/
Je bent niet ingelogd

Archief Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), afdeling Nederland 1916-1919, 1937-1940, 1981-2013

Identity Area

Collection IDIIAV00000336
Unitdate1916-1919, 1937-1940, 1981-2013
1916-2013
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent7.65 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1996
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris
Access and UseBeperkt
Preferred CitationArchief Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), afdeling Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

4.12 meter archief is nog niet geïnventariseerd


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1915 als Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzame Vrede tijdens het Internationaal Congres van Vrouwen te Den Haag; vanaf 1919 Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV) Nederlandse Afdeling geheten; na de Tweede Wereldoorlog werd de IVVV in Nederland vertegenwoordigd door individuele vrouwen die lid waren van de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF); de Nederlandse afdeling werd heropgericht op 8 september 1984, sinds 1994 WILPF-Nederland geheten; doelstelling is het stimuleren en bundelen van persoonlijke betrokkenheid van vrouwen bij internationale aspecten van vrede en vrijheid, met name het werk van de Verenigde Naties, met als leidraad het internationale programma van de WILPF; vormt samen met Vrouwen voor Vrede de Politieke Werkgroep.


Inhoud

Stukken betreffende het Internationaal Congres van vrouwen Den Haag 1915; register van ingekomen en uitgaande stukken van het Nederlandsch Comite van Vrouwen voor Duurzame Vrede 1916-1919; fotoalbum congres Zürich 12-17 mei 1919; notulen van plenaire en jaarvergaderingen 1983-1992; notulen van vergaderingen van de kerngroep 1984-1989; jaarverslagen 1987-1994; ingekomen stukken 1985-1989; ledenlijsten 1985-1987; stukken betreffende de campagne 'Stop alle kernproeven' (CTBT-actie) 1986-1989; stukken betreffende de Verenigde Naties en het Europees Parlement 1987-1989; stukken betreffende Nairobi 1984-1986; stukken betreffende het 23e congres van de WILPF gehouden in 1986 te Woudschoten 1984-1987; stukken betreffende congressen en studiedagen 1985-1989; Stukken betreffende WILPF International Headquarters te Geneve en de WILPF in andere landen 1981-1989.


Allied Materials

Related MaterialHet archief van de WILPF 1915-1978 is aanwezig bij de University of Colorado; zie voor het archief van de Politieke Werkgroep het archief van Vrouwen voor Vrede.Toegang

1
Register van ingekomen en uitgaande stukken van het Nederlandsche Comité van Vrouwen voor Duurzame Vrede. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. 1916 februari 2-1919 maart 25..
---
Album met krantenknipsels en foto’s van het congres in Zürich 12-17 mei 1919, afkomstig van Cor Ramondt-Hirschmann. 1919..
NB. Aanwezig in beeldarchief; de foto’s zijn apart gedigitaliseerd, niet het hele album.
2
Circulaires afkomstig van het Hoofdkwartier te Genève. In 2003 teruggekeerd uit Moskou, met IAV-stempel, waarschijnlijk afkomstig van Rosa Manus. 1936-1940..
3
Stukken betreffende de conferentie 'Women of Europe in Action for Peace' te Amsterdam, georganiseerd door de WILPF met hulp in Nederland van Vrouwen voor Vrede en Vrouwen tegen Kernwapens. Met affiche en foto's. 1981-1982..
NB. Zie ook nrs 70 en 82.
4-12
Notulen van plenaire en jaarvergaderingen. Met bijlagen. (1983) 1984-1992..
4
(1983) 1984..
5
1985..
6
1986..
7
1987. (pak).
8
1988. (pak).
9
1989..
10
1990..
11
1991..
12
1992..
13-14
Notulen van vergaderingen van de kerngroep. Met bijlagen. 1984-1989..
13
1984-1987..
14
1988-1989..
15
Jaarverslagen. 1986/1987, 1988, 1990, 1991 en 1993..
16
Lijsten van ingekomen stukken. 1984 december-1988..
17-18
Ingekomen stukken. Genummerd. 1985-1986..
17
1985..
18
1986..
19-21
Ingekomen stukken. Alfabetisch. 1987-1989..
19
A-F..
20
G-P..
21
R-Z..
22
'Dossier originelen'. Concepten van en uitgaande brieven. (1987) 1988..
23
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1989-1990..
24
Opzet van de organisatiestructuur 1989 en werkprogramma 1992. 1989, 1991..
25
Ledenlijsten. 1984-1987..
26
Folders en ander voorlichtingsmateriaal. 1985-1987 en z.j..
27
Stukken betreffende de geschiedenis van de WILPF en de Nederlandse afdeling. 1981, 1985, 1990, 1992 en z.j..
28
Stukken betreffende 75-jaar WILPF. 1990..
NB. Zie ook nrs 72 en 99.
29
Stukken betreffende de campagne 'Stop alle kernproeven', de CTBT=Comprehensive Test Ban Treaty, begonnen op 6 augustus 1986. Met foto's. 1986 augustus 6-1989 oktober 24..
30
Stukken betreffende de CTBT-actie. 1985-1993..
31
Stukken betreffende de activiteiten op 24 oktober 1988 te Den Haag. 1988..
32
Stukken betreffende de CTBT-actie algemeen en op 24 oktober 1988. 1979-1988..
NB. Afkomstig van Carlota Lopes da Silva.
33
'Korte geschiedenis van de kernproeven en van de pogingen de kernproeven te STOPPEN', uitgave van de WILPF-IVVV. 1987..
NB. In tweevoud.
34
Documentatie betreffende kernwapens en kernproeven. 1981-1987..
35
Stukken betreffende de actie tegen dumping van nucleair afval in de Pacific. 1984..
36
Stukken betreffende gezondheidszorg en kernwapens. 1983-1985..
37
Stukken betreffende de VN en het Europees Parlement. 1987-1989..
38
Stukken betreffende communicatie tussen vredesmensen. 1987..
39
Stukken betreffende de houding en het standpunt van de overheid en de politiek inzake kwesties van vrede en ontwapening. 1987-1988..
40
Stukken betreffende het United Nations Decade for Women en Nairobi 1985. 1984-1986..
41-49
Stukken betreffende de organisatie en inhoud van het 23e congres van de WILPF gehouden te Woudschoten 23-30 juli 1986 'Women Unite for Justice and Peace'. 1985-1987, georganiseerd door WILPF-Nederland. 1984-1987..
NB. Zie ook nrs 71, 75-76 en 88-89.
50
Stukken betreffende de Brede Vrouwenconferenties 1985 en 1989. ca 1985 en ca 1989..
51
Stukken betreffende de East-West Women's Conference 19-21 september 1986 'Women's power against the arms race on earth and in space'. 1986..
52
Verslag van het wereldcongres van vrouwen te Moskou met als thema 'Naar het jaar 2000 zonder kernwapens. Voor vrede, gelijkberechtiging en ontwikkeling'. 1987..
53
Stukken betreffende de studiedag van de NVR 'Wat betekent '1992' voor vrouwen?. 1988..
54
Stukken betreffende het 25e congres van de WILPF 1-6 juli 1992 te Santa Cruz, Bolivia. 1992..
55
Stukken betreffende EC-meetings. 1984-1987..
56
Stukken betreffende internationale zaken. 1986-1989..
NB. Afkomstig van ICE-member Riek van de Berg-de Jong.
57
Stukken van en betreffende WILPF Genève (International Headquarters) en WILPF internationaal. 1985-1990..
58-59
Stukken betreffende de WILPF in andere landen. Alfabetisch per land. 1987-1989..
60-61
Register op de documentatie. Alfabetisch. z.j..
60
A-K..
61
L-Z..
62
Plakboek en stukken betreffende de WILPF. 1981-1986..
NB. Afkomstig van Johanna v. Sabben.
63
Publikaties van de WILPF. 1985-1988..
64
Knipselkranten. 1985-1989..
65
Informatieblad 1986-1989 en Nieuwsbrief 1991-1992. 1986-1992..
66
Vrouwen VN-krant. 1986..
67
Peace and Freedom. A publication of the US-section of the WILPF. 1980-1982, 1985 en 1987..
68
Tekst van een interview met Edith Ballantyne, Secretary-General WILPF. 1991..
69
Foto's. 1986, 1988, 1991..
70
Geluidsbanden van de conferentie 1981 te Amsterdam. [1981]..
NB. Zie ook nr 3.
71
Stukken afkomstig van Mans van Zandbergen betreffende het congres 1986. ca 1986..
NB. Zie ook nrs 41-49, 75-76 en 88-89.
72
Geluidsband betreffende de viering van het 75-jarig bestaan op 27 april 1990. 1990..
NB. Zie ook nrs 28 en 99.
73
Geluidsband met tekst van Anneke de Kanter en Gonnie Scholten 9 september 1989. Gedeeltelijk uitgetypt. ca 1989..
74
Stukken betreffende het 22e congres van de WILPF 31 juli-6 augustus 1983 te Göteborg, Zweden. 1983..
NB. Zie ook nr 87.
75
Plakboek met knipsels betreffende het 23e WILPF-congres. 1986..
NB. Groot formaat.
76
Geluidsband met opname van de slotavond van het 23e WILPF-congres. 1986..
77
Programma van het symposium 'Tijd voor Vrede' 23 september 1987 met H. Deelman-Volker in het forum. 1987..
78
Politiek Manifest, uitgebracht ter gelegenheid van de studieconferentie 40 jaar NAVO 1 april 1989, met een bijdrage van de WILPF. 1989..
79
Stukken betreffende het standpunt van de WILPF inzake de Golfoorlog. 1990-1991..
80
Stukken betreffende Internationale Vrouwendag 1990 en 1991. 1990-1991..
81
Foto van Joke Roos z.j., Dag om te Delen Amersfoort z.j. vroedvrouwencongres z.j. en de demonstratie van 11 september 1988 te New York. 1988 en z.j..
82
Foto's van de internationale conferentie 'Women of Europe in Action for Peace' 27-29 november 1981. 1981..
83
Foto's van het International Executive Committee (IEC), Cartigny. 1981..
84
Foto's van SSD II (UN Special Session on Disarmament), New York. 1982..
85
Foto's van het IEC, Baltimore. 1982..
86
Foto's van de antikernbom-demonstratie, Brussel 8 maart 1983. 1983..
87
Foto's van het WILPF congres, Göteborg 1983. 1983..
NB. Zie ook nr 74.
88
Foto's van vergaderingen van de congresgroep ter voorbereiding van het WILPF congres 1986. [1986]..
89
Foto's van het WILPF congres. 1986..
90
Foto's van de Officers Meeting (dagelijks bestuur) te Genève. 1986..
91
Foto's van een WILPF vergadering, Amsterdam. februari 1988..
92
Foto's van de vergadering van de Franse sectie, Parijs. 23 februari 1988..
93
Foto van de vredesdemonstratie 11 juni 1988. 1988..
94
Foto's van de demonstratie tegen kernwapens, Den Haag 24 oktober 1988 en van de WILPF vergadering 19 januari 1988. 1988..
95
Foto van het bezoek van Edith Ballantyne aan Nederland. 1988..
96
Foto's van het WILPF congres in Australië. 1989..
97
Foto's van het WILPF kantoor te Philadelphia. 1989..
98
Foto's van de 8 maart conferentie Genève. 1990..
99
Foto's van de viering van het 75-jarig bestaan 27 april 1990. 1990..
NB. Zie ook nrs 28 en 72.
100
Foto van het IEC, Lillehammer. 1991..
101
Foto's van het 8 maart-seminar, Genève. 1993..
102
Foto's van het IEC, Pensier (Zwitserland). 1993..
103
Foto's van de viering van het tachtigjarig bestaan 28 april 1995 in eigen kantoor te Utrecht. 1995..
104
Stukken betreffende de periode 1980-1984, verzameld en samengesteld door Carlota Lopes da Silva: ‘Short selection of documents concerning my activities related to WILPF (Women’s International League for Peace and Feedom) from my first contacts in the Summer of 1980 until the re-birth of the Dutch Section in 1984’, gedateerd 22 maart 2000. Met foto’s. ca 1980-1984..
105
Stukken van de VN-werkgroep. 1994-2004..
106
Informatiebulletin. 2007-2008..
107
Informatiebulletin. 2009..
108
Informatiebulletin. 2010..
109
Informatiebulletin. 2011..
110
Informatiebulletin. 2012..
111
Informatiebulletin. 2013..
112
Informatiebulletin. 2014..
113
Samengebonden papers, voorlopig en definitief programma, amendementen, etc. van het Internationaal Congres van Vrouwen = International Congress of Women = Internationaler Frauen-Kongress (Den Haag, 1915), bevat: Preliminary programme = Vorläufiges Programm = Voorloopig programma, Oproep aan de vrouwen van Nederland (met namen van het Adhaesie-comité) = Aufruf an die Frauen aller Völker = Call to the women of alle nations, Definitief programma, International organisation (met potloodaantekeningen), Résolution finale, losse krantenknipsels. In december 2015 1915..