/
You are not logged in

Archief Vereniging voor algemeen voortgezet lager en middelbaar beroepsonderwijs 'Prinses Irene' 1978-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000447
Unitdate1978-1988
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.1 m.
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vereniging voor algemeen voortgezet lager en middelbaar beroepsonderwijs 'Prinses Irene', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1972 ter voortzetting van de werkzaamheden van de vereniging van dezelfde naam die op 17 november 1969 was ontbonden; deze laatste vereniging was in 1899 opgericht als Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding, vanaf 1908 Vereeniging Vakschool voor Verbeetering van Vrouwen- en Kinderkleeding, vanaf 1928 Vereeniging Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleeding en vanaf 1953 Vereniging voor algemeen voortgezet lager en middelbaar beroepsonderwijs 'Prinses Irene' geheten; doel was het geven van beroeponderwijs door het stichten en in stand houden van één of meer bijzondere scholen.


Inhoud

Agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen, jaarverslagen en financiële stukken 1978-1988.