/
You are not logged in

Archief EmancipatieNet (1995) 1996-2003

Identity Area

Collection IDIIAV00000483
Unitdate(1995) 1996-2003
1996-2003
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Elske de Bruin in 2008
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief EmancipatieNet , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Begonnen in 1995 als een project binnen het project Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE), een project van het ministerie van OC&W om het gebruik van internet te stimuleren; gestopt per 1 januari 2003; beoogde met name vrouwelijk personeel in de BVE-sector actief te betrekken bij de ontwikkeling van de toepassingsmogelijkheden van internet binnen de eigen instelling; verschillende toepassingen werden ontwikkeld in de vorm van demonstratie- en diepteprojecten; EmancipatieNet is een voorbeeld van een diepteproject dat uitgevoerd werd door het Netwerk Emancipatie Bve; EmancipatieNet was het digitale netwerk van het Emancipatiebureau BVE; EmancipatieNet beoogde m.n. vrouwelijk personeel in de BVE-sector actief te betrekken bij de ontwikkeling van de toepassingsmogelijkheden van internet binnen de eigen instelling; ROC’s konden lid worden van Netwerk Emancipatie BVE en op deze wijze gebruik maken van het aangeboden lesmateriaal; EmancipatieNet werd uitgevoerd door een projectteam bestaande uit Rieneke Verkade (projectleider), Wyanne Huitema (redacteur) en Janet Molenaar (webmaster); de belangrijkste activiteit was de ontwikkeling van een website met als doel het signaleren, selecteren en toegankelijk maken van relevante informatie; daarnaast bood de website goede mogelijkheden voor het onderhouden van een digitaal netwerk; tevens werden er diverse cursussen en workshops georganiseerd en werd er lesmateriaal ontwikkeld; ook waren er samenwerkingsverbanden; CINOP (Landelijk Coördinatiepunt Emancipatie Bve) is een onafhankelijk, (inter)nationaal onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van opleiden en ontwikkelen en adviseerde EmancipatieNet; BVEnet is een internetsite voor het veld van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en uitgever van BVE-nieuws. BVEnet ondersteunde de activiteiten van EmancipatieNet. Kennisnet is de publieke ict-ondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs en tevens expertisecentrum. Zij heeft een website waarop ook de informatie van EmancipatieNet is ondergebracht na de opheffing van EmancipatieNet.


Inhoud

Vergaderstukken, correspondentie, financiële stukken, stukken betreffende de digitale nieuwsbrief en activiteiten; foto's; floppy's 1995-2003. vergaderstukken, rapportages, project- en activiteitenplannen, financiële stukken, PR, voorlichting en nieuwsbrieven en lesmateriaal. Tevens is opgenomen het archief van de Stuurgroep EmancipatieNet.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1
Vergaderstukken EmancipatieNet. 1998-2001.. 1 omslag .
NB. Incompleet.
2
Vergaderstukken Begeleidingscommissie EmancipatieNet. 1997-1998.. 1 omslag.
NB. Incompleet.

Rapportages.
3
Afdruk van ‘EmancipatieNet in de steigers, Diepteproject EmancipatieNet 1996-1997’, met correspondentie, circulaires, bestelformulier, afdrukken van e - mails en aanbiedingsbrief van eindrapportage 1997/1998. 1998.. 1 omslag.
4
Afdruk van eindrapportage ‘EmancipatieNet maakt vaart op de digitale snelweg 1997-1998’, met concept en circulaire. 1998.. 1 omslag.
5
Afdrukken, deels in boekvorm, van voortgangsverslag en planvorming 1997- 1999 van ‘EmancipatieNet maakt vaart op de digitale snelweg 1997-1999’, in 2 delen, met concept. 1998.. 1 omslag .
6
Afdrukken, deels in boekvorm, van tussentijdse voortgangsrapportages ‘EmancipatieNet klaar voor 2000’, in 2 delen, november 1999 en zomer 2000, met concepten en brief van CINOP met gedeeltelijke toekenning subsidie. 1999-2000.. 1 omslag.
7
Afdruk van staat van gerealiseerde activiteitenplannen in 2001 ‘Realisatie 2001 EmancipatieNet’. 2001.. 1 stuk.

Projectplannen.
8
Circulaire van CINOP inzake indiening projectplannen, februari 1999 concept en juli 1999, staat met overzicht van toegekende emancipatieprojecten december 1999 en juni 2001. 1999 en 2001.. 1 omslag.
9
‘Projectplan EmancipatieNet, Internetgebruik voor en door het Netwerk Emancipatie Beroepsonderwijs ’, inzake planning en organisatie van projecten. 1995.. 1 stuk.
10
‘Emancipatie-Net maakt vaart op de digitale snelweg, Internetgebruik voor en door doelgroepen in de Bve sector, Netwerk Emancipatie Bve’, projectplan inzake planning van projecten 1997-1998 en brief met reactie van BVEnet hierop. 1997.. 1 omslag.

Activiteitenplannen.
11
‘Activiteitenplan Netwerk Emancipatie Bve’ met overzicht van geplande activiteiten voor 1997 en brief van OCenW aan Netwerk Emancipatie Beroepsonderwijs met reactie hierop en subsidiemogelijkheden. 1997.. 1 omslag.
12
‘Activiteitenplan emancipatie’ met activiteitenplan CINOP voor coördinatiepunt emancipatie Bve 1997-1998 met 3 conceptversies. 1997.. 1 omslag.
13
‘Activiteitenplan emancipatie Bve 1998’ , activiteitenplan voor 1997-1998 door Coördinatiepunt Emancipatie Bve. 1997.. 1 stuk.
14
‘Activiteitenplan EmancipatieNet 2001’, met 2 verschillende conceptversies. 2001.. 1 omslag.
15
EmancipatieNet 2002’, activiteitenplan voor 2002. 2002.. 1 stuk.

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

Financiën.
16
Facturen en declaraties. 1997-2003.. 1 omslag.
17
Begrotingen. 1997, 2000.. 1 omslag.
18
Werkovereenkomst Onderhoud EmancipatieNet’ met Spant. 1998.. 1 stuk.
19
‘Werkovereenkomst Consult Brainstorm Nieuwe Opzet EmancipatieNet’ met Spant. 1998.. 1 stuk.
20
Brief aan Regio College Zaanstreek Waterlanden ter bevestiging van inhuur J. Molenaar t.b.v. Activiteitenplan 1997/1998 met bijbehorende urenverantwoording. 1998.. 1 omslag.
21
‘Financieel contract’, overeenkomst betreffende Coördinatie Punt Emancipatie Bve tussen Regio College Zaanstreek Waterland te Purmerend en Stichting Centrum voor de Innovatie van Opleidingen (CINOP) te ’s- Hertogenbosch inzake de uitvoering van het innovatieproject van 1 juni 1999 - 31 augustus 2000, met begeleidende brief. 2000.. 1 omslag.
22
‘Algemene Leveringsvoorwaarden CINOP’, behorende bij de overeenkomst betreffende het projectvoorstel in het kader van emancipatiebeleid 1999 met begeleidende brief van CINOP aan Regio College Zaanstreek-Waterland. 1999.. 1 omslag.
NB. De overeenkomst zelf is niet aanwezig.
23
‘Contract Coördinatie Punt Emancipatie Bve’, overeenkomst tussen Regio College Zaanstreek-Waterland te Zaandam en Stichting Centrum voor de Innovatie van Opleidingen (CINOP) te ’s-Hertogenbosch inzake de uitvoering van het innovatieproject van 1 januari 2002-1 januari 2003. 2002.. 1 stuk.
24
Aantekeningen, afdrukken van e-mails, memoranda en afschrift betreffende financiën. 1998-2000 en z.j.. 1 omslag.
25
Afdrukken van grootboeken. 1997, 1999-2000.. 1 omslag.
26
Accountantsverklaring 1999/2000 en projectverantwoording 1999/2000 en 2002 van ‘Coördinatiepunt Emancipatie’, met begeleidende brief van Regio College Zaanstreek-Waterland aan CINOP. 2001.. 1 omslag.
27
Brochure ‘Weer in beeld’ subsidieproject t.b.v. vrouwelijke (arbeids)gehandicapten. z.j.. 1 stuk.

Interne deskundigheidsbevordering.
28
Stukken betreffende de lesdag ‘Onderhoud EmancipatieNet’, gehouden op 24 november 1997. 1997.. 1 omslag.
29
‘Mobiliteit, strategieën en maatregelen’, kopie van workshop op conferentie ‘Leidinggeven in BVE’, gehouden op 17 en 18 maart 1999. 1999.. 1 stuk.
30
Stukken betreffende de studiereis ‘Conference on Information Technology’ te Anaheim, Verenigde Staten van 15-18 november 2000. 2000.. 1 omslag.

Publiciteit.
31
Enquêteformulieren inzake mening van bezoekers / deelnemers over EmancipatieNet met bedankbrief en diskette. 1998.. 1 omslag.
32
Stukken inzake productie boekenlegger. 1998.. 1 omslag.
33
Persberichten 1999-2000 en 2002 met concepten en afdruk van e-mail inzake uitgaan van persbericht. 1999-2002.. 1 omslag.
34
Afdrukken van lijsten met e-mailadressen en afdrukken van e-mails over mailinglijsten. 1998-2002 en z.j.. 1 omslag.
35
Afdrukken van adressenbestanden en adressenlijsten, met afdruk van e-mail inzake ontwerp briefpapier en logo en adreswijzigingen van EmancipatieNet. 1999 en z.j.. 1 omslag.
36
Ansichtkaarten ontworpen door Lilian ter Horst, met prints van e-mails en correspondentie op ansichtkaarten. 2000.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende ‘ICT vrouwen in beeld’, met publicatie met portretten van vrouwen die carrière hebben gemaakt in de ICT binnen de Bve, uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van EmancipatieNet. 2001.. 1 omslag.

Voorlichting.
38
Stukken betreffende de bijeenkomst ‘Internet’ georganiseerd door het Twents MBO-college op 8 mei 1996. 1996.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende studiedagen EmancipatieNet 1998 en 1999 met rapportage ‘Vrouwen over het internet: nog geen bekende weg’ door Yvette Cramer. 1997-1999.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de ‘IT-conferentie voor de BVE-sector’ gehouden op 25 en 26 maart 1998. 1998.. 1 omslag.
NB. Bevat ook informatie over de workshop ‘Dokterassistenten op de digitale snelweg’ zie inv.nr 57.
41
Stukken betreffende ‘Trekkersdag LINT’, een forumbijeenkomst gehouden op 13 oktober 1998 met nieuwsbrief VINmail van Vrouwen Informatie Netwerk met verslag; EmancipatieNet was forumdeelnemer. 1998.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende ‘Schakels voor de toekomst’, conferentie gehouden op 10 november 1998. 1998.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende de ‘NVR-manifestatie, Vrouw en Werk 1898-1998’, gehouden op 27 en 28 november 1998, waarop EmancipatieNet een workshop ‘Verschillende vormen van communiceren via Internet’ verzorgde. 1998.. 1 omslag.
44
Stukken betreffende ‘Een wereld te winnen’, conferentie over de mogelijkheden van mentor-projecten voor het onderwijs,gehouden op 10 december 1998. 1998-1999.. 1 omslag.
45
Publicatie met informatie inzake EmancipatieNet door CINOP. 1998.. 1 stuk.
46
Brochure inzake ITIL door Gilde Opleidingen, behorende bij BVE conferentie gehouden op 18 maart 1999. 1999.. 1 stuk.
47
Stukken betreffende bijeenkomst ‘projecten Emancipatie’, gehouden op 23 september 1999, met 2 projectvoorstellen van ROC’s. 1999.. 1 omslag.
48
Uitnodiging en programma voor ‘BVEnet Implementatiemiddag’ , gehouden op 27 januari 2000. 1999-2000.. 1 omslag.
49
Circulaire betreffende de ‘IT-conferentie voor de BVE-sector’, gehouden op 22 en 23 maart 2000. 2000.. 1 stuk.
50
Stukken betreffende de ‘IT-conferentie voor de BVE-sector’, gehouden op 13 en 14 maart 2002. 2001 en z.j.. 1 omslag.

Website.
51
Afdrukken van statistieken van de website. 1998-2001.. 1 omslag.
52
Afdruk van de website. 2000.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende de reorganisatie van de website. 1998-2001.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende de redactie van de website, met stukken betreffende de wedstrijd digitale postkaarten. 1996-2002.. 1 omslag.
55
Stukken en CD-ROM betreffende de opheffing van EmancipatieNet en overname van de website door Kennisnet. 2002-2003.. 1 omslag.

Projecten.
56
Stukken betreffende activiteiten georganiseerd door het Damland College. 1996-1997.. 1 omslag.
57
Afdruk in boekvorm van het project ‘Doktersassistenten op de digitale snelweg’, ontwikkeld door het Damland College. 1997.. 1 stuk.
NB. Zie ook ‘IT-conferentie voor de BVE-sector’ inv.nr 40.
58
Stukken betreffende de ‘Checklist digitale vaardigheden bij specifieke doelgroepen in de Bve’, met conceptnotitie ‘Eindtermen digitale vaardigheden’ betreffende de te behalen vaardigheden 1997. 1997-2000.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende ‘Do it yourself’, inzake de herontwikkeling van het emancipatiebeleid in een veranderende ROC-organisatie, door Noorderpoortcollege Groningen en ROC Oost-Nederland Hengelo, met begeleidende circulaire en een afdruk van het stappenplan ter ondersteuning van dit project. 1998-1999.. 1 omslag.
60
‘Richtlijnen voor genderbewust taalgebruik’, publicatie i.h.k.v. de bewustmaking van de invloed van taal op de beeldvorming, met concept. 1999.. 1 omslag.
61
‘De kracht van het verschil’, algemene rapportage en boekjes per afzonderlijk product inzake projecten ontwikkeld i.h.k.v. het emancipatieprogramma van CINOP 1998-2000. 2000.. 1 omslag.
NB. Zie ook Lesmateriaal/educatie voor CD-ROM’s met lesmateriaal inv.nr 73.
62
‘Meiden en ICT’, verslag in boekvorm van de Meeting Works sessie, onderzoek onder scholieren, georganiseerd in het kader van het project Verankering Emancipatie, met notitie van CINOP ‘Laten we vooral op de dingen vooruit lopen’, aanbevelingen om de ICT-opleidingen voor meisjes toegankelijk en aantrekkelijk te maken, met afdrukken van e-mails en de presentatie. 2001.. 1 omslag.
63
Afdruk van rapportage ‘Kwaliteitszorg en Emancipatie’, project door Regio College Zaanstreek-Waterland, met begeleidende brief. 2002.. 1 omslag.

Cursussen en workshops.
64
Programma van ‘Van experiment naar implementatie: ROC Amsterdam’, workshop gehouden op 8 oktober 1997. 1997.. 1 stuk.
65
Uitnodiging en aanmeldingsformulier van de studiedag ‘Voortzetting e- mail’, gehouden op 8 mei 1998. 1998.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende de ‘Workshop Powerpoint’, een workshop gehouden op 5 juni 1998. 1998.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende ‘BVEnet-implementatiemiddag’, gehouden op 31 maart 1999 met informatie over BVE Commissie Nieuwe Technologieën en Vakopleiding Procesindustrie. 1999.. 1 omslag.
68
Bekendmaking en aanmeldingsformulier van de workshop ‘Onderwijs en ICT voor u’, gehouden op 15 november 2000. {2000].. 1 omslag.

Lesmateriaal en educatie.
69
Stukken betreffende de ontwikkeling van het lesmateriaal met ingediende projectvoorstellen, formulieren om interesse in deelname EmancipatieNet te inventariseren en correspondentie. 1995-1997.. 1 omslag.
70
‘Lesmateriaal diepteproject Emancipatie-Net’, overzicht van ontwikkeld lesmateriaal. 1997.. 1 stuk.
71
Brief van MBO College Oost-Groningen aan Netwerk Emancipatie BVE inzake basiscursus Internet voor het personeel van het MBO-college Oost-Groningen. 1997.. 1 stuk.
72
Afdruk van lesopdracht voor SPW- leerlingen ‘Informatie zoeken op internet’, 2e jaars profilering Onderwijs. z.j.. 1 stuk.
73
‘De kracht van het verschil’, CD-ROM’s met lesmateriaal. 2000.. 1 omslag.
NB. Zie ook onder Projecten voor boekjes met algemene informatie inv.nr 61.

Nieuwsbrieven.
74
Nieuwsbrief Emancipatie-Net’, afdrukken van de digitale publicaties van de digitale nieuwsbrief met kopij en afdrukken van MAILange 1999-2000, nieuwsbrief van Landelijk Steunpunt Emancipatie HBO met aankondiging website en nieuwsbrief EmancipatieNet. 1998-2001.. 1 omslag.
NB. Incompleet .
75
Afdrukken van e-mails betreffende de digitale nieuwsbrief. 1998-1999, 2001.. 1 omslag.
76
‘Nieuwsbrief Netwerk Emancipatie Bve’ met circulaire inzake opheffing en afdrukken van kopij. 1997-1998.. 1 omslag.
NB. Incompleet.

BVEnet.
77
Stukken betreffende BVEnet met afdrukken van digitale nieuwsbrief BVEnet Nieuws’ en afdrukken van website. 1998-2000.. 1 omslag.
NB. Incompleet.

Netwerk Emancipatie BVE.
78
Rapport ‘Emancipatie en kwaliteitszorg in de bve-sector’, indicatoren en checklist. 1996.. 1 stuk.

CINOP.
79
Stukken betreffende CINOP. z.j.. 1 omslag.

ARCHIEF STUURGROEP EMANCIPATIENET

80
Vergaderstukken. 1997-1998.. 1 omslag.
81
Adressenl- en eelnemerslijsten. z.j.. 1 omslag.
82
Brieven, circulaires en afdrukken van e-mails. 1997-1999.. 1 omslag.
83
Financiën. 1996-1998.. 1 omslag.
84
Activiteitenplannen. 1997-1998.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende de organisatie en het beleid.1997-1998.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende de visitatiecommissie. 1998.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende de deskundigheidsbevordering. z.j.. 1 omslag.
88
Handreiking samengesteld door Expertiseteam NEB/Coördinatiepunt Emancipatie CINOP bij de wet inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs voor de BVE. 1997.. 1 stuk.
89
Foto’s van de stuurgroepleden Ticky Oltheten en Tineke Bakker-Bos. 1998.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende het Comenius project ‘Work, care & social involvement/balance gehouden van 12-14 maart 1998. 1998.. 1 omslag.