/
You are not logged in

Archief Lieda C. Bot-Don (1942-) 1978-1995 (1996)

Identity Area

Collection IDIIAV00000200
Unitdate(1942-) 1978-1995 (1996)
1978-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1996
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Lieda C. Bot-Don, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 10 november 1920 te Vlaardingen; huwde in 1947 met Jan Bot; behaalde diverse diploma's in naaldvakken; gaf vanaf 1939 les, onder andere van 1941-1947 aan de Christelijke Modevakschool te Maasland; van jongsafaan sterk geïnteressseerd in maatschappelijke en kerkelijke problemen; was voor samenwerking van vrouwen en mannen, echter vanwege ondervertegenwoordiging van vrouwen was zij voornamelijk werkzaam in vrouwenorganisaties; gaf vele cursussen aan vrouwen op het gebied van politieke vorming, geloof en milieu; vanaf 1947 penningmeesteres en van 1960-1965 presidente van de CHU-Vrouwengroep; van 1950-1958 presidente van de Hervormde Vrouwengroep te Vlaardingen; lid van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB); richtte in 1981 te Schiedam het CDA-Vrouwenberaad op; lid van de Commissie Kerk en Samenleving 1986-1990; lid van de Werkgroep Energie Diskussie; lid van de afdeling Schiedam van de Vrouwenbond CNV; voorzitster van het Milieukwartet, een stichting van vrouwen uit diverse organisaties; actief in het Schiedamse vrouwenvormingswerk en in de vrouw en geloofbeweging; reumapatiënte.


Inhoud

Stukken betreffende het vrouwenvormingswerk in Schiedam en omgeving 1978-1994; stukken betreffende cursussen georganiseerd vanuit de NCVB 1978-1988; stukken betreffende de vrouw en geloofbeweging 1980-1995; stukken betreffende het CDA-Vrouwenberaad Schiedam 1981-1995; stukken betreffende cursussen voor oudere vrouwen en voor reumapatiënten 1983-1990; stukken betreffende vrouw en milieu 1982-1989.


Allied Materials

Related MaterialEen ander deel van haar archief is aanwezig bij het Stadsarchief Vlaardingen.Vrouwenvormingswerk in Schiedam e.o.

1
Notulen van vergaderingen van de werkgroep Politieke Vorming van Vrouwen (PVV), ontstaan uit het Schiedams Vrouwen Overleg. 1979-1983, 1985.. 1 omslag.
2
Notulen van vergaderingen van de projectgroep PVV. 1980-1981, 1983-1984.. 1 omslag.
3-8
Stukken betreffende door haar begeleide PVV-cursussen. 1978-1989.. 6 omslagen.
3
1978..
NB. Niet door haar begeleid.
4
1980..
5
1981..
6
1982..
7
1983..
8
1985-1986, 1989..
9
Stukken betreffende door haar gevolgde trainingen voor begeleidsters van PVV-cursussen. 1980.. 1 omslag.
10
Stukken betreffende het Politiek Forum van 1 september 1982, georganiseerd door de werkgroep PVV en met haar als gespreksleidster. 1982.. 1 omslag.
11
Knipsel van een artikel in Het Vrije Volk houdende een interview met haar betreffende de PVV-cursussen. 1983 oktober 1.. 1 stuk.
12
Jaarverslag over september 1978-1979 van het Schiedams Vrouwen Overleg. 1979.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
13
Notulen van vergaderingen van de Centrale Werkgroep Vlaardingse Vrouwen Raad (VVR) 1981-1983 mei en jaarverslagen over 1979-1982, 1984. 1980-1984.. 1 omslag.
14
De Schiedamse vrouwenkrant jg 4 (1986) nr 2. 1986.. 1 stuk.
15-17
Aantekeningen van en voor diverse cursussen en reacties van cursisten. 1981-1984, 1987-1989.. 3 delen.
15
1981-1984..
16
1981-1982..
17
1987-1989..
18-21
Notulen van vergaderingen van de Stichting VrouwenVormingswerk Schiedam (SVVS) en stukken betreffende de activiteiten van de SVVS. 1988-1992.. 3 omslagen, 1 pak.
18
1988..
19
1989..
20
1 pak. 1990..
21
1991-1992..
22
Stukken betreffende de kadertrainingen van de SVVS.1988-1989.. 1 omslag.
23
Werkplan 1990, jaarverslagen over 1984 en 1992 en programmaboekje 1992/1993 van de Schiedamse Vrouwenemancipatie Organisatie (SVO) en de Schiedamse Vrouwengids. 1985, 1989, 1992-1993.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de fusie binnen het Schiedamse vrouwenwerk van SVVS, SVO en vrouwenhuis Barrika tot Schiedamse Vrouwenemancipatie Organisaties (SVO). 1991-1992.. 1 omslag.
25
Notulen van de platformvergaderingen van SVO en SVVS. 1991-1992.. 1 omslag.
26
Jaarverslag over 1993 van de SVO. 1994.. 1 stuk.
27
Stukken betreffende de viering van 8 maart in 1988 in Vlaardingen en in 1991-1994 in Schiedam. 1988, 1991-1994.. 1 omslag.
28
Verslagen van studiedagen van de projectgroep Emancipatoriese Vorming Vrouwenorganisaties (EVV). 1981-1983, 1987.. 1 omslag.

Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB)

29-35
Stukken betreffende door haar begeleide cursussen 'In gesprek met....', georganiseerd vanuit de NCVB en met diverse thema's zoals 'Vrouw en Geloof', 'Bewustzijn' en 'Gesprekstechnieken'. 1978-1988.. 7 omslagen.
29
1978-1981..
30
1982..
31
1983..
32
1984-1985..
33
1986..
34
1987..
35
1988..
36
Stukken betreffende het project 'Bewust-Zijn' van de NCVB.1981-1984, 1986 januari.. 1 pak.

Vrouw-en-geloof

37
Notulen van de Hervormde Vrouwengroep afdeling Oost van 7 februari 1950 en aanwezigheidsregistratie vanaf september 1950 tot [maart 1955]. 1950-1955.. 1 deel.
38
Tekst van een lezing getiteld '22 jan 1950-7 maart 1958 - 8 jaar presidente' [van de Hervormde Vrouwengroep], gehouden op 14 maart 1959. Twee versies. 1959.. 1 omslag.
39
Verslag van de conferentie van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) over 'De plaats van de vrouw in de maatschappij'. 6-7 februari 1963.. 1 stuk.
40-48
Stukken betreffende het oecumenisch project 'Vrouw en Geloof Noord-Holland'. 1980-1994.. 9 omslagen.
40
1980 november-1981..
41
1982..
42
1983..
43
1984..
44
1985..
45
1986..
46
1987..
47
1988..
48
1989-1990, 1993-1994..
49-57
Stukken betreffende de door haar begeleide cursussen Vrouw en Geloof en Vrouw-Geloof-Maatschappij. 1982-1995.. 8 omslagen, 1 pak.
49
1982..
50
1983..
51
1984..
52
1985..
53
1986..
54
1987..
55
1 pak. 1988..
56
1988/1989..
57
1993-1995..
58-66
Stukken betreffende de provinciale werk- en stuurgroep Vrouw-Geloof-Maatschappij Zuid-Holland en de trainingen voor begeleidsters voor de cursussen. 1985-1995.. 9 omslagen.
58
1985..
59
1986..
60
1987..
61
1988..
62
1989..
63
1990..
64
1991..
65
1992..
66
1993-1995..
67
Stukken betreffende het oecumenisch project 'Vrouw en Geloof Midden-Nederland'. 1986-1988.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende de herdenkingsdienst ter gelegenheid van 95 jaar CJV Liefde en Vrede te Vlaardingen waarin zij sprak. 22 november 1981.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende een artikel van haar in Hervormd Schiedam. 1981.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende de provinciale Vrouw- en Geloofdag te Schiedam van 23 april 1985.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende het symposium Vrouw-en-macht 26-30 augustus 1987 ter gelegenheid van 10 jaar Vrouw-en-geloofwerk bij Kerk en Wereld en de Oecumenische Vrouwensynode. 29 augustus 1987.. 1 pak.
72
Stukken betreffende SARA, stuurgroep vrouw+kerk+geloof in het bisdom Rotterdam. 1988, 1990-1992.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de Commissie Kerk en Samenleving van het Provinciaal Bureau der Nederlands Hervormde Kerk in Zuid-Holland, waarvan zij lid was. 1988-1990.. 1 omslag.
74
Brochure 'VIKS 10 jaar in Rotterdam en regio', de werkgroep Vrouw in Kerk en Samenleving. [1989].. 1 stuk.
75
Stukken betreffende de tweede Oecumenische Vrouwensynode 22-27 augustus 1992 te Driebergen. 1992-1993 januari.. 1 pak.
76
Stukken betreffende de voorbereidingscommissie Feministische Oecumenische Leergang Zuid-Holland. 1993.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende de themadag racisme 18 februari 1994. 1993-1994.. 1 omslag.

CDA-Vrouwenberaad

78
Stukken betreffende het CDA-Vrouwenberaad in Schiedam, opgericht op 6 mei 1981. 1981-1995.. 1 omslag.

CNV-Vrouwenbond

79-80
Stukken betreffende door haar gevolgde cursussen van de Vrouwenbond CNV.1983-1990.. 2 pakken.
79
zomercursussen..
80
overige cursussen..
81
Stukken betreffende de Vrouwenbond CNV afdeling Schiedam. 1983-1984.. 1 omslag.

Ouderen

82
Stukken betreffende door haar gevolgde kadertrainingen voor begeleidster van cursussen 50+. 1987-1989, 1990.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende door haar begeleide cursussen voor 55+ vrouwen. 1988-1989.. 1 omslag.

Milieu

84
Stukken betreffende door haar geleide bijeenkomsten van de Werkgroep Energie Diskussie (WED).1982 september-1983 februari.. 1 omslag.
85-91
Stukken betreffende de Stichting het Milieukwartet, een groep van ruim dertig vrouwen uit verschillende landelijke vrouwenorganisaties, waarvan zij voorzitter was. 1983-1989.. 7 omslagen.
85
1983 oktober-1984..
86
1985..
87
1986..
88
1987..
89
1988..
90
1989..
91
1986-1989..
92
Stukken betreffende gehouden lezingen en gegeven cursussen over milieubeleid. 1983, 1987-1989.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende een artikel in Informatie, maandblad van de NCVB over Vrouw-Energie-Samenleving. 1983.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende de Werkgroep Plaatselijk Energiebeleid Rotterdam e.o. 1984.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende de themadag 'vrouwen en energie' van de Stichting Energie Anders gehouden op 11 september 1984. 1984.. 1 omslag.

Reuma

96
Stukken betreffende door haar gegeven lezingen, trainingen en cursussen voor en aan reumapatiënten. 1983, 1985-1988.. 1 pak.
97
Stukken betreffende de ontmoetingsweken van reumapatiënten op het vormingscentrum Venwoude. 1983.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende haar presentatie van de diaserie 'Heb 't er eens over' op een informatieavond van de reumapatiëntenvereniging 'Nieuwe Waterweg Noord'. 1989.. 1 omslag.

Overige onderwerpen

99
Kopie van een analyse van haar handschrift 1942 september 7, en kopieën van dankbetuigingen van leerlingen. 1942, 1944, 1946 en z.j.. 1 stuk.
100
Verslag van de conferentie voor vrouwelijke gemeenteleden en ambtsdragers te Driebergen. 8-10 oktober 1968.. 1 stuk.
101
Herinneringen opgeschreven op 20 augustus 1984 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijk van haar jongste nichtje, twee kleurenfoto's van haar [1989] en een levensbeschrijving 1996. 1984, 1989 en 1996.. 1 omslag.