. 1 omslag.
199-204
Registers houdende namen van en aantekeningen betreffende vrouwen die uitkering uit het fonds krijgen. 1935-1983.. 6 delen.
---
1935-1960. Zie inv.nr 187..
199*
1942-1964..
200*
1956-1965..
201*
1963-1977..
202*
1964-1976..
203*
1967-1977..
204*
1977-1983..
205*
Ingekomen verslagen van kandidaten. 1986-1999.. 1 omslag.
206*
Overzichten per jaar van gedane uitkeringen, soms met begroting en kasrekening. 1955, 1963-1968, 1983-1998.. 1 omslag.
207*
Overzicht kandidaten 1966-1970 en 1998-2009. z.j.. 1 omslag.
208*
Stukken betreffende de aanvragen van 1995. 1995-1997.. 1 pak.
209-232
Dossiers per kandidaat, genummerd. 1996-2003.. 24 omslagen.
209*
nr. 151. 1902-1916..
210*
nr 153. 1998-2000..
211*
nr 155. 1999..
212*
nr 158. 1997-1999..
213*
nr 159. 1998..
214*
nr 160. 1998..
215*
nr 161. 1998-1999..
216*
nr 162. 1998..
217*
nr 163. 1998-2000..
218*
nr 164. 1998..
219*
nr 165. 1998..
220*
nr 166. 1998..
221*
nr 168. 1999..
222*
nr 169. 1999-2001..
223*
nr 170. 1999..
224*
nr 171. 1999, 2001..
225*
nr 172. 2000..
226*
nr 173. 2000-2002..
227*
nr 174. 2000..
228*
nr 176. 2001..
229*
nr 177. 2001..
230*
nr 178. 2001..
231*
nr 179. 2002..
232*
nr 181. 2003..
233*
Drie vervallen aanvragen. 1997-1998.. 1 omslag.
234*
Jaarrekeningen. 1970-1999.. 1 omslag.
235*
Kleurenfoto van het bestuur. november 1997.. 1 stuk.

*Fonds Smitt-Weidner (vanaf 1990 opgenomen in het Betsy Perk Opleidingsfonds).
424
Stukken van Dorothea Josephina Henriette Weidner (?-1928) en haar echtgenoot Joan Wilhelm Smitt: testament, grafrechten, eigendomsbewijzen. Smitt-Weidner liet per testament het saldo van haar nalatenschap na aan de stichting "Het Fonds Smitt-Weidner" dat als doel had aan onvermogende vrouwen uit de beschaafde stand boven vijftig jaar, die in eigen onderhoud hebben voorzien, doch daar niet goed meer in staat zijn, jaarlijkse uitkeringen van 400 gulden per jaar te verzekeren. 1868-1929.. 1 omslag.
425*
Brandpolis, uittreksel uit het Kadaster en een schuldbekentenis met hypotheek.1932-1933.. 1 omslag.
236*
Stukken betreffende de statuten. 1942-1984.. 1 omslag.
426*-430*
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1943-1971. 5 pakken.
426*
1943-1952..
427*
1953-1954..
428*
1955-1956..
429*
1957-1958..
430*
1959-1971..
431*
Notulen bestuursvergaderingen, jaarrekeningen en giften. 1982-1989.. 1 omslag.
432
Stukken betreffende de ontbinding. 1990-1991.. 1 omslag.

*Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO).
237-240
Notulenboeken. 1902-1946.. 4 delen.
237*
1902-1916..
238*
1917-1946..
239*
1947-1978..
240*
1979-1987..
241*
Agenda's, besluitenlijsten en notulen. september 1996-juni 2006.. 1 omslag.
242*
Reglement. 1908, 1914, 1920, 1926, 1934, 1937, 1954.. 1 omslag.
243*
Circulaires en formulieren. 1901, 1946 en z.j.. 1 omslag.
244*
Bij-de-hand Handleiding voor het BPO. 2005.. 1 omslag.
245*
Balansen over 1952-1977. 1952-1977.. 1 deel.
246*
Tabellarisch kasboek. 1939-1964.. 1 deel groot formaat.
247*
Grootboek. 1927-1940.. 1 deel.
248*
Stukken betreffende overdracht van effecten en saldotegoed door Stichting "Inrichting voor Moederlijke Liefdadigheid" te Arnhem aan het opleidingsfonds. 1972.. 1 omslag.
249*
Fondsendag BPO. 2001, 2003, 2005.. 1 omslag.
250-259
Stukken betreffende legaten en giften. 1885-1928.. 10 omslagen.
250*
Van dhr A.G.H. van den Bergh. 1886..
251*
Van mej. M.A. Hoffmann. 1885..
252*
Van de familie Testas. 1901..
253*
Van mw D.A. Tak. 1901..
254*
Van mej G.A. Buys Ballot. 1911..
255*
Van mej J.C. Staring. 1914-1915..
256*
Van Jeltje de Bosch Kemper. 1913, 1916..
257*
Van mej. J.G. Reyers. 1916..
258*
Van mej. A. Lambrechts. 1916..
259*
Van de afdeling Zaltbommel. 1928..
260
Nummer is vervallen..
409*
Stukken betreffende het legaat Clarenbeek. 2002-2011.. 1 pak.
261*
Schenkingen aan BPO. 1993-1994, 1998-2007, 2009-2010.. 1 omslag.
262*
Overzicht van personen die steun ontvingen. 1942-1943, 1950-1952.. 1 omslag.
263*
Aanvragen. 1968-1969.. 1 omslag.
264*
Kandidaten. 1971.. 1 omslag.
265*
Kandidaten. 1972.. 1 omslag.
266*
Kandidaten. 1973.. 1 omslag.
267*
Kandidaten. 1974.. 1 omslag.
268*
Kandidaten. 1975.. 1 omslag.
269*
Kandidaten. 1976.. 1 omslag.
270*
Kandidaten en 10 afgewezen kandidaten. 1977.. 1 omslag.
271*
Kandidaten. 1978. 1 omslag.
272*
Kandidaten en afgewezen kandidaten. 1979.. 1 omslag.
273*
Kandidaten en afgewezen kandidaten. 1980.. 1 omslag.
274*
Kandidaten. 1981.. 1 omslag.
275*
Kandidaten en afgewezen kandidate. 1982.. 1 omslag.
276*
Kandidaten. 1983.. 1 omslag.
277*
Kandidaten. 1984.. 1 omslag.
278*
Kandidaten en afgewezen kandidaten. 1985.. 1 omslag.
279*
Kandidaten. 1986.. 1 omslag.
280*
Kandidaten en afgewezen kandidaten. 1987.. 1 omslag.
281*
Kandidaten. 1988.. 1 omslag.
282*
Kandidaten. 1989.. 1 omslag.
283*
Kandidaten. 1990.. 1 omslag.
284*
Kandidaten. 1991.. 1 omslag.
285*
Kandidaten. 1992.. 1 omslag.
286*
Kandidaten. 1993.. 1 omslag.
287*
Kandidaten. 1994.. 1 omslag.
288*
Kandidaten. 1995.. 1 omslag.
289*
Aanvragen. 1996.. 1 pak.
290*
Afgewezen of ingetrokken aanvragen 1996. 1996.. 1 omslag.
291*
Overzichten kandidaten. 1997-2006.. 1 omslag.
292*
Aanvragen april 1997. 1997.. 1 pak.
293*
Aanvragen september 1997. 1997.. 1 pak.
294*
Afgewezen of ingetrokken aanvragen. 1997.. 1 omslag.
295*
Aanvragen april 1998. 1998.. 1 omslag.
296*
Aanvragen kandidaten september 1998. 1998.. 1 omslag.
297*
Aanvragen kandidaten september 1998. 1998. 1 omslag.
298*
Afgewezen kandidaten 1998. 1998.. 1 omslag.
299-313
Stukken betreffende aanvragen. Genummerd. 1999-2003.. 15 pakken.
299*
nrs 1331, 1477, 1495, 1512-1513, 1517-1518, 1520, 1525-1526..
300*
nrs 1527-1528, 1530-1531, 1533, 1535, 1542, 1544, 1554, 1556-1557..
301*
nrs 1559, 1561-1563, 1566-1571..
302*
nrs 1572-1581, 1583-1584..
303*
nrs 1585-1589, 1591-1596..
304*
nrs 1597-1602..
305*
nrs 1603-1614..
306*
nrs 1615-1622..
307*
nrs 1623-1631..
308*
nrs 1632-1644..
309*
nrs 1645-1657..
310*
nrs 1660-1676..
311*
nrs 1677-1683, 1685-1686, 1688-1691, 1693, 1695-1697, 1699..
312*
nrs 1700-1701, 1704-1708, 1710, 1713, 1716-1717, 1720..
313*
nrs 1723-1725, 1736, 1739, 1742, 1745, 1780..
314*
Kandidaten afgewezen. 1999.. 1 omslag.
315*
Stukken betreffende afgewezen of ingetrokken aanvragen. 2000-2004.. 1 pak.
316*
Kandidaten afgewezen. 2005.. 1 omslag.
317*-320*
Kandidaten. 2007.. 4 omslagen.
321*-324*
Kandidaten. 2008.. 4 omslagen.
325*-328*
Kandidaten. 2009.. 4 omslagen.
329*-332*
Kandidaten. 2010.. 4 omslagen.
333*-336*
Kandidaten. 2011.. 4 omslagen.
337*-340*
Kandidaten. 2012.. 4 omslagen.
341*
Kandidaten. 2013.. 1 omslag.
342*
Kandidaten. 2014.. 1 omslag.
343*
Aanvragen via UAF. 2009-2011.. 1 omslag.

*Zegers Veeckensfonds (ZVF).
344*
Notulen van commissievergaderingen. 1945-1967.. 1 deel.
345*
Notulen van de commissievergaderingen. 1968-1984 maart.. 1 deel.
346*
Notulen van de commissievergaderingen. september 1984-1992.. 1 omslag.
347*
Jaarverslagen. 1948-1949, 1952-1994.. 1 omslag.
348*
Jaarverslagen. 2003-2004, 2008-2013.. 1 omslag.
349*
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1912, 1935, 1951, 1957-1958, 1970.. 1 omslag.
350*
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1979-1993.. 1 pak.
351*
Correspondentie. 1993-2004.. 1 omslag.
352*
Correspondentie met het Regina van Geunsfonds. 1945-1993.. 1 omslag.
353*
Correspondentie met en statuten van de Stichting Smitt-Weidner. 1981-1990.. 1 omslag.
354*
Correspondentie met de Stichting In Aere Salus. 1955-1992.. 1 omslag.
355*
Correspondentie met de vereniging Het Amaliafonds. 1987-1988.. 1 omslag.
356*
Correspondentie met de Burkens Stichting. 1986-1991.. 1 omslag.
357*
Correspondentie met de C.A.E. van Lede Stichting. 1969-1975.. 1 omslag.
358*
Reglementen en richtlijnen. 1895-1896, 1908, 1914, 1920, 1935, 1946, 1990, 1993.. 1 omslag.
359*
Aanvraagformulier en briefkaart. z.j.. 1 omslag.
360-361
Grootboek. 1927-1940.. 2 delen.
360*
1927-1939..
361*
1940..
362*
Tabellarisch kasboek. 1939-1970.. 1 deel groot formaat.
363*
Uitbetalinglijsten. 1945-1993.. 1 omslag.
364*
Financiën. 1952-1972.. 1 omslag.
365*
Financiën. 1961-1977.. 1 omslag.
366*
Financiën. 1973-1977.. 1 omslag.
367*
Stukken betreffende het legaat van mej. P.S. Zegers Veeckens aan Tesselschade. 1883, 1888-1892.. 1 pak.
368*
Stukken betreffende het legaat van mej. E.M. van Houten. 1902.. 1 omslag.
369*
Stukken betreffende het legaat van dhr J. Hooykaas Jr. 1911.. 1 omslag.
370*
Stukken betreffende de gift van mej. E.A.C. Asser. 1913.. 2 stukken.
371*
Stukken betreffende de gift van de Vereeniging Sonnevanck. 1918-1919.. 2 stukken.
372*
Stukken betreffende het legaat van E.J.C. Verloren van Themaat-de Pesters. 1919-1920.. 2 stukken.
373*
Stukken betreffende het legaat van mw Van Beyma thoe Kingma. 1921.. 1 omslag.
374*
Stukken betreffende het legaat van mw C.A. Rose-Molewater. 1923-1924.. 1 omslag.
375*
Stukken betreffende het legaat van mej. C.D. Rueb. 1928.. 2 stukken.
376*
Stukken betreffende het legaat van mej. J.H.G. Koelink. 1929.. 2 stukken.
377*
Stukken betreffende het legaat van mej. C. Scholten van Aschat. 1930-1931.. 2 stukken.
378*
Afschriften van testamenten van mw H.A.E. Vogler-Korthals Altes en mr F.G. Vogler te Lochem. 1954.. 2 stukken.
379*
Stukken betreffende de erfenis van mej. W.B. Boele van Hensbroek. 1960-1961.. 1 omslag.
380*
Stukken betreffende de nalatenschap vam mej. M.C.A. Koeman. 1966.. 1 omslag.
381*
Stukken betreffende de overdracht van fl. 30.000,- door de vereniging "Steun in Bijzondere Gevallen". 1965-1966.. 1 omslag.
382*
Stukken betreffende de aankoop van percelen weiland in de polder Het Oudeland van Strijen onder de gemeente Strijen van H. Reedijk te Maasdam. Met retroactum. 1940-1941.. 1 omslag.
383*
Akte houdende pachtovereenkomst met J.A.F. Reedijk betreffende weiland gelegen in de polder Het Oudeland van Strijen en Oud-Boneventura te Strijen. 1966.. 1 stuk.
384*
Stukken betreffende beheer en afrekening door de rentmeester over het landbezit in de polder Het Oudeland van Strijen. 1957, 1964.. 1 omslag.
385-386
Overzichten van personen die steun hebben ontvangen. 1955-1961. 1 deel, 1 omslag.
385*
Alfabetisch op afdeling..
386*
Alfabetisch op naam. 1 deel.
387*
Aanvragen alfabetisch op afdeling. 1976-1982.. 1 omslag.
388*
Aanvragen alfabetisch op afdeling. 1982-1993.. 1 omslag.
389*
Aanvragen. 1985-1986, 1990, 1992-1994.. 1 omslag.
390*
Overzichten aanvragen. 1992-2001.. 1 omslag.
391*
Aanvragen. 1993-1997.. 1 omslag.
392*
Aanvragen. 2004.. 2 omslagen.
393*
Aanvragen. 2005.. 1 omslag.
394*
Aanvragen. 2006.. 1 omslag.
395*
Aanvragen. 2007.. 1 omslag.
396*
Aanvragen. 2008.. 1 omslag.
397*
Aanvragen. 2009 en eerder.. 1 omslag.
398*
Aanvragen. 2010.. 1 omslag.
399*
Aanvragen. 2011.. 1 omslag.
400*
Aanvragen. 2012.. 1 omslag.
401*
Aanvragen. 2013.. 1 omslag.
402*
Aanvragen. 2014.. 1 omslag.

Roemer Visscher Vereniging

403
Kopieën van het jaarverslag over 1910 en over 1911, van een knipsel uit Moesson en van een uitgegaan getuigschrift uit 1957. 1910-1911, 1957.. 1 omslag.
404
Bazar Roemer Vischer Vereniging 1934 foto. 1934.. 1 omslag.
405
Roemer Vischer Vereniging Jaarverslag over 1938. 1939.. 1 omslag.
420
Correspondentie betreffende de opheffing van de Roemer Visscher Vereniging. 1968, 1972.. 1 omslag.