/
You are not logged in

Archief Arachne, Vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid 1990-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000379
Unitdate1990-1998
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.05 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1999
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Arachne, Vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 17 december 1991; fuseerde per 1 januari 1998 met het Instituut Vrouw & Arbeid, het WEP-internationaal en het project AISA tot De Bundeling, later E-Quality geheten; doel was het ondersteunen en adviseren van de brede Nederlandse vrouwenbeweging bij het beïnvloeden van het beleid van de (rijks)overheid op het gebied van emancipatie en gelijkberechtiging van vrouwen; hiertoe werden onder andere conferenties gehouden en diverse brievenacties aan regering en kamerleden geïnitieerd; ook werd jaarlijks de `Prinsjesdagborrel' gehouden om contacten tussen de vrouwenbeweging, politici, ambtenaren en journalisten te bevorderen; er verschenen twee periodieken Feiten en Cijfers en Invloed, Informatie voor/over vrouwen en overheidsbeleid.


Inhoud

Vergaderstukken van het bestuur 1991-1997; vergaderstukken van het stafoverleg 1993-1995; jaarverslagen over 1992-1996; correspondentie 1992-1997; oprichtingsakte 1991 en akte van statutenwijziging 1993; stukken betreffende de voorgeschiedenis en totstandkoming 1991; stukken betreffende beleid 1992-1997; stukken betreffende (bezuinigingen op de) subsidie 1991-1996; stukken betreffende de jaarlijkse `Prinsjesdagborrel' 1992-1996; stukken van de conferentie `Het onbenutte potentieel' 1993; stukken betreffende emancipatiebeleid, pensioenreparatie en kinderopvang 1992-1997; periodieken Feiten en Cijfers 1992-1997 en Invloed 1993-1997 met correspondentie; foto's van bestuur en medewerksters en diverse activiteiten 1992-1997.
Vergaderstukken van het bestuur. 1991-1997.

1-10
Vergaderstukken van het bestuur. 1991-1997.. 10 pakken.
1
dec 1991-apr 1992..
2
mei-dec 1992..
3
1993..
4
1994..
5
1995..
6
jan-apr 1996..
7
mei-sep 1996..
8
okt-dec 1996..
9
jan-mei 1997..
10
jun-dec 1997..

Vergaderstukken van het stafoverleg. 1993-1995.

11-13
Vergaderstukken van het stafoverleg. 1993-1995.. 3 pakken.
11
nov 1993-jul 1994..
12
aug-dec 1994..
13
1995..

Jaarverslagen. 1992-1996.

14
Jaarverslagen. 1992-1996.. 1 omslag.

Correspondentie. 1992-1997.

15-41
Correspondentie. 1992-1997.. 27 pakken.
15
A-F. 1992..
16
G-M. 1992..
17
N-S. 1992..
18
T-Z. 1992..
19
A-E. 1993..
20
F-L. 1993..
21
M-R. 1993..
22
S-U. 1993..
23
V-Z. 1993..
24
A-D. 1994..
25
E-H. 1994..
26
I-M. 1994..
27
N-R. 1994..
28
S. 1994..
29
T-Z. 1994 ..
30
A-D. 1995..
31
E-G. 1995..
32
H-M. 1995..
33
N-O. 1995..
34
P-S. 1995..
35
T-U. 1995..
36
V-z. 1995..
37
A-F. 1996..
38
G-R. 1996..
39
S. 1996..
40
T-Z. 1996..
41
A-Z. 1997..

Akte van oprichting 17 december 1991 en akte van statutenwijziging 13 januari 1993. 1991, 1993.

42
Akte van oprichting 17 december 1991 en akte van statutenwijziging 13 januari 1993. 1991, 1993.. 2 stukken.

Concept-huishoudelijk reglement. z.j.

43
Concept-huishoudelijk reglement. z.j.. 1 stuk.

Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel. 1991-1996.

44
Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel. 1991-1996.. 1 omslag.

Stukken betreffende de voorgeschiedenis en de totstandkoming van Arachne. 1990-1991.

45
Stukken betreffende de voorgeschiedenis en de totstandkoming van Arachne. 1990-1991.. 1 omslag.

Stukken van en betreffende de slotmanifestatie 9 december 1997 te Den Haag; met tekst van de toespraak van Carien Evenhuis, getiteld 'Van de zijlijn naar het speelveld' zonder datum. 1997.

46
Stukken van en betreffende de slotmanifestatie 9 december 1997 te Den Haag; met tekst van de toespraak van Carien Evenhuis, getiteld 'Van de zijlijn naar het speelveld' zonder datum. 1997.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 106.

Kopie van de akte van fusie tot Stichting De Bundeling. 31 december 1997.

47
Kopie van de akte van fusie tot Stichting De Bundeling. 31 december 1997.. 1 stuk.

Stukken van de benoemingscommissie ‘Nieuw Bestuur’. 1993.

48
Stukken van de benoemingscommissie ‘Nieuw Bestuur’. 1993.. 1 omslag.

Voorlopig organisatie- en formatieplan 1992 en ‘voortgangsrapportage’, rapport over 1 januari-1 juni 1992. 1992.

49
Voorlopig organisatie- en formatieplan 1992 en ‘voortgangsrapportage’, rapport over 1 januari-1 juni 1992. 1992.. 2 stukken.

Beleidsplan en begroting 1992 en Beleidsplan en werkplan voor 1993. 1991-1992.

50
Beleidsplan en begroting 1992 en Beleidsplan en werkplan voor 1993. 1991-1992.. 2 stukken.

‘Meerjarenplan’, beleidsplan ‘de traditie sterker dan de leer’. 1993.

51
‘Meerjarenplan’, beleidsplan ‘de traditie sterker dan de leer’. 1993.. 1 stuk.

Beleidsplan en werkplan voor 1996. 1995.

52
Beleidsplan en werkplan voor 1996. 1995.. 1 stuk.

Intern verslag van de expertmeeting 26 april 1996 te Bennekom ‘Emancipatie-ondersteuningsbeleid in de toekomst’. 1996.

53
Intern verslag van de expertmeeting 26 april 1996 te Bennekom ‘Emancipatie-ondersteuningsbeleid in de toekomst’. 1996.. 1 stuk.

Beleidsnota ‘Een denktankfunctie in de Bundeling: Ideeën voor een concrete invulling’. 1997.

54
Beleidsnota ‘Een denktankfunctie in de Bundeling: Ideeën voor een concrete invulling’. 1997.. 1 stuk.

‘Basisdokument. Taak, plaats en werkzaamheden van Arachne’. z.j.

55
‘Basisdokument. Taak, plaats en werkzaamheden van Arachne’. z.j.. 1 stuk.

Organisatieschema. z.j.

56
Organisatieschema. z.j.. 1 stuk.

Adreslijst van medewerksters. 1994.

57
Adreslijst van medewerksters. 1994.. 1 stuk.

Jaarrekeningen. 1992 en 1993.

58
Jaarrekeningen. 1992 en 1993.. 2 stukken.

Begrotingen. 1992-1995.

59
Begrotingen. 1992-1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidiëring door het ministerie van WVC (later VWS), stukken betreffende de voorgenomen bezuinigingen op de subsidie door staatssecretaris Terpstra en stukken betreffende het bezwaarschrift van Arachne tegen de beschikking van 13 juli 1995 over deze bezuinigingen. 1991-1995.

60-61
Stukken betreffende subsidiëring door het ministerie van WVC (later VWS), stukken betreffende de voorgenomen bezuinigingen op de subsidie door staatssecretaris Terpstra en stukken betreffende het bezwaarschrift van Arachne tegen de beschikking van 13 juli 1995 over deze bezuinigingen. 1991-1995.. 1 pak, 1 omslag.
60
1 pak. 1991-1995..
61
1996..

Stukken betreffende de afhandeling van de subsidiëring van een vrouwenproject in Uganda in verband met de opheffing van Arachne. 1997-1998.

62
Stukken betreffende de afhandeling van de subsidiëring van een vrouwenproject in Uganda in verband met de opheffing van Arachne. 1997-1998.. 1 omslag.

Uitgaande stukken naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1992-1996.

63
Uitgaande stukken naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1992-1996.. 1 pak.

Ingekomen stukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1992-1997.

64
Ingekomen stukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1992-1997.. 1 pak.

Correspondentie met het IIAV. 1991.

65
Correspondentie met het IIAV. 1991.. 1 omslag.

Stukken van en betreffende de ‘Prinsjesdagborrel’, gehouden vlak na de derde dinsdag in september voor vertegenwoordigers van de brede vrouwenbeweging, politici, ambtenaren en journalisten. 1992-1996.

66-70
Stukken van en betreffende de ‘Prinsjesdagborrel’, gehouden vlak na de derde dinsdag in september voor vertegenwoordigers van de brede vrouwenbeweging, politici, ambtenaren en journalisten. 1992-1996.. 5 pakken.
66
23 sep 1992..
NB. Zie ook nr 96.
67
28 sep 1993..
NB. Zie ook nrs 97 en 99.
68
27 sep 1994..
NB. Zie ook nr 100.
69
26 sep 1995..
NB. Zie ook nrs 101-102.
70
24 sep 1996..
NB. Zie ook nr 103.

Verslag van de werkconferentie op 11 april 1992 te Utrecht over beleidsbeïnvloeding door de vrouwenbeweging, 2 foto’s en contactafdrukken van Mieke Schlaman. 1992.

71
Verslag van de werkconferentie op 11 april 1992 te Utrecht over beleidsbeïnvloeding door de vrouwenbeweging, 2 foto’s en contactafdrukken van Mieke Schlaman. 1992.. 1 omslag.

Verslag, correspondentie, teksten van lezingen, draaiboek van de conferentie op 26 november 1993 ‘Het onbenutte potentieel’, rond het OESO-rapport ‘Vorm geven aan structurele verandering, de rol van vrouwen’. 1993-1994.

72
Verslag, correspondentie, teksten van lezingen, draaiboek van de conferentie op 26 november 1993 ‘Het onbenutte potentieel’, rond het OESO-rapport ‘Vorm geven aan structurele verandering, de rol van vrouwen’. 1993-1994.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 98.

Formulieren en rapport van de enquête gehouden onder de deelneemsters aan de conferentie op 26 november 1993 ‘Het onbenutte potentieel’, waarin gevraagd werd over lobbywerk, (de bekendheid met) de activiteiten van Arachne en de evaluatie van de conferentie. 1993.

73-74
Formulieren en rapport van de enquête gehouden onder de deelneemsters aan de conferentie op 26 november 1993 ‘Het onbenutte potentieel’, waarin gevraagd werd over lobbywerk, (de bekendheid met) de activiteiten van Arachne en de evaluatie van de conferentie. 1993.. 2 pakken.

Stukken betreffende de brievenactie van Arachne aan de kamerleden van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid over pensioenreparatie voor vrouwen. 1993-1994.

75
Stukken betreffende de brievenactie van Arachne aan de kamerleden van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid over pensioenreparatie voor vrouwen. 1993-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende het beleidsprogramma ‘Met het oog op 1995’ van E. ter Veld, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1993.

76
Stukken betreffende het beleidsprogramma ‘Met het oog op 1995’ van E. ter Veld, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1993.. 1 omslag.

Vergaderstukken en correspondentie van de initiatiefgroep Kinderopvang. 1994.

77
Vergaderstukken en correspondentie van de initiatiefgroep Kinderopvang. 1994.. 1 pak.

Feiten en Cijfers. 1992-1997.

78
Feiten en Cijfers. 1992-1997.. 1 pak.
NB. Alle jaargangen ook in bibliotheek IIAV aanwezig.

Correspondentie betreffende Feiten en Cijfers. 1993-1995.

79-81
Correspondentie betreffende Feiten en Cijfers. 1993-1995.. 1 omslag, 2 pakken.
79
1993. (omslag).
80
1994..
81
1995..

Invloed. Informatie voor/over vrouwen en overheidsbeleid. 1993-1997.

82
Invloed. Informatie voor/over vrouwen en overheidsbeleid. 1993-1997.. 1 pak.

Correspondentie betreffende Invloed. 1993-1995.

83-85
Correspondentie betreffende Invloed. 1993-1995.. 3 omslagen.
83
1993..
84
1994..
85
1995..

Publicatie ‘Informatiepakket Pil en het Ziekenfondspakket’. 1995.

86
Publicatie ‘Informatiepakket Pil en het Ziekenfondspakket’. 1995.. 1 stuk.

Achtergrondinformatie bij de gelijknamige documentaire ‘Initiatieven van de vrouwenbeweging in beeld’. 1995.

87
Achtergrondinformatie bij de gelijknamige documentaire ‘Initiatieven van de vrouwenbeweging in beeld’. 1995.. 1 stuk.

Agnes Koerts, De Vrouwenlobby in het Amerikaanse Parlement. Notities op 1 januari 1995. 1995.

88
Agnes Koerts, De Vrouwenlobby in het Amerikaanse Parlement. Notities op 1 januari 1995. 1995.. 1 deel.

Emancipatie-ondersteuning: een voorstel tot vernieuwing. 1996.

89
Emancipatie-ondersteuning: een voorstel tot vernieuwing. 1996.. 1 stuk.

Rapport ‘Advies Stimuleringsmaatregel Buitenschoolse Opvang’. 1997.

90
Rapport ‘Advies Stimuleringsmaatregel Buitenschoolse Opvang’. 1997.. 1 stuk.

Kopieën van sheets over Arachne. z.j.

91
Kopieën van sheets over Arachne. z.j.. 1 omslag.

Informatiefolders. 1996 en z.j.

92
Informatiefolders. 1996 en z.j.. 3 stukken.

Nieuwjaarskaart.voor 1997. 1996.

93
Nieuwjaarskaart.voor 1997. 1996.. 1 stuk.

Bloknootje. z.j.

94
Bloknootje. z.j.. 1 stuk.

8 Kleurenfoto’s van de onthulling van het naambord van Arachne. 29 juni 1992.

95
8 Kleurenfoto’s van de onthulling van het naambord van Arachne. 29 juni 1992.. 1 omslag.

19 z/w foto’s van fotografe Mieke Schlaman, 2 geluidscassettes en 1 disk (3,5 inch) van de Prinsjesdagborrel. 1992.

96
19 z/w foto’s van fotografe Mieke Schlaman, 2 geluidscassettes en 1 disk (3,5 inch) van de Prinsjesdagborrel. 1992.. 1 omslag.

2 z/w foto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman en circa 100 z/w amateurfoto’s met negatieven van de Prinsjesdagborrel. 1993.

97
2 z/w foto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman en circa 100 z/w amateurfoto’s met negatieven van de Prinsjesdagborrel. 1993.. 1omslag.

22 z/w foto’s van de conferentie van Arachne 26 november 1993 te Utrecht van fotografe Anne Vaillant. 1993.

98
22 z/w foto’s van de conferentie van Arachne 26 november 1993 te Utrecht van fotografe Anne Vaillant. 1993.. 1 omslag.

16 z/w foto’s afgedrukt in de Begrotingsspecial 1994 van fotografe Maartje Geels. 1994.

99
16 z/w foto’s afgedrukt in de Begrotingsspecial 1994 van fotografe Maartje Geels. 1994.. 1 omslag.

17 z/w foto’s en contactafdrukken van de Prinsjesdagborrel 1994 van fotografe Katrien Mulder. 1994.

100
17 z/w foto’s en contactafdrukken van de Prinsjesdagborrel 1994 van fotografe Katrien Mulder. 1994.. 1 omslag.

50 z/w foto’s van de Prinsjesdagborrel 1995 van fotografe Marlies Bosch en 1 z/w foto van Mieke Schlaman. 1995.

101
50 z/w foto’s van de Prinsjesdagborrel 1995 van fotografe Marlies Bosch en 1 z/w foto van Mieke Schlaman. 1995.. 1 omslag.

8 z/w foto’s afgedrukt in de Begrotingsspecial 1995 van fotograaf Bert Verhoeff. 1995.

102
8 z/w foto’s afgedrukt in de Begrotingsspecial 1995 van fotograaf Bert Verhoeff. 1995.. 1 omslag.

4 z/w foto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman van de Prinsjesdagborrel 1996. 1996.

103
4 z/w foto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman van de Prinsjesdagborrel 1996. 1996.. 1 omslag.

9 z/w foto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman van de Prinsjesdagborrel 1997. 1997.

104
9 z/w foto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman van de Prinsjesdagborrel 1997. 1997.. 1 omslag.

z/w foto van de aanbieding van een petitie betreffende wettelijk recht op deeltijdarbeid door C.A. Kerling-Simons aan leden van de vaste (eerste) kamercommissies van Sociale Zaken en Justitie oktober 1997. Fotografe Mieke Schlaman. 1997.

105
z/w foto van de aanbieding van een petitie betreffende wettelijk recht op deeltijdarbeid door C.A. Kerling-Simons aan leden van de vaste (eerste) kamercommissies van Sociale Zaken en Justitie oktober 1997. Fotografe Mieke Schlaman. 1997.. 1 omslag.

2 z/w groepsfoto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman en 2 geluidscassettes van de slotconferentie 9 december 1997. 1997.

106
2 z/w groepsfoto’s en contactafdrukken van fotografe Mieke Schlaman en 2 geluidscassettes van de slotconferentie 9 december 1997. 1997.. 1 omslag.

12 z/w foto’s van bestuur en personeel van Arachne van fotografe Karen Vlieger. ca 1997.

107
12 z/w foto’s van bestuur en personeel van Arachne van fotografe Karen Vlieger. ca 1997.. 1 omslag.