/
Je bent niet ingelogd

Archief Suzanna Coralie Lucipara Vreede-de Stuers1936-1989, 1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000151
Unitdate1936-1989, 1998
1936-1989
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Suzanna Coralie Lucipara Vreede-de Stuers, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 29 november 1909 te Bodegraven, overleden op 11 december 2002 te Baarn; roepnaam Cora; studeerde aan de Universiteit van Parijs 1928-1935, waaraan zij van 1932 tot 1936 als bibliothecaris verbonden was; promoveerde in 1957 cum laude aan deze universiteit op het proefschrift 'L'émancipation de la femme indonésienne'; reisde van 1936 tot 1941 met echtgenoot professor Frans Vreede in Egypte, India en Indonesië; internering op Java gedurende de Japanse bezetting 1942-1945; na de Tweede Wereldoorlog was zij conservatrice van de bibliotheek van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Djakarta en directrice van de (eerste) opleiding van bibliothecarissen te Djakarta; in 1957 gerepatrieerd; werkzaam aan het Sociologisch-Historisch Seminarium voor Zuidoost Azië van de Universiteit van Amsterdam 1959-1973; stelde een bibliografie van het werk van Johanna Naber samen 1985; schreef vele artikelen voor Nederlandse en Franse wetenschappelijke tijdschriften betreffende de positie van vrouwen, met name in India en Indonesië.


Inhoud

Reisbrieven 1959-1960; herinneringen aan de internering op Java 1972; cassetteband met interview 1984; getuigschriften 1936, 1950; bul 1957; stukken betreffende haar functies 1947-1957, 1959-1973; teksten van colleges en lezingen 1959-1971; stukken betreffende onderzoeken en publikaties 1958-1989; stukken betreffende Raden Adjeng Kartini 1985-1988; stukken betreffende feministische antropologie 1986-1987; publicaties 1949-1983 met lijst van publicaties 1951-1987; cv en bibliografie 1998.
Toegang

1
Herinnering aan de internering in het toenmalige Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting, getiteld 'Geïnterneerd'. Fotokopie. 1972..
2
Paspoort. 1973..
3
Rijbewijs. 1972..
4
Reisbrieven van een reis naar India aan haar moeder en anderen, zogenaamde rondschrijfbrieven. 1959-1960..
5
Portretfoto’s 1946, 1959, jaren-60, 1985 en 1987 en groepsfoto, genomen tijdens een doctoraalexamen in 1978. 1946-1987..
6
Teksten van colleges en lezingen. 1959-1970..
7
Teksten van colleges en lezingen. 1967-1971..
8
Cassettebandje waarop gesprek van Thomas Rap met haar onder de titel 'Leef-Tijd-Genoeg - Vrouwen boven 40' 19 september 1984..
9
Brieven aan professor W.F. Wertheim uit India. 1960..
NB.In tweevoud.
10
Stukken betreffende R.A. Kartini. 1985-1988..
11
Bibliografie in chronologische volgorde van Nederlandse verhalen, waarin het leven op plantages op Java en Sumatra ter sprake komt. Doorslag. 1959..
12
Tekst van een lezing gehouden 22 april 1953 getiteld 'Uit vergeelde Indische papieren'. 1953..
13
Knipsels van artikelen gepubliceerd in De Huisvrouw (Jakarta, Indonesië). 1951, 1953..
14
Artikelen in Het Vaderland over Egypte 1938-1939 en over India 1939. Fotocopieën. 1938-1939..
15
Stukken betreffende Nederlands-Indiase samenwerking. 1976-1977..
16
Overzicht van publicaties, in chronologische volgorde. 1951-1987..
17
Stukken betreffende aanstellingen en beëindiging betrekkingen bij de Universiteit van Amsterdam, mede in verband met pensioen. 1959-1973..
18
Stukken betreffende de doctoraalscriptie van Frederika Gepken. 1969..
19
Tekst van oppositie bij promotie van G. Huizer. 1970..
20
Tekst van oppositie bij promotie van Charles Wooding. 1972..
21
Verklaring van de École Nationale des Langues Orientales Vivantes te Parijs van 1 februari 1936 dat zij in 1935 geslaagd is met een 9 en een verklaring van de Université de Paris van 20 oktober 1950 dat zij op 6 juli 1932 haar licentiaat in de letteren heeft gehaald en vier ‘certificats d’études supérieures’: op 18 november 1930 ‘Histoire de l’Art du Moyen Age’, op 23 juni 1931 ‘Histoire de l’Art Moderne’, op 26 november 1931 ‘Histoire de l’Art Antique’ en op 25 juni 1932 ‘Ethnologie’. 1936-1950..
22
Stukken betreffende haar aanstelling als bibliothecaresse bij het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1947-1948..
23
Stukken betreffende beëindiging werkkring in Indonesië. 1951, 1954-1955, 1957..
24
Bul 11 december 1957 van de Universiteit van Parijs voor het verwerven van de doctorsgraad met de dissertatie getiteld 'L'émancipation de la femme indonésienne'. 1957..
25
Stukken betreffende het verkrijgen van de doctorsgraad aan de Universiteit van Parijs. Met krantenknipsel NRC 12 december 1957 over de promotie. 1956-1957..
26
Stukken betreffende de opvolging van professor Wertheim. 1972..
27
Stukken betreffende de beëindiging van het lectoraat aan de Universiteit van Amsterdam.1973..
28
Stukken betreffende werkzaamheden in verband met een bibliografisch onderzoek naar de positie van vrouwen van buitenlandse werknemers. 1976-1978..
29
Artikel getiteld 'On the subject of the 'R.U.U.": the history of a set of matrimonial laws', verschenen in: Indonesian woman; some past and current perspectives. Ed. by B.B. Herring(?). Brussel Ongedateerd typoscript. 1976..
30
Verslag uit 1971 getiteld 'Kort verslag van mijn verblijf in Kuweit', ingekomen en minuut van uitgaande brieven betreffende een artikel 'studentes in Koeweit' uit 1974 en krantenknipsel uit 1985 over Koeweit. 1971, 1974, 1985..
31
Stukken betreffende de in 1985 bij het IAV verschenen bibliografie van Johanna Naber. 1984-1987..
32
‘Voorlopig verslag van mijn werkwijze gedurende een onderzoek onder Moslems in Noord India,1960. Opgesteld aan boord van de vrachtboot terug naar Europa, juni 1960. Doorslag. 1960..
33
Ingekomen brieven naar aanleiding van toezending van een overdruk van een artikel over Kartini. 1965,1968..
34
Stukken betreffende een onderzoek onder meisjesstudenten aan de Indonesische universiteit te Djakarta. 1965-1966..
35
Nota over de migrantenvrouw uit het mediterrane gebied, uitgebracht als advies over buitenlandse vrouwen aan de sectie 'Pluriforme Samenleving' van de Raad van Kerken. Met begeleidend schrijven. 1981..
36
Artikel 'De rechtspositie van de Islamitische vrouw', gepubliceerd in Opzij. februari 1974..
37
Artikel van Betsy Udink 'Het Islamitisch reveil en de vrouw', gepubliceerd in Opzij. Fotokopie. Met begeleidend schrijven. juni 1980..
38
Artikel 'The changing position of women in Indonesia'. Gestencild. 1962..
39
Artikel over (feministische) antropologie getiteld 'Boutade van een grootmoeder. Fotokopie. ca 1987..
40
Prospectus van nieuwe uitgaven van de Arbeiderspers, waarin aankondiging van de publicatie 'De Hindoese vrouw en moeder'.1962..
41
Programma van een verblijf 2-15 maart 1962 te Parijs. Doorslag. 1962..
42
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende verlof voor bezoek aan Koeweit en congres te Parijs. 1971..
43
Akte van overeenkomst met Kluwer betreffende publiceren van 'Het pad der waarheid'.1959..
44
Akte van overeenkomst met J.J. Romen & Zonen betreffende publicatie over India. 1963..
45
Stukken betreffende de verkoop, royalty’s en toezending van diverse publikaties. 1958-1989..
46
Teksten van colleges, onder andere over de problematiek van de ontwikkelingslanden. Gestencild. 1962..
47
Systematische indeling van de bibliotheek van het IAV. Fotokopie. 1974-1975..
48
Tekst van lezing over feministische antropologie, gehouden op de Studiedag Ontwikkeling van de Antropologie te Utrecht 31 oktober 1986. Fotokopie. 1986..
50
Stukken betreffende haar advies in verband met een subsidieaanvraag voor een onderzoek naar de beeldvorming van de vrouw in de moderne Indonesische literatuur. 1983..
51
Stukken betreffende een aanvraag van een studieplaats aan het Institute of Social Studies voor F.C. (Cisca) Pattipilohy. 1985..
52
Stukken betreffende een onderzoek naar 'weerstanden tegen emancipatie-activiteiten'. 1983..
53
Opgeplakte knipsels betreffende radiolezing van F. Vreede gepresenteerd door Cora Vreede-de Stuers. 1940..
54
Artikelen uit kranten en bladen van Cora Vreede-de Stuers. 1948 en 1974..
55
Stukken betreffende het boek De tweede generatie, een beschrijvende bibliografie over kinderen van buitenlandse werknemers in West-Europa en hun problemen. 1979..
56
Curriculum vitae van Cora Vreede-de Stuers. 1978 en z.j..
57-86
Publicaties van Cora Vreede-de Stuers. 1949-1983 en z.j..
57
Goethe en China, Batavia 1949 (Overdruk uit Jade nr.4, jrg.XII, p.15-18) Met ingekomen brief van G.F.Pijper en foto van illustratie..
58
'La première école de bibliothécaires en Indonésie', in: Unesco Bulletin for Libraries, Vol.VII nr.8-9. 1953..
59
Jaarboek X van het 'Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen' Bandung 1954 (Waarin librarian's reports.) 1948-1951,.
60
Huwelijksadvertenties in India (overdruk uit Mens en Maatschappij 37 nr.1 Met ingekomen en minuut van uitgaande brief en knipsel. 1962).
61
Mariage préferentiel chez les muselmans de l'Inde du Nord (overdruk uit Revue du sud-est asiatique, nr.2, 1962)..
62
Terminologie de parenté chez les muselmans ashraf de l'Inde du nord (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 119, 3e afl. 1963)..
63
In memoriam Jeanne Cuisinier (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 120, 4e afl. 1964)..
64
Kartini: feiten en ficties (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 121, 2e afl. 1965)..
65
De hindoe-maatschappij in overgang (overdruk uit Panorama der volken deel II. Roermond Met ansichtkaart. 1965).
66
Huwelijksadvertenties in India (overdruk uit Mens en Maatschappij Met 2 ingekomen brieven, aantekeningen. sept./okt.1966).
67
Onrust op de universiteiten in India (overdruk uit 'De Nieuwe Stem', april 1967) Met fotocopie van artikel met zelfde titel in zelfde blad uit mei 1961..
68
Een nationale heldin: R.A. Kartini (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 124, 3e afl. 1968)..
69
The relevance of matrimonial advertisements for the study of mate selection in India (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 125, 1e afl. 1969)..
70
'Chup-ki-dad', in: Revue des Etudes Islamiques, XXXVIII, 1 Met overdruk van dit artikel. 1970..
71
Boekbespreking van CV-dS (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 126, 4e afl. 1970)..
72
Veranderende omgangsvormen in een Indiase stedelijke samenleving (overdruk uit Liber amicorumE.M.A.A.J. Allard 1970)..
73
A propos du 'R.U.U.", Histoire d'une legislation matrimoniale (overdruk uit Archipel. Etudes interdisciplinaires sur le monde insulindien, nr.8. 1974)..
74
'Onderwijsproblemen in India', in: Humanist,15 april 1974..
75
Boekbespreking van Cora Vreede-de Stuers (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 131, 4e afl. 1975)..
76
Boekbespreking van Cora Vreede-de Stuers, in: KITLV p.495-498. Drukproef. 1975..
77
On the subject of the 'R.U.U.": the history of a set of matrimonial laws. Gestencild. (Verschenen in: Indonesian women; some past and current perspectives. Ed.by B.B. Hering. Brussel. 1976)..
78
Boekbespreking van Cora Vreede-de Stuers (overdruk uit Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 132, 2e en 3e afl. 1976)..
79
Kartini, petit 'cheval sauvage' devenu héroine de l'indépendance Indonésienne (overdruk uit Archipel. Etudes interdisciplinaires sur le monde insulindien. nr.13. 1977)..
80
Literatuurlijst van het Buro voorlichting gezondheidszorg buitenlanders (Gebruik gemaakt van Bibliografie van Cora Vreede-de Stuers) Met begeleidend schrijven. 1977..
81
Pardah: een aspect van de gescheidenheid der sexen in Noord-India, verschenen in: Wereld en zending, nr.2, Fotocopie. 1978..
82
Artikel uit Intermediair, van Mary Boesveld,Teresa Fogelberg en Mies Grijns, getiteld 'Voormoeders en vrouwen van morgen'. De feministische antropologie nader beschouwd, p.13-19. 13 november 1981..
83
Partnerkeuze onder Indiase studenten (overdruk uit Mens en Maatschappij, 58 nr.2. 1983)..
84
De hindoe-maatschappij in beweging. Publicatie nr.5, Sociologisch-Historisch Seminarium voor Zuidoost Azië, Amsterdam. 1962..
85
Parda: A Study of Muslim Women's Life in Northern India (overdruk uit Spectrum. Essays presented to Sutan Takdir Alisjahbana on his seventieth birthday, Jakarta. 1978)..
86
Parda. A study of Muslims Women's Life in Northern India, Assen Drukproef. Met correcties. 1967..
87
CV en bibliografie samengesteld door H.F. Vermeulen. 1998..