/
Je bent niet ingelogd

Archief Theodora Elisabeth Kraakman 1973-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000429
Unitdate1973-1999
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent2.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2001; 2.20 meter is nog niet geïnventariseerd.
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig .
Preferred CitationArchief Theodora Elisabeth Kraakman, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 12 juli 1946 te Eindhoven, overleden op 24 september 2002 te Amsterdam; roepnaam Dorelies; huwde op 11 augustus 1970 met Nowell Amir Yrizarry van wie ze in 1974 scheidde; kreeg een dochter; studeerde internationaal recht te Utrecht en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam; promoveerde in 1997 op een historisch onderzoek naar vrouwen en pornografie 'Kermis in de hel. Vrouwen en het pornografisch universum van de Enfer 1750-1850'; doceerde van 1987-2001 lesbische studies bij de vakgroep sociologie van de Universiteit van Amsterdam; was redacteur en medeauteur van het 'Lesbisch Prachtboek' (1979), 'Goed Verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en vrouwen' (1989) en van 'Grensverschillen in de seks' (1990); publiceerde artikelen over George Sand in De Gids en in Lust & Gratie; redacteur van de 'Newsletter Forum on Sexuality' ca 1998.


Inhoud

Agenda's, dagboeken en brieven; stukken betreffende het Vrouwenhuis Utrecht 1974-1975, vrouwengeschiedenis 1977-1979 en lesbische archieven 1982; stukken betreffende publicaties 1973-1990; stukken betreffende de Stichting Lust en Gratie 1980-1981 en de Marike Ariaens Stichting 1982-1999; stukken betreffende Anna Blaman 1988; foto's.
Toegang

1
Stukken betreffende het project anti-discriminatie-wetgeving van Man Vrouw Maatschappij (MVM). 1973-1974..
2
Stukken betreffende het Vrouwenhuis Utrecht. 1974-1975..
3
Kladversie van een reactie op het artikel ‘Why Miss Black America?', verschenen in New Amsterdammer, Vol 1, no. 2, March 30. 1973..
NB. Het artikel is in tweevoud aanwezig.
4
Kladversie van een reactie op een folder van het Industrieel Assurantiekantoor BV te Eindhoven. Met een kopie van de folder. z.j..
5*
Stukken betreffende het Lesbisch Prachtboek: concepten van artikelen, notulen van redactievergaderingen, correspondentie tussen redactieleden, auteurs en uitgeverij, recensies. 1978-1980. Met een plakboek van kopieën van foto’s van de presentatie, gemaakt in 1996 door fotografe Hennie Henriët. 1978-1980, 1996..
6
Oprichtingsakte van de Stichting Lust en Gratie en notulen van bestuursvergaderingen; de Stichting Lust en Gratie was een voortzetting van het Lesbisch Prachtboek. 1980-1981..
NB. Zie voor meer archief van Lust en Gratie de archieven van Mineke Bosch, Saskia Wieringa, Maaike Meijer en Carla Brünott.
7
Stukken betreffende de Lesbische Driedaagse, gehouden op 20, 21 en 22 oktober 1978 te Heemskerk. Met 3 z/w/ foto’s van een fietsenreparatieles. Vlnr: Dorelies Kraakman, Ineke van Mourik en Jantien Lodder ?1978..
8-9
Stukken betreffende de publicatie Goed Verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, onder redactie van Gert Hekma, Dorelies Kraakman, Maurice van Lieshout en Jo Radersma (1989) en de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Historisch Museum: concepten van artikelen, opzet van de tentoonstelling, stukken betreffende haar onderzoek naar Anna Blaman, recensies. 1987-1989..
10
Opzet van een artikel over Anna Blaman voor het tiende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis met een reactie van de redactie. 1988..
11
Kopieën van brieven aan Anna Blaman (1959-1960) en aantekeningen uit archieven, en een ingekomen brief betreffende publicatie van ongepubliceerde brieven van Sonja Witstein aan Anna Blaman in Lust en Gratie. 1988..
12
Stukken betreffende de viering van haar veertigste verjaardag op 18 oktober 1986 in de Sleep-in te Amsterdam, samen met Angele van Hanswijk, Anneke Heinz, Annet Planten en Jo Radersma. Met foto’s. Een kopie van het toneelstuk is in juli 2016 toegevoegd; origineel in bezit van Anneke Heinz. 1986..
13*
Stukken betreffende de Marike Ariaens Stichting en het pand Prinsengracht 39. 1982-1999..
14
Stukken betreffende het Utrechts Lesbisch Archief en het Landelijk Overleg Lesbische Archieven (LOLA). 1982..
15
Presentielijst van de ‘lesbian meeting’ in Amsterdam, maart 1975. 1975..
16
Stukken betreffende het Heksencollege, landelijke discussiedag en lezingen over feminisme en wetenschap, 13 oktober 1977 te Nijmegen. 1977..
17
Zwart wit foto van de viering van het tienjarig bestaan van Mama Cash in Marcanti 1993; geheel rechts Dorelies Kraakman. 1993..
18
Geluidsband met opname van een lezing van Michelle Perrot, 17 mei 1990. 1990..
19
Stukken betreffende de vrouwengeschiedenisgroep Utrecht 1978 en Amsterdam 1979. 1978-979..
20
Krantenknipsel uit Trouw van 26 februari 1973, voorzien van commentaar en anoniem gestuurd naar Dorelies Kraakman. 1973..
21
Brief aan de meisjes van de Heksenketel, het vrouwencafe in Utrecht. 4 december [1978]..
22
Werkstuk en ingekomen brief van Boris Minnaert betreffende zijn speciaal onderwerp Louise Michel voor het eindexamen geschiedenis Atheneum 1982. 1981-1982..
23
Terugontvangen concept van het essay over George Sand voor Lust & Gratie, met begeleidende brief van Xandra Schutte van Uitgeverij Bert Bakker. 24 juni 1990. 1990..
24
Stukken betreffende de lezing ‘Guerilla in the Midst. Women’s Cinema in the Eighties’ , het postgraduate seminar ‘ Psychoanalysis, Fantasy, and Lesbian Sexuality’ en het doctoraal werkcollege ‘Scenarios of Desire. Lesbian Self-Representation’ van Teresa de Lauretis, gasthoogleraar Lesbische Studies aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam. 1990..
25
Stukken betreffende de bundel Grensgeschillen in de seks. Bijdragen tot een culturele geschiedenis van de seksualiteit, onder redactie van Gert Hekma, Dorelies Kraakman en Willem Melching. 1990..
26
Stukken betreffende het Colloque Internationale de Nohant 19-22 september 1991 en de aankondiging van het 10e Congres International George Sand, 7-9 juli 1992. 1991..
27
Correspondentie met Hanna Acker van L’Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft over het artikel van Dorelies Kraakman ‘Im Westen nichts Neues? Lesbenforschung in den Niederlanden’. 1992-1993..
28
Stukken betreffende het college ‘Lesbisch in Nederland. Ontstaan van een paars palet’, 14 december 1992-2 april 1993, gedoceerd door Dorelies Kraakman. 1992-1993..
29
Manuscript ‘Verzorging als ritueel. Feestelijke en stemmige verzorging in een informeel sociaal arrangement’ betreffende feesten en ceremonies bij lesbische vrouwen, gepubliceerd in het afdelingsblad van de Vakgroep Verzorgingssociologie 'Verzorging'.z.j..
30
Stukken betreffende de studieconferentie lesbische verbeelding in de massamedia gehouden op 13 september 1989, georganiseerd door de afdeling lesbische studies van het Sociologisch Instituut van de UvA, de medewerkster lesbische studies van de vakgroep Vrouwenstudies PSCF en de vakgroep massacommunicatie. 1989..