/
You are not logged in

Archief Remonstrants Vrouwen Contact (RVC) 1954-2011

Identity Area

Collection IDIIAV00000484
Unitdate1954-2011
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Rob van Disseldorp en Jos Fontijn in het kader van de module Archiefbewerking als onderdeel van de minor Archivistiek B aan de Hogeschool van Amsterdam in 2008. Aangepast door Annette Mevis in 2012.
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Remonstrants Vrouwen Contact (RVC) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1954 op verzoek van de Commissie tot de Zaken (Coza) van de Remonstrantse Broederschap; laatste bestuursvergadering was juni 2001; in 2002-2010 werden er nog jaarlijks zomerconferenties gehouden; doel was het bijeenbrengen van alle Remonstrantse vrouwen in een gezamenlijk verband, het elkaar steunen bij de verdieping van haar geloofsleven, het zich beter bewust worden van de plaats van de vrouw in het leven en de wereld van deze tijd en het brengen tot een beter besef van de verantwoordelijkheid voor de eigen taak, voor elkaar en voor de geloofsgemeenschap in de wereld met haar vele noden; kende geen leden, alle vrouwen binnen de Remonstrantse Broederschap waren welkom.


Inhoud

Notulen bestuursvergaderingen 1958-2001; stukken betreffende kaderbijeenkomsten 1963-2001; jaarverslagen en financiële overzichten 1966-2002; stukken betreffende organisatie en beleid 1954-2002; stukken betreffende conferenties en ontmoetingsdagen 1950-2010; stukken betreffende plaatselijke en regionale activiteiten 1977-2001.
Toegang

1-5
Agenda’s en verslagen van bestuursvergaderingen, met bijlagen. 1958-2001.. 5 pakken .
1
1958-1975..
2
1976-1985..
3
1986-1990..
4
1991-1995..
5
1996-juni 2001..
6
Stukken betreffende organisatiestructuur en -beleid. 1954-2000.. 1 pak .
7
Jaarlijkse verslagen van werkzaamheden. 1966-2002.. 1 pak.
8
Financiële jaarverslagen. 1967-2000.. 1 pak.
9
Correspondentie van landelijke leden met het bestuur van het RVC. 1996-2002.. 1 pak.
10
Stukken betreffende kaderbijeenkomsten waarin kadervrouwen bijgepraat werden over het beleid, de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en getraind werden in bijvoorbeeld het houden van interviews en het maken van persberichten. 1963-2001.. 1 pak.
11
Stukken betreffende landelijke ontmoetingsdagen en excursies. 1965-2001.. 1 pak.
12
Stukken betreffende de Voorjaarsconferenties. 1968-2000.. 1 pak.
13-16
Stukken betreffende de (Na)Zomerconferenties. 1950-1997.. 3 pakken, 1 omslag.
13
1950-1978..
14
1979-1987..
15
1988-2003..
16
2004-2010. Met begeleidende brief over de afsluiting 2011. 1 omslag.
17-20
Stukken betreffende regionaal georganiseerde bijeenkomsten. 1977-2001.. 4 omslagen.
17
Regio Noord. 1977, 1980-1999..
18
Regio Oost. 1977-2001..
19
Regio Zuid-West. 1985-1992..
20
Noord-Holland. 1990-2000..
21
Stukken betreffende bijeenkomsten van de regiobesturen met leden van de Landelijke Commissie en stukken betreffende plaatselijke activiteiten. 1985-1999.. 1 omslag.
22
Gegevens over de inhoud van het archief. 2003.. 1 omslag.