/
You are not logged in

Archief Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG) 1976-2009

Identity Area

Collection IDIIAV00000049
Unitdate1976-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1998
1.84 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 13 maart 1976 als Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV) door verschillende vrouwengeschiedenisgroepen aan de universiteiten in Nederland; werd op 12 maart 1987 een vereniging (VLOV), sinds 1990 Vereniging voor Vrouwengeschiedenis geheten; doelstelling is het stimuleren, ontwikkelen en coördineren van activiteiten op het gebied van vrouwengeschiedenis; organiseert themadagen; geeft vanaf 1978 de Vrouwengeschiedeniskrant uit, sinds 1990 Vrouwengeschiedenisblad geheten en sinds 1995 Historica; vanuit de VVG verzorgen autonoom werkende redacties de publikatiereeks 'Een tipje van de sluier'; sinds juli 1989 aangesloten bij de International Federation for Research in Women's History (IFRWH); op 17 november 1980 werd het Kontaktadres Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis (KLOV) ingesteld als centraal punt voor informatie over vrouwengeschiedenis; vond huisvesting bij het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV); kreeg sinds 1983 subsidie voor activiteiten en personeel; in 1989 opgeheven wegens stopzetting subsidie.


Inhoud

Notulen van algemene ledenvergaderingen en discussiestukken 1976-1977, 1989-1990; notulen van bestuursvergaderingen 1989-1990; correspondentie 1979-1980, 1987-1990; stukken betreffende de oprichting 1976; statuten 1987; stukken betreffende subsidies 1987-1989; financiële jaarstukken 2003-2009; stukken betreffende het 15-jarig bestaan 1987-1991; stukken betreffende de manifestatie 6 mei 1978; stukken betreffende de verkoop en herdruk van 'Tipje 1' 1978-1979; kasboek 'Tipje 2' 1980-1988; stukken betreffende de themadag 25 september 1982 'De heksen, wie waren zij?' 1981-1982; stukken betreffende de krant 1979-1986; stukken van de Commissie Internationale Contacten 1988-1989; stukken van de redactie van Tipje 4' 1984-1987, 'Tipje 7' 1989-1992 en 'Tipje 8' 1989-1994, 'Tipje 10' 1993-1996 en 'Tipje 12' 1999-2000; stukken afkomstig van de vrouwengeschiedenisgroep Leiden 1976-1982 en van de vrouwengeschiedenisgroep Nijmegen 1976-1996; afleveringen van het tijdschrift.
Archief Kontaktadres Landelijk Overleg vrouwengeschiedenis: notulen 1984-1986; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1980-1989; financiële stukken 1984-1987, 1990; logboeken 1980-1989; stukken betreffende het geschiedenisspel 1985; stukken betreffende publikaties en lespakketten 1988-1990; stukken betreffende het Centraal Schriftelijk Eindexamen 1988-1989.
Archief Historica: notulen redactievergaderingen 1997-2006; correspondentie, foto's; afleveringen van het blad.
List / Plaatsingslijst

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

1a-d
Stukken betreffende de manifestatie vrouwengeschiedenis gehouden op 6 mei 1978 te Utrecht. ca 1978.. 2 pakken en 2 omslagen.
92
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis van 29 mei 1976 in Zwolle, 2 oktober 1976 in Nijmegen (3e bijeenkomst), 27 november 1976 in Utrecht en mei 1977 in Groningen. 1976-1977.. 1 omslag.
2
Stukken betreffende de oprichting van het Landelijke Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV) in 1976 en correspondentie 1979-1980, 1987-1988. 1976-1988.. 1 omslag.
3
Stukken betreffende de vrouwengeschiedeniskrant. 1979-1986.. 1 omslag.
7
Statuten van de Vereniging LOV (VLOV) 1987 en diverse bestuursstukken. 1987-1989.. 1 pak.
8
Stukken van de Commissie Internationale Contacten (CIC). 1988-1989.. 1 pak.
29
Stukken betreffende de afwijzing van de subsidie voor 1989 door het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen en stukken betreffende andere financieringsmogelijkheden. 1987-1989.. 1 omslag.
30
Notulen bestuursvergaderingen (VLOV), bestuurscorrespondentie, notulen algemene ledenvergaderingen en van vergaderingen van het LOV-bestuur met het KLOV. 1989.. 1 pak.
31
Stukken betreffende de begeleidingscommissie van het 'letteren-project' uitgevoerd door de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Utrecht. 1989-1990.. 1 omslag.
32
Notulen bestuursvergaderingen VLOV, notulen algemene ledenvergaderingen en bestuurscorrespondentie. 1989-1990.. 1 omslag.
33, 77-78
Stukken betreffende de (voorbereiding van de) viering van het 15-jarig bestaan op 16 november 1991. 1989-1991.. 3 omslagen.
33
Notulen, draaiboek, publiciteit, foto's en negatieven..
77
Correspondentie en de schrijfwedstrijd..
78
Financiën en subsidies..
79
Notulen VVG bestuur. Met bijlagen. 12 mei 2001-12 februari 2003.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende de Algemene Ledenvergadering. 2001 en 2003.. 1 omslag.
NB. Zie voor de agenda en notulen van de ALV’s ook de Historica.
81
Stukken betreffende beleidsbijeenkomsten van VVG bestuur en Historica. 2002.. 1 omslag.
82
Kopie van uitgaande aanbevelingsbrief aan de Nederlandse Vrouwen Raad om Margit van der Steen een reisbeurs te verstrekken om het NGO-Forum in Madrid te kunnen bijwonen. 26 april 2002.. 1 stuk.
83
Stukken betreffende de organisatie van de Johanna Naberprijs 2002. ca 2002.. 1 omslag.
NB. Voor de uitreiking zie inv.nr 84.
84
Stukken betreffende het congres Culturele Bagage op 11 en 12 oktober 2002 te Utrecht. 2001-2002.. 1 pak.
85
Stukken betreffende de studiedag ‘De ijkpunten geijkt’ gehouden op 22 maart 2002 in Maastricht en betreffende de presentatie van het nummer van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis waarin de lezingen werden gepubliceerd. 2002-2003.. 1 pak.
86
Stukken betreffende het symposium ‘Over vrouwentijdschriften gesproken’ gehouden op 24 april 2004 te Amsterdam. ca 2004.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende de bemoeienis met het voorstel van de commissie De Rooy voor het geschiedenisonderwijs. 2001.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende de deelname aan de rubriek ‘Biografische Berichten’ op emancipatie.nl. 2002.. 1 omslag.
NB. Dit project is voortijdig beëindigd.
89
Stukken betreffende de organisatie van Salon Al Baranka, op 29 februari, 28 maart en 25 april 2004 in Museumcafé Lombok te Utrecht. 2004.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de ondersteuning van het NWO-project ‘Duizend en één vrouwen’. 2004.. 1 omslag.

Kontaktadres Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis

10-11
Logboeken. 1980 november-1989 april.. 2 delen.
10
1980 november-1985..
11
1986-1989 april..
12-17
Ingekomen stukken. 1980-1989.. 6 pakken.
12
1980 november-1984 oktober..
13
1984 oktober-1985..
14
1986..
15
1987..
16
1988..
17
1989-1990..
18-20
Minuten van uitgaande stukken. 1980 november-1989.. 3 pakken.
18
1980 november-1984 november..
19
1984 december-1988 april..
20
1988 juni-1989..
21
Notulen en andere vergaderstukken van de begeleidingscommissie KLOV en KLOV-medewerkstersvergaderingen. 1984-1986 jan.. 1 pak.
22
Stukken betreffende het geschiedenisspel. 1985.. 1 pak.
23
Ingekomen brieven van auteurs houdende reacties op het verzoek van het KLOV voor schrijfsters voor publikaties over vrouwengeschiedenis in het geschiedenisonderwijs. 1988 febr-april.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de uitgaven Vrouwengeschiedenis in Beeld en Vrouwenportretten i.s.m. het NBLC. 1988-1989.. 1 omslag.
25
Verslagen van beoordelingen van lespakketten. 1990.. 2 stukken.
26
Financiële stukken. 1984-1987, 1990.. 1 omslag.
27
Stukken betreffende het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) geschiedenis. 1988-1989.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende de actie tegen stopzetting van de subsidie aan het KLOV door het ministerie van O & W. 1989 maart-april.. 1 pak.

Blad

93-96
Afleveringen van de Vrouwengeschiedeniskrant 1978-1989, het Vrouwengeschiedenisblad 1990-1994 en Historica, vanaf 1995. 1978-nu.. 4 dozen.
93
Jaargang 1-10. 1978-1987..
94
Jaargang 11-25. 1998-2002..
95
Jaargang 26-40. 2003-2017..
96
Jaargang 41-. 2018-..

Redacties Tipje van de Sluier

5
Stukken betreffende de verkoop en herdrukken van 'Tipje 1'. 1978-1979.. 1 pak.
6
Kasboek 'Tipje 2'. 1980-1988.. 1 deel.
9
Archief van de redactie van 'Tipje 4'. 1984-1987.. 1 doos.
35
Archief van de redactie van 'Tipje 7' Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS (1992). 1989-1992.. 1 doos.
NB. Ontvangen 24-3-1994.
36-53
Archief van de redactie van 'Tipje 8' Vrouwen in den vreemde (1993). 1989-1994.. 18 omslagen.
36
Correspondentie betreffende subsidies. 1990-1993..
37
Correspondentie met schrijfsters 1989-1993..
38
Correspondentie redactie onderling. 1989-1990..
39
Correspondentie met de uitgever. 1990-1993..
40
Overige correspondentie. 1989-1993..
41
Notulen van redactievergaderingen. 1989-1993..
42
Overzicht inhoud..
43
Stukken betreffende de inleiding. 1990..
44
Stukken betreffende niet geplaatste artikelen. 1990-1991..
45
Financiële stukken. 1992-1993..
46
Stukken betreffende publiciteit. 1993-1994..
47
Adreslijsten. 1994..
48
Stukken betreffende de presentatie. 5 november 1993..
49
Recensies. 1993-1994..
50
Stukken betreffende de nasleep. 1993-1994..
51
Contracten. 1990-1993..
52
Stukken betreffende de onderwijsbijlage. 1993..
53
Stukken betreffende de illustraties. 1993..
NB. Ontvangen 1-6-1994.
54-57
Archief van de redactie van 'Tipje 10' Vrome vrouwen. 1993 sep-1996.. 4 omslagen.
54
Vergaderstukken. 1993 sep-1995..
55
Correspondentie. 1993 sep-1996..
56
Stukken betreffende subsidies. 1995-1996..
57
Recensies en affiche van het congres van 8 juni 199?..

Vrouwengeschiedenisgroepen

Leiden.
34
Stukken afkomstig van en betreffende de vrouwengeschiedenisgroep Leiden. 1976-1982.. 1 doos .
NB. Ontvangen 9-2-1993.

Nijmegen.
58-61
Notulen van de vrouwengeschiedenisgroep. 1976-1981, 1984-1989, 1992, 1994-1996.. 4 omslagen.
58
1976 juni 16-1981 mei 21..
59
1984-1985..
60
1986 september-1989..
61
1992, 1994-1996..
62
Stukken betreffende de manifestatie vrouwengeschiedenis van 6 mei 1978. 1978.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende VIOOL, Vrouwen Interfacultair Overleg.1978 november-1980.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende vergaderingen van het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV). 1978-1980 januari.. 1 omslag.
65
Stukken betreffende de landelijke onderwijsgroep. 1978-1979.. 1 omslag.
66
Lay-out-exemplaar van de Vrouwengeschiedeniskrant 3 (1980) nr 3. 1980.. 1 stuk.
67
Herstory, dubbelnummer van Historical Note, het blad van het geschiedenisinstituut. [1980].. 1 stuk.
68-75
Ingekomen stukken, minuten van uitgaande stukken en stukken betreffende activiteiten. 1983-1995.. 8 omslagen.
68
1983-1986..
69
1987..
70
1988..
71
1989..
72
1990..
73
1991..
74
1992..
75
1993-1995..
76
Stukken betreffende de LOV-themadag van 3 november 1989 'En Marie werd wijzer ... Culturele verschijningsvormen van meisjesonderwijs in heden en verleden'. 1989.. 1 omslag.
91
Stukken van de vrouwengeschiedenisgroep Nijmegen, afkomstig van Maria Grever. 1984-1996.. 1 pak.
99-106
Stukken van de vrouwengeschiedenisgroep Nijmegen: notulen, ingekomen post, activiteiten. ca. 1992-1995.. 8 omslagen.
NB. In 2019 ontvangen van Karin Leers, voorzitter van de vrouwengeschiedenisgroep Nijmegen ca. 1993.

Utrecht.
97-98
Archief van de Vrouwengeschiedenisgroep Utrecht. 1976-1989.. 2 pakken.
NB. Ontvangen in 2018 van Fia Dieteren.
97
1976-1979..
98
1981-1989..