/
You are not logged in

Archief Hellen Marlene Felter 1985-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000446
Unitdate1985-2002
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2002
1 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Hellen Marlene Felter, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 15 september 1944 te Paramaribo; behaalde de Akte van Bekwaamheid als onderwijzeres A in 1963 in Suriname; volgde de kweekschool te Amsterdam van 1964-1967; in 1985 behaalde ze het diploma HBO-KW aan de sociale academie te Sittard; van 1990-1996 studeerde zij sociaal culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit en volgde daarna nog diverse (management)trainingen; was onder andere werkzaam als vrouwenwerker in West-Afrika van 1969-1970 en hoofd Bijzondere Arbeidsbemiddeling in Suriname van 1975-1976; was en is bestuurslid van vele organisaties zoals de Europese Vrouwen Lobby, E-Quality, Arachne, het Instituut Vrouw & Arbeid, TIYE-International en het IIAV.


Inhoud

Stukken betreffende haar (bestuurs)lidmaatschap van het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk, van het Instituut Vrouw & Arbeid, van Arachne, E-Quality, de Europese Vrouwen Lobby, de Vrouwen Alliantie, TIYE International en van het Netwerk van Zwarte en Migrantenvrouwen met een hogere opleiding; stukken betreffende het Black Women and Europe Network waarin zij Nederland vertegenwoordigde; stukken betreffende de werkgroep Internationale Contacten van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, na 1998 Vrouwen Alliantie geheten; 8 dozen nog niet geinventariseerd.
List / Plaatsingslijst

Algemeen

1
Enkele ingekomen en uitgegane brieven. 1993-1994, 1997.. 1 omslag.
32
Correspondentie met en stukken betreffende Angela Shaw onder andere betreffende het bezoek van Angela Davis aan Nederland. 1994.. 1 omslag.
2
Aantekeningen van vergaderingen en bijeenkomsten. 7 oktober 1991-4 februari 1993.. 1 stuk.

Opleiding

3
Scriptie 'Het moet anders. Een visie op het Surinaams Jongerenwerk' ter afsluiting van de HBO-opleiding Kultureel Werk aan de Sociale Academie te Maastricht. mei 1985.. 1 deel.
4
Stukken betreffende bijeenkomsten van de werkgroep Schrijven over etniciteit en sexe van de vakgroep Vrouwenstudies van de Universiteit van Amsterdam met paper over 'Their Eyes Were Watching God' van Zora Neale Hurston. 1990-1991.. 1 omslag.
5
Stukken betreffende de postdoctorale cursus Feminism: Theory as Liberatory Practice van bell hooks, Vrouwenstudies Letteren van de Universiteit van Utrecht. mei/juni 1992.. 1 omslag.
6
Afstudeerscriptie 'Emancipatie heeft geen eind. Zwarte en migrantenvrouwen belicht', Beleid-, Cultuur en Seksevraagstukken van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. januari 1996.. 1 stuk.

Deelname aan seminars, workshops etc

8
Het seminar 'Gender & etniciteit: een nieuw perspectief voor beleid' op 15 en 29 september 1997, georganiseerd door het Instituut Vrouw & Arbeid. 1997.. 1 omslag.

Publicaties

7
Met Rita Naloop, De weg naar succes. Zestien Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse vrouwen over hun carrière, uitgegeven door de Stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse vrouwen (LOSV) (Utrecht 1994) en stukken betreffende de presentatie. 1994.. 1 omslag.

Lezingen, toespraken en voordrachten

14
Presentatie van het tweede nummer van de Zamikrant op. 18 oktober 1992.. 1 omslag.
16
Presentatie van de publicatie Bondgenoten? Samenwerking tussen organisaties van zwarte, migranten- en witte vrouwen in theorie en praktijk te Utrecht. op 25 april 1992.. 1 omslag.

Bestuurslidmaatschappen

19
Stukken betreffende haar bestuurslidmaatschap van het Landelijk Steunpunt Vrouwen Werk, na een fusie met de Stichting Landelijke Ombudsvrouw in 1993 Instituut Vrouw & Arbeid geheten. 1992, 1996-1997.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 24.
20
Stukken betreffende haar voorzitterschap van de stichting Pro Job, een non-profit organisatie opgericht in 1990 en lid van het European Network for Professional Education for Women (IRIS). 1994, 1997.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende haar bestuurslid maatschap van het Breed Platform van vrouwen voor economische zelfstandigheid, in 1994 gefuseerd met de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid tot de Vrouwen Alliantie. 1992, 1994 en 1998.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende TIYE International, het platform van landelijke organisaties van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland, waarvan zij general secretary was. 1995-2000.. 1 pak.
23
Stukken betreffende de Stichting Arachne, waarvan zij respectievelijk vice-voorzitter en bestuurslid was. 1992-1997.. 1 pak.
NB. Zie ook archief van Arachne.
25
Stukken betreffende het bestuurslidmaatschap van E-Quality. september 1998-februari 1999.. 1 omslag.

Activiteiten binnen organisaties, werkgroepen en netwerken

9
De Werkgroep naar.een Feministisch Europa. 1997-1998.. 1 omslag.
11
De initiatiefgroep voor een FNV-platform zwarte vrouwen. 1992-1993.. 1 omslag.
12
De Taskforce/Belangengroep zwart vrouwelijk perspectief binnen vrouwenstudies, vanaf 1993 NIEUWS Netwerk voor Inter-Etnische Vrouwenstudies geheten. november 1992-1995.. 1 omslag.
NB. Het archief van NIEUWS is aanwezig bij het IIAV.
13
Het Netwerk Surinaamse vrouwen. 1992.. 1 omslag.
15
De oprichting van een Afro-Europese Beweging Nederland. 1992.. 1 omslag.
17
Het Black Women and Europe Network (BWEN). 1993-1997.. 1 omslag.
18
Het Netwerk-ZMV, het netwerk van zwarte en migrantenvrouwen met een hogere opleiding en specifieke deskundigheid. 1993-1994, 2000.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende deelname aan de Klankbordgroep vernieuwing van de emancipatie-ondersteuningsstructuur EOS en de Besturencommissie De Bundeling (vanuit het Instituut Vrouw & Arbeid). 1996-1997.. 1 pak.
26-31
Stukken betreffende de Europese Vrouwenlobby / European Women's Lobby / Lobby Européen des Femmes, opgericht in september 1990, een officieel orgaan bestaande uit vier vrouwen per lidstaat en een aantal afgevaardigden van Europese vrouwenorganisaties. 1995-2000.. 5 omslagen, 1 pak.
26
1995..
27
1996. (pak).
28
1997..
29
1998..
30
1999..
31
2000..

Overige activiteiten

10
Stukken betreffende haar kandidaatstelling voor de Provinciale Staten Utrecht. Met curriculum vitae. 1995 en 1998.. 1 omslag.