/
You are not logged in

Archief Jonge Vrouwen Gilde (JVG) 1909-heden

Identity Area

Collection IDIIAV00000294
Unitdate1909-heden
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent7 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1995 (nrs 1-201), 1997 (nrs 202-247) en 2009 (nrs 248-302)
Access and UseBeperkt
Schriftelijke toestemming van het bestuur van het Jonge Vrouwen Gilde is nodig voor inzage inventaris en archief.

Geschiedenis

Opgericht op 20 februari 1909 te Amsterdam door en voor niet-studerende jonge vrouwen vanaf 18 jaar; doelstelling is het bevorderen van een bewust christelijke levenshouding door het organiseren van bijeenkomsten en het bevorderen van de verantwoordelijkheid van de leden ten opzichte van de maatschappij; er zijn regelmatig zomerconferenties, weekenden, cursussen, kampen en andere activiteiten voor leden; organiseert vanaf 1919 vakantieclubs voor werkende vrouwen; de OCEBO-commissie organiseert vanaf 1919 zomerkampen voor jongeren; vanaf 1952 is de vluchtelingencommissie actief; er zijn afdelingen/regio's; van 1923 tot 1972 aangesloten bij YWCA-Nederland; vanaf 1930 tot 1987 was er een clubhuis te Leusden; orgaan is Het Gildeblad.


Inhoud

Notulen van algemene ledenvergaderingen 1914-1989 en bestuursvergaderingen 1909-1990; jaarverslagen 1927-1988; correspondentie 1922-1986; statuten en huishoudelijk reglement 1913 -1959, 1978; ledenlijsten 1911-1993; financiële stukken 1916-2000; stukken betreffende gildeconferenties en -weekends 1915-1961; stukken betreffende de vakantieclubs 1919-1969; stukken betreffende zomer- en zeilkampen 1919-1962; stukken betreffende de vluchtelingencommissie 1953-1991; stukken betreffende Clubhuis Ingeborg 1931-1987; Het Gildeblad 1909-heden; foto's 1911-1986; stukken van de afdeling Amsterdam 1910-1919.
Archief van de OCEBO-commissie): notulen van bestuursvergaderingen en jaarverslagen 1951-1991; correspondentie 1952-1968; log- en dagboeken, kranten en foto's van kampen 1919-1995.