/
You are not logged in

Archief Tina Ebro 1979-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000523
Unitdate1979-1999
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Jan Bervoets in 2005, bewerkt door Annette Mevis in 2005
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Tina Ebro, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Nadat het archief was geordend en beschreven door Jan Bervoets heeft hij contact opgenomen met de eigenaar. Tina Ebro heeft daarop het archief te zijnen huize ingezien en enkele eigen werkstukken meegenomen voor eigen gebruik in de Filippijnen. Hierdoor zijn de inventaris­nummers 10, 14, 16 en 45 komen te vervallen. Daarna heeft zij erin toegestemd dat het archief in bewaring werd gegeven aan het IIAV. Vervolgens is het archief op 15 april 2005 overgebracht naar het IIAV. Het archief is tijdens de inventarisatie geschoond van doublures. Ook is het ontdaan van cursusmateriaal en leermiddelen voor het zich eigen maken van de Nederlandse taal. De dossiers en de verzamelingen documentatie zijn geordend overeenkomstig de werkzaamheden van de archiefvormer in Nederland: de studie aan het ISS, het vluchtelingen­werk en het vormingswerk in Zuid-Oost-Azië.


Biographical Note / Biografie

Filippijnse die in 1985 naar Nederland vluchtte; nam actief deel aan het studentenverzet op de Filippijnen; volgde in Den Haag een training aan het Institute for Social Studies; was vanaf ca. 1990 tot ca. 2000 bevriend met de Haagse vredesactivist Gerard van Alkemade, die op 25 augustus 2004 overleed; is actief in de vluchtelingenbeweging, waarin zij opkomt voor de belangen van gevluchte vrouwen; voorstander van toelating van vrouwen die in hun land van herkomst worden bedreigd door zedelijke onderdrukking zoals vrouwenbesnijdenis en eerwraak; was namens PRIE (Participating Refugees In Europe) aanwezig bij de VN wereldvrouwenconferentie in 1995 te Beijing; zette in overleg met het Committee for Asian Women een vormingsproject op voor vrouwen in Zuid-Oost-Azië waarvoor zij in Nederland fondsen wierf; ca. 2005 werkte zij aan dit project in de Philippijnen.


Inhoud

Stukken betreffende nationale en internationale organisaties die opkomen voor de belangen van vrouwelijke vluchtelingen zoals PRIE (Participating Refugees In Europe) en het comité Vrouwen Tegen Uitzetting 1992-1998; stukken betreffende socialisme en communisme en de revolutionaire vak- en arbeidersbeweging 1979-1993; stukken betreffende de Filippijnen 1984-1994; stukken betreffende vluchtelingen werk 1990-1996; stukken betreffende haar deelname aan VN wereldvrouwenconferentie in Beijing 1995; stukken betreffende het Committee for Asian Women en een vormingsproject voor vrouwen in Zuid-Oost-Azië 1985-1999.
Institute for Social Studies (ISS)

Algemeen.
1
Gedenkboekje van het tienjarig bestaan van het International Institute for Research and Education te Amsterdam. 1992.. 1 deel.

Socialisme en communisme in het algemeen.
2
Fotokopieën van artikelen en een brochure van het ISS over de problematiek van de achterstelling van ontwikkelingslanden. 1979-1984.. 1 omslag.
3
Ingekomen collegesyllabi over de arbeidersbeweging in de wereld. 1984, 1989.. 1 omslag.
4
Verzamelde documenten over de perspectieven van politieke strijd door arbeiders- en vakbewegingen. 1984-1993.. 1 pak.
NB. Fotokopie van Donny Gluckstein, ` The workers’ council movement in Western Europe’, in: International Socialism 18 (1982), p. 3-29; TIE-Europe, speciaal dubbelnummer van Industrial relations, a guide for trade unionists, nr, 13-14, gewijd aan de ontwikkelingen van de vakbeweging in Europa. December 1982; TIE report, speciaal dubbelnummer van Industrial relations, a guide for trade unionists, nr,17, gewijd aan de nieuwe strijdbaarheid van vakbonden in Brazilië. Maart 1984; Repro-serie van het instituut voor cultuursociologie van de Universiteit van Kopenhagen, 1984, nr. 6, houdende referaten van de conferentie Industrialisation and the Labour process in Southeast Asia, 1984; Labour and development programme, reader van het ISS in Den Haag voor de cursus 1988/1989; Democratic Palestine, nr. 36. December 1989, gewijd aan twee jaar intifada. 1989; ‘Trade union rights in danger’, artikel in Korean labour, KRIC monthly newsletter. oktober 1990. Paper van Tchebouré Aimé Gogué (Universiteit van Benin), Gerard Kester (ISS) en Fanual Nangati (Universiteit van Harare) over Tade Union Education and Research for Workers’ emancipation in Africa. Nigeria 1988; David Mandel, Factory committees and workers’ control in Petrograd 1917. Notebook van het IIRE, 21 november 1993; Overdruk van een artikel van Marcel van der Linden en Wayne Thorpe, The rise and fall of revolutionary syndicalism.
5
Ingekomen Readings voor het Women Development Programme, met bijgesloten artikelen over vrouwenstrijd en marxisme met eigen ontwerp van een referaat over Marxistisch socialisme en vrouwenemancipatie. 1986-1991.. 1 omslag.
6
Manuscript, houdende een collegedictaat over de Communistische Partij van China, met ingekomen Workingpapier 16 van het International Institute for Research and Education over de geschiedenis van het trotzkisme aldaar. 1992 en z.j.. 1 omslag.
7
After the crisis, Political regulations and the capitalist class. Readers voor een seminar aan de Universiteit van Amsterdam op. 18-20 april 1990.. 2 delen.
8
Ter documentatie verzamelde referaten en fotokopieën van artikelen over perspectieven van het socialisme in de Sovjetunie en China tijdens de ontbinding van het Warschau-pact en de Sovjetunie in de jaren. 1988-1990.. 1 pak.
9
Ingekomen referaten en teksten van eigen referaten over een discussie over de nieuw te volgen richting van het socialisme na de val van de Sovjetunie, met aantekeningen en correspondentie. 1992 en z.j. (ca. 1990?).. 1 omslag .
Eigen referaten: Naar een nieuw internationalisme, Social Movement Unionism.
10
Nummer is vervallen..
11
Ter documentatie verzamelde artikelen en kopieën van boekwerken over de Russische revolutie en de verhouding Lenin-Trotzky-Stalin. Z.j.. 1 pak.
12
Fotokopieën en stencils van artikelen en boekwerken over perspectieven voor het socialisme buiten en na de val van de Sovjetunie. Z.j.. 1 pak..

Filippijnen.
13
Oude documenten over revolutionaire organisaties in de Filippijnen. 1984, z.j.; brief van F. aan Sixto over de mogelijkheid van een Vierde Internationale in de Filippijnen 11 april 1984; ‘ Kahos, a Soul-searching’, artikel van Paco Aguellos. In Forum, vol, 5, nr, 1, z.j.. 1984.. 1 omslag.
14
Nummer is vervallen..
15
Political Unionism, development and democratisation in the Philippines, Ingekomen proefschrift van Lois An West voor zijn promotie tot doctor in de wijsbegeerte aan de Berkeley Universiteit van Californië (U.S,.A.). Fotokopie van een door de promotoren gesigneerde computeruitdraai. 1989.. 1 omslag.
16
Nummer is vervallen..
17
Ingekomen rapporten over mensen- en vrouwenrechten in de Filippijnen en van Filippijnse ballingenorganisaties. 1990-1994 en z.j.; Philippina-British Marriage Bureaux, a Report. Londen, z.j. (na 1986); Women and men in development, findings from a pilot study, verslag van een studie naar man-vrouw verhoudingen in openbare organisaties in verschillende plaatsen in de Filippijnen, door Virginia A. Miralao.. Z.j. (na 1980); Kanaliman, .......; The Philippines , East Europe, Socialism and Democracy, fotokopie van International Viewpoint, 4 juni 1990; Maureen C. Pagaduan, Power, gender and resistance, onderzoeksrapport voor community-work aan de Univerisiteit van de Filippijnen in Diliman 1992; Exemplaar van Philippine alternatives, jrg. 1 nr. 2, februari 1993; Convocaat voor een Forum on Philippine Alternatives, internationale conferentie in San Francisco, april 1993; ontwerp van een conceptdocument voor de vorming van een nieuwe patriottische en democratische organisatie van Filippijnen in Europa 30 juni 1994. 1986-1994.. 1 pak.
18
Ingekomen stukken betreffende discussies binnen het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Filippijnen over de te volgen koers, met congresteksten en stukken betreffende plannen tot oprichting van buitenlandse afdelingen. 1991-1993.. 1 omslag..
19
Ingekomen afschriften van correspondenten met het Nationaal Democratisch Front in de Filippijnen. 1993.. 1 omslag.

Latijns-Amerika.
20
Documentatie over Latijns Amerika: Referaat van Christóbal Kay, The Latin-American contribution to development theory. ISS Working paper series nr 82. 1990 ; Sergio Rodrigues Lascano, Las organizaciones politico-militares en América Latina. Mei 1991; Sergio Rodrigues Lascano, Sujeto revolucionairo, vanguardia y alianzas. December 1992; Referaat van Peter Waterman: Of saints, sinners and Compañeras, internationalist lives in the Americas today. ISS Working paper series nr. 180 1999. 1990-1999.. 1 omslag.

Afrika.
21
Krantenknipsels en brochures over de relatie van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij en het ANC en verschillende socialistische leiders in Zuid-Afrika. 1989-1999.. 1 omslag.

Vluchtelingenwerk

Algemene documentatie.
22
Ingekomen brochures, referaten en kopieën uit tijdschriften over het internationale migratiebeleid en het Europese vluchtelingenbeleid. 1990-1995.. 1 pak.
23
Ingekomen pamfletten, brochures en tijdschriften over het opvang- en uitzettingsbeleid van vluchtelingen in Nederland. 1991-1994.. 1 pak.
24
Ingekomen universitaire scripties en artikelen over het Europese vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid, met ingekomen voorstel van onderzoek naar “demontage van de vluchtelingen-tijdbom in asielcentra” door Philomena Essed, van het Institute for Development Research aan de Universiteit van Amsterdam. 1993-1996.. 1 omslag.

PRIE (Participating Refugees in Europe).
25
Stukken betreffende de oprichting van PRIE, met ontwerpen van pamfletten en brochures en teksten van redevoeringen van Tina. 1994-1995.. 1 pak.
26-27
Stukken betreffende haar deelname aan het bestuur van PRIE. 1994-1997.. 2 pakken.
26
1994-1995..
27
1996-1997..
28
Tijdschriften, verzameld tijdens de VN vrouwenconferentie in Beijing in 1995 Pax et libertas, Kwartaalblad van de Women’s International League of Peace and Freedom (WILPF) Volume 57, nr. 1; International Peace Update. 2,3. april, juni 1995; World women 11, published by China Dayly 6 september 1995; !Forum ’95, the independent daily of the NGO forum on women. 2-5., 7-8 september 1995; pamflet over zelfmoorden van onderdrukte vrouwen of moorden op vrouwen in India, met aantekening van Tina over iemand die zij gekend heeft; ingekomen aanbeveling van een vormingsproject voor vrouwen door het ministerie van Onderwijs in Noorwegen. z.j. 1992-1995.. 1 pak.
29
Ingekomen brochures en vergaderstukken van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voor de Wereldvrouwenconferentie in Beijing. 1995.. 1 omslag.
30
Ingekomen brochures, pamfletten en tijdschriften van en over organisaties van in Nederland verblijvende vluchtelingen in opvangcentra. 1995-1997.. 1 omslag.
31
Ingekomen brochures over vluchtelingen, afkomstig van bureaus van de Verenigde Naties, met tekst van een interventie van Tina Ebro over vluchtelingen en racisme tijdens de internationale NGO conferentie van de Verenigde Naties voor vrouwen en vrede in Beijing. 1995.. 1 omslag.
32
Diverse pamfletten, verspreid onder deelnemers van het NGO-forum in Beijing. 1995.. 1 omslag.
33
Ingebrachte vergaderstukken voor het internationale NGO-forum in Beijing. 1994-1995.. 1 omslag.
34
Ingekomen brochures van het Committee for Asian Women, de NGO Working Group for Refugee Women en de Asian Women’s Human Right Council. 1993-1995.. 1 omslag..
35
Archiefstukken betreffende de activiteiten van het Comité Vrouwen tegen Uitzetting. 1996-1997.. 1 pak.
36
Ingekomen rapport van het Vrouwencomité van de Nabard Culturele Associatie Nederland over de situatie van vrouwen in Iran, met statuten van Nabard en exemplaar van het Iran Bulletin met een artikel over vrouwenstrijd aldaar. 1997.. 1 omslag.
37
Krantenknipsels over het asielbeleid en acties daartegen. 1997.. 1 omslag.
38-39
Stukken betreffende haar deelname aan het Netwerk Migrantië en de opzet van een internationaal congres in Amsterdam en een Europees vluchtelingentribunaal in Brussel. 1997-1998.. 2 omslagen.
38
Migrantië in het algemeen. 1997-1998..
39
Het Europees Vluchtelingen Tribunaal in samenwerking met El Taller. 1997-1998..
40
Stukken betreffende haar bijdrage aan een internationale conferentie voor vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers te Brussel. Juni 1998.. 1 omslag..

Contacten met het Committee for Asian Women (CAW) en vormingswerk

41
Ingekomen oudere brochures van het CAW; voorlichtingsbrochure What is CAW?; Isis international women’s journal, speciaal nummer in samenwerking met het CAW over industrie-arbeidsters in Azië September 1985; Beyond labour issues, women workers in Asia 1988. 1985-1988.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende haar deelname aan het Leaders Stage programme aan het Landmark Forum. mei-juni 1998.. 1 pak.
43
Ingekomen rapporten over het vormingswerk van het CAW en exemplaren van het door het CAW uitgegeven tijdschrift Asian Women Workers’ Newsletter. 1998-1999.. 1 omslag..
44
Stukken betreffende haar participatie in de opzet van een internationaal project voor assertiviteits- en leidingstraining aan vrouwen in Azië door het CAW en haar bemiddeling voor subsidie van dit project door de NOVIB. 1998-1999.. 1 omslag.