/
You are not logged in

Archief Stichting De Helse Hex 1982-1990

Identity Area

Collection IDIIAV00000150
Unitdate1982-1990
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.75 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1991
Access and UseBeperkt
Geen namen publiceren van medewerksters; nummers 12 en 21 gesloten tot en met 2015..
Preferred CitationArchief Stichting De Helse Hex, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 11 maart 1983 vanwege de dringende behoefte aan opvang speciaal voor vrouwen die met de psychiatrie te maken hadden (gehad); opgeheven op 1 september 1990 wegens stopzetting subsidie; statutaire naam Stichting Vrouwenprojekt De Helse Hex; kreeg in Amsterdam de beschikking over een inloopruimte annex actiecentrum plus een aparte woonvoorziening voor vrouwen die weggelopen waren uit psychiatrische instellingen; er werd gewerkt vanuit het principe van zelfhulp; met ingang van april 1990 moest het woonhuis worden gesloten door gebrek aan vrijwilligsters, het inloophuis bleef open voor informatie en een praatje.


Inhoud

Notulen 1983-1990; jaarverslag 1985; ingekomen stukken 1983-1990; statuten 1983; stukken betreffende de oprichting 1982-1983; stukken betreffende huisvesting 1984-1989; financiële stukken 1983-1990; stukken betreffende fondsen en subsidies 1989-1990; stukken betreffende beleid 1982-1990; logboeken 1982-1986, 1989-1990; agenda 1985-1986; ingevulde telefoonformulieren en -notities 1984, 1987-1989; stukken betreffende activiteiten 1982-1984; stukken betreffende publiciteit 1984-1989; stukken betreffende Hexentoer 1986-1987; nieuwsbrieven 1989; knipsels op onderwerp; foto's, dia's, video- en cassettebanden.
Financiële correspondentie, alfabetisch geordend; stukken betreffende de zelfhulpgroep; originelen van de Nieuwsbrief; garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen van inventaris; bibliotheekmap. 1983-1987.

1
Financiële correspondentie, alfabetisch geordend; stukken betreffende de zelfhulpgroep; originelen van de Nieuwsbrief; garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen van inventaris; bibliotheekmap. 1983-1987.. 1 doos.

Stukken betreffende themabijeenkomsten; notulen; stukken betreffende ingediende klachten. 1983-1988.

2
Stukken betreffende themabijeenkomsten; notulen; stukken betreffende ingediende klachten. 1983-1988.. 1 doos.

Stukken betreffende incest; stukken betreffende het Vrouwen Opvang Overleg Amsterdam (VOA) en het Platform Opvangvoorzieningen Amsterdam (POA) 1989-1990; beleidsplan 1989-1992; nota 1981; startnota 1983; dossier 1986; jaarverslag 1985; receptieboek opening nieuwe pand 1985. 1985-1992.

3
Stukken betreffende incest; stukken betreffende het Vrouwen Opvang Overleg Amsterdam (VOA) en het Platform Opvangvoorzieningen Amsterdam (POA) 1989-1990; beleidsplan 1989-1992; nota 1981; startnota 1983; dossier 1986; jaarverslag 1985; receptieboek opening nieuwe pand 1985. 1985-1992.. 1 doos.

Teksten van interviews met (ex)medewerksters; scriptie betreffende de oprichting 1983; evaluatieverslag 1987; financiële en beleidsstukken ca 1986; kasboek slaaphuis 1986-1988 (6 delen); register van verstrekte voorschotten aan vrouwen in het inloophuis z.j. (1 deel); giroboek 1982 nov.-1987 (1 deel): aantekeningen betreffende financiën 1989-1990 (1 deel). 1982-1990.

4
Teksten van interviews met (ex)medewerksters; scriptie betreffende de oprichting 1983; evaluatieverslag 1987; financiële en beleidsstukken ca 1986; kasboek slaaphuis 1986-1988 (6 delen); register van verstrekte voorschotten aan vrouwen in het inloophuis z.j. (1 deel); giroboek 1982 nov.-1987 (1 deel): aantekeningen betreffende financiën 1989-1990 (1 deel). 1982-1990.. 1 doos.

Postboek 1984 (1 deel); kasboek Hexentoer 1986-1987 (2 delen); logboek 1982-1985 (1 deel): kasboek inloophuis 1984 okt.-1989 april (3 delen); agenda 1985-1986 (2 delen); adhesiebetuigingen 1988. 1982-1989.

5
Postboek 1984 (1 deel); kasboek Hexentoer 1986-1987 (2 delen); logboek 1982-1985 (1 deel): kasboek inloophuis 1984 okt.-1989 april (3 delen); agenda 1985-1986 (2 delen); adhesiebetuigingen 1988. 1982-1989.. 1 doos.

Kopieën van procesverbalen 1987; 'Postmap' 1986-1988; ingevulde telefoonformulieren 1987-1989; logboek 1989. 1986-1989.

6
Kopieën van procesverbalen 1987; 'Postmap' 1986-1988; ingevulde telefoonformulieren 1987-1989; logboek 1989. 1986-1989.. 1 doos.

Stukken houdende informatie 1987-1988; notulen 1983-1984 (1 deel); logboek 1985-1986; notulen; telefoonnotities 1984; ingevulde telefoonformulieren 1988. 1983-1988.

7-8
Stukken houdende informatie 1987-1988; notulen 1983-1984 (1 deel); logboek 1985-1986; notulen; telefoonnotities 1984; ingevulde telefoonformulieren 1988. 1983-1988.. 1 doos.

Ingekomen post. Alfabetisch geordend. 1986 aug.-1988.

9
Ingekomen post. Alfabetisch geordend. 1986 aug.-1988.. 1 doos.

Ingekomen post 1983-1986 A-N; register van binnengekomen post 1987 juli-1990; discussiestukken 1982-1990; stukken van de documentatiegroep en betreffende publiciteit ca 1986-1989. 1982-1990.

10
Ingekomen post 1983-1986 A-N; register van binnengekomen post 1987 juli-1990; discussiestukken 1982-1990; stukken van de documentatiegroep en betreffende publiciteit ca 1986-1989. 1982-1990.. 1 doos.

Stukken betreffende de vrouwenhulpverlening binnen psychiatrische inrichtingen; grootboek 1987-1989; propagandamateriaal. 1987-1989 en z.j.

11
Stukken betreffende de vrouwenhulpverlening binnen psychiatrische inrichtingen; grootboek 1987-1989; propagandamateriaal. 1987-1989 en z.j.. 1 doos.

Gesloten tot en met 2015: dia’s Hexentoer; 6 videobanden; 4 cassettebandjes; 2 stempels. z.j.

12
Gesloten tot en met 2015: dia’s Hexentoer; 6 videobanden; 4 cassettebandjes; 2 stempels. z.j.. 1 doos.

Stukken betreffende vrijwilligsters; Nieuwsbrieven 1-7 1989; ingevulde huurcontracten 1986-1989; logboek 1990 jan-aug.; stukken betreffende pand Amalia 1989; uitgaande post betreffende financiële zaken; stukken betreffende fondsen en subsidies 1989-1990. 1986-1990.

13
Stukken betreffende vrijwilligsters; Nieuwsbrieven 1-7 1989; ingevulde huurcontracten 1986-1989; logboek 1990 jan-aug.; stukken betreffende pand Amalia 1989; uitgaande post betreffende financiële zaken; stukken betreffende fondsen en subsidies 1989-1990. 1986-1990.. 1 doos.

Activiteitenoverzicht 1982 mei-1984 feb.; stukken betreffende huisvesting 1984-1985; stukken van vóór de opening Helse Hex 1982-1984. 1982-1985.

14
Activiteitenoverzicht 1982 mei-1984 feb.; stukken betreffende huisvesting 1984-1985; stukken van vóór de opening Helse Hex 1982-1984. 1982-1985.. 1 doos.

Stukken betreffende publiciteit 1984-1989; statuten 1983; stukken betreffende onderzoeken; concept inwerkplan vrijwilligsters 1984; stukken betreffende het inwerken van vrijwilligsters.1983-1989 en z.j.

15
Stukken betreffende publiciteit 1984-1989; statuten 1983; stukken betreffende onderzoeken; concept inwerkplan vrijwilligsters 1984; stukken betreffende het inwerken van vrijwilligsters.1983-1989 en z.j.. 1 doos.

Stukken betreffende financiën 1983-1987; verslagen; ingekomen stukken 1989-1990; affiches (overgebracht naar beeldarchief): jaarrekeningen over 1985, 1986 en 1987; financieel jaarverslag 1988 en 1989; accountantsstukken 1987. 1983-1989.

16
Stukken betreffende financiën 1983-1987; verslagen; ingekomen stukken 1989-1990; affiches (overgebracht naar beeldarchief): jaarrekeningen over 1985, 1986 en 1987; financieel jaarverslag 1988 en 1989; accountantsstukken 1987. 1983-1989.. 1 doos.

Kasboek 1987-1989 (3 delen); 4 tijdschriften houdende artikelen over de Helse Hex; foto's 1983, 1985 en z.j. 1983-1989.

17
Kasboek 1987-1989 (3 delen); 4 tijdschriften houdende artikelen over de Helse Hex; foto's 1983, 1985 en z.j. 1983-1989.. 1 doos.

Stukken betreffende Hexentoer. 1986-1989.

18
Stukken betreffende Hexentoer. 1986-1989.. 1 doos.

Knipsels op onderwerp. z.j.

19-20
Knipsels op onderwerp. z.j.. 2 dozen.

Stukken gesloten tot en met 2015. z.j.

21
Stukken gesloten tot en met 2015. z.j.. 2 dozen.

Knipsels. z.j.

22-23
Knipsels. z.j.. 2 portefeuilles.
NB. Groot formaat.

Kasboek. 1985-1987.

24
Kasboek. 1985-1987.. 1 deel.
NB. Groot formaat.