/
Collectie Josephine Sare Rosine Baerveldt-Haver 1906-1939

Collectie Josephine Sare Rosine Baerveldt-Haver 1906-1939

Identity Area

Collection IDIIAV00000011
Unitdate1906-1939
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.06 m.
Access and UseVrij
Preferred CitationCollectie Josephine Sare Rosine Baerveldt-Haver, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren in 1868 te Amsterdam; huwde met Jacques F. Baerveldt; zus van Theodore Petronelle Bernardine Haver; vanaf 1909 lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK), afdeling Amsterdam; presidente van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlands-Indië 1911-1912; in 1912 terugkeer naar Nederland; in 1915 legde zij haar functie als presidente van de afdeling Amsterdam van de VVK neer en bedankte als lid na een geschil met het hoofdbestuur; in 1916 was zij medeoprichtster van de Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht; voorzitster van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker.


Inhoud

Registers op Evolutie 1893-1925, met haar aantekeningen en feestnummer van Evolutie opgedragen aan W. Drucker en Th.P.B. Haver 1905; gedrukte teksten en knipsels van gedichten en liederen 1905, 1916 en z.j.; programma van de Openbare Vergadering van de VVK, afdeling Amsterdam op 5 februari 1917; knipsels uit Nederlands-Indische kranten betreffende Josephine Baerveldt-Haver en de VVK in Nederlands-Indië 1906, 1910 en z.j.; knipsels uit Nederlandse kranten betreffende vrouwen, vrouwenorganisaties en het voorontwerp-Romme 1923-1938 en z.j.; stukken betreffende het overlijden van Wilhelmina Drucker in 1925, circulaires van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker [1938]-1939 en knipsels betreffende haar standbeeld 1939; brief van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1939.
Foto's van Theodore B.P. Haver, genealogie Haver, knipsels betreffende het overlijden van Theodore Haver en foto's van haar uitvaart in 1912; foto en overlijdensbericht van H.W.J.A. Schook in 1926.
NB. Een borstbeeld van Theodore Haver bevindt zich in het Amsterdams Historisch Museum.