/
You are not logged in

Archief Vrouwenhuis Amsterdam (1968-)1973-2012

Identity Area

Collection IDIIAV00000186
Unitdate(1968-)1973-2012
1973-2012
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Sabine Aarts in 2015.
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwenhuis Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De stichting Vrouwenhuis Amsterdam, opgericht op 23 februari 1973 door de werkgroep Vrouwenhuis, had als doel huisvesting te vinden die moest dienen als ontmoetingsplaats, vergader- en actiecentrum voor vrouwen; op 6 juni 1973 werd het pand Nieuwe Herengracht 95 gekraakt door het Vrouwen Krakerskollektief; in dit Vrouwenhuis vonden vele praat- en actiegroepen een plaats evenals organisaties als de Vrouwenkrant, Feministische Uitgeverij De Bonte Was, Katijf, Cinemien, het Vrouwenweekblad, de Nederlandse Vrouwenbeweging, Vrouwen voor Vrede, ZAMI en de WOUW; sinds 1991 waren ook mannen welkom en huurden verschillende organisaties waaronder de milieubeweging regelmatig de zalen; in mei 1993 verhuisde de bibliotheek van het Vrouwenprojekt De Pijp naar het Vrouwenhuis en ging daar verder onder de naam 'Vrouwenbibliotheek Amsterdam' (was een stichting van 21 februari 1994 tot 27 juni 1995); de naam van het Vrouwenhuis veranderde in het voorjaar van 2003 in Stichting Akantes; in juli 2014 is Akantes gestopt; prominente personen in de organisatie waren Liesbeth Mostert en Lilibeth Ket.


Inhoud

Ordening
Notulen van huisgroepenvergaderingen 1973-1991; logboeken 1973-1995; correspondentie 1973-2003; jaarverslagen 1984/1985, 1998-2003; financiële stukken 1987-2008; stukken over de organisatie, geschiedenis en activiteiten van het Vrouwenhuis en Akantes 1973-2009; stukken over evenementen en acties 1976-2004; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1973-1995; foto's, geluidsbanden en videobanden 1973-2005.
Er is gekozen voor de gebruikelijke indeling met stukken van algemene aard (bestuursvergaderingen, correspondentie en jaarverslagen) en stukken betreffende onderwerpen; hieronder vallen de organisatie, geschiedenis, huisvesting en bedrijfsvoering, reguliere vrouwenhuisactiviteiten, geïnitieerde of mede georganiseerde evenementen en acties (met foto's), en contacten; de inventaris wordt afgesloten met beeld- en geluidsmateriaal; objecten en archiefstukken van anders archiefvormers zijn afgescheiden.
Algemeen

1-3
Notulen van huisvergaderingen en overleg van diverse groepen actief in de beginperiode van het Vrouwenhuis. 1973-1976.. 3 omslagen.
NB. De latere huisgroepenvergadering. Dit was de vergadering van het bestuur van het Huis, een bestuur zonder leden.
1
1973. Met geluidsband Scotch magnetic tape 204 '1e grote vrouwenvergadering, eerste vrouwenhuisvergadering', ontvangen van Marga van Rijen in 2017..
2
1974..
3
1975-1976..
4-12
Notulen van huisgroepenvergaderingen. Met bijlagen. 1976-1991.. 9 omslagen.
4
1976-1981..
5
1982-1984..
6
1985..
7
1986..
8
1987-1988..
9
1989..
10
1990..
11
januari-juni 1991..
12
september-december 1991..
13-20
Ingekomen brieven. 1973-1976, 1986-1998.. 4 dozen en 4 omslagen.
13
1973-1976. (omslag).
14
1986-1987. (omslag).
15
1987-1988. (omslag).
16
1989-1990. (omslag).
17
1991-1993..
18
1994-1995..
19
1996-1997..
20
1997-1998..
21
Kopieën van uitgaande stukken. 1977-1978, 1991-1997.. 1 omslag.
22
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande stukken. 1995-2002.. 1 omslag.
23
Ingekomen post en uitgaande e-mail (digitaal) op 3½ inch floppy diskettes (22 stuks). 1999-2001.. 1 doos.
24-25
Ingekomen (ansicht)kaarten. 1973, 1986, 1991-1992, 2002-2003 en z.j.. 2 omslagen.
24
Vakantiegroeten. 1973..
25
Groeten en nieuwjaarswensen. 1986, 1991-1992, 2002-2003..
26
Jaarverslagen van het Vrouwenhuis (1984/1985) en Akantes (1998- 2003). 1986, 2001-2004.. 1 omslag.

Organisatie, geschiedenis, huisvesting en bedrijfsvoering

27-32
Stukken betreffende de beginfase van het Vrouwenhuis. 1972-1974.. 6 omslagen.
27
Enquêteformulier, waarin o.a. gevraagd wordt welke mogelijkheden een vrouwenhuis moet bieden en of huren of kopen de voorkeur verdient. Gestencild. (1972)..
28
Handtekeningenlijsten voor 'Wij willen een vrouwenhuis'. 1973..
29
Stukken betreffende de eerste periode van het Vrouwenhuis na het kraken op 6 juni 1973 van het pand Nieuwe Herengracht 95 (minuten van uitgaande brieven, aantekeningen, notities, balans). 1973..
30
Persreacties op het kraken van het Vrouwenhuis. 1973..
31
Correspondentie en stukken over brandveiligheid van het pand. 1973..
32
Verslag (schrijfster onbekend) over één jaar vrouwenhuis 1973-1974 en stuk over publiciteit voor het vrouwenhuis. ca. 1974..
33-42
Stukken betreffende het Vrouwenhuis in de jaren-70. 1973-1978.. 10 omslagen.
33
Reilen en zeilen in het Vrouwenhuis (o.a. roosters, huisregels, overzichten van activiteiten en inrichting) en mededelingen, advertenties, aankondigingen 'Van het prikbord' (1973). ca. 1973-1978..
34
Rapporten, verslagen (o.a. Vrouwen huisbulletin) en memorie over het Vrouwenhuis. 1973-1975..
35
Discussie over 'Vrouwenhuis, stoppen of doorgaan'. 1974..
36
Ingekomen stukken bij Phil van der Linden met betrekking tot het Vrouwenhuis. 1975-1977..
37
Bedreiging van het voortbestaan. 1975..
38
Solidariteitsbetuigingen 'Vrouwenhuis moet blijven'. Fotokopieën. (1974)1975..
39
Diverse activiteiten. Met stukken over een filmpje van Mady Saks over het Vrouwenhuis. 1975-1979..
40
Aantekeningen, notulen. Klad. ca. 1976..
41
Manuscripten van verschillende hand o.a. over Vrouwenhuis, vrouwenzaken, voor het Vrouwenboekje I. z.j..
42
Krantenknipsels over het Vrouwenhuis. 1973-1977..
43-50
Stukken betreffende het Vrouwenhuis in de jaren-80 tot begin jaren-90. 1982-1991.. 7 omslagen en 1 pak.
43
'Vrouwenhuisproblemen' en 'Vrouwenhuis binnenstebuiten'. 1980-1981..
44
Discussiestukken naar aanleiding van bijlage 'De geschiedenis van het Amsterdamse Vrouwenhuis' in tijdschrift Katijf. 1982..
45
Subsidieaanvragen. 1983-1988..
46
Opknapbeurt van het gebouw. 1983..
47
Notulen 2 april 1984 en beleidsplan 1984 van het Vrouwenhuis. 1984..
48
Nota's, plannen en discussiestukken betreffende vernieuwing van het Vrouwenhuis. 1985-1986. (pak).
49
Feest 'Vernieuwd Vrouwenhuis' en informatiebrochure. 1986..
50
Herstructurering en bestuurlijke situatie binnen het Vrouwenhuis. 1989-1991..
51
Notities en overzichtsstukken betreffende de geschiedenis en ontwikkelingen van het Vrouwenhuis. ca. 1973-1985.. 1 omslag.
52-53
Brochures, folders en pamfletten van Vrouwenhuis Amsterdam, gebruikersgroepen, en stichting Akantes. ca. 1973-2006.. 2 omslagen.
52
Omslag I..
53
Omslag II..
54-56
Statuten en stukken betreffende statutenwijzigingen. 1973, 2000, 2001, 2003.. 3 omslagen.
54
Statuten van stichting Vrouwenhuis, opgericht op 23 februari 1973. 1973..
55
Stukken betreffende statutenwijzigingen stichting Vrouwenhuis. 2000, 2001..
56
Statuten van stichting Akantes, opgericht op 7 januari 2003. 2003..
57
Beleidsnota (1973) en beleidsplannen. 1973, 1984, 1991, 1997, 2001.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende stages. 1977-1978.. 1 omslag.
59-62
Stukken betreffende jubilea: 10 jaar en 15 jaar Vrouwenhuis. Met receptieboeken. 1983, 1988.. 3 delen en 1 omslag.
59
Stukken. 1983, 1988. (omslag).
60
Receptieboek 10 jaar. 1983. -I..
61
Receptieboek 10 jaar. 1983. - II..
62
Receptieboek 15 jaar. 1988..
63-65
Huurovereenkomsten, gebruikerscontracten, en overzichten van huurders. 1985-1989, 1994-1995, 1998-1999, 2001, 2003.. 3 omslagen.
63
1985-1989-I..
64
1985-1989.-II..
65
1994-1995, 1998-1999, 2001, 2003..
66-69
Stukken betreffende financiële zaken. 1987-2008.. 4 omslagen.
66
Begrotingen en financiële overzichten Vrouwenhuis. 1987-1989..
67
Begrotingen en financiële overzichten Vrouwenhuis. 1989-1991..
68
Begrotingen en accountantsrapporten Vrouwenhuis en Akantes. 2000-2004.
69
Begrotingen Akantes. 2003, 2004, 2007, 2008..
70-72
Stukken betreffende juridische aangelegenheden. 1989-1991, 2000-2001.. 3 omslagen.
70
Conflict tussen de Koördinatiegroep van stichting Vrouwenhuis en vrouwenschaakvereniging Chesspot. 1989-1991. -I..
71
Conflict tussen de Koördinatiegroep van stichting Vrouwenhuis en vrouwenschaakvereniging Chesspot. 1989-1991. -II..
72
Conflict van stichting Vrouwenhuis met vereniging Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) en de Stichting Vrouwen in de Bijstand. 2000-2001..
73
Notulen van Kantorenoverleg Akantes. Met bijlagen. 2001-2004.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende verbouwing van het pand Nieuwe Herengracht 95. 2002-2003.. 1 omslag.
75
Activiteitenplannen Akantes. 2003, 2005.. 1 omslag.
76
Exemplaren van Akantes Krant en Akantes Magazine, nr. 1-2, 4-11. 2004-2009, 2012.. 1 omslag.
77
Ontwerpen van briefpapier en logo's van Akantes. z.j.. 1 omslag.
78-82
Adressenboeken. z.j.. 4 delen en 1 pak.
78
Adressenuitdraai. (pak).
79
Adresboekje-I..
80
Adresboekje-II..
81
Adresboekje-III..
82
Adresboekje-IV..

Vrouwenhuisactiviteiten

83-85
Logboeken van de beginperiode van het Vrouwenhuis. 1973-1975.. 2 delen en 1 pak.
83
Logboeken (7 schriften) van de fase direct na het kraken. Met 'solidariteitsboek' en 'slaap-eet-bezoek-schrift'. 1973. (pak).
84
Logboek. 30 september 1974-21 februari 1975..
85
Logboek: 'Verslaglegging lopende gebeurtenissen alle in het huis werkende groepen - vrouwen'. 16 mei-25 juli 1975..
86-94
Logboeken van de Koördinatiegroep. 1975-1994.. 9 delen.
86
November 1976-augustus 1977..
87
September 1977-oktober 1978..
88
November 1978-september 1979..
89
September 1979-februari 1980..
90
Februari 1980-september 1981..
91
Mei 1982-mei 1985..
92
Mei 1985-juni 1987..
93
September 1987-december 1991..
94
Januari 1992- januari 1995. (losbladig).
95
Logboek van de Koördinatiedienst (losbladig). 1976-1982.. 1 deel.
96-97
Notulenboeken van de Koördinatiegroep. 1985-1988.. 2 delen.
96
Mei 1985-oktober 1986..
97
Oktober 1986-januari 1988..
98-99
Stukken van de Kerngroep. 1986-1987.. 2 delen.
98
Aantekenschriftje 1986..
99
Agenda. 1987..
100-103
Stukken betreffende praatgroepen. 1973-1974.. 3 omslagen en 1 pak.
100
Stukken betreffende de cursus (praatgroep) feminisme. 1973-1974. (pak).
101
Adreslijsten van praatgroepen en cursussen. 1973..
102
Stukken van de praatgroep Macht. (1974?)..
103
Manuscripten betreffende praatgroepen. z.j..
104-106
Deelnemerslijsten en andere stukken betreffende cursussen. 1973-1977.. 2 omslagen en 1 deel.
104
Mededelingen over en intekenlijsten voor cursussen en groepen. (1973)-1975..
105
Intekenboek cursussen. 1977. (deel).
106
Deelneemsterslijst, programma en verslag eerste bijeenkomst van VOS-cursus 1974-1975. 1974..
107
Stukken van de werkgroep Informatie Psychiatrie en Therapie. (O.a. een interview met B. van Dantzig). 1973.. 1 omslag.
108-109
Opschrijfboekjes van 'Ons Winkeltje'. 1975-1976, 1979-1980.. 2 delen.
108
1975-1976..
109
1979-1980..
110-116
Barboeken, logboeken, en stukken van de Bargroep. 1977-1979, 1986-1988, 1990.. 6 delen en 1 omslag.
110
Barboek. 1977..
111
Barboek. 1977-1978..
112
Barboek. 1979..
113
Logboek bargroep. 1986-1987..
114
Logboek bargroep. 1988.-I..
115
Logboek bargroep. 1988.-II..
116
Notulen van vergaderingen en andere stukken van de Bargroep. 1981, 1985-1988. (omslag).
117
Notulen, verslagen en andere stukken betreffende de Open Vrouwenschool (OVS), voornamelijk afkomstig van Catienke Bierens. 1977-1979.. 1 pak.
118
Giro-overschrijvingen en lijst van namen ten behoeve van een documentatiecentrum van vrouwen in Portugal. (Girorekening op naam van Phil van der Linden). 1979.. 1 omslag.
119-122
Aankondigingen en folders van en informatie over exposities in het Vrouwenhuis. 1986-2005.. 3 pakken en 1 map.
119
1986-1997. (map).
120
1997-2001..
121
2001-2003..
122
2004-2005..
123
Stukken betreffende de Filmgroep. 1985-1986.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende het Politiek Café. 1987, 1994-1995.. 1 omslag.
207-213
Stukken betreffende de Stichting en Werkgroep Vrouwenbibliotheek Amsterdam. 1989-2006.. 7 omslagen.
207
Afschrift van de oprichtingsakte 'Stichting Vrouwenbibliotheek' van 21 februari 1994 en uittreksel uit het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel dat op 23 oktober 1997 is geregistreerd dat de Stichting Vrouwenbibliotheek Amsterdam met ingang van 27 juni 1995 is opgehouden te bestaan. 1994, 1997..
208
Notulen. augustus 1993-februari 1999..
209
Financiën en huisvesting. Met 4 foto's gemaakt door Ingrid Kirsten. 1993-1996..
210
Correspondentie. 1994-1997..
211
Suggesties voor aanschaf nieuwe boeken. 1989-2001..
212
'Biebnieuws' en 'Nieuwe boeken'. 1994-2006..
213
Logboek. 2001-2004..
125
Stukken betreffende het Literaire café. 1995-2004.. 1 omslag.
126-132
Stukken betreffende activiteiten op het gebied van internet. 1996-1999, 2001.. 6 omslagen en 1 map.
126
Vrouwenplein in De Digitale Stad (DDS), correspondentie. Met 3½ inch floppy diskette met foto's (2001). 1996-1998, 2001..
127
Statistieken van Vrouwenplein, foto's van Vrouwenplein, post van het computercafé op 3½ inch floppy diskettes (15x statistieken, 1x foto's. 1x café.). 1996-2001. (map).
128
Discussiegroep 'dds.femail.mod'. 1996-1998..
129
Vrouwen.net. 1996-1997..
130
Internetwerkgroep. Met cursusmateriaal. 1997-1998..
131
DDS Vrouwenplein en andere stukken. 1996..
132
DDS Discussieplein en andere stukken. 1996-1997..
133
Stukken betreffende Strategiegroep Armoedebestrijding. 1996-1997.. 1 omslag..
134
Stukken betreffende vrouwen(huis)activiteiten afkomstig van Josephien van Vaalen. 1974-1977.. 1 pak.
135-138
Overige stukken betreffende vrouwenhuisactiviteiten. 1983-1996, 2003-2009..
135
1983-1985..
136
1985-1986.
137
1986-1996. (doos).
138
2003-2009..

Evenementen en acties

139
Draaiboek, dagprogramma en andere stukken betreffende het Eerste Nationale Vrouwenfestival, gehouden 11 september 1976 te Amsterdam. 1976.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende internationale conferenties. 1977-1978.. 1 omslag.
141-150
Logboek en stukken betreffende de viering van 8 maart Internationale Vrouwendag. 1979-1980, 1991-1998.. 5 omslagen, 3 mappen en 2 dozen.
141
Logboek Internationale Vrouwendag. 1988-1990. (map).
142
1980. 'Vrouwen eisen betaald werk'. Met foto's. 1979-1980..
143
1991. 'Internationale vrouwenstrijd, internationale solidariteit'. 1990-1991..
144
1992. 'Vrouwenrechten en mensenrechten; vluchtelingen, zwarte/migranten en witte vrouwen solidair tegen racisme'. Met foto's. 1991-1992. (doos).
145
1993 en 1994. 'Vrouwenrechten - mensenrechten; stop geweld tegen vrouwen'. 1992-1993. (doos).
146
1995. 'Amsterdam heeft het multicultureel'. 1994-1995..
147
1996. 'Armoedebestrijding van vrouwen in A'dam'. 1995-1996..
148
1997. 'Alle vrouwen solidair tegen racisme'. Foto's. 1997. (map).
149
1998. 'Vrouwenarbeid een recht; recht op economische zelfstandigheid'. Stukken. 1997-1998..
150
1998. 'Vrouwenarbeid een recht; recht op economische zelfstandigheid'. Foto's. 1998. (map).
151
Pamfletten van Dag tegen Porno 30 januari 1981 en andere stukken betreffende anti-porno activisme. 1980-1982.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende 'aktie- en diskussieweek Geef seksisme geen kans, stop geweld tegen vrouwen'. 1982-1983.. 1 omslag.
153
Stukken betreffende Verenigde Naties (VN) Wereldconferentie Mensenrechten. 1992-1993.. 1 omslag.
154-156
Uitdraaien van discussielijsten en andere stukken betreffende de 4e VN Wereldvrouwenconferentie in Beijing. 1994-1995.. 3 omslagen.
154
Omslag I..
155
Omslag II..
156
Omslag III..
157-160
Stukken betreffende Spiegelconferentie 'Van Peking naar Amsterdam' 2 t/m 16 september 1995 in het Vrouwenhuis Amsterdam. 1994-1995.. 3 omslagen en 1 map.
157
Stukken I..
158
Stukken II..
159
'Lesbisch debat over de Nederlandse en internationale lesbische beweging'..
160
Foto's. (map).
161
Stukken betreffende Empowerment Actieweek. 1996-1999.. 1 doos.
162
Foto's van uitreiking Hennie de Swaan-prijs. 1996.. 1 map.
163-165
E-mail en stukken betreffende het Lesbisch Festival (ook: Lesbian Pride) 12, 13 en 14 november 2004 in Amsterdam. 2004.. 2 omslagen en 1 map.
163
Stukken-I..
164
Stukken-II..
165
E-mail op vijf 3½ inch floppy diskettes (map)..
166-167
Stukken betreffende 2e Lesbian Festival 9, 10 en 11 december 2005 in Amsterdam. 2004-2005.. 2 omslagen.
166
Omslag-I..
167
Omslag-II..

Contacten

168
Breed Vrouwenoverleg (BVO). Agenda's en notulen van vergaderingen, met bijlagen. 1991-1994.. 1 omslag.
169
Gemeente Amsterdam. Correspondentie. 1973-1976.. 1 pak.
170
Gemeente Amsterdam en verschillende ministeries. Correspondentie, waaronder subsidieaanvragen in verband met het Jaar van de Vrouw. 1974-1985.. 1 map.
171-185
Vereniging Landelijk Overlegorgaan Vrouwenhuizen (LOV) en voorgangers. 1975-1993.. 15 omslagen.
171
Gezamenlijk Overleg Vrouwenhuizen. 1975-1978..
172
Landelijk Vrouwenhuizenoverleg. Met stukken van vrouwenhuizen in andere steden. 1978-1984..
173
Notulen van vergaderingen over opzetten van een structureel landelijk overleg vrouwenhuizen (1986), statuten, presentatie van het overlegorgaan, en beleidslijnen (1989). 1986, 1989,.
174
Stukken betreffende de organisatie van LOV, waaronder doelstellingen, huishoudelijk reglement, informatiefolders, en stukken over gebruik ruimte Vrouwencentrum Dordrecht. 1986-1991..
175
Notulen van Landelijk Overleg Vrouwenhuizen (voor de oprichting van de vereniging). 1986-1989..
176
Notulen van ledenvergaderingen. 1989-1993..
177
Notulen van bestuursvergaderingen. 1989-1993..
178
Verslagen en stukken betreffende themabijeenkomsten en studieweekenden. 1986-1992..
179
Correspondentie. 1989-1993..
180
Jaarverslagen en werkplannen. 1989-1991..
181
Contacten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over subsidie. 1988-1989..
182
Ingevulde enquêteformulieren met vragen over vrouwenhuis/centrum en over LOV. 1991..
183
Jaarverslagen van deelnemende organisaties. 1988-1989..
184
Overige stukken, chronologisch geordend. 1985-1989..
185
Overige stukken, chronologisch geordend. 1990-1993..
186
Stedelijk Netwerk Vrouwenplatforms. Correspondentie, uitnodigingen en notulen van overleg. 1993-1994.. 1 omslag.
187
Vrouwenvakbeweging. Foto's van een bijeenkomst in Gouda, met Liesbeth Mostert. 1989.. 1 map.
188
Actiestencils, vlugschriften en pamfletten van andere organisaties. ca. 1972-1995.. 1 omslag.

Documentatie

189
Schrift met knipsels over vrouwenzaken. 1968-1973.. 1 deel.
190
Knipsels over vrouwenzaken. 1972-1975.. 1 omslag.
191
Knipsels van recensies van 'vrouwentoneelstukken'. 1978.. 1 omslag.

Beeld- en geluidsmateriaal

192
Foto's van het Vrouwenhuis, acties en kampen. ca. 1973-1985 en z.j.. 1 omslag en 3 stukken groot formaat.
193-195
Foto's van het Vrouwenhuis, activiteiten en evenementen. 1991-1997.. 3 mappen.
193
1991-1994..
194
1995-1996. (met negatieven)..
195
1997..
196
Foto's bij en na de organisatiewijziging (Akantes). 2003, 2005.. 1 map.
197-199
Compact cassettes (122 stuks) met geluidsopnames gemaakt bij bijeenkomsten. 1993-2009 en z.j.. 3 dozen.
197
1993-1995. Waaronder: 8 maart (1993), Ma'dam debat (1994), VN conferentie, hulpverlenersdebat, 'wilde verhalen', globalisering, vluchtelingenvrouwen, politiek landelijk, tegen vrouwenhandel (1995)..
198
1996-1997, 2007, 2009. Waaronder Empowerment, DDS, Literaire Dag, Politiek-armoede (1996), Europa verdrag, duurzame ontwikkeling, stadsdelen, conferentie armoede bestrijding, Maya-vrouwen, strijd tegen seksueel geweld (1997), netwerkdag (2009)..
199
1998-2002, 2004-2005. Waaronder: 25 jaar Vrouwenhuis, Arbeid en Zorg, lesbisch debat, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland(MVVN), vrouwenhulpverlening, lokale strategieën, emancipatiebeleid (1998), vrouwen en bijstand vrouwenopvang, lesbisch debat, Zwaluw (1999), nieuwjaarsreceptie (2000, 2001, 2002, 2004, 2005), Zomeruniversiteit (2004) 8 maart (2005), 2x 8 maart (z.j.).
200-206
Videocassettes (6 VHS en 1 VHSC). 1988, 1992-1993, 1995 en z.j.. 7 stuks.
200
'Feminisme tussen toen en toekomst'. AVTV. 06-1988.)..
201
'Agaam. 1992. (VHSC).
202
Uitzending NOS-journaal. 07-03-1992..
203
Rock & Roll demo. 1993..
204
Openingsceremonie Beijing. 1995..
205
Hennie de Swaan, portret. Tv-programma. 1995..
206
Stichting Vrouwenhuis mix. z.j.