/
You are not logged in

Marie Jeanette Archief Baale 1893-1937

Identity Area

Collection IDIIAV00000009
Unitdate1893-1937
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Atie van der Horst in 1986
Inventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018 in verband met digitalisering
Access and UseVrij
Access NoteAlleen digitaal te raadplegen, behalve de inv.nrs 52-53 en 55
Preferred CitationArchief Marie Jeanette Baale, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 17 mei 1875 te Groningen, overleden op 22 oktober 1947 te Amsterdam; studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 1900 cum laude haar graad; op 3 juli 1903 promoveerde zij als eerste vrouw in West-Europa tot doctor in de klassieke letteren; was lerares aan het Mädchen-Gymnasium in Keulen 1903-1906, met ingang van 1907 aan de gymnasia in Doetinchem, in Assen en vanaf 1 oktober 1912 in Amsterdam; 1895-1902 presidente van de Amsterdamsche Dames- Studentenvereeniging Dicendo Discentes Docemus (DDD), die opging in de in 1902 opgerichte Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging (AVSV); medeoprichtster van de Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen in 1918, vanaf 1924 Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) geheten; in 1917-1918 ondervoorzitster van de Commissie Huldeblijk aan de nagedachtenis van Jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper; presidente van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Amsterdam 1916-1919; presidente van de Vrouwengroep in de Vrijheidsbond, afdeling Amsterdam vanaf de oprichting op 19 maart 1921 tot eind jaren dertig; lid van het hoofdbestuur van de Vrijheidsbond 1921-1937.


Inhoud

Bewijs van toelating tot de universiteit 1893; universitaire diploma's 1896, 1900; stukken betreffende haar promotie 1903; correspondentie betreffende haar aanstelling en ontslag bij het Mädchen-Gymnasium in Keulen 1902-1906; jaarverslagen, statuten, leerplan en enkele andere stukken betreffende de Verein Mädchen Gymnasium Köln 1902-1908; lidmaatschapsbewijzen 1904-1906, 1935; stukken betreffende DDD, inclusief statuten en reglement 1894-1902, en de AVSV 1927-1937; enkele stukken betreffende de tweede bijeenkomst van afgestudeerde vrouwen in Nederland in 1916, de VVAO en de International Federation of University Women 1926, 1929; teksten van lezingen en artikelen 1914-1933; verslag van haar terugreis uit Bazel 1914; handgeschreven 'Rapport inzake gelijkstelling van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten bij het onderwijs in Nederland' 1918; brochures, gedrukte artikelen en knipsels van artikelen van Marie Baale 1917-1931; knipsels betreffende Marie Baale.
Toegang

7-26
Teksten van lezingen en artikelen. 1914-1925.. 20 omslagen.
34-44
Map met publicaties. 1910-1924 en z.j.. 9 stukken, 1 omslag.
52
Scriptie van Monique Diederichs 'Literatuuronderzoek naar: vrouwelijke geleerdheid in het verleden', een voorstudie voor haar doctoraalscriptie over M.J. Baale. z.j.. 1 stuk.
NB. Ontvangen in 2009 van M. Diederichs. Niet digitaal.
53
Bblocnotevellen met teksten van de interviews. 1991-1992.. 1 omslag.
NB. Ontvangen in 2016 van M. Diederichs. Niet digitaal.
54
Geluidsbanden met opnames van interviews betreffende M.J. Baale; de geïnterviewden zijn: mw M.W. Capit (buurmeisje 1937-1942), mw Van Wetering, mw L. Bom, professor Dupar, mw F. Krol, professor Dijkstra, mw Boekestijn, mw Van der Vliet en mw Wolf (leerling M.J. Baale); blocnotevellen met tekst van de interviews. 1991-1992.. 9 cassettebandjes.
NB. Ontvangen in 2009 van M. Diederichs. De bandjes zijn gedigitaliseerd in 2014, raadpleeg de Oral History-collectie van Atria.