/
You are not logged in

Archief Internationale Kamp Vereeniging voor Meisjes 1922-1931

Identity Area

Collection IDIIAV00000522
Unitdate1922-1931
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.08 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Theo van de Sande in 2004, bewerkt door Annette Mevis in 2005
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Internationale Kamp Vereeniging voor Meisjes, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De herkomst van de archivalia, aangetroffen in de bibliotheek van Het Utrechts Archief, is onduidelijk. In 2004 is besloten de archivalia, omvang 0,08, in een afzonderlijke inventaris te beschrijven (door Theo van de Sande). De archivalia werden in maart 2005 overgedragen aan het IIAV te Amsterdam.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 12 mei 1922 te Leiden; als belangrijkste doelstelling kende de Vereeniging de organisatie van internationale kampen voor jonge meisjes vanuit een christelijke invalshoek; in dat kader sloot zij zich ook aan bij de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes te Utrecht; tijdens de oprichtingsvergadering werd het eerste bestuur samengesteld, waarin de dames Th.L. Croockewit, C.Ch.J. Fontein, M.S. van IJsselstein, A.E. Eijkman, A.E. Cnoop Koopmans en H.C.E. Pilaar zitting hadden; al direct na de oprichting werd een lijst aangelegd van meisjesofficieren voor de te houden kampen; zo werd er van 21 tot 31 augustus 1923 een Engels-Nederlands kamp georganiseerd in Egmond aan Zee; daarna lijken de activiteiten van de Vereeniging tijdelijk op een lager pitje komen te staan.


Inhoud

Notulen van bestuurs-, jaar- en commissievergaderingen 1922-1929; stukken betreffende de organisatie van kampen in Nederland, België en Frankrijk 1923-1931.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Notulen van bestuursvergaderingen, tevens van jaar- en commissievergaderingen. 1922, 1925-1929.. 1 katern.
2
Circulaire met een uitnodiging voor een weekendbijeenkomst van 24 tot en met 27 november in het pand Louise de Colignyplein 21 te Den Haag, minuut, met een model van een antwoord-briefkaart. 1922.. 1 omslag.
3
Ingekomen stukken. 1927.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

4
Aantekening over de eventuele overdracht van het archief van de Vereeniging aan de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes te Utrecht. Z.j.. 1 stuk.
NB. Het archief bevond zich volgens de aantekening toentertijd in de 'zitkamer Bachmanstraat [te Den Haag], op den grond in de hangkast'.
5
I.K.V. mail, exemplaar van de periodiek van de Vereeniging naar aanleiding van een Engels-Nederlands kamp. Doorslag. In tweevoud. Nederlands en Engels. 1924.. 1 omslag.
6
Stukken betreffende de organisatie van diverse kampen. Nederlandse en Engels. 1923-1931.. 1 omslag.
7
Foto van twee bruidsmeisjes, vermoedelijk leden van de Vereeniging. Ca. 1925.. 1 stuk.
8
Notulen van een vergadering met afgevaardigden van diverse verwante organisaties op 11 december in het pand van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes aan de Heerenstraat 40 te Utrecht. 1931.. 1 stuk.
NB. Het betreft de organisaties Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, J.V.G., J.V.O., Vereeniging L.M.Z.C. en M.Z.C. van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging.
9
Stukken betreffende het lidmaatschap van en contacten met diverse verwante organisaties. 1923-1929.. 1 omslag.
NB. Betreft Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes 1925-1927, Federation of University Women's Camps for Schoolgirls 1923, 1929, Nederlandsch Verbond van Christelijke Meisjesvereenigingen [1925], Young Women's Christian Association 1927.

DOCUMENTATIE

10
‘Study circles and their leadership’, uitgegeven door Student Christian Movement te Londen. Gedrukt. 1920.. 1 katern.
11
'Hebben de jeugdleiders een taak te vervullen ten aanzien van de sexueele opvoeding der jeugd?': stenografisch verslag eener bijeenkomst gehouden op zaterdag 17 juni 1922, in de aula van het Amsterdamsch Lyceum, door de Nederlandsch Vereeniging tot Bestrijding der Geslachtsziekten tezamen met het Nederlandsche Jeugdleiders-Instituut', tekst van een bijeenkomst, ingeleid door C.P. Gunning, rector van het Amsterdams Lyceum, overdruk uit Sexueele hygiëne, uitgegeven door de Nederlandsch Vereeniging tot Bestrijding der Geslachtsziekten. Gedrukt. Ca. 1923.. 1 katern.