/
You are not logged in

Archief Vrouwenschool West-Friesland 1976-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000189
Unitdate1976-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1992
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig, geen namen publiceren.
Preferred CitationArchief Vrouwenschool West-Friesland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Een vormingsproject onder juridische en financiële verantwoordelijkheid van de Stichting Streekcentrum 'Binnenwijzend', Regionaal Vormingscentrum voor Volwassenen te Hoorn; ontstaan in maart 1976 op initiatief van een groep oud-cursisten van VOS- en vrouwencursussen en vrouwen uit verschillende organisaties uit behoefte aan vervolgcursussen; activiteiten gestaakt in 1987; doel van de school was het doorbreken van het isolement van vrouwen bewustwording, zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen; de leiding berustte aanvankelijk bij een algemene vergadering, gevormd door begeleidsters, deelneemsters en werkgroepleden; de school ontwikkelde zich van een relatief zelfstandig project naar een project gebonden aan het Streekcentrum, genaamd 'werkveld Vrouwenschool/Vrouwenwerk'.


Inhoud

Notulen van algemene vergaderingen 1978-1981, werkoverleggen 1978-1983 en van werkgroepvergaderingen 1976-1980; jaarverslag 1976-1980, 1986; correspondentie 1983-1986; huishoudelijk reglement [1978]; financiële stukken 1976-1979; stukken betreffende subsidie 1977-1987; stukken betreffende gehouden cursussen en andere activiteiten 1976-1988; adreslijsten 1978-1982.
Stukken betreffende het huishoudelijk reglement. z.j.

1
Stukken betreffende het huishoudelijk reglement. z.j.. 1 omslag.

Verslagen van en stukken betreffende werkgroepvergaderingen. 1976-1977.

2
Verslagen van en stukken betreffende werkgroepvergaderingen. 1976-1977.. 1 omslag.

Werkverslagen. 1977-1978.

3
Werkverslagen. 1977-1978.. 1 omslag.

Stukken betreffende de algemene vergaderingen. 1978-1981.

4
Stukken betreffende de algemene vergaderingen. 1978-1981.. 1 omslag.

Stukken betreffende teamvergaderingen. 1980-1981.

5
Stukken betreffende teamvergaderingen. 1980-1981.. 1 omslag.

Stukken betreffende het werkoverleg. 1978-1982.

6-9
Stukken betreffende het werkoverleg. 1978-1982.. 4 omslagen.
6
1978/1979..
7
1979/1980..
8
1980/1981..
9
1981/1982..

Notulen van en stukken voor het werkoverleg. 1982-1983.

10
Notulen van en stukken voor het werkoverleg. 1982-1983.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1983-1986.

11
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1983-1986.. 1 omslag.

Voortgangsverslag 1983/1984 en cursusaanbod z.j. 1984 en z.j.

12
Voortgangsverslag 1983/1984 en cursusaanbod z.j. 1984 en z.j.. 2 stukken.

Afschrift van de oprichtingsakte van de Stichting Emancipatiewerk Oostelijk West-Friesland 15 december 1986 en notulen van bestuursvergaderingen. 1986-1987.

13
Afschrift van de oprichtingsakte van de Stichting Emancipatiewerk Oostelijk West-Friesland 15 december 1986 en notulen van bestuursvergaderingen. 1986-1987.. 1 omslag.

Stukken bestuur Stichting Emancipatiewerk Oostelijk West-Friesland.1986-1987.

14
Stukken bestuur Stichting Emancipatiewerk Oostelijk West-Friesland.1986-1987.. 1 omslag.

Verslag over de jaren 1976-1980 en informatie over de Vrouwenschool. 1980-1981.

15
Verslag over de jaren 1976-1980 en informatie over de Vrouwenschool. 1980-1981.. 2 delen.

Jaarverslag 1986, jaarwerkplan 1985/86 en 1986/87. 1985-1987.

16
Jaarverslag 1986, jaarwerkplan 1985/86 en 1986/87. 1985-1987.. 3 stukken.

Stukken betreffende de werkgroep Crèche. 1980.

17
Stukken betreffende de werkgroep Crèche. 1980.. 1 omslag.

Adreslijsten. 1978-1982.

18
Adreslijsten. 1978-1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende financiën. 1976-1979.

19
Stukken betreffende financiën. 1976-1979.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidie. 1977, 1979-1981.

20
Stukken betreffende subsidie. 1977, 1979-1981.. 1 pak.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het Ministerie van CRM, vanaf 1983 WVC betreffende subsidie. 1978-1987.

21
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het Ministerie van CRM, vanaf 1983 WVC betreffende subsidie. 1978-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende aanvraag van subsidie voor emancipatie activiteiten en evaluatieformulieren van gesubsidieerde activiteiten. 1982, 1984-1986.

22-25
Stukken betreffende aanvraag van subsidie voor emancipatie activiteiten en evaluatieformulieren van gesubsidieerde activiteiten. 1982, 1984-1986.. 4 pakken.
22
1982..
23
1984..
24
1985..
25
1986..

Stukken betreffende provinciale subsidie. 1986-1987.

26
Stukken betreffende provinciale subsidie. 1986-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de gevolgen van de stopzetting van subsidie per 1 augustus 1987 door de minister van WVC.1987.

27
Stukken betreffende de gevolgen van de stopzetting van subsidie per 1 augustus 1987 door de minister van WVC.1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende huisvesting in het Vrouwenhuis Hoorn. 1977-1981.

28
Stukken betreffende huisvesting in het Vrouwenhuis Hoorn. 1977-1981.. 1 omslag.

Groepsverslagen. 1976-1982.

29-34
Groepsverslagen. 1976-1982.. 2 omslagen en 4 pakken.
29
1 omslag. 1976/1977..
30
1 omslag. 1977/1978..
31
1978/1979..
32
1979/1980..
33
1980/1981..
34
1981/1982..

Stukken betreffende de cursus Vrouwengeschiedenis. september 1982-januari 1983.

35
Stukken betreffende de cursus Vrouwengeschiedenis. september 1982-januari 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende de vervolgpraatgroep Enkhuizen. september 1982-maart 1983.

36
Stukken betreffende de vervolgpraatgroep Enkhuizen. september 1982-maart 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende de cursussen Moederschap, Weerbaarheid, Vrouw en Gezondheid, deskundigheidsbevordering en vrouwengeschiedenis, de kadertraining maart en september 1983 en de praatgroep Wognum. 1983-1984.

37
Stukken betreffende de cursussen Moederschap, Weerbaarheid, Vrouw en Gezondheid, deskundigheidsbevordering en vrouwengeschiedenis, de kadertraining maart en september 1983 en de praatgroep Wognum. 1983-1984.. 2 pakken.

Stukken betreffende de cursus Je Lieve Lijf. 1983-1985.

38
Stukken betreffende de cursus Je Lieve Lijf. 1983-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de cursus Moedergroep Kersenboogerd september 1984-januari 1985 en april-juni 1985 en de cursus Vrouwengeschiedenis. 1984/1985.

39
Stukken betreffende de cursus Moedergroep Kersenboogerd september 1984-januari 1985 en april-juni 1985 en de cursus Vrouwengeschiedenis. 1984/1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende assertiviteitstrainingen. 1984-1987.

40
Stukken betreffende assertiviteitstrainingen. 1984-1987.. 3 omslagen.

Aankondigingen van en lijsten van deelneemsters aan cursussen. 1985-1987.

41
Aankondigingen van en lijsten van deelneemsters aan cursussen. 1985-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende de cursus Oriënteren op werk en opleiding. 1985.

42
Stukken betreffende de cursus Oriënteren op werk en opleiding. 1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de themabijeenkomsten Vrouw en Literatuur en Vrouwen in de Middenleeftijd op 7 november 1985, Vrouw en Werk op 11 december, Sociale Zekerheid op 24 mei en 8 november 1985, Oudere Vrouwen op 11 juni 1985. 1985.

43
Stukken betreffende de themabijeenkomsten Vrouw en Literatuur en Vrouwen in de Middenleeftijd op 7 november 1985, Vrouw en Werk op 11 december, Sociale Zekerheid op 24 mei en 8 november 1985, Oudere Vrouwen op 11 juni 1985. 1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de cursus Vrouwen in de Middenleeftijd. 1985-1987 jan.

44
Stukken betreffende de cursus Vrouwen in de Middenleeftijd. 1985-1987 jan.. 1 omslag.

Stukken betreffende de cursussen Politieke Vorming van Vrouwen najaar 1986, Zelfverdediging september-december 1986, Oriënteren op werk en opleiding januari 1986-juni 1987, de 'Taaldrukochtend' 29 mei 1986 en de Moedergroep Enkhuizen september 1985-januari 1986. 1985-1987.

45
Stukken betreffende de cursussen Politieke Vorming van Vrouwen najaar 1986, Zelfverdediging september-december 1986, Oriënteren op werk en opleiding januari 1986-juni 1987, de 'Taaldrukochtend' 29 mei 1986 en de Moedergroep Enkhuizen september 1985-januari 1986. 1985-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de kadertraining Vrouw en Beleid 1986 en Kersenboogerd 1987. 1986-1987.

46
Stukken betreffende de kadertraining Vrouw en Beleid 1986 en Kersenboogerd 1987. 1986-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende cursussen 1987 (Zelf doktoren, Oriënteren op werk en opleiding, Zelfverdediging), thema-avond Vrouw en Werk 18 maart 1987 en de themadag Vrouwen en seksueel geweld 28 april 1987. 1987.

47
Stukken betreffende cursussen 1987 (Zelf doktoren, Oriënteren op werk en opleiding, Zelfverdediging), thema-avond Vrouw en Werk 18 maart 1987 en de themadag Vrouwen en seksueel geweld 28 april 1987. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de cursus Oriënteren op werk en opleiding. 1987/1988.

48
Stukken betreffende de cursus Oriënteren op werk en opleiding. 1987/1988.. 1 omslag.

Stukken betreffende de studiedag Vrouwen en Carrière 12 maart 1988. 1988.

49
Stukken betreffende de studiedag Vrouwen en Carrière 12 maart 1988. 1988.. 1 omslag.

Stukken betreffende telefoontraining. 1984/1985.

50
Stukken betreffende telefoontraining. 1984/1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende themadagen. 1984-1986.

51
Stukken betreffende themadagen. 1984-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende de boekengroep. 1 omslag. 1979-1980.

52
Stukken betreffende de boekengroep. 1 omslag. 1979-1980..

Stukken betreffende het Regionaal Vrouwen Overleg. 1977-1979, 1982-1986.

53
Stukken betreffende het Regionaal Vrouwen Overleg. 1977-1979, 1982-1986.. 1 pak.

Stukken betreffende het Vrouwengezondheidscentrum Hoorn. 1984-1985.

54
Stukken betreffende het Vrouwengezondheidscentrum Hoorn. 1984-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de invoering van provinciale emancipatiebureaus. 1979-1980.

55
Stukken betreffende de invoering van provinciale emancipatiebureaus. 1979-1980.. 1 omslag.

Zwartboek Vrouwenhuis vrouwenschool. 1978.

56
Zwartboek Vrouwenhuis vrouwenschool. 1978.. 1 stuk.

De Vrouwenschool in Hoorn. Verslag van een onderzoek. 1980.

57
De Vrouwenschool in Hoorn. Verslag van een onderzoek. 1980.. 1 stuk.

Verslag vrouwenschool kadertraining en begingroepen. 1981.

58
Verslag vrouwenschool kadertraining en begingroepen. 1981.. 1 stuk.

Scriptie van Lyda Scholtens, De assertiviteitstraining van de Vrouwenschool. 1982.

59
Scriptie van Lyda Scholtens, De assertiviteitstraining van de Vrouwenschool. 1982.. 1 stuk.