/
Je bent niet ingelogd

Archief Stichting Vrouwen en Medicijngebruik (SVMG)

Identity Area

Collection IDIIAV00000591
Unitdate1980-2001
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Lydia Hagoort in 2008
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Stichting Vrouwen en Medicijngebruik (SVMG), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1975 werd vanuit de gezondheidsgroep van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) op initiatief van Ineke Thomeer de Werkgroep Vrouwen en Medicijngebruik opgericht; in 1979 maakte de werkgroep zich los van de partij; een andere versie over het ontstaan luidt dat in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrouw in 1975 door een aantal vrouwen in Eindhoven het initiatief werd genomen zich in te zetten voor de bewustwording van vrouwen aangaande hun positie in de gezondheidszorg; de stichting werd officieel opgericht op 21 juli 1980; in 1987 aangesloten bij het Landelijk Platform Vrouwenzelfhulporganisaties, vanaf 1994 bij de Federatie Vrouwenzelfhulp.


Inhoud

Stukken betreffende de organisatie, beleid en financiën 1980-2001; stukken betreffende publiciteit, informatieverstrekking en scholing 1982-1997.
Stukken van algemene aard

1
Correspondentie. 1981..
2
Jaarverslagen. 1989-1995..
3
Verslagen van de bestuursvergaderingen, met agenda's en bijlagen. 1999-2001..

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Organisatie, beleid en financiën.
4
Afschrift van de akte van oprichting van de Stichting Vrouwen en Medicijngebruik, gevestigd te Eindhoven. Kopie. 1980..
5
Lijsten van medewerksters en contactvrouwen , notitie met beknopte informatie over de stichting en bestuurlijke notitie over taken van de stichting. 1980 ca.-1990 ca..
6
Voorstel van Metis Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland voor een doorlichting van de organisatie en een begeleiding bij het maken van toekomstige keuzes. 1992..
7
Verslag van de bijeenkomsten betreffende de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 1992..
8
'De Stichting Vrouwen en Medicijngebruik. Een plaatsbepaling', rapportage van het Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. 1993..
9
Notities van Anke Steinman van Metis Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland betreffende de eerste en tweede studiedag. 1993..
10
Voorstel van Metis Bureau voor het begeleidingstraject 1994. 1993..
11
Rapport aan het bestuur inzake de jaarrekening 1992. 1993..
12
Stukken betreffende het samenwerkingsproject met Stichting Verslavingszorg Oost-Brabant. 1995-1996..
13
Werkplannen. 1996..
14
Enveloppe en briefpapier met het logo. Blanco. 1997 ca..
15
Notitie betreffende de financiële situatie per 31 december 2000, met kopie van de begroting 2000. 2001..
16
Stukken betreffende de besprekingen van het bestuur over een eventuele samenwerking of fusie met andere organisaties als R.C.O ( Regionale cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg), Phoenix en De Klanckschael. 2000-2001..

Publiciteit, informatieverstrekking en scholing.
17
'Vrouwen en medicijngebruik : een onderzoek naar het gebruik van kalmerende middelen van vrouwen tussen 40-60 jaar'. 1982..
18
'SVMG : Wie zijn wij? Wie bent u? (...)'. Brochure. 1985 ca..
19
Teksten van lezingen, gehouden op de feestelijke studiedag ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan. 1990..
20
Nieuwsbrief. Jrg. 1, nr. 1. 1992..
21
'Verslik je niet! : een brochure over slaap- en kalmerende middelen'. Herziene uitgave. 1992..
22
Cursus ervaring met incest en medicijnverslaving. Bijlage bij de gelijknamige videoserie met handreikingen voor gebruik en de daarbij behorende teksten. Eindredactie bij de SVMG. 1993..
23
'Het begrip agressie'. Tekst van anonieme auteur over vormen van agressie en hoe medicijngebruik positieve agressie blokkeert met schadelijke gevolgen. 1993..
24
Lezingen van Wil van Elk en Annie Imbens-Fransen, medewerksters van SVMG, tijdens een workshop op 20 november over de schadelijke werking van slaap- en kalmerende tabletten, resp. de invloed van religie en spiritualiteit op het zelfrespect en zelfvertrouwen van vrouwen. 1997..
25
Programma van het symposium 'Benzodiazepinen méér dan medicijnen ...: de voor- en nadelen van het gebruik van benzodiazepinen' op 30 oktober 1997. 1997..

Documentatie

26
Tekst van de lezing van Ineke Thomeer over de Stichting en haar werkwijze. 1993..
27
Krantenknipsel over de stichting. 1993..